Vargatef

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-08-2020

Aktiv bestanddel:
nintedanib
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kode:
L01XE3
INN (International Name):
nintedanib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinom, ikke-småcellet lunge
Terapeutiske indikationer:
Vargatef er indiceret i kombination med docetaxel til behandling af voksne patienter med lokalt avanceret, metastatisk eller lokalt tilbagevendende ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) af adenocarcinom tumorhistologi efter første linie kemoterapi.
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002569
Autorisation dato:
2014-11-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/002569

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

08-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

18-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

18-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

08-01-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Vargatef 100 mg bløde kapsler

nintedanib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Vargatef

Sådan skal du tage Vargatef

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Vargatef kapsler indeholder det aktive stof nintedanib. Nintedanib blokerer aktiviteten af en gruppe

proteiner, der har betydning for udviklingen af nye blodkar, som kræftcellerne skal bruge til at få

næring og ilt. Nintedanib kan være med til at standse kræftens vækst og spredning ved at blokere

aktiviteten af disse proteiner.

Dette lægemiddel bruges i kombination med en anden kræftmedicin (docetaxel) til behandling af en

type kræft i lungerne, der kaldes ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Det er til voksne patienter, der

har en bestemt type ikke-småcellet lungekræft (“adenokarcinom”), og som allerede har fået en

behandling med et andet lægemiddel mod denne kræftform, men hvor kræftsvulsten er begyndt at

vokse igen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Vargatef

Tag ikke Vargatef

hvis du er allergisk over for nintedanib, jordnødder eller soja eller over for et af de øvrige

indholdsstoffer i Vargatef (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Vargatef

hvis du har eller har haft problemer med leveren, hvis du har eller har haft problemer med

blødning – især blødning i lungerne for nylig.

hvis du har eller tidligere har haft problemer med nyrerne.

hvis du tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon, heparin eller

acetylsalicylsyre) for at forebygge blodpropper. Behandling med Vargatef kan øge risikoen for

blødning.

hvis du er blevet opereret for nylig, eller hvis du snart skal opereres. Nintedanib kan påvirke

sårhelingen. Din behandling med Vargatef bliver derfor som regel afbrudt, hvis du skal

opereres. Din læge afgør, hvornår din behandling med dette lægemiddel skal genoptages.

hvis du har kræft, der har bredt sig til hjernen.

hvis du har for højt blodtryk.

hvis du har eller har haft et aneurisme (udvidelse og svækkelse af en blodårevæg) eller en rift i

en blodårevæg.

Ud fra disse oplysninger tager din læge måske nogle blodprøver, f.eks. for at kontrollere din

leverfunktion og for at måle, hvor hurtigt dit blod størkner. Din læge taler med dig om resultaterne af

disse undersøgelser og afgør, om du kan få Vargatef.

Kontakt omgående din læge, mens du tager dette lægemiddel

hvis du får diarré. Det er vigtigt at behandle diarré lige så snart den starter (se afsnit 4)

hvis du kaster op eller har det dårligt (kvalme)

hvis du oplever uforklarlige symptomer, såsom gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene

(gulsot), mørk eller brun (tefarvet) urin, smerter i den øverste, højre side af maven (abdomen),

større tendens til blødninger eller blå mærker end normalt eller du føler dig træt. Dette kan være

symptomer på alvorlige leverproblemer

hvis du får feber, kulderystelser, hurtig vejrtrækning eller hurtig puls. Det kan være tegn på

infektion eller blodforgiftning (sepsis) (se afsnit 4)

hvis du får stærke smerter i maveregionen, feber, kulderystelser, kvalme, opkastning eller

hårdhed/oppustning af maven, da det kan være et tegn på et hul i tarmvæggen (“gastrointestinal

perforation”)

hvis du oplever smerte, hævelse, rødme eller varme i en arm eller et ben, eller hvis du oplever

brystsmerter og vejrtrækningsbesvær, da det kan være et tegn på en blodprop i en vene

hvis du får en større blødning

hvis du oplever trykken for brystet eller brystsmerter, typisk i venstre side af kroppen, smerter i

halsen, kæben, skulderen eller armen, hurtig puls, åndenød, kvalme eller opkastning, da det kan

være et tegn på et hjerteanfald

hvis en eller flere af de bivirkninger, som du kan risikere at få (se afsnit 4), bliver alvorlig(e).

Børn og unge

Dette lægemiddel er ikke undersøgt hos børn og unge og må derfor ikke tages af børn og unge under

18 år.

Brug af anden medicin sammen med Vargatef

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det gælder også naturlægemidler og lægemidler, der er købt uden recept.

Dette lægemiddel kan vekselvirke med visse andre lægemidler.

Følgende lægemidler kan øge blodets

indhold af nintedanib, der er det aktive stof i Vargatef, og kan derfor øge risikoen for bivirkninger (se

afsnit 4):

Ketoconazol (bruges til behandling af svampeinfektioner)

Erythromycin (bruges til behandling af bakterieinfektioner).

Følgende lægemidler kan nedsætte blodets indhold af nintedanib og kan derfor nedsætte virkningen af

Vargatef:

Rifampicin (et antibiotikum der bruges til behandling af tuberkulose)

Carbamazepin, phenytoin (bruges til behandling af krampeanfald)

Prikbladet perikon (et naturlægemiddel til behandling af depression).

Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage dette lægemiddel under graviditeten, da det kan skade det ufødte barn og forårsage

misdannelser. Kvinder som kan blive gravide skal bruge en sikker kombination af

præventionsmetoder, herunder barrieremetoden som ekstra sikkerhed, så længe de får Vargatef og i

mindst 3 måneder efter endt behandling. Tal med lægen om, hvilke præventionsmetoder der er mest

velegnede for dig.

Hvis du bliver gravid under behandlingen med Vargatef, skal du omgående fortælle det til lægen eller

apotekspersonalet.

Amning

Det vides ikke, om dette lægemiddel udskilles i modermælk og kan skade det ammede barn. Derfor

må kvinder ikke amme, mens de er i behandling med Vargatef.

Frugtbarhed

Dette lægemiddels virkning på frugtbarheden hos mennesker er ikke undersøgt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vargatef påvirker i mindre grad din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Du bør ikke

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du har det dårligt.

Vargatef indeholder soja

Kapslerne indeholder sojalecithin. Hvis du er allergisk over for jordnødder eller soja, må du ikke

bruge dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du tage Vargatef

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Du må ikke tage Vargatef samme dag, som du får din kemoterapi med docetaxel.

Du skal synke kapslerne hele sammen med vand. De må ikke tygges eller knuses. Det anbefales at tage

kapslerne sammen med mad, dvs. under eller umiddelbart før eller efter et måltid.

Den anbefalede dosis er fire kapsler om dagen (i alt 400 mg Vargatef om dagen). Du må ikke tage

mere end denne dosis.

Den daglige dosis skal opdeles i to doser a to kapsler, der skal tages med ca. 12 timers mellemrum,

f.eks. to kapsler om morgenen og to kapsler om aftenen. De to doser skal tages på nogenlunde samme

tidspunkt hver dag. Når lægemidlet tages på den måde, så er man sikker på, at der hele tiden er en

konstant mængde Vargatef i kroppen.

Nedsættelse af dosis

Hvis du ikke kan tåle den anbefalede dosis på 400 mg om dagen på grund af bivirkninger (se afsnit 4),

kan din læge nedsætte den daglige dosis Vargatef. Du må ikke selv nedsætte dosis eller stoppe

behandlingen uden først at tale med din læge.

Din læge kan nedsætte din anbefalede dosis til 300 mg om dagen (to kapsler a 150 mg). I så fald vil

din læge ordinere Vargatef 150 mg bløde kapsler til din behandling.

Hvis det er nødvendigt, kan din læge nedsætte din daglige dosis yderligere til 200 mg om dagen (to

kapsler a 100 mg). I så fald vil din læge ordinere den relevante kapselstyrke til dig.

I begge tilfælde skal du tage én kapsel i den relevante styrke to gange daglig med 12 timers

mellemrum sammen med mad (f.eks. om morgenen og om aftenen) på omtrent samme tidspunkt hver

dag.

Hvis din læge har stoppet din kemoterapi med docetaxel, skal du fortsætte med at tage Vargatef to

gange daglig.

Hvis du har taget for meget Vargatef

Kontakt omgående lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at tage Vargatef

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag din næste dosis Vargatef

efter planen på det næste fastlagte tidspunkt og i den dosis, som lægen eller apotekspersonalet har

anbefalet.

Hvis du holder op med at tage Vargatef

Du må ikke holde op med at tage Vargatef uden at tale med lægen først. Det er vigtigt, at du tager dette

lægemiddel hver dag, så længe lægen ordinerer det til dig. Hvis du ikke tager dette lægemiddel efter

lægens anvisninger, kan det være, at denne kræftbehandling ikke virker efter hensigten.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal være særlig opmærksom, hvis du får følgende bivirkninger under behandlingen med Vargatef:

Diarré (meget almindelig, kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Diarré kan medføre tab af væske og vigtige salte (elektrolytter, som f.eks. natrium eller kalium) i din

krop. Ved de første tegn på diarré skal du drikke rigeligt med væske og omgående kontakte lægen.

Begynd på en egnet behandling mod diarré, f.eks. loperamid, så hurtigt som muligt efter at du har talt

med lægen.

Febril neutropeni og blodforgiftning (almindelig, kan forekomme hos op til 1 ud af

10 personer)

Behandling med Vargatef kan medføre, at antallet af den type hvide blodlegemer (neutropeni), der er

vigtige for kroppens reaktion på bakterie- og svampeinfektioner, nedsættes. Som følge af neutropeni

kan der opstå feber (febril neutropeni) og blodforgiftning (sepsis). Hvis du får feber, kulderystelser,

hurtig vejrtrækning eller hurtig puls, skal du omgående fortælle det til lægen.

Under behandlingen med Vargatef vil din læge regelmæssigt kontrollere dine blodceller og undersøge

dig for tegn på infektion, som f.eks. betændelse, feber eller træthed.

Følgende bivirkninger er observeret under behandling med dette lægemiddel:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Diarré – se ovenfor

Smerter, følelsesløshed og/eller en prikkende/snurrende fornemmelse i fingre og tæer (perifer

neuropati)

Kvalme

Opkastning

Mavesmerter

Blødning

Et nedsat antal hvide blodlegemer (neutropeni)

Betændelse i fordøjelseskanalens slimhinder, herunder betændelse og sår i munden

(slimhindebetændelse og mundbetændelse)

Udslæt

Nedsat appetit

Ændret saltbalance

Forhøjede leverenzymer (alaninaminotransferase, aspartataminotransferase, basisk fosfatase) i

blodprøver

Hårtab (alopeci).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Blodforgiftning (sepsis) – se ovenfor

Nedsat antal hvide blodlegemer ledsaget af feber (febril neutropeni)

Blodpropper i venerne (venøs tromboembolisme), især i benene (symptomer omfatter smerte,

rødme, hævelse og varme i en arm eller et ben), som via blodkarrene kan nå til lungerne og

forårsage brystsmerter og vejrtrækningsbesvær (hvis du bemærker et eller flere af disse

symptomer, skal du straks søge lægehjælp)

Højt blodtryk (hypertension)

Væsketab (dehydrering)

Bylder

Lavt antal blodplader (trombocytopeni)

Gulsot (hyperbilirubinæmi)

Forhøjede leverenzymværdier (gammaglutamyltransferase) i blodet i henhold til blodprøver

Vægttab

Kløe

Hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Forekomst af huller i tarmvæggen (gastrointestinal perforation)

Alvorlige leverproblemer

Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

Myokardieinfarkt (blodprop i hjertet)

Nyresvigt.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Betændelse i tyktarmen

En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og

arterielle dissektioner)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen, indpakningen og blisterne.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at blisteren, som indeholder kapslerne, er åbnet, eller at en

kapsel er i stykker.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vargatef indeholder:

Aktivt stof: nintedanib. Hver blød kapsel indeholder 100 mg nintedanib (som esilat).

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold:

Triglycerider mellemkædede, hårdt fedt, sojalecithin (E322)

Kapselskal:

Gelatine, glycerol (85 %), titandioxid (E171), jernoxid, rød (E172),

jernoxid, gul (E172)

Trykfarve:

Shellak, jernoxid, sort (E172), propylenglycol (E1520)

Udseende og pakningsstørrelser

Vargatef 100 mg bløde kapsler (kapsler) er ferskenfarvede, uigennemsigtige, aflange kapsler med

Boehringer Ingelheims logo og tallet “100” præget med sort på den ene side.

Vargatef 100 mg bløde kapsler fås i tre pakningsstørrelser:

En æske, der indeholder 60 kapsler (6 aluminiumsblistere med 10 kapsler i hver).

En æske, der indeholder 120 kapsler (12 aluminiumsblistere med 10 kapsler i hver).

En multipakning, der indeholder 120 kapsler (2 æsker med 60 kapsler i hver, sampakket i

plastfolie).

Ikke alle pakningsstørrelser af Vargatef 100 mg bløde kapsler er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf.: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Indlægsseddel: Information til patienten

Vargatef 150 mg bløde kapsler

nintedanib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Vargatef

Sådan skal du tage Vargatef

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Vargatef kapsler indeholder det aktive stof nintedanib. Nintedanib blokerer aktiviteten af en gruppe

proteiner, der har betydning for udviklingen af nye blodkar, som kræftcellerne skal bruge til at få

næring og ilt. Nintedanib kan hæmme kræftcellers vækst og spredning ved at blokere aktiviteten af

disse proteiner.

Dette lægemiddel bruges i kombination med en anden kræftmedicin (docetaxel) til behandling af en

type kræft i lungerne, der kaldes ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Det er til voksne patienter, der

har en bestemt type ikke-småcellet lungekræft (“adenokarcinom”), og som allerede har fået en

behandling med et andet lægemiddel mod denne kræftform, men hvor kræftsvulsten er begyndt at

vokse igen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Vargatef

Tag ikke Vargatef

hvis du er allergisk over for nintedanib, jordnødder eller soja eller over for et af de øvrige

indholdsstoffer i Vargatef (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Vargatef

hvis du har eller har haft problemer med leveren, hvis du har eller har haft problemer med

blødning – især blødning i lungerne for nylig.

hvis du har eller tidligere har haft problemer med nyrerne.

hvis du tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon, heparin eller

acetylsalicylsyre) for at forebygge blodpropper. Behandling med Vargatef kan øge risikoen for

blødning.

hvis du er blevet opereret for nylig, eller hvis du snart skal opereres. Nintedanib kan påvirke

sårhelingen. Din behandling med Vargatef bliver derfor som regel afbrudt, hvis du skal

opereres. Din læge afgør, hvornår din behandling med dette lægemiddel skal genoptages.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vargatef 100 mg bløde kapsler

Vargatef 150 mg bløde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Vargatef 100 mg bløde kapsler

Hver blød kapsel indeholder 100 mg nintedanib (som esilat).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver kapsel indeholder 1,2 mg sojalecithin.

Vargatef 150 mg bløde kapsler

Hver blød kapsel indeholder 150 mg nintedanib (som esilat).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver kapsel indeholder 1,8 mg sojalecithin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Blød kapsel (kapsel).

Vargatef 100 mg bløde kapsler

Ferskenfarvede, uigennemsigtige, aflange kapsler af blød gelatine med Boehringer Ingelheims logo og

tallet “100” præget med sort på den ene side.

Vargatef 150 mg bløde kapsler

Brun, uigennemsigtig, aflang kapsel af blød gelatine med Boehringer Ingelheims logo og tallet “150”

præget med sort på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Vargatef er indiceret i kombination med docetaxel til behandling af voksne patienter med lokalt

fremskreden, metastatisk eller lokalt recidiverende ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med

adenokarcinom tumorhistologi efter førstelinje kemoterapi.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Vargatef skal initieres og superviseres af en læge med erfaring i anvendelse af

kræftbehandlinger.

Dosering

Den anbefalede dosis nintedanib er 200 mg to gange daglig givet med ca. 12 timers mellemrum på dag

2 til 21 i en standard 21-dages behandlingscyklus med docetaxel.

Vargatef må ikke tages samme dag, som der bliver givet kemoterapimidlet docetaxel (= dag 1).

Hvis en dosis nintedanib springes over, skal administrationen genoptages på det næste planlagte

tidspunkt og i den anbefalede dosis. De individuelle daglige doser af nintedanib må ikke øges til over

den anbefalede dosis for at råde bod på glemte doser. Den anbefalede højeste daglige dosis på 400 mg

må ikke overskrides.

Patienter kan fortsætte behandlingen med Vargatef efter seponering af docetaxel, så længe der ses en

gavnlig klinisk virkning, eller indtil der forekommer uacceptabel toksicitet.

For dosering, administration og dosisjustering af docetaxel henvises til den tilsvarende

produktinformation for docetaxel.

Dosisjusteringer

Som første foranstaltning til håndtering af bivirkninger (se Tabel 1 og 2) skal behandlingen med

nintedanib afbrydes midlertidigt, indtil den specifikke bivirkning er bedret til et niveau, der tillader

fortsættelse af behandlingen (til grad 1 eller som niveauet ved baseline).

Behandlingen med Vargatef kan genoptages med en reduceret dosis. Det anbefales at justere dosis

med 100 mg per dag (dvs. en reduktion på 50 mg per dosering), på grundlag af sikkerheden og

tolerabiliteten hos den enkelte patient, som beskrevet i Tabel 1 og Tabel 2.

Hvis en eller flere bivirkninger varer ved, dvs. hvis patienten ikke tåler 100 mg to gange daglig, skal

behandlingen med Vargatef seponeres permanent. I tilfælde af specifikt forhøjet

aspartataminotransferase (ASAT)/alaninaminotransferase (ALAT) til > 3 x øvre normalgrænse (ULN)

ledsaget af total bilirubin forhøjet til ≥ 2 x ULN og basisk fosfatase (ALKP) på < 2 x ULN, se Tabel 2,

skal behandlingen med Vargatef afbrydes. Medmindre der kan fastslås en anden årsag, skal Vargatef

seponeres permanent (se også pkt. 4.4).

Tabel 1:

Anbefalede dosisjusteringer af Vargatef (nintedanib) i tilfælde af diarré, opkastning og

andre ikke-hæmatologiske eller hæmatologiske bivirkninger

CTCAE* Bivirkning

Dosisjustering

Diarré ≥ grad 2 i flere end 7 dage i træk trods

behandling mod diarré

ELLER

Diarré ≥ grad 3 trods behandling mod diarré

Efter afbrydelse af behandlingen og bedring til

grad 1 eller som ved baseline, dosisreduktion fra

200 mg to gange daglig til 150 mg to gange

daglig og

‒ hvis endnu en dosisreduktion anses for

nødvendig ‒ fra 150 mg to gange daglig til

100 mg to gange daglig.

Opkastning ≥ grad 2

OG/ELLER

Kvalme ≥ grad 3

trods antiemetisk behandling

Andre ikke-hæmatologiske eller hæmatologiske

bivirkninger ≥ grad 3

CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events

Tabel 2:

Anbefalede dosisjusteringer af Vargatef (nintedanib) i tilfælde af forhøjet ASAT

og/eller ALAT og bilirubin

Forhøjet ASAT/ALAT og bilirubin

Dosisjustering

ASAT og/eller ALAT forhøjet til > 2,5 x ULN og

total bilirubin forhøjet til ≥ 1,5 x ULN

ELLER

ASAT og/eller ALAT forhøjet til > 5 x ULN

Efter afbrydelse af behandlingen og bedring af

transaminase-værdierne til ≤ 2,5 x ULN ledsaget

af en normaliseret bilirubin, reduceres den

daglige dosis fra 200 mg to gange daglig til

150 mg to gange daglig og ‒ hvis endnu en

dosisreduktion anses for nødvendig ‒ fra 150 mg

to gange daglig til 100 mg to gange daglig.

ASAT og/eller ALAT forhøjet til > 3 x ULN og

total bilirubin forhøjet til ≥ 2 x ULN og ALKP

< 2 x ULN

Medmindre der kan fastslås en anden årsag, skal

Vargatef seponeres permanent.

ASAT: Aspartataminotransferase

ALAT: Alaninaminotransferase

ALKP: Basisk fosfatase

ULN: Øvre normalgrænse

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Vargatefs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0-18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Ældre patienter (≥ 65 år)

Der sås ingen overordnede forskelle i sikkerhed og virkning hos ældre patienter.

I hovedforsøget 1199.13 var 85 patienter (12,9 % af patienterne med adenokarcinom histologi) ≥ 70 år

gamle (medianalder: 72 år, variationsbredde: 70-80 år (se pkt. 5.1)).

Det er ikke nødvendigt at justere startdosis på baggrund af en patients alder (se pkt. 5.2).

Etnisk oprindelse og legemsvægt

Farmakokinetiske (PK) populationsanalyser har påvist, at a priori dosisjusteringer af Vargatef ikke er

nødvendige (se pkt. 5.2). Der foreligger begrænsede sikkerhedsdata for sorte og afroamerikanske

patienter.

Nedsat nyrefunktion

Mindre end 1 % af en enkeltdosis nintedanib udskilles via nyrerne (se pkt. 5.2). Det er ikke nødvendigt

at justere startdosis til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Nintedanibs sikkerhed,

virkning og farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance < 30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Nintedanib elimineres primært ved udskillelse via galden/fæces (> 90 %). Eksponeringen øgedes hos

patienter med nedsat leverfunktion (Child Pugh A, Child Pugh B; se pkt. 5.2). Kliniske data har vist, at

det ikke er nødvendigt at justere startdosis til patienter med let nedsat leverfunktion (Child Pugh A).

Der findes begrænsede sikkerhedsdata fra 9 patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child

Pugh B), hvilket er utilstrækkeligt til at karakterisere denne population. Nintedanibs sikkerhed,

virkning og farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child

Pugh C). Behandling med Vargatef anbefales ikke til patienter med moderat (Child Pugh B) og svært

(Child Pugh C) nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Administration

Vargatef kapsler skal tages oralt, helst sammen med mad. Kapslerne skal synkes hele sammen med

vand og må ikke tygges eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for jordnødder eller soja eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Mave-tarm-kanalen

Diarré var den hyppigst indberettede gastrointestinale bivirkning, og den forekom i en tæt tidsmæssig

sammenhæng med administration af docetaxel (se pkt. 4.8). I det kliniske studie LUME-Lung 1 (se

pkt. 5.1) havde de fleste af patienterne mild til moderat diarré.

Der er rapporteret om alvorlige tilfælde af diarré, som har ført til dehydrering og

elektrolytforstyrrelser, ved brug af nintedanib i perioden efter markedsføring. Ved de første tegn på

diarré skal der iværksættes behandling i form af tilstrækkelig hydrering og lægemidler mod diarré,

f.eks. loperamid, og afbrydelse, dosisreduktion eller seponering af behandlingen med Vargatef kan

være nødvendig (se pkt. 4.2).

Kvalme og opkastning, for det meste af mild til moderat sværhedsgrad, var hyppigt indberettede

gastrointestinale bivirkninger (se pkt. 4.8). Afbrydelse, dosisreduktion eller seponering af

behandlingen med Vargatef (se pkt. 4.2) kan være nødvendig trods relevant understøttende

behandling. Understøttende behandling mod kvalme og opkastning kan omfatte lægemidler med

antiemetiske egenskaber, f.eks. glukokortikoider, antihistaminer eller 5-HT3-receptorantagonister, og

tilstrækkelig hydrering.

I tilfælde af dehydrering er administration af elektrolytter og væske nødvendig. Hvis der forekommer

relevante gastrointestinale hændelser, skal elektrolytniveauerne i plasma kontrolleres. Afbrydelse,

dosisreduktion eller seponering af behandlingen med Vargatef kan være nødvendig (se pkt. 4.2).

Neutropeni og sepsis

Neutropeni af CTCAE grad ≥ 3 blev observeret hyppigere hos patienter, der blev behandlet med

Vargatef i kombination med docetaxel, sammenlignet med behandling med docetaxel alene.

Efterfølgende komplikationer som f.eks. sepsis eller febril neutropeni er observeret (herunder tilfælde

med dødelig udgang).

Blodbilledet skal kontrolleres under behandlingen, især under kombinationsbehandling med docetaxel.

Der skal hyppigt tages et fuldstændigt blodbillede i starten af hver behandlingscyklus og omkring

nadir for patienter, der får behandling med nintedanib i kombination med docetaxel, og som klinisk

indiceret efter administration af den sidste kombinationscyklus.

Leverfunktion

På grund af øget eksponering kan risikoen for bivirkninger være forøget hos patienter med let nedsat

leverfunktion (Child Pugh A; se pkt. 4.2 og 5.2). Der findes begrænsede sikkerhedsdata fra 9 patienter

med hepatocellulært karcinom og moderat nedsat leverfunktion (Child Pugh B). Selvom der ikke er

rapporteret om uventede sikkerhedsrelaterede fund hos disse patienter, er dataene utilstrækkelige til at

danne basis for, at man kan anbefale behandling af patienter med moderat nedsat leverfunktion.

Nintedanibs virkning er ikke undersøgt hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child

Pugh B). Nintedanibs sikkerhed, virkning og farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med

svært nedsat leverfunktion (Child Pugh C). Behandling med Vargatef anbefales ikke til patienter med

moderat eller svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Der er observeret tilfælde af lægemiddelinduceret leverskade underbehandling med nintedanib,

herunder svær leverskade med dødelig udgang. Forhøjelse af leverenzymer (ALAT, ASAT, ALKP,

gammaglutamyltransferase (GGT)) og bilirubin var i de fleste tilfælde reversible ved dosisreduktion

eller dosisafbrydelse.

Transaminase-, ALKP- og bilirubin-niveauer bør undersøges før initiering af kombinationsbehandling

med Vargatef plus docetaxel. Værdierne skal også kontrolleres som klinisk indiceret eller

regelmæssigt under behandlingen, dvs. i kombinationsfasen med docetaxel i starten af hver

behandlingscyklus og hver måned, hvis Vargatef fortsættes som monoterapi efter seponering af

docetaxel.

Hvis der måles relevante forhøjelser af leverenzymer, kan afbrydelse, dosisreduktion eller seponering

af behandlingen med Vargatef være nødvendig (se pkt. 4.2). Andre årsager til de forhøjede

leverenzymer skal undersøges, og der skal træffes relevante foranstaltninger efter behov. I tilfælde af

specifikke ændringer i levertal (ASAT/ALAT > 3 x ULN, total bilirubin ≥ 2 x ULN og ALKP < 2 x

ULN) skal behandlingen med Vargatef afbrydes. Medmindre der kan fastslås en anden årsag, skal

Vargatef seponeres permanent (se pkt. 4.2).

Patienter med lav legemsvægt (< 65 kg), asiatiske og kvindelige patienter har en større risiko for

forhøjelser af leverenzymer. Eksponeringen for nintedanib steg lineært med patienternes alder, hvilket

også kan medføre en øget risiko for udviklingen af forhøjede leverenzymer (se pkt. 5.2). Tæt kontrol

af patienter med disse risikofaktorer anbefales.

Nyrefunktion

Der er rapporteret om tilfælde af nedsat nyrefunktion/-svigt, hvoraf nogle havde dødelig udgang,

under brug af nintedanib (se pkt. 4.8).

Patienter bør overvåges under behandlingen med nintedanib, med særlig opmærksomhed på patienter

med risikofaktorer for nedsat nyrefunktion/-svigt. Justering af behandlingen bør overvejes i tilfælde af

nedsat nyrefunktion/-svigt (se pkt. 4.2 Dosisjusteringer).

Blødning

VEGFR-hæmning kan være forbundet med en øget risiko for blødning. I det kliniske studie med

Vargatef (LUME-Lung 1, se pkt. 5.1) var hyppigheden af blødninger næsten den samme i de to

behandlingsgrupper (se pkt. 4.8). Den hyppigste blødningshændelse var mild til moderat epistaxis. De

fleste af de fatale blødningshændelser var tumorrelaterede. Der var ingen ubalancer med hensyn til

respiratoriske eller fatale blødninger, og der blev ikke indberettet nogen tilfælde af intracerebral

blødning.

Patienter med nylig pulmonal blødning (> 2,5 ml rødt blod) samt patienter med centralt lokaliserede

tumorer med radiologisk evidens for lokal invasion af større blodkar eller radiologisk evidens for

kavernøse eller nekrotiske tumorer blev ekskluderet fra de kliniske studier. Derfor anbefales

behandling med Vargatef ikke til disse patienter.

Der er rapporteret om ikke-alvorlige og alvorlige blødninger, hvoraf nogle havde dødelig udgang i

perioden efter markedsføringen, både hos patienter, der blev behandlet med koagulationshæmmende

lægemidler eller andre lægemidler, der kan forårsage blødning og hos patienter, der ikke blev

behandlet med sådanne lægemidler (for kliniske studiedata, se også ’Terapeutisk antikoagulation’

nedenfor). I tilfælde af blødning bør dosisjustering, afbrydelse eller seponering overvejes, baseret på

klinisk vurdering (se pkt. 4.2). Blødningshændelser set i perioden efter markedsføringen omfatter, men

er ikke begrænset til, mave-tarm-kanalen, åndedrætsorganerne og centralnervesystemet, og hyppigst

åndedrætsorganerne.

Terapeutisk antikoagulation

Der foreligger ingen data fra kliniske studier for patienter med hereditær disposition for blødning eller

for patienter, der får en fuld dosis antikoagulerende behandling før initiering af behandling med

Vargatef (for erfaring i perioden efter markedsføring, se ’Blødning’ ovenfor). Hos patienter i kronisk

lavdosisbehandling med lavmolekylære hepariner eller acetylsalicylsyre blev der ikke observeret øget

blødningshyppighed. Patienter, der udviklede tromboemboliske hændelser under behandlingen og som

havde behov for antikoagulerende behandling, fik lov at fortsætte med Vargatef, og der blev ikke

påvist nogen øget hyppighed af blødningshændelser. Patienter i samtidig behandling med

antikoagulantia, som f.eks. warfarin eller phenprocoumon, skal kontrolleres regelmæssigt for

ændringer i protrombintid, international normaliseret ratio (INR) og kliniske blødningsepisoder.

Hjernemetastaser

Stabile hjernemetastaser

Der blev ikke observeret en øget hyppighed af cerebral blødning hos patienter med tilstrækkeligt

forbehandlede hjernemetastaser, som var stabile i ≥ 4 uger før initiering af behandling med Vargatef.

Sådanne patienter skal dog kontrolleres tæt for tegn og symptomer på cerebral blødning.

Aktive hjernemetastaser

Patienter med aktive hjernemetastaser blev ekskluderet fra de kliniske studier, og behandling med

Vargatef anbefales ikke.

Venøs tromboembolisme

Patienter i behandling med Vargatef har en øget risiko for venøs tromboembolisme, herunder

lungeemboli og dyb venøs trombose. Patienterne skal kontrolleres tæt for tromboemboliske hændelser.

Der bør udvises forsigtighed, især hos patienter med yderligere risikofaktorer for tromboemboliske

hændelser. Vargatef skal seponeres hos patienter med livstruende venøse tromboemboliske reaktioner.

Arterielle tromboemboliske hændelser

I fase 3-forsøget 1199.13 (LUME-Lung 1) var hyppigheden af arterielle tromboemboliske hændelser

sammenlignelig i de to behandlingsgrupper. Patienter med nyligt myokardieinfarkt eller slagtilfælde i

anamnesen blev ekskluderet fra dette forsøg. Der sås dog en øget hyppighed af arterielle

tromboemboliske hændelser hos patienter med idiopatisk lungefibrose (IPF), når de blev behandlet

med nintedanib som monoterapi. Udvis forsigtighed ved behandling af patienter med en øget

kardiovaskulær risiko, herunder kendt koronararteriesygdom. Afbrydelse af behandlingen skal

overvejes hos patienter, der udvikler tegn eller symptomer på akut myokardieiskæmi.

Aneurismer og arterielle dissektioner

Brug af VEGF-hæmmere hos patienter med eller uden hypertension kan fremme dannelse af

aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Inden indledning af behandling med Vargatef bør denne

risiko overvejes nøje for patienter med risikofaktorer såsom hypertension eller tidligere aneurisme.

Gastrointestinale perforationer

I det kliniske forsøg var hyppigheden af gastrointestinal perforation sammenlignelig i

behandlingsgrupperne. Som følge af virkningsmekanismen kan patienter i behandling med Vargatef

dog have en øget risiko for gastrointestinale perforationer. Der er rapporteret om tilfælde med

gastrointestinale perforationer, hvoraf nogle havde dødelig udgang, i perioden efter markedsføring.

Der skal udvises særlig forsigtighed ved behandling af patienter med tidligere abdominalkirurgi eller

nylig perforation af et hulorgan i anamnesen. Efter et større kirurgisk indgreb bør der derfor gå mindst

4 uger før initiering af behandling med Vargatef. Behandling med Vargatef skal seponeres permanent

hos patienter, der udvikler gastrointestinal perforation.

Sårhelingskomplikationer

Som følge af virkningsmekanismen kan nintedanib hæmme sårhelingen. I LUME-Lung 1 studiet blev

der ikke set nogen øget hyppighed af nedsat sårheling. Der er ikke udført målrettede forsøg til

undersøgelse af nintedanibs indvirkning på sårheling. Behandling med Vargatef bør derfor kun

initieres eller ‒ i tilfælde af perioperativ afbrydelse ‒ genoptages på grundlag af en klinisk vurdering af

om sårhelingen er tilfredsstillende.

Virkning på QT-interval

I det kliniske forsøgsprogram blev der ikke set tilfælde med QT-forlængelse ved behandling med

nintedanib (se pkt. 5.1).

Da man ved, at flere andre tyrosinkinasehæmmere har indvirkning på QT-intervallet, skal der udvises

forsigtighed, når Vargatef bliver givet til patienter, som måske kan få QTc-forlængelse.

Allergisk reaktion

Indtagelse af soja med kosten vides at forårsage allergiske reaktioner, herunder svær anafylaksi, hos

personer med sojaallergi. Patienter med kendt allergi over for jordnøddeprotein har en øget risiko for

svære reaktioner på sojapræparater.

Særlige populationer

I forsøg 1199.13 (LUME-Lung 1) var hyppigheden af alvorlige hændelser (SAEs) hos de patienter, der

blev behandlet med nintedanib plus docetaxel, større hos patienter der vejede under 50 kg end hos

patienter der vejede ≥ 50 kg. Det var dog kun et lille antal af patienterne, der vejede under 50 kg.

Derfor anbefales tæt kontrol af patienter der vejer < 50 kg.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

P-glycoprotein (P-gp)

Nintedanib er et substrat for P-gp (se pkt. 5.2). Samtidig administration af den potente P-gp-hæmmer

ketoconazol øgede eksponeringen for nintedanib 1,61 gange baseret på AUC og 1,83 gange baseret på

i et målrettet lægemiddel-lægemiddel interaktionsstudie. I et lægemiddel-lægemiddel

interaktionsstudie med den potente P-gp-induktor rifampicin faldt eksponeringen for nintedanib til

50,3 % baseret på AUC og til 60,3 % baseret på C

ved samtidig administration af rifampicin

sammenlignet med administration af nintedanib alene. Ved samtidig administration af Vargatef kan

potente P-gp-hæmmere (f.eks. ketoconazol eller erythromycin) øge eksponeringen for Vargatef. I

sådanne tilfælde skal patienterne kontrolleres tæt med hensyn til tolerabiliteten af Vargatef.

Håndtering af bivirkninger kan kræve afbrydelse, dosisreduktion eller seponering af behandlingen med

Vargatef (se pkt. 4.2).

Potente P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, carbamazepin, phenytoin og prikbladet perikon) kan

reducere eksponeringen for Vargatef. Samtidig administration af Vargatef skal overvejes nøje.

Cytokrom (CYP)-enzymer

Biotransformationen af nintedanib omfatter kun i mindre grad CYP-reaktionsveje. Nintedanib og dets

metabolitter, den frie syre-del BIBF 1202 og dens glucuronid, BIBF 1202-glucuronid, hverken

hæmmede eller inducerede CYP-enzymer i prækliniske studier (se pkt. 5.2). Sandsynligheden for

lægemiddel-lægemiddel interaktioner med nintedanib baseret på CYP-metabolisme anses derfor for at

være lav.

Administration sammen med andre lægemidler

Samtidig administration af nintedanib og docetaxel (75 mg/m²) ændrede ingen af lægemidlernes

farmakokinetik i relevant omfang.

Potentialet for interaktioner mellem Vargatef og hormonale kontraceptiva er ikke undersøgt.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder/prævention

Nintedanib kan forårsage fosterskader hos mennesker (se pkt. 5.3). Fertile kvinder i behandling med

Vargatef skal rådes til at undgå at blive gravide, mens de får denne behandling, og til at anvende

sikker prævention under behandlingen med Vargatef og i mindst 3 måneder efter den sidste dosis. Da

nintedanibs virkning på kontraceptivas metabolisme og virkning ikke er undersøgt, skal der anvendes

barrieremetoder som en ekstra præventionsmetode for at undgå graviditet.

Graviditet

Der er ingen information om anvendelse af Vargatef til gravide kvinder, men prækliniske dyrestudier

har påvist reproduktionstoksicitet af dette aktive stof (se pkt. 5.3). Da nintedanib måske også kan

forårsage fosterskader hos mennesker, bør det ikke anvendes under graviditet, medmindre den kliniske

tilstand kræver behandling. Der bør som minimum foretages en graviditetstest før behandling med

Vargatef.

Kvindelige patienter skal rådes til at underrette deres læge eller apotekspersonalet, hvis de bliver

gravide under behandling med Vargatef.

Hvis en patient bliver gravid under behandling med Vargatef, skal hun gøres opmærksom på den

mulige risiko for fosteret. Ophør af behandlingen med Vargatef bør overvejes.

Amning

Der er ingen information om udskillelse af nintedanib og dets metabolitter i modermælk hos

mennesker.

Prækliniske studier påviste, at små mængder nintedanib og dets metabolitter (≤ 0,5 % af den

administrerede dosis) blev udskilt i mælken hos diegivende rotter. En risiko for det ammende barn kan

ikke udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med Vargatef.

Fertilitet

Prækliniske undersøgelser har ikke givet evidens for nedsættelse af den mandlige fertilitet (se

pkt. 5.3). Der foreligger ingen data fra mennesker eller dyr om nintedanibs mulige virkninger på den

kvindelige fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Vargatef påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Patienterne skal

rådes til at udvise forsigtighed, når de fører motorkøretøj eller betjener maskiner under behandling

med Vargatef.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De sikkerhedsdata, der beskrives i afsnittene nedenfor, er baseret på det globale, dobbeltblindede,

randomiserede fase 3-hovedstudie 1199.13 (LUME-Lung 1), der sammenlignede behandling med

nintedanib plus docetaxel over for placebo plus docetaxel hos patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk eller recidiverende NSCLC efter førstelinje kemoterapi, og baseret på data observeret i

perioden efter markedsføring. De hyppigst indberettede bivirkninger, som var specifikke for

nintedanib, var diarré, forhøjede leverenzymer (ALAT og ASAT) og opkastning. I Tabel 3 er der et

sammendrag af bivirkningerne i henhold til systemorganklasse (SOC). Vedrørende håndtering af

udvalgte bivirkninger, se pkt. 4.4. Nedenfor er der information om udvalgte bivirkninger observeret i

LUME-Lung 1 studiet.

Oversigt over bivirkninger, opstillet i tabelform

Tabel 3 opsummerer hyppighederne af de bivirkninger, der blev indberettet i hovedforsøget LUME-

Lung 1 for patienter med NSCLC med adenokarcinom tumorhistologi (n=320) eller i perioden efter

markedsføring. Følgende betegnelser anvendes til at rangordne bivirkningerne efter hyppighed: Meget

almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Inden for de enkelte hyppighedskategorier er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

Tabel 3:

Oversigt over bivirkninger efter hyppighedskategori

Systemorgan-

klasse

Meget

almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 < 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 < 1/100)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Febril neutropeni,

abscesser, sepsis

Blod og

lymfesystem

Neutropeni

(herunder febril

neutropeni)

Trombocytopeni

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit,

elektrolytforstyrre

lser

Dehydrering,

vægtreduktion

Nervesystemet

Perifer neuropati

Hovedpine

Hjerte

Myokardieinfarkt

(se pkt. 4.4)

Vaskulære

sygdomme

Blødning

se pkt. 4.4)

Venøs

tromboembolisme

hypertension

Aneurismer og

arterielle

dissektioner

Mave-tarm-

kanalen

Diarré,

opkastning,

kvalme,

mavesmerter

Perforation

Pancreatitis

Colitis

Lever og

galdeveje

Forhøjet alanin-

aminotransferase

(ALAT),

forhøjet aspartat-

aminotransferase

(ASAT),

forhøjet basisk

fosfatase i blodet

(ALKP)

Hyperbilirubinæmi,

forhøjet gamma-

glutamyltransferase

(GGT)

Lægemiddelinducer

et leverskade

Hud og subkutane

væv

Mucositis

(herunder

stomatitis),

Udslæt,

Alopeci

Pruritus

Nyrer og urinveje

Nyresvigt (se

pkt. 4.4)

1)

I kliniske studier var hyppigheden ikke øget hos patienter, der blev behandlet med nintedanib plus

docetaxel

sammenlignet med placebo plus docetaxel.

2)

Der er rapporteret hændelser af pancreatitis hos patienter, der tager nintedanib til behandling af IPF

og NSCLC. Størstedelen af disse hændelser blev rapporteret for patienter med IPF-indikationen.

3)

Der er rapporteret tilfælde af lungeemboli.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Diarré

Diarré forekom hos 43,4 % (≥ grad 3: 6,3 %) af adenokarcinom patienterne i nintedanib gruppen. De

fleste af bivirkningerne forekom i en tæt tidsmæssig sammenhæng med administration af docetaxel.

Hos de fleste patienter bedredes diarréen efter afbrydelse af behandlingen, behandling mod diarré og

reduktion af dosis af nintedanib.

Læs hele dokumentet

EMA/772470/2014

EMEA/H/C/002569

EPAR - sammendrag for offentligheden

Vargatef

nintedanib

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Vargatef. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Vargatef bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Vargatef, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Vargatef, og hvad anvendes det til?

Vargatef er et lægemiddel mod kræft og anvendes til behandling af voksne med ikke-småcellet

lungekræft.

Vargatef anvendes til behandling af en form for ikke-småcellet lungekræft (adenokarcinom), hvor

kræften er lokalt fremskreden, har bredt sig fra udgangsstedet til andre dele af kroppen (er

metastatisk) eller er vendt tilbage på det sted, hvor den oprindeligt er opstået (lokalt recidiv).

Lægemidlet anvendes i kombination med kemoterapilægemidlet docetaxel hos patienter, der i forvejen

har fået kemoterapi.

Vargatef indeholder det aktive stof nintedanib.

Hvordan anvendes Vargatef?

Vargatef udleveres kun efter recept, og ordination og behandling bør indledes og tilses af en læge med

erfaring i brug af kræftmedicin.

Vargatef leveres som kapsler (100 og 150 mg), der tages gennem munden, helst sammen med et

måltid. Den anbefalede dosis er 200 mg to gange dagligt (tages med cirka 12 timers mellemrum).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Eftersom Vargatef ikke må gives samme dag som docetaxel, og docetaxel gives på dag 1 i en 21-dages

behandlingscyklus, gives Vargatef på dag 2-21, efter at der er givet docetaxel på dag 1. Behandlingen

med Vargatef skal fortsætte efter ophør med docetaxel, så længe sygdommen er i bedring eller stabil,

og bivirkningerne er tålelige.

Ved svære bivirkninger kan lægen beslutte at stoppe behandlingen med Vargatef og senere genoptage

den med en lavere dosis. I tilfælde af vedvarende svære bivirkninger skal behandlingen helt standses.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Vargatef?

Det aktive stof i Vargatef, nintedanib, blokerer visse enzymer af typen tyrosinkinase. Disse enzymer

findes i visse receptorer (såsom VEGF-, FGF- og PDGF-receptorerne) på overfladen af kræftcellerne og

på cellerne i det omgivende væv (f.eks. blodkar), hvor de aktiverer forskellige processer, bl.a.

celledeling og vækst af nye blodkar. Ved at blokere disse enzymer bremser Vargatef kræftens vækst og

spredning og afskærer blodforsyningen, som sætter kræftcellerne i stand til at vokse.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Vargatef?

En hovedundersøgelse omfattede 1 314 patienter med fremskreden eller tilbagevendende ikke-

småcellet lungekræft, som ikke havde reageret på forudgående behandling. Vargatef i kombination med

docetaxel var her mere effektivt end docetaxel alene til at bremse kræftens udvikling. De patienter, der

fik Vargatef plus docetaxel, overlevede i 3,5 måneder uden forværring af sygdommen (progressionsfri

overlevelse). De patienter, der fik docetaxel alene, overlevede i 2,7 måneder uden forværring af

sygdommen. Desuden medførte Vargatef længere total overlevelse hos den undergruppe af patienter,

der havde ikke-småcellet lungekræft af typen adenokarcinom. Den totale overlevelse var 12,6 måneder

hos patienter, der blev behandlet med Vargatef plus docetaxel, sammenlignet med 10,3 måneder hos

dem, der blev behandlet med docetaxel alene.

Hvilke risici er der forbundet med Vargatef?

De hyppigste bivirkninger ved Vargatef (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er diarré,

opkastning og øget indhold i blodet af bestemte leverenzymer (som kan være et tegn på

leverproblemer).

Vargatef må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for nintedanib,

jordnødder, soja eller andre af indholdsstofferne.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Vargatef fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Vargatef blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Vargatef

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. CHMP bemærkede, at Vargatef

var effektivt til at bremse udviklingen i sygdommen og forlænge livet hos den undergruppe af patienter,

der havde ikke-småcellet lungekræft af typen adenokarcinom. Hvad sikkerheden angår, var der flere

bivirkninger hos patienter behandlet med Vargatef plus docetaxel end hos dem, der fik docetaxel alene.

Bivirkningerne blev dog anset for at kunne håndteres med dosisnedsættelse, støttende behandling og

pauser i behandlingen.

Vargatef

EMA/772470/2014

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Vargatef?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Vargatef anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Vargatef, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Desuden skal den virksomhed, der markedsfører Vargatef, udføre undersøgelser for at finde metoder

til at udpege de patienter, der har størst chance for at få fordel af behandlingen med lægemidlet.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Vargatef

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Vargatef den 21. november 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Vargatef findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Vargatef, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2014.

Vargatef

EMA/772470/2014

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information