Aflunov

País: Unió Europea

Idioma: búlgar

Font: EMA (European Medicines Agency)

Compra'l ara

ingredients actius:

антигени на повърхността на грипен вирус (хемаглутинин и нейраминидазы) напрежение: а/Турция/Турция/1/05 (Н5N1)-като напрежение (NIBRG-23)

Disponible des:

Seqirus S.r.l. 

Codi ATC:

J07BB02

Designació comuna internacional (DCI):

zoonotic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted)

Grupo terapéutico:

Ваксини

Área terapéutica:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

indicaciones terapéuticas:

Активна имунизация срещу H5N1 подтип на грип-А вирус. Тази справка се основава на имуногенност на данни от здрави доброволци на възраст между 18 и следваща година след въвеждането на две дози от ваксината, съдържаща/Турция/Турция/1/05 (Н5N1)-като щамът. Aflunov трябва да се прилага в съответствие с официалните препоръки.

Resumen del producto:

Revision: 15

Estat d'Autorització:

упълномощен

Data d'autorització:

2010-11-28

Informació per a l'usuari

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AFLUNOV ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Ваксина срещу зоонозен грип (H5N1)
(повърхностен антиген, инактивиран, с
адювант)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА ТАЗИ
ВАКСИНА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска естра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра.Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани
в тази истовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява AFLUNOV и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена AFLUNOV
3.
Как да Ви бъде приложена AFLUNOV
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате AFLUNOV
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AFLUNOV И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
AFLUNOV е ваксина за приложение при
възрастни на 18 и повече години,
предназначена е за
приложение при епидемии от вируси на
зоонозен грип (от птици) 
                
                Llegiu el document complet
                
              

Fitxa tècnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AFLUNOV инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Ваксина срещу зоонозен грип (H5N1)
(повърхностен антиген, инактивиран, с
адювант)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Повърхностни антигени на грипен вирус
(хемаглутинин и невраминидаза)* от щам:
A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1)-подобен щам (NIBRG-23)
(клон 2.2.1) 7,5 микрограма**
на доза от 0,5 ml
*
култивиран в оплодени кокоши яйца от
млади здрави птици
**
изразен в микрограма хемаглутинин.
Адювант MF59C.1, съдържащ:
сквален
9,75 милиграма за 0,5 ml
полисорбат 80
1,175 милиграма за 0,5 ml
сорбитанов триолеат
1,175 милиграма за 0,5 ml
натриев цитрат
0,66 милиграма за 0,5 ml
лимонена киселина
0,04 милиграма за 0,5 ml
Помощни вещества с известно действие:
Ваксината съдържа 1,899 милиграма
натрий и 0,081 милиграма калий на доза от
0,5 ml.
AFLUNOV може да съдържа следи от
остатъчни количества от яйца и
пилешки белтъци,
овалбумин, канамицин, неомицин сулфат,
формалдехид, хидрокортизон и
цетилтриметиламониев бромид, които се
използват в производствения процес
(вж. точка 4.3).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОР
                
                Llegiu el document complet
                
              

Documents en altres idiomes

Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari espanyol 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica espanyol 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública espanyol 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari txec 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica txec 03-10-2022
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari danès 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica danès 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública danès 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari alemany 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica alemany 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública alemany 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari estonià 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica estonià 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública estonià 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari grec 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica grec 03-10-2022
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari anglès 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica anglès 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública anglès 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari francès 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica francès 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública francès 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari italià 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica italià 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública italià 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari letó 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica letó 03-10-2022
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari lituà 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica lituà 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública lituà 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari hongarès 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica hongarès 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública hongarès 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari maltès 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica maltès 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública maltès 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari neerlandès 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica neerlandès 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública neerlandès 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari polonès 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica polonès 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública polonès 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari portuguès 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica portuguès 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública portuguès 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari romanès 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica romanès 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública romanès 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovac 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovac 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovac 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovè 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovè 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovè 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari finès 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica finès 03-10-2022
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública finès 05-08-2019
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari suec 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica suec 03-10-2022
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari noruec 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica noruec 03-10-2022
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari islandès 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica islandès 03-10-2022
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari croat 03-10-2022
Fitxa tècnica Fitxa tècnica croat 03-10-2022

Veure l'historial de documents