Granpidam

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

силденафил цитрат

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

G04BE03

INN (Международно Name):

sildenafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Хипертония, белодробна

Терапевтични показания:

AdultsTreatment възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, които са класифицирани като функционален клас II и III, за да се подобри капацитетът на тренировка. Ефикасността е доказана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана със заболяване на съединителната тъкан. Детска populationTreatment педиатрични пациенти на възраст от 1 година до 17 години с белодробна артериална хипертония. Ефикасността по отношение на подобряването на капацитета за физическа активност или белодробната хемодинамика е показана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана с вродена сърдечна болест.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-11-14

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
GRANPIDAM 20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
cилденафил (sildenafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Granpidam и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Granpidam
3.
Как да приемате Granpidam
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Granpidam
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GRANPIDAM И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Granpidam съдържа активното вещество
силденафил, което принадлежи към
група лекарства,
наречени инхибитори н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Granpidam 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
силденафил (sildenafil) (като цитрат).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка съдържа също и 0,2 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Бели до почти бели, кръгли, около 6,6 mm в
диаметър, двойноизпъкнали, филмирани
таблетки, с
вдлъбнато релефно означение "20" от
едната страна и гладки от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Възрастни
Лечение на възрастни пациенти с
белодробна артериална хипертония,
функционален клас II и
ІІІ по класификацията на СЗО, с цел
подобряване на работния капацитет.
Демонстрирана е
ефикасност при първична белодробна
хипертония и белодробна хипертония,
свързана със
системни заболявания на
съединителната тъкан.
Педиатрична популация
Лечение на педиатрични пациенти на
възраст от 1 до 17 години с белодробна
артериална
хипертония. Демонстрирана е
ефикасност по отношение на
подобряване н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-04-2023
Листовка Листовка чешки 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-04-2023
Листовка Листовка датски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-04-2023
Листовка Листовка немски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-04-2023
Листовка Листовка естонски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-04-2023
Листовка Листовка гръцки 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-04-2023
Листовка Листовка английски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-01-2017
Листовка Листовка френски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-04-2023
Листовка Листовка италиански 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-01-2017
Листовка Листовка латвийски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-01-2017
Листовка Листовка литовски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-04-2023
Листовка Листовка унгарски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-04-2023
Листовка Листовка малтийски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-01-2017
Листовка Листовка нидерландски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-01-2017
Листовка Листовка полски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-04-2023
Листовка Листовка португалски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-01-2017
Листовка Листовка румънски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-04-2023
Листовка Листовка словашки 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-04-2023
Листовка Листовка словенски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-01-2017
Листовка Листовка фински 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-04-2023
Листовка Листовка шведски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-04-2023
Листовка Листовка норвежки 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-04-2023
Листовка Листовка исландски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-04-2023
Листовка Листовка хърватски 11-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-01-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите