Prepandrix

国家: 欧盟

语言: 保加利亚文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

资料单张 资料单张 (PIL)
26-07-2019
产品特点 产品特点 (SPC)
26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 (PAR)
21-05-2013

有效成分:

A / Indonesia / 05/2005 (H5N1) използван щам (PR8-IBCDC-RG2)

可用日期:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

ATC代码:

J07BB02

INN(国际名称):

prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)

治疗组:

Ваксини

治疗领域:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

疗效迹象:

Активна имунизация срещу H5N1 подтип на грип-А вирус. Тази справка се основава на имуногенност на данни от здрави доброволци на възраст между 18 и следваща година след въвеждането на две дози от ваксината, приготвени с щамове на подтип H5N1 . Prepandrix трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

產品總結:

Revision: 13

授权状态:

Отменено

授权日期:

2008-05-14

资料单张

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PREPANDRIX СУСПЕНЗИЯ И ЕМУЛСИЯ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ
Предпандемична ваксина срещу грип (H5N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
(Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТАЗИ
ВАКСИНА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
−
Тази ваксина е предписана лично на
Вас. Не я преотстъпвайте на други хора.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Prepandrix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Prepandrix
3.
Как се прилага Prepandrix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Prepandrix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PREPANDRIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PREPANDRIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Prepandrix е ваксина за при
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Prepandrix суспензия и емулсия за
инжекционна емулсия
Предпандемична ваксина срещу грип (H5N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
(Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted))
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
След смесване 1 доза (0,5 ml) съдържа:
Фрагментиран грипен вирус,
инактивиран, съдържащ антиген
*
, еквивалентен на:
_ _
A/Indonesia/05/2005 (H5N1)-подобен щам (PR8-IBCDC-RG2)
3,75 микрограма
**
*
размножен в яйца
**
хемаглутинин
AS03 адювант, съставен от сквален (10,69
милиграма), DL-
α
-токоферол (11,86 милиграма) и
полисорбат 80 (4,86 милиграма)
След смесване на съдържимото на
флаконите със суспензията и емулсията
се получава
многодозова опаковка. За броя на
дозите в един флакон, вижте точка 6.5.
Помощно вещество с известно действие
Ваксината съдържа 5 микрограма
тиомерсал (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Суспензия и емулсия за инжекционна
емулсия.
Суспензията е безцветна леко
опалесцираща течност.
Емулсията е белезникава до
жълтеникава хомогенна, млeкоподобна
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗ
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 西班牙文 26-07-2019
产品特点 产品特点 西班牙文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 21-05-2013
资料单张 资料单张 捷克文 26-07-2019
产品特点 产品特点 捷克文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 21-05-2013
资料单张 资料单张 丹麦文 26-07-2019
产品特点 产品特点 丹麦文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 丹麦文 21-05-2013
资料单张 资料单张 德文 26-07-2019
产品特点 产品特点 德文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 德文 21-05-2013
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 26-07-2019
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 21-05-2013
资料单张 资料单张 希腊文 26-07-2019
产品特点 产品特点 希腊文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 21-05-2013
资料单张 资料单张 英文 26-07-2019
产品特点 产品特点 英文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 英文 21-05-2013
资料单张 资料单张 法文 26-07-2019
产品特点 产品特点 法文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 法文 21-05-2013
资料单张 资料单张 意大利文 26-07-2019
产品特点 产品特点 意大利文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 21-05-2013
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 26-07-2019
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 21-05-2013
资料单张 资料单张 立陶宛文 26-07-2019
产品特点 产品特点 立陶宛文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 21-05-2013
资料单张 资料单张 匈牙利文 26-07-2019
产品特点 产品特点 匈牙利文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 21-05-2013
资料单张 资料单张 马耳他文 26-07-2019
产品特点 产品特点 马耳他文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 21-05-2013
资料单张 资料单张 荷兰文 26-07-2019
产品特点 产品特点 荷兰文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 21-05-2013
资料单张 资料单张 波兰文 26-07-2019
产品特点 产品特点 波兰文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 21-05-2013
资料单张 资料单张 葡萄牙文 26-07-2019
产品特点 产品特点 葡萄牙文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 21-05-2013
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 26-07-2019
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 21-05-2013
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 26-07-2019
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 21-05-2013
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 26-07-2019
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 21-05-2013
资料单张 资料单张 芬兰文 26-07-2019
产品特点 产品特点 芬兰文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 21-05-2013
资料单张 资料单张 瑞典文 26-07-2019
产品特点 产品特点 瑞典文 26-07-2019
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 21-05-2013
资料单张 资料单张 挪威文 26-07-2019
产品特点 产品特点 挪威文 26-07-2019
资料单张 资料单张 冰岛文 26-07-2019
产品特点 产品特点 冰岛文 26-07-2019
资料单张 资料单张 克罗地亚文 26-07-2019
产品特点 产品特点 克罗地亚文 26-07-2019

查看文件历史