Sildenafil Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

силденафил

Предлага се от:

Teva B.V. 

АТС код:

G04BE03

INN (Международно Name):

sildenafil

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при еректилна дисфункция

Терапевтична област:

Ерективна дисфункция

Терапевтични показания:

Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това, Силденафил Тева, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-11-30

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СИЛДЕНАФИЛ TEVA 25
MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
силденафил (sildenafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Силденафил Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Силденафил Teva
3.
Как да приемате Силденафил Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Силденафил Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИЛДЕНАФИЛ TEVA
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Силденафил Teva 25 mg филмирани таблетки
Силденафил Teva 50 mg филмирани таблетки
Силденафил Teva 100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Силденафил Teva 25 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа силденафил
цитрат, еквивалентен на 25 mg силденафил
(
_sildenafil_
).
Силденафил Teva 50 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа силденафил
цитрат, еквивалентен на 50 mg силденафил
(
_sildenafil_
).
Силденафил Teva 100 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа силденафил
цитрат, еквивалентен на 100 mg
силденафил (
_sildenafil_
).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Силденафил Teva 25 mg филмирани таблетки
Бели филмирани таблетки с овална
форма, гравирани с “S 25” от едната
страна и гладки от
другата.
Силденафил Teva 50 mg филмирани таблетки
Бели филмирани таблетки с овална
форма, гравирани с “S 50” от едната
страна и гладки от
другата.
Силденафил Teva 100 mg филмирани таблетки
Бели филмирани таблетки с овална
форма, гравирани с “S 100” от едната
страна и гладки от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-07-2022
Листовка Листовка чешки 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-07-2022
Листовка Листовка датски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-07-2022
Листовка Листовка немски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-07-2022
Листовка Листовка естонски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-07-2022
Листовка Листовка гръцки 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-07-2022
Листовка Листовка английски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-11-2012
Листовка Листовка френски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-07-2022
Листовка Листовка италиански 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-11-2012
Листовка Листовка латвийски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-11-2012
Листовка Листовка литовски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-07-2022
Листовка Листовка унгарски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-07-2022
Листовка Листовка малтийски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-11-2012
Листовка Листовка нидерландски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-11-2012
Листовка Листовка полски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-07-2022
Листовка Листовка португалски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-11-2012
Листовка Листовка румънски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-07-2022
Листовка Листовка словашки 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-07-2022
Листовка Листовка словенски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-11-2012
Листовка Листовка фински 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-07-2022
Листовка Листовка шведски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-07-2022
Листовка Листовка норвежки 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-07-2022
Листовка Листовка исландски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-07-2022
Листовка Листовка хърватски 04-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-07-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите