Sildenafil ratiopharm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

силденафил

Предлага се от:

Ratiopharm GmbH

АТС код:

G04BE03

INN (Международно Name):

sildenafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Ерективна дисфункция

Терапевтични показания:

Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За да бъде силденафил ефективен, се изисква сексуална стимулация.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-12-23

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SILDENAFIL RATIOPHARM 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
силденафил (sildenafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Sildenafil ratiopharm и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Sildenafil ratiopharm
3.
Как да приемате Sildenafil ratiopharm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Sildenafil ratiopharm
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SILDENAFIL RATIOPHARM И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SILDENAFIL RATIOPHARM
Sildenafil ratiopharm съдържа а
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Sildenafil ratiopharm 25 mg филмирани таблетки
Sildenafil ratiopharm 50 mg филмирани таблетки
Sildenafil ratiopharm 100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Sildenafil ratiopharm 25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
силденафилов цитрат, еквивалентен на
25 mg силденафил
_(sildenafil)_
.
Sildenafil ratiopharm 50 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
силденафилов цитрат, еквивалентен на
50 mg силденафил
_(sildenafil)_
.
Sildenafil ratiopharm 100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
силденафилов цитрат, еквивалентен на
100 mg силденафил
_(sildenafil)_
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмиранa таблеткa
Sildenafil ratiopharm 25 mg филмирани таблетки
Бели до белезникави, продълговати
филмирани таблетки с ръб.
Sildenafil ratiopharm 50 mg филмирани таблетки
Бели до белезникави, продълговати
филмирани таблетки с ръб и делителна
черта от едната
страна. Таблетката може да бъде
разделена на две равни дози.
Sildenafil ratiopharm 100 mg филмирани таблетки
Бели до белезникави, продълговати
филмирани таблетки с ръб и делителна
черта от едната
страна. Таблет
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-06-2022
Листовка Листовка чешки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-06-2022
Листовка Листовка датски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-06-2022
Листовка Листовка немски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-06-2022
Листовка Листовка естонски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-06-2022
Листовка Листовка гръцки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-06-2022
Листовка Листовка английски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-07-2013
Листовка Листовка френски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-06-2022
Листовка Листовка италиански 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-07-2013
Листовка Листовка латвийски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-07-2013
Листовка Листовка литовски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-06-2022
Листовка Листовка унгарски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-06-2022
Листовка Листовка малтийски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-07-2013
Листовка Листовка полски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-06-2022
Листовка Листовка португалски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-07-2013
Листовка Листовка румънски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-06-2022
Листовка Листовка словашки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-06-2022
Листовка Листовка словенски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-07-2013
Листовка Листовка фински 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-06-2022
Листовка Листовка шведски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-06-2022
Листовка Листовка норвежки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-06-2022
Листовка Листовка исландски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-06-2022
Листовка Листовка хърватски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите