Oxervate

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Recombinant human nerve growth factor

Предлага се от:

Dompe farmaceutici s.p.a.

АТС код:

S01

INN (Международно Name):

cenegermin

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

кератит

Терапевтични показания:

Лечение на умерено (устойчиви епителните дефект) или тежки (язва на роговицата) невротрофичен кератит при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-07-06

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
OXERVATE 20
МИКРОГРАМА/ML КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР
сенегермин (cenegermin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява OXERVATE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате OXERVATE
3.
Как да използвате OXERVATE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате OXERVATE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OXERVATE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
OXERVATE съдържа активното вещество
сенегермин. Сенегермин е вид нервен
растежен
фактор (чов
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
OXERVATE 20 микрограма/ml капки за очи,
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml от разтвора съдържа 20
микрограма сенегермин (cenegermin)*.
* Рекомбинантна форма на човешки
нервен растежен фактор, произведен в
_Escherichia Coli_
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор (капки за очи)
Бистър, безцветен разтвор. рН 7,0–7,4 и
осмолалитет 280–320 mOsm/kg.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на умерен (персистиращ
епителен дефект) или тежък (язва на
роговицата)
невротрофичен кератит при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато и
наблюдавано от офталмолог или
медицински специалист
в областта на офталмологията.
Дозировка
_Възрастни _
Препоръчителната доза е една капка
OXERVATE в конюнктивалния сак на
засегнатото(ите)
око(очи), 6 пъти на ден през 2-часови
интервали, като се започне от сутринта
и в рамките на
12 часа. Лечението трябва да продължи
осем седмици.
Пациенти с инфекция на окото трябва да
бъдат лекувани, преди започване на
лечението с
OXERVATE (вж. точк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-06-2023
Листовка Листовка чешки 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-06-2023
Листовка Листовка датски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-06-2023
Листовка Листовка немски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-06-2023
Листовка Листовка естонски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-06-2023
Листовка Листовка гръцки 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-06-2023
Листовка Листовка английски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-07-2017
Листовка Листовка френски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-06-2023
Листовка Листовка италиански 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-07-2017
Листовка Листовка латвийски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-07-2017
Листовка Листовка литовски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-06-2023
Листовка Листовка унгарски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-06-2023
Листовка Листовка малтийски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-07-2017
Листовка Листовка полски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-06-2023
Листовка Листовка португалски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-07-2017
Листовка Листовка румънски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-06-2023
Листовка Листовка словашки 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-06-2023
Листовка Листовка словенски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-07-2017
Листовка Листовка фински 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-06-2023
Листовка Листовка шведски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-06-2023
Листовка Листовка норвежки 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-06-2023
Листовка Листовка исландски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-06-2023
Листовка Листовка хърватски 02-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите