Pioglitazone Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пиоглитазон хидрохлорид

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

A10BG03

INN (Международно Name):

pioglitazone

Терапевтична група:

Стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Пиоглитазон е показан за лечение на захарен диабет тип 2:като монотерапии - при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или intoleranceas двойна перорална терапия в комбинация с метформином при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии метформином - в сульфонилмочевины само при възрастни пациенти с непоносимост към метформина или които метформин е противопоказан, с недостатъчно ниво на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии с sulphonylureaas тройната пероральная терапия в комбинация с метформин и сульфонилмочевины, при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки двойна перорална терапия. Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин при захарен диабет тип 2 диабет-възрастни пациенти с недостатъчно ниво на гликемичен контрол на инсулин, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или непоносимост. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да бъдат преразгледани през 3-6 месеца за оценка на адекватността на отговора на лечение (e. намаляване на показателите на HbA1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да отмени пиоглитазон. В светлината на потенциалните рискове при продължително лечение, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на пиоглитазон се запазва.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2012-03-26

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PIOGLITAZONE TEVA 15 MG ТАБЛЕТКИ
PIOGLITAZONE TEVA 30 MG ТАБЛЕТКИ
PIOGLITAZONE TEVA 45 MG ТАБЛЕТКИ
Пиоглитазон
(Pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ. .
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси моля, попитайте Вашия лекар
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежеланите
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Pioglitazone Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Pioglitazone Teva
3.
Как да приемате Pioglitazone Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pioglitazone Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pioglitazone Teva 15 mg таблетки
Pioglitazone Teva 30 mg таблетки
Pioglitazone Teva 45 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pioglitazone Teva 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone)
_ _
(като хидрохлорид).
Pioglitazone Teva 30 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
пиоглитазон (pioglitazone)
_ _
(като хидрохлорид).
Pioglitazone Teva 45 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 45 mg
пиоглитазон (pioglitazone)
_ _
(като хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Pioglitazone Teva 15 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, изпъкнали и с вдлъбнато
релефно изображение на
числото “15” от едната страна на
таблетката и “TEVA” от другата.
Pioglitazone Teva 30 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, изпъкнали и с вдлъбнато
релефно изображение на
числото “30” от едната страна на
таблетката и “TEVA” от другата.
Pioglitazone Teva 45 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, изпъкнали и с вдлъбнато
релефно изображение на
числото “45” от едната страна на
таблетката и “TEVA” от другата.
4.
К
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-05-2023
Листовка Листовка чешки 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-05-2023
Листовка Листовка датски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-05-2023
Листовка Листовка немски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-05-2023
Листовка Листовка естонски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-05-2023
Листовка Листовка гръцки 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-05-2023
Листовка Листовка английски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-05-2023
Листовка Листовка френски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-05-2023
Листовка Листовка италиански 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-05-2023
Листовка Листовка латвийски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-05-2023
Листовка Листовка литовски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-05-2023
Листовка Листовка унгарски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-05-2023
Листовка Листовка малтийски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-05-2023
Листовка Листовка нидерландски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-05-2023
Листовка Листовка полски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-05-2023
Листовка Листовка португалски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-05-2023
Листовка Листовка румънски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-05-2023
Листовка Листовка словашки 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-05-2023
Листовка Листовка словенски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-05-2023
Листовка Листовка фински 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-05-2023
Листовка Листовка шведски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-05-2023
Листовка Листовка норвежки 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-05-2023
Листовка Листовка исландски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-05-2023
Листовка Листовка хърватски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-05-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите