Prepandrix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

A / Indonesia / 05/2005 (H5N1) използван щам (PR8-IBCDC-RG2)

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07BB02

INN (Международно Name):

prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Активна имунизация срещу H5N1 подтип на грип-А вирус. Тази справка се основава на имуногенност на данни от здрави доброволци на възраст между 18 и следваща година след въвеждането на две дози от ваксината, приготвени с щамове на подтип H5N1 . Prepandrix трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2008-05-14

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PREPANDRIX СУСПЕНЗИЯ И ЕМУЛСИЯ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ
Предпандемична ваксина срещу грип (H5N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
(Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТАЗИ
ВАКСИНА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
−
Тази ваксина е предписана лично на
Вас. Не я преотстъпвайте на други хора.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Prepandrix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Prepandrix
3.
Как се прилага Prepandrix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Prepandrix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PREPANDRIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PREPANDRIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Prepandrix е ваксина за при
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Prepandrix суспензия и емулсия за
инжекционна емулсия
Предпандемична ваксина срещу грип (H5N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
(Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted))
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
След смесване 1 доза (0,5 ml) съдържа:
Фрагментиран грипен вирус,
инактивиран, съдържащ антиген
*
, еквивалентен на:
_ _
A/Indonesia/05/2005 (H5N1)-подобен щам (PR8-IBCDC-RG2)
3,75 микрограма
**
*
размножен в яйца
**
хемаглутинин
AS03 адювант, съставен от сквален (10,69
милиграма), DL-
α
-токоферол (11,86 милиграма) и
полисорбат 80 (4,86 милиграма)
След смесване на съдържимото на
флаконите със суспензията и емулсията
се получава
многодозова опаковка. За броя на
дозите в един флакон, вижте точка 6.5.
Помощно вещество с известно действие
Ваксината съдържа 5 микрограма
тиомерсал (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Суспензия и емулсия за инжекционна
емулсия.
Суспензията е безцветна леко
опалесцираща течност.
Емулсията е белезникава до
жълтеникава хомогенна, млeкоподобна
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-07-2019
Листовка Листовка чешки 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-07-2019
Листовка Листовка датски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-07-2019
Листовка Листовка немски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-07-2019
Листовка Листовка естонски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-07-2019
Листовка Листовка гръцки 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-07-2019
Листовка Листовка английски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-05-2013
Листовка Листовка френски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-07-2019
Листовка Листовка италиански 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-05-2013
Листовка Листовка латвийски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-05-2013
Листовка Листовка литовски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-07-2019
Листовка Листовка унгарски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-07-2019
Листовка Листовка малтийски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-05-2013
Листовка Листовка нидерландски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-05-2013
Листовка Листовка полски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-07-2019
Листовка Листовка португалски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-05-2013
Листовка Листовка румънски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-07-2019
Листовка Листовка словашки 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-07-2019
Листовка Листовка словенски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-05-2013
Листовка Листовка фински 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-07-2019
Листовка Листовка шведски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-07-2019
Листовка Листовка норвежки 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-07-2019
Листовка Листовка исландски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-07-2019
Листовка Листовка хърватски 26-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-07-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите