Panretin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

алитретиноина

Предлага се от:

Eisai GmbH

АТС код:

L01XX22

INN (Международно Name):

alitretinoin

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Саркома, Капоши

Терапевтични показания:

Panretin гел е предназначен за локално лечение на кожни лезии при пациенти с придобити-дефицит в имунната синдром (СПИН)-ревюта сарком на Капоши (SC), когато:поражението не изъязвленной или lymphoedematous, и;лечение висцеральные и ПОЛИЦАЙ не се изисква и обриви не отговаря на системните антиретровирусна терапия и лъчева терапия или химиотерапия не са подходящи.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2000-10-11

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PANRETIN 0,1% ГЕЛ
ALITRETINOIN (АЛИТРЕТИНОИН)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Panretin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Panretin
3.
Как да използвате Panretin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Panretin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PANRETIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Panretin принадлежи към група лекарства,
сродни на витамин А, известни като
ретиноиди.
Panretin се използува при пациенти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Panretin 0,1% гел
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 g от гела съдържа 1 mg алитретиноин
(alitretinoin) (0,1%).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гел
Прозрачен, жълт гел
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Panretin гел е показан за локално лечение
на кожни лезии при пациенти със
свързан със
СПИН сарком на Капоши (СК), когато:
-
лезиите не са улцерирани или
лимфедематозни
-
лечение на висцерален СК не се изисква
-
лезиите не се повлияват от системна
антиретровирусна терапия
-
радиотерапията или химиотерапията не
са подходящи
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Терапията с Panretin трябва да започне и
да се провежда от лекари специалисти,
които
имат опит в лечението на СК.
_Мъже_
Пациентите трябва да прилагат Panretin
при кожни лезии на СК, като използват
достатъчно гел, за да покрият всяка
лезия с обилен слой.
_Честота на прилагането_
Пациентите трябва първоначално да
прилагат Panretin два пъти дневно върху
кожните
лезии на СК. Честотата на прилагане
може да се повиши постепенно до три
или четири
пъти на ден, спор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-04-2019
Листовка Листовка чешки 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-04-2019
Листовка Листовка датски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-04-2019
Листовка Листовка немски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-04-2019
Листовка Листовка естонски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-04-2019
Листовка Листовка гръцки 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-04-2019
Листовка Листовка английски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-07-2018
Листовка Листовка френски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-04-2019
Листовка Листовка италиански 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-07-2018
Листовка Листовка латвийски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-07-2018
Листовка Листовка литовски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-04-2019
Листовка Листовка унгарски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-04-2019
Листовка Листовка малтийски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-07-2018
Листовка Листовка полски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-04-2019
Листовка Листовка португалски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-07-2018
Листовка Листовка румънски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-04-2019
Листовка Листовка словашки 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-04-2019
Листовка Листовка словенски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-07-2018
Листовка Листовка фински 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-04-2019
Листовка Листовка шведски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-04-2019
Листовка Листовка норвежки 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-04-2019
Листовка Листовка исландски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-04-2019
Листовка Листовка хърватски 10-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите