Pioglitazone Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пиоглитазон хидрохлорид

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

A10BG03

INN (Международно Name):

pioglitazone

Терапевтична група:

Стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Пиоглитазон е показан за лечение на захарен диабет тип 2:като монотерапии - при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или intoleranceas двойна перорална терапия в комбинация с метформином при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии метформином - в сульфонилмочевины само при възрастни пациенти с непоносимост към метформина или които метформин е противопоказан, с недостатъчно ниво на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии с sulphonylureaas тройната пероральная терапия в комбинация с метформин и сульфонилмочевины, при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки двойна перорална терапия. Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин при захарен диа

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-03-26

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PIOGLITAZONE TEVA 15 MG ТАБЛЕТКИ
PIOGLITAZONE TEVA 30 MG ТАБЛЕТКИ
PIOGLITAZONE TEVA 45 MG ТАБЛЕТКИ
Пиоглитазон
(Pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ. .
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси моля, попитайте Вашия лекар
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежеланите
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Pioglitazone Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Pioglitazone Teva
3.
Как да приемате Pioglitazone Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pioglitazone Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PIOGLITAZONE TEVA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Pioglitazone Teva съдърж
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pioglitazone Teva 15 mg таблетки
Pioglitazone Teva 30 mg таблетки
Pioglitazone Teva 45 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pioglitazone Teva 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone)
_ _
(като хидрохлорид).
Pioglitazone Teva 30 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
пиоглитазон (pioglitazone)
_ _
(като хидрохлорид).
Pioglitazone Teva 45 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 45 mg
пиоглитазон (pioglitazone)
_ _
(като хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Pioglitazone Teva 15 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, изпъкнали и с вдлъбнато
релефно изображение на
числото “15” от едната страна на
таблетката и “TEVA” от другата.
Pioglitazone Teva 30 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, изпъкнали и с вдлъбнато
релефно изображение на
числото “30” от едната страна на
таблетката и “TEVA” от другата.
Pioglitazone Teva 45 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, изпъкнали и с вдлъбнато
релефно изображение на
числото “45” от едната страна на
таблетката и “TEVA” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Пиоглитазон е п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-11-2021
Листовка Листовка чешки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-11-2021
Листовка Листовка датски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-11-2021
Листовка Листовка немски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-11-2021
Листовка Листовка естонски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-11-2021
Листовка Листовка гръцки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-11-2021
Листовка Листовка английски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-04-2012
Листовка Листовка френски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-11-2021
Листовка Листовка италиански 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-04-2012
Листовка Листовка латвийски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-04-2012
Листовка Листовка литовски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-11-2021
Листовка Листовка унгарски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-11-2021
Листовка Листовка малтийски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-04-2012
Листовка Листовка нидерландски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-04-2012
Листовка Листовка полски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-11-2021
Листовка Листовка португалски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-04-2012
Листовка Листовка румънски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-11-2021
Листовка Листовка словашки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-11-2021
Листовка Листовка словенски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-04-2012
Листовка Листовка фински 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-11-2021
Листовка Листовка шведски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-11-2021
Листовка Листовка норвежки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-11-2021
Листовка Листовка исландски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-11-2021
Листовка Листовка хърватски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-11-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите