Paxene Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

paxene

norton healthcare ltd. - paclitaxel - sarcoma, kaposi; carcinoma, non-small-cell lung; ovarian neoplasms; breast neoplasms - antineoplastiske midler - paxene er indiceret til behandling af patienter med:• avanceret aids-relateret kaposis sarkom (aids-aa), der har undladt før liposomal antracyklin terapi;• metastatisk karcinom i brystet (mbc), der har svigtet, eller ikke er kandidater til standard antracyklin-holdig terapi;• avanceret ovariecancer (aoc) eller med residual sygdom (> 1 cm) efter indledende laparotomi, i kombination med cisplatin som første-linje-behandling;• metastatisk ovariecancer (moc) efter svigt af platin-med kombinationsbehandling uden taxaner som anden linie behandling.• ikke-småcellet lungekræft (nsclc), der ikke er kandidater til potentielt helbredende operation og/eller strålebehandling i kombination med cisplatin. begrænsede effektivitetsdata understøtter denne indikation (se afsnit 5.

Giotrif Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

giotrif

boehringer ingelheim international gmbh - afatinib - carcinom, ikke-småcellet lunge - antineoplastiske midler - giotrif som monoterapi er indiceret til behandling ofepidermal growth factor receptor (egfr) tki-naïve voksne patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft (nsclc) med aktivering af egfr mutation(s);lokalt fremskreden eller metastatisk nsclc af planocellulært histologi skrider på eller efter platin-baseret kemoterapi.

Docetaxel Mylan Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

docetaxel mylan

mylan s.a.s. - docetaxel - head and neck neoplasms; carcinoma, non-small-cell lung; adenocarcinoma; prostatic neoplasms; breast neoplasms - antineoplastiske midler - behandling af brystkræft, særlige former for lungekræft (ikke-småcellet lungekræft), prostatakræft, mavekræft eller hoved og hals kræft.

Abraxane Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

abraxane

bristol-myers squibb pharma eeig - paclitaxel - breast neoplasms; pancreatic neoplasms; carcinoma, non-small-cell lung - antineoplastiske midler, - abraxane monoterapi er indiceret til behandling af metastatisk brystkræft hos voksne patienter, der har mislykket behandling i første linje for metastatisk sygdom, og for hvilken standard antracyklinholdig behandling ikke er indiceret. abraxane i kombination med gemcitabin er angivet for den første linje behandling af voksne patienter med metastatisk adenocarcinom i bugspytkirtlen. abraxane i kombination med carboplatin er angivet for den første linje behandling af ikke-småcellet lungekræft hos voksne patienter, som ikke er kandidater til potentielt helbredende operation og/eller strålebehandling.

Vargatef Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

vargatef

boehringer ingelheim international gmbh - nintedanib - carcinom, ikke-småcellet lunge - antineoplastiske midler - vargatef er indiceret i kombination med docetaxel til behandling af voksne patienter med lokalt avanceret, metastatisk eller lokalt tilbagevendende ikke-småcellet lungekræft (nsclc) af adenocarcinom tumorhistologi efter første linie kemoterapi.

Pazenir Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

pazenir

ratiopharm gmbh - paclitaxel - bryst neoplasmer - antineoplastiske midler - pazenir monoterapi er indiceret til behandling af metastatisk brystkræft hos voksne patienter, der har undladt first-line behandling for metastatisk sygdom, og for hvem standard, antracyklin, der indeholder terapi er ikke oplyst. pazenir i kombination med carboplatin er angivet for den første linje behandling af ikke-småcellet lungekræft hos voksne patienter, som ikke er kandidater til potentielt helbredende operation og/eller strålebehandling.

Taxespira (previously Docetaxel Hospira UK Limited ) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

taxespira (previously docetaxel hospira uk limited )

hospira uk limited - docetaxeltrihydrat - stomach neoplasms; prostatic neoplasms; breast neoplasms; head and neck neoplasms; carcinoma, non-small-cell lung - antineoplastiske midler - bryst cancertaxespira i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er angivet for den adjuverende behandling af patienter med:betjenes node-positiv brystkræft;betjenes node-negativ brystkræft. for patienter med betjenes node-negativ brystkræft, adjuverende behandling bør begrænses til patienter, der er berettiget til at modtage kemoterapi i henhold til internationalt anerkendte kriterier for primære behandling af tidlig brystkræft. taxespira i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, der ikke tidligere har modtaget cytotoksisk behandling for denne tilstand. taxespira monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksiske terapi. tidligere kemoterapi skulle have inkluderet et anthracyclin eller et alkyleringsmiddel. taxespira kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med metastatisk brystcancer, hvis tumorer over hurtig her2

Docefrez Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

docefrez

sun pharmaceutical industries europe b.v. - docetaxel - stomach neoplasms; adenoma; breast neoplasms; carcinoma, non-small-cell lung; prostatic neoplasms - antineoplastiske midler - bryst cancerdocetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er angivet for den adjuverende behandling af patienter med betjenes node-positiv brystkræft. docetaxel i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, der ikke tidligere har modtaget cytotoksisk behandling for denne tilstand. docetaxel monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksiske terapi. tidligere kemoterapi skulle have inkluderet et anthracyclin eller et alkyleringsmiddel. docetaxel i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med metastatisk brystcancer, hvis tumorer over hurtig her2, og som ikke tidligere har modtaget kemoterapi for metastatisk sygdom. docetaxel i kombination med capecitabin, er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. tidligere behandling skulle h

Docetaxel Teva Pharma Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

docetaxel teva pharma

teva pharma b.v. - docetaxel - carcinoma, non-small-cell lung; breast neoplasms; prostatic neoplasms - antineoplastiske midler - bryst cancerdocetaxel teva pharma monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksiske terapi. tidligere kemoterapi skulle have inkluderet et anthracyclin eller et alkyleringsmiddel. non-small-cell lung cancerdocetaxel teva pharma er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-small-cell lung cancer efter svigt af før kemoterapi. docetaxel teva pharma i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-small-cell lung cancer hos patienter, der ikke tidligere har modtaget kemoterapi for denne tilstand. prostata cancerdocetaxel teva pharma i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af patienter med hormon-refraktær metastatisk prostatakræft.

Alecensa Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

alecensa

roche registration gmbh - alectinibhydrochlorid - carcinom, ikke-småcellet lunge - antineoplastiske midler - alecensa som monoterapi er indiceret til førstegangsbehandling af voksne patienter med anaplastisk lymfomkinase (alk) -positive avanceret ikke-småcellet lungecancer (nsclc). alecensa som monoterapi er indiceret til behandling af voksne patienter med alk‑positive avanceret nsclc, der tidligere er behandlet med crizotinib.