Raloxifene Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ралоксифен хидрохлорид

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

G03XC01

INN (Международно Name):

raloxifene

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Остеопороза, постменопауза

Терапевтични показания:

Ралоксифенът е показан за лечение и профилактика на остеопороза при жени в менопауза. Наблюдавано е значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначния стълб, но не и бедрената кост. При определяне на избора на ралоксифена или други форми на терапия, включително естроген, специфични за жените в менопауза, трябва да се помисли за симптомите на менопаузата, въздействие върху матката и тъканите на млечните жлези и сърдечно-съдови рискове и ползи.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-04-29

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
РАЛОКСИФЕН TEVA 60 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ралоксифенов хидрохлорид (raloxifene
hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните признаци на заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКТО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Ралоксифен Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Ралоксифен Teva
3.
Как да приемате Ралоксифен Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ралоксифен Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РАЛОКСИФЕН ТЕВА И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
РАЛОКС
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ралоксифен Teva 60 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 60 mg
ралоксифенов хидрохлорид (
_raloxifene _
_hudrochloride)_
, еквивалентни на 56 mg ралоксифен
свободна база.
За пълният списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла до почти бяла филмирана таблетка
с елипсовидна форма, с релефно
означение на числото
“60” от едната страна на таблетката и
“N” от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ралоксифен е показан за лечение и
профилактика на остеопороза при жени
в постменопауза.
Установено е значително намаление в
честотата на вертебралните, но не и на
бедрените
фрактури.
При избор между ралоксифен или друго
лечение, включително естрогени, при
всяка отделна
жена в постменопаузата трябва да се
имат предвид симптомите по време на
менопаузата,
ефектите върху тъканите на матката и
млечните жлези и сърдечно-съдовия
риск, и
потенциалните ползи (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчаната доза е една таблетка
д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-09-2021
Листовка Листовка чешки 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-09-2021
Листовка Листовка датски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-09-2021
Листовка Листовка немски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-09-2021
Листовка Листовка естонски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-09-2021
Листовка Листовка гръцки 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-09-2021
Листовка Листовка английски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-05-2015
Листовка Листовка френски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-09-2021
Листовка Листовка италиански 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-05-2015
Листовка Листовка латвийски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-05-2015
Листовка Листовка литовски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-09-2021
Листовка Листовка унгарски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-09-2021
Листовка Листовка малтийски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-05-2015
Листовка Листовка нидерландски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-05-2015
Листовка Листовка полски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-09-2021
Листовка Листовка португалски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-05-2015
Листовка Листовка румънски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-09-2021
Листовка Листовка словашки 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-09-2021
Листовка Листовка словенски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-05-2015
Листовка Листовка фински 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-09-2021
Листовка Листовка шведски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-09-2021
Листовка Листовка норвежки 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-09-2021
Листовка Листовка исландски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-09-2021
Листовка Листовка хърватски 27-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-05-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите