Revatio

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

силденафил

Предлага се от:

Upjohn EESV

АТС код:

G04BE03

INN (Международно Name):

sildenafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Хипертония, белодробна

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, класифицирани като функционални класове II и III на Световната здравна организация (СЗО), за подобряване на капацитета за упражнения. Ефикасността е доказана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана със заболяване на съединителната тъкан. Детска populationTreatment педиатрични пациенти на възраст от една година до 17 години с белодробна артериална хипертония. Ефикасността по отношение на подобряването на капацитета за физическа активност или белодробната хемодинамика е показана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана с вродена сърдечна болест. Revatio разтвор за инжекции е предназначен за лечение на възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, които в момента се предписва перорално приложение Revatio и които временно не могат да се приемат пероральную терапия, но при това клинично и гемодинамически стабилни. Revatio (устно) е показан за лечение на възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, които са класифицирани като функционален клас II и III, за да се подобри капацитетът на тренировка. Ефикасността е доказана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана със заболяване на съединителната тъкан.

Каталог на резюме:

Revision: 50

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-10-28

Листовка

                88
Б. ЛИСТОВКА
89
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
REVATIO 20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
силденафил (sildenafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това
лекарство е предписано лично на Вас.
Не го преотстъпвайте на други хора. То
може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Revatio и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Revatio
3.
Как да приемате Revatio
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Revatio
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REVATIO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Revatio съдържа активното вещество
силденафил
, което принадлежи към група
лекарства,
наречени инхиби
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Revatio 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
силденафил (sildenafil) (като цитрат).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка съдържа също и 0,7 mg
лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирани таблетки
Бели, кръгли, двойноизпъкнали
филмирани таблетки, маркирани с
“PFIZER” от едната страна и
с “RVT 20” от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Възрастни
Лечение на възрастни пациенти с
белодробна артериална хипертония,
функционален клас II и
ІІІ по класификацията на СЗО, с цел
подобряване на работния капацитет.
Демонстрирана е
ефикасност при първична белодробна
хипертония и белодробна хипертония,
свързана със
системни заболявания на
съединителната тъкан.
Педиатрична популация
Лечение на педиатрични пациенти на
възраст от 1 до 17 години с белодробна
артериална
хипертония. Демонстрирана е
ефикасност по отношение на
подобряване на работния капацитет
или белодробната хемодинамика при
първична белодробна 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-01-2024
Листовка Листовка чешки 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-01-2024
Листовка Листовка датски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-01-2024
Листовка Листовка немски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-01-2024
Листовка Листовка естонски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-01-2024
Листовка Листовка гръцки 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-01-2024
Листовка Листовка английски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-11-2016
Листовка Листовка френски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-01-2024
Листовка Листовка италиански 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-11-2016
Листовка Листовка латвийски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-11-2016
Листовка Листовка литовски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-01-2024
Листовка Листовка унгарски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-01-2024
Листовка Листовка малтийски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-11-2016
Листовка Листовка нидерландски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-11-2016
Листовка Листовка полски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-01-2024
Листовка Листовка португалски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-11-2016
Листовка Листовка румънски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-01-2024
Листовка Листовка словашки 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-01-2024
Листовка Листовка словенски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-11-2016
Листовка Листовка фински 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-01-2024
Листовка Листовка шведски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-01-2024
Листовка Листовка норвежки 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-01-2024
Листовка Листовка исландски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-01-2024
Листовка Листовка хърватски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-11-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите