Aflunov

Страна: Европейский союз

Язык: болгарский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

антигени на повърхността на грипен вирус (хемаглутинин и нейраминидазы) напрежение: а/Турция/Турция/1/05 (Н5N1)-като напрежение (NIBRG-23)

Доступна с:

Seqirus S.r.l. 

код АТС:

J07BB02

ИНН (Международная Имя):

zoonotic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted)

Терапевтическая группа:

Ваксини

Терапевтические области:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтические показания :

Активна имунизация срещу H5N1 подтип на грип-А вирус. Тази справка се основава на имуногенност на данни от здрави доброволци на възраст между 18 и следваща година след въвеждането на две дози от ваксината, съдържаща/Турция/Турция/1/05 (Н5N1)-като щамът. Aflunov трябва да се прилага в съответствие с официалните препоръки.

Обзор продуктов:

Revision: 15

Статус Авторизация:

упълномощен

Дата Авторизация:

2010-11-28

тонкая брошюра

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AFLUNOV ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Ваксина срещу зоонозен грип (H5N1)
(повърхностен антиген, инактивиран, с
адювант)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА ТАЗИ
ВАКСИНА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска естра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра.Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани
в тази истовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява AFLUNOV и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена AFLUNOV
3.
Как да Ви бъде приложена AFLUNOV
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате AFLUNOV
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AFLUNOV И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
AFLUNOV е ваксина за приложение при
възрастни на 18 и повече години,
предназначена е за
приложение при епидемии от вируси на
зоонозен грип (от птици) 
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AFLUNOV инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Ваксина срещу зоонозен грип (H5N1)
(повърхностен антиген, инактивиран, с
адювант)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Повърхностни антигени на грипен вирус
(хемаглутинин и невраминидаза)* от щам:
A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1)-подобен щам (NIBRG-23)
(клон 2.2.1) 7,5 микрограма**
на доза от 0,5 ml
*
култивиран в оплодени кокоши яйца от
млади здрави птици
**
изразен в микрограма хемаглутинин.
Адювант MF59C.1, съдържащ:
сквален
9,75 милиграма за 0,5 ml
полисорбат 80
1,175 милиграма за 0,5 ml
сорбитанов триолеат
1,175 милиграма за 0,5 ml
натриев цитрат
0,66 милиграма за 0,5 ml
лимонена киселина
0,04 милиграма за 0,5 ml
Помощни вещества с известно действие:
Ваксината съдържа 1,899 милиграма
натрий и 0,081 милиграма калий на доза от
0,5 ml.
AFLUNOV може да съдържа следи от
остатъчни количества от яйца и
пилешки белтъци,
овалбумин, канамицин, неомицин сулфат,
формалдехид, хидрокортизон и
цетилтриметиламониев бромид, които се
използват в производствения процес
(вж. точка 4.3).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОР
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра датский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 03-10-2022
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 05-08-2019
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 03-10-2022
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 05-08-2019
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 03-10-2022
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 05-08-2019
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 03-10-2022
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 05-08-2019
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 03-10-2022
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 05-08-2019
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 03-10-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 03-10-2022
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 03-10-2022

Просмотр истории документов