Aflunov

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

антигени на повърхността на грипен вирус (хемаглутинин и нейраминидазы) напрежение: а/Турция/Турция/1/05 (Н5N1)-като напрежение (NIBRG-23)

Предлага се от:

Seqirus S.r.l. 

АТС код:

J07BB02

INN (Международно Name):

zoonotic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Активна имунизация срещу H5N1 подтип на грип-А вирус. Тази справка се основава на имуногенност на данни от здрави доброволци на възраст между 18 и следваща година след въвеждането на две дози от ваксината, съдържаща/Турция/Турция/1/05 (Н5N1)-като щамът. Aflunov трябва да се прилага в съответствие с официалните препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-11-28

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AFLUNOV ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Ваксина срещу зоонозен грип (H5N1)
(повърхностен антиген, инактивиран, с
адювант)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА ТАЗИ
ВАКСИНА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска естра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра.Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани
в тази истовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява AFLUNOV и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена AFLUNOV
3.
Как да Ви бъде приложена AFLUNOV
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате AFLUNOV
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AFLUNOV И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
AFLUNOV е ваксина за приложение при
възрастни на 18 и повече години,
предназначена е за
приложение при епидемии от вируси на
зоонозен грип (от птици) 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AFLUNOV инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Ваксина срещу зоонозен грип (H5N1)
(повърхностен антиген, инактивиран, с
адювант)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Повърхностни антигени на грипен вирус
(хемаглутинин и невраминидаза)* от щам:
A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1)-подобен щам (NIBRG-23)
(клон 2.2.1) 7,5 микрограма**
на доза от 0,5 ml
*
култивиран в оплодени кокоши яйца от
млади здрави птици
**
изразен в микрограма хемаглутинин.
Адювант MF59C.1, съдържащ:
сквален
9,75 милиграма за 0,5 ml
полисорбат 80
1,175 милиграма за 0,5 ml
сорбитанов триолеат
1,175 милиграма за 0,5 ml
натриев цитрат
0,66 милиграма за 0,5 ml
лимонена киселина
0,04 милиграма за 0,5 ml
Помощни вещества с известно действие:
Ваксината съдържа 1,899 милиграма
натрий и 0,081 милиграма калий на доза от
0,5 ml.
AFLUNOV може да съдържа следи от
остатъчни количества от яйца и
пилешки белтъци,
овалбумин, канамицин, неомицин сулфат,
формалдехид, хидрокортизон и
цетилтриметиламониев бромид, които се
използват в производствения процес
(вж. точка 4.3).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОР
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-10-2022
Листовка Листовка чешки 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-10-2022
Листовка Листовка датски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-10-2022
Листовка Листовка немски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-10-2022
Листовка Листовка естонски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-10-2022
Листовка Листовка гръцки 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-10-2022
Листовка Листовка английски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-08-2019
Листовка Листовка френски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-10-2022
Листовка Листовка италиански 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-08-2019
Листовка Листовка латвийски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-08-2019
Листовка Листовка литовски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-10-2022
Листовка Листовка унгарски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-10-2022
Листовка Листовка малтийски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-08-2019
Листовка Листовка нидерландски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-08-2019
Листовка Листовка полски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-10-2022
Листовка Листовка португалски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-08-2019
Листовка Листовка румънски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-10-2022
Листовка Листовка словашки 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-10-2022
Листовка Листовка словенски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-08-2019
Листовка Листовка фински 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-10-2022
Листовка Листовка шведски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-10-2022
Листовка Листовка норвежки 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-10-2022
Листовка Листовка исландски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-10-2022
Листовка Листовка хърватски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-08-2019

Преглед на историята на документите