Vizarsin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

силденафил

Предлага се от:

Krka, d.d., Novo mesto

АТС код:

G04BE03

INN (Международно Name):

sildenafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Ерективна дисфункция

Терапевтични показания:

Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това за Vizarsin, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-09-21

Листовка

                70
Б. ЛИСТОВКА
71
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VIZARSIN 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
силденафил (sildenafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинкска сестра.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Vizarsin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Vizarsin
3.
Как да приемате Vizarsin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vizarsin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIZARSIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Vizarsin съдържа активното вещество
силденафил, което принадлежи към
група л
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vizarsin 25 mg филмирани таблетки
Vizarsin 50 mg филмирани таблетки
Vizarsin 100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
силденафилов цитрат, еквивалентн на 25
mg, 50 mg или
100 mg силденафил _(sildenafil)_.
Помощни вещества с известно действие:
_Vizarsin 25 mg_ филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1,9 mg
лактоза (като монохидрат).
_Vizarsin 50 mg филмирани таблетки_
Всяка филмирана таблетка съдържа 3,8 mg
лактоза (като монохидрат).
_Vizarsin 100 mg филмирани таблетки_
Всяка филмирана таблетка съдържа 7,6 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмиранa таблеткa
Vizarsin 25 mg филмирани таблетки: Бели,
продълговати таблетки, маркирани с
“25” oт едната
страна.
Vizarsin 50 mg филмирани таблетки: Бели,
продълговати таблетки, маркирани с
“50” oт едната
страна.
Vizarsin 100 mg филмирани таблетки: Бели,
продълговати таблетки, маркирани със
“100” oт
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Vizarsin е показан за приложение при
възрастни мъже с еректилна
дисфункция, която
предста
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-02-2023
Листовка Листовка чешки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-02-2023
Листовка Листовка датски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-02-2023
Листовка Листовка немски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-02-2023
Листовка Листовка естонски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-02-2023
Листовка Листовка гръцки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-02-2023
Листовка Листовка английски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-07-2012
Листовка Листовка френски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-02-2023
Листовка Листовка италиански 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-07-2012
Листовка Листовка латвийски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-07-2012
Листовка Листовка литовски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-02-2023
Листовка Листовка унгарски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-02-2023
Листовка Листовка малтийски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-07-2012
Листовка Листовка нидерландски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-07-2012
Листовка Листовка полски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-02-2023
Листовка Листовка португалски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-07-2012
Листовка Листовка румънски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-02-2023
Листовка Листовка словашки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-02-2023
Листовка Листовка словенски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-07-2012
Листовка Листовка фински 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-02-2023
Листовка Листовка шведски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-02-2023
Листовка Листовка норвежки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-02-2023
Листовка Листовка исландски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-02-2023
Листовка Листовка хърватски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-02-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите