Docetaxel Mylan

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-03-2015

Aktiv bestanddel:
docetaxel
Tilgængelig fra:
Mylan S.A.S.
ATC-kode:
L01CD02
INN (International Name):
docetaxel
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Hoved og Hals Neoplasmer, Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Adenocarcinom, Prostatic Neoplasmer, Bryst Neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Behandling af brystkræft, særlige former for lungekræft (ikke-småcellet lungekræft), prostatakræft, mavekræft eller hoved og hals kræft.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002317
Autorisation dato:
2012-01-31
EMEA kode:
EMEA/H/C/002317

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

12-03-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

12-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

12-03-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

12-03-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel: Information til brugeren

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml

Sådan skal du bruge Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Docetaxel er et stof, der udvindes af nålene fra takstræer.

Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxaoider.

Docetaxel Mylan er ordineret af din læge til behandling af brystkræft, specielle former for lungekræft

(ikke-småcellet lungekræft), prostatakræft, gastrisk kræft eller hoved- og halskræft:

- Ved behandling af fremskreden brystkræft kan docetaxel enten indgives alene eller i kombination

med doxorubicin, trastuzumab eller capecitabin.

- Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden spredning til lymfeknuder kan docetaxel

anvendes i kombination med doxorubicin eller cyclophosphamid.

- Ved behandling af lungekræft kan docetaxel enten indgives alene eller i kombination med cisplatin.

- Ved behandling af prostatakræft indgives docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon.

- Ved behandling af metastatisk gastrisk kræft indgives docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluoruracil.

- Til behandling af hoved- og halskræft indgives docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluoruracil.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml

Brug ikke Docetaxel Mylan:

hvis du er allergisk over for docetaxel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Docetaxel Mylan

(angivet i punkt 6).

hvis antallet af hvide blodlegemer er for lavt.

hvis du har en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Docetaxel Mylan, vil du få taget blodprøver for at kontrollere, om du har

nok blodceller og den nødvendige leverfunktion til at kunne få Docetaxel Mylan. I tilfælde af

forstyrrelser af de hvide blodlegemer kan du få feber eller infektioner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten elle sundhedspersonalet, hvis du oplever problemer med dit syn.

Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have undersøgt dine øjne og dit

syn.

Hvis du udvikler akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre,

skal du straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Lægen vil måske stoppe din behandling

med det samme.

Du vil blive bedt om at tage præmedicin bestående af oralt kortikosteroid såsom dexamethason 1 dag

før Docetaxel Mylan-behandlingen. Du skal fortsætte med at tage præmedicinen i endnu 1 til 2 dage

for at formindske visse bivirkninger såsom allergiske reaktioner og væskeansamlinger (hævede

hænder, fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodcellerne.

Docetaxel Mylan indeholder alkohol. Fortæl din læge, hvis du er afhængig af alkohol, eller hvis du har

nedsat leverfunktion. Se også afsnittet ”Docetaxel Mylan indeholder ethanol (alkohol)”.

Brug af anden medicin sammen med Docetaxel Mylan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler. Dette er fordi Docetaxel Mylan eller den anden medicin måske ikke virker så godt som

forventet, og du måske nemmere får bivirkninger.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin.

Docetaxel Mylan må IKKE anvendes, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, medmindre

din læge udtrykkelig ønsker det.

Du må ikke blive gravid under behandling med dette lægemiddel, og du skal bruge effektiv

prævention under behandlingen, fordi Docetaxel Mylan kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver

gravid under behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med Docetaxel Mylan.

Hvis du er mand og i behandling med Docetaxel Mylan, rådes du til ikke at blive far til et barn under

og 6 måneder efter behandling og til at søge vejledning om opbevaring af sæd inden behandling, fordi

docetaxel kan nedsætte den mandlige fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt, om Docetaxel Mylan påvirker evnen til at køre motorkøretøj eller arbejde med

maskiner.

Docetaxel Mylan indeholder ethanol (alkohol)

Denne medicin indeholder 50 vol% ethanol (alkohol), dvs. maksimalt 0,395 g pr. hætteglas svarende

til 10 ml øl eller 4 ml vin pr. hætteglas.

Skadelig for alkoholikere.

Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe som

patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan nedsætte patientens evne til at køre bil og betjene

maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

3.

Sådan skal du bruge Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml

Docetaxel Mylan vil blive administreret af personale med en sundhedsfaglig uddannelse.

Den sædvanlige dosis er

Dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne din legemsoverflade i m²

og bestemme den dosis, du skal have.

Metode og måden at give medicinen på

Docetaxel Mylan gives som infusion i en vene (intravenøs anvendelse). Infusionen tager ca. en time,

mens du er på hospitalet.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion én gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og dosisfrekvensen afhængig af dine blodprøver, din almene

helbredstilstand og din reaktion på Docetaxel Mylan. Vær særlig opmærksom på at informere din

læge, hvis du får diarré, sår i munden, følelsesløshed, stikkende og prikkende fornemmelse eller feber,

og giv lægen resultatet af dine blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at vurdere

om en nedsættelse af dosis er nødvendig.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil diskutere disse med dig og forklare fordele og mulige risici ved behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger ved Docetaxel Mylan givet alene er: fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer, hårtab, kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Alvorligheden af bivirkningerne af Docetaxel Mylan kan forøges, når Docetaxel Mylan gives i

kombination med andre kemoterapeutiske lægemidler.

Følgende allergiske reaktioner (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) kan optræde under

infusionen på hospitalet:

rødmen, hudreaktioner, kløe

trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær

feber eller kulderystelser

rygsmerter

lavt blodtryk

Mere alvorlige reaktioner kan forekomme.

Din tilstand vil blive nøje kontrolleret af hospitalspersonalet under behandlingen. Hvis du får nogle af

disse bivirkninger, så fortæl det straks til hospitalspersonalet.

Følgende kan ske mellem Docetaxel Mylan-infusionerne. Hyppigheden kan variere alt efter

kombinationen af de lægemidler, du får.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi) eller hvide blodlegemer (som er vigtige

for at bekæmpe infektioner) og blodplader

feber: hvis dette forekommer, skal du straks fortælle det til din læge

allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

mistet appetit (anoreksi)

søvnløshed

følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse eller smerter i led eller muskelfæster

hovedpine

smagsforstyrrelser

betændelse i øjet eller øget tåreflåd

hævelse forårsaget af ophobning af lymfevæske

stakåndethed

næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

næseblod

mundsår

maveproblemer herunder kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

mavesmerter

fordøjelsesbesvær

hårtab (i de fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage)

rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan få huden til at skalle af (kan også

forekomme på arme, ansigt eller krop)

ændring af farven på fingerneglene, som kan løsne sig

muskelømhed og smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

ændring eller udeblivelse af menstruationer

hævelse af hænder, fødder eller ben

træthed eller influenzalignende symptomer

vægtforøgelse eller vægttab

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

svampeinfektion i munden (oral candidiasis)

væskemangel

svimmelhed

nedsat hørelse

fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

hjertesvigt

betændelse i spiserøret

mundtørhed

synkebesvær eller smerter ved synkning

blødninger

forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

besvimelse

hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis)

betændelse i tarm, tyndtarm, perforering af tarmene

blodpropper

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i lungerne kan også udvikles, når docetaxelbehandling anvendes sammen med

strålebehandling)

pneumoni (lungebetændelse)

lungefibrose (ardannelse og fortykkelse i lungerne samt åndenød)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

sløret syn pga. hævet nethinde (cystoidt makulaødem)

nedsat indhold af natrium i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og på hætteglasset efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Anvend hætteglasset umiddelbart efter åbning. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstider og –

forhold brugerens ansvar.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal fortynding foretages under kontrollerede og aseptiske forhold.

Anvend lægemidlet umiddelbart efter tilsætning til den PVC-fri infusionspose. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstider og –forhold brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 6 timer

ved opbevaring under 25°C inklusive den time, patienten får infusionen.

Den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken tilberedt som anbefalet i PVC-frie infusionsposer

er påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2°C og 8°C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, og den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og skal kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml indeholder:

Aktivt stof: docetaxel. Hver ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 20 mg docetaxel

(vandfri).

Et hætteglas indeholder 20 mg docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 80, vandfri ethanol og citronsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Docetaxel Mylan koncentrat til infusionsvæske, opløsning er lysgul til brunlig gul. Koncentratet

leveres i et klart, farveløst hætteglas med en gummiprop og en plastik-afrivningshætte.

Hvert hætteglas indeholder 1 ml koncentrat.

Hver æske indeholder 1 eller 5 hætteglas.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

Lietuva

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

България

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

MylanPharmaceuticals s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan Kft

Tel: 36 1 8026993

Danmark

Mylan ApS

Tlf: + 45 3694 4568

Malta

George Borg Barthet Ltd

Tel: +356 21244205

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan B.V

Tel: + 31 (0)33 2997080

Eesti

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Norge

Mylan AB

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 9936410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 24 18

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

tel: + 34 93 3786400

Polska

Mylan Sp.z.o.o

Tel: +48 22 5466400

France

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Phone: + 00351 21 412 7200

Hrvatska

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

România

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

Mc Dermott Laboratories Ltd

Tel: + 1800 272 272

Allphar +353 1 4041600

Slovenija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Slovenská republika

Mylan sr.o

Tel: +421 2 32 604 901

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + +39/02-61246921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: +35 7 24656165

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Latvija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

United Kingdom

Generics [UK] Ltd t/a Mylan

Tel: +44 1707 853000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-->

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING FOR DOCETAXEL MYLAN KONCENTRAT TIL

INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

Det er vigtigt at læse hele denne vejledning inden fremstilling af Docetaxel Mylan infusionsvæske.

Instruktioner vedrørende sikker håndtering:

Docetaxel er et antineoplastisk stof og som med andre potentielle toksiske lægemidler, skal man

udvise forsigtighed ved brug og fremstilling af opløsningerne. Det anbefales at bruge handsker.

Hvis Docetaxel Mylan koncentrat eller infusionsvæske skulle komme i berøring med huden, skal man

straks vaske sig grundigt med vand og sæbe. Hvis det skulle komme i berøring med slimhinderne, skal

man straks skylle grundigt med vand.

Tilberedning af den intravenøse administration:

Fremstilling af infusionsvæsken

ANVEND IKKE anden docetaxelmedicin, der består af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Docetaxel Mylan koncentrat til infusionsvæske, opløsning, der

består af 1 hætteglas).

Docetaxel Mylan koncentrat til infusionsvæske, opløsning kræver INGEN forudgående

fortynding med en solvens, men er klar til tilsætning til infusionsvæske.

Hvert hætteglas er til engangsbrug og skal anvendes straks efter åbning. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstider og -forhold brugerens ansvar. Det kan være nødvendigt at anvende

mere end ét hætteglas koncentrat til infusionsvæske, opløsning for at opnå den dosis, der er

nødvendig for patienten. For eksempel skal der til en beregnet dosis på 140 mg docetaxel

udtages 7 ml docetaxel koncentration til infusionsvæske, opløsning.

Udtag den ønskede mængde af Docetaxel, koncentrat til infusionsvæske, opløsning aseptisk

med en kalibreret sprøjte.

Koncentrationen af docetaxel i Docetaxel Mylan er 20 mg/ml.

Injicer via en enkelt injektion (et stik) derefter den nødvendige mængde Docetaxel Mylan

koncentrat til infusionsvæske, opløsning i en 250 ml infusionspose eller –flaske indeholdende

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

enten 5% glucoseinfusionsvæske eller 9 mg/ml (0,9%) natriumchloridinfusionsvæske. Hvis det

er nødvendigt at anvende doser, som er større end 190 mg docetaxel, skal der anvendes et større

volumen af infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg docetaxel/ml.

Bland infusionsvæsken i infusionsposen eller -flasken ved at vippe posen.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal fortynding foretages under kontrollerede og aseptiske

forhold og lægemidlet bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og –forhold brugerens ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxelinfusionsopløsningen stabil i

6 timer, hvis den opbevares under 25°C. Den bør anvendes inden for 6 timer (inklusive den

time, hvor patienten får infusionen).

Endvidere er den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken, hvis den er tilberedt som

anbefalet i PVC-frie infusionsposer, påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2°C

og 8°C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og skal kasseres.

Som ved alle andre parenterale lægemidler skal infusionsvæsken kontrolleres visuelt inden

anvendelse, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

Bortskaffelse:

Alt materiale, som har været brugt i forbindelse med fortynding og administration, skal destrueres i

overensstemmelse med lokale retningslinjer. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel: Information til brugeren

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Sådan skal du bruge Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Docetaxel er et stof, der udvindes af nålene fra takstræer.

Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxaoider.

Docetaxel Mylan er ordineret af din læge til behandling af brystkræft, specielle former for lungekræft

(ikke-småcellet lungekræft), prostatakræft, gastrisk kræft eller hoved- og halskræft:

- Ved behandling af fremskreden brystkræft kan docetaxel enten indgives alene eller i kombination

med doxorubicin, trastuzumab eller capecitabin.

- Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden spredning til lymfeknuder kan docetaxel

anvendes i kombination med doxorubicin eller cyclophosphamid.

- Ved behandling af lungekræft kan docetaxel enten indgives alene eller i kombination med cisplatin.

- Ved behandling af prostatakræft indgives docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon.

- Ved behandling af metastatisk gastrisk kræft indgives docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluoruracil.

- Til behandling af hoved- og halskræft indgives docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluoruracil.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Brug ikke Docetaxel Mylan:

hvis du er allergisk over for docetaxel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Docetaxel Mylan

(angivet i punkt 6).

hvis antallet af hvide blodlegemer er for lavt.

hvis du har en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Docetaxel Mylan, vil du få taget blodprøver for at kontrollere, om du har

nok blodceller og den nødvendige leverfunktion til at kunne få Docetaxel Mylan. I tilfælde af

forstyrrelser af de hvide blodlegemer kan du få feber eller infektioner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten elle sundhedspersonalet, hvis du oplever problemer med dit syn.

Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have undersøgt dine øjne og dit

syn.

Hvis du udvikler akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre,

skal du straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Lægen vil måske stoppe din behandling

med det samme.

Du vil blive bedt om at tage præmedicin bestående af oralt kortikosteroid såsom dexamethason 1 dag

før Docetaxel Mylan-behandlingen. Du skal fortsætte med at tage præmedicinen i endnu 1 til 2 dage

for at formindske visse bivirkninger såsom allergiske reaktioner og væskeansamlinger (hævede

hænder, fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodcellerne.

Docetaxel Mylan indeholder alkohol. Fortæl din læge, hvis du er afhængig af alkohol, eller hvis du har

nedsat leverfunktion. Se også afsnittet ”Docetaxel Mylan indeholder ethanol (alkohol)”.

Brug af anden medicin sammen med Docetaxel Mylan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler. Dette er fordi Docetaxel Mylan eller den anden medicin måske ikke virker så godt som

forventet, og du måske nemmere får bivirkninger.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin.

Docetaxel Mylan må IKKE anvendes, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, medmindre

din læge udtrykkelig ønsker det.

Du må ikke blive gravid under behandling med dette lægemiddel, og du skal bruge effektiv

prævention under behandlingen, fordi Docetaxel Mylan kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver

gravid under behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med Docetaxel Mylan.

Hvis du er mand og i behandling med Docetaxel Mylan, rådes du til ikke at blive far til et barn under

og 6 måneder efter behandling og til at søge vejledning om opbevaring af sæd inden behandling, fordi

docetaxel kan nedsætte den mandlige fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt, om Docetaxel Mylan påvirker evnen til at køre motorkøretøj eller arbejde med

maskiner.

Docetaxel Mylan indeholder ethanol (alkohol)

Denne medicin indeholder 50 vol% ethanol (alkohol), dvs. maksimalt 1,58 g pr. hætteglas svarende til

40 ml øl eller 17 ml vin pr. hætteglas.

Skadelig for alkoholikere.

Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe som

patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan nedsætte patientens evne til at køre bil og betjene

maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

3.

Sådan skal du bruge Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Docetaxel Mylan vil blive administreret af personale med en sundhedsfaglig uddannelse.

Den sædvanlige dosis er

Dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne din legemsoverflade i m²

og bestemme den dosis, du skal have.

Metode og måden at give medicinen på

Docetaxel Mylan gives som infusion i en vene (intravenøs anvendelse). Infusionen tager ca. en time,

mens du er på hospitalet.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion én gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og dosisfrekvensen afhængig af dine blodprøver, din almene

helbredstilstand og din reaktion på Docetaxel Mylan. Vær særlig opmærksom på at informere din

læge, hvis du får diarré, sår i munden, følelsesløshed, stikkende og prikkende fornemmelse eller feber,

og giv lægen resultatet af dine blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at vurdere

om en nedsættelse af dosis er nødvendig.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil diskutere disse med dig og forklare fordele og mulige risici ved behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger ved Docetaxel Mylan givet alene er: fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer, hårtab, kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Alvorligheden af bivirkningerne af Docetaxel Mylan kan forøges, når Docetaxel Mylan gives i

kombination med andre kemoterapeutiske lægemidler.

Følgende allergiske reaktioner (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) kan optræde under

infusionen på hospitalet:

rødmen, hudreaktioner, kløe

trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær

feber eller kulderystelser

rygsmerter

lavt blodtryk

Mere alvorlige reaktioner kan forekomme.

Din tilstand vil blive nøje kontrolleret af hospitalspersonalet under behandlingen. Hvis du får nogle af

disse bivirkninger, så fortæl det straks til hospitalspersonalet.

Følgende kan ske mellem Docetaxel Mylan-infusionerne. Hyppigheden kan variere alt efter

kombinationen af de lægemidler, du får.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi) eller hvide blodlegemer (som er vigtige

for at bekæmpe infektioner) og blodplader

feber: hvis dette forekommer, skal du straks fortælle det til din læge

allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

mistet appetit (anoreksi)

søvnløshed

følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse eller smerter i led eller muskelfæster

hovedpine

smagsforstyrrelser

betændelse i øjet eller øget tåreflåd

hævelse forårsaget af ophobning af lymfevæske

stakåndethed

næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

næseblod

mundsår

maveproblemer herunder kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

mavesmerter

fordøjelsesbesvær

hårtab (i de fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage)

rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan få huden til at skalle af (kan også

forekomme på arme, ansigt eller krop)

ændring af farven på fingerneglene, som kan løsne sig

muskelømhed og smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

ændring eller udeblivelse af menstruationer

hævelse af hænder, fødder eller ben

træthed eller influenzalignende symptomer

vægtforøgelse eller vægttab

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

svampeinfektion i munden (oral candidiasis)

væskemangel

svimmelhed

nedsat hørelse

fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

hjertesvigt

betændelse i spiserøret

mundtørhed

synkebesvær eller smerter ved synkning

blødninger

forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

besvimelse

hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis)

betændelse i tarm, tyndtarm, perforering af tarmene

blodpropper

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i lungerne kan også udvikles, når docetaxelbehandling anvendes sammen med

strålebehandling)

pneumoni (lungebetændelse)

lungefibrose (ardannelse og fortykkelse i lungerne samt åndenød)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

sløret syn pga. hævet nethinde (cystoidt makulaødem)

nedsat indhold af natrium i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og på hætteglasset efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Anvend hætteglasset umiddelbart efter åbning. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstider og –

forhold brugerens ansvar.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal fortynding foretages under kontrollerede og aseptiske forhold.

Anvend lægemidlet umiddelbart efter tilsætning til den PVC-fri infusionspose. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstider og –forhold brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 6 timer

ved opbevaring under 25°C inklusive den time, patienten får infusionen.

Den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken tilberedt som anbefalet i PVC-frie infusionsposer

er påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2°C og 8°C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, og den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og skal kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml indeholder:

Aktivt stof: docetaxel. Hver ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 20 mg docetaxel

(vandfri).

Et hætteglas indeholder 80 mg docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 80, vandfri ethanol og citronsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Docetaxel Mylan koncentrat til infusionsvæske, opløsning er lysgul til brunlig gul. Koncentratet

leveres i et klart, farveløst hætteglas med en gummiprop og en plastik-afrivningshætte.

Hvert hætteglas indeholder 4 ml koncentrat.

Hver æske indeholder 1 eller 5 hætteglas.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

Lietuva

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

България

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

MylanPharmaceuticals s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan Kft

Tel: 36 1 8026993

Danmark

Mylan ApS

Tlf: + 45 3694 4568

Malta

George Borg Barthet Ltd

Tel: +356 21244205

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan B.V

Tel: + 31 (0)33 2997080

Eesti

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Norge

Mylan AB

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 9936410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 24 18

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

tel: + 34 93 3786400

Polska

Mylan Sp.z.o.o

Tel: +48 22 5466400

France

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Phone: + 00351 21 412 7200

Hrvatska

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

România

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

Mc Dermott Laboratories Ltd

Tel: + 1800 272 272

Allphar +353 1 4041600

Slovenija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Slovenská republika

Mylan sr.o

Tel: +421 2 32 604 901

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + +39/02-61246921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: +35 7 24656165

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Latvija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

United Kingdom

Generics [UK] Ltd t/a Mylan

Tel: +44 1707 853000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-->

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING FOR DOCETAXEL MYLAN KONCENTRAT TIL

INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

Det er vigtigt at læse hele denne vejledning inden fremstilling af Docetaxel Mylan infusionsvæske.

Instruktioner vedrørende sikker håndtering:

Docetaxel er et antineoplastisk stof og som med andre potentielle toksiske lægemidler, skal man

udvise forsigtighed ved brug og fremstilling af opløsningerne. Det anbefales at bruge handsker.

Hvis Docetaxel Mylan koncentrat eller infusionsvæske skulle komme i berøring med huden, skal man

straks vaske sig grundigt med vand og sæbe. Hvis det skulle komme i berøring med slimhinderne, skal

man straks skylle grundigt med vand.

Tilberedning af den intravenøse administration:

Fremstilling af infusionsvæsken

ANVEND IKKE anden docetaxelmedicin, der består af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Docetaxel Mylan koncentrat til infusionsvæske, opløsning, der

består af 1 hætteglas).

Docetaxel Mylan koncentrat til infusionsvæske, opløsning kræver INGEN forudgående

fortynding med en solvens, men er klar til tilsætning til infusionsvæske.

Hvert hætteglas er til engangsbrug og skal anvendes straks efter åbning. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstider og -forhold brugerens ansvar. Det kan være nødvendigt at anvende

mere end ét hætteglas koncentrat til infusionsvæske, opløsning for at opnå den dosis, der er

nødvendig for patienten. For eksempel skal der til en beregnet dosis på 140 mg docetaxel

udtages 7 ml docetaxel koncentration til infusionsvæske, opløsning.

Udtag den ønskede mængde af Docetaxel, koncentrat til infusionsvæske, opløsning aseptisk

med en kalibreret sprøjte.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Koncentrationen af docetaxel i Docetaxel Mylan er 20 mg/ml.

Injicer via en enkelt injektion (et stik) derefter den nødvendige mængde Docetaxel Mylan

koncentrat til infusionsvæske, opløsning i en 250 ml infusionspose eller –flaske indeholdende

enten 5% glucoseinfusionsvæske eller 9 mg/ml (0,9%) natriumchloridinfusionsvæske. Hvis det

er nødvendigt at anvende doser, som er større end 190 mg docetaxel, skal der anvendes et større

volumen af infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg docetaxel/ml.

Bland infusionsvæsken i infusionsposen eller -flasken ved at vippe posen.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal fortynding foretages under kontrollerede og aseptiske

forhold og lægemidlet bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og –forhold brugerens ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxelinfusionsopløsningen stabil i

6 timer, hvis den opbevares under 25°C. Den bør anvendes inden for 6 timer (inklusive den

time, hvor patienten får infusionen).

Endvidere er den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken, hvis den er tilberedt som

anbefalet i PVC-frie infusionsposer, påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2°C

og 8°C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og skal kasseres.

Som ved alle andre parenterale lægemidler skal infusionsvæsken kontrolleres visuelt inden

anvendelse, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

Bortskaffelse:

Alt materiale, som har været brugt i forbindelse med fortynding og administration, skal destrueres i

overensstemmelse med lokale retningslinjer. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel: Information til brugeren

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Sådan skal du bruge Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Docetaxel er et stof, der udvindes af nålene fra takstræer.

Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxaoider.

Docetaxel Mylan er ordineret af din læge til behandling af brystkræft, specielle former for lungekræft

(ikke-småcellet lungekræft), prostatakræft, gastrisk kræft eller hoved- og halskræft:

- Ved behandling af fremskreden brystkræft kan docetaxel enten indgives alene eller i kombination

med doxorubicin, trastuzumab eller capecitabin.

- Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden spredning til lymfeknuder kan docetaxel

anvendes i kombination med doxorubicin eller cyclophosphamid.

- Ved behandling af lungekræft kan docetaxel enten indgives alene eller i kombination med cisplatin.

- Ved behandling af prostatakræft indgives docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon.

- Ved behandling af metastatisk gastrisk kræft indgives docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluoruracil.

- Til behandling af hoved- og halskræft indgives docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluoruracil.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Brug ikke Docetaxel Mylan:

hvis du er allergisk over for docetaxel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Docetaxel Mylan

(angivet i punkt 6).

hvis antallet af hvide blodlegemer er for lavt.

hvis du har en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Docetaxel Mylan, vil du få taget blodprøver for at kontrollere, om du har

nok blodceller og den nødvendige leverfunktion til at kunne få Docetaxel Mylan. I tilfælde af

forstyrrelser af de hvide blodlegemer kan du få feber eller infektioner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten elle sundhedspersonalet, hvis du oplever problemer med dit syn.

Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have undersøgt dine øjne og dit

syn.

Hvis du udvikler akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre,

skal du straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Lægen vil måske stoppe din behandling

med det samme.

Du vil blive bedt om at tage præmedicin bestående af oralt kortikosteroid såsom dexamethason 1 dag

før Docetaxel Mylan-behandlingen. Du skal fortsætte med at tage præmedicinen i endnu 1 til 2 dage

for at formindske visse bivirkninger såsom allergiske reaktioner og væskeansamlinger (hævede

hænder, fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodcellerne.

Docetaxel Mylan indeholder alkohol. Fortæl din læge, hvis du er afhængig af alkohol, eller hvis du har

nedsat leverfunktion. Se også afsnittet ”Docetaxel Mylan indeholder ethanol (alkohol)”.

Brug af anden medicin sammen med Docetaxel Mylan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler. Dette er fordi Docetaxel Mylan eller den anden medicin måske ikke virker så godt som

forventet, og du måske nemmere får bivirkninger.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin.

Docetaxel Mylan må IKKE anvendes, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, medmindre

din læge udtrykkelig ønsker det.

Du må ikke blive gravid under behandling med dette lægemiddel, og du skal bruge effektiv

prævention under behandlingen, fordi Docetaxel Mylan kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver

gravid under behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med Docetaxel Mylan.

Hvis du er mand og i behandling med Docetaxel Mylan, rådes du til ikke at blive far til et barn under

og 6 måneder efter behandling og til at søge vejledning om opbevaring af sæd inden behandling, fordi

docetaxel kan nedsætte den mandlige fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt, om Docetaxel Mylan påvirker evnen til at køre motorkøretøj eller arbejde med

maskiner.

Docetaxel Mylan indeholder ethanol (alkohol)

Denne medicin indeholder 50 vol% ethanol (alkohol), dvs. maksimalt 3,95 g pr. hætteglas svarende til

100 ml øl eller 40 ml vin pr. hætteglas.

Skadelig for alkoholikere.

Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe som

patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan nedsætte patientens evne til at køre bil og betjene

maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

3.

Sådan skal du bruge Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Docetaxel Mylan vil blive administreret af personale med en sundhedsfaglig uddannelse.

Den sædvanlige dosis er

Dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne din legemsoverflade i m²

og bestemme den dosis, du skal have.

Metode og måden at give medicinen på

Docetaxel Mylan gives som infusion i en vene (intravenøs anvendelse). Infusionen tager ca. en time,

mens du er på hospitalet.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion én gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og dosisfrekvensen afhængig af dine blodprøver, din almene

helbredstilstand og din reaktion på Docetaxel Mylan. Vær særlig opmærksom på at informere din

læge, hvis du får diarré, sår i munden, følelsesløshed, stikkende og prikkende fornemmelse eller feber,

og giv lægen resultatet af dine blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at vurdere

om en nedsættelse af dosis er nødvendig.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil diskutere disse med dig og forklare fordele og mulige risici ved behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger ved Docetaxel Mylan givet alene er: fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer, hårtab, kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Alvorligheden af bivirkningerne af Docetaxel Mylan kan forøges, når Docetaxel Mylan gives i

kombination med andre kemoterapeutiske lægemidler.

Følgende allergiske reaktioner (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) kan optræde under

infusionen på hospitalet:

rødmen, hudreaktioner, kløe

trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær

feber eller kulderystelser

rygsmerter

lavt blodtryk

Mere alvorlige reaktioner kan forekomme.

Din tilstand vil blive nøje kontrolleret af hospitalspersonalet under behandlingen. Hvis du får nogle af

disse bivirkninger, så fortæl det straks til hospitalspersonalet.

Følgende kan ske mellem Docetaxel Mylan-infusionerne. Hyppigheden kan variere alt efter

kombinationen af de lægemidler, du får.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi) eller hvide blodlegemer (som er vigtige

for at bekæmpe infektioner) og blodplader

feber: hvis dette forekommer, skal du straks fortælle det til din læge

allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

mistet appetit (anoreksi)

søvnløshed

følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse eller smerter i led eller muskelfæster

hovedpine

smagsforstyrrelser

betændelse i øjet eller øget tåreflåd

hævelse forårsaget af ophobning af lymfevæske

stakåndethed

næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

næseblod

mundsår

maveproblemer herunder kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

mavesmerter

fordøjelsesbesvær

hårtab (i de fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage)

rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan få huden til at skalle af (kan også

forekomme på arme, ansigt eller krop)

ændring af farven på fingerneglene, som kan løsne sig

muskelømhed og smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

ændring eller udeblivelse af menstruationer

hævelse af hænder, fødder eller ben

træthed eller influenzalignende symptomer

vægtforøgelse eller vægttab

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

svampeinfektion i munden (oral candidiasis)

væskemangel

svimmelhed

nedsat hørelse

fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

hjertesvigt

betændelse i spiserøret

mundtørhed

synkebesvær eller smerter ved synkning

blødninger

forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

besvimelse

hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis)

betændelse i tarm, tyndtarm, perforering af tarmene

blodpropper

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i lungerne kan også udvikles, når docetaxelbehandling anvendes sammen med

strålebehandling)

pneumoni (lungebetændelse)

lungefibrose (ardannelse og fortykkelse i lungerne samt åndenød)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

sløret syn pga. hævet nethinde (cystoidt makulaødem)

nedsat indhold af natrium i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og på hætteglasset efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Anvend hætteglasset umiddelbart efter åbning. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstider og –

forhold brugerens ansvar.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal fortynding foretages under kontrollerede og aseptiske forhold.

Anvend lægemidlet umiddelbart efter tilsætning til den PVC-fri infusionspose. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstider og –forhold brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 6 timer

ved opbevaring under 25°C inklusive den time, patienten får infusionen.

Den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken tilberedt som anbefalet i PVC-frie infusionsposer

er påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2°C og 8°C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, og den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og skal kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml indeholder:

Aktivt stof: docetaxel. Hver ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 20 mg docetaxel

(vandfri).

Et hætteglas indeholder 200 mg docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 80, vandfri ethanol og citronsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Docetaxel Mylan koncentrat til infusionsvæske, opløsning er lysgul til brunlig gul. Koncentratet

leveres i et klart, farveløst hætteglas med en gummiprop og en plastik-afrivningshætte.

Hvert hætteglas indeholder 10 ml koncentrat.

Hver æske indeholder 1 eller 5 hætteglas.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

Lietuva

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

България

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

MylanPharmaceuticals s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan Kft

Tel: 36 1 8026993

Danmark

Mylan ApS

Tlf: + 45 3694 4568

Malta

George Borg Barthet Ltd

Tel: +356 21244205

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan B.V

Tel: + 31 (0)33 2997080

Eesti

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Norge

Mylan AB

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 9936410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 24 18

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

tel: + 34 93 3786400

Polska

Mylan Sp.z.o.o

Tel: +48 22 5466400

France

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Phone: + 00351 21 412 7200

Hrvatska

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

România

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

Mc Dermott Laboratories Ltd

Tel: + 1800 272 272

Allphar +353 1 4041600

Slovenija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Slovenská republika

Mylan sr.o

Tel: +421 2 32 604 901

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + +39/02-61246921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: +35 7 24656165

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Latvija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

United Kingdom

Generics [UK] Ltd t/a Mylan

Tel: +44 1707 853000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-->

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING FOR DOCETAXEL MYLAN KONCENTRAT TIL

INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

Det er vigtigt at læse hele denne vejledning inden fremstilling af Docetaxel Mylan infusionsvæske.

Instruktioner vedrørende sikker håndtering:

Docetaxel er et antineoplastisk stof og som med andre potentielle toksiske lægemidler, skal man

udvise forsigtighed ved brug og fremstilling af opløsningerne. Det anbefales at bruge handsker.

Hvis Docetaxel Mylan koncentrat eller infusionsvæske skulle komme i berøring med huden, skal man

straks vaske sig grundigt med vand og sæbe. Hvis det skulle komme i berøring med slimhinderne, skal

man straks skylle grundigt med vand.

Tilberedning af den intravenøse administration:

Fremstilling af infusionsvæsken

ANVEND IKKE anden docetaxelmedicin, der består af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Docetaxel Mylan koncentrat til infusionsvæske, opløsning, der

består af 1 hætteglas).

Docetaxel Mylan koncentrat til infusionsvæske, opløsning kræver INGEN forudgående

fortynding med en solvens, men er klar til tilsætning til infusionsvæske.

Hvert hætteglas er til engangsbrug og skal anvendes straks efter åbning. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstider og -forhold brugerens ansvar. Det kan være nødvendigt at anvende

mere end ét hætteglas koncentrat til infusionsvæske, opløsning for at opnå den dosis, der er

nødvendig for patienten. For eksempel skal der til en beregnet dosis på 140 mg docetaxel

udtages 7 ml docetaxel koncentration til infusionsvæske, opløsning.

Udtag den ønskede mængde af Docetaxel, koncentrat til infusionsvæske, opløsning aseptisk

med en kalibreret sprøjte.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Koncentrationen af docetaxel i Docetaxel Mylan er 20 mg/ml.

Injicer via en enkelt injektion (et stik) derefter den nødvendige mængde Docetaxel Mylan

koncentrat til infusionsvæske, opløsning i en 250 ml infusionspose eller –flaske indeholdende

enten 5% glucoseinfusionsvæske eller 9 mg/ml (0,9%) natriumchloridinfusionsvæske. Hvis det

er nødvendigt at anvende doser, som er større end 190 mg docetaxel, skal der anvendes et større

volumen af infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg docetaxel/ml.

Bland infusionsvæsken i infusionsposen eller -flasken ved at vippe posen.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal fortynding foretages under kontrollerede og aseptiske

forhold og lægemidlet bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og –forhold brugerens ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxelinfusionsopløsningen stabil i

6 timer, hvis den opbevares under 25°C. Den bør anvendes inden for 6 timer (inklusive den

time, hvor patienten får infusionen).

Endvidere er den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken, hvis den er tilberedt som

anbefalet i PVC-frie infusionsposer, påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2°C

og 8°C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og skal kasseres.

Som ved alle andre parenterale lægemidler skal infusionsvæsken kontrolleres visuelt inden

anvendelse, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

Bortskaffelse:

Alt materiale, som har været brugt i forbindelse med fortynding og administration, skal destrueres i

overensstemmelse med lokale retningslinjer. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel (vandfri).

1 hætteglas på 1 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 395 mg vandfri ethanol.

Hvert hætteglas med 1 ml koncentrat indeholder 395 mg vandfri ethanol

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Koncentratet er lysgul til brunlig gul.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystcancer

Doxetaxel Mylan i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er indiceret til adjuverende

behandling af patienter med:

operabel, lymfeknude-positiv brystcancer

operabel, lymfeknude-negativ brystcancer

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystcancer bør adjuverende behandling begrænses til

patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for primær behandling af tidlig

brystkræft (se pkt. 5.1).

Docetaxel Mylan i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystcancer, som ikke tidligere har fået kemoterapi mod denne tilstand.

Docetaxel Mylan monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystcancer efter behandlingssvigt af kemoterapi. I tidligere kemoterapi skal antracyklin

eller et alkylerende stof have været anvendt.

Docetaxel Mylan i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med

metastatisk brystcancer, hvis tumorer overudtrykker HER2, og som ikke tidligere har fået kemoterapi

mod metastatisk sygdom.

Docetaxel Mylan i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden eller metastatisk brystcancer efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling

skal have omfattet et antracyklin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ikke-småcellet lungecancer

Docetaxel Mylan er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-

småcellet lungecancer efter behandlingssvigt af tidligere kemoterapi.

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel

lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer hos patienter, der ikke tidligere har

fået kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatacancer

Docetaxel Mylan i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af

patienter med hormonrefraktær metastatisk prostatacancer.

Gastrisk adenokarcinom

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til behandling af patienter

med metastatisk gastrisk adenokarcinom, inklusive adenokarcinom i den gastroøsofageale overgang,

som ikke tidligere har fået kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hoved-halscancer

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til indledende behandling af

patienter med lokalt, fremskreden pladecellekarcinom i hoved og hals.

4.2

Dosering og administration

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Anbefalet dosis

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystcancer, ikke-småcellet lungecancer, gastrisk samt

hoved-halscancer gives et oralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason

16 mg per dag (f.eks. 8 mg 2 gange dagligt). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før

docetaxel-administration (se pkt. 4.4). G¬CSF kan anvendes profylaktisk for at nedsætte risikoen for

hæmatologisk toksicitet.

Ved prostatacancer er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund af den samtidige behandling

med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-

infusion (se pkt. 4.4).

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystcancer

Den anbefalede dosis af doxetaxel til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-positiv og

lymfeknude-negativ brystcancer, er 75 mg/m² hver 3. uge i 6 perioder, administreret 1 time efter

doxorubicin 50 mg/m² og cyclophosphamid 500 mg/m² (TAC-regimen) (se også: Dosisjustering under

behandling).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystcancer er den anbefalede

dosis docetaxel i monoterapi 100 mg/m². Som førstebehandling indgives 75 mg/m² doxetaxel i

kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m²).

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m² hver 3. uge med en

ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalstudiet blev den initiale docetaxel-infusion givet

dagen efter den første dosis trastuzumab. De efterfølgende docetaxel-doser blev givet umiddelbart

efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende

trastuzumab-dosis og -administration, se produktresumé for trastuzumab.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I kombination med capecitabin er den anbefalede docetaxel-dosis 75 mg/m² hver 3. uge kombineret

med capecitabin 1250 mg/m² to gange dagligt (indenfor 30 minutter efter et måltid) i 2 uger efterfulgt

af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i overensstemmelse med legemsoverflade se

capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungecancer

For patienter, der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungecancer, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m², straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m²

givet over 30-60 minutter. For behandling efter svigt af forudgående platinbaseret kemoterapi, er den

anbefalede dosis 75 mg/m² givet som enkeltstof.

Prostatacancer

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m². Oralt prednison eller prednisolon 5 mg gives

kontinuerligt 2 gange dagligt (se pkt. 5.1).

Gastrisk adenokarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m² som en 1-times infusion, efterfulgt af cisplatin

75 mg/m², som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m² pr.

dag, givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage, med start efter endt cisplatin-infusion.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne præmedicineres med antiemetika og passende

hydrering ved administration af cisplatin. Man bør anvende profylaktisk G¬CSF for at nedsætte

risikoen for hæmatologisk toksicitet (se også ”Dosisjustering under behandling”).

Hoved-halscancer

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk G¬CSF kan anvendes til at nedsættes risikoen for hæmatologiske

toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af TAX 323- og TAX 324-studierne

modtog profylaktisk antibiotika.

Induktions kemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til den indledende behandling af inoperabel, lokalt fremskreden pladecellekarcinom i hoved og

hals (SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² som en 1-times infusion, efterfulgt

af 1-times infusion med cisplatin 75 mg/m² på dag 1, efterfulgt af 5-fluoruracil som en

kontinuerlig infusion på 750 mg/m² pr. dag i fem dage. Dette regime administreres hver 3. uge i

4 cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne få strålebehandling.

Induktions kemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Til den indledende behandling af patienter med lokalt fremskreden pladecellekarcinom i hoved

og hals (SCCHN) (ikke muligt af resektere, lav sandsynlighed for kirurgisk helbredelse samt

med bevarelse af organer som mål), er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² som en 1-times

intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin 100 mg/m² administreret som en 30-minutter

til 3 timers infusion, efterfulgt af 5-fluoruracil 1.000 mg/m²/dag som en kontinuerlig infusion

fra dag 1 til dag 4. Dette regime administreres hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter bør modtage

kemo-stråleterapi efter kemoterapi.

Ved dosisjustering af cisplatin og 5-fluoruracil henvises der til de tilsvarende produktresuméer.

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrofiltallet er ≥ 1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m² til 75 mg/m² og/eller fra

75 mg/m² til 60 mg/m²: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril

neutropeni, neutrofiltal < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative kutane

reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved

60 mg/m² bør behandlingen stoppes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Adjuverende behandling til brystcancer

Primær G¬CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel-, doxorubicin- og

cyclophosphamid- (TAC)-adjuverende behandling for brystcancer. Patienter, som får febril neutropeni

og/eller neutropenisk infektion bør have deres docetaxel-dosis reduceret til 60 mg/m²

i alle

efterfølgende cyklusser (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som får grad 3- eller 4-stomatitis, bør have deres

dosis reduceret til 60 mg/m².

I kombination med cisplatin

I de følgende tilfælde bør docetaxel-dosis reduceres til 65 mg/m² i efterfølgende behandlingsrunder: 1)

hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m² docetaxel i kombination med cisplatin, med en

minimum blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25.000 celler/mm

, 2) hos

patienter, der får febril neutropeni, 3) hos patienter, med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet. For

cisplatin-dosisjustering se tilsvarende produktresumé.

I kombination med capecitabin

For capecitabin dosisjusteringer se capecitabins produktresumé.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet for den

næste docetaxel/capecitabin-behandling skal behandlingen udsættes, til der er grad

0-1-toksicitet. Derefter genoptages behandlingen med 100% af den oprindelige dosis.

Hos patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-toksicitet,

skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages behandlingen med

docetaxel 55 mg/m². Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor patienten befinder sig i

behandlingscyklus.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller ved grad 4-toksicitet stoppes behandlingen

med docetaxel.

Vedrørende dosisjusteringer for trastuzumab: Se produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m², hvis der trods anvendelse af G¬CSF opstår: 1)

febril neutropeni, 2) prolongeret neutropeni, 3) eller neutropenisk infektion. I tilfælde af efterfølgende

episoder med kompliceret neutropeni, bør dosis af docetaxel reduceres fra 60 mg/m² til 45 mg/m². I

tilfælde af grad 4-trombocytopeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 75 mg/m² til 60 mg/m².

Patienter bør ikke genbehandles med efterfølgende cyklusser af docetaxel indtil neutrofil-antallet

gendannes til et niveau > 1.500 celler/mm

og blodplader gendannes til et niveau

> 100.000 celler/mm

. Afbryd behandlingen, hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosis-justeringer for toksicitet hos patienter behandlet med docetaxel i kombination

med cisplatin og 5-fluoruracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20%.

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20%.

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20%.

Anden episode: Afbryd behandlingen.

Stomatitis/mucositis grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20%.

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser.

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20%.

Stomatitis/mucositis grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser.

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20%.

For cisplatin- og 5-fluoruracil-dosisjusteringer: Se tilsvarende produktresuméer.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusiv prolongeret

neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G¬CSF anbefalet som profylakse (f.eks. dag 6-15) i

alle efterfølgende cyklusser.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Specielle patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m², er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² til patienter, som både har forhøjelse af transaminase (ALAT

og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi (ULN) og af basisk phosphatase på mere

end 2,5 gange den øvre normalværdi (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For de patienter med serum-bilirubin >

øvre normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske phosphataser

> 6 gange øvre normalværdi, kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel

kun anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk phosphatase > 2,5 x ULN, og bilirubin > 1 x ULN. Hos disse patienter kan det

ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling

ved andre indikationer.

Pædiatrisk population

Docetaxels sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned til under

18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af docetaxel i den pædiatriske population til indikationerne

brystcancer, ikke-småcellet lungecancer, prostatacancer, gastrisk karcinom samt hoved-halscancer

med undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom.

Ældre personer

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre personer. I

kombination med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin til 75% hos patienter

på 60 år eller ældre (Se: Produktresumé for capecitabin).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

Patienter med en udgangsværdi for neutrofile granulocytter på < 1.500 celler/mm

Patienter med svær leverinsufficiens (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystcancer og ikke-småcellet lungecancer gives et oralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg pr dag i 3 dage (f.eks. 8 mg

2 gange dagligt). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner. Til prostatacancer er præmedicineringen oral dexamethason 8 mg,

12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se pkt. 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrocyt-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrocyttallet igen er ≥ 1.500 celler/mm

pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G¬CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G¬CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G¬CSF-profylakse. Primær G¬CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystcancer for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, der får TAC, bør

monitoreres nøje (se pkt 4.2 og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner inden for få minutter efter infusion af docetaxel er

påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer. Ved lette

symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det ikke

nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom svær

hypotension, bronkospasme eller generaliseret udslæt/erythem, øjeblikkelig afbrydelse af docetaxel-

infusion og passende behandling. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner, bør

ikke genbehandles med docetaxel.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erythem på ekstremiteterne (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuralekssudat og perikardieekssudat samt ascites skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behanding. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m², som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske phosphatase-værdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en

større risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger. Bivirkningerne kan omfatte toksisk dødsfald

inklusive sepsis og maveblødning, som kan blive fatal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni,

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

stomatitis og asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² til de patienter, der har

forhøjet leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se pkt.

4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller forhøjelse af ASAT/ALAT på

> 3,5 gange øvre normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk phosphatase på > 6 gange øvre

normalværdi kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes

på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk phosphatase > 2,5 gange ULN, og bilirubin > 1 gange ULN. Hos disse

patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på

tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i

kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxal af patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion.

Nervesystemet

Ved udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræves en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med antracyklin (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for trastuzumab.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol)

bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystcancer

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (prolongeret neutropeni, febril neutropeni eller

infektion), bør G¬CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Kongestivt hjertesvigt (CHF)

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og under

followup-perioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimet for lymfeknude-positiv brystcancer

har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt. 4.8 og 5.1).

Leukæmi

For patienter, behandlet med docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid (TAC), kræver risikoen for

forsinket myelodysplasi eller myeloid leukæmi hæmatologisk opfølgning.

Patienter med 4+ lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdomsfri

overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordel/risiko forhold for TAC-patienter

med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse (se pkt. 5.1).

Ældre personer

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid til patienter over 70 år.

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatacancerstudie, var

209 patienter 65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik

docetaxel hver tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer ≥ 10% højere i

patientgruppen på 65 år og derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber,

diarré, anoreksi og perifere ødemer var ≥ 10% højere hos patienter, som var 75 år eller ældre end hos

patienter under 65 år.

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studiet af gastrisk

cancer, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre patienter i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af de følgende bivirkninger (alle grader): lethargi, stomatitis, neutropenisk infektion

opstod ≥ 10% oftere hos de patienter, som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter. Ældre

patienter, som behandles med TCF, bør monitoreres nøje.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 50 vol% ethanol (alkohol), dvs. op til 0,395 g pr. hætteglas svarende til

10 ml øl eller 4 ml vin pr. hætteglas.

Skadelig for alkoholikere.

Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe som

patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan nedsætte patientens evne til at køre bil og betjene

maskiner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering med stoffer,

som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således kan hæmme enzymet kompetitivt) af CYP3A,

f.eks ciclosporin, ketokonazol og erythromycin. Man bør derfor udvise forsigtighed ved samtidig

medicinering med disse lægemidler på grund af risikoen for signifikant interaktion.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I tilfælde af kombination med CYP3A4-hæmmere kan forekomsten af docetaxelrelaterede

bivirkninger stige som et resultat af reduceret metabolisering. Hvis samtidig anvendelse af en potent

CYP3A4-hæmmer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir,

ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol) ikke kan undgås, er tæt klinisk overvågning

nødvendig, og justering af docetaxeldosis kan være hensigtsmæssig under behandling med potente

CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.4). I et farmakokinetisk studie med 7 patienter resulterede samtidig

administration af docetaxel og den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol i et signifikant fald i

docetaxel-clearance på 49%.

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter med

metastatisk prostatakræft. Docetaxel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er kendt for at inducere

CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af prednison på docetaxels

farmakokinetik.

Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet (> 95%). Skønt mulige in vivo-interaktioner mellem

docetaxel og andre samtidigt administrerede lægemidler ikke er undersøgt formelt, har in vitro-

interaktioner med kraftigt proteinbundne stoffer såsom erythromycin, diphenhydramin, propranolol,

propafenon, phenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og natriumvalproat ikke påvirket docetaxels

proteinbinding. Ydermere påvirkede dexamethason ikke docetaxels proteinbinding. Docetaxel

påvirkede ikke digitoxins proteinbinding.

Co-administrationen af docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres

farmakokinetik. Begrænsede data fra et enkelt, ukontrolleret studie antydede en interaktion mellem

docetaxel og carboplatin. Ved kombination med docetaxel, var clearence ca. 50% højere end de

værdier, der tidligere er rapporteret for carboplatin-monoterapi.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data på administration af docetaxel til gravide. Det er påvist, at docetaxel er både

embryo-og føtotoksisk hos kaniner og rotter, samt at det nedsætter fertiliteten hos rotter. Som andre

cytotoksiske lægemidler kan docetaxel være fosterskadeligt, hvis det gives til gravide. Docetaxel må

derfor ikke anvendes til gravide, medmindre det er tydeligt indiceret.

Kvinder i den fertile alder, som behandles med docetaxel, skal rådes til at undgå graviditet og til straks

at informere den behandlende læge, hvis graviditet indtræder.

Amning

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i human mælk. På grund af risiko for

skadelige påvirkninger af barnet skal amning derfor ophøre under behandling med docetaxel.

Kontraception til mænd og kvinder

Der bør anvendes effektiv kontraception under behandlingen.

Fertilitet

Docetaxel har vist genotoksiske virkninger i ikke-kliniske studier og kan ændre fertiliteten hos hanner

(se pkt. 5.3). Mænd, som er i behandling med docetaxel, tilrådes derfor ikke at blive fædre til børn

under og op til 6 måneder efter behandling, samt til at søge vejledning vedrørende opbevaring af sæd

inden behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke udført studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj ogbetjene maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.8

Bivirkninger

Resume af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

De bivirkninger, som sandsynligvis er relateret til anvendelsen af docetaxel, er set hos:

1312 og 121 patienter, som fik henholdsvis 100 mg/m² og 75 mg/m² af docetaxel som

enkeltstof.

258 patienter, som fik docetaxel i kombination med doxorubicin.

406 patienter, som fik docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab.

255 patienter, som fik docetaxel i kombination med capecitabin.

332 patienter, som fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

1.276 patienter (744 i TAX 316 og 532 i GEICAM 9805), som fik docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er

nævnt).

300 gastrisk adenokarcinoma-patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i

fase II-delen af studiet), som blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og

5-fluoruracil (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

174 og 251 hoved-halscancer-patienter, som blev behandlet med docetaxel i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

Disse reaktioner blev beskrevet under brug af NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad 3-

4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART-termerne og MedDRA-termerne. Hyppigheder defineres som:

meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100);

sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000); frekvens ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger med docetaxel alene var: neutropeni (som var

reversibel og ikke kumulativ, median-dagen til nadir var 7 dage og median-varigheden af alvorlig

neutropeni (< 500 celler/mm

) var 7 dage), anæmi, alopeci, kvalme, opkastning, stomatitis, diarré og

asteni. Bivirkningerne for docetaxel kan blive mere alvorlige, når docetaxel gives i kombination med

andre kemoterapeutiske midler.

I kombination med trastuzumab, vises de bivirkninger (alle grader), som er rapporteret hos ≥ 10%.

Der var en forøget forekomst af meget alvorlige bivirkninger (40% mod 31%) og grad 4 alvorlige

bivirkninger (34% mod 23%) i kombinationsarmen trastuzumab sammenlignet med docetaxel

enkeltbehandling.

I kombination med capecitabin er de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (≥ 5%),

som blev rapporteret i et fase III-studie med brystcancerpatienter, hvor antracyklinbehandling ikke

havde haft effekt, medtaget (se: Produktresuméet for capecitabin).

Følgende bivirkninger er jævnligt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter starten af docetaxelinfusionen,

og reaktionerne var ofte milde til moderate. De hyppigst rapporterede symptomer var rødme, udslæt

med eller uden kløe, trykken for brystet, rygsmerter, dyspnø og feber eller kulderystelser. Alvorlige

reaktioner blev karakteriseret ved hypotension og/eller bronkospasmer eller generaliseret

udslæt/erythem (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Nervesystemet

Udvikling af svær perifer neurotoksicitet kræver reduktion af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

Milde til moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi eller smerter

inklusiv brændende fornemmelser. Neuromotoriske tilfælde er hovedsagligt karakteriseret ved

svaghed.

Hud og subkutane væv

Reversible kutane reaktioner blev observeret og de var almindeligvis milde til moderate. Reaktionerne

var karakteriseret ved udslæt inklusive lokale udbrud, hovedsagelig på fødder og hænder (inklusive

svært hånd- og fodsyndrom), men også på arme, ansigt og thorax. Reaktionerne var ofte associerede

med kløe. Udbruddene opstår ofte inden for en uge efter docetaxel-infusion.

Der er rapporter om mindre hyppige, alvorlige reaktioner såsom udslæt efterfulgt af afskalning, der

sjældent førte til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.4). Svære

negleforandringer er karakteriseret ved hypo- eller hyperpigmentering og sommetider smerter og

onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktionerne ved infusionsstedet var almindeligvis milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tørhed i huden, flebititis eller blodudtrækninger og hævelse af venen.

Der er rapporter om tilfælde af væskeretention såsom perifert ødem og sjældnere pleura-og

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Det perifere ødem starter sædvanligvis i

underekstremiteterne og kan blive generaliseret med vægtstigning på 3 kg eller mere. Væskeretention

er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² enkeltstof:

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4: 5,7%;

inklusive sepsis og

pneumoni, fatal hos 1,7%)

Infektion associeret med

G4-neutropeni

(G3/4: 4,6%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 76,4%);

Anæmi (G3/4: 8,9%);

Febril neutropeni

Thrombocytopeni

(G4: 0,2%)

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 5,3%)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1%);

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 4%);

Dysgeusi (alvorlig:

0,07%)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7%)

Hjertesvigt

Vaskulære

sygdomme

Hypotension;

Hypertension;

Haemorrhage

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (alvorlig: 2,7%)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Mave-tarmkanalen

Stomatitis (G3/4: 5,3%);

Diarre (G3/4: 4%);

Kvalme (G3/4: 4%);

Opkastning (G3/4: 3%)

Konstipation (alvorlig:

0,2%);

Mavesmerter (alvorlig:

1%);

Gastrointestinal

hæmorrhage (alvorlig:

0,3%)

Øsofagitis (alvorlig:

0,4%)

Hud og subkutane

væv

Alopeci; Hudlidelser

(G3/4: 5,9%;

Neglesygdomme

(alvorlig: 2,6%)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 1,4%)

Artralgi

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention (alvorlig:

6,5%); Asteni (alvorlig:

11,2%); Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet;

Ikke-kardiale bryst-

smerter (alvorlig: 0,4%)

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i

blodet (< 5%);

G3/4 forhøjet alkalisk

phosphatase i blodet

(< 4%);

G3/4 ASAT forhøjet

(< 3%);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 2%)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m²

enkeltstof

Blod og lymfesystem

Sjældent: Blødningsepisoder associeret med grad 3/4 thrombocytopeni.

Nervesystemet

Reversibilitets-data er tilgængelige hos 35,3% af de patienter, som udviklede neurotoksicitet efter

docetaxel-behandling med 100 mg/m² som enkelt stof. Tilfældene var spontant reversible inden for

3 måneder.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: Et enkelt tilfælde af ikke-reversibel alopeci ved slutningen af studiet. 73% af de

kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis til behandlingsophør var mere end 1.000 mg/m² og median-tiden til

reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (varighed 0 til 42 uger). Begyndelsen af moderat og

alvorlig retention var forsinket hos patienter (median kumulativ dosis: 818,9 mg/m²) med

præmedicinering set i forhold til patienter uden præmedicinering (median kumulativ dosis:

489,7 mg/m²). Det har imidlertid været rapporteret hos nogle patienter under de tidlige kure af

behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel 75 mg/m²

enkeltstof

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2%);

Anæmi (G3/4: 10,8%);

Thrombocytopeni (G4: 1,7%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet (ikke alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8%)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5%)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 3,3%);

Stomatitis (G3/4: 1,7%);

Opkastning (G3/4: 0,8%);

Diarré (G3/4: 1,7%)

Obstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4: 0,8%)

Neglesygdomme (alvorlig:

0,8%)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4%);

Væskeretention (alvorlig:

0,8%);

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(< 2%)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin:

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner

(G3/4: 7,8%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

91,7%);

Anæmi (G3/4: 9,4%);

Febril neutropeni;

Thrombocytopeni

(G4: 0,8%)

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 1,2%)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4%)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4%)

Hjerte

Hjertesvigt;

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 5%);

Stomatitis

(G3/4: 7,8%);

Diarré (G3/4: 6,2%);

Opkastning

(G3/4: 5%);

Obstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,4%);

Hudreaktioner (ikke

alvorlig)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 8,1%);

Væskeretention

(alvorlig 1,2%);

Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 2,5%);

G3/4 Forhøjet alkalisk

phosphatase i blodet

(< 2,5%)

G3/4 ASAT forhøjet

(< 1%);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 1%)

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner

(G3/4: 5,7%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni

(G4: 51,5%); Anæmi

(G3/4: 6,9%);

Thrombocytopeni

(G4: 0,5%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 2,5%)

Metabolismer og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2%)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7%)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension

(G3/4: 0,7%)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 9,6%);

Opkastning

(G3/4: 7,6%);

Diarré (G3/4: 6,4%);

Stomatitis (G3/4: 2%)

Obstipation

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,7%);

Hudreaktioner

(G3/4:<0,2%)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig 0,5%)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig 9,9%);

Væskeretention

(alvorlig 0,7%);

Feber (G3/4: 1,2%)

Reaktioner på

infusionsstedet;

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (2,1%);

G3/4 ALAT forhøjet

(1,3%)

G3/4 ASAT forhøjet

(0,5%);

G3/4 Forhøjet alkalisk

phosphatase i blodet

(0,3%)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i kombination med

trastuzumab

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32%);

Febril neutropeni (inklusive

neutropeni associeret med feber

og brug af antibiotika) eller

neutropenisk sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi; Hovedpine;

Dysgeusi; Hypoæstesi

Øjne

Forhøjet lakrimation;

Konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis; Pharyngolaryngeal

smerte; Nasopharyngitis;

Dyspnø; Hoste; Næseflåd

Mave-tarmkanalen

Kvalme; Diarré; Opkastning;

Obstipation; Stomatitis;

Dyspepsi; Mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci; Erythem; Udslæt;

Neglesygdomme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; Artralgi; Smerter i

ekstremiteterne; Knoglesmerter;

Rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni; Perifert ødem; Pyrexi;

Træthed; Inflammation i

slimhinderne; Smerter;

Influenza-lignende symptomer;

Brystsmerter; Kulderystelser

Lethargi

Undersøgelser

Vægtforøgelse

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i

kombination med trastuzumab

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2% af patienterne, som modtog docetaxel plus

trastuzumab i forhold til 0% af de patienter, som fik docetaxel alene. I docetaxel - plus trastuzumab-

armen, havde 64% modtaget en tidligere behandling med antracyklin som adjuverende behandling

sammenlignet med 55% i docetaxel-armen alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos de patienter, som modtog trastuzumab og

docetaxel, i forhold til de patienter som fik behandling med docetaxel alene (32% grad 3/4 neutropeni

versus 22%, under anvendelse af NCI-CTC kriterierne). Bemærk, at dette sandsynligvis er

underestimeret, da docetaxel alene ved en dosis på 100 mg/m² er kendt for at resultere i neutropeni hos

97% af patienterne, 76% grad 4, baseret på laveste blodtælling. Forekomsten af febril

neutropeni/neutropenisk sepsis var også forhøjet hos de patienter, der fik behandling med Herceptin

plus docetaxel (23% versus 17% for de patienter, der fik behandling med docetaxel alene).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

capecitabin

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis (G3/4: < 1%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63%);

Anæmi (G3/4: 10%)

Thrombocytopeni (G3/4: 3%)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1%);

Nedsat appetit

Dehydrering (G3/4: 2%)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: < 1%);

Paræsthesi (G3/4: < 1%)

Svimmelhed;

Hovedpine (G3/4: < 1%);

Perifer neuropati

Øjne

Forhøjet lakrimation

Luftveje, thorax og

mediastinum

Pharyngolaryngeale smerter

(G3/4: 2%)

Dyspnø (G3/4: 1%);

Hoste (G3/4: < 1%);

Epistaxis (G3/4: < 1%)

Mave-tarmkanalen

Stomatitis (G3/4: 18%);

Diarré (G3/4: 14%);

Kvalme (G3/4: 6%); Opkastning

(G3/4: 4%); Obstipation

(G3/4: 1%); Mavesmerter

(G3/4: 2%); Dyspepsi

Øvre mavesmerter;

Tør mund

Hud og subkutane væv

Hånd- og fodsyndrom

(G3/4: 24%);

Alopeci (G3/4: 6%);

Neglesygdomme (G3/4: 2%)

Dermatitis;

Erythematøst udslæt

(G3/4: < 1%);

Misfarvning af negle;

Onycholysis (G3/4: 1%)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2%);

Artralgi (G3/4: 1%)

Smerter i ekstremiteterne

(G3/4: < 1%);

Rygsmerter (G3/4: 1%);

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3%);

Pyrexi (G3/4: 1%);

Træthed/svaghed (G3/4: 5%);

Perifert ødem (G3/4: 1%)

Letargi;

Smerter

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Undersøgelser

Vægttab;

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(9%)

Tabel over bivirkninger ved behandling af prostatakræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

prednison eller prednisolon

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 3,3%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32%);

Anæmi (G3/4: 4,9%)

Thrombocytopeni;

(G3/4: 0,6%);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet (G3/4: 0,6%)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6%)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2%);

Dysgeusi (G3/4: 0%)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0%)

Øjne

Forhøjet lakrimation

(G3/4: 0,6%)

Hjerte

Fald i den kardiale venstre

ventrikelfunktion (G3/4: 0,3%)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0%);

Dyspnø (G3/4: 0,6%);

Hoste (G3/4: 0%)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 2,4%);

Diarré (G3/4: 1,2%);

Stomatitis/Pharyngitis

(G3/4: 0,9%);

Opkastning (G3/4: 1,2%)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme (ikke alvorlig)

Exfoliativt udslæt (G3/4: 0,3%)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi (G3/4: 0,3%);

Myalgi (G3/4: 0,3%)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9%);

Væskeretention (alvorlig: 0,6%)

Tabel over bivirkninger ved adjuverende behandling med docetaxel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv brystcancer (TAX 316) og

lymfeknude-negativ brystcancer (GEICAM 9805) – pooled data.

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner

(G3/4: 2,4%);

Neutropenisk infektion

(G3/4: 2,7%)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 3%);

Neutropeni

(G3/4: 59,2%);

Thrombocytopeni

(G3/4: 1,6%);

Febril neuropeni (G3/4:

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 0,6%)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 1,5%)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: 0,6%);

Perifer sensorisk

neuropati

(G3/4: <0,1%)

Perifer motorisk

neuropati

(G3/4: 0%)

Synkope (G3/4: 0%);

Neurotoksicitet (G3/4:

0%);

Døsighed (G3/4: 0%)

Øjne

Konjunktivitis

(G3/4: <0,1%)

Forhøjet lakrimation

(G3/4: <0,1%)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,2%)

Vaskulære sygdomme

Hedeture (G3/4: 0,5%)

Hypotension

(G3/4: 0%);

Flebitis (G3/4: 0%)

Lymfødem (G3/4: 0%)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (G3/4: 0%)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 5,0%);

Stomatitis

(G3/4: 6,0%);

Opkastning

(G3/4: 4,2%); Diarré

(G3/4: 3,4%);

Obstipation

(G3/4: 0,5%)

Mavesmerter

(G3/4: 0,4%)

Hud og subkutane væv

Alopeci (persisterende:

<3%);

Hudsygdomme

(G3/4: 0,6%);

Neglesygdomme

(G3/4: 0,4%)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,7%);

Artralgi (G3/4: 0,2%)

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré (G3/4: NA)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 10,0%);

Feber (G3/4: NA);

Periferalt ødem

(G3/4: 0,2%)

Undersøgelser

Vægtforøgelse

(G3/4: 0%);

Vægttab (G3/4: 0,2%)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved adjuverende behandling med docetaxel 75 mg/m² i

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv brystcancer

(TAX 316) og lymfeknude-negativ brystcancer (GEICAM 9805)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati fortsatte ved opfølgning hos 10 patienter ud af 84 patienter med perifer

sensorisk neuropati ved slutningen af kemoterapien i det lymfeknude-positive brystcancer-studie

(TAX 316).

Hjerte

I studiet TAX 316 oplevede 26 patienter (3,5%) i TAC-armen og 17 patienter (2,3%) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt. Alle patienter undtagen en patient i hver arm blev diagnosticeret med CHF

mere end 30 dage efter behandlingsperioden.To patienter i TAC-armen og 4 patienter i FAC-armen

døde af hjertesvigt.

I studiet GEICAM9805 udviklede 3 patienter (0,6%) i TAC-armen og 3 patienter (0,6%) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt i followup-perioden. En patient i TAC-armen døde af dilateret kardiomyopati.

Hud og subkutane væv

I studiet TAX 316 blev alopeci, der persisterede ind i followup-perioden efter endt kemoterapi,

rapporteret hos 687 ud af 744 TAC-patienter og hos 645 ud af 736 FAC-patienter.

Ved slutningen af followup-perioden (faktisk median followup-tid var 96 måneder) blev alopeci

fortsat observeret hos 29 TAC-patienter (3,9%) og hos 16 FAC-patienter (2,2%).

I studiet GEICAM9805 persisterede alopeci ind i followup-perioden (median followup-tid var 10 år og

5 måneder) og blev fortsat observeret hos 49 patienter (9,2%) i TAC-armen og hos 35 patienter (6,7%)

i FAC-armen. Alopeci relateret til forsøgsmedicinen startede eller forværredes i løbet af followup-

perioden hos 42 patienter (7,9%) i TAC-armen og hos 30 patienter (5,8%) i FAC-armen.

Det reproduktive system og mammae

Amenoré fortsatte ved opfølgning hos 121 patienter ud af 202 patienter med amenoré ved slutningen

af kemoterapien i studiet TAX 316.

I studiet GEICAM9805 persisterede amenorré ind i followup-perioden (median followup-tid var 10 år

og 5 måneder) og blev fortsat observeret hos 18 patienter (3,4%) i TAC-armen og hos 5 patienter

(1,0%) i FAC-armen.

Almene symptomer og reaktioner på indgivelsesstedet

I studiet TAX 316 fortsatte perifert ødem hos 19 patienter ud af 119 patienter med perifert ødem i

TAC-armen og hos 4 patienter ud af de 23 patienter med perifert ødem i FAC-armen.

I studiet GEICAM 9805 fortsatte lymfødem hos 4 ud af 5 patienter i TAC-armen og hos 1 ud af 2

patienter i FAC-armen ved slutningen af kemoterapien, og blev ikke forbedret i followup-perioden

(median followup-tid var 10 år og 5 måneder). Asteni persisterede ind i followup-perioden (median

followup-tid var 10 år og 5 måneder) og blev fortsat observeret hos 12 patienter (2,3%) i TAC-armen

og hos 4 patienter (0,8%) i FAC-armen.

Akut leukæmi / myelodysplastisk syndrom

Efter 10 års followup i TAX 316-studiet blev akut leukæmi rapporteret hos 4 ud af 744 TAC-patienter

og hos 1 ud af 736 FAC-patienter. Myelodysplastisk syndrom blev rapporteret hos 2 ud af 744 TAC-

patienter og hos 1 ud af 736 FAC-patienter.

Efter 10 års followup i GEICAM9805-studiet forekom akut leukæmi hos 1 ud af 532 (0,2%) patienter

i TAC-armen. Der blev ikke set nogen tilfælde hos patienter i FAC-armen. Ingen patienter blev

diagnosticeret med myelodysplastisk syndrom i nogen af behandlingsgrupperne.

Neutropeniske komplikationer

Tabellen nedenfor viser, at hyppigheden af grad 4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk

infektion var lavere hos patienter, der fik primær G¬CSF profylaktisk, efter det blev gjort obligatorisk

i TAC-armen i GEICAM-studiet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Neutropeniske komplikationer hos patienter, der får TAC med eller uden primær G¬CSF-profylakse

(GEICAM 9805)

Uden primær

G¬CSF profylakse

(n = 111)

n (%)

Med primær

G¬CSF profylakse

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenisk infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenisk infektion

(grad 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabel over bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektion og parasitære

sygdomme

Neutropen infektion;

Infektion (G3/4: 11,7%)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 20,9%);

Neutropeni (G3/4: 83,2%);

Trombocytopeni (G3/4: 8,8%);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 1,7%)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 11,7%)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7%)

Svimmelhed (G3/4: 2,3%);

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 1,3%)

Øjne

Forhøjet lakrimation (G3/4: 0%)

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 0%)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 1,0%)

Mave-tarmkanalen

Diarré (G3/4: 19,7%);

Kvalme (G3/4: 16%);

Stomatitis (G3/4: 23,7%);

Emesis (G3/4: 14,3%)

Obstipation (G3/4: 1,0%);

Gastrointestinale smerter

(G3/4: 1,0%);

Øsofagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 0,7%).

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0%)

Kløende udslæt (G3/4: 0,7%);

Neglesygdomme (G3/4: 0,7%);

Hudeksfoliering (G3/4: 0%)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 19,0%);

Feber (G3/4: 2,3%);

Væskeretention

(alvorlig/livstruende: 1%)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel 75

mg/m² i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni og neutropenisk infektion blev set hos hhv. 17,2% og 13,5% af patienterne, uanset

om der var brugt G¬CSF. G¬CSF blev brugt som sekundær profylakse hos 19,3% af patienterne

(10,7% af cyklusserne). Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos hhv. 12,1% og 3,4%

af patienterne, når patienterne havde fået profylaktisk G¬CSF, og hos hhv. 15,6% og 12,9% af

patienterne, der ikke havde fået profylaktisk G¬CSF (se pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved behandling af hoved- og halskræft med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektion og parasitære

sygdomme

Infektion (G3/4: 6,3%)

Neutropenisk infektion

Benigne og maligne

neoplasmer (inkl.

cyster og polypper)

Cancersmerter

(G3/4: 0,6%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni

(G3/4: 76,3%);

Anæmi (G3/4: 9,2%);

Trombocytopeni

(G3/4: 5,2%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6%)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi;

Perifer motorisk;

neuropati (G3/4: 0,6%)

Svimmelhed

Øjne

Forhøjet lakrimation;

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Hjerte

Myokardisk iskæmi

(G3/4: 1,7%)

Arytmi (G3/4: 0,6%)

Vaskulære sygdomme

Venøs lidelse

(G3/4: 0,6%)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 0,6%);

Stomatitis

(G3/4: 4,0%);

Diarre (G3/4: 2,9%);

Emesis (G3/4: 0,6%)

Obstipation;

Øsofagitis/dysfagi/

Odynofagi

(G3/4: 0,6%);

Mavesmerter;

Dyspepsi;

Gastrointestinal

hæmoragi

(G3/4: 0,6%)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 10.9%)

Kløende udslæt

Tør hud

Hudeksfoliering

(G3/4: 0,6%)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,6%)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 3,4%)

Pyreksi (G3/4: 0,6%)

Væskeretention

Ødem

Undersøgelser

Vægtøgning

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektion og parasitære

sygdomme

Infektion (G3/4: 3,6%)

Neutropenisk infektion

Neoplasmer benign og

malign

(inkl. cyster og

polypper)

Cancersmerter

(G3/4: 1,2%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni

(G3/4: 83,5%);

Anæmi (G3/4: 12,4%);

Trombocytopeni

(G3/4: 4,0%);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

(G3/4: 12,0%)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

(G3/4: 0,4%);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 1,2%)

Svimmelhed

(G3/4: 2,0%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4%)

Øjne

Forhøjet lakrimation

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

(G3/4: 1,2%)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 2,0%)

Myokardisk iskæmi

Vaskulære sygdomme

Venøs sygdom

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 13,9%);

Stomatitis

(G3/4: 20,7%);

Emesis (G3/4: 8,4%);

Diarré (G3/4: 6,8%);

Øsofagitis/dysfagi/

odynofagi

(G3/4: 12,0%);

Obstipation

(G3/4: 0,4%)

Dyspepsi (G3/4: 0,8%);

Gastrointestinale

smerter (G3/4: 1,2%);

Gastrointestinal

hæmoragi (G3/4: 0,4%)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0%);

Kløende udslæt

Tør hud;

Afskalning

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,4%)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 4,0%);

Pyreksi (G3/4: 3,6%);

Væskeretention

(G3/4: 1,2%);

Ødem (G3/4: 1,2%)

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Erfaringer efter markedsføring

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Der er rapporteret om tilfælde af akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom i forbindelse

med indgift af docetaxel, når lægemidlet er brugt i kombination med anden kemoterapi og/eller

strålebehandling.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Blod og lymfesystem

Der er rapporteret om knoglemarvsdepression og andre hæmatologiske bivirkninger. Der er

rapporteret om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) ofte i forbindelse med sepsis eller

multiorgansvigt.

Immunsystemet

Der er rapporteret enkelte tilfælde af anafylaktisk shock, som i nogle tilfælde har haft dødelig udgang.

Nervesystemet

Der er observeret sjældne tilfælde af kramper eller forbigående tab af bevidsthed i forbindelse med

indgift af docetaxel. Disse reaktioner kan vise sig i forbindelse med infusionen af lægemidlet.

Øjne

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af forbigående synsforstyrrelser (blink, lysglimt, skotom),

som typisk er opstået i forbindelse med infusionen af lægemidlet og sammen med

overfølsomhedsreaktioner. Disse bivirkninger var reversible ved afbrydelse af infusionen. Der er

rapporteret sjældne tilfælde af tåreproduktion med eller uden konjunktivitis, samt tilfælde af

tilstoppede tårekanaler, som medfører overdreven epiphora. Tilfælde af cystoidt makulaødem (CMO)

er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel.

Øre og labyrint

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af ototoksicitet, hørenedsættelse og/eller -tab.

Hjerte

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af myokardieinfarkt.

Vaskulære sygdomme

Der er rapporteret sjældne tilfælde af venøse tromboemboliske hændelser.

Luftveje, thorax og mediastinum

Akut respiratorisk distress syndrom og tilfælde af interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel

lungesygdom, lungefibrose og respirationssvigt, sommetider letale, er rapporteret sjældent. Der er

rapporteret sjældne tilfælde af strålepneumonitis hos patienter, der er i samtidig stråleterapi.

Mave-tarmkanalen

Der er rapporteret sjældne tilfælde af dehydrering som en konsekvens af gastrointestinale lidelser,

gastrointestinal perforering, iskæmisk colitis, colitis og neutropen enterocolitis. Der er rapporteret om

sjældne tilfælde af ileus og intestinal forstoppelse.

Lever og galdeveje

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af hepatitis, som hos primært patienter med kendt

leversygdom i nogle tilfælde har været dødelig.

Hud og subkutane væv

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af kutan lupus erythematosus og bulløse udbrud som f.eks.

erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse i forbindelse med

docetaxel. I nogle tilfælde kan samtidigt tilstedeværende faktorer have bidraget til udviklingen af disse

bivirkninger. Ved behandling med docetaxel er der rapporteret om sclerodermi-lignende forandringer,

som ofte går forud for perifer lymfødem. Tilfælde af vedvarende alopeci er rapporteret.

Nyre og urinveje

Nyreinsufficiens og nyresvigt er rapporteret. I ca 20% af tilfældene var der ingen risikofaktorer for

akut nyresvigt såsom samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler og gastrointestinale

sygdomme.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er i sjældne tilfælde rapporteret recallfænomener i forbindelse med strålebehandling.

Væskeretention har ikke været forbundet med akutte episoder af oliguri eller hypotension. Der er

rapporteret sjældne tilfælde af dehydrering og lungeødem.

Metabolisme og ernæring

Der er rapporteret tilfælde af hyponatriæmi, typisk forbundet med dehydrering, opkastning og

pneumoni.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er få rapporter om overdosering. Der er ingen kendt antidot til docetaxel. I tilfælde af

overdosering skal patienten indlægges på et specialafsnit og de vitale funktioner monitoreres

nøje. Ved overdosering kan der forventes forværring af bivirkningerne. De primære

forventede komplikationer ved en overdosis vil være knoglemarvsdepression, perifer

neurotoksicitet og mucositis. Patienter skal have terapeutisk G¬CSF straks efter, overdosering

er opdaget. Andre relevante symptomatiske tiltag bør iværksættes efter behov.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antineoplastiske stoffer, taxaner, ATC-kode: L 01 CD 02

Virkningsmekanisme

Docetaxel er et antineoplastisk stof, som virker ved at fremme polymerisering af tubulin til stabile

mikrotubuli og hæmme deres depolymerisering, hvilket fører til et udtalt fald i fri tubulin. Docetaxels

binding til mikrotubuli ændrer ikke antallet af protofilamenter.

Docetaxel har in vitro vist sig at forstyrre det mikrotubulære netværk i celler, som er essentielle for

vital mitose og cellefunktioner i interfasen.

Farmakodynamisk virkning

Docetaxel har in vitro vist sig cytotoksisk over for forskellige murine og humane tumorcellelinjer samt

over for frisk udtaget humant tumorcellevæv i klonogene assays. Docetaxel opnår høje intracellulære

koncentrationer ved længere ophold i cellen. Docetaxel viste sig desuden aktivt på nogle, men ikke

alle, cellelinjer, der udviste overekspression af P-glycoprotein, som er kodet af multidrug resistance

(MDR) genet. In vivo er docetaxel uafhængigt og har i studier vist sig at have bredspektret

antitumoraktivitet over for fremskredne murine og transplanterede humane tumorer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Klinisk virkning og sikkerhed

Brystcancer

Docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid: adjuverende behandling

Patienter med operabel lymfeknude-positiv brystcancer (TAX 316)

Data fra et multicenter open-label randomiseret studie støtter anvendelsen af docetaxel til adjuverende

behandling af patienter med operabel lymfeknude-positiv brystcancer og KPS ≥ 80% i alderen 18 til

70 år. Efter stratificering i forhold til antallet af positive lymfeknuder (1-3, 4+) blev 1.491 patienter

randomiseret til enten at få 75 mg/m² docetaxel 1 time efter 50 mg/m² doxorubicin og 500 mg/m²

cyclophosphamid (TAC-arm), eller 50 mg/m² doxorubicin efterfulgt af 500 mg/m² fluoruracil og

500 mg/m² cyclophosphamid (FAC-arm). Begge regimer blev indgivet én gang hver 3. uge i

6 cyklusser. Docetaxel blev indgivet som infusion over 1 time, alle andre lægemidler blev indgivet

som intravenøs bolusinjektion på førstedagen. G¬CSF blev indgivet som sekundær profylakse til

patienter som oplevede kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller

infektion). Patienter i TAC-armen fik antibiotisk profylakse med 500 mg ciprofloxacin oralt 2 gange

dagligt i 10 dage, startende på femte dagen af hver cyklus, eller tilsvarende. Efter den sidste cyklus

kemoterapi fik patienter i begge studiearme med positive østrogen- og/eller progesteronreceptorer

20 mg tamoxifen dagligt i op til 5 år. Adjuverende stråleterapi blev ordineret i henhold til gældende

retningslinjer hos de deltagende institutioner og blev givet til 69% af patienterne i TAC-armen og 72%

af patienterne i FAC-armen. Der blev udført to interimanalyser og en endelig analyse. Den første

interimanalyse var planlagt til 3 år efter datoen, hvor halvdelen af tilmeldingerne til studiet var nået.

Den anden interimanalyse blev udført efter optagelse af i alt 400 sygdomsfri overlevelser (DFS),

hvilket førte til en medianopfølgningstid på 55 måneder. Den endelige analyse blev udført, da alle

patienter havde nået deres 10 års followup-besøg (medmindre de havde DFS-hændelse eller udgik

tidligere fra followup). Sygdomsfri overlevelse (DFS) var det primære effektendepunkt, og total

overlevelse (OS) var det sekundære effektendepunkt.

Der blev udført en endelig analyse med en aktuel median followup på 96 måneder. Der blev påvist

signifikant længere sygdomsfri overlevelse for TAC-armen sammenlignet med FAC-armen.

Forekomsten af tilbagefald i år ti var reduceret hos patienter, som fik TAC sammenlignet med dem,

som fik FAC (hhv. 39% og 45%), dvs. en absolut reduktion i risiko med 6% (p=0,0043). Den totale

overlevelse i år ti var ligeledes væsentlig højere i TAC-armen sammenlignet med FAC-armen (hhv.

76% og 69%), dvs. en absolut reduktion af risikoen for død med 7% (p=0,002). Da fordelene hos

patienter med 4+lymfeknuder ikke var statistisk signifikant for DFS og OS, blev den positive

benefit/risk fordeling for TAC hos patienter med 4+lymfeknuder ikke helt demonstreret ved den

endelige analyse.

Overordnet demonstrerer resultaterne fra studierne en positiv benefit/risk-fordeling for TAC

sammenlignet med FAC.

Fordelingen af TAC-behandlede patienter i forhold til prospektivt definerede, væsentlige prognostiske

faktorer er analyseret som følger:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sygdomsfri overlevelse

Total overlevelse

Patient-

fordeling

Antal

patien-

ter

Hazard

ratio*

95% CI

p =

Hazard

ratio*

95% CI

p =

Antal positive

lymfeknuder

0,80

0,68-0,93

0,0043

0,74

0,61-0,90

0,0020

Total

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

0,87

0,70-1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

* en hazard ratio på under 1 indikerer, at TAC er forbundet med en længere sygdomsfri overlevelse og

total overlevelse sammenlignet med FAC.

Patienter med operabel lymfeknude-negativ brystcancer, egnet til behandling med kemoterapi

(GEICAM 9805)

Data fra et multicenter, open-label randomiseret studie støtter anvendelsen af docetaxel som

adjuverende behandling til patienter med operabel lymfeknude-negativ brystcancer, der er egnede til

kemoterapibehandling. 1.060 patienter blev randomiseret til at få enten docetaxel 75 mg/m²

administreret 1 time efter doxorubicin 50 mg/m² og cyclophosphamid 500 mg/m² (539 patienter i

TAC-armen) eller doxorubicin 50 mg/m² efterfulgt af fluoruracil 500 mg/m² og cyclophosphamid

500 mg/m² (521 patienter i FAC-armen) som adjuverende behandling. Patienterne havde operabel

lymfeknude-negativ brystcancer med høj risiko for tilbagefald ifølge 1998 St. Gallen-kriterierne

(tumorstørrelse > 2 cm og/eller negative østrogenreceptorer (ER) og progesteronreceptorer (PR)

og/eller høj histologisk/nukleær grad (grad 2 til 3) og/eller alder < 35 år). Begge regimer blev

administreret en gang hver 3. uge i 6 cyklusser. Docetaxel blev administreret som infusion over 1

time, alle andre lægemidler blev givet intravenøst på dag 1 hver 3. uge. Primær G¬CSF-profylakse

blev gjort obligatorisk i TAC-armen, efter 230 patienter var blevet randomiseret. Hyppigheden af grad

4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk infektion blev reduceret hos patienter der fik primær

G¬CSF-profylakse (se pkt. 4.8). I begge arme fik patienter med ER + og/eller PgR+ tumorer 20 mg

tamoxifen en gang daglig i op til 5 år efter den sidste kemoterapicyklus. Adjuverende strålebehandling

blev administreret i henhold til guidelines på de deltagende behandlingssteder og blev givet til 57,3%

af de patienter, der fik TAC, og til 51,2% af de patienter, der fik FAC.

En primær analyse og en opdateret analyse blev udført. Den primære analyse blev udført, da alle

patienter havde en followup-tid på mere end 5 år (median followup-tid var 77 måneder). Den

opdaterede analyse blev udført, da alle patienter havde nået deres 10-års (median followup-tid var 10

år og 5 måneder) followup-besøg (medmindre de havde DFS eller tidligere var udgået fra followup).

DFS var det primære effekt-endepunkt, og total overlevelse (OS) var det sekundære effekt-endepunkt.

Ved den mediane followup-periode på 77 måneder blev der vist signifikant længere sygdoms-fri

overlevelse (DFS) i TAC-armen sammenlignet med FAC-armen. TAC-behandlede patienter havde

32% lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de patienter, der blev behandlet med FAC

(hazard-ratio = 0,68; 95% CI (0,49-0,93); p = 0,01). Ved den mediane followup-periode på 10 år og 5

måneder havde TAC-behandlede patienter 16,5 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de

patienter, der blev behandlet med FAC (hazard ratio = 0,84; 95 % CI (0,65-1,08); p = 0,1646). Data

for DFS var ikke statistisk signifikante men blev alligevel forbundet med en positiv tendens til fordel

for TAC.

Ved den mediane followup-periode på 77 måneder var den totale overlevelse (OS) længere i TAC-

armen, hvor TAC-behandlede patienter havde 24% lavere risiko for død sammenlignet med FAC-

behandlede patienter (hazard ratio = 0,76; 95% CI (0,46-1,26; p = 0,29). Dog var fordelingen af OS

ikke signifikant forskellig i de to grupper.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ved den mediane followup-periode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede patienter en 9 %

lavere risiko for død sammenlignet med FAC-behandlede patienter (hazard ratio = 0,91; 95 % CI

(0,63-1,32)). Overlevelsesprocenten var 93,7 % i TAC-armen og 91,4 % i FAC-armen ved tidspunktet

for 8-års followup, og 91,3 % i TAC-armen og 89 % i FAC-armen ved tidspunktet for 10-års

followup.

Det positive benefit-risk forhold for TAC sammenlignet med FAC forblev uændret.

Undergrupper af TAC-behandlede patienter efter prospektivt definerede betydningsfulde prognostiske

faktorer blev analyseret i den primære analyse (ved median followup-periode på 77 måneder) (se tabel

nedenfor):

Undergruppeanalyser – adjuverende behandling hos patienter med lymfeknude-negativ brystcancer

(intent-to-treat analyse)

Undergruppe

Antal patienter i

TAC-gruppen

Sygdomsfri overlevelse

Hazard ratio*

95% CI

Samlet

0,68

0,49-0,93

Alderskategori 1

< 50 år

≥ 50 år

0,67

0,67

0,43-1,05

0,43-1,05

Alderskategori 2

< 35 år

≥ 35 år

0,31

0,73

0,11-0,89

0,52-1,01

Hormonel receptorstatus

Negativ

Positiv

0,62

0,45-1,1

0,4-0,97

Tumorstørrelse

≤ 2 cm

> 2 cm

0,69

0,68

0,43-1,1

0,45-1,04

Histologisk grad

Grad 1 (inklusiv grader, der

ikke er fastsat)

Grad 2

Grad 3

0,79

0,77

0,59

0,24-2,6

0,46-1,3

0,39-0,9

Menopausal status

Præ-Menopausal

Post-Menopausal

0,64

0,72

0,40-1

0,47-1,12

* Hazard ratio (TAC/FAC) på mindre end 1 indikerer, at der er en sammenhæng mellem TAC og en

længere sygdomsfri overlevelse, sammenlignet med FAC.

Der blev udført eksplorativ undergruppeanalyse af sygdomsfri overlevelse for patienter, der opfylder

kriterierne for kemoterapi ifølge 2009 St. Gallen-kriterierne – (ITT population). Resultaterne er anført

nedenfor

TAC

FAC

Hazard ratio

(TAC/FAC)

Undergruppe

(n=539)

(n=521)

(95% CI)

p-værdi

Opfylder relativ

indikation for

kemoterapi

18/214

(8,4%)

26/227

(11,5%)

0,796 (0,434-1,459)

0,4593

48/325

69/294

0,606 (0,42-0,877)

0,0072

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

(14,8%)

(23,5%)

TAC = docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid

FAC = 5-fluoruracil, doxorubicin og cyclophosphamid

CI = Konfidensinterval; ER = østrogenreceptor

PR = progesteronreceptor

ER/PR-negativ eller grad 3 eller tumorstørrelse >5 cm

Den estimerede hazard ratio blev udregnet ved hjælp af Cox proportional hazard-model med

behandlingsgruppen som faktor.

Docetaxel som monoterapi

To randomiserede, fase III, komparative studier med hhv. 326 patienter og 392 patienter med

metastatisk brystcancer, der tidligere uden effekt havde fået behandling med hhv. alkylerende stoffer

eller antracykliner, blev udført med docetaxel ved det anbefalede dosisregime på 100 mg/m² hver 3.

uge.

Hos patienter, som tidligere havde fået alkylerende stoffer uden effekt, blev docetaxel sammenlignet

med doxorubicin (75 mg/m² hver 3. uge). Uden at påvirke den totale overlevelsestid (docetaxel

15 måneder mod doxorubicin 14 måneder, p = 0,38) eller tiden til progression (docetaxel 27 uger mod

doxorubicin 23 uger, p = 0,54) øgede docetaxel responsraten (52% mod 37%, p = 0,01) og gav kortere

tid til respons (12 uger mod 23 uger, p = 0,007). Tre af patienterne (2%), som fik docetaxel, afbrød

behandlingen på grund af væskeretention, mens 15 af patienterne (9%), som fik doxorubicin, afbrød

behandlingen på grund af hjertetoksicitet (tre tilfælde af kongestivt hjertesvigt med dødelig udgang).

Hos patienter, som tidligere havde fået antracyklin uden effekt, blev docetaxel sammenlignet med

kombinationen af Mitomycin C og Vinblastin (12 mg/m² hver 6. uge og 6 mg/m² hver 3. uge).

Docetaxel øgede responsraten (33% mod 12%, p < 0,0001), forlængede tiden til progression (19 uger

mod 11 uger, p = 0,0004) samt forlængede overlevelsen (11 måneder mod 9 måneder, p = 0,01).

I løbet af disse to fase III-studier udviste docetaxel samme sikkerhedsprofil som i fase II-studierne (se

pkt. 4.8).

Et open-label, multicenter, randomiseret fase III-studie blev udført med henblik på at sammenligne

docetaxel som monoterapi og paclitaxel til behandling af fremskreden brystcancer hos patienter, hvis

tidligere behandling skulle have omfattet et antracyklin. I alt 449 patienter blev randomiseret til enten

monoterapi med 100 mg/m² docetaxel som en infusion over 1 time eller 175 mg/m² paclitaxel som en

infusion over 3 timer. Begge regimer blev indgivet hver 3. uge.

Uden at påvirke det primære endepunkt, total responsrate (32% mod 25%, p = 0,10), forlængede

docetaxel mediantiden til progression (24,6 uger mod 15,6 uger, p < 0,01) og medianoverlevelse

(15,3 måneder mod 12,7 måneder, p = 0,03).

Der blev observeret flere grad 3/4-bivirkninger ved monoterapi med docetaxel (55,4%) end paclitaxel

(23,0%).

Docetaxel i kombination med doxorubicin

Et stort randomiseret fase III-studie med 429 tidligere ubehandlede patienter med metastatisk sygdom

blev udført med doxorubicin (50 mg/m²) i kombination med docetaxel (75 mg/m²) (AT-arm)

sammenlignet med doxorubicin (60 mg/m²) i kombination med cyclophosphamid (600 mg/m²) (AC-

arm). Begge regimer blev indgivet på første dagen hver tredje uge.

Tid til progression (TTP) var væsentlig længere i AT-armen end i AC-armen, p = 0,0138.

Median TTP var 37,3 uger (95% CI: 33,4-42,1) i AT-armen og 31,9 uger (95% CI: 27,4-36,0) i

AC-armen.

Total responsrate (ORR) var væsentlig højere i AT-armen end i AC-armen, p = 0,009. Den

totale responsrate var 59,3% (95% CI: 52,8-65,9) i AT-armen og 46,5% (95% CI: 39,8-53,2) i

AC-armen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I dette studie udviste AT-armen højere forekomst af svær neutropeni (90% mod 68,6%), febril

neutropeni (33,3% mod 10%), infektion (8% mod 2,4%), diarré (7,5% mod 1,4%), asteni (8,5% mod

2,4%) og smerter (2,8% mod 0%) end AC-armen. Modsat udviste AC-armen højere forekomst af svær

anæmi (15,8% mod 8,5%) end AT-armen samt en højere forekomst af svær hjertetoksicitet: kongestivt

hjertesvigt (3,8% mod 2,8%), absolut LVEF-nedsættelse ≥ 20% (13,1% mod 6,1%), absolut LVEF-

nedsættelse ≥ 30% (6,2% mod 1,1%). Toksisk død forekom hos en patient i AT-armen (kongestivt

hjertesvigt) og hos fire patienter i AC-armen (1 på grund af septisk chok og 3 på grund af kongestivt

hjertesvigt). I begge arme blev livskvaliteten målt ved hjælp af EORTC-spørgeskemaet og var

sammenlignelig og stabil under behandling og opfølgning.

Docetaxel i kombination med trastuzumab

Docetaxel indgivet i kombination med trastuzumab blev undersøgt til behandling af patienter med

metastatisk brystcancer og tumorer med overekspression af HER2, og som ikke tidligere havde været i

kemoterapi for en metastatisk sygdom. 186 patienter blev randomiseret til docetaxel (100 mg/m²) med

eller uden trastuzumab. 60% af patienterne fik først antracyklinbaseret adjuverende kemoterapi.

Docetaxel + trastuzumab var effektivt, uanset om patienterne først havde fået adjuverende

antracykliner eller ej. Den primære testmetode, som blev anvendt til at bestemme HER2-positivitet i

dette pivotalstudie var immunohistokemi (IHC). Et mindretal af patienter blev testet ved hjælp af

fluorescens in situ hybridisering (FISH). I dette studie havde 87% af patienterne sygdom, der var

IHC 3+, og 95% af de inkluderede patienter havde sygdom, der var IHC 3+ og/eller FISH-positiv.

Effektresultaterne er opsummeret i nedenstående tabel:

Parameter

Docetaxel plus trastuzumab

n = 92

Docetaxel

n = 94

Responsrate

(95% CI)

(50-71)

(25-45)

Medianvarighed af respons

(måneder)

(95% CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Median TTP (måneder)

(95% CI)

10.6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Medianoverlevelse (måneder)

(95% CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

TTP = tid til progression; “ne” indikerer at den ikke kunne estimeres eller endnu ikke var nået.

Fuldt analysesæt (intent-to-treat)

Estimeret medianoverlevelse

Docetaxel i kombination med capecitabin

Data fra et multicenter, randomiseret, kontrolleret fase-III klinisk studie understøtter brugen af

docetaxel i kombination med capecitabin til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystcancer efter manglende effekt af cytotoksisk kemoterapi, herunder et antracyklin. I

dette studie blev 255 patienter randomiseret til behandling med docetaxel (75 mg/m² som intravenøs

infusion over 1 time hver 3. uge) og capecitabin (1.250 mg/m² 2 gange dagligt i 2 uger efterfulgt af

1 uges pause). 256 patienter blev randomiseret til behandling med docetaxel alene (100 mg/m² som

intravenøs infusion over en time hver tredje uge). Overlevelse var bedre i kombinationsarmen med

docetaxel + carpecitabin (p = 0,0126). Medianoverlevelse var 442 dage (docetaxel + capecitabin) mod

352 dage (docetaxel alene). De totale objektive responsrater i den randomiserede patientgruppe

(investigators vurdering) var 41,6% (docetaxel + capecitabin) mod 29,7% (docetaxel alene),

p = 0,0058. Tid til progressiv sygdom var længere i kombinationsarmen med docetaxel + capecitabin

(p < 0,0001). Mediantid til progression var 186 dage (docetaxel + capecitabin) mod 128 dage

(docetaxel alene).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ikke-småcellet lungecancer

Patienter, der tidligere er behandlet med kemoterapi med eller uden strålebehandling

I et fase III-studie med tidligere behandlede patienter var tid til progression (12,3 uger mod 7 uger) og

den totale overlevelse signifikant længere for docetaxel ved 75 mg/m² end for bedste understøttende

behandling. Den etårige overlevelsesrate var ligeledes signifikant længere med docetaxel (40%) i

forhold til bedste understøttende behandling (16%). Der var mindre brug af smertestillende morfika

(p < 0,01), smertestillende ikke-morfika (p < 0,01), andre sygdomsrelaterede lægemidler (p = 0,06) og

strålebehandling (p < 0,01) hos patienter behandlet med docetaxel ved 75 mg/m² end hos patienterne,

der fik bedste understøttende behandling.

Den totale responsrate var 6,8% hos de evaluerbare patienter, og den mediane responsvarighed var

26,1 uge.

Docetaxel i kombination med platinholdige stoffer hos patienter, der ikke tidligere er behandlet med

kemoterapi

I et fase III-studie blev 1.218 patienter med inoperabel, ikke-småcellet lungecancer, stadium IIIB eller

IV med KPS ≥ 70%, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi mod denne tilstand, randomiseret til

enten 75 mg/m² docetaxel (T) som en infusion over 1 time umiddelbart efterfulgt af 75 mg/m² cisplatin

(Cis) indgivet over 30-60 minutter hver 3. uge, 75 mg/m² docetaxel som infusion over 1 time i

kombination med carboplatin (AUC 6 mg/ml/min) indgivet over 30-60 minutter hver 3. uge, eller

25 mg/m² vinorelbin (V) indgivet over 6-10 minutter på dag 1, 8, 15, 22, efterfulgt af 100 mg/m²

cisplatin indgivet på førstedagen af cyklusserne og gentaget hver 4. uge.

Overlevelsesdata, mediantid til progression og responsrater for to af studiearmene er illustreret i

nedenstående tabel:

TCis

n = 408

VCis

n = 404

Statistisk analyse

Total overlevelse

(Primært endepunkt):

Medianoverlevelse (mdr.)

11,3

10,1

Hazard Ratio: 1,122

[97,2% CI: 0,937; 1,342]*

Etårs overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 5.4%

[95% CI: -1,1; 12,0]

Toårs overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 6,2%

[95% CI: 0,2; 12,3]

Median tid til progression

(uger):

22,0

23,0

Hazard Ratio: 1,032

[95% CI: 0,876; 1,216]

Total responsrate (%):

31,6

24,5

Behandlingsforskel: 7.1%

[95% CI: 0,7; 13,5]

*: Korrigeret for flere sammenligninger og justeret for stratificeringsfaktorer (sygdomsstadie og

behandlingsregion), baseret på evaluerbar patientgruppe.

Sekundære endepunkter omfattede smerteændring, global rating af livskvalitet af EuroQoL-5D,

lungecancersymptomskala og ændringer i Karnofsky Performance Status. Resultaterne for disse

endepunkter understøttede de primære endepunktsresultater.

Ved kombinationen docetaxel/carboplatin kunne der hverken påvises ækvivalent eller non-inferiør

effekt sammenlignet med referencebehandlingen kombination VCis.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Prostatacancer

Sikkerheden og effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter

med hormonrefraktær metastatisk prostatacancer blev evalueret i et randomiseret multicenter, fase

III-studie. I alt 1.006 patienter med KPS ≥ 60 blev randomiseret til følgende behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m² hver 3. uge i 10 cyklusser.

Docetaxel 30 mg/m² indgivet ugentlig de første 5 uger i en cyklus på 6 uger i 5 cyklusser.

Mitoxantron 12 mg/m² hver 3. uge i 10 cyklusser.

Alle tre regimer blev indgivet kontinuerligt i kombination med 5 mg prednison eller prednisolon

2 gange dagligt..

Patienter, der fik docetaxel hver 3. uge, udviste signifikant længere total overlevelse end patienter, der

blev behandlet med mitoxantron. Stigningen i overlevelse i armen, hvor docetaxel blev indgivet

ugentlig, var ikke statistisk signifikant sammenlignet med kontrolarmen for mitoxantron.

Effektendepunkterne for docetaxel-armen i forhold til kontrolarmen er opsummeret i nedenstående

tabel:

Endepunkt

Docetaxel

hver tredje uge

Docetaxel

hver uge

Mitoxantron

hver tredje uge

Antal patienter

Medianoverlevelse (mdr.)

95% CI

Hazard ratio

95% CI

p-værdi

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Antal patienter

PSA** responsrate (%)

95% CI

p-value*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

< 0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Antal patienter

Smerteresponsrate (%)

95% CI

p-værdi*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Antal patienter

Tumorresponsrate (%)

95% CI

p-værdi*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

Stratificeret log-rank test

*Tærskel for statistisk signifikans = 0,0175

**PSA: Prostataspecifikt antigen

Eftersom docetaxel indgivet hver uge udviste en lidt bedre sikkerhedsprofil end docetaxel indgivet

hver 3. uge, er det muligt, at nogle patienter kan have fordel af at få docetaxel hver uge.

Der blev ikke observeret statistiske forskelle i forhold til global livskvalitet grupperne imellem.

Gastrisk adenokarcinom

Et multicenter, open-label, randomiseret studie blev udført for at evaluere sikkerheden og virkningen

af docetaxel i behandlingen af patienter med metastatisk gastrisk adenokarcinom, herunder

adenokarcinom i den gastroøsofageale overgang, som ikke tidligere havde fået kemoterapi for en

metastatisk sygdom. I alt 445 patienter med KPS > 70 blev behandlet med enten docetaxel (T)

(75 mg/m² på førstedagen) i kombination med cisplatin (C) (75 mg/m² på førstedagen) og 5-fluoruracil

(F) (750 mg/m² pr. dag i 5 dage) eller cisplatin (100 mg/m² på førstedagen) og 5-fluoruracil

(1.000 mg/m² pr. dag i 5 dage). Længden af en behandlingscyklus var 3 uger for TCF-armen og 4 uger

for CF-armen. Medianantallet af cyklusser indgivet pr. patient var 6 (et interval på 1-16) for TCF-

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

armen sammenlignet med 4 (et interval på 1-12) for CF-armen. Tid til progression (TTP) var det

primære endepunkt. Reduktionen af risikoen for progression var 32,1% og var forbundet med en

signifikant længere TTP (p = 0,0004) til fordel for TCF-armen. Total overlevelse var også signifikant

længere (p = 0,0201) til fordel for TCF-armen med en reduktion af risikoen for mortalitet på 22,7%.

Effektresultaterne er opsummeret i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i behandlingen af patienter med gastrisk adenokarcinom

Endepunkt

TCF

n = 221

CF

n = 224

Median TTP (måneder)

(95% CI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Hazard ratio

1,473

(95% CI)

(1,189-1,825)

*p-værdi

0,0004

Medianoverlevelse (måneder)

(95% CI)

(8,38-10,58)

(7,16-9,46)

Toårs estimat (%)

18,4

Hazard ratio

1,293

(95% CI)

(1,041-1,606)

*p-værdi

0,0201

Total responsrate (CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-værdi

0,0106

Progressiv sygdom som bedste totale respons (%)

16,7

25,9

* Ustratificeret log-rank test

Undergruppeanalyser på tværs af alder, køn og race favoriserede konsekvent TCF-armen i forhold til

CF-armen.

En opfølgende analyse af overlevelse efter en median-tid på 41,6 måneder viste ikke længere

signifikant forskel, selv om TCF-regimet altid gav bedre resultater. Fordelen ved TCF-regimet kontra

CF-regimet var helt tydelig mellem 18 og 30 måneders followup.

Generelt indikerede resultaterne for livskvalitet og kliniske fordele konsekvent en forbedring til fordel

for TCF-armen. Patienter, der blev behandlet med TCF, havde længere tid til 5% definitiv forværring

af den globale sundhedsstatus på QLQ-C30-spørgeskemaet (p = 0,0121) og længere tid til definitiv

forværring af Karnofsky Performance Status (p = 0,0088) sammenlignet med patienter behandlet med

Hoved-halscancer

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Sikkerheden og effektiviteten af docetaxel ved induktionsbehandling af patienter med

pladecellekarcinom i hoved og hals (SCCHN) blev evalueret i et fase III, multicenter, open-label,

randomiseret studie (TAX 323). I dette studie blev 358 patienter med inoperabel, lokalt fremskreden

SCCHN og WHO-funktionsstatus 0 eller 1 randomiseret til en af to behandlingsarme. Patienter i

docetaxel-armen fik 75 mg/m² docetaxel (T) efterfulgt af 75 mg/m² cisplatin (P) efterfulgt af

750 mg/m² 5-fluoruracil (F) dagligt som kontinuerlig infusion i 5 dage. Dette regime blev indgivet

hver 3. uge i 4 cyklusser i tilfælde, hvor der som mindstemål blev observeret dårligere respons (≥ 25%

reduktion i den bidimensionalt målte tumorstørrelse) efter 2 cyklusser. Ved afslutningen af kemoterapi

med et mindsteinterval på 4 uger og et maksimuminterval på 7 uger fik patienter, hvis sygdom ikke

progredierede, strålebehandling (RT) i syv uger i overensstemmelse med de institutionelle

retningslinjer (TPF/RT). Patienter i komparatorarmen fik 100 mg/m² cisplatin (P) efterfulgt af

1.000 mg/m² 5-fluoruracil (F) dagligt i 5 dage. Dette regime blev indgivet hver 3. uge i 4 cyklusser i

tilfælde, hvor der som mindstemål blev observeret mindre respons (≥ 25% reduktion i den

bidimensionalt målte tumorstørrelse) efter 2 cyklusser. Ved afslutningen af kemoterapi med et

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

mindsteinterval på 4 uger og et maksimuminterval på 7 uger modtog patienter, hvis sygdom ikke

progredierede, strålebehandling (RT) i 7 uger i overensstemmelse med de institutionelle retningslinjer

(PF/RT). Lokoregional strålebehandling blev givet enten med en konventionel fraktion (1,8 Gy-2,0 Gy

én gang dagligt, 5 dage pr. uge til en samlet dosis på 66-70 Gy) eller accelererede/hyperfraktionerede

regimer af strålebehandling (2 gange dagligt, med et minimalt interfraktionsinterval på 6 timer, 5 dage

pr. uge). I alt 70 Gy anbefales ved accelererede regimer og 74 Gy for hyperfraktionerede systemer.

Kirurgisk resektion var tilladt efter kemoterapi, før eller efter strålebehandling. Patienter i TPF-armen

fik antibiotisk profylakse med 500 mg ciprofloxacin oralt 2 gange dagligt i 10 dage, startende på

femtedagen af hver cyklus eller tilsvarende. Det primære endepunkt i dette studie, progressionsfri

overlevelse (PFS), var signifikant længere i TPF-armen end i PF-armen, p = 0,0042 (median PFS: 11,4

mod 8,3 måneder) med en total medianopfølgningstid på 33,7 måneder. Total medianoverlevelse var

også signifikant længere til fordel for TPF-armen (median for total overlevelse: 18,6 mod

14,5 måneder) med en 28% reduktion i risikoen for mortalitet, p = 0,0128. Effektresultaterne er vist i

nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i induktionsbehandlingen af patienter med inoperabel, lokalt fremskredent

SCCHN (intent-to-treat-analyse)

Endepunkt

Docetaxel +

Cis + 5-FU

n = 177

Cis + 5-FU

n = 181

Median progressionsfri overlevelse (måneder)

(95% CI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Justeret hazard ratio

(95% CI)

*p-værdi

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Medianoverlevelse (måneder)

(95% CI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Hazard ratio

(95% CI)

**p-værdi

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Bedste total respons på kemoterapi (%)

(95% CI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p-værdi

0,006

Bedste respons i alt til studie behandling [kemoterapi

+/- strålebehandling] (%)

(95% CI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

***p-værdi

0,006

Medianvarighed af respons på kemoterapi +/-

strålebehandling (måneder)

(95% CI)

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

Hazard ratio

(95% CI)

**p-værdi

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Ved en hazard ratio på < 1 kan docetaxel+Cisplatin+5-FU med fordel anvendes

*Cox model (justering for primært tumorsted, T og N kliniske trin og PSWHO)

**Log-rank test

*** Chi-square-test

Livskvalitetsparametre

Patienter behandlet med TPF oplevede signifikant mindre forværring af deres globale sundhedsscore

sammenlignet med patienter behandlet med PF (p = 0,01 ved brug af EORTC QLQ-C30-skalaen).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kliniske fordelsparametre

Funktionsstatusskalaen med underskalaerne for hoved- og hals (PSS-HN), der er designet til at måle

forståelse af patientens tale, evne til at indtage føde offentligt samt normal kost, var signifikant til

fordel for TPF sammenlignet med PF.

Mediantid til første forværring af WHO-funktionsstatus var signifikant længere i TPF-armen end i PF.

Smerteintensitetsscoren forbedredes under behandlingen i begge grupper, hvilket indikerer god

smertebehandling.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Sikkerheden og effektiviteten af docetaxel i induktionsbehandling af patienter med lokalt fremskreden

pladecellekarcinom i hoved og hals (SCCHN) blev evalueret i et randomiseret, multicenter, open-

label, fase III-studie (TAX 324). I studiet blev 501 patienter med lokalt fremskreden SCCHN og

WHO-funktionsstatus 0 eller 1 randomiseret til en af to behandlingsarme. Forsøgsgruppen omfattede

patienter med teknisk inoperabel sygdom, patienter med lille sandsynlighed for kirurgisk helbredelse

og patienter med bevarelse af organer som mål. Evalueringen af effekten og sikkerheden fokuserede

udelukkende på overlevelsesendepunkter, mens succesrig organbevarelse ikke blev undersøgt formelt.

Patienter i docetaxel-armen fik 75 mg/m² docetaxel (T) som intravenøs infusion på førstedagen

efterfulgt af 100 mg/m² cisplatin (P) indgivet som intravenøs infusion over 30 minutter til 3 timer,

efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 1.000 mg/m²/dag 5-fluoruracil (F) fra dag 1 til dag 4.

Cyklusserne blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Alle patienter uden progressiv sygdom skulle

have kemo-stråleterapi (CRT) i henhold til protokollen (TPF/CRT). Patienter i komparatorarmen fik

100 mg/m² cisplatin (P) indgivet som intravenøs infusion over 30 minutter til 3 timer på førstedagen,

efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 1.000 mg/m²/dag 5-fluoruracil (F) fra dag 1 til dag 5.

Cyklusserne blev gentaget hver tredje uge i 3 cyklusser. Alle patienter uden progressiv sygdom skulle

have CRT i henhold til protokollen (PF/CRT).

Patienter i begge behandlingsarme skulle have 7 ugers CRT efterfulgt af induktionskemoterapi med et

mindsteinterval på 3 uger og ikke senere end 8 uger efter starten af den sidste cyklus (dag 22-56 i den

sidste cyklus). I forbindelse med strålebehandling blev der indgivet en ugentlig dosis carboplatin

(AUC 1,5) som en intravenøs infusion over en time med maksimalt 7 doser. Strålebehandling blev

givet med megavoltudstyr med én daglig fraktionering (2 Gy dagligt, 5 dage om ugen i 7 uger til en

samlet dosis på 70-72 Gy). Operation på det primære sygdomssted og/eller hals kunne overvejes på et

hvilket som helst tidspunkt efter endt CRT. Alle patienter i docetaxel-armen fik profylaktisk

antibiotika. Det primære effektendepunkt i dette studie, total overlevelse (OS), var signifikant længere

(log-rank test, p = 0,0058) i det regime, som indeholdt docetaxel, sammenlignet med PF (median OS:

70,6 mod 30,1 måneder), med en 30% reduktion i risikoen for mortalitet sammenlignet med PF

(hazard ratio (HR) = 0,70, 95% konfidensinterval (CI) = 0,54-0,90) med en total medianopfølgningstid

på 41,9 måneder. Det sekundære endepunkt, progressionsfri overlevelse (PFS), viste 29% reduktion i

risikoen for progression eller død og en 22 måneders forbedring i median PFS (35,5 måneder for TPF

og 13,1 for PF). Dette var også statistisk signifikant med en HR på 0,71; 95% CI 0,56-0,90; log-rank

test p = 0,004. Effektresultaterne er vist i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i induktionsbehandlingen af patienter med lokalt fremskredent SCCHN (intent-

to-treat-analyse)

Endepunkt

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Median total overlevelse (måneder)

(95% CI)

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

Hazard ratio:

(95% CI)

*p-værdi

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Median progressionsfri overlevelse

(måneder)

(95% CI)

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10,6-20,2)

Hazard ratio:

(95% CI)

0,71

(0,56-0,90)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Endepunkt

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

**p-værdi

0,004

Bedste respons i alt på kemoterapi (%)

(95% CI)

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

***p-værdi

0,070

Bedste respons i alt på studiebehandling

[kemoterapi +/- strålebehandling] (%)

(95% CI)

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

***p-værdi

0,209

Ved en hazard ratio på < 1 kan docetaxel + cisplatin + fluoruracil anvendes med fordel

*ikke-justeret log-rank test

**ikke-justeret log-rank test, ikke justeret for flere sammenligninger

***Chi square-test, ikke justeret for flere sammenligninger

NA - ej relevant

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fase I-studier har undersøgt docetaxels farmakokinetik hos cancerpatienter efter indgift af

20-115 mg/m². Docetaxels kinetiske profil er dosisuafhængig og i overensstemmelse med en

3-compartment farmakokinetisk model med halveringstider for α, β og γ-faserne på henholdsvis

4 minutter, 36 minutter og 11,1 timer. Den sene fase skyldes til dels den relativt langsomme efflux af

docetaxel fra perifere compartments.

Fordeling

Efter indgift af en 100 mg/m² dosis givet som infusion over 1 time var det gennemsnitlige

plasmaniveau 3,7 µg/ml med et AUC på 4,6 h·µg/ml. Gennemsnitsværdierne for den samlede

kropsclearance og steady-state-distributionsvolumen var henholdsvis 21 l/h/m² og 113 l. Variationen

fra person til person i den samlede kropsclearance var ca. 50%. Docetaxel binder mere end 95% til

plasmaproteiner.

Elimination

Der er gennemført et studie med

C-mærket docetaxel på 3 cancerpatienter. Docetaxel blev elimineret

både gennem urin og fæces efter cytocrom P-450-medieret oxidativ metabolisering af tert-

butylestergruppen. Inden for 7 dage udgjorde udskillelsen i urin og fæces henholdsvis ca. 6% og 75%

af den indgivne radioaktivitet. Ca. 80% af radioaktiviteten i fæces udskilles i løbet af de første

48 timer i form af en primær inaktiv metabolit, 3 mindre vigtige inaktive metabolitter og meget lave

koncentrationer af uomdannet lægemiddel.

Specielle populationer

Alder og køn

En farmakokinetisk populationsanalyse af docetaxel er gennemført hos 577 patienter. De

farmakokinetiske parametre i modellen lå tæt på det, der blev observeret i fase I-studier. Docetaxels

farmakokinetik varierede ikke med patientens alder eller køn.

Nedsat leverfunktion

Hos et lille antal patienter (n=23) med en klinisk kemi, der tydede på en let til moderat nedsat

leverfunktion (ASAT og ALAT ≥ 1,5 gange ULN forbundet med alkalisk phosphatase ≥ 2,5 gange

ULN), var den samlede clearance nedsat med gennemsnitligt 27% (se pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Væskeretention

Docetaxels clearance var ikke påvirket hos patienter med let til moderat væskeretention, og der findes

ingen data for clearance hos patienter med svær væskeretention.

Kombinationsbehandling

Doxorubicin

Docetaxel influerer ikke på clearance af doxorubicins eller plasmaniveauet af doxorubicinol (en

doxorubicinmetabolit), når det anvendes i kombinations. Den samtidige administration af docetaxel,

doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Capecitabin

Fase I-studier, som undersøgte capecitabins effekt på docetaxels farmakokinetik og omvendt, viste

ingen effekt af capecitabin på docetaxels farmakokinetik (C

og AUC) og ingen effekt af docetaxel

på capecitabins metabolit 5’-DFUR’s farmakokinetik.

Cisplatin

Docetaxels clearance i kombinationsbehandling med cisplatin var sammenlignelig med det

observerede ved monoterapi. Den farmakokinetiske profil af cisplatin, der indgives kort efter infusion

med docetaxel, svarer til profilen for cisplatin alene.

Cisplatin og 5-fluoruracil

Den kombinerede administration af docetaxel, cisplatin og 5-floururacil hos 12 patienter med massive

tumorer påvirkede ikke farmakokinetikken for hvert enkelt lægemiddel.

Prednison og dexamethason

Prednisons virkning på docetaxels farmakokinetik indgivet med standard præmedicinering med

dexamethason er undersøgt hos 42 patienter.

Prednison

Der er ikke observeret påvirkning fra prednison på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Docetaxels karcinogene potentiale er ikke undersøgt.

Docetaxel har vist sig at være mutagent i in vitro mikronucleus- og kromosomaborrationstest i CHO-

K1-celler samt i in vivo mikronucleustest med mus. Dog induceredes ingen mutagenitet i Ames test

eller i en CHO/HGPRRT genmutationsassay. Disse resultater er i overensstemmelse med docetaxels

farmakologiske aktivitet.

Toksicitetsstudier hos gnavere har vist uønskede påvirkninger af testisfunktionen. Det må derfor

formodes, at docetaxel også nedsætter mandlig fertilitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ethanol, vandfri

Polysorbat 80

Citronsyre (til pH-justering)

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler med undtagelse af dem, der nævnes i pkt.

6.6.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas

12 måneder.

Hætteglas efter åbning:

Hvert hætteglas er til engangsbrug og skal anvendes straks efter åbning. Hvis det ikke anvendes straks,

er opbevaringstider og -forhold brugerens ansvar.

Efter tilsætning til infusionpose

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal fortynding foretages under kontrollerede og aseptiske forhold og

lægemidlet bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og –

forhold brugerens ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxelinfusionsopløsningen stabil i 6 timer,

hvis den opbevares under 25°C. Den bør anvendes inden for 6 timer (inklusive den time, patienten får

infusionen).

Endvidere er den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken tilberedt som anbefalet i PVC-frie

infusionsposer påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2°C og 8°C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der forekommer

krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og skal kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Oplysninger om opbevaring af hætteglas efter åbning og fortyndet lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

6 ml klart, Type 1 hætteglas af glas med en bromobutyl gummiprop og aluminiumsforsegling og en

plastik-afrivningshætte, der indeholder 1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Æske indeholdende 1 eller 5 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Docetaxel Mylan er et antineoplastisk middel, og som med andre potentielt toksiske præparater skal

der udvises forsigtighed ved håndtering og præparering af Docetaxel Mylan-opløsninger. Brug af

handsker anbefales.

Hvis Docetaxel Mylan-koncentratet eller -infusionsvæsken kommer i kontakt med huden, vaskes

huden straks grundigt med vand og sæbe.

Hvis Docetaxel Mylan-koncentratet eller infusionsvæsken kommer i kontakt med slimhinderne,

skylles der straks grundigt med vand.

Tilberedning af den intravenøse administration

Fremstilling af infusionsvæsken

Der kan være behov for at anvende mere end ét hætteglas for at opnå den dosis, der er nødvendig for

patienten. På baggrund af den dosis, der er nødvendig for patienten udtrykt i mg, udtages den

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

tilsvarende mængde af 20 mg/ml docetaxel aseptisk fra det passende antal hætteglas med en gradueret

sprøjte med påsat 21G-kanyle. For eksempel skal der til en beregnet dosis på 140 mg docetaxel

udtages 7 ml koncentrat til infusionsvæske.

Injicer den nødvendige mængde koncentrat til infusionsvæske i en 250 ml infusionspose eller -flaske

indeholdende enten 5% glukoseinfusionsvæske eller 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridinfusionsvæske.

Ved doser over 190 mg docetaxel skal der anvendes mere end 250 ml infusionsvæske, så den højeste

koncentration docetaxel på 0,74 mg pr. ml infusionsvæske ikke overstiges.

Indholdet i infusionsposen eller -flasken blandes ved at vippe posen/flasken.

Den fortyndede opløsning skal bruges inden for 6 timer og anvendes under aseptiske forhold som en

1-times infusion ved temperaturer under 25°C og under normale lysforhold.

Som alle andre parenterale præparater bør Docetaxel Mylan koncentrat til infusionsvæske eller

fortyndet opløsning til infusionsvæske inspiceres visuelt inden brug, og opløsninger med udfældning

skal kasseres.

Eventuelt ubrugt præparat eller affald bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/748/001 - 1 hætteglas

EU/1/11/748/002 - 5 hætteglas

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 31. januar 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel (vandfri).

1 hætteglas på 4 ml koncentrat indeholder 80 mg docetaxel.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 395 mg vandfri ethanol.

Hvert hætteglas med 4 ml koncentrat indeholder 1,58 g vandfri ethanol

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Koncentratet er lysgul til brunlig gul.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystcancer

Doxetaxel Mylan i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er indiceret til adjuverende

behandling af patienter med:

operabel, lymfeknude-positiv brystcancer

operabel, lymfeknude-negativ brystcancer

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystcancer bør adjuverende behandling begrænses til

patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for primær behandling af tidlig

brystkræft (se pkt. 5.1).

Docetaxel Mylan i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystcancer, som ikke tidligere har fået kemoterapi mod denne tilstand.

Docetaxel Mylan monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystcancer efter behandlingssvigt af kemoterapi. I tidligere kemoterapi skal antracyklin

eller et alkylerende stof have været anvendt.

Docetaxel Mylan i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med

metastatisk brystcancer, hvis tumorer overudtrykker HER2, og som ikke tidligere har fået kemoterapi

mod metastatisk sygdom.

Docetaxel Mylan i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden eller metastatisk brystcancer efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling

skal have omfattet et antracyklin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ikke-småcellet lungecancer

Docetaxel Mylan er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-

småcellet lungecancer efter behandlingssvigt af tidligere kemoterapi.

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel

lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer hos patienter, der ikke tidligere har

fået kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatacancer

Docetaxel Mylan i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af

patienter med hormonrefraktær metastatisk prostatacancer.

Gastrisk adenokarcinom

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til behandling af patienter

med metastatisk gastrisk adenokarcinom, inklusive adenokarcinom i den gastroøsofageale overgang,

som ikke tidligere har fået kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hoved-halscancer

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til indledende behandling af

patienter med lokalt, fremskreden pladecellekarcinom i hoved og hals.

4.2

Dosering og administration

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Anbefalet dosis

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystcancer, ikke-småcellet lungecancer, gastrisk samt

hoved-halscancer gives et oralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason

16 mg per dag (f.eks. 8 mg 2 gange dagligt). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før

docetaxel-administration (se pkt. 4.4). G¬CSF kan anvendes profylaktisk for at nedsætte risikoen for

hæmatologisk toksicitet.

Ved prostatacancer er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund af den samtidige behandling

med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-

infusion (se pkt. 4.4).

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystcancer

Den anbefalede dosis af doxetaxel til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-positiv og

lymfeknude-negativ brystcancer, er 75 mg/m² hver 3. uge i 6 perioder, administreret 1 time efter

doxorubicin 50 mg/m² og cyclophosphamid 500 mg/m² (TAC-regimen) (se også: Dosisjustering under

behandling).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystcancer er den anbefalede

dosis docetaxel i monoterapi 100 mg/m². Som førstebehandling indgives 75 mg/m² doxetaxel i

kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m²).

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m² hver 3. uge med en

ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalstudiet blev den initiale docetaxel-infusion givet

dagen efter den første dosis trastuzumab. De efterfølgende docetaxel-doser blev givet umiddelbart

efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende

trastuzumab-dosis og -administration, se produktresumé for trastuzumab.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I kombination med capecitabin er den anbefalede docetaxel-dosis 75 mg/m² hver 3. uge kombineret

med capecitabin 1250 mg/m² to gange dagligt (indenfor 30 minutter efter et måltid) i 2 uger efterfulgt

af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i overensstemmelse med legemsoverflade se

capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungecancer

For patienter, der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungecancer, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m², straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m²

givet over 30-60 minutter. For behandling efter svigt af forudgående platinbaseret kemoterapi, er den

anbefalede dosis 75 mg/m² givet som enkeltstof.

Prostatacancer

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m². Oralt prednison eller prednisolon 5 mg gives

kontinuerligt 2 gange dagligt (se pkt. 5.1).

Gastrisk adenokarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m² som en 1-times infusion, efterfulgt af cisplatin

75 mg/m², som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m² pr.

dag, givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage, med start efter endt cisplatin-infusion.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne præmedicineres med antiemetika og passende

hydrering ved administration af cisplatin. Man bør anvende profylaktisk G¬CSF for at nedsætte

risikoen for hæmatologisk toksicitet (se også ”Dosisjustering under behandling”).

Hoved-halscancer

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk G¬CSF kan anvendes til at nedsættes risikoen for hæmatologiske

toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af TAX 323- og TAX 324-studierne

modtog profylaktisk antibiotika.

Induktions kemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til den indledende behandling af inoperabel, lokalt fremskreden pladecellekarcinom i hoved og

hals (SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² som en 1-times infusion, efterfulgt

af 1-times infusion med cisplatin 75 mg/m² på dag 1, efterfulgt af 5-fluoruracil som en

kontinuerlig infusion på 750 mg/m² pr. dag i fem dage. Dette regime administreres hver 3. uge i

4 cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne få strålebehandling.

Induktions kemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Til den indledende behandling af patienter med lokalt fremskreden pladecellekarcinom i hoved

og hals (SCCHN) (ikke muligt af resektere, lav sandsynlighed for kirurgisk helbredelse samt

med bevarelse af organer som mål), er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² som en 1-times

intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin 100 mg/m² administreret som en 30-minutter

til 3 timers infusion, efterfulgt af 5-fluoruracil 1.000 mg/m²/dag som en kontinuerlig infusion

fra dag 1 til dag 4. Dette regime administreres hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter bør modtage

kemo-stråleterapi efter kemoterapi.

Ved dosisjustering af cisplatin og 5-fluoruracil henvises der til de tilsvarende produktresuméer.

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrofiltallet er ≥ 1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m² til 75 mg/m² og/eller fra

75 mg/m² til 60 mg/m²: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril

neutropeni, neutrofiltal < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative kutane

reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved

60 mg/m² bør behandlingen stoppes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Adjuverende behandling til brystcancer

Primær G¬CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel-, doxorubicin- og

cyclophosphamid- (TAC)-adjuverende behandling for brystcancer. Patienter, som får febril neutropeni

og/eller neutropenisk infektion bør have deres docetaxel-dosis reduceret til 60 mg/m²

i alle

efterfølgende cyklusser (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som får grad 3- eller 4-stomatitis, bør have deres

dosis reduceret til 60 mg/m².

I kombination med cisplatin

I de følgende tilfælde bør docetaxel-dosis reduceres til 65 mg/m² i efterfølgende behandlingsrunder: 1)

hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m² docetaxel i kombination med cisplatin, med en

minimum blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25.000 celler/mm

, 2) hos

patienter, der får febril neutropeni, 3) hos patienter, med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet. For

cisplatin-dosisjustering se tilsvarende produktresumé.

I kombination med capecitabin

For capecitabin dosisjusteringer se capecitabins produktresumé.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet for

næste docetaxel/capecitabin-behandling skal behandlingen udsættes, til der er grad

0-1-toksicitet. Derefter genoptages behandlingen med 100% af den oprindelige dosis.

Hos patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-toksicitet,

skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages

behandlingen med

docetaxel 55 mg/m². Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor

patienten befinder sig i

behandlingscyklus.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller ved grad 4-toksicitet stoppes behandlingen

med docetaxel.

Vedrørende dosisjusteringer for trastuzumab: Se produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m², hvis der trods anvendelse af G¬CSF opstår: 1)

febril neutropeni, 2) prolongeret neutropeni, 3) eller neutropenisk infektion. I tilfælde af efterfølgende

episoder med kompliceret neutropeni, bør dosis af docetaxel reduceres fra 60 mg/m² til 45 mg/m². I

tilfælde af grad 4-trombocytopeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 75 mg/m² til 60 mg/m².

Patienter bør ikke genbehandles med efterfølgende cyklusser af docetaxel indtil neutrofil-antallet

gendannes til et niveau > 1.500 celler/mm

og blodplader gendannes til et niveau

> 100.000 celler/mm

. Afbryd behandlingen, hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosis-justeringer for toksicitet hos patienter behandlet med docetaxel i kombination

med cisplatin og 5-fluoruracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20%.

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20%.

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20%.

Anden episode: Afbryd behandlingen.

Stomatitis/mucositis grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20%.

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser.

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20%.

Stomatitis/mucositis grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser.

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20%.

For cisplatin- og 5-fluoruracil-dosisjusteringer: Se tilsvarende produktresuméer.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusiv prolongeret

neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G¬CSF anbefalet som profylakse (f.eks. dag 6-15) i

alle efterfølgende cyklusser.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Specielle patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m², er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² til patienter, som både har forhøjelse af transaminase (ALAT

og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi (ULN) og af basisk phosphatase på mere

end 2,5 gange den øvre normalværdi (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For de patienter med serum-bilirubin >

øvre normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske phosphataser

> 6 gange øvre normalværdi, kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel

kun anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk phosphatase > 2,5 x ULN, og bilirubin > 1 x ULN. Hos disse patienter kan det

ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling

ved andre indikationer.

Pædiatrisk population

Docetaxels sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned til under

18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af docetaxel i den pædiatriske population til indikationerne

brystcancer, ikke-småcellet lungecancer, prostatacancer, gastrisk karcinom samt hoved-halscancer

med undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom.

Ældre personer

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre personer. I

kombination med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin til 75% hos patienter

på 60 år eller ældre (Se: Produktresumé for capecitabin).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

Patienter med en udgangsværdi for neutrofile granulocytter på < 1.500 celler/mm

Patienter med svær leverinsufficiens (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystcancer og ikke-småcellet lungecancer gives et oralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg pr dag i 3 dage (f.eks. 8 mg

2 gange dagligt). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner. Til prostatacancer er præmedicineringen oral dexamethason 8 mg,

12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se pkt. 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrocyt-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrocyttallet igen er ≥ 1.500 celler/mm

pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G¬CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G¬CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G¬CSF-profylakse. Primær G¬CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystcancer for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, der får TAC, bør

monitoreres nøje (se pkt 4.2 og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner inden for få minutter efter infusion af docetaxel er

påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer. Ved lette

symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det ikke

nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom svær

hypotension, bronkospasme eller generaliseret udslæt/erythem, øjeblikkelig afbrydelse af docetaxel-

infusion og passende behandling. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner, bør

ikke genbehandles med docetaxel.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erythem på ekstremiteterne (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuralekssudat og perikardieekssudat samt ascites skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behanding. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m², som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske phosphatase-værdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en

større risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger. Bivirkningerne kan omfatte toksisk dødsfald

inklusive sepsis og maveblødning, som kan blive fatal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni,

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

stomatitis og asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² til de patienter, der har

forhøjet leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se pkt.

4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller forhøjelse af ASAT/ALAT på

> 3,5 gange øvre normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk phosphatase på > 6 gange øvre

normalværdi kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes

på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk phosphatase > 2,5 gange ULN, og bilirubin > 1 gange ULN. Hos disse

patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på

tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i

kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxal af patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion.

Nervesystemet

Ved udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræves en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med antracyklin (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for trastuzumab.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol)

bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystcancer

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (prolongeret neutropeni, febril neutropeni eller

infektion), bør G¬CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Kongestivt hjertesvigt (CHF)

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og under

followup-perioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimet for lymfeknude-positiv brystcancer

har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt. 4.8 og 5.1).

Leukæmi

For patienter, behandlet med docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid (TAC), kræver risikoen for

forsinket myelodysplasi eller myeloid leukæmi hæmatologisk opfølgning.

Patienter med 4+ lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdomsfri

overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordel/risiko forhold for TAC-patienter

med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse (se pkt. 5.1).

Ældre personer

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid til patienter over 70 år.

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatacancerstudie, var

209 patienter 65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik

docetaxel hver tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer ≥ 10% højere i

patientgruppen på 65 år og derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber,

diarré, anoreksi og perifere ødemer var ≥ 10% højere hos patienter, som var 75 år eller ældre end hos

patienter under 65 år.

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studiet af gastrisk

cancer, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre patienter i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af de følgende bivirkninger (alle grader): lethargi, stomatitis, neutropenisk infektion

opstod ≥ 10% oftere hos de patienter, som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter. Ældre

patienter, som behandles med TCF, bør monitoreres nøje.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 50 vol% ethanol (alkohol), dvs. op til 1,58 g pr. hætteglas svarende til

40 ml øl eller 17 ml vin pr. hætteglas.

Skadelig for alkoholikere.

Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe som

patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan nedsætte patientens evne til at køre bil og betjene

maskiner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering med stoffer,

som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således kan hæmme enzymet kompetitivt) af CYP3A,

f.eks ciclosporin, ketokonazol og erythromycin. Man bør derfor udvise forsigtighed ved samtidig

medicinering med disse lægemidler på grund af risikoen for signifikant interaktion.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I tilfælde af kombination med CYP3A4-hæmmere kan forekomsten af docetaxelrelaterede

bivirkninger stige som et resultat af reduceret metabolisering. Hvis samtidig anvendelse af en potent

CYP3A4-hæmmer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir,

ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol) ikke kan undgås, er tæt klinisk overvågning

nødvendig, og justering af docetaxeldosis kan være hensigtsmæssig under behandling med potente

CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.4). I et farmakokinetisk studie med 7 patienter resulterede samtidig

administration af docetaxel og den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol i et signifikant fald i

docetaxel-clearance på 49%.

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter med

metastatisk prostatakræft. Docetaxel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er kendt for at inducere

CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af prednison på docetaxels

farmakokinetik.

Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet (> 95%). Skønt mulige in vivo-interaktioner mellem

docetaxel og andre samtidigt administrerede lægemidler ikke er undersøgt formelt, har in vitro-

interaktioner med kraftigt proteinbundne stoffer såsom erythromycin, diphenhydramin, propranolol,

propafenon, phenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og natriumvalproat ikke påvirket docetaxels

proteinbinding. Ydermere påvirkede dexamethason ikke docetaxels proteinbinding. Docetaxel

påvirkede ikke digitoxins proteinbinding.

Co-administrationen af docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres

farmakokinetik. Begrænsede data fra et enkelt, ukontrolleret studie antydede en interaktion mellem

docetaxel og carboplatin. Ved kombination med docetaxel, var clearence ca. 50% højere end de

værdier, der tidligere er rapporteret for carboplatin-monoterapi.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data på administration af docetaxel til gravide. Det er påvist, at docetaxel er både

embryo-og føtotoksisk hos kaniner og rotter, samt at det nedsætter fertiliteten hos rotter. Som andre

cytotoksiske lægemidler kan docetaxel være fosterskadeligt, hvis det gives til gravide. Docetaxel må

derfor ikke anvendes til gravide, medmindre det er tydeligt indiceret.

Kvinder i den fertile alder, som behandles med docetaxel, skal rådes til at undgå graviditet og til straks

at informere den behandlende læge, hvis graviditet indtræder.

Amning

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i human mælk. På grund af risiko for

skadelige påvirkninger af barnet skal amning derfor ophøre under behandling med docetaxel.

Kontraception til mænd og kvinder

Der bør anvendes effektiv kontraception under behandlingen.

Fertilitet

Docetaxel har vist genotoksiske virkninger i ikke-kliniske studier og kan ændre fertiliteten hos hanner

(se pkt. 5.3). Mænd, som er i behandling med docetaxel, tilrådes derfor ikke at blive fædre til børn

under og op til 6 måneder efter behandling, samt til at søge vejledning vedrørende opbevaring af sæd

inden behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke udført studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj ogbetjene maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.8

Bivirkninger

Resume af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

De bivirkninger, som sandsynligvis er relateret til anvendelsen af docetaxel, er set hos:

1312 og 121 patienter, som fik henholdsvis 100 mg/m² og 75 mg/m² af docetaxel som

enkeltstof.

258 patienter, som fik docetaxel i kombination med doxorubicin.

406 patienter, som fik docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab.

255 patienter, som fik docetaxel i kombination med capecitabin.

332 patienter, som fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

1.276 patienter (744 i TAX 316 og 532 i GEICAM 9805), som fik docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er

nævnt).

300 gastrisk adenokarcinoma-patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i

fase II-delen af studiet), som blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og

5-fluoruracil (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

174 og 251 hoved-halscancer-patienter, som blev behandlet med docetaxel i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

Disse reaktioner blev beskrevet under brug af NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad 3-

4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART-termerne og MedDRA-termerne. Hyppigheder defineres som:

meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100);

sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000); frekvens ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger med docetaxel alene var: neutropeni (som var

reversibel og ikke kumulativ, median-dagen til nadir var 7 dage og median-varigheden af alvorlig

neutropeni (< 500 celler/mm

) var 7 dage), anæmi, alopeci, kvalme, opkastning, stomatitis, diarré og

asteni. Bivirkningerne for docetaxel kan blive mere alvorlige, når docetaxel gives i kombination med

andre kemoterapeutiske midler.

I kombination med trastuzumab, vises de bivirkninger (alle grader), som er rapporteret hos ≥ 10%.

Der var en forøget forekomst af meget alvorlige bivirkninger (40% mod 31%) og grad 4 alvorlige

bivirkninger (34% mod 23%) i kombinationsarmen trastuzumab sammenlignet med docetaxel

enkeltbehandling.

I kombination med capecitabin er de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (≥ 5%),

som blev rapporteret i et fase III-studie med brystcancerpatienter, hvor antracyklinbehandling ikke

havde haft effekt, medtaget (se: Produktresuméet for capecitabin).

Følgende bivirkninger er jævnligt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter starten af docetaxelinfusionen,

og reaktionerne var ofte milde til moderate. De hyppigst rapporterede symptomer var rødme, udslæt

med eller uden kløe, trykken for brystet, rygsmerter, dyspnø og feber eller kulderystelser. Alvorlige

reaktioner blev karakteriseret ved hypotension og/eller bronkospasmer eller generaliseret

udslæt/erythem (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Nervesystemet

Udvikling af svær perifer neurotoksicitet kræver reduktion af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

Milde til moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi eller smerter

inklusiv brændende fornemmelser. Neuromotoriske tilfælde er hovedsagligt karakteriseret ved

svaghed.

Hud og subkutane væv

Reversible kutane reaktioner blev observeret og de var almindeligvis milde til moderate. Reaktionerne

var karakteriseret ved udslæt inklusive lokale udbrud, hovedsagelig på fødder og hænder (inklusive

svært hånd- og fodsyndrom), men også på arme, ansigt og thorax. Reaktionerne var ofte associerede

med kløe. Udbruddene opstår ofte inden for en uge efter docetaxel-infusion.

Der er rapporter om mindre hyppige, alvorlige reaktioner såsom udslæt efterfulgt af afskalning, der

sjældent førte til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.4). Svære

negleforandringer er karakteriseret ved hypo- eller hyperpigmentering og sommetider smerter og

onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktionerne ved infusionsstedet var almindeligvis milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tørhed i huden, flebititis eller blodudtrækninger og hævelse af venen.

Der er rapporter om tilfælde af væskeretention såsom perifert ødem og sjældnere pleura-og

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Det perifere ødem starter sædvanligvis i

underekstremiteterne og kan blive generaliseret med vægtstigning på 3 kg eller mere. Væskeretention

er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² enkeltstof:

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner

(G3/4: 5,7%; inklusive

sepsis og pneumoni,

fatal hos 1,7%)

Infektion associeret

med G4-neutropeni

(G3/4: 4,6%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni

(G4: 76,4%); Anæmi

(G3/4: 8,9%);

Febril neutropeni

Thrombocytopeni

(G4: 0,2%)

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 5,3%)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 4%);

Dysgeusi (alvorlig:

0,07%)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7%)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension;

Hypertension;

Haemorrhage

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

(alvorlig: 2,7%)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Mave-tarmkanalen

Stomatitis

(G3/4: 5,3%);

Diarre (G3/4: 4%);

Kvalme (G3/4: 4%);

Opkastning (G3/4: 3%)

Konstipation (alvorlig:

0,2%);

Mavesmerter (alvorlig:

1%);

Gastrointestinal

hæmorrhage (alvorlig:

0,3%)

Øsofagitis (alvorlig:

0,4%)

Hud og subkutane væv

Alopeci; Hudlidelser

(G3/4: 5,9%;

Neglesygdomme

(alvorlig: 2,6%)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 1,4%)

Artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 6,5%); Asteni

(alvorlig: 11,2%);

Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet;

Ikke-kardiale bryst-

smerter (alvorlig:

0,4%)

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 5%);

G3/4 forhøjet alkalisk

phosphatase i blodet

(< 4%);

G3/4 ASAT forhøjet

(< 3%);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 2%)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m²

enkeltstof

Blod og lymfesystem

Sjældent: Blødningsepisoder associeret med grad 3/4 thrombocytopeni.

Nervesystemet

Reversibilitets-data er tilgængelige hos 35,3% af de patienter, som udviklede neurotoksicitet efter

docetaxel-behandling med 100 mg/m² som enkelt stof. Tilfældene var spontant reversible inden for

3 måneder.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: Et enkelt tilfælde af ikke-reversibel alopeci ved slutningen af studiet. 73% af de

kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis til behandlingsophør var mere end 1.000 mg/m² og median-tiden til

reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (varighed 0 til 42 uger). Begyndelsen af moderat og

alvorlig retention var forsinket hos patienter (median kumulativ dosis: 818,9 mg/m²) med

præmedicinering set i forhold til patienter uden præmedicinering (median kumulativ dosis:

489,7 mg/m²). Det har imidlertid været rapporteret hos nogle patienter under de tidlige kure af

behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel 75 mg/m²

enkeltstof

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2%);

Anæmi (G3/4: 10,8%);

Thrombocytopeni (G4: 1,7%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet (ikke alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8%)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5%)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 3,3%);

Stomatitis (G3/4: 1,7%);

Opkastning (G3/4: 0,8%);

Diarré (G3/4: 1,7%)

Obstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4: 0,8%)

Neglesygdomme (alvorlig:

0,8%)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4%);

Væskeretention (alvorlig:

0,8%);

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(< 2%)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner

(G3/4: 7,8%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

91,7%);

Anæmi (G3/4: 9,4%);

Febril neutropeni;

Thrombocytopeni

(G4: 0,8%)

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 1,2%)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4%)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4%)

Hjerte

Hjertesvigt;

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 5%);

Stomatitis

(G3/4: 7,8%);

Diarré (G3/4: 6,2%);

Opkastning

(G3/4: 5%);

Obstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,4%);

Hudreaktioner (ikke

alvorlig)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 8,1%);

Væskeretention

(alvorlig 1,2%);

Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 2,5%);

G3/4 Forhøjet alkalisk

phosphatase i blodet

(< 2,5%)

G3/4 ASAT forhøjet

(< 1%);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 1%)

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner

(G3/4: 5,7%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni

(G4: 51,5%); Anæmi

(G3/4: 6,9%);

Thrombocytopeni

(G4: 0,5%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 2,5%)

Metabolismer og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2%)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7%)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension

(G3/4: 0,7%)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 9,6%);

Opkastning

(G3/4: 7,6%);

Diarré (G3/4: 6,4%);

Stomatitis (G3/4: 2%)

Obstipation

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,7%);

Hudreaktioner

(G3/4:<0,2%)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig 0,5%)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig 9,9%);

Væskeretention

(alvorlig 0,7%);

Feber (G3/4: 1,2%)

Reaktioner på

infusionsstedet;

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (2,1%);

G3/4 ALAT forhøjet

(1,3%)

G3/4 ASAT forhøjet

(0,5%);

G3/4 Forhøjet alkalisk

phosphatase i blodet

(0,3%)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i kombination med

trastuzumab

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32%);

Febril neutropeni (inklusive

neutropeni associeret med feber

og brug af antibiotika) eller

neutropenisk sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi; Hovedpine;

Dysgeusi; Hypoæstesi

Øjne

Forhøjet lakrimation;

Konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis; Pharyngolaryngeal

smerte; Nasopharyngitis;

Dyspnø; Hoste; Næseflåd

Mave-tarmkanalen

Kvalme; Diarré; Opkastning;

Obstipation; Stomatitis;

Dyspepsi; Mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci; Erythem; Udslæt;

Neglesygdomme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; Artralgi; Smerter i

ekstremiteterne; Knoglesmerter;

Rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni; Perifert ødem; Pyrexi;

Træthed; Inflammation i

slimhinderne; Smerter;

Influenza-lignende symptomer;

Brystsmerter; Kulderystelser

Lethargi

Undersøgelser

Vægtforøgelse

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i

kombination med trastuzumab

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2% af patienterne, som modtog docetaxel plus

trastuzumab i forhold til 0% af de patienter, som fik docetaxel alene. I docetaxel - plus trastuzumab-

armen, havde 64% modtaget en tidligere behandling med antracyklin som adjuverende behandling

sammenlignet med 55% i docetaxel-armen alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos de patienter, som modtog trastuzumab og

docetaxel, i forhold til de patienter som fik behandling med docetaxel alene (32% grad 3/4 neutropeni

versus 22%, under anvendelse af NCI-CTC kriterierne). Bemærk, at dette sandsynligvis er

underestimeret, da docetaxel alene ved en dosis på 100 mg/m² er kendt for at resultere i neutropeni hos

97% af patienterne, 76% grad 4, baseret på laveste blodtælling. Forekomsten af febril

neutropeni/neutropenisk sepsis var også forhøjet hos de patienter, der fik behandling med Herceptin

plus docetaxel (23% versus 17% for de patienter, der fik behandling med docetaxel alene).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

capecitabin

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis (G3/4: < 1%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63%);

Anæmi (G3/4: 10%)

Thrombocytopeni (G3/4: 3%)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1%);

Nedsat appetit

Dehydrering (G3/4: 2%)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: < 1%);

Paræsthesi (G3/4: < 1%)

Svimmelhed;

Hovedpine (G3/4: < 1%);

Perifer neuropati

Øjne

Forhøjet lakrimation

Luftveje, thorax og

mediastinum

Pharyngolaryngeale smerter

(G3/4: 2%)

Dyspnø (G3/4: 1%);

Hoste (G3/4: < 1%);

Epistaxis (G3/4: < 1%)

Mave-tarmkanalen

Stomatitis (G3/4: 18%);

Diarré (G3/4: 14%);

Kvalme (G3/4: 6%); Opkastning

(G3/4: 4%); Obstipation

(G3/4: 1%); Mavesmerter

(G3/4: 2%); Dyspepsi

Øvre mavesmerter;

Tør mund

Hud og subkutane væv

Hånd- og fodsyndrom

(G3/4: 24%);

Alopeci (G3/4: 6%);

Neglesygdomme (G3/4: 2%)

Dermatitis;

Erythematøst udslæt

(G3/4: < 1%);

Misfarvning af negle;

Onycholysis (G3/4: 1%)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2%);

Artralgi (G3/4: 1%)

Smerter i ekstremiteterne

(G3/4: < 1%);

Rygsmerter (G3/4: 1%);

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3%);

Pyrexi (G3/4: 1%);

Træthed/svaghed (G3/4: 5%);

Perifert ødem (G3/4: 1%)

Letargi;

Smerter

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Undersøgelser

Vægttab;

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(9%)

Tabel over bivirkninger ved behandling af prostatakræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

prednison eller prednisolon

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 3,3%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32%);

Anæmi (G3/4: 4,9%)

Thrombocytopeni;

(G3/4: 0,6%);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet (G3/4: 0,6%)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6%)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2%);

Dysgeusi (G3/4: 0%)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0%)

Øjne

Forhøjet lakrimation

(G3/4: 0,6%)

Hjerte

Fald i den kardiale venstre

ventrikelfunktion (G3/4: 0,3%)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0%);

Dyspnø (G3/4: 0,6%);

Hoste (G3/4: 0%)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 2,4%);

Diarré (G3/4: 1,2%);

Stomatitis/Pharyngitis

(G3/4: 0,9%);

Opkastning (G3/4: 1,2%)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme (ikke alvorlig)

Exfoliativt udslæt (G3/4: 0,3%)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi (G3/4: 0,3%);

Myalgi (G3/4: 0,3%)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9%);

Væskeretention (alvorlig: 0,6%)

Tabel over bivirkninger ved adjuverende behandling med docetaxel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv brystcancer (TAX 316) og

lymfeknude-negativ brystcancer (GEICAM 9805) – pooled data:

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner

(G3/4: 2,4%);

Neutropenisk infektion

(G3/4: 2,7%)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 3%);

Neutropeni

(G3/4: 59,2%);

Thrombocytopeni

(G3/4: 1,6%);

Febril neuropeni (G3/4:

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 0,6%)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 1,5%)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: 0,6%);

Perifer sensorisk

neuropati

(G3/4: <0,1%)

Perifer motorisk

neuropati

(G3/4: 0%)

Synkope (G3/4: 0%);

Neurotoksicitet (G3/4:

0%);

Døsighed (G3/4: 0%)

Øjne

Konjunktivitis

(G3/4: <0,1%)

Forhøjet lakrimation

(G3/4: <0,1%)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,2%)

Vaskulære sygdomme

Hedeture (G3/4: 0,5%)

Hypotension

(G3/4: 0%);

Flebitis (G3/4: 0%)

Lymfødem (G3/4: 0%)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (G3/4: 0%)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 5,0%);

Stomatitis

(G3/4: 6,0%);

Opkastning

(G3/4: 4,2%); Diarré

(G3/4: 3,4%);

Obstipation

(G3/4: 0,5%)

Mavesmerter

(G3/4: 0,4%)

Hud og subkutane væv

Alopeci (persisterende:

<3%);

Hudsygdomme

(G3/4: 0,6%);

Neglesygdomme

(G3/4: 0,4%)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,7%);

Artralgi (G3/4: 0,2%)

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré (G3/4: NA)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 10,0%);

Feber (G3/4: NA);

Periferalt ødem

(G3/4: 0,2%)

Undersøgelser

Vægtforøgelse

(G3/4: 0%);

Vægttab (G3/4: 0,2%)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved adjuverende behandling med docetaxel 75 mg/m² i

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv brystcancer

(TAX 316) og lymfeknude-negativ brystcancer (GEICAM 9805)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati fortsatte ved opfølgning hos 10 patienter ud af 84 patienter med perifer

sensorisk neuropati ved slutningen af kemoterapien i det lymfeknude-positive brystcancer-studie

(TAX 316).

Hjerte

I studiet TAX 316 oplevede 26 patienter (3,5%) i TAC-armen og 17 patienter (2,3%) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt. Alle patienter undtagen en patient i hver arm blev diagnosticeret med CHF

mere end 30 dage efter behandlingsperioden.To patienter i TAC-armen og 4 patienter i FAC-armen

døde af hjertesvigt.

I studiet GEICAM9805 udviklede 3 patienter (0,6%) i TAC-armen og 3 patienter (0,6%) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt i followup-perioden. En patient i TAC-armen døde af dilateret kardiomyopati.

Hud og subkutane væv

I studiet TAX 316 blev alopeci, der persisterede ind i followup-perioden efter endt kemoterapi,

rapporteret hos 687 ud af 744 TAC-patienter og hos 645 ud af 736 FAC-patienter.

Ved slutningen af followup-perioden (faktisk median followup-tid var 96 måneder) blev alopeci

fortsat observeret hos 29 TAC-patienter (3,9%) og hos 16 FAC-patienter (2,2%).

I studiet GEICAM9805 persisterede alopeci ind i followup-perioden (median followup-tid var 10 år og

5 måneder) og blev fortsat observeret hos 49 patienter (9,2%) i TAC-armen og hos 35 patienter (6,7%)

i FAC-armen. Alopeci relateret til forsøgsmedicinen startede eller forværredes i løbet af followup-

perioden hos 42 patienter (7,9%) i TAC-armen og hos 30 patienter (5,8%) i FAC-armen.

Det reproduktive system og mammae

Amenoré fortsatte ved opfølgning hos 121 patienter ud af 202 patienter med amenoré ved slutningen

af kemoterapien i studiet TAX 316.

I studiet GEICAM9805 persisterede amenorré ind i followup-perioden (median followup-tid var 10 år

og 5 måneder) og blev fortsat observeret hos 18 patienter (3,4%) i TAC-armen og hos 5 patienter

(1,0%) i FAC-armen.

Almene symptomer og reaktioner på indgivelsesstedet

I studiet TAX 316 fortsatte perifert ødem hos 19 patienter ud af 119 patienter med perifert ødem i

TAC-armen og hos 4 patienter ud af de 23 patienter med perifert ødem i FAC-armen.

I studiet GEICAM 9805 fortsatte lymfødem hos 4 ud af 5 patienter i TAC-armen og hos 1 ud af 2

patienter i FAC-armen ved slutningen af kemoterapien, og blev ikke forbedret i followup-perioden

(median followup-tid var 10 år og 5 måneder). Asteni persisterede ind i followup-perioden (median

followup-tid var 10 år og 5 måneder) og blev fortsat observeret hos 12 patienter (2,3%) i TAC-armen

og hos 4 patienter (0,8%) i FAC-armen.

Akut leukæmi / myelodysplastisk syndrom

Efter 10 års followup i TAX 316-studiet blev akut leukæmi rapporteret hos 4 ud af 744 TAC-patienter

og hos 1 ud af 736 FAC-patienter. Myelodysplastisk syndrom blev rapporteret hos 2 ud af 744 TAC-

patienter og hos 1 ud af 736 FAC-patienter.

Efter 10 års followup i GEICAM9805-studiet forekom akut leukæmi hos 1 ud af 532 (0,2%) patienter

i TAC-armen. Der blev ikke set nogen tilfælde hos patienter i FAC-armen. Ingen patienter blev

diagnosticeret med myelodysplastisk syndrom i nogen af behandlingsgrupperne.

Neutropeniske komplikationer

Tabellen nedenfor viser, at hyppigheden af grad 4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk

infektion var lavere hos patienter, der fik primær G¬CSF profylaktisk, efter det blev gjort obligatorisk

i TAC-armen i GEICAM-studiet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Neutropeniske komplikationer hos patienter, der får TAC med eller uden primær G¬CSF-profylakse

(GEICAM 9805)

Uden primær

G¬CSF profylakse

(n = 111)

n (%)

Med primær

G¬CSF profylakse

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenisk infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenisk infektion

(grad 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabel over bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil:

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektion og parasitære

sygdomme

Neutropen infektion;

Infektion (G3/4: 11,7%)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 20,9%);

Neutropeni (G3/4: 83,2%);

Trombocytopeni (G3/4: 8,8%);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 1,7%)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 11,7%)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7%)

Svimmelhed (G3/4: 2,3%);

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 1,3%)

Øjne

Forhøjet lakrimation (G3/4: 0%)

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 0%)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 1,0%)

Mave-tarmkanalen

Diarré (G3/4: 19,7%);

Kvalme (G3/4: 16%);

Stomatitis (G3/4: 23,7%);

Emesis (G3/4: 14,3%)

Obstipation (G3/4: 1,0%);

Gastrointestinale smerter

(G3/4: 1,0%);

Øsofagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 0,7%).

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0%)

Kløende udslæt (G3/4: 0,7%);

Neglesygdomme (G3/4: 0,7%);

Hudeksfoliering (G3/4: 0%)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 19,0%);

Feber (G3/4: 2,3%);

Væskeretention

(alvorlig/livstruende: 1%)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel

75 mg/m² i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni og neutropenisk infektion blev set hos hhv. 17,2% og 13,5% af patienterne, uanset

om der var brugt G¬CSF. G¬CSF blev brugt som sekundær profylakse hos 19,3% af patienterne

(10,7% af cyklusserne). Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos hhv. 12,1% og 3,4%

af patienterne, når patienterne havde fået profylaktisk G¬CSF, og hos hhv. 15,6% og 12,9% af

patienterne, der ikke havde fået profylaktisk G¬CSF (se pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved behandling af hoved- og halskræft med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil:

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektion og parasitære

sygdomme

Infektion (G3/4: 6,3%)

Neutropenisk infektion

Benigne og maligne

neoplasmer (inkl.

cyster og polypper)

Cancersmerter

(G3/4: 0,6%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni

(G3/4: 76,3%);

Anæmi (G3/4: 9,2%);

Trombocytopeni

(G3/4: 5,2%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6%)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi;

Perifer motorisk;

neuropati (G3/4: 0,6%)

Svimmelhed

Øjne

Forhøjet lakrimation;

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Hjerte

Myokardisk iskæmi

(G3/4: 1,7%)

Arytmi (G3/4: 0,6%)

Vaskulære sygdomme

Venøs lidelse

(G3/4: 0,6%)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 0,6%);

Stomatitis

(G3/4: 4,0%);

Diarre (G3/4: 2,9%);

Emesis (G3/4: 0,6%)

Obstipation;

Øsofagitis/dysfagi/

Odynofagi

(G3/4: 0,6%);

Mavesmerter;

Dyspepsi;

Gastrointestinal

hæmoragi

(G3/4: 0,6%)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 10.9%)

Kløende udslæt

Tør hud

Hudeksfoliering

(G3/4: 0,6%)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,6%)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 3,4%)

Pyreksi (G3/4: 0,6%)

Væskeretention

Ødem

Undersøgelser

Vægtøgning

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektion og parasitære

sygdomme

Infektion (G3/4: 3,6%)

Neutropenisk infektion

Neoplasmer benign og

malign

(inkl. cyster og

polypper)

Cancersmerter

(G3/4: 1,2%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni

(G3/4: 83,5%);

Anæmi (G3/4: 12,4%);

Trombocytopeni

(G3/4: 4,0%);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

(G3/4: 12,0%)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

(G3/4: 0,4%);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 1,2%)

Svimmelhed

(G3/4: 2,0%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4%)

Øjne

Forhøjet lakrimation

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

(G3/4: 1,2%)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 2,0%)

Myokardisk iskæmi

Vaskulære sygdomme

Venøs sygdom

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 13,9%);

Stomatitis

(G3/4: 20,7%);

Emesis (G3/4: 8,4%);

Diarré (G3/4: 6,8%);

Øsofagitis/dysfagi/

odynofagi

(G3/4: 12,0%);

Obstipation

(G3/4: 0,4%)

Dyspepsi (G3/4: 0,8%);

Gastrointestinale

smerter (G3/4: 1,2%);

Gastrointestinal

hæmoragi (G3/4: 0,4%)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0%);

Kløende udslæt

Tør hud;

Afskalning

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,4%)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 4,0%);

Pyreksi (G3/4: 3,6%);

Væskeretention

(G3/4: 1,2%);

Ødem (G3/4: 1,2%)

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Erfaringer efter markedsføring

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Der er rapporteret om tilfælde af akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom i forbindelse

med indgift af docetaxel, når lægemidlet er brugt i kombination med anden kemoterapi og/eller

strålebehandling.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Blod og lymfesystem

Der er rapporteret om knoglemarvsdepression og andre hæmatologiske bivirkninger. Der er

rapporteret om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) ofte i forbindelse med sepsis eller

multiorgansvigt.

Immunsystemet

Der er rapporteret enkelte tilfælde af anafylaktisk shock, som i nogle tilfælde har haft dødelig udgang.

Nervesystemet

Der er observeret sjældne tilfælde af kramper eller forbigående tab af bevidsthed i forbindelse med

indgift af docetaxel. Disse reaktioner kan vise sig i forbindelse med infusionen af lægemidlet.

Øjne

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af forbigående synsforstyrrelser (blink, lysglimt, skotom),

som typisk er opstået i forbindelse med infusionen af lægemidlet og sammen med

overfølsomhedsreaktioner. Disse bivirkninger var reversible ved afbrydelse af infusionen. Der er

rapporteret sjældne tilfælde af tåreproduktion med eller uden konjunktivitis, samt tilfælde af

tilstoppede tårekanaler, som medfører overdreven epiphora. Tilfælde af cystoidt makulaødem (CMO)

er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel.

Øre og labyrint

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af ototoksicitet, hørenedsættelse og/eller -tab.

Hjerte

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af myokardieinfarkt.

Vaskulære sygdomme

Der er rapporteret sjældne tilfælde af venøse tromboemboliske hændelser.

Luftveje, thorax og mediastinum

Akut respiratorisk distress syndrom og tilfælde af interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel

lungesygdom, lungefibrose og respirationssvigt, sommetider letale, er rapporteret sjældent. Der er

rapporteret sjældne tilfælde af strålepneumonitis hos patienter, der er i samtidig stråleterapi.

Mave-tarmkanalen

Der er rapporteret sjældne tilfælde af dehydrering som en konsekvens af gastrointestinale lidelser,

gastrointestinal perforering, iskæmisk colitis, colitis og neutropen enterocolitis. Der er rapporteret om

sjældne tilfælde af ileus og intestinal forstoppelse.

Lever og galdeveje

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af hepatitis, som hos primært patienter med kendt

leversygdom i nogle tilfælde har været dødelig.

Hud og subkutane væv

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af kutan lupus erythematosus og bulløse udbrud som f.eks.

erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse i forbindelse med

docetaxel. I nogle tilfælde kan samtidigt tilstedeværende faktorer have bidraget til udviklingen af disse

bivirkninger. Ved behandling med docetaxel er der rapporteret om sclerodermi-lignende forandringer,

som ofte går forud for perifer lymfødem. Tilfælde af vedvarende alopeci er rapporteret.

Nyre og urinveje

Nyreinsufficiens og nyresvigt er rapporteret. I ca 20% af tilfældene var der ingen risikofaktorer for

akut nyresvigt såsom samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler og gastrointestinale

sygdomme.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er i sjældne tilfælde rapporteret recallfænomener i forbindelse med strålebehandling.

Væskeretention har ikke været forbundet med akutte episoder af oliguri eller hypotension. Der er

rapporteret sjældne tilfælde af dehydrering og lungeødem.

Metabolisme og ernæring

Der er rapporteret tilfælde af hyponatriæmi, typisk forbundet med dehydrering, opkastning og

pneumoni.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er få rapporter om overdosering. Der er ingen kendt antidot til docetaxel. I tilfælde af

overdosering skal patienten indlægges på et specialafsnit og de vitale funktioner monitoreres

nøje. Ved overdosering kan der forventes forværring af bivirkningerne. De primære

forventede komplikationer ved en overdosis vil være knoglemarvsdepression, perifer

neurotoksicitet og mucositis. Patienter skal have terapeutisk G¬CSF straks efter, overdosering

er opdaget. Andre relevante symptomatiske tiltag bør iværksættes efter behov.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antineoplastiske stoffer, taxaner, ATC-kode: L 01 CD 02

Virkningsmekanisme

Docetaxel er et antineoplastisk stof, som virker ved at fremme polymerisering af tubulin til stabile

mikrotubuli og hæmme deres depolymerisering, hvilket fører til et udtalt fald i fri tubulin. Docetaxels

binding til mikrotubuli ændrer ikke antallet af protofilamenter.

Farmakodynamisk virkning

Docetaxel har in vitro vist sig at forstyrre det mikrotubulære netværk i celler, som er essentielle for

vital mitose og cellefunktioner i interfasen.

Docetaxel har in vitro vist sig cytotoksisk over for forskellige murine og humane tumorcellelinjer samt

over for frisk udtaget humant tumorcellevæv i klonogene assays. Docetaxel opnår høje intracellulære

koncentrationer ved længere ophold i cellen. Docetaxel viste sig desuden aktivt på nogle, men ikke

alle, cellelinjer, der udviste overekspression af P-glycoprotein, som er kodet af multidrug resistance

(MDR) genet. In vivo er docetaxel uafhængigt og har i studier vist sig at have bredspektret

antitumoraktivitet over for fremskredne murine og transplanterede humane tumorer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Brystcancer

Docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid: adjuverende behandling

Patienter med operabel lymfeknude-positiv brystcancer (TAX 316)

Data fra et multicenter open-label randomiseret studie støtter anvendelsen af docetaxel til adjuverende

behandling af patienter med operabel lymfeknude-positiv brystcancer og KPS ≥ 80% i alderen 18 til

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

70 år. Efter stratificering i forhold til antallet af positive lymfeknuder (1-3, 4+) blev 1.491 patienter

randomiseret til enten at få 75 mg/m² docetaxel 1 time efter 50 mg/m² doxorubicin og 500 mg/m²

cyclophosphamid (TAC-arm), eller 50 mg/m² doxorubicin efterfulgt af 500 mg/m² fluoruracil og

500 mg/m² cyclophosphamid (FAC-arm). Begge regimer blev indgivet én gang hver 3. uge i

6 cyklusser. Docetaxel blev indgivet som infusion over 1 time, alle andre lægemidler blev indgivet

som intravenøs bolusinjektion på førstedagen. G¬CSF blev indgivet som sekundær profylakse til

patienter som oplevede kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller

infektion). Patienter i TAC-armen fik antibiotisk profylakse med 500 mg ciprofloxacin oralt 2 gange

dagligt i 10 dage, startende på femte dagen af hver cyklus, eller tilsvarende. Efter den sidste cyklus

kemoterapi fik patienter i begge studiearme med positive østrogen- og/eller progesteronreceptorer

20 mg tamoxifen dagligt i op til 5 år. Adjuverende stråleterapi blev ordineret i henhold til gældende

retningslinjer hos de deltagende institutioner og blev givet til 69% af patienterne i TAC-armen og 72%

af patienterne i FAC-armen. Der blev udført to interimanalyser og en endelig analyse. Den første

interimanalyse var planlagt til 3 år efter datoen, hvor halvdelen af tilmeldingerne til studiet var nået.

Den anden interimanalyse blev udført efter optagelse af i alt 400 sygdomsfri overlevelser (DFS),

hvilket førte til en medianopfølgningstid på 55 måneder. Den endelige analyse blev udført, da alle

patienter havde nået deres 10 års followup-besøg (medmindre de havde DFS-hændelse eller udgik

tidligere fra followup). Sygdomsfri overlevelse (DFS) var det primære effektendepunkt, og total

overlevelse (OS) var det sekundære effektendepunkt.

Der blev udført en endelig analyse med en aktuel median followup på 96 måneder. Der blev påvist

signifikant længere sygdomsfri overlevelse for TAC-armen sammenlignet med FAC-armen.

Forekomsten af tilbagefald i år ti var reduceret hos patienter, som fik TAC sammenlignet med dem,

som fik FAC (hhv. 39% og 45%), dvs. en absolut reduktion i risiko med 6% (p=0,0043). Den totale

overlevelse i år ti var ligeledes væsentlig højere i TAC-armen sammenlignet med FAC-armen (hhv.

76% og 69%), dvs. en absolut reduktion af risikoen for død med 7% (p=0,002). Da fordelene hos

patienter med 4+lymfeknuder ikke var statistisk signifikant for DFS og OS, blev den positive

benefit/risk fordeling for TAC hos patienter med 4+lymfeknuder ikke helt demonstreret ved den

endelige analyse.

Overordnet demonstrerer resultaterne fra studierne en positiv benefit/risk-fordeling for TAC

sammenlignet med FAC.

Fordelingen af TAC-behandlede patienter i forhold til prospektivt definerede, væsentlige prognostiske

faktorer er analyseret som følger:

Sygdomsfri overlevelse

Total overlevelse

Patient-

fordeling

Antal

patien-

ter

Hazard

ratio*

95% CI

p =

Hazard

ratio*

95% CI

p =

Antal positive

lymfeknuder

0,80

0,68-0,93

0,0043

0,74

0,61-0,90

0,0020

Total

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

0,87

0,70-1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

* en hazard ratio på under 1 indikerer, at TAC er forbundet med en længere sygdomsfri overlevelse og

total overlevelse sammenlignet med FAC.

Patienter med operabel lymfeknude-negativ brystcancer, egnet til behandling med kemoterapi

(GEICAM 9805)

Data fra et multicenter, open-label randomiseret studie støtter anvendelsen af docetaxel som

adjuverende behandling til patienter med operabel lymfeknude-negativ brystcancer, der er egnede til

kemoterapibehandling. 1.060 patienter blev randomiseret til at få enten docetaxel 75 mg/m²

administreret 1 time efter doxorubicin 50 mg/m² og cyclophosphamid 500 mg/m² (539 patienter i

TAC-armen) eller doxorubicin 50 mg/m² efterfulgt af fluoruracil 500 mg/m² og cyclophosphamid

500 mg/m² (521 patienter i FAC-armen) som adjuverende behandling. Patienterne havde operabel

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

lymfeknude-negativ brystcancer med høj risiko for tilbagefald ifølge 1998 St. Gallen-kriterierne

(tumorstørrelse > 2 cm og/eller negative østrogenreceptorer (ER) og progesteronreceptorer (PR)

og/eller høj histologisk/nukleær grad (grad 2 til 3) og/eller alder < 35 år). Begge regimer blev

administreret en gang hver 3. uge i 6 cyklusser. Docetaxel blev administreret som infusion over 1

time, alle andre lægemidler blev givet intravenøst på dag 1 hver 3. uge. Primær G¬CSF-profylakse

blev gjort obligatorisk i TAC-armen, efter 230 patienter var blevet randomiseret. Hyppigheden af grad

4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk infektion blev reduceret hos patienter der fik primær

G¬CSF-profylakse (se pkt. 4.8). I begge arme fik patienter med ER + og/eller PgR+ tumorer 20 mg

tamoxifen en gang daglig i op til 5 år efter den sidste kemoterapicyklus. Adjuverende strålebehandling

blev administreret i henhold til guidelines på de deltagende behandlingssteder og blev givet til 57,3%

af de patienter, der fik TAC, og til 51,2% af de patienter, der fik FAC.

En primær analyse og en opdateret analyse blev udført. Den primære analyse blev udført, da alle

patienter havde en followup-tid på mere end 5 år (median followup-tid var 77 måneder). Den

opdaterede analyse blev udført, da alle patienter havde nået deres 10-års (median followup-tid var 10

år og 5 måneder) followup-besøg (medmindre de havde DFS eller tidligere var udgået fra followup).

DFS var det primære effekt-endepunkt, og total overlevelse (OS) var det sekundære effekt-endepunkt.

Ved den mediane followup-periode på 77 måneder blev der vist signifikant længere sygdoms-fri

overlevelse (DFS) i TAC-armen sammenlignet med FAC-armen. TAC-behandlede patienter havde

32% lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de patienter, der blev behandlet med FAC

(hazard-ratio = 0,68; 95% CI (0,49-0,93); p = 0,01). Ved den mediane followup-periode på 10 år og 5

måneder havde TAC-behandlede patienter 16,5 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de

patienter, der blev behandlet med FAC (hazard ratio = 0,84; 95 % CI (0,65-1,08); p = 0,1646). Data

for DFS var ikke statistisk signifikante men blev alligevel forbundet med en positiv tendens til fordel

for TAC.

Ved den mediane followup-periode på 77 måneder var den totale overlevelse (OS) længere i TAC-

armen, hvor TAC-behandlede patienter havde 24% lavere risiko for død sammenlignet med FAC-

behandlede patienter (hazard ratio = 0,76; 95% CI (0,46-1,26; p = 0,29). Dog var fordelingen af OS

ikke signifikant forskellig i de to grupper.

Ved den mediane followup-periode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede patienter en 9 %

lavere risiko for død sammenlignet med FAC-behandlede patienter (hazard ratio = 0,91; 95 % CI

(0,63-1,32)). Overlevelsesprocenten var 93,7 % i TAC-armen og 91,4 % i FAC-armen ved tidspunktet

for 8-års followup, og 91,3 % i TAC-armen og 89 % i FAC-armen ved tidspunktet for 10-års

followup.

Det positive benefit-risk forhold for TAC sammenlignet med FAC forblev uændret.

Undergrupper af TAC-behandlede patienter efter prospektivt definerede betydningsfulde prognostiske

faktorer blev analyseret i den primære analyse (ved median followup-periode på 77 måneder) (se tabel

nedenfor):

Undergruppeanalyser – adjuverende behandling hos patienter med lymfeknude-negativ brystcancer

(intent-to-treat analyse)

Undergruppe

Antal patienter i

TAC-gruppen

Sygdomsfri overlevelse

Hazard ratio*

95% CI

Samlet

0,68

0,49-0,93

Alderskategori 1

< 50 år

≥ 50 år

0,67

0,67

0,43-1,05

0,43-1,05

Alderskategori 2

< 35 år

≥ 35 år

0,31

0,73

0,11-0,89

0,52-1,01

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Undergruppe

Antal patienter i

TAC-gruppen

Sygdomsfri overlevelse

Hazard ratio*

95% CI

Hormonel receptorstatus

Negativ

Positiv

0,62

0,45-1,1

0,4-0,97

Tumorstørrelse

≤ 2 cm

> 2 cm

0,69

0,68

0,43-1,1

0,45-1,04

Histologisk grad

Grad 1 (inklusiv grader,

der ikke er fastsat)

Grad 2

Grad 3

0,79

0,77

0,59

0,24-2,6

0,46-1,3

0,39-0,9

Menopausal status

Præ-Menopausal

Post-Menopausal

0,64

0,72

0,40-1

0,47-1,12

* Hazard ratio (TAC/FAC) på mindre end 1 indikerer, at der er en sammenhæng mellem TAC og en

længere sygdomsfri overlevelse, sammenlignet med FAC.

Der blev udført eksplorativ undergruppeanalyse af sygdomsfri overlevelse for patienter, der opfylder

kriterierne for kemoterapi ifølge 2009 St. Gallen-kriterierne – (ITT population). Resultaterne er anført

nedenfor

TAC

FAC

Hazard ratio

(TAC/FAC)

Undergruppe

(n=539)

(n=521)

(95% CI)

p-værdi

Opfylder relativ indikation

for kemoterapi

18/214

(8,4%)

26/227

(11,5%)

0,796 (0,434-1,459)

0,4593

48/325

(14,8%)

69/294

(23,5%)

0,606 (0,42-0,877)

0,0072

TAC = docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid

FAC = 5-fluoruracil, doxorubicin og cyclophosphamid

CI = Konfidensinterval; ER = østrogenreceptor

PR = progesteronreceptor

ER/PR-negativ eller grad 3 eller tumorstørrelse >5 cm

Den estimerede hazard ratio blev udregnet ved hjælp af Cox proportional hazard-model med

behandlingsgruppen som faktor.

Docetaxel som monoterapi

To randomiserede, fase III, komparative studier med hhv. 326 patienter og 392 patienter med

metastatisk brystcancer, der tidligere uden effekt havde fået behandling med hhv. alkylerende stoffer

eller antracykliner, blev udført med docetaxel ved det anbefalede dosisregime på 100 mg/m² hver 3.

uge.

Hos patienter, som tidligere havde fået alkylerende stoffer uden effekt, blev docetaxel sammenlignet

med doxorubicin (75 mg/m² hver 3. uge). Uden at påvirke den totale overlevelsestid (docetaxel

15 måneder mod doxorubicin 14 måneder, p = 0,38) eller tiden til progression (docetaxel 27 uger mod

doxorubicin 23 uger, p = 0,54) øgede docetaxel responsraten (52% mod 37%, p = 0,01) og gav kortere

tid til respons (12 uger mod 23 uger, p = 0,007). Tre af patienterne (2%), som fik docetaxel, afbrød

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

behandlingen på grund af væskeretention, mens 15 af patienterne (9%), som fik doxorubicin, afbrød

behandlingen på grund af hjertetoksicitet (tre tilfælde af kongestivt hjertesvigt med dødelig udgang).

Hos patienter, som tidligere havde fået antracyklin uden effekt, blev docetaxel sammenlignet med

kombinationen af Mitomycin C og Vinblastin (12 mg/m² hver 6. uge og 6 mg/m² hver 3. uge).

Docetaxel øgede responsraten (33% mod 12%, p < 0,0001), forlængede tiden til progression (19 uger

mod 11 uger, p = 0,0004) samt forlængede overlevelsen (11 måneder mod 9 måneder, p = 0,01).

I løbet af disse to fase III-studier udviste docetaxel samme sikkerhedsprofil som i fase II-studierne (se

pkt. 4.8).

Et open-label, multicenter, randomiseret fase III-studie blev udført med henblik på at sammenligne

docetaxel som monoterapi og paclitaxel til behandling af fremskreden brystcancer hos patienter, hvis

tidligere behandling skulle have omfattet et antracyklin. I alt 449 patienter blev randomiseret til enten

monoterapi med 100 mg/m² docetaxel som en infusion over 1 time eller 175 mg/m² paclitaxel som en

infusion over 3 timer. Begge regimer blev indgivet hver 3. uge.

Uden at påvirke det primære endepunkt, total responsrate (32% mod 25%, p = 0,10), forlængede

docetaxel mediantiden til progression (24,6 uger mod 15,6 uger, p < 0,01) og medianoverlevelse

(15,3 måneder mod 12,7 måneder, p = 0,03).

Der blev observeret flere grad 3/4-bivirkninger ved monoterapi med docetaxel (55,4%) end paclitaxel

(23,0%).

Docetaxel i kombination med doxorubicin

Et stort randomiseret fase III-studie med 429 tidligere ubehandlede patienter med metastatisk sygdom

blev udført med doxorubicin (50 mg/m²) i kombination med docetaxel (75 mg/m²) (AT-arm)

sammenlignet med doxorubicin (60 mg/m²) i kombination med cyclophosphamid (600 mg/m²) (AC-

arm). Begge regimer blev indgivet på første dagen hver tredje uge.

Tid til progression (TTP) var væsentlig længere i AT-armen end i AC-armen, p = 0,0138.

Median TTP var 37,3 uger (95% CI: 33,4-42,1) i AT-armen og 31,9 uger (95% CI: 27,4-36,0) i AC-

armen.

Total responsrate (ORR) var væsentlig højere i AT-armen end i AC-armen, p = 0,009. Den

totale responsrate var 59,3% (95% CI: 52,8-65,9) i AT-armen og 46,5% (95% CI: 39,8-53,2) i AC-

armen.

I dette studie udviste AT-armen højere forekomst af svær neutropeni (90% mod 68,6%), febril

neutropeni (33,3% mod 10%), infektion (8% mod 2,4%), diarré (7,5% mod 1,4%), asteni (8,5% mod

2,4%) og smerter (2,8% mod 0%) end AC-armen. Modsat udviste AC-armen højere forekomst af svær

anæmi (15,8% mod 8,5%) end AT-armen samt en højere forekomst af svær hjertetoksicitet: kongestivt

hjertesvigt (3,8% mod 2,8%), absolut LVEF-nedsættelse ≥ 20% (13,1% mod 6,1%), absolut LVEF-

nedsættelse ≥ 30% (6,2% mod 1,1%). Toksisk død forekom hos en patient i AT-armen (kongestivt

hjertesvigt) og hos fire patienter i AC-armen (1 på grund af septisk chok og 3 på grund af kongestivt

hjertesvigt). I begge arme blev livskvaliteten målt ved hjælp af EORTC-spørgeskemaet og var

sammenlignelig og stabil under behandling og opfølgning.

Docetaxel i kombination med trastuzumab

Docetaxel indgivet i kombination med trastuzumab blev undersøgt til behandling af patienter med

metastatisk brystcancer og tumorer med overekspression af HER2, og som ikke tidligere havde været i

kemoterapi for en metastatisk sygdom. 186 patienter blev randomiseret til docetaxel (100 mg/m²) med

eller uden trastuzumab. 60% af patienterne fik først antracyklinbaseret adjuverende kemoterapi.

Docetaxel + trastuzumab var effektivt, uanset om patienterne først havde fået adjuverende

antracykliner eller ej. Den primære testmetode, som blev anvendt til at bestemme HER2-positivitet i

dette pivotalstudie var immunohistokemi (IHC). Et mindretal af patienter blev testet ved hjælp af

fluorescens in situ hybridisering (FISH). I dette studie havde 87% af patienterne sygdom, der var

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

IHC 3+, og 95% af de inkluderede patienter havde sygdom, der var IHC 3+ og/eller FISH-positiv.

Effektresultaterne er opsummeret i nedenstående tabel:

Parameter

Docetaxel plus trastuzumab

n = 92

Docetaxel

n = 94

Responsrate

(95% CI)

(50-71)

(25-45)

Medianvarighed af respons

(måneder)

(95% CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Median TTP (måneder)

(95% CI)

10.6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Medianoverlevelse (måneder)

(95% CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

TTP = tid til progression; “ne” indikerer at den ikke kunne estimeres eller endnu ikke var nået.

Fuldt analysesæt (intent-to-treat)

Estimeret medianoverlevelse

Docetaxel i kombination med capecitabin

Data fra et multicenter, randomiseret, kontrolleret fase-III klinisk studie understøtter brugen af

docetaxel i kombination med capecitabin til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystcancer efter manglende effekt af cytotoksisk kemoterapi, herunder et antracyklin. I

dette studie blev 255 patienter randomiseret til behandling med docetaxel (75 mg/m² som intravenøs

infusion over 1 time hver 3. uge) og capecitabin (1.250 mg/m² 2 gange dagligt i 2 uger efterfulgt af

1 uges pause). 256 patienter blev randomiseret til behandling med docetaxel alene (100 mg/m² som

intravenøs infusion over en time hver tredje uge). Overlevelse var bedre i kombinationsarmen med

docetaxel + carpecitabin (p = 0,0126). Medianoverlevelse var 442 dage (docetaxel + capecitabin) mod

352 dage (docetaxel alene). De totale objektive responsrater i den randomiserede patientgruppe

(investigators vurdering) var 41,6% (docetaxel + capecitabin) mod 29,7% (docetaxel alene),

p = 0,0058. Tid til progressiv sygdom var længere i kombinationsarmen med docetaxel + capecitabin

(p < 0,0001). Mediantid til progression var 186 dage (docetaxel + capecitabin) mod 128 dage

(docetaxel alene).

Ikke-småcellet lungecancer

Patienter, der tidligere er behandlet med kemoterapi med eller uden strålebehandling

I et fase III-studie med tidligere behandlede patienter var tid til progression (12,3 uger mod 7 uger) og

den totale overlevelse signifikant længere for docetaxel ved 75 mg/m² end for bedste understøttende

behandling. Den etårige overlevelsesrate var ligeledes signifikant længere med docetaxel (40%) i

forhold til bedste understøttende behandling (16%). Der var mindre brug af smertestillende morfika

(p < 0,01), smertestillende ikke-morfika (p < 0,01), andre sygdomsrelaterede lægemidler (p = 0,06) og

strålebehandling (p < 0,01) hos patienter behandlet med docetaxel ved 75 mg/m² end hos patienterne,

der fik bedste understøttende behandling.

Den totale responsrate var 6,8% hos de evaluerbare patienter, og den mediane responsvarighed var

26,1 uge.

Docetaxel i kombination med platinholdige stoffer hos patienter, der ikke tidligere er behandlet med

kemoterapi

I et fase III-studie blev 1.218 patienter med inoperabel, ikke-småcellet lungecancer, stadium IIIB eller

IV med KPS ≥ 70%, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi mod denne tilstand, randomiseret til

enten 75 mg/m² docetaxel (T) som en infusion over 1 time umiddelbart efterfulgt af 75 mg/m² cisplatin

(Cis) indgivet over 30-60 minutter hver 3. uge, 75 mg/m² docetaxel som infusion over 1 time i

kombination med carboplatin (AUC 6 mg/ml/min) indgivet over 30-60 minutter hver 3. uge, eller

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

25 mg/m² vinorelbin (V) indgivet over 6-10 minutter på dag 1, 8, 15, 22, efterfulgt af 100 mg/m²

cisplatin indgivet på førstedagen af cyklusserne og gentaget hver 4. uge.

Overlevelsesdata, mediantid til progression og responsrater for to af studiearmene er illustreret i

nedenstående tabel:

TCis

n = 408

VCis

n = 404

Statistisk analyse

Total overlevelse

(Primært endepunkt):

Medianoverlevelse (mdr.)

11,3

10,1

Hazard Ratio: 1,122

[97,2% CI: 0,937; 1,342]*

Etårs overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 5.4%

[95% CI: -1,1; 12,0]

Toårs overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 6,2%

[95% CI: 0,2; 12,3]

Median tid til progression

(uger):

22,0

23,0

Hazard Ratio: 1,032

[95% CI: 0,876; 1,216]

Total responsrate (%):

31,6

24,5

Behandlingsforskel: 7.1%

[95% CI: 0,7; 13,5]

*: Korrigeret for flere sammenligninger og justeret for stratificeringsfaktorer (sygdomsstadie og

behandlingsregion), baseret på evaluerbar patientgruppe.

Sekundære endepunkter omfattede smerteændring, global rating af livskvalitet af EuroQoL-5D,

lungecancersymptomskala og ændringer i Karnofsky Performance Status. Resultaterne for disse

endepunkter understøttede de primære endepunktsresultater.

Ved kombinationen docetaxel/carboplatin kunne der hverken påvises ækvivalent eller non-inferiør

effekt sammenlignet med referencebehandlingen kombination VCis.

Prostatacancer

Sikkerheden og effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter

med hormonrefraktær metastatisk prostatacancer blev evalueret i et randomiseret multicenter, fase

III-studie. I alt 1.006 patienter med KPS ≥ 60 blev randomiseret til følgende behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m² hver 3. uge i 10 cyklusser.

Docetaxel 30 mg/m² indgivet ugentlig de første 5 uger i en cyklus på 6 uger i 5 cyklusser.

Mitoxantron 12 mg/m² hver 3. uge i 10 cyklusser.

Alle tre regimer blev indgivet kontinuerligt i kombination med 5 mg prednison eller prednisolon

2 gange dagligt..

Patienter, der fik docetaxel hver 3. uge, udviste signifikant længere total overlevelse end patienter, der

blev behandlet med mitoxantron. Stigningen i overlevelse i armen, hvor docetaxel blev indgivet

ugentlig, var ikke statistisk signifikant sammenlignet med kontrolarmen for mitoxantron.

Effektendepunkterne for docetaxel-armen i forhold til kontrolarmen er opsummeret i nedenstående

tabel:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Endepunkt

Docetaxel

hver tredje uge

Docetaxel

hver uge

Mitoxantron

hver tredje uge

Antal patienter

Medianoverlevelse (mdr.)

95% CI

Hazard ratio

95% CI

p-værdi

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Antal patienter

PSA** responsrate (%)

95% CI

p-value*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

< 0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Antal patienter

Smerteresponsrate (%)

95% CI

p-værdi*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Antal patienter

Tumorresponsrate (%)

95% CI

p-værdi*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

Stratificeret log-rank test

*Tærskel for statistisk signifikans = 0,0175

**PSA: Prostataspecifikt antigen

Eftersom docetaxel indgivet hver uge udviste en lidt bedre sikkerhedsprofil end docetaxel indgivet

hver 3. uge, er det muligt, at nogle patienter kan have fordel af at få docetaxel hver uge.

Der blev ikke observeret statistiske forskelle i forhold til global livskvalitet grupperne imellem.

Gastrisk adenokarcinom

Et multicenter, open-label, randomiseret studie blev udført for at evaluere sikkerheden og virkningen

af docetaxel i behandlingen af patienter med metastatisk gastrisk adenokarcinom, herunder

adenokarcinom i den gastroøsofageale overgang, som ikke tidligere havde fået kemoterapi for en

metastatisk sygdom. I alt 445 patienter med KPS > 70 blev behandlet med enten docetaxel (T)

(75 mg/m² på førstedagen) i kombination med cisplatin (C) (75 mg/m² på førstedagen) og 5-fluoruracil

(F) (750 mg/m² pr. dag i 5 dage) eller cisplatin (100 mg/m² på førstedagen) og 5-fluoruracil

(1.000 mg/m² pr. dag i 5 dage). Længden af en behandlingscyklus var 3 uger for TCF-armen og 4 uger

for CF-armen. Medianantallet af cyklusser indgivet pr. patient var 6 (et interval på 1-16) for TCF-

armen sammenlignet med 4 (et interval på 1-12) for CF-armen. Tid til progression (TTP) var det

primære endepunkt. Reduktionen af risikoen for progression var 32,1% og var forbundet med en

signifikant længere TTP (p = 0,0004) til fordel for TCF-armen. Total overlevelse var også signifikant

længere (p = 0,0201) til fordel for TCF-armen med en reduktion af risikoen for mortalitet på 22,7%.

Effektresultaterne er opsummeret i nedenstående tabel:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Effekten af docetaxel i behandlingen af patienter med gastrisk adenokarcinom

Endepunkt

TCF

n = 221

CF

n = 224

Median TTP (måneder)

(95% CI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Hazard ratio

1,473

(95% CI)

(1,189-1,825)

*p-værdi

0,0004

Medianoverlevelse (måneder)

(95% CI)

(8,38-10,58)

(7,16-9,46)

Toårs estimat (%)

18,4

Hazard ratio

1,293

(95% CI)

(1,041-1,606)

*p-værdi

0,0201

Total responsrate (CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-værdi

0,0106

Progressiv sygdom som bedste totale respons (%)

16,7

25,9

* Ustratificeret log-rank test

Undergruppeanalyser på tværs af alder, køn og race favoriserede konsekvent TCF-armen i forhold til

CF-armen.

En opfølgende analyse af overlevelse efter en median-tid på 41,6 måneder viste ikke længere

signifikant forskel, selv om TCF-regimet altid gav bedre resultater. Fordelen ved TCF-regimet kontra

CF-regimet var helt tydelig mellem 18 og 30 måneders followup.

Generelt indikerede resultaterne for livskvalitet og kliniske fordele konsekvent en forbedring til fordel

for TCF-armen. Patienter, der blev behandlet med TCF, havde længere tid til 5% definitiv forværring

af den globale sundhedsstatus på QLQ-C30-spørgeskemaet (p = 0,0121) og længere tid til definitiv

forværring af Karnofsky Performance Status (p = 0,0088) sammenlignet med patienter behandlet med

Hoved-halscancer

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Sikkerheden og effektiviteten af docetaxel ved induktionsbehandling af patienter med

pladecellekarcinom i hoved og hals (SCCHN) blev evalueret i et fase III, multicenter, open-label,

randomiseret studie (TAX 323). I dette studie blev 358 patienter med inoperabel, lokalt fremskreden

SCCHN og WHO-funktionsstatus 0 eller 1 randomiseret til en af to behandlingsarme. Patienter i

docetaxel-armen fik 75 mg/m² docetaxel (T) efterfulgt af 75 mg/m² cisplatin (P) efterfulgt af

750 mg/m² 5-fluoruracil (F) dagligt som kontinuerlig infusion i 5 dage. Dette regime blev indgivet

hver 3. uge i 4 cyklusser i tilfælde, hvor der som mindstemål blev observeret dårligere respons (≥ 25%

reduktion i den bidimensionalt målte tumorstørrelse) efter 2 cyklusser. Ved afslutningen af kemoterapi

med et mindsteinterval på 4 uger og et maksimuminterval på 7 uger fik patienter, hvis sygdom ikke

progredierede, strålebehandling (RT) i syv uger i overensstemmelse med de institutionelle

retningslinjer (TPF/RT). Patienter i komparatorarmen fik 100 mg/m² cisplatin (P) efterfulgt af

1.000 mg/m² 5-fluoruracil (F) dagligt i 5 dage. Dette regime blev indgivet hver 3. uge i 4 cyklusser i

tilfælde, hvor der som mindstemål blev observeret mindre respons (≥ 25% reduktion i den

bidimensionalt målte tumorstørrelse) efter 2 cyklusser. Ved afslutningen af kemoterapi med et

mindsteinterval på 4 uger og et maksimuminterval på 7 uger modtog patienter, hvis sygdom ikke

progredierede, strålebehandling (RT) i 7 uger i overensstemmelse med de institutionelle retningslinjer

(PF/RT). Lokoregional strålebehandling blev givet enten med en konventionel fraktion (1,8 Gy-2,0 Gy

én gang dagligt, 5 dage pr. uge til en samlet dosis på 66-70 Gy) eller accelererede/hyperfraktionerede

regimer af strålebehandling (2 gange dagligt, med et minimalt interfraktionsinterval på 6 timer, 5 dage

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

pr. uge). I alt 70 Gy anbefales ved accelererede regimer og 74 Gy for hyperfraktionerede systemer.

Kirurgisk resektion var tilladt efter kemoterapi, før eller efter strålebehandling. Patienter i TPF-armen

fik antibiotisk profylakse med 500 mg ciprofloxacin oralt 2 gange dagligt i 10 dage, startende på

femtedagen af hver cyklus eller tilsvarende. Det primære endepunkt i dette studie, progressionsfri

overlevelse (PFS), var signifikant længere i TPF-armen end i PF-armen, p = 0,0042 (median PFS: 11,4

mod 8,3 måneder) med en total medianopfølgningstid på 33,7 måneder. Total medianoverlevelse var

også signifikant længere til fordel for TPF-armen (median for total overlevelse: 18,6 mod

14,5 måneder) med en 28% reduktion i risikoen for mortalitet, p = 0,0128. Effektresultaterne er vist i

nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i induktionsbehandlingen af patienter med inoperabel, lokalt fremskredent

SCCHN (intent-to-treat-analyse)

Endepunkt

Docetaxel +

Cis + 5-FU

n = 177

Cis + 5-FU

n = 181

Median progressionsfri overlevelse (måneder)

(95% CI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Justeret hazard ratio

(95% CI)

*p-værdi

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Medianoverlevelse (måneder)

(95% CI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Hazard ratio

(95% CI)

**p-værdi

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Bedste total respons på kemoterapi (%)

(95% CI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p-værdi

0,006

Bedste respons i alt til studie behandling

[kemoterapi +/- strålebehandling] (%)

(95% CI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

***p-værdi

0,006

Medianvarighed af respons på kemoterapi +/-

strålebehandling (måneder)

(95% CI)

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

Hazard ratio

(95% CI)

**p-værdi

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Ved en hazard ratio på < 1 kan docetaxel+Cisplatin+5-FU med fordel anvendes

*Cox model (justering for primært tumorsted, T og N kliniske trin og PSWHO)

**Log-rank test

*** Chi-square-test

Livskvalitetsparametre

Patienter behandlet med TPF oplevede signifikant mindre forværring af deres globale sundhedsscore

sammenlignet med patienter behandlet med PF (p = 0,01 ved brug af EORTC QLQ-C30-skalaen).

Kliniske fordelsparametre

Funktionsstatusskalaen med underskalaerne for hoved- og hals (PSS-HN), der er designet til at måle

forståelse af patientens tale, evne til at indtage føde offentligt samt normal kost, var signifikant til

fordel for TPF sammenlignet med PF.

Mediantid til første forværring af WHO-funktionsstatus var signifikant længere i TPF-armen end i PF.

Smerteintensitetsscoren forbedredes under behandlingen i begge grupper, hvilket indikerer god

smertebehandling.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Sikkerheden og effektiviteten af docetaxel i induktionsbehandling af patienter med lokalt fremskreden

pladecellekarcinom i hoved og hals (SCCHN) blev evalueret i et randomiseret, multicenter, open-

label, fase III-studie (TAX 324). I studiet blev 501 patienter med lokalt fremskreden SCCHN og

WHO-funktionsstatus 0 eller 1 randomiseret til en af to behandlingsarme. Forsøgsgruppen omfattede

patienter med teknisk inoperabel sygdom, patienter med lille sandsynlighed for kirurgisk helbredelse

og patienter med bevarelse af organer som mål. Evalueringen af effekten og sikkerheden fokuserede

udelukkende på overlevelsesendepunkter, mens succesrig organbevarelse ikke blev undersøgt formelt.

Patienter i docetaxel-armen fik 75 mg/m² docetaxel (T) som intravenøs infusion på førstedagen

efterfulgt af 100 mg/m² cisplatin (P) indgivet som intravenøs infusion over 30 minutter til 3 timer,

efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 1.000 mg/m²/dag 5-fluoruracil (F) fra dag 1 til dag 4.

Cyklusserne blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Alle patienter uden progressiv sygdom skulle

have kemo-stråleterapi (CRT) i henhold til protokollen (TPF/CRT). Patienter i komparatorarmen fik

100 mg/m² cisplatin (P) indgivet som intravenøs infusion over 30 minutter til 3 timer på førstedagen,

efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 1.000 mg/m²/dag 5-fluoruracil (F) fra dag 1 til dag 5.

Cyklusserne blev gentaget hver tredje uge i 3 cyklusser. Alle patienter uden progressiv sygdom skulle

have CRT i henhold til protokollen (PF/CRT).

Patienter i begge behandlingsarme skulle have 7 ugers CRT efterfulgt af induktionskemoterapi med et

mindsteinterval på 3 uger og ikke senere end 8 uger efter starten af den sidste cyklus (dag 22-56 i den

sidste cyklus). I forbindelse med strålebehandling blev der indgivet en ugentlig dosis carboplatin

(AUC 1,5) som en intravenøs infusion over en time med maksimalt 7 doser. Strålebehandling blev

givet med megavoltudstyr med én daglig fraktionering (2 Gy dagligt, 5 dage om ugen i 7 uger til en

samlet dosis på 70-72 Gy). Operation på det primære sygdomssted og/eller hals kunne overvejes på et

hvilket som helst tidspunkt efter endt CRT. Alle patienter i docetaxel-armen fik profylaktisk

antibiotika. Det primære effektendepunkt i dette studie, total overlevelse (OS), var signifikant længere

(log-rank test, p = 0,0058) i det regime, som indeholdt docetaxel, sammenlignet med PF (median OS:

70,6 mod 30,1 måneder), med en 30% reduktion i risikoen for mortalitet sammenlignet med PF

(hazard ratio (HR) = 0,70, 95% konfidensinterval (CI) = 0,54-0,90) med en total medianopfølgningstid

på 41,9 måneder. Det sekundære endepunkt, progressionsfri overlevelse (PFS), viste 29% reduktion i

risikoen for progression eller død og en 22 måneders forbedring i median PFS (35,5 måneder for TPF

og 13,1 for PF). Dette var også statistisk signifikant med en HR på 0,71; 95% CI 0,56-0,90; log-rank

test p = 0,004. Effektresultaterne er vist i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i induktionsbehandlingen af patienter med lokalt fremskredent SCCHN (intent-

to-treat-analyse)

Endepunkt

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Median total overlevelse (måneder)

(95% CI)

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

Hazard ratio:

(95% CI)

*p-værdi

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Median progressionsfri overlevelse

(måneder)

(95% CI)

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10,6-20,2)

Hazard ratio:

(95% CI)

**p-værdi

0,71

(0,56-0,90)

0,004

Bedste respons i alt på kemoterapi (%)

(95% CI)

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

***p-værdi

0,070

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Endepunkt

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Bedste respons i alt på studiebehandling

[kemoterapi +/- strålebehandling] (%)

(95% CI)

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

***p-værdi

0,209

Ved en hazard ratio på < 1 kan docetaxel + cisplatin + fluoruracil anvendes med fordel

*ikke-justeret log-rank test

**ikke-justeret log-rank test, ikke justeret for flere sammenligninger

***Chi square-test, ikke justeret for flere sammenligninger

NA - ej relevant

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fase I-studier har undersøgt docetaxels farmakokinetik hos cancerpatienter efter indgift af

20-115 mg/m². Docetaxels kinetiske profil er dosisuafhængig og i overensstemmelse med en

3-compartment farmakokinetisk model med halveringstider for α, β og γ-faserne på henholdsvis

4 minutter, 36 minutter og 11,1 timer. Den sene fase skyldes til dels den relativt langsomme efflux af

docetaxel fra perifere compartments.

Fordeling

Efter indgift af en 100 mg/m² dosis givet som infusion over 1 time var det gennemsnitlige

plasmaniveau 3,7 µg/ml med et AUC på 4,6 h·µg/ml. Gennemsnitsværdierne for den samlede

kropsclearance og steady-state-distributionsvolumen var henholdsvis 21 l/h/m² og 113 l. Variationen

fra person til person i den samlede kropsclearance var ca. 50%. Docetaxel binder mere end 95% til

plasmaproteiner.

Elimination

Der er gennemført et studie med

C-mærket docetaxel på 3 cancerpatienter. Docetaxel blev elimineret

både gennem urin og fæces efter cytocrom P-450-medieret oxidativ metabolisering af tert-

butylestergruppen. Inden for 7 dage udgjorde udskillelsen i urin og fæces henholdsvis ca. 6% og 75%

af den indgivne radioaktivitet. Ca. 80% af radioaktiviteten i fæces udskilles i løbet af de første

48 timer i form af en primær inaktiv metabolit, 3 mindre vigtige inaktive metabolitter og meget lave

koncentrationer af uomdannet lægemiddel.

Specielle populationer

Alder og køn

En farmakokinetisk populationsanalyse af docetaxel er gennemført hos 577 patienter. De

farmakokinetiske parametre i modellen lå tæt på det, der blev observeret i fase I-studier. Docetaxels

farmakokinetik varierede ikke med patientens alder eller køn.

Nedsat leverfunktion

Hos et lille antal patienter (n=23) med en klinisk kemi, der tydede på en let til moderat nedsat

leverfunktion (ASAT og ALAT ≥ 1,5 gange ULN forbundet med alkalisk phosphatase ≥ 2,5 gange

ULN), var den samlede clearance nedsat med gennemsnitligt 27% (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Docetaxels clearance var ikke påvirket hos patienter med let til moderat væskeretention, og der findes

ingen data for clearance hos patienter med svær væskeretention.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kombinationsbehandling

Doxorubicin

Docetaxel influerer ikke på clearance af doxorubicins eller plasmaniveauet af doxorubicinol (en

doxorubicinmetabolit), når det anvendes i kombinations. Den samtidige administration af docetaxel,

doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Capecitabin

Fase I-studier, som undersøgte capecitabins effekt på docetaxels farmakokinetik og omvendt, viste

ingen effekt af capecitabin på docetaxels farmakokinetik (C

og AUC) og ingen effekt af docetaxel

på capecitabins metabolit 5’-DFUR’s farmakokinetik.

Cisplatin

Docetaxels clearance i kombinationsbehandling med cisplatin var sammenlignelig med det

observerede ved monoterapi. Den farmakokinetiske profil af cisplatin, der indgives kort efter infusion

med docetaxel, svarer til profilen for cisplatin alene.

Cisplatin og 5-fluoruracil

Den kombinerede administration af docetaxel, cisplatin og 5-floururacil hos 12 patienter med massive

tumorer påvirkede ikke farmakokinetikken for hvert enkelt lægemiddel.

Prednison og dexamethason

Prednisons virkning på docetaxels farmakokinetik indgivet med standard præmedicinering med

dexamethason er undersøgt hos 42 patienter.

Prednison

Der er ikke observeret påvirkning fra prednison på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Docetaxels karcinogene potentiale er ikke undersøgt.

Docetaxel har vist sig at være mutagent i in vitro mikronucleus- og kromosomaborrationstest i CHO-

K1-celler samt i in vivo mikronucleustest med mus. Dog induceredes ingen mutagenitet i Ames test

eller i en CHO/HGPRRT genmutationsassay. Disse resultater er i overensstemmelse med docetaxels

farmakologiske aktivitet.

Toksicitetsstudier hos gnavere har vist uønskede påvirkninger af testisfunktionen. Det må derfor

formodes, at docetaxel også nedsætter mandlig fertilitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ethanol, vandfri

Polysorbat 80

Citronsyre (til pH-justering)

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler med undtagelse af dem, der nævnes i pkt.

6.6.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas

12 måneder.

Hætteglas efter åbning:

Hvert hætteglas er til engangsbrug og skal anvendes straks efter åbning. Hvis det ikke anvendes straks,

er opbevaringstider og -forhold brugerens ansvar.

Efter tilsætning til infusionpose

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal fortynding foretages under kontrollerede og aseptiske forhold og

lægemidlet bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og –

forhold brugerens ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxelinfusionsopløsningen stabil i 6 timer,

hvis den opbevares under 25°C. Den bør anvendes inden for 6 timer (inklusive den time, patienten får

infusionen).

Endvidere er den fysiske og kemiske stabilitet af infusionsvæsken tilberedt som anbefalet i PVC-frie

infusionsposer påvist at være op til 48 timer ved opbevaring mellem 2°C og 8°C.

Docetaxel infusionsvæske er overmættet, den kan derfor udkrystallisere over tid. Hvis der forekommer

krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes og skal kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Oplysninger om opbevaring af hætteglas efter åbning og fortyndet lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

10 ml klart, Type 1 hætteglas af glas med en bromobutyl gummiprop og aluminiumsforsegling og en

plastik-afrivningshætte, der indeholder 4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Æske indeholdende 1 eller 5 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Docetaxel Mylan er et antineoplastisk middel, og som med andre potentielt toksiske præparater skal

der udvises forsigtighed ved håndtering og præparering af Docetaxel Mylan-opløsninger. Brug af

handsker anbefales.

Hvis Docetaxel Mylan-koncentratet eller -infusionsvæsken kommer i kontakt med huden, vaskes

huden straks grundigt med vand og sæbe.

Hvis Docetaxel Mylan-koncentratet eller infusionsvæsken kommer i kontakt med slimhinderne,

skylles der straks grundigt med vand.

Tilberedning af den intravenøse administration

Fremstilling af infusionsvæsken

Der kan være behov for at anvende mere end ét hætteglas for at opnå den dosis, der er nødvendig for

patienten. På baggrund af den dosis, der er nødvendig for patienten udtrykt i mg, udtages den

tilsvarende mængde af 20 mg/ml docetaxel aseptisk fra det passende antal hætteglas med en gradueret

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

sprøjte med påsat 21G-kanyle. For eksempel skal der til en beregnet dosis på 140 mg docetaxel

udtages 7 ml koncentrat til infusionsvæske.

Injicer den nødvendige mængde koncentrat til infusionsvæske i en 250 ml infusionspose eller -flaske

indeholdende enten 5% glukoseinfusionsvæske eller 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridinfusionsvæske.

Ved doser over 190 mg docetaxel skal der anvendes mere end 250 ml infusionsvæske, så den højeste

koncentration docetaxel på 0,74 mg pr. ml infusionsvæske ikke overstiges.

Indholdet i infusionsposen eller -flasken blandes ved at vippe posen/flasken.

Den fortyndede opløsning skal bruges inden for 6 timer og anvendes under aseptiske forhold som en

1-times infusion ved temperaturer under 25°C og under normale lysforhold.

Som alle andre parenterale præparater bør Docetaxel Mylan koncentrat til infusionsvæske eller

fortyndet opløsning til infusionsvæske inspiceres visuelt inden brug, og opløsninger med udfældning

skal kasseres.

Eventuelt ubrugt præparat eller affald bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/748/003 - 1 hætteglas

EU/1/11/748/004 - 5 hætteglas

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 31. januar 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel (vandfri).

1 hætteglas på 10 ml koncentrat indeholder 200 mg docetaxel.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 395 mg vandfri ethanol.

Hvert hætteglas med 10 ml koncentrat indeholder 3,95 g vandfri ethanol

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Koncentratet er lysgul til brunlig gul.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystcancer

Doxetaxel Mylan i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er indiceret til adjuverende

behandling af patienter med:

operabel, lymfeknude-positiv brystcancer

operabel, lymfeknude-negativ brystcancer

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystcancer bør adjuverende behandling begrænses til

patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for primær behandling af tidlig

brystkræft (se pkt. 5.1).

Docetaxel Mylan i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystcancer, som ikke tidligere har fået kemoterapi mod denne tilstand.

Docetaxel Mylan monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystcancer efter behandlingssvigt af kemoterapi. I tidligere kemoterapi skal antracyklin

eller et alkylerende stof have været anvendt.

Docetaxel Mylan i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med

metastatisk brystcancer, hvis tumorer overudtrykker HER2, og som ikke tidligere har fået kemoterapi

mod metastatisk sygdom.

Docetaxel Mylan i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden eller metastatisk brystcancer efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling

skal have omfattet et antracyklin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ikke-småcellet lungecancer

Docetaxel Mylan er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-

småcellet lungecancer efter behandlingssvigt af tidligere kemoterapi.

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel

lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer hos patienter, der ikke tidligere har

fået kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatacancer

Docetaxel Mylan i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af

patienter med hormonrefraktær metastatisk prostatacancer.

Gastrisk adenokarcinom

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til behandling af patienter

med metastatisk gastrisk adenokarcinom, inklusive adenokarcinom i den gastroøsofageale overgang,

som ikke tidligere har fået kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hoved-halscancer

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til indledende behandling af

patienter med lokalt, fremskreden pladecellekarcinom i hoved og hals.

4.2

Dosering og administration

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Anbefalet dosis

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystcancer, ikke-småcellet lungecancer, gastrisk samt

hoved-halscancer gives et oralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason

16 mg per dag (f.eks. 8 mg 2 gange dagligt). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før

docetaxel-administration (se pkt. 4.4). G¬CSF kan anvendes profylaktisk for at nedsætte risikoen for

hæmatologisk toksicitet.

Ved prostatacancer er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund af den samtidige behandling

med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-

infusion (se pkt. 4.4).

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystcancer

Den anbefalede dosis af doxetaxel til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-positiv og

lymfeknude-negativ brystcancer, er 75 mg/m² hver 3. uge i 6 perioder, administreret 1 time efter

doxorubicin 50 mg/m² og cyclophosphamid 500 mg/m² (TAC-regimen) (se også: Dosisjustering under

behandling).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystcancer er den anbefalede

dosis docetaxel i monoterapi 100 mg/m². Som førstebehandling indgives 75 mg/m² doxetaxel i

kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m²).

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m² hver 3. uge med en

ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalstudiet blev den initiale docetaxel-infusion givet

dagen efter den første dosis trastuzumab. De efterfølgende docetaxel-doser blev givet umiddelbart

efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende

trastuzumab-dosis og -administration, se produktresumé for trastuzumab.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I kombination med capecitabin er den anbefalede docetaxel-dosis 75 mg/m² hver 3. uge kombineret

med capecitabin 1250 mg/m² to gange dagligt (indenfor 30 minutter efter et måltid) i 2 uger efterfulgt

af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i overensstemmelse med legemsoverflade se

capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungecancer

For patienter, der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungecancer, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m², straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m²

givet over 30-60 minutter. For behandling efter svigt af forudgående platinbaseret kemoterapi, er den

anbefalede dosis 75 mg/m² givet som enkeltstof.

Prostatacancer

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m². Oralt prednison eller prednisolon 5 mg gives

kontinuerligt 2 gange dagligt (se pkt. 5.1).

Gastrisk adenokarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m² som en 1-times infusion, efterfulgt af cisplatin

75 mg/m², som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m² pr.

dag, givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage, med start efter endt cisplatin-infusion.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne præmedicineres med antiemetika og passende

hydrering ved administration af cisplatin. Man bør anvende profylaktisk G¬CSF for at nedsætte

risikoen for hæmatologisk toksicitet (se også ”Dosisjustering under behandling”).

Hoved-halscancer

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk G¬CSF kan anvendes til at nedsættes risikoen for hæmatologiske

toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af TAX 323- og TAX 324-studierne

modtog profylaktisk antibiotika.

Induktions kemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til den indledende behandling af inoperabel, lokalt fremskreden pladecellekarcinom i hoved og

hals (SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² som en 1-times infusion, efterfulgt

af 1-times infusion med cisplatin 75 mg/m² på dag 1, efterfulgt af 5-fluoruracil som en

kontinuerlig infusion på 750 mg/m² pr. dag i fem dage. Dette regime administreres hver 3. uge i

4 cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne få strålebehandling.

Induktions kemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Til den indledende behandling af patienter med lokalt fremskreden pladecellekarcinom i hoved

og hals (SCCHN) (ikke muligt af resektere, lav sandsynlighed for kirurgisk helbredelse samt

med bevarelse af organer som mål), er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² som en 1-times

intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin 100 mg/m² administreret som en 30-minutter

til 3 timers infusion, efterfulgt af 5-fluoruracil 1.000 mg/m²/dag som en kontinuerlig infusion

fra dag 1 til dag 4. Dette regime administreres hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter bør modtage

kemo-stråleterapi efter kemoterapi.

Ved dosisjustering af cisplatin og 5-fluoruracil henvises der til de tilsvarende produktresuméer.

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrofiltallet er ≥ 1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m² til 75 mg/m² og/eller fra

75 mg/m² til 60 mg/m²: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril

neutropeni, neutrofiltal < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative kutane

reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved

60 mg/m² bør behandlingen stoppes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Adjuverende behandling til brystcancer

Primær G¬CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel-, doxorubicin- og

cyclophosphamid- (TAC)-adjuverende behandling for brystcancer. Patienter, som får febril neutropeni

og/eller neutropenisk infektion bør have deres docetaxel-dosis reduceret til 60 mg/m²

i alle

efterfølgende cyklusser (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som får grad 3- eller 4-stomatitis, bør have deres

dosis reduceret til 60 mg/m².

I kombination med cisplatin

I de følgende tilfælde bør docetaxel-dosis reduceres til 65 mg/m² i efterfølgende behandlingsrunder: 1)

hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m² docetaxel i kombination med cisplatin, med en

minimum blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25.000 celler/mm

, 2) hos

patienter, der får febril neutropeni, 3) hos patienter, med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet. For

cisplatin-dosisjustering se tilsvarende produktresumé.

I kombination med capecitabin

For capecitabin dosisjusteringer se capecitabins produktresumé.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet for

næste docetaxel/capecitabin-behandling skal behandlingen udsættes, til der er grad

0-1-toksicitet. Derefter genoptages behandlingen med 100% af den oprindelige dosis.

Hos patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-toksicitet,

skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages behandlingen med

docetaxel 55 mg/m². Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor patienten befinder sig i

behandlingscyklus.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller ved grad 4-toksicitet stoppes behandlingen

med docetaxel.

Vedrørende dosisjusteringer for trastuzumab: Se produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m², hvis der trods anvendelse af G¬CSF opstår: 1)

febril neutropeni, 2) prolongeret neutropeni, 3) eller neutropenisk infektion. I tilfælde af efterfølgende

episoder med kompliceret neutropeni, bør dosis af docetaxel reduceres fra 60 mg/m² til 45 mg/m². I

tilfælde af grad 4-trombocytopeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 75 mg/m² til 60 mg/m².

Patienter bør ikke genbehandles med efterfølgende cyklusser af docetaxel indtil neutrofil-antallet

gendannes til et niveau > 1.500 celler/mm

og blodplader gendannes til et niveau

> 100.000 celler/mm

. Afbryd behandlingen, hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosis-justeringer for toksicitet hos patienter behandlet med docetaxel i kombination

med cisplatin og 5-fluoruracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20%.

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20%.

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20%.

Anden episode: Afbryd behandlingen.

Stomatitis/mucositis grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20%.

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser.

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20%.

Stomatitis/mucositis grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser.

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20%.

For cisplatin- og 5-fluoruracil-dosisjusteringer: Se tilsvarende produktresuméer.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusiv prolongeret

neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G¬CSF anbefalet som profylakse (f.eks. dag 6-15) i

alle efterfølgende cyklusser.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Specielle patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m², er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² til patienter, som både har forhøjelse af transaminase (ALAT

og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi (ULN) og af basisk phosphatase på mere

end 2,5 gange den øvre normalværdi (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For de patienter med serum-bilirubin >

øvre normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske phosphataser

> 6 gange øvre normalværdi, kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel

kun anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk phosphatase > 2,5 x ULN, og bilirubin > 1 x ULN. Hos disse patienter kan det

ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling

ved andre indikationer.

Pædiatrisk population

Docetaxels sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned til under

18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af docetaxel i den pædiatriske population til indikationerne

brystcancer, ikke-småcellet lungecancer, prostatacancer, gastrisk karcinom samt hoved-halscancer

med undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom.

Ældre personer

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre personer. I

kombination med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin til 75% hos patienter

på 60 år eller ældre (Se: Produktresumé for capecitabin).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

Patienter med en udgangsværdi for neutrofile granulocytter på < 1.500 celler/mm

Patienter med svær leverinsufficiens (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystcancer og ikke-småcellet lungecancer gives et oralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg pr dag i 3 dage (f.eks. 8 mg

2 gange dagligt). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner. Til prostatacancer er præmedicineringen oral dexamethason 8 mg,

12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se pkt. 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrocyt-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrocyttallet igen er ≥ 1.500 celler/mm

pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G¬CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G¬CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G¬CSF-profylakse. Primær G¬CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystcancer for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, der får TAC, bør

monitoreres nøje (se pkt 4.2 og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner inden for få minutter efter infusion af docetaxel er

påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer. Ved lette

symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det ikke

nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom svær

hypotension, bronkospasme eller generaliseret udslæt/erythem, øjeblikkelig afbrydelse af docetaxel-

infusion og passende behandling. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner, bør

ikke genbehandles med docetaxel.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erythem på ekstremiteterne (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuralekssudat og perikardieekssudat samt ascites skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behanding. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m², som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske phosphatase-værdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en

større risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger. Bivirkningerne kan omfatte toksisk dødsfald

inklusive sepsis og maveblødning, som kan blive fatal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni,

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

stomatitis og asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² til de patienter, der har

forhøjet leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se pkt.

4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller forhøjelse af ASAT/ALAT på

> 3,5 gange øvre normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk phosphatase på > 6 gange øvre

normalværdi kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes

på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk phosphatase > 2,5 gange ULN, og bilirubin > 1 gange ULN. Hos disse

patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på

tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i

kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxal af patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion.

Nervesystemet

Ved udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræves en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med antracyklin (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for trastuzumab.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol)

bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystcancer

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (prolongeret neutropeni, febril neutropeni eller

infektion), bør G¬CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Kongestivt hjertesvigt (CHF)

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og under

followup-perioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimet for lymfeknude-positiv brystcancer

har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt. 4.8 og 5.1).

Leukæmi

For patienter, behandlet med docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid (TAC), kræver risikoen for

forsinket myelodysplasi eller myeloid leukæmi hæmatologisk opfølgning.

Patienter med 4+ lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdomsfri

overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordel/risiko forhold for TAC-patienter

med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse (se pkt. 5.1).

Ældre personer

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid til patienter over 70 år.

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatacancerstudie, var

209 patienter 65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik

docetaxel hver tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer ≥ 10% højere i

patientgruppen på 65 år og derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber,

diarré, anoreksi og perifere ødemer var ≥ 10% højere hos patienter, som var 75 år eller ældre end hos

patienter under 65 år.

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studiet af gastrisk

cancer, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre patienter i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af de følgende bivirkninger (alle grader): lethargi, stomatitis, neutropenisk infektion

opstod ≥ 10% oftere hos de patienter, som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter. Ældre

patienter, som behandles med TCF, bør monitoreres nøje.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 50 vol% ethanol (alkohol), dvs. op til 3,95 g pr. hætteglas svarende til

100 ml øl eller 40 ml vin pr. hætteglas.

Skadelig for alkoholikere.

Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe som

patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan nedsætte patientens evne til at køre bil og betjene

maskiner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering med stoffer,

som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således kan hæmme enzymet kompetitivt) af CYP3A,

f.eks ciclosporin, ketokonazol og erythromycin. Man bør derfor udvise forsigtighed ved samtidig

medicinering med disse lægemidler på grund af risikoen for signifikant interaktion.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I tilfælde af kombination med CYP3A4-hæmmere kan forekomsten af docetaxelrelaterede

bivirkninger stige som et resultat af reduceret metabolisering. Hvis samtidig anvendelse af en potent

CYP3A4-hæmmer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir,

ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol) ikke kan undgås, er tæt klinisk overvågning

nødvendig, og justering af docetaxeldosis kan være hensigtsmæssig under behandling med potente

CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.4). I et farmakokinetisk studie med 7 patienter resulterede samtidig

administration af docetaxel og den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol i et signifikant fald i

docetaxel-clearance på 49%.

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter med

metastatisk prostatakræft. Docetaxel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er kendt for at inducere

CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af prednison på docetaxels

farmakokinetik.

Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet (> 95%). Skønt mulige in vivo-interaktioner mellem

docetaxel og andre samtidigt administrerede lægemidler ikke er undersøgt formelt, har in vitro-

interaktioner med kraftigt proteinbundne stoffer såsom erythromycin, diphenhydramin, propranolol,

propafenon, phenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og natriumvalproat ikke påvirket docetaxels

proteinbinding. Ydermere påvirkede dexamethason ikke docetaxels proteinbinding. Docetaxel

påvirkede ikke digitoxins proteinbinding.

Co-administrationen af docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres

farmakokinetik. Begrænsede data fra et enkelt, ukontrolleret studie antydede en interaktion mellem

docetaxel og carboplatin. Ved kombination med docetaxel, var clearence ca. 50% højere end de

værdier, der tidligere er rapporteret for carboplatin-monoterapi.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data på administration af docetaxel til gravide. Det er påvist, at docetaxel er både

embryo-og føtotoksisk hos kaniner og rotter, samt at det nedsætter fertiliteten hos rotter. Som andre

cytotoksiske lægemidler kan docetaxel være fosterskadeligt, hvis det gives til gravide. Docetaxel må

derfor ikke anvendes til gravide, medmindre det er tydeligt indiceret.

Kvinder i den fertile alder, som behandles med docetaxel, skal rådes til at undgå graviditet og til straks

at informere den behandlende læge, hvis graviditet indtræder.

Amning

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i human mælk. På grund af risiko for

skadelige påvirkninger af barnet skal amning derfor ophøre under behandling med docetaxel.

Kontraception til mænd og kvinder

Der bør anvendes effektiv kontraception under behandlingen.

Fertilitet

Docetaxel har vist genotoksiske virkninger i ikke-kliniske studier og kan ændre fertiliteten hos hanner

(se pkt. 5.3). Mænd, som er i behandling med docetaxel, tilrådes derfor ikke at blive fædre til børn

under og op til 6 måneder efter behandling, samt til at søge vejledning vedrørende opbevaring af sæd

inden behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke udført studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj ogbetjene maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.8

Bivirkninger

Resume af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

De bivirkninger, som sandsynligvis er relateret til anvendelsen af docetaxel, er set hos:

1312 og 121 patienter, som fik henholdsvis 100 mg/m² og 75 mg/m² af docetaxel som

enkeltstof.

258 patienter, som fik docetaxel i kombination med doxorubicin.

406 patienter, som fik docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab.

255 patienter, som fik docetaxel i kombination med capecitabin.

332 patienter, som fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

1.276 patienter (744 i TAX 316 og 532 i GEICAM 9805), som fik docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er

nævnt).

300 gastrisk adenokarcinoma-patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i

fase II-delen af studiet), som blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og

5-fluoruracil (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

174 og 251 hoved-halscancer-patienter, som blev behandlet med docetaxel i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

Disse reaktioner blev beskrevet under brug af NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad 3-

4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART-termerne og MedDRA-termerne. Hyppigheder defineres som:

meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100);

sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000); frekvens ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger med docetaxel alene var: neutropeni (som var

reversibel og ikke kumulativ, median-dagen til nadir var 7 dage og median-varigheden af alvorlig

neutropeni (< 500 celler/mm

) var 7 dage), anæmi, alopeci, kvalme, opkastning, stomatitis, diarré og

asteni. Bivirkningerne for docetaxel kan blive mere alvorlige, når docetaxel gives i kombination med

andre kemoterapeutiske midler.

I kombination med trastuzumab, vises de bivirkninger (alle grader), som er rapporteret hos ≥ 10%.

Der var en forøget forekomst af meget alvorlige bivirkninger (40% mod 31%) og grad 4 alvorlige

bivirkninger (34% mod 23%) i kombinationsarmen trastuzumab sammenlignet med docetaxel

enkeltbehandling.

I kombination med capecitabin er de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (≥ 5%),

som blev rapporteret i et fase III-studie med brystcancerpatienter, hvor antracyklinbehandling ikke

havde haft effekt, medtaget (se: Produktresuméet for capecitabin).

Følgende bivirkninger er jævnligt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter starten af docetaxelinfusionen,

og reaktionerne var ofte milde til moderate. De hyppigst rapporterede symptomer var rødme, udslæt

med eller uden kløe, trykken for brystet, rygsmerter, dyspnø og feber eller kulderystelser. Alvorlige

reaktioner blev karakteriseret ved hypotension og/eller bronkospasmer eller generaliseret

udslæt/erythem (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Nervesystemet

Udvikling af svær perifer neurotoksicitet kræver reduktion af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

Milde til moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi eller smerter

inklusiv brændende fornemmelser. Neuromotoriske tilfælde er hovedsagligt karakteriseret ved

svaghed.

Hud og subkutane væv

Reversible kutane reaktioner blev observeret og de var almindeligvis milde til moderate. Reaktionerne

var karakteriseret ved udslæt inklusive lokale udbrud, hovedsagelig på fødder og hænder (inklusive

svært hånd- og fodsyndrom), men også på arme, ansigt og thorax. Reaktionerne var ofte associerede

med kløe. Udbruddene opstår ofte inden for en uge efter docetaxel-infusion.

Der er rapporter om mindre hyppige, alvorlige reaktioner såsom udslæt efterfulgt af afskalning, der

sjældent førte til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.4). Svære

negleforandringer er karakteriseret ved hypo- eller hyperpigmentering og sommetider smerter og

onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktionerne ved infusionsstedet var almindeligvis milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tørhed i huden, flebititis eller blodudtrækninger og hævelse af venen.

Der er rapporter om tilfælde af væskeretention såsom perifert ødem og sjældnere pleura-og

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Det perifere ødem starter sædvanligvis i

underekstremiteterne og kan blive generaliseret med vægtstigning på 3 kg eller mere. Væskeretention

er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² enkeltstof:

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner

(G3/4: 5,7%; inklusive

sepsis og pneumoni,

fatal hos 1,7%)

Infektion associeret

med G4-neutropeni

(G3/4: 4,6%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni

(G4: 76,4%); Anæmi

(G3/4: 8,9%);

Febril neutropeni

Thrombocytopeni

(G4: 0,2%)

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 5,3%)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 4%);

Dysgeusi (alvorlig:

0,07%)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7%)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension;

Hypertension;

Haemorrhage

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

(alvorlig: 2,7%)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Mave-tarmkanalen

Stomatitis

(G3/4: 5,3%);

Diarre (G3/4: 4%);

Kvalme (G3/4: 4%);

Opkastning (G3/4: 3%)

Konstipation (alvorlig:

0,2%);

Mavesmerter (alvorlig:

1%);

Gastrointestinal

hæmorrhage (alvorlig:

0,3%)

Øsofagitis (alvorlig:

0,4%)

Hud og subkutane væv

Alopeci; Hudlidelser

(G3/4: 5,9%;

Neglesygdomme

(alvorlig: 2,6%)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 1,4%)

Artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 6,5%); Asteni

(alvorlig: 11,2%);

Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet;

Ikke-kardiale bryst-

smerter (alvorlig:

0,4%)

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 5%);

G3/4 forhøjet alkalisk

phosphatase i blodet

(< 4%);

G3/4 ASAT forhøjet

(< 3%);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 2%)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m²

enkeltstof

Blod og lymfesystem

Sjældent: Blødningsepisoder associeret med grad 3/4 thrombocytopeni.

Nervesystemet

Reversibilitets-data er tilgængelige hos 35,3% af de patienter, som udviklede neurotoksicitet efter

docetaxel-behandling med 100 mg/m² som enkelt stof. Tilfældene var spontant reversible inden for

3 måneder.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: Et enkelt tilfælde af ikke-reversibel alopeci ved slutningen af studiet. 73% af de

kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis til behandlingsophør var mere end 1.000 mg/m² og median-tiden til

reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (varighed 0 til 42 uger). Begyndelsen af moderat og

alvorlig retention var forsinket hos patienter (median kumulativ dosis: 818,9 mg/m²) med

præmedicinering set i forhold til patienter uden præmedicinering (median kumulativ dosis:

489,7 mg/m²). Det har imidlertid været rapporteret hos nogle patienter under de tidlige kure af

behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel 75 mg/m²

enkeltstof

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2%);

Anæmi (G3/4: 10,8%);

Thrombocytopeni (G4: 1,7%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet (ikke alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8%)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5%)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 3,3%);

Stomatitis (G3/4: 1,7%);

Opkastning (G3/4: 0,8%);

Diarré (G3/4: 1,7%)

Obstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4: 0,8%)

Neglesygdomme (alvorlig:

0,8%)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4%);

Væskeretention (alvorlig:

0,8%);

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(< 2%)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin:

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner

(G3/4: 7,8%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

91,7%);

Anæmi (G3/4: 9,4%);

Febril neutropeni;

Thrombocytopeni

(G4: 0,8%)

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 1,2%)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4%)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4%)

Hjerte

Hjertesvigt;

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 5%);

Stomatitis

(G3/4: 7,8%);

Diarré (G3/4: 6,2%);

Opkastning

(G3/4: 5%);

Obstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,4%);

Hudreaktioner (ikke

alvorlig)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 8,1%);

Væskeretention

(alvorlig 1,2%);

Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 2,5%);

G3/4 Forhøjet alkalisk

phosphatase i blodet

(< 2,5%)

G3/4 ASAT forhøjet

(< 1%);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 1%)

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner

(G3/4: 5,7%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni

(G4: 51,5%); Anæmi

(G3/4: 6,9%);

Thrombocytopeni

(G4: 0,5%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 2,5%)

Metabolismer og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2%)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7%)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension

(G3/4: 0,7%)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 9,6%);

Opkastning

(G3/4: 7,6%);

Diarré (G3/4: 6,4%);

Stomatitis (G3/4: 2%)

Obstipation

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,7%);

Hudreaktioner

(G3/4:<0,2%)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig 0,5%)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig 9,9%);

Væskeretention

(alvorlig 0,7%);

Feber (G3/4: 1,2%)

Reaktioner på

infusionsstedet;

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (2,1%);

G3/4 ALAT forhøjet

(1,3%)

G3/4 ASAT forhøjet

(0,5%);

G3/4 Forhøjet alkalisk

phosphatase i blodet

(0,3%)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i kombination med

trastuzumab

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32%);

Febril neutropeni (inklusive

neutropeni associeret med feber

og brug af antibiotika) eller

neutropenisk sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi; Hovedpine;

Dysgeusi; Hypoæstesi

Øjne

Forhøjet lakrimation;

Konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis; Pharyngolaryngeal

smerte; Nasopharyngitis;

Dyspnø; Hoste; Næseflåd

Mave-tarmkanalen

Kvalme; Diarré; Opkastning;

Obstipation; Stomatitis;

Dyspepsi; Mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci; Erythem; Udslæt;

Neglesygdomme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; Artralgi; Smerter i

ekstremiteterne; Knoglesmerter;

Rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni; Perifert ødem; Pyrexi;

Træthed; Inflammation i

slimhinderne; Smerter;

Influenza-lignende symptomer;

Brystsmerter; Kulderystelser

Lethargi

Undersøgelser

Vægtforøgelse

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i

kombination med trastuzumab

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2% af patienterne, som modtog docetaxel plus

trastuzumab i forhold til 0% af de patienter, som fik docetaxel alene. I docetaxel - plus trastuzumab-

armen, havde 64% modtaget en tidligere behandling med antracyklin som adjuverende behandling

sammenlignet med 55% i docetaxel-armen alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos de patienter, som modtog trastuzumab og

docetaxel, i forhold til de patienter som fik behandling med docetaxel alene (32% grad 3/4 neutropeni

versus 22%, under anvendelse af NCI-CTC kriterierne). Bemærk, at dette sandsynligvis er

underestimeret, da docetaxel alene ved en dosis på 100 mg/m² er kendt for at resultere i neutropeni hos

97% af patienterne, 76% grad 4, baseret på laveste blodtælling. Forekomsten af febril

neutropeni/neutropenisk sepsis var også forhøjet hos de patienter, der fik behandling med Herceptin

plus docetaxel (23% versus 17% for de patienter, der fik behandling med docetaxel alene).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

capecitabin

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis (G3/4: < 1%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63%);

Anæmi (G3/4: 10%)

Thrombocytopeni (G3/4: 3%)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1%);

Nedsat appetit

Dehydrering (G3/4: 2%)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: < 1%);

Paræsthesi (G3/4: < 1%)

Svimmelhed;

Hovedpine (G3/4: < 1%);

Perifer neuropati

Øjne

Forhøjet lakrimation

Luftveje, thorax og

mediastinum

Pharyngolaryngeale smerter

(G3/4: 2%)

Dyspnø (G3/4: 1%);

Hoste (G3/4: < 1%);

Epistaxis (G3/4: < 1%)

Mave-tarmkanalen

Stomatitis (G3/4: 18%);

Diarré (G3/4: 14%);

Kvalme (G3/4: 6%); Opkastning

(G3/4: 4%); Obstipation

(G3/4: 1%); Mavesmerter

(G3/4: 2%); Dyspepsi

Øvre mavesmerter;

Tør mund

Hud og subkutane væv

Hånd- og fodsyndrom

(G3/4: 24%);

Alopeci (G3/4: 6%);

Neglesygdomme (G3/4: 2%)

Dermatitis;

Erythematøst udslæt

(G3/4: < 1%);

Misfarvning af negle;

Onycholysis (G3/4: 1%)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2%);

Artralgi (G3/4: 1%)

Smerter i ekstremiteterne

(G3/4: < 1%);

Rygsmerter (G3/4: 1%);

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3%);

Pyrexi (G3/4: 1%);

Træthed/svaghed (G3/4: 5%);

Perifert ødem (G3/4: 1%)

Letargi;

Smerter

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Undersøgelser

Vægttab;

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(9%)

Tabel over bivirkninger ved behandling af prostatakræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

prednison eller prednisolon

MedDRA systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 3,3%)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32%);

Anæmi (G3/4: 4,9%)

Thrombocytopeni;

(G3/4: 0,6%);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet (G3/4: 0,6%)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6%)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2%);

Dysgeusi (G3/4: 0%)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0%)

Øjne

Forhøjet lakrimation

(G3/4: 0,6%)

Hjerte

Fald i den kardiale venstre

ventrikelfunktion (G3/4: 0,3%)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0%);

Dyspnø (G3/4: 0,6%);

Hoste (G3/4: 0%)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 2,4%);

Diarré (G3/4: 1,2%);

Stomatitis/Pharyngitis

(G3/4: 0,9%);

Opkastning (G3/4: 1,2%)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme (ikke alvorlig)

Exfoliativt udslæt (G3/4: 0,3%)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi (G3/4: 0,3%);

Myalgi (G3/4: 0,3%)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9%);

Væskeretention (alvorlig: 0,6%)

Tabel over bivirkninger ved adjuverende behandling med docetaxel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv brystcancer (TAX 316) og

lymfeknude-negativ brystcancer (GEICAM 9805) – pooled data:

MedDRA

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner