Reyataz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

atazanavir (as sulfate)

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

J05AE08

INN (Международно Name):

atazanavir sulfate

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Рейатаз капсули, прилага с ниска доза ритонавир, са посочени за лечение на HIV-1 инфектирани възрастни и педиатрични пациенти 6 годишна възраст и възрастните в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти (виж точка 4. Въз основа На наличните вирус и клинични данни при възрастни пациенти, никаква полза не се очаква при пациенти с щамове, резистентни към множество протеазни инхибитори (≥ 4 мутации ПИ). Избор още рейатаз в лечението на опитни възрастни и деца пациентите трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност и историята на лечението на пациента (виж раздели 4. 4 и 5. Още рейатаз орален прах, въведени съвместно с ниска доза ritonavir, се посочва в комбинация с други антиретровирусни лекарства за лечение на HIV-1 инфектирани пациенти педиатрични отделения, най-малко 3 месечна възраст и с тегло не по-малко от 5 кг (виж раздел 4. Въз основа На наличните вирус и клинични данни при възрастни пациенти, никаква полза не се очаква при пациенти с щамове, резистентни към множество протеа

Каталог на резюме:

Revision: 53

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-03-01

Листовка

                104
Б. ЛИСТОВКА
105
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REYATAZ 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
атазанавир (atazanavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора.

То може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както
Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява REYATAZ и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете REYATAZ
3.
Как да приемате REYATAZ
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате REYATAZ
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REYATAZ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
REYATAZ Е АНТИВИРУСНО (ИЛИ
АНТИРЕТРОВИРУСНО) ЛЕКАРСТВО.
Той е един от
представителите на група
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
REYATAZ 100 mg твърди капсули
REYATAZ 150 mg твърди капсули
REYATAZ 200 mg твърди капсули
REYATAZ 300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
REYATAZ 100 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 100 mg атазанавир
(atazanavir) (като сулфат).
Помощно вещество с известно действие:
54,79 mg лактоза за капсула.
REYATAZ 150 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 150 mg атазанавир
(atazanavir) (като сулфат).
Помощно вещество с известно действие:
82,18 mg лактоза за капсула.
REYATAZ 200 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 200 mg атазанавир
(atazanavir) (като сулфат).
Помощно вещество с известно действие:
109,57 mg лактоза за капсула.
REYATAZ 300 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 300 mg атазанавир
(atazanavir) (като сулфат).
Помощно вещество с известно действие:
164,36 mg лактоза за капсула.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
REYATAZ 100 mg твърди капсули
Непрозрачна капсула в синьо и бяло,
напечатана с бяло и синьо мастило, с
„BMS 100 mg” на
едната половина и с „3623” на другата
половина.
REYATAZ 150 mg твърди капсули
Непрозрачна капсула в синьо и
светлосиньо, напечатана с бяло и си
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-10-2022
Листовка Листовка чешки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-10-2022
Листовка Листовка датски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-10-2022
Листовка Листовка немски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-10-2022
Листовка Листовка естонски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-10-2022
Листовка Листовка гръцки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-10-2022
Листовка Листовка английски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-09-2016
Листовка Листовка френски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-10-2022
Листовка Листовка италиански 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-09-2016
Листовка Листовка латвийски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-09-2016
Листовка Листовка литовски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-10-2022
Листовка Листовка унгарски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-10-2022
Листовка Листовка малтийски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-09-2016
Листовка Листовка полски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-10-2022
Листовка Листовка португалски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-09-2016
Листовка Листовка румънски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-10-2022
Листовка Листовка словашки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-10-2022
Листовка Листовка словенски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-09-2016
Листовка Листовка фински 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-10-2022
Листовка Листовка шведски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-10-2022
Листовка Листовка норвежки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-10-2022
Листовка Листовка исландски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка исландски 28-09-2016
Листовка Листовка хърватски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-09-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите