Aptivus

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

типранавир

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

J05AE09

INN (Международно Name):

tipranavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Аптивус, въведени съвместно с ниска доза ritonavir, показан за комбинирана антиретровирусна терапия, ХИВ-1 инфекция в по-висока степен подготвени за възрастни и юноши на 12 години и по-възрастни с вирус, устойчив към много ингибиторам протеазни . Аптивус трябва да се използва само като част от активната комбинация от антиретровирусни лекарства при пациенти с липсата на други терапевтични възможности. Този индекс се базира на резултатите от втората фаза III проучвания, проведени в най-голяма степен подготвени за възрастни пациенти (средна серия от 12 до антиретровирусными лекарства) с вируса, устойчиви на ингибиторам протеаза и от една Фаза II научни изследвания, посветени на проучване от фармакокинетиката, безопасността и ефикасността на Аптивус основно лечение-опитните подрастващите пациенти на възраст от 12 до 18 години. Приемане на решение за започване на лечение с Аптивус, въведени съвместно с ниска доза ritonavir, задълбочено внимание трябва да бъде отделено на историята на лечението на пациента и характера на мутации, свързани с различни агенти. Генотипического или фенотипического изпитване (ако има такива) и историята на лечение трябва да се използва Аптивус. Началото на лечението трябва да се разгледа комбинация от мутации, които могат да повлияят отрицателно на вирусологический отговор на Аптивус, въведени съвместно с ниска доза ritonavir.

Каталог на резюме:

Revision: 42

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-10-25

Листовка

                52
Б. ЛИСТОВКА
53
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
APTIVUS 250 MG МЕКИ КАПСУЛИ
TIPRANAVIR (ТИПРАНАВИР)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Aptivus и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Aptivus
3.
Как да приемате Aptivus
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Aptivus
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
АКО APTIVUS ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР Е ПРЕДПИСАН
НА ВАШЕТО ДЕТЕ, МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ
ВНИМАНИЕ, ЧЕ
ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ ОТНАСЯ ДО ВАШЕТО ДЕТЕ
(В ТОЗИ СЛУЧАИ, КОГАТО ЧЕТЕТЕ ИМАЙТЕ
ПРЕДВИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Aptivus 250 mg меки капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка мека капсула съдържа 250 mg
типранавир (tipranavir).
Помощни вещества с известно действие:
всяка мека капсула съдържа
100,0 mg eтанол, 455,0 mg макроголглицерол
рицинолеат и 12,6 mg сорбитол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Меки капсули.
Розови, продълговати меки желатинови
капсули с напечатан код с черно “TPV
250”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Aptivus, приложен заедно с ниска доза
ритонавир, е показан за комбинирано
антиретровирусно
лечение на HIV-1 инфекция при интензивно
лекувани преди това възрастни и юноши
на
възраст 12 и повече години с площ на
телесната повърхност (Body Surface Area, BSA) ≥
1,3 m
2
или тегло ≥ 36 kg и с вирус, резистентен
към множество протеазни инхибитори.
Aptivus трябва
да се използва само като част от
комбинирано антиретровирусно лечение
при пациенти без
възможности за друго лечение.
При вземане на решение за започване на
едновременно лечение с Aptivus и ниска
доза
ритонавир, трябва да се разгледа
внимателно предшестващото лечение н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-08-2022
Листовка Листовка чешки 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-08-2022
Листовка Листовка датски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-08-2022
Листовка Листовка немски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-08-2022
Листовка Листовка естонски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-08-2022
Листовка Листовка гръцки 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-08-2022
Листовка Листовка английски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-08-2014
Листовка Листовка френски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-08-2022
Листовка Листовка италиански 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-08-2014
Листовка Листовка латвийски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-08-2014
Листовка Листовка литовски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-08-2022
Листовка Листовка унгарски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-08-2022
Листовка Листовка малтийски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-08-2014
Листовка Листовка нидерландски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-08-2014
Листовка Листовка полски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-08-2022
Листовка Листовка португалски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-08-2014
Листовка Листовка румънски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-08-2022
Листовка Листовка словашки 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-08-2022
Листовка Листовка словенски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-08-2014
Листовка Листовка фински 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-08-2022
Листовка Листовка шведски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-08-2022
Листовка Листовка норвежки 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-08-2022
Листовка Листовка исландски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-08-2022
Листовка Листовка хърватски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-08-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите