Abraxane

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
paclitaxel
Tilgængelig fra:
Celgene Europe B.V. 
ATC-kode:
L01CD01
INN (International Name):
paclitaxel
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Bryst Neoplasmer, Pancreas Neoplasmer, Carcinoma, Non-Small-Cell Lung
Terapeutiske indikationer:
Abraxane monoterapi er indiceret til behandling af metastatisk brystkræft hos voksne patienter, der har mislykket behandling i første linje for metastatisk sygdom, og for hvilken standard antracyklinholdig behandling ikke er indiceret. Abraxane i kombination med gemcitabin er angivet for den første linje behandling af voksne patienter med metastatisk adenocarcinom i bugspytkirtlen. Abraxane i kombination med carboplatin er angivet for den første linje behandling af ikke-småcellet lungekræft hos voksne patienter, som ikke er kandidater til potentielt helbredende operation og/eller strålebehandling.
Produkt oversigt:
Revision: 26
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000778
Autorisation dato:
2008-01-11
EMEA kode:
EMEA/H/C/000778

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Abraxane

5 mg/ml pulver til infusionsvæske, suspension

paclitaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Abraxane

Sådan skal du bruge Abraxane

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Abraxane indeholder paclitaxel som aktivt stof. Paclitaxel er bundet til det humane protein albumin i

form af bittesmå partikler, der kaldes nanopartikler. Paclitaxel hører til en gruppe lægemidler, der

kaldes ”taxaner”, og anvendes til at behandle kræft.

Paclitaxel er den del af lægemidlet, der påvirker kræften. Det virker ved at forhindre, at

kræftcellerne deler sig – dette betyder, at de dør.

Albumin er den del af lægemidlet, der hjælper paclitaxel med at blive opløst i blodet og med at

krydse blodkarrenes vægge og nå ind i tumoren. Dette betyder, at andre kemikalier, der kan

forårsage bivirkninger, som kan være livstruende, ikke er nødvendige. Sådanne bivirkninger

forekommer meget mindre hyppigt med Abraxane.

Anvendelse

Abraxane anvendes til behandling af de følgende kræfttyper:

Brystkræft

Brystkræft, som har spredt sig til andre dele af kroppen (dette kaldes ”metastatisk” brystkræft).

Abraxane anvendes til metastatisk brystkræft, når mindst en anden behandlingsmetode er blevet

forsøgt, men ikke har hjulpet, og behandling med en gruppe lægemidler, der kaldes

”antracykliner”, ikke er egnet til dig.

Personer med metastatisk brystkræft, der fik Abraxane, efter en anden behandlingsmetode ikke

havde hjulpet, havde større sandsynlighed for at opleve en reduktion i tumorstørrelse og levede

længere end personer, der fik en anden behandling.

Kræft i bugspytkirtlen

Abraxane anvendes sammen med et lægemiddel, der kaldes gemcitabin, hvis du har metastatisk

kræft i bugspytkirtlen. Personer med metastatisk kræft i bugspytkirtlen (kræft i bugspytkirtlen,

der har spredt sig til andre dele af kroppen), som fik Abraxane sammen med gemcitabin i et

klinisk studie, levede længere end personer, der kun fik gemcitabin.

Lungekræft

Abraxane anvendes sammen med et lægemiddel, der kaldes carboplatin, hvis du har den mest

almindelige type lungekræft, der kaldes ”ikke-småcellet lungekræft”.

Abraxane anvendes til ikke-småcellet lungekræft, hvis operation eller strålebehandling ikke er

egnet til at behandle sygdommen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Abraxane

Brug ikke Abraxane:

hvis du er allergisk (overfølsom) over for paclitaxel eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Abraxane (angivet i punkt 6)

hvis du ammer

hvis du har et nedsat antal hvide blodlegemer (neutrofiltal ved

baseline

<1.500 celler/mm

- din

læge kan fortælle dig om dette).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du bruger Abraxane

hvis du har dårlig nyrefunktion

hvis du har svære leverproblemer

hvis du har problemer med hjertet.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får nogen af disse tilstande, mens du behandles med

Abraxane. Det er muligt, at lægen standser behandlingen eller nedsætter din dosis:

hvis du får unormale blå mærker, blødning, eller infektionstegn såsom ondt i halsen eller feber

hvis du oplever følelsesløshed, en stikkende, prikkende fornemmelse, følsomhed over for

berøring eller muskelsvaghed

hvis du får vejrtrækningsbesvær, f.eks. stakåndethed eller tør hoste.

Børn og unge

Abraxane er kun til voksne og må ikke tages af børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Abraxane

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin,

som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Det skyldes, at

Abraxane kan påvirke virkningen af andre lægemidler, og andre lægemidler kan påvirke virkningen af

Abraxane.

Vær forsigtig og tal med din læge, hvis du får Abraxane samtidig med nogle af følgende:

medicin til behandling af infektioner (dvs. antibiotika som erythromycin, rifampicin osv. Spørg

din læge, sygeplejersken eller apotekspersonalet, hvis du ikke er sikker på, om den medicin, du

tager, er et antibiotikum), herunder også medicin til behandling af svampeinfektioner (f.eks.

ketoconazol)

medicin, der anvendes mod humørsvingninger. De kaldes også antidepressive lægemidler (f.eks.

fluoxetin)

medicin, der anvendes mod krampeanfald (epilepsi) (f.eks. carbamazepin, phenytoin)

medicin, der anvendes til at sænke niveauet af lipider (fedt) i blodet (f.eks. gemfibrozil)

medicin, der anvendes mod halsbrand eller mavesår (f.eks. cimetidin)

medicin, der anvendes mod hiv og aids (f.eks. ritonavir, sequinavir, indinavir, nelfinavir,

efavirenz, nevirapin)

et lægemiddel, der kaldes clopidogrel og anvendes til at forebygge blodpropper.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Paclitaxel kan medføre alvorlige misdannelser, og du bør derfor ikke bruge det, hvis du er gravid. Din

læge vil sørge for en graviditetstest, inden behandlingen med Abraxane påbegyndes.

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker prævention under og i op til en måned efter at have fået

behandling med Abraxane.

Du må ikke amme, mens du tager Abraxane, da det er ukendt, om det aktive stof paclitaxel udskilles i

mælken.

Mænd anbefales at anvende sikker prævention samt at undgå at gøre kvinder gravide under og i op til

seks måneder efter behandlingen, og de bør søge rådgivning om opbevaring af sæd forud for

behandlingen på grund af risikoen for permanent sterilitet efter behandling med Abraxane.

Spørg din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle personer kan føle sig trætte eller svimle, efter de har fået Abraxane. Du må ikke køre bil eller

betjene værktøj eller maskiner, hvis dette sker for dig.

Hvis du får andre lægemidler som en del af din behandling, skal du spørge din læge til råds vedrørende

kørsel og betjening af maskiner.

Abraxane

indeholder natrium

Hver ml Abraxane indeholder cirka 4,2 mg natrium. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal

du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du bruge Abraxane

En læge eller en sygeplejerske vil give dig Abraxane i en vene fra et intravenøst drop. Den dosis, du

får, er baseret på din legemsoverflade og resultaterne af blodprøverne. Den anbefalede dosis for

brystkræft er 260 mg/m

legemsoverflade, givet i løbet af 30 minutter. Den anbefalede dosis for

fremskreden kræft i bugspytkirtlen er 125 mg/m

legemsoverflade, givet i løbet af 30 minutter. Den

anbefalede dosis ved ikke-småcellet lungekræft er 100 mg/m

legemsoverflade, givet i løbet af

30 minutter.

Hvor tit skal jeg have Abraxane?

Til behandling af metastatisk brystkræft gives Abraxane sædvanligvis én gang hver tredje uge (på dag

1 i en 21-dages cyklus).

Til behandling af fremskreden kræft i bugspytkirtlen gives Abraxane på dag 1, 8 og 15 i hver 28-dages

behandlingscyklus. Gemcitabin gives umiddelbart efter Abraxane.

Til behandling af ikke-småcellet lungekræft gives Abraxane én gang ugentligt (dvs. på dag 1, 8 og 15 i

hver 21-dages cyklus), hvor carboplatin gives en gang hver tredje uge (dvs. kun på dag 1 i hver

21-dages cyklus), umiddelbart efter Abraxane-dosis er blevet givet.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende

meget almindelige

bivirkninger kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer:

Hårtab (de fleste tilfælde af hårtab forekom inden for en måned efter behandlingsstart med

Abraxane. Når hårtab forekommer, er det omfattende (over 50 %) hos de fleste patienter)

Udslæt

Unormalt fald i antallet af nogle typer hvide blodlegemer (neutrofiler, lymfocytter eller

leukocytter) i blodet

Mangel på røde blodlegemer

Nedsat antal blodplader i blodet

Virkning på perifere nerver (smerter, følelsesløshed, prikkende fornemmelse)

Smerter i et eller flere led

Smerter i muskler

Kvalme, diarré, forstoppelse, ømhed i munden, appetitløshed

Opkastninger

Svaghed og træthed, feber

Dehydrering, smagsforstyrrelser, vægttab

Lavt kaliumniveau i blodet

Depression, søvnproblemer

Hovedpine

Kulderystelser

Åndedrætsbesvær

Svimmelhed

Hævede slimhinder og bløddele

Forhøjede prøver for leverfunktionen

Smerter i arme og ben

Hoste

Mavesmerter

Næseblod

Almindelige

bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:

Kløe, tør hud, neglelidelser

Infektion, feber med nedsat antal af en type hvide blodlegemer (neutrofiler) i blodet, blussen,

trøske (svampeinfektion), svær infektion i blodet, som kan være forårsaget af et nedsat antal

hvide blodlegemer

Nedsat antal af alle blodlegemer

Bryst- eller halssmerter

Fordøjelsesbesvær, maveubehag

Tilstoppet næse

Smerter i ryggen, knoglesmerter

Nedsat muskelkoordinering eller læsebesvær, øget eller mindre tåreflåd, tab af øjenvipper

Ændringer i hjertefrekvens eller -rytme, hjerteinsufficiens

Nedsat eller forhøjet blodtryk

Rødme eller hævelse på indstikstedet

Angst

Lungeinfektion

Urinvejsinfektion

Tarmobstruktion, tyktarmsbetændelse, betændelse i galdevejene

Akut nyresvigt

Forhøjet bilirubin i blodet

Ophostning af blod

Tør mund, synkebesvær

Muskelsvaghed

Sløret syn

Ikke almindelige

bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer:

Øget vægt, øget mælkesyredehydrogenase i blodet, nedsat nyrefunktion, øget blodsukker, øget

fosfor i blodet

Svage eller manglende reflekser, ufrivillige bevægelser, smerter langs en nerve, besvimelse,

svimmelhed, når du rejser dig, rysten, lammelse af ansigtsnerven

Irriterede øjne, smertefulde øjne, røde øjne, kløende øjne, dobbeltsyn, reduceret syn eller det at

se blinkende lys, sløret syn på grund af hævelse af nethinden (cystoidt makulaødem)

Ørepine, tinnitus

Slimfyldt hoste, åndenød ved almindelig gang eller trappegang, løbende næse eller tør næse,

nedsatte vejrtrækningslyde, vand i lungerne, stemmetab, blodprop i lungen, tør hals

Luft i maven, mavekramper, smertefulde eller ømme gummer, rektal blødning

Smertefuld vandladning, hyppig vandladning, blod i urinen, blæresvækkelse

Fingerneglssmerte, fingerneglsubehag, tab af fingernegle, udslæt, hudsmerte, rød hud fra sollys,

hudskjolder, flere svedeture, natlige svedeture, hvide områder på huden, sår, opsvulmet ansigt

Nedsat fosfor i blodet, væskeansamling, lavt albumin i blodet, øget tørst, nedsat kalcium i blodet,

nedsat blodsukker, nedsat natrium i blodet

Smerte og hævelse i næse, hudinfektioner, infektion som følge af det intravenøse kateter

Blå mærker

Smerter på tumorstedet, tumordød

Nedsat blodtryk når du rejser dig op, kolde hænder og fødder

Gangbesvær, hævelse

Allergisk reaktion

Nedsat leverfunktion, øget leverstørrelse

Smerte i brystet

Rastløshed

Små blødninger i huden på grund af blodpropper

En sygdom, der omfatter ødelæggelse af røde blodlegemer og akut nyresvigt

Sjældne

bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer:

Hudreaktion over for andre stoffer eller lungebetændelse efter strålebehandling

Blodprop

Meget langsom puls, hjerteanfald

Udsivning af lægemiddel fra blodåren

Forstyrrelse i hjertets rytme på grund af hæmmet impulsledning mellem hjertets kamre

(atrioventrikulært blok)

Meget sjældne

bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer:

Svær vævsirritation og udslæt på hud og slimhinder (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk

epidermal nekrolyse)

Ikke kendt

bivirkninger (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data):

Hård hud/fortykkelse af huden (sklerodermi)

Indberetning af bivirkninger

Tal med lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår

af denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og hætteglasset efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Uåbnede hætteglas: Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter den første rekonstitution bør suspensionen anvendes med det samme. Hvis ikke den anvendes

med det samme, kan suspensionen opbevares i et køleskab (ved temperaturer på 2 °C-8 °C) i op til

24 timer i hætteglasset, hvis det opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Den rekonstituerede suspension i det intravenøse drop kan opbevares i køleskab (2 °C-8 °C) i op til

24 timer, beskyttet mod lys.

Den samlede opbevaringstid for det rekonstituerede lægemiddel i hætteglasset og i infusionsposen, når

det opbevares i køleskab og er beskyttet mod lys, er 24 timer. Det rekonstituerede lægemiddel kan

efterfølgende opbevares i infusionsposen i 4 timer ved temperaturer under 25 °C.

Din læge eller apotekspersonalet har ansvaret for at bortskaffe al ubrugt Abraxane på korrekt vis.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Abraxane indeholder:

Aktivt stof: paclitaxel.

Hvert hætteglas indeholder 100 mg eller 250 mg paclitaxel formuleret som albuminbundne

nanopartikler.

Efter rekonstituering indeholder hver ml suspension 5 mg paclitaxel formuleret som albuminbundne

nanopartikler.

Øvrige indholdsstoffer: Humant albumin (indeholder natrium, natriumcaprylat og D/L-N-acetyl-

tryptophan).

Udseende og pakningsstørrelser

Abraxane er et hvidt til gult pulver til infusionsvæske, suspension. Abraxane fås i hætteglas, der

indeholder 100 mg eller 250 mg paclitaxel formuleret som albuminbundne nanopartikler.

Hver pakning indeholder 1 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Celgene Europe B.V.

Winthontlaan 6 N

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller

Celgene Distribution B.V.

Winthontlaan 6 N

3526 KV Utrecht

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til indehaveren af

markedsføringstilladelsen.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Brugsanvisning, håndtering og bortskaffelse

Forholdsregler ved klargøring og administration

Paclitaxel er et cytotoksisk anticancerlægemiddel og, som ved andre potentielt toksiske forbindelser,

bør der udvises forsigtighed ved håndtering af Abraxane. Handsker, beskyttelsesbriller og

beskyttelsesbeklædning bør anvendes. Hvis Abraxanesuspensionen kommer i kontakt med huden, skal

du straks vaske huden grundigt med vand og sæbe. Hvis Abraxane kommer i kontakt med slimhinder,

skal du skylle grundigt med vand. Abraxane bør kun klargøres og administreres af personale, der har

modtaget passende indføring i håndteringen af cytotoksiske midler. Personale, der er gravide, bør ikke

håndtere Abraxane.

Da der er risiko for ekstravasation, tilrådes det at overvåge infusionsstedet nøje for mulige

infiltrationer under administration af lægemidlet. Hvis infusionstiden af Abraxane følger

anvisningerne og begrænses til 30 minutter, reduceres risikoen for infusionsrelaterede reaktioner.

Rekonstitution af produktet og administration

Abraxane bør gives under overvågning af en kvalificeret onkolog på afdelinger, der er specialiseret i

administration af cytotoksiske midler.

Abraxane leveres som et sterilt, frysetørret pulver til rekonstitution inden brug. Efter rekonstituering

indeholder hver ml suspension 5 mg paclitaxel formuleret som albuminbundne nanopartikler.

Administrer den rekonstituerede Abraxane-suspension intravenøst via et infusionssæt med et indsat

15 µm filter.

Rekonstitution af 100 mg:

Ved brug af en steril sprøjte injiceres 20 ml natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %) langsomt

(i løbet af mindst et minut) ind i et hætteglas med 100 mg Abraxane.

Rekonstitution af 250 mg:

Ved brug af en steril sprøjte injiceres 50 ml natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %) langsomt

(i løbet af mindst et minut) ind i et hætteglas med 250 mg Abraxane.

Infusionsvæsken bør sprøjtes mod indersiden af hætteglasset. Infusionsvæsken bør ikke sprøjtes

direkte på pulveret, da dette kan resultere i skumdannelse.

Når tilsætningen er fuldført, skal hætteglasset have lov til at stå i mindst 5 minutter for at sikre

ordentlig gennemvædning af det faste stof. Derefter bør hætteglasset forsigtigt og langsomt hvirvles

og/eller vendes på hovedet i mindst to minutter, indtil alt pulver er helt opløst. Dannelse af skum bør

undgås. Hvis der forekommer skumdannelse eller sammenklumpning, skal suspensionen stå i mindst

15 minutter, indtil skummet lægger sig.

Den rekonstituerede suspension skal være mælkeagtig og homogen uden synligt bundfald. En vis

bundfældning af den rekonstituerede suspension kan forekomme. Hvis der er synligt bundfald eller

bundfældning, skal hætteglasset forsigtigt vendes på hovedet igen for at sikre fuldstændig

resuspension før brug.

Inspicer suspensionen i hætteglasset for bundfald. Administrer ikke den rekonstituerede suspension,

hvis der ses partikler i hætteglasset.

Det nøjagtige, totale volumen af 5 mg/ml infusionsvæsken, der kræves til patienten, beregnes, og den

korrekte mængde rekonstitueret Abraxane injiceres i en tom, steril (PVC- eller ikke-PVC-type)

infusionspose.

Anvendelse af medicinsk udstyr med siliconeolie som smøremiddel (f.eks. kanyler og intravenøse (i.v.)

infusionsposer) til at rekonstituere og administrere Abraxane kan føre til dannelse af proteinholdige

tråde. Administrer Abraxane via et infusionssæt med et indsat 15 µm filter for at undgå administration

af disse tråde. Trådene fjernes med et 15 µm filter, og de fysiske eller kemiske egenskaber af det

rekonstituerede præparat ændres ikke herved.

Hvis filtre med en porestørrelse mindre end 15 µm anvendes, kan det medføre, at filteret tilstoppes.

Det er ikke nødvendigt at anvende specielle DEHP-frie infusionsbeholdere eller administrationssæt til

at klargøre eller indgive Abraxane-infusioner.

Efter administration anbefales det, at den intravenøse slange skylles med natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) injektionsvæske for at sikre administration af hele dosis.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Stabilitet

Uåbnede hætteglas med Abraxane er stabile indtil den dato, der er angivet på emballagen, så længe

hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys. Hverken frost eller nedkøling

påvirker præparatets stabilitet negativt. Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur

for dette lægemiddel.

Stabilitet af den rekonstituerede suspension i hætteglasset

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er blevet påvist i 24 timer ved 2 °C-8 °C i den originale

emballage, beskyttet mod lys.

Stabilitet af den rekonstituerede suspension i infusionsposen

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er blevet påvist i 24 timer ved 2 °C-8 °C efterfulgt af 4 timer

ved 25 °C, beskyttet mod lys.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet dog anvendes straks efter rekonstitution og

fyldning af infusionsposerne, medmindre metoden til rekonstitution og fyldning af infusionsposerne

udelukker risiko for mikrobiel kontaminering.

Hvis produktet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -betingelser under anvendelse brugerens

ansvar.

Den samlede opbevaringstid for det rekonstituerede lægemiddel i hætteglasset og i infusionsposen, når

det opbevares i køleskab og er beskyttet mod lys, er 24 timer. Det rekonstituerede lægemiddel kan

efterfølgende opbevares i infusionsposen i 4 timer ved temperaturer under 25 °C.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Abraxane

5 mg/ml pulver til infusionsvæske, suspension.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 100 mg paclitaxel formuleret som albuminbundne nanopartikler.

Hvert hætteglas indeholder 250 mg paclitaxel formuleret som albuminbundne nanopartikler.

Efter rekonstitution indeholder 1 ml infusionsvæske 5 mg paclitaxel formuleret som albuminbundne

nanopartikler.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml koncentrat indeholder 0,183 mmol natrium, hvilket svarer til 4,2 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til infusionvæske, suspension.

Den rekonstituerede infusionsvæske har en pH-værdi på 6-7,5 og en osmolalitet på 300-360 mOsm/kg.

Pulveret er hvidt til gult.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Abraxane-monoterapi er indiceret til behandling af metastaserende brystkræft hos voksne patienter

ved progression efter førstelinjebehandling, hvor standardbehandling med antracyklinholdigt regime

ikke er indiceret (se pkt. 4.4).

Abraxane i kombination med gemcitabin er indiceret til førstelinjebehandling af voksne patienter med

metastatisk adenokarcinom i pancreas.

Abraxane i kombination med carboplatin er indiceret til førstelinjebehandling af ikke-småcellet

lungecancer hos voksne patienter, der ikke er kandidater til potentielt kurativ kirurgi og/eller

strålebehandling.

4.2

Dosering og administration

Abraxane bør kun anvendes under supervision af en erfaren onkolog på afdelinger specialiseret i

anvendelse af cytotoksiske lægemidler. Det bør ikke erstatte eller erstattes af andre

paclitaxelformuleringer.

Dosering

Brystkræft

Den anbefalede dosis Abraxane er 260 mg/m

administreret intravenøst over 30 minutter hver 3. uge.

Doseringsjustering under behandlingen af brystkræft

Patienter, der udvikler svær neutropeni (neutrofiltælling på <500 celler/mm

i en uge eller længere)

eller svær sensorisk neuropati under behandling med Abraxane, bør have doseringen reduceret til

220 mg/m

i efterfølgende behandlingsserier. Hvis svær neutropeni eller svær sensorisk neuropati

alligevel forekommer, bør der foretages yderligere dosisreduktion til 180 mg/m

. Abraxane bør ikke

administreres, før neutrofiltallet atter er >1.500 celler/mm

. Ved grad 3 sensorisk neuropati holdes

pause i behandlingen, indtil neuropatien er faldet til grad 1 eller 2, hvorefter dosis reduceres i alle

efterfølgende behandlinger.

Adenokarcinom i pancreas

Den anbefalede dosis af Abraxane i kombination med gemcitabin er 125 mg/m

administreret

intravenøst i løbet af 30 minutter på Dag 1, 8 og 15 i hver 28-dages cyklus. Den anbefalede samtidige

dosis af gemcitabin er 1.000 mg/m

administreret intravenøst i løbet af 30 minutter, umiddelbart efter

administrationen af Abraxane er gennemført på Dag 1, 8 og 15 i hver 28-dages cyklus.

Dosisjustering i løbet af behandlingen af adenokarcinom i pancreas

Tabel 1: Reduktion i dosisniveau for patienter med adenokarcinom i pancreas

Dosisniveau

Abraxane-dosis (mg/m

2

)

Gemcitabin-dosis (mg/m

2

)

Fuld dosis

1.000

1. reduktion af dosisniveau

2. reduktion af dosisniveau

Hvis yderligere dosisreduktioner

er nødvendige

Seponer behandlingen

Seponer behandlingen

Tabel 2: Dosismodifikationer for neutropeni og/eller trombocytopeni ved cyklusstart eller i løbet

af en cyklus for patienter med adenokarcinom i pancreas

Cyklus-

dag

ANC-tal

(celler/mm

3

)

Trombocyttal

(celler/mm

3

)

Abraxane-dosis

Gemcitabin-

dosis

Dag 1

< 1.500

ELLER

< 100.000

Udsæt dosis indtil bedring

Dag 8

≥ 500 men < 1.000

ELLER

≥ 50.000 men <

75.000

Reducer dosis med 1 dosisniveau

< 500

ELLER

< 50.000

Afbryd dosis

Dag 15: Hvis Dag 8 doser blev givet uden modifikation:

Dag 15

≥ 500 men <

1.000

ELLER

≥ 50.000 men <

75.000

Behandl med Dag 8 dosisniveau

og følg op med vækstfaktorer for

ELLER

Reducer dosis 1 dosisniveau fra

Dag 8 dosis

< 500

ELLER

< 50.000

Afbryd dosis

Dag 15: Hvis Dag 8 doser blev reduceret:

Dag 15

≥ 1.000

≥ 75.000

Vend tilbage til Dag 1 dosisniveau

og følg op med vækstfaktorer for

ELLER

Behandl med den samme dosis

som for Dag 8

≥ 500 men <

1.000

ELLER

≥ 50.000 men <

75.000

Behand med Dag 8 dosisniveau og

følg op med vækstfaktorer for

ELLER

Reducer dosis 1 dosisniveau fra

Dag 8 dosis

< 500

ELLER

< 50.000

Afbryd doser

Dag 15: Hvis Dag 8 doser blev afbrudt:

Dag 15

≥ 1.000

≥ 75.000

Vend tilbage til Dag 1 dosisniveau

og følg op med vækstfaktorer for

ELLER

Reducer dosis 1 dosisniveau fra

Dag 1 dosis

≥ 500 men < 1.000

ELLER

≥ 50.000 men <

75.000

Reducer 1 dosisniveau og følg op

med vækstfaktorer for WBC

ELLER

Reducer dosis med 2 dosisniveauer

fra Dag 1 dosis

< 500

ELLER

< 50.000

Afbryd dosis

Forkortelser: ANC=Absolut neutrofiltal

(ANC=Absolute Neutrophil Count)

; WBC=hvide blodlegemer

WBC=white blood cell

Tabel 3: Dosismodifikationer ved andre bivirkninger hos patienter med adenokarcinom i

pancreas

Bivirkning (ADR)

Abraxane-dosis

Gemcitabin-dosis

Febril neutropeni

Grad 3 eller 4

Afbryd dosis, indtil feberen går væk, og ANC ≥ 1.500, genoptag med

det næste lavere dosisniveau

Perifer neuropati

Grad 3 eller 4

Afbryd dosis indtil bedring til

≤ grad 1,

genoptag med det næste lavere

dosisniveau

Behandl med samme dosis

Kutan toksicitet:

Grad 2 eller 3

Reducer til det næste lavere dosisniveau

seponer behandlingen, hvis bivirkningen varer ved

Gastrointestinal

toksicitet:

Grad 3 mukosit eller

diarré

Afbryd dosis indtil bedring til ≤ grad 1,

genoptag med det næste lavere dosisniveau

Se Tabel 1 for reduktioner af dosisniveauer

Ikke-småcellet lungecancer:

Den anbefalede dosis af Abraxane er 100 mg/m

administreret som intravenøs infusion i løbet af

30 minutter på Dag 1, 8 og 15 i hver 21-dages cyklus. Den anbefalede dosis af carboplatin er

AUC = 6 mgmin/ml kun på Dag 1 i hver 21-dages cyklus umiddelbart efter, administrationen af

Abraxane er gennemført.

Dosisjusteringer i løbet af behandling af ikke-småcellet lungecancer:

Abraxane bør ikke administreres på Dag 1 i en cyklus, før det absolutte neutrofiltal (ANC)

er ≥ 1.500 celler/mm

, og trombocyttallet er ≥ 100.000 celler/mm

. Ved hver efterfølgende ugentlige

dosis af Abraxane skal patienterne have ANC ≥ 500 celler/mm

og trombocytter > 50.000 celler/mm

eller dosis skal afbrydes, indtil tallene forbedres. Når tallene er forbedret, skal doseringen genoptages

den følgende uge i henhold til kriterierne i Tabel 4. Reducer kun den efterfølgende dosis, hvis

kriterierne i Tabel 4 er opfyldt.

Tabel 4: Dosisreduktioner ved hæmatologisk toksicitet hos patienter med ikke-småcellet

lungecancer

Hæmatologisk toksicitet

Forekomst

Abraxane-dosis

(mg/m

2

)

1

Carboplatin-dosis

(AUC mgmin/ml)

1

Nadir-ANC < 500/mm

neutropenisk feber > 38 °C

ELLER

Udsættelse af næste cyklus på grund af

vedvarende neutropeni

(nadir-ANC < 1.500/mm

ELLER

Nadir-ANC < 500/mm

i > 1 uge

Første

Anden

Tredje

Seponer behandlingen

Nadir-trombocytter < 50.000/mm

Første

Anden

Seponer behandlingen

På Dag 1 i 21-dages cyklussen reduceres dosis af Abraxane og carboplatin på samme tid. På Dag 8

eller 15 i 21-dages cyklussen reduceres dosis af Abraxane. Reducer dosis af carboplatin i den

efterfølgende cyklus.

Maksimalt 7 dage efter planlagte Dag 1-dosis i næste cyklus.

Ved grad 2 eller 3 kutan toksicitet, grad 3 diarré eller grad 3 mukosit skal behandlingen afbrydes,

indtil toksiciteten forbedres til ≤ grad 1, dernæst genstartes behandlingen i henhold til retningslinjerne

i Tabel 5. Ved ≥ grad 3 perifer neuropati afbrydes behandlingen indtil bedring til ≤ grad 1.

Behandlingen kan genoptages med det næste lavere dosisniveau i efterfølgende cyklusser i henhold til

retningslinjerne i Tabel 5. Ved alle grad 2 eller 3 ikke-hæmatologiske toksiciteter afbrydes

behandlingen, indtil toksiciteten forbedres til ≤ grad 2, dernæst genstartes behandlingen i henhold til

retningslinjerne i Tabel 5.

Tabel 5: Dosisreduktioner ved ikke-hæmatologiske toksiciteter hos patienter med ikke-småcellet

lungecancer

Ikke-hæmatologisk toksicitet

Forekomst

Abraxane-dosis

(mg/m

2

)

1

Carboplatin-dosis

(AUC mgmin/ml)

1

Grad 2 eller 3 kutan toksicitet.

Grad 3 diarré

Grad 3 mukosit

≥ Grad 3 perifer neuropati

Alle andre grad 3 eller 4 ikke-

hæmatologiske toksiciteter.

Første

Anden

Tredje

Seponer behandlingen

Grad 4 kutan toksicitet, diarré eller

mukosit

Første

Seponer behandlingen

På Dag 1 i 21-dages cyklussen reduceres dosis af Abraxane og carboplatin på samme tid. På Dag 8

eller 15 i 21-dages cyklussen reduceres dosis af Abraxane. Reducer dosis af carboplatin i den

efterfølgende cyklus.

Specielle populationer

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion (totalbilirubin > 1 til

≤ 1,5 x øvre normalværdi og aspartataminotransferase [ASAT] ≤ 10 x øvre normalværdi) uanset

indikation. De behandles med samme doser som patienter med normal leverfunktion.

For patienter med metastatisk brystkræft og for patienter med ikke-småcellet lungecancer med

moderat til svært nedsat leverfunktion (totalbilirubin > 1,5 til ≤ 5 x øvre normalværdi og ASAT ≤ 10 x

øvre normalværdi) anbefales 20 % dosisreduktion. Den reducerede dosis kan øges trinvist til den

anvendte dosis hos patienter med normal leverfunktion, hvis patienten tolererer behandlingen i mindst

to cyklusser (se pkt. 4.4 og 5.2).

Data er utilstrækkelige til at give doseringsanbefalinger hos patienter med metastatisk adenokarcinom

i pancreas med moderat til svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Uanset indikation er data utilstrækkelige til at give doseringsanbefalinger hos patienter med

totalbilirubin > 5 x øvre normalværdi eller ASAT > 10 x øvre normalværdi (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Justering af startdosis af Abraxane er ikke nødvendig for patienter med let til moderat nedsat

nyrefunktion (estimeret kreatininclearance ≥ 30 til < 90 ml/min). Data er utilstrækkelige til at anbefale

justering af Abraxanedosis til patienter med svært nedsat nyrefunktion eller nyresygdom i slutstadiet

(estimeret kreatininclearance < 30 ml/min) (se pkt. 5.2).

Ældre

For patienter 65 år og ældre anbefales ingen yderligere doseringsreduktioner end dem, der gælder for

alle patienter.

I et randomiseret studie, hvor 229 patienter fik Abraxane-monoterapi for brystkræft, var 13 % mindst

65 år, og < 2% var 75 år og ældre. Der var ingen bivirkninger, der forekom med markant højere

frekvens hos patienter på 65 år eller derover. En efterfølgende analyse hos 981 patienter, der fik

monoterapi med Abraxane for metastatisk brystkræft, hvoraf 15 % var ≥ 65 år, og 2 % var ≥ 75 år,

viste en højere forekomst af epistaxis, diarré, dehydrering, træthed og perifert ødem hos patienter

≥ 65 år.

Ud af de 421 patienter med adenokarcinom i pancreas i det randomiserede studie, hvor Abraxane blev

givet i kombination med gemcitabin, var 41% 65 år og ældre, og 10% var 75 år og ældre. Hos

patienter på 75 år og ældre, der fik Abraxane og gemcitabin, var der en højere forekomst af alvorlige

bivirkninger og bivirkninger, der førte til seponering af behandlingen (se pkt. 4.4). Patienter med

adenokarcinom i pancreas i alderen 75 år og ældre bør vurderes nøje, før behandling overvejes (se pkt.

4.4).

Ud af de 514 patienter med ikke-småcellet lungecancer i det randomiserede studie, som fik Abraxane i

kombination med carboplatin, var 31 % 65 år eller ældre, og 3,5 % var 75 år eller ældre. Hændelser

med myelosuppression, perifer neuropati og artralgi var hyppigere hos patienter i alderen 65 år eller

ældre sammenlignet med patienter under 65 år. Der er begrænset erfaring med anvendelse af

Abraxane/carboplatin hos patienter 75 år og derover.

Farmakokinetisk/farmakodynamisk modellering af data fra 125 patienter med fremskredne solide

tumorer indikerer, at patienter ≥ 65 år kan være mere følsomme for udvikling af neutropeni i løbet af

den første behandlingscyklus.

Pædiatrisk population

Abraxanes sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. De foreliggende data

er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Det er ikke relevant at anvende Abraxane hos den pædiatriske population til indikationerne

metastaserende brystkræft, adenokarcinom i pancreas eller ikke-småcellet lungecancer.

Administration

Administrer den rekonstituerede Abraxane-suspension intravenøst via et infusionssæt med et indsat 15

µm filter. Efter administration anbefales det, at den intravenøse slange skylles med natriumchlorid

9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske for at sikre administration af hele dosis.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

Patienter med

baseline-

neutrofiltal under 1.500 celler/mm

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Abraxane er en albuminbundet nanopartikelformulering af paclitaxel, som kan have væsentligt

forskellige farmakologiske egenskaber sammenlignet med andre formuleringer af paclitaxel (se pkt.

5.1 og 5.2). Det bør ikke erstatte eller erstattes med andre paclitaxelformuleringer.

Overfølsomhed

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af overfølsomhedsreaktioner, herunder meget sjældne

forekomster af anafylaktiske reaktioner med letalt udfald. Hvis der forekommer en

overfølsomhedsreaktion, bør behandlingen straks afbrydes, symptomatisk behandling bør påbegyndes,

og patienten bør ikke udsættes for paclitaxel igen.

Hæmatologi

Knoglemarvssuppression (primært neutropeni) forekommer hyppigt ved behandling med paclitaxel.

Neutropenien er dosisafhængig, og den er en dosisbegrænsende toksicitet. Hyppig blodtælling er

nødvendig under behandling med Abraxane. Patienter bør ikke genoptage behandlingen med

efterfølgende serier Abraxane, før neutrofiltallet atter er >1.500 celler/mm

og trombocyttallet atter

er >100.000 celler/mm

(se pkt. 4.2).

Neuropati

Sensorisk neuropati forekommer hyppigt ved behandling med Abraxane, selvom udvikling af svære

symptomer er mindre almindeligt. Forekomsten af grad 1 eller 2 sensorisk neuropati kræver i

almindelighed ikke dosisreduktion. Når Abraxane anvendes som monoterapi, og hvis der udvikles

grad 3 sensorisk neuropati, anbefales det at stoppe behandlingen indtil stigning til grad 1 eller 2,

hvorefter dosis reduceres i alle efterfølgende Abraxane-behandlingsserier (se pkt. 4.2). Ved

kombination af Abraxane og gemcitabin skal Abraxane afbrydes, hvis der udvikles perifer neuropati af

grad 3 eller derover. Fortsæt behandlingen med gemcitabin i samme dosis. Genoptag Abraxane med

reduceret dosis, når perifer neuropati forbedres til grad 0 eller 1 (se pkt. 4.2). Hvis der udvikles perifer

neuropati af grad 3 eller højere ved kombinationsbehandling med Abraxane og carboplatin, bør

behandlingen afbrydes indtil bedring til grad 0 eller 1, og dosis reduceres ved alle efterfølgende

behandlingsforløb med Abraxane og carboplatin (se pkt. 4.2).

Sepsis

Sepsis blev rapporteret med en hyppighed på 5% hos patienter med eller uden neutropeni, som fik

Abraxane i kombination med gemcitabin. Komplikationer, der skyldes den underliggende

pancreascancer, især galdevejsobstruktion eller tilstedeværelse af galdevejsstent, blev identificeret

som signifikante bidragende faktorer. Hvis en patient bliver febril (uanset neutrofiltal), skal

behandling med bredspektrede antibiotika påbegyndes. Ved febril neutropeni skal Abraxane og

gemcitabin afbrydes, indtil feberen går væk, og ANC ≥ 1.500 celler/mm

, hvorefter behandlingen

genoptages med reducerede dosisniveauer (se pkt. 4.2).

Pneumonitis

Pneumonitis opstod hos 1% af patienterne, når Abraxane blev anvendt til monoterapi, og hos 4% af

patienterne, når Abraxane blev anvendt i kombination med gemcitabin. Alle patienterne skal

overvåges nøje for tegn og symptomer på pneumonitis. Efter infektiøs ætiologi er udelukket og

pneumonitis diagnosticeret, seponeres Abraxane og gemcitabin permanent, og passende behandling og

støttebehandling påbegyndes straks (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Da paclitaxels toksicitet kan øges ved nedsat leverfunktion, skal Abraxane gives med forsigtighed til

patienter med nedsat leverfunktion. Patienter med nedsat leverfunktion har muligvis en øget risiko for

toksicitet, især i form af myelosuppression. Sådanne patienter bør overvåges nøje for udvikling af svær

myelosuppression.

Abraxane anbefales ikke hos patienter, der har totalbilirubin >5 x øvre normalværdi eller

ASAT > 10 x øvre normalværdi. Desuden anbefales Abraxane ikke hos patienter med metastatisk

adenokarcinom i pancreas, der har moderat til svært nedsat leverfunktion (totalbilirubin > 1,5 x øvre

normalværdi og ASAT ≤ 10 x ULN (se pkt. 5.2).

Kardiotoksicitet

Der er i sjældne tilfælde observeret kongestiv hjerteinsufficiens og nedsat venstre ventrikelfunktion

hos patienter i behandling med Abraxane. De fleste havde tidligere været eksponeret for

kardiotoksiske lægemidler såsom antracykliner eller havde en underliggende hjertesygdom. Patienter,

der får Abraxane, bør derfor kontrolleres nøje for udvikling af hjertesymptomer.

Metastaser i centralnervesystemet

Effekten og sikkerheden ved behandling med Abraxane hos patienter med metastaser i

centralnervesystemet (CNS) er ikke blevet fastslået. CNS-metastaser er generelt ikke velkontrollerede

med systemisk kemoterapi.

Gastrointestinale symptomer

Hvis patienterne oplever kvalme, opkastning og diarré efter administration af Abraxane, kan de

behandles med de almindeligt anvendte antiemetika og obstiperende midler.

Patienter 75 år og ældre

Hos patienter på 75 år og ældre blev der ikke demonstreret en fordel af kombinationsbehandling med

Abraxane og gemcitabin sammenlignet med monoterapi med gemcitabin. Hos meget ældre patienter

(≥75 år), som fik Abraxane and gemcitabin, var der en højere forekomst af alvorlige bivirkninger, der

førte til seponering af behandlingen, herunder hæmatologiske toksiciteter, perifer neuropati, nedsat

appetit og dehydrering. Patienter i alderen 75 år og ældre med adenokarcinom i pancreas bør nøje

vurderes for deres evne til at tolerere Abraxane i kombination med gemcitabin med særlig

opmærksomhed på præstationsstatus, komorbiditeter og øget infektionsrisiko (se pkt. 4.2 og 4.8).

Andet

Selvom data er begrænsede, er der ikke påvist nogen tydelig fordel med hensyn til langvarig samlet

overlevelse hos patienter med adenokarcinom i pancreas med normale CA-19-9-niveauer før

behandling med Abraxane og gemcitabin (se pkt. 5.1).

Erlotinib bør ikke administreres sammen med Abraxane plus gemcitabin (se pkt. 4.5).

Hjælpestoffer

Efter rekonstitution indeholder hver ml Abraxane-koncentrat 0,183 mmol natrium, hvilket svarer til

4,2 mg natrium. Hvis patienten er på natrium- eller saltfattig diæt, skal der tages hensyn hertil.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Metabolismen af paclitaxel katalyseres delvist af CYP-isoenzymerne CYP2C8 og CYP3A4 (se pkt.

5.2). Da der ikke foreligger et farmakokinetisk lægemiddelinteraktionsstudie, bør der udvises

forsigtighed, når paclitaxel indgives samtidigt med lægemidler, der vides at hæmme enten CYP2C8

eller CYP3A4 (f.eks. ketoconazol og andre imidazol-antimykotika, erythromycin, fluoxetin,

gemfibrozil, clopidogrel, cimetidin, ritonavir, saquinavir, indinavir og nelfinavir), da paclitaxels

toksicitet kan øges på grund af højere eksponering for paclitaxel. Det anbefales ikke at indgive

paclitaxel samtidigt med lægemidler, der vides at inducere enten CYP2C8 eller CYP3A4 (f.eks.

rifampicin, carbamazepin, phenytoin, efavirenz, nevirapin), da virkningen kan blive kompromitteret på

grund af lavere eksponering for paclitaxel.

Paclitaxel og gemcitabin har ikke fælles metaboliseringsvej. Paclitaxel-clearance bestemmes primært

af CYP2C8- og CYP3A4-medieret metabolisme efterfulgt af biliær udskillelse, mens gemcitabin

inaktiveres af cytidindeaminase efterfulgt af renal udskillelse. Farmakokinetiske interaktioner mellem

Abraxane og gemcitabin er ikke blevet evalueret hos mennesker.

Der blev udført et farmakokinetisk studie med Abraxane og carboplatin hos patienter med ikke-

småcellet lungecancer. Der var ingen klinisk relevante farmakokinetiske interaktioner mellem

Abraxane og carboplatin.

Abraxane er indiceret som monoterapi ved brystkræft, i kombination med gemcitabin ved

adenokarcinom i pancreas og i kombination med carboplatin ved ikke-småcellet lungecancer (se pkt.

4.1). Abraxane bør ikke anvendes sammen med andre kræftlægemidler.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kontraception til mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker kontraception under behandlingen og i en måned efter

behandlingen med Abraxane. Mandlige patienter behandlet med Abraxane anbefales at anvende sikker

kontraception samt at undgå at gøre kvinder gravide under og i seks måneder efter behandlingen.

Graviditet

Der er meget utilstrækkelige data fra anvendelse af paclitaxel under graviditeten hos mennesker.

Paclitaxel er under mistanke for at medføre alvorlige medfødte misdannelser, når det anvendes under

graviditeten. Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Fertile kvinder skal have

foretaget en graviditetstest, inden behandling med Abraxane indledes. Abraxane bør ikke anvendes

under graviditeten eller til fertile kvinder, der ikke anvender sikker kontraception, medmindre

moderens kliniske tilstand kræver behandling med paclitaxel.

Amning

Paclitaxel og/eller dets metabolitter blev udskilt i mælken hos diegivende rotter (se pkt. 5.3). Det er

ukendt, om paclitaxel udskilles i human mælk. På grund af potentielle, alvorlige bivirkninger hos

ammede spædbørn er Abraxane kontraindiceret under amning. Amning skal ophøre under hele

behandlingen.

Fertilitet

Abraxane forårsagede infertilitet hos hanrotter (se pkt. 5.3). Baseret på resultater fra dyr kan

fertiliteten hos mænd og kvinder blive kompromitteret. Mandlige patienter bør søge rådgivning om

opbevaring af sæd forud for behandling på grund af risikoen for permanent sterilitet som følge af

behandling med Abraxane.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Abraxane påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Abraxane kan muligvis forårsage bivirkninger såsom træthed (meget almindeligt) og svimmelhed

(almindeligt), der kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Patienter bør

frarådes at føre eller betjene maskiner, hvis de føler sig trætte eller svimle.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De hyppigste klinisk signifikante bivirkninger forbundet med anvendelse af Abraxane har været

neutropeni, perifer neuropati, artralgi/myalgi og gastrointestinale symptomer.

Hyppighederne af bivirkninger forbundet med administration af Abraxane er angivet i tabel 6

(Abraxane som monoterapi), i tabel 7 (Abraxane i kombination med gemcitabin) og i tabel 9

(Abraxane i kombination med carboplatin).

Hyppighederne er defineret som: meget almindelige (≥1/10), almindelige (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelige (≥1/1.000 til <1/100), sjældne (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjældne (<1/10.000). Inden

for hver enkelt gruppering af hyppigheder er bivirkningerne angivet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Brystkræft (Abraxane administreret som monoterapi)

Tabel over bivirkninger

Tabel 6 angiver bivirkninger forbundet med administration af Abraxane til patienter fra studier, hvor

Abraxane er blevet administreret som monoterapi i forskellige doseringer til forskellige indikationer

(N = 789).

Tabel 6: Bivirkninger rapporteret med Abraxane-monoterapi i forskellige doser i kliniske

studier

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

: Infektion, urinvejsinfektion, follikulit, infektion i øvre

luftveje, candidiasis, sinuit

Ikke almindelig

: Oral candidiasis, nasofaryngit, cellulit, herpes simplex,

virusinfektion, pneumoni, kateterrelateret infektion, svampeinfektion,

herpes zoster, infektion på infusionsstedet, sepsis

, neutropenisk sepsis

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og polypper)

Ikke almindelig:

Metastatiske smerter, tumornekrose

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

: Neutropeni, anæmi, leukopeni, trombocytopeni,

lymfopeni, knoglemarvssuppression

Almindelig

: Febril neutropeni

Sjælden:

Pancytopeni

Immunsystemet

Ikke almindelig

1

:

Overfølsomhed

Sjælden:

Svær overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig:

Anoreksi

Almindelig

: Dehydrering, nedsat appetit, hypokalæmi

Ikke almindelig:

Hypofosfatæmi, væskeretention, hypoalbuminæmi,

polydipsi, hyperglykæmi, hypokalcæmi, hypoglykæmi, hyponatræmi

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

: Søvnløshed, depression, angst

Ikke almindelig

: Rastløshed

Nervesystemet

Meget almindelig

: Perifer neuropati, neuropati, hypæstesi, paræstesi

Almindelig

: Perifer sensorisk neuropati, hovedpine, smagsforstyrrelser,

svimmelhed, perifer motorisk neuropati, ataksi, sensorisk forstyrrelse,

døsighed

Ikke almindelig

: Polyneuropati, arefleksi, dyskinesi, hyporefleksi,

neuralgi, hyposensibilitet, synkope, postural svimmelhed, neuropatiske

smerter, tremor

Tabel 6: Bivirkninger rapporteret med Abraxane-monoterapi i forskellige doser i kliniske

studier

Øjne

Almindelig:

Øget tåreflåd, sløret syn, tørre øjne, keratoconjunctivitis

sicca, tab af øjenvipper og -bryn

Ikke almindelig

: Øjenirritation, øjensmerter, synsforstyrrelser, sløret

syn, konjunktivit, kløe i øjet, keratit

Sjælden:

Cystoidt makulaødem

Øre og labyrint

Almindelig

: Svimmelhed

Ikke almindelig

: Øresmerter, tinnitus

Hjerte

Almindelig

: Takykardi, arytmi, supraventrikulær takykardi

Sjælden:

Bradykardi, hjertestop, nedsat venstre ventrikelfunktion,

kronisk hjerteinsufficiens, atrioventrikulært blok

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Flushing

, hedeture, hypertension, lymfødem

Ikke almindelig

: Hypotension, perifer kuldefornemmelse, ortostatisk

hypotension

Sjælden:

Trombose

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

: Interstitiel pneumonitis

, dyspnø, epistaxis,

faryngolaryngeale smerter, hoste, rinit, rinorré

Ikke almindelig

: Produktiv hoste, dyspnø ved anstrengelse, tillukning af

bihuler, nedsat respirationslyd, pleural effusion, allergisk rinit, hæshed,

nasal tilstopning, nasal tørhed, astmastisk respiration, lungeemboli,

pulmonal tromboembolisme

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

: Kvalme, diarré, opkastning, forstoppelse, stomatit

Almindelig

: Mavesmerter, oppustethed, øvre mavesmerter, dyspepsi,

gastroøsofageal refluks, oral hypæstesi

Ikke almindelig

: Dysfagi, flatulens, glossodyni, mundtørhed,

gingivalsmerter, løs afføring, øsofagit, nedre abdominalsmerter,

mundsår, oral smerte, rektalblødning

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

: Hepatomegali

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

: Hårtab, udslæt

Almindelig

: Negleforandringer, pruritus, tør hud, erytem,

misfarvning/pigmentering af negle, hyperpigmentering af hud,

onykolyse, negleændringer

Ikke almindelig

: Ømhed af neglelejet, urticaria, hudsmerter,

fotosensibilitet, pigmenteringsforstyrrelser, kløende udslæt, hudlidelse,

hyperhidrose, negletab, erytematøst udslæt, generaliseret udslæt,

dermatit, nattesved, makulopapuløst udslæt, vitiligo, hypotrikose,

ubehag ved neglene, generaliseret pruritus, makuløst udslæt, papulært

udslæt, hudlæsion, opsvulmet ansigt

Meget sjælden:

Stevens-Johnsons syndrom

, toksisk epidermal

nekrolyse

Tabel 6: Bivirkninger rapporteret med Abraxane-monoterapi i forskellige doser i kliniske

studier

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig

: Artralgi, myalgi

Almindelig

: Ekstremitetssmerter, knoglesmerter, rygsmerter,

muskelkramper, smerter i lemmerne

Ikke almindelig

: Smerter i brystvæggen, muskelsvaghed, halssmerter,

lyskensmerter, muskelspasmer, smerter i bevægeapparatet,

flankesmerter, ubehag i lemmerne, muskelsvaghed

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

: Dysuri, pollakiuri, hæmaturi, nokturi, polyuri,

urininkontinens

Det reproduktive system

og mammae

Ikke almindelig

: Brystsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

: Træthed, asteni, pyreksi

Almindelig

: Perifert ødem, slimhindeinflammation, smerter, stivhed,

ødem, svaghed, nedsat performance-status, brystsmerter,

influenzalignende sygdom, generel utilpashed, letargi, hyperpyreksi

Ikke almindelig

: Ubehag i brystet, gangforstyrrelser, hævelser, reaktion

på injektionsstedet

Sjælden:

Ekstravasation

Undersøgelser

Almindelig

: Nedsat vægt, forhøjet alaninaminotransferase (ALAT),

forhøjet aspartataminotransferase (ASAT), nedsat hæmatokrit, nedsat

antal røde blodlegemer, øget legemstemperatur, forhøjet

gamma-glutamyltransferase, forhøjet serum-alkalisk fosfatase

Ikke almindelig

: Forhøjet blodtryk, øget vægt, forhøjet

laktatdehydrogenase (LD) i blodet, forhøjet serumkreatinin, forhøjet

blodsukker, forhøjet serumfosfor, nedsat serumkalium, forhøjet

bilirubin

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Ikke almindelig

: Kontusion

Sjælden:

Radiation recall

-fænomen, pneumonitis ved strålebehandling

MedDRA =

Medical Dictionary for Regulatory Activities

SMQ =

Standardized MedDRA Query

; SMQ er en gruppering af flere foretrukne MedDRA-termer

inden for et medicinsk begreb.

Hyppigheden af overfølsomhedsreaktioner er udregnet ud fra ét sikkert relateret tilfælde i en

population på 789 patienter.

Indberettet i forbindelse med overvågning efter markedsføring af Abraxane.

Hyppigheden af pneumonitis er beregnet på grundlag af poolede data hos 1.310 patienter i kliniske

studier, der fik Abraxane-monoterapi for brystkræft og for andre indikationer, på grundlag af

MedDRA, SMQ interstitiel lungesygdom. Se pkt. 4.4.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Følgende bivirkninger er de hyppigste og klinisk mest relevante bivirkninger relateret til 229 patienter

med metastatisk brystkræft, som blev behandlet med 260 mg/m

Abraxane én gang hver 3. uge i det

pivotale kliniske fase III-studie.

Blod og lymfesystem

Neutropeni var den hyppigste vigtige hæmatologiske toksicitet (rapporteret hos 79 % af patienterne),

den var hurtigt reversibel og dosisafhængig; leukopeni blev rapporteret hos 71 % af patienterne.

Grad 4 neutropeni (< 500 celler/mm

) forekom hos 9 % af de patienter, der blev behandlet med

Abraxane. Febril neutropeni forekom hos fire patienter, som fik Abraxane. Anæmi

(Hb < 6,2 µmol/l

(10 g/dl)) blev observeret hos 46 % af patienterne, der fik Abraxane, og var udtalt (Hb < 5 µmol/l (8

g/dl)) i tre tilfælde. Lymfopeni blev observeret hos 45 % af patienterne.

Nervesystemet

Generelt var hyppigheden og sværhedsgraden af neurotoksicitet dosisafhængig hos patienter, der fik

Abraxane. Perifer neuropati (hovedsagelig grad 1 eller 2 sensorisk neuropati) blev observeret hos

68 % af patienterne, der fik Abraxane; heraf var 10 % grad 3, og ingen var grad 4 (se pkt. 5.1).

Mave-tarm-kanalen

Kvalme forekom hos 29 % af patienterne og diarré hos 25 % af patienterne.

Hud og subkutane væv

Alopeci blev observeret hos mere end 80 % af patienterne, som blev behandlet med Abraxane. De

fleste tilfælde af alopeci forekom inden for en måned efter behandlingsstart med Abraxane.

Omfattende hårtab ≥ 50 % forventes hos de fleste patienter, der oplever alopeci.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Artralgi forekom hos 32 % af patienterne, der fik Abraxane, og var svær i 6 % af tilfældene. Myalgi

forekom hos 24 % af patienterne, som fik Abraxane, og var svær i 7 % af tilfældene. Symptomerne var

sædvanligvis forbigående, de opstod typisk tre dage efter administration af Abraxane og forsvandt

inden for en uge.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni/træthed blev rapporteret af 40 % af patienterne.

Adenokarcinom i pancreas (Abraxane administreret i kombination med gemcitabin)

Tabel over bivirkninger

Der blev vurderet bivirkninger hos 421 patienter, behandlet med Abraxane i kombination med

gemcitabin, og hos 402 patienter, behandlet med gemcitabin-monoterapi, der fik systemisk

førstelinjebehandling mod metastatisk adenokarcinom i pancreas i et randomiseret, kontrolleret, åbent

fase III-studie. Tabel 7 angiver bivirkninger vurderet hos patienter med adenokarcinom i pancreas i

behandling med Abraxane i kombination med gemcitabin.

Tabel 7: Bivirkninger rapporteret med Abraxane i kombination med gemcitabin (N =421)

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

: Sepsis, pneumoni, oral candidiasis

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

: Neutropeni, anæmi, trombocytopeni

Almindelig

: Pancytopeni

Ikke almindelig

: Trombotisk trombocytopenisk purpura

Metabolisme og

ernæring

Meget almindelig

: Dehydrering, nedsat appetit, hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig

: Søvnløshed, depression

Almindelig

: Angst

Nervesystemet

Meget almindelig

: Perifer neuropati

, dysgeusi, hovedpine, svimmelhed

Ikke almindelig

: parese af 7. nerve

Øjne

Almindelig

: Øget tåreflåd

Ikke almindelig

: Cystoidt makulaødem

Hjerte

Almindelig

: Kronisk hjerteinsufficiens, takykardi

Tabel 7: Bivirkninger rapporteret med Abraxane i kombination med gemcitabin (N =421)

Vaskulære sygdomme

Almindelig

: Hypotension, hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Meget almindelig

Dyspnø, epistaxis, hoste

Almindelig

: Pneumonitis

, nasal tilstopning

Ikke almindelig

: Tør hals, nasal tørhed

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

: Kvalme, diarré, opkastning, forstoppelse,

abdominalsmerter, øvre abdominalsmerter

Almindelig

: Stomatit, intestinal obstruktion, kolitis, mundtørhed

Lever og galdeveje

Almindelig

: Kolangitis

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Hårtab, udslæt

Almindelig

: Pruritus, tør hud, negleforandringer,

flushing

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig

Ekstremitetssmerter, artralgi, myalgi

Almindelig

: Muskelsvaghed, knoglesmerter

Nyrer og urinveje

Almindelig

: Akut nyresvigt

Ikke almindelig

: Hæmolytisk uræmisk syndrom

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

: Træthed, perifer ødem, pyreksi, asteni, kulderystelser

Almindelig

: Reaktion på infusionsstedet

Undersøgelser

Meget almindelig

: Vægtreduktion, forhøjet alaninaminotransferase

Almindelig

: Forhøjet aspartataminotransferase, forhøjet bilirubin i blodet,

forhøjet kreatinin i blodet

MedDRA =

Medical Dictionary for Regulatory Activities

, SMQ =

Standardized MedDRA Query

gruppering af flere foretrukne MedDRA-termer inden for et medicinsk begreb).

Perifer neuropati evalueret ved brug af SMQ (bredt defineret).

Pneumonitis evalueret ved brug af SMQ interstitiel lungesygdom (bredt defineret)

I dette randomiserede, kontrollerede, åbne fase III-studie, blev bivirkninger, der førte til døden i løbet

af 30 dage efter den sidste dosis studiemedicin, rapporteret hos 4% af de patienterne, der fik Abraxane

i kombination med gemcitabin, og hos 4% af de patienterne, der fik gemcitabin-monoterapi.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Følgende er de hyppigste og vigtigste forekomster af bivirkninger hos 421 patienter med metastatisk

adenokarcinom i pancreas, som blev behandlet med 125 mg/m

Abraxane i kombination med

gemcitabin ved en dosis på 1.000 mg/m

, der blev givet på Dag 1, 8 og 15 i hver 28-dages cyklus i det

kliniske fase III-studie.

Blod og lymfesystem

Tabel 8 angiver hyppigheder og sværhedsgrader af hæmatologiske, laboratoriedetekterede anomalier

hos patienter i behandling med Abraxane i kombination med gemcitabin eller med gemcitabin.

Tabel 8: Hæmatologiske laboratoriedetekterede anomalier i studiet af adenokarcinom i

pancreas

Abraxane (125 mg/m

2

)/

gemcitabin

Gemcitabin

Grad 1-4

(%)

Grad 3-4

(%)

Grad 1-4

(%)

Grad 3-4

(%)

Anæmi

Neutropeni

Trombocytopeni

405 patienter vurderet i gruppen behandlet med Abraxane/gemcitabin

388 patienter vurderet i gruppen behandlet med gemcitabin

404 patienter vurderet i gruppen behandlet med Abraxane/gemcitabin

Perifer neuropati

Hos patienter i behandling med Abraxane i kombination med gemcitabin var mediantiden til første

forekomst af grad 3 perifer neuropati 140 dage. Mediantiden til stigning med mindst 1 grad var 21

dage, og mediantiden til stigning fra grad 3 perifer neuropati til grad 0 eller 1 var 29 dage. Ud af de

patienter, der fik behandlingen afbrudt på grund af perifer neuropati, var 44% (31/70 patienter) i stand

til at genoptage Abraxane med en reduceret dosis. Ingen patienter i behandling med Abraxane i

kombination med gemcitabin havde grad 4 perifer neuropati.

Sepsis

Sepsis blev rapporteret med en hyppighed på 5% hos patienter med eller uden neutropeni, som fik

Abraxane i kombination med gemcitabin i løbet af et studie hos patienter med adenokarcinom i

pancreas. Komplikationer, der skyldes den underliggende pancreascancer, især galdevejsobstruktion

eller tilstedeværelsen af en galdevejsstent, blev identificeret som signifikante bidragende faktorer.

Hvis en patient bliver febril (uanset neutrofiltal), skal behandling med bredspektrede antibiotika

påbegyndes. Ved febril neutropeni skal Abraxane og gemcitabin afbrydes, indtil feberen går væk, og

ANC ≥ 1.500 celler/mm

, hvorefter behandlingen genoptages med reducerede dosisniveauer (se pkt.

4.2).

Pneumonitis

Pneumonitis er blevet rapporteret med en hyppighed på 4% under anvendelse af Abraxane i

kombination med gemcitabin. Ud af de 17 tilfælde af pneumonitis, som blev rapporteret hos patienter i

behandling med Abraxane i kombination med gemcitabin, havde 2 dødelig udgang. Overvåg

patienterne nøje for tegn og symptomer på pneumonitis. Efter infektiøs ætiologi er udelukket og

pneumonitis diagnosticeret, seponeres Abraxane og gemcitabin permanent, og passende behandling og

støttebehandling påbegyndes straks (se pkt. 4.2).

Ikke-småcellet lungecancer (Abraxane administreret i kombination med carboplatin)

Skema over bivirkninger

Tabel 9 angiver bivirkninger forbundet med administration af Abraxane i kombination med

carboplatin.

Tabel 9: Bivirkninger rapporteret med Abraxane i kombination med carboplatin (N = 514)

Infektioner og

parasitære sygdomme

Almindelig:

Pneumoni, bronkitis, infektion i øvre luftveje, urinvejsinfektion

Ikke almindelig:

Sepsis, oral candidiasis

Blod og lymfesystem

Meget almindelig:

Neutropeni

, trombocytopeni

, anæmi

, leukopeni

Almindelig:

Febril neutropeni, lymfopeni

Ikke almindelig:

Pancytopeni

Immunsystemet

Ikke almindelig:

Lægemiddeloverfølsomhed, overfølsomhed

Metabolisme og

ernæring

Meget almindelig:

Nedsat appetit

Almindelig:

Dehydrering

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Søvnløshed

Nervesystemet

Meget almindelig:

Perifer neuropati

Almindelig:

Dysgeusi, hovedpine, svimmelhed

Øjne

Almindelig:

Sløret syn

Vaskulære sygdomme

Almindelig:

Hypotension, hypertension

Ikke almindelig:

Ansigtsrødme

Luftveje, thorax og

mediastinum

Meget almindelig:

Dyspnø

Almindelig:

Hæmoptyse, epistaxis, hoste

Ikke almindelig:

Pneumonitis

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

Diarré, opkastning, kvalme, forstoppelse

Almindelig:

Stomatit, dyspepsi, abdominalsmerter, dysfagi

Lever og galdeveje

Almindelig:

Hyperbilirubinæmi

Hud og subkutane væv

Meget almindelig:

Udslæt, alopeci

Almindelig:

Pruritus, neglesygdom

Ikke almindelig:

Hudeksfoliation, allergisk dermatit, urticaria

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig:

Artralgi, myalgi

Almindelig:

Rygsmerter, ekstremitetssmerter, muskuloskeletale smerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig:

Træthed, asteni, perifert ødem

Almindelig

: Pyreksi, brystsmerter

Ikke almindelig:

Slimhindeinflammation, ekstravasation på infusionsstedet,

udslæt på infusionsstedet

Undersøgelser

Almindelig:

Forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet

aspartataminotransferase, forhøjet basisk fosfatase i blodet, vægttab

MedDRA = Medical Dictionary for Regulatory Activities: SMQ = Standardized MedDRA Query

Baseret på laboratorievurderinger: Maksimal myelosuppressionsgrad (behandlet population)

Perifer neuropati evalueret ved brug af SMQ neuropati (bredt defineret)

Pneumonitis evalueret ved brug af SMQ interstitiel lungesygdom (bredt defineret)

Hos patienter med ikke-småcellet lungecancer i behandling med Abraxane og carboplatin var

mediantiden til første forekomst af behandlingsrelateret grad 3 perifer neuropati 121 dage, og

mediantiden til forbedring af behandlingsrelateret grad 3 perifer neuropati til grad 1 var 38 dage. Ingen

patienter i behandling med Abraxane og carboplatin oplevede grad 4 perifer neuropati.

Anæmi og trombocytopeni blev hyppigere reporteret i Abraxane-armen end i Taxol-armen (hhv. 54 %

versus

28 % og 45 %

versus

27 %).

Patientrapporteret taxantoksicitet blev vurderet ved hjælp af de 4 delskalaer i taxanspørgeskemaet

Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT). Ved anvendelse af gentagen måleanalyse var 3 ud

af de 4 delskalaer (perifer neuropati, smerter i hænder/fødder samt hørelse) bedre for Abraxane og

carboplatin (p ≤ 0,002). For den sidste delskala (ødem) var der ingen forskel i behandlingsarmene.

Postmarketing-erfaringer

Kranienervepareser, parese af stemmebåndene og sjældne tilfælde af kraftige

overfølsomhedsreaktioner er blevet rapporteret under postmarketing-overvågning af Abraxane.

Der har været sjældne rapporter om nedsat synsskarphed på grund af cystoidt makulaødem under

behandling med Abraxane. Hvis cystoidt makulaødem diagnosticeres, skal Abraxane seponeres.

Der har været rapporter om tumorlysesyndrom under behandling med Abraxane.

Sklerodermi i huden er blevet rapporteret. I forbindelse med den løbende overvågning af Abraxane har

der været rapporteringer om palmar-plantar erytrodysæstesi hos nogle patienter, der tidligere havde

været eksponeret for capecitabin. Da disse bivirkninger er blevet rapporteret frivilligt under klinisk

praksis, kan der ikke foretages faktiske estimater af hyppigheden, og en kausal sammenhæng med

bivirkningerne er ikke blevet fastslået.

Pædiatrisk population

Studiet bestod af 106 patienter, hvoraf 104 var pædiatriske patienter i alderen fra 6 måneder til under

18 år (se pkt. 5.1). Hver patient oplevede mindst 1 bivirkning. De hyppigst rapporterede bivirkninger

var neutropeni, anæmi, leukopeni og pyrexi. Alvorlige bivirkninger rapporteret hos flere end 2

patienter var pyrexi, rygsmerter, perifert ødem og opkastning. Der blev ikke identificeret nye

sikkerhedssignaler hos det begrænsede antal pædiatriske patienter, der blev behandlet med Abraxane,

og sikkerhedsprofilen svarede til den voksne population.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersoner anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen kendt modgift mod overdosis af paclitaxel. I tilfælde af en overdosering skal patienten

overvåges nøje. Behandlingen bør rettes mod den forventelige alvorlige toksicitet i form af

knoglemarvssuppression, mukosit og perifer neuropati.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske midler, plantealkaloider og andre naturprodukter,

taxaner, ATC-kode: L01CD01

Virkningsmekanisme

Paclitaxel er et antimikrotubulusstof, der fremmer samlingen af mikrotubulus fra tubulindimerer og

stabiliserer mikrotubulus ved at forhindre depolymerisering. Denne stabilitet resulterer i hæmningen af

den normale dynamiske reorganisering af netværket af mikrotubuli, der er afgørende for nødvendige

cellefunktioner under interfase og mitose. Derudover inducerer paclitaxel dannelse af abnorme rækker

eller “bundter” af mikrotubuli igennem hele cellecyklus og multiple ”stråler” af mikrotubuli ved

centrosomet under mitosen.

Abraxane indeholder nanopartikler med en størrelse på ca. 130 nm, der består af humant

serumalbumin, hvor paclitaxel findes i en ikke-krystallinsk, amorf tilstand. Under intravenøs

administration dissocierer nanopartiklerne hurtigt til opløselige, albuminbundne paclitaxel-komplekser

med en størrelse på ca. 10 nm. Albumin vides at formidle caveolae-endoteltranscytose af

plasmabestanddele, og

in vitro-

studier har vist, at tilstedeværelsen af albumin i Abraxane øger

transporten af paclitaxel gennem endotelceller. Der er fremsat hypotese om, at denne øgede

transendoteliale caveolae-transport formidles af gp-60 albuminreceptoren, og at der er øget

akkumulering af paclitaxel i tumorområdet på grund af det albuminbindende protein

Secreted Protein

Acidic Rich in Cysteine

(SPARC).

Klinisk virkning og sikkerhed

Brystkræft

Data fra 106 patienter, der indgik i to enkeltarmede, ublindede studier og fra 454 patienter, der blev

behandlet i et randomiseret fase III sammenligningsstudie understøtter brugen af Abraxane ved

metastaserende brystkræft. Disse oplysninger vises nedenfor.

Enkeltarmede, ublindede studier

I ét studie blev Abraxane indgivet som en 30-minutters infusion i en dosis på 175 mg/m

43 patienter med metastaserende brystkræft. Det andet studie anvendte en dosis på 300 mg/m

som en

30 minutters infusion hos 63 patienter med metastaserende brystkræft. Patienterne blev behandlet uden

præmedicinering med steroider eller planlagt G-CSF støtte. Behandlingsserierne blev givet med 3

ugers intervaller. Responsraterne hos alle patienter var henholdsvis 39,5 % (95 % CI: 24,9 % - 54,2 %)

og 47,6 % (95 % Cl: 35,3 % - 60,0 %). Den mediane tid til sygdomsprogression var 5,3 måneder

(175 mg/m

; 95 % CI: 4,6 – 6,2 måneder) og 6,1 måneder (300 mg/m

; 95 % CI: 4,2 – 9,8 måneder).

Randomiseret, sammenligningsstudie

Dette multicenterstudie blev gennemført hos patienter med metastaserende brystkræft, der blev

behandlet hver 3. uge med paclitaxel som enkeltstof, enten som solvensbaseret paclitaxel 175 mg/m

givet som en 3-timers infusion med præmedicinering for at forhindre overfølsomhedsreaktioner

(N = 225), eller som Abraxane 260 mg/m

givet som en 30 minutters infusion uden præmedicinering

(N = 229).

64 % af patienterne havde nedsat performance-status (ECOG 1 eller 2) ved indgang i studiet; 79 %

havde viscerale metastaser; og 76 % havde >3 metastaselokalisationer. 14 % af patienterne havde ikke

tidligere fået kemoterapi; 27 % havde alene fået kemoterapi som adjuverende behandling, 40 % alene

som behandling for metastaserende sygdom og 19 % havde fået både adjuverende behandling og

behandling for metastaserende sygdom. 59 % fik studiemedicinen som anden linje behandling eller

senere behandling. 77 % af patienterne havde tidligere været eksponeret for antracykliner.

Den samlede responsrate, tid til sygdomsprogression, progressionsfri overlevelse og samlet

overlevelse for patienter, der fik >førstelinjebehandling, er vist nedenfor.

Tabel 10: Resultater for samlet responsrate, mediantid til sygdomsprogression og

progressionsfri og samlet overlevelse, baseret på investigators vurderinger.

Effektvariabler

Abraxane

(260 mg/m

Solvensbaseret paclitaxel

(175 mg/m

p-værdi

Responsrate [95 % CI] (%)

>Førstelinjebehandling

26,5 [18,98

34,05] (n = 132)

13,2 [7,54

18,93] (n = 136)

0,006

Tabel 10: Resultater for samlet responsrate, mediantid til sygdomsprogression og

progressionsfri og samlet overlevelse, baseret på investigators vurderinger.

Effektvariabler

Abraxane

(260 mg/m

Solvensbaseret paclitaxel

(175 mg/m

p-værdi

*Mediantid til sygdomsprogression [95 % CI] (uger)

>Førstelinjebehandling

20,9 [15,7

25,9] (n = 131)

16,1 [15,0

19,3] (n = 135)

0,011

*Median progressionsfri overlevelse [95 % CI] (uger)

>Førstelinjebehandling

20,6 [15,6

25,9] (n = 131)

16,1 [15,0

18,3] (n = 135)

0,010

*Samlet overlevelse [95 % CI] (uger)

>Førstelinjebehandling

56,4 [45,1

76,9] (n = 131)

46,7 [39,0

55,3] (n = 136)

0,020

Disse data er baseret på den kliniske studierapport: CA012-0 Addendum dateret Endelig udgave (23.

marts 2005)

-test

Log-rank test

229 patienter, der blev behandlet med Abraxane i det randomiserede, kontrollerede kliniske studier,

blev evalueret med hensyn til sikkerhed. Neurotoksicitet forårsaget af paclitaxel blev evalueret, indtil

der var opnået en stigning svarende til én grad hos patienter, der oplevede grad 3 perifer neuropati på

et hvilket som helst givet tidspunkt under behandlingen. Det naturlige forløb af perifer neuropati,

forårsaget af kumulativ toksicitet af Abraxane efter mere end 6 behandlinger, indtil neuropatien vendte

tilbage til

baseline

, blev ikke evalueret og forbliver ukendt.

Adenokarcinom i pancreas

Der blev udført et multicenter, multinationalt, randomiseret, åbent studie hos 861 patienter for at

sammenligne Abraxane/gemcitabin med gemcitabin-monoterapi som førstelinjebehandling hos

patienter med metastatisk adenokarcinom i pancreas. Abraxane blev administreret til patienter (N =

431) som intravenøs infusion i løbet af 30-40 minutter ved en dosis på 125 mg/m

, efterfulgt af

gemcitabin som intravenøs infusion i løbet af 30-40 minutter ved en dosis på 1.000 mg/m

, givet på

Dag 1, 8 og 15 i hver 28-dages cyklus. I den sammenlignende behandlingsarm blev gemcitabin

monoterapi administreret til patienter (N = 430) i henhold til den anbefalede dosis og regime.

Behandlingen blev administreret indtil sygdomsprogression eller udvikling af uacceptabel toksicitet.

Ud af de 431 patienter med adenokarcinom i pancreas, der blev randomiseret til Abraxane i

kombination med gemcitabin, var hovedparten (93 %) hvide, 4 % var sorte og 2 % var asiatiske. 16 %

havde en

Karnofsky Performance Status

(KPS) på 100, 42 % havde en KPS på 90, 35 % havde en

KPS på 80, 7 % havde en KPS på 70 og <1 % af patienterne havde en KPS på under 70. Patienter med

en høj kardiovaskular risiko eller en anamnese med perifer arteriesygdom og/eller bindevævssygdom

og/eller interstitiel lungesygdom blev ekskluderet fra studiet.

Den mediane behandlingsvarighed for patienterne var 3,9 måneder i Abraxane/gemcitabin-armen, og

2,8 måneder i gemcitabin-armen. 32% af patienterne i Abraxane/gemcitabin-armen, sammenlignet

med 15% af patienterne i gemcitabin-armen fik behandling i 6 måneder eller mere. For den

behandlede population var den mediane relative dosisintensitet for gemcitabin 75% i

Abraxane/gemcitabin-armen og 85% i gemcitabin-armen. Den mediane relative dosisintensitet for

Abraxane var 81%. En højere median kumulativ dosis af gemcitabin blev givet i

Abraxane/gemcitabin-armen (11.400 mg/m

) sammenlignet med gemcitabin-armen (9.000 mg/m

Det primære virkningsendepunkt var samlet overlevelse (

overall survival

, OS). De vigtigste

sekundære endepunkter var progressionsfri overlevelse (

progression-free survival

, PFS) og samlet

responsrate (

overall response rate

, ORR), begge vurderet ved en uafhængig, central, blindet

radiologisk gennemgang ved at bruge retningslinjer fra RECIST (version 1.0).

Tabel 11: Virkningsresultater fra randomiseret studie hos patienter med adenokarcinom i

pancreas (intent-to-treat-population)

Abraxane(125 mg/m

2

)/gemcitabin

(N=431)

Gemcitabin

(N=430)

Samlet overlevelse

Antal dødsfald (%)

333 (77)

359 (83)

Median samlet overlevelse,

måneder (95% CI)

8,5

(7,89; 9,53)

6,7

(6,01; 7,23)

+G/G

(95% CI)

0,72 (0,617; 0,835)

P-værdi

<0,0001

Overlevelsesrate % (95%

CI) efter

1 år

35% (29,7; 39,5)

22% (18,1; 26,7)

2 år

9% (6,2; 13,1)

4% (2,3; 7,2)

75. percentil samlet

overlevelse (måneder)

14,8

11,4

Progressionsfri overlevelse

Død eller progression, n (%)

277 (64)

265 (62)

Median progressionsfri

overlevelse, måneder (95 %

5,5

(4,47; 5,95)

3,7

(3,61; 4,04)

+G/G

(95% CI)

0,69 (0,581; 0,821)

P-værdi

<0,0001

Samlet responsrate:

Bekræftet fuldstændigt eller

delvist samlet respons, n (%)

99

(23)

31

95 % CI

19,1

27,2

10,1

(95% CI)

3,19 (2,178; 4,662)

P-værdi

-test)

<0,0001

CI = konfidensinterval, HR

A+G/G

hazard

ratio for Abraxane+gemcitabin/gemcitabin,

=responsrate

-forhold af Abraxane+gemcitabin/gemcitabin

stratificeret Cox proportionel

hazard

-model

stratificeret log-rank-test, stratificeret ved geografisk region (Nordamerika

versus

andre), KPS (70 til

versus

90 til 100) og tilstedeværelse af levermetastase (ja

versus

nej).

Der var en statistisk signifikant stigning i OS hos patienter, der blev behandlet med

Abraxane/gemcitabin

versus

gemcitabin alene, med 1,8 måneders stigning i median OS, 28% samlet

reduktion i risiko for død, 59% forbedring i 1-års overlevelse og 125% forbedring i 2-års

overlevelsesrater.

Figur 1: Kaplan-Meier-kurve af samlet overlevelse (intent-to-treat-population)

Behandlingens virkning på OS favoriserede Abraxane/gemcitabin-armen i flertallet af de

præspecificerede undergrupper (herunder køn, KPS, geografisk region, primær lokalitet af

pancreascancer, stadie ved diagnosticering, tilstedeværelse af levermetastaser, tilstedeværelse af

peritoneal karcinomatose, tidligere Whipple-procedure, tilstedeværelse af galdevejsstent ved

baseline,

tilstedeværelse af lungemetastaser og antallet af metastasesteder).For patienter ≥ 75 år i

Abraxane/gemcitabin- og gemcitabin-armene var

hazard

ratio (HR) for overlevelse 1,08 (95% CI

0,653; 1,797). Hos patienter med normale CA-19-9 -niveauer ved

baseline

var HR for overlevelse 1,07

(95% CI 0,692; 1,661).

Der var en statistisk signifikant forbedring i PFS med 1,8 måneders forbedring i median PFS hos

patienter, der blev behandlet med Abraxane/gemcitabin

versus

gemcitabin alene.

Ikke-småcellet lungecancer

Et randomiseret, åbent multicenterstudie blev udført hos 1.052 kemoterapi-naïve patienter med

Stadie IIIb/IV ikke-småcellet lungecancer. Studiet sammenlignede Abraxane i kombination med

carboplatin med solvensbaseret paclitaxel i kombination med carboplatin som førstelinjebehandling

hos patienter med fremskreden ikke-småcellet lungecancer. Over 99 % af patienterne havde en ECOG-

(Eastern Cooperative Oncology Group) præstationsstatus på 0 eller 1. Patienter med eksisterende

neuropati af grad ≥ 2 eller alvorlige medicinske risikofaktorer, der involverede nogle af de vigtige

organsystemer, blev ekskluderet. Abraxane blev administreret til patienter (N=521) som intravenøs

infusion i løbet af 30 minutter med en dosis på 100 mg/m

på Dag 1, 8 og 15 af i hver 21-dages cyklus

uden præmedicinering med steroid og uden profylakse med granulocyt kolonistimulerende

vækstfaktor (G-CSF). Umiddelbart efter afsluttet administration af Abraxane blev carboplatin

administreret intravenøst med en dosis på AUC = 6 mgmin/ml på Dag 1 i hver 21-dages cyklus.

Solvensbaseret paclitaxel blev administreret til patienter (N=531) med en dosis på 200 mg/m

intravenøs infusion i løbet af 3 timer med standard-præmedicinering, umiddelbart efterfulgt af

intravenøst administreret carboplatin med en dosis på AUC = 6 mgmin/ml. Hvert lægemiddel blev

administreret på Dag 1 i hver 21-dages cyklus. I begge studiearme blev behandlingen administreret

indtil sygdomsprogression eller udvikling af uacceptabel toksicitet. Det mediane antal

behandlingscyklusser var 6 i begge studiearme.

(PT med risiko)

ABX/GEM

Tid (måneder)

ABRAXANE+gemcitabin

Gemcitabin

Proportio n

Survival

Andel overlevende

Det primære virkningsendepunkt var samlet responsrate, defineret som den procentdel patienter, som

opnåede et objektivt bekræftet fuldstændigt respons eller et partielt respons, baseret på en uafhængig,

central, blindet radiologisk gennemgang ved at bruge retningslinjer fra RECIST (version 1.0).

Patienter i Abraxane/carboplatin-armen havde en signifikant højere samlet responsrate sammenlignet

med patienter i kontrolarmen: 33 %

versus

25 %, p = 0,005 (Tabel 12). Der var en signifikant forskel i

den samlede responsrate til fordel for Abraxane/carboplatin-armen sammenlignet med kontrolarmen

hos patienter med ikke-småcellet lungecancer med pladecellehistologi (N=450, 41 %

versus

24 %,

p<0,001), denne forskel førte imidlertid ikke til en forskel i PFS eller OS. Der var ingen forskel i

samlet responsrate mellem de 2 behandlingsarme for patienter med ikke-pladecellehistologi (N=602,

26 %

versus

25 %, p=0,808).

Tabel 12: Samlet responsrate i et randomiseret studie af ikke-småcellet lungecancer (intent-to-

treat-population)

Virkningsparameter

Abraxane

(100 mg/m

2

/uge)

+ carboplatin

(N = 521)

Solvensbaseret paclitaxel

(200 mg/m

2

hver 3. uge)

+ carboplatin

(N = 531)

Samlet responsrate (uafhængig gennemgang)

Bekræftet fuldstændigt eller delvist samlet respons, n

170 (33 %)

132 (25 %)

95 % CI (%)

28,6; 36,7

21,2; 28,5

(95,1 % CI)

1,313 (1,082; 1,593)

værdi

0,005

CI = konfidensinterval, HR

Hazard

ratio af Abraxane/carboplatin i forhold til solvensbaseret

paclitaxel/carboplatin, p

= responsrate for Abraxane/carboplatin i forhold til solvensbaseret

paclitaxel/carboplatin.

værdien er baseret på en chi

test.

Der var ingen statistisk signifikant forskel i progressionsfri overlevelse (ved en blindet radiologisk

vurdering) og samlet overlevelse mellem de to behandlingsarme. Der blev udført en efterfølgende non-

inferioritetsanalyse for PFS og OS med en præspecificeret non-inferioritetsmargin på 15 %. Non-

inferioritetskriteriet blev opfyldt for både PFS og OS med den øvre grænse af 95 %

konfidensintervallet for de tilhørende

hazard

ratioer på under 1,176 (Tabel 13).

Tabel 13: Non-inferioritetsanalyser for progressionsfri overlevelse og samlet overlevelse i et

randomiseret studie af ikke-småcellet lungecancer (intent-to-treat-population)

Virkningsparameter

Abraxane

(100 mg/m

2

/uge)

+ carboplatin

(N = 521)

Solvensbaseret paclitaxel

(200 mg/m

2

hver 3. uge)

+ carboplatin

(N = 531)

Progressionsfri overlevelse

a

(uafhængig gennemgang)

Død eller progression, n (%)

429 (82 %)

442 (83 %)

Median PFS (95 % CI) (måneder)

6,8 (5,7; 7,7)

6,5 (5,7; 6,9)

(95 % CI)

0,949 (0,830; 1,086)

Samlet overlevelse

Antal dødsfald, n (%)

360 (69 %)

384 (72 %)

Median OS (95 % CI) (måneder)

12,1 (10,8; 12,9)

11,2 (10,3; 12,6)

(95,1 % CI)

0,922 (0,797; 1,066)

CI = konfidensinterval, HR

Hazard

ratio af Abraxane/carboplatin til solvensbaseret

paclitaxel/carboplatin, p

= responsrate for Abraxane/carboplatin i forhold til solvensbaseret

paclitaxel/carboplatin.

I henhold til metodologiske overvejelser fra EMA for PFS-endepunkt blev manglende observationer

eller påbegyndelse af efterfølgende nye behandlinger ikke anvendt til censurering.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning hos pædiatriske patienter er ikke klarlagt (se pkt. 4.2).

Studie ABI-007-PST-001, et åbent fase ½-multicenterstudie til at bestemme dosis, vurdere sikkerhed,

tolerabilitet og foreløbig effekt af ugentlig Abraxan hos pædiatriske patienter med tilbagevendende

eller refraktære solide tumorer, der inkluderede i alt 106 patienter i alderen ≥6 måneder til ≤24 år.

Fase 1 delen af studiet inkluderede i alt 64 patienter i alderen fra 6 måneder til under 18 år, og fastslog

den maksimalt tolererede dosis (MTD) til 240 mg/m

administreret som intravenøs infusion over 30

minutter på dag 1, 8 og 15 i hver 28 dages cyklus.

I alt 42 patienter deltog i fase 2-delen, der benyttede et Simon to-trins minimax-design. Patienterne var

i alderen fra 6 måneder til 24 år og havde tilbagevendende eller refraktær Ewings sarkom,

neuroblastom eller rhabdomyosarkom. Studiet evaluerede antitumoraktivitet vurderet ved den samlede

responsrate (ORR). Af de 42 patienter var 1 patient <2, 27 var i alderen ≥ 2 til <12, 12 var i alderen

≥12 til <18, og 2 voksne patienter var i alderen ≥ 18 til 24 år.

Patienterne blev behandlet i en median på 2 cyklusser ved MTD. Fra de 41 patienter, der er egnede til

evaluering af effekt i trin 1, havde 1 patient i rhabdomyosarkom-gruppen (N=14) en bekræftet partiel

respons (PR), hvilket resulterede i en ORR på 7,1 % (95 % CI: 0,2, 33,9). Ingen bekræftet komplet

respons (CR) eller PR blev observeret i hverken Ewings sarkom-gruppen (N=13) eller neuroblastom-

gruppen (N=14). Ingen af studiearmerne fortsatte ind i trin 2, fordi det protokoldefinerede krav på ≥ 2

patienter for at opnå en bekræftet respons ikke var opfyldt.

De samlede mediane overlevelsesresultater, inklusive den 1-årige opfølgningsperiode, var 32,1 uger

(95% CI: 21,4, 72,9), 32,0 uger (95% CI: 12, ikke etableret) og 19,6 uger (95% CI: 4, 25.7) for

henholdsvis Ewings sarkom, neuroblastom og rhabdomyosarkom.

Den samlede sikkerhedsprofil for Abraxane hos pædiatriske patienter var i overensstemmelse med den

kendte sikkerhedsprofil for Abraxane hos voksne (se pkt. 4.8). Baseret på disse resultater blev det

konkluderet, at Abraxane som monoterapi ikke har meningsfuld klinisk aktivitet eller

overlevelsesfordel, som berettiger videreudvikling i den pædiatriske population.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken af total-paclitaxel efter 30- og 180-minutters infusioner af Abraxane ved

doseringsniveauer på 80 til 375 mg/m

blev bestemt i kliniske studier. Eksponeringen for paclitaxel

(AUC) øgedes lineært fra 2.653 til 16.736 ng∙t/ml efter dosering fra 80 til 300 mg/m

I et studie af patienter med fremskredne, solide tumorer blev de farmakokinetiske karakteristika af

paclitaxel efter intravenøs indgift af 260 mg/m

Abraxane over 30 minutter sammenlignet med

karakteristikaene efter 175 mg/m

af den solvensbaserede paclitaxelindsprøjtning givet over tre timer.

Baseret på en non-kompartmental farmakokinetisk analyse var plasmaclearance af paclitaxel med

Abraxane større (43 %) end clearance efter en solvensbaseret paclitaxelindsprøjtning, og

fordelingsvolumenen var også højere (53 %). Der var ingen forskelle i terminal halveringstid.

I et studie med 12 patienter, der fik gentagne doser Abraxane på 260 mg/m

i.v., var den

intraindividuelle variabilitet i AUC 19 % (interval 3,21-37,70 %). Der var ikke evidens for

akkumulering af paclitaxel ved flere behandlingsforløb.

Fordeling

Efter administration af Abraxane til patienter med solide tumorer fordeles paclitaxel ligeligt i

blodceller og plasma, og det er bundet til plasmaproteiner i høj grad (94 %).

Paclitaxels proteinbinding efter administration af Abraxane blev vurderet ved ultrafiltrering i et

intraindividuelt sammenligningsstudie. Fraktionen af frit paclitaxel var signifikant højere med

Abraxane (6,2 %) end med solvensbaseret paclitaxel (2,3 %). Dette medførte signifikant højere

eksponering for ubundet paclitaxel med Abraxane sammenlignet med solvensbaseret paclitaxel,

selvom den totale eksponering er sammenlignelig. Dette skyldes formentlig, at paclitaxel ikke fanges i

polyethoxyleret ricinusolie (Cremophor EL) miceller, sådan som det er tilfældet med solvensbaseret

paclitaxel. Baseret på den offentliggjorte litteratur indikerer

in vitro

-studier af binding til humane

serumproteiner (med paclitaxelkoncentrationer fra 0,1 til 50 µm), hvilket indikerer, at

proteinbindingen af paclitaxel ikke bliver påvirket af cimetidin, ranitidin, dexamethason eller

diphenhydramin.

Baseret på en populationsfarmakokinetisk analyse er det totale fordelingsvolumen ca. 1.741 l. Det

store fordelingsvolumen indikerer omfattende ekstravaskulær fordeling og/eller vævsbinding af

paclitaxel.

Biotransformation og elimination

Baseret på den offentliggjorte litteratur viser

in vitro

-studier med humane levermikrosomer og

vævssnit, at paclitaxel primært bliver metaboliseret til 6

-hydroxypaclitaxel og til to mindre

metabolitter, 3’-

p

-hydroxypaclitaxel og 6

-3’-

p

-dihydroxypaclitaxel. Dannelsen af disse

hydroxylerede metabolitter katalyseres af CYP2C8-, CYP3A4- og af henholdsvis både CYP2C8- og

CYP3A4-isoenzymer.

Efter 30-minutters infusion af Abraxane 260 mg/m

til patienter med metastatisk brystkræft udgjorde

den gennemsnitlige kumulative udskillelse af uomdannet aktivt stof i urinen 4 % af den totale

administrerede dosis med under 1 % som metabolitterne 6

-hydroxypaclitaxel og

3’-

p

-hydroxypaclitaxel, hvilket indikerer omfattende ikke-renal clearance. Paclitaxel elimineres

primært via levermetabolisering og galdeudskillelse.

Ved det kliniske dosisinterval på 80 til 300 mg/m

var den gennemsnitlige plasmaclearance af

paclitaxel i intervallet fra 13 til 30 l/t/m

, og den gennemsnitlige terminale halveringstid var i

intervallet fra 13 til 27 timer.

Nedsat leverfunktion

Virkningen af nedsat leverfunktion på populationsfarmakokinetikken af Abraxane blev undersøgt hos

patienter med fremskredne solide tumorer. Denne analyse omfattede patienter med normal

leverfunktion (n=130) og let (n=8), moderat (n=7) eller svært (n=5) nedsat leverfunktion (i henhold til

kriterierne fra

NCI Organ Dysfunction Working Group

). Resultaterne viser, at let nedsat leverfunktion

(totalbilirubin > 1 til ≤1,5 x øvre normalværdi) ikke har nogen klinisk vigtig virkning på paclitaxels

farmakokinetik. Patienter med moderat (total bilirubin > 1,5 til ≤ 3 x øvre normalværdi) eller svært

(totalbilirubin > 3 til ≤ 5 x øvre normalværdi) nedsat leverfunktion har en 22 % til 26 % reduktion i

paclitaxels maksimale eliminationshastighed og en ca. 20 % forhøjet gennemsnitlig paclitaxel-AUC,

sammenlignet med patienter med normal leverfunktion. Nedsat leverfunktion har ingen virkning på

den gennemsnitlige paclitaxel-C

. Desuden viser eliminationen af paclitaxel en invers korrelation

med totalbilirubin og en positiv korrelation med serumalbumin.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske modeller indikerer, at der ikke er nogen korrelation mellem

leverfunktion (indikeret ved niveauet af baseline-albumin eller totalbilirubin) og neutropeni efter

justering for Abraxane-eksponering.

Der foreliggger ingen farmakokinetiske data for patienter med totalbilirubin > 5 x øvre normalværdi

eller for patienter med metastatisk adenokarcinom i pancreas (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

En populationsfarmakokinetisk analyse omfattede patienter med normal nyrefunktion (n=65) og let

(n=61), moderat (n=23) eller svært (n=l) nedsat nyrefunktion (i henhold til udkastet til kriterierne for

FDA-retningslinjerne 2010). Let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥ 30 til

<90 ml/min) har ingen klinisk vigtig virkning på paclitaxels maksimale eliminationshastighed og

systemiske eksponering (AUC og C

). Farmakokinetiske data er utilstrækkelige for patienter med

svært nedsat nyrefunktion, og de er ikke tilgængelige for patienter med nyresygdom i slutstadiet.

Ældre

En populationsfarmakokinetisk analyse af Abraxane inkluderede patienter i aldersintervallet fra 24 til

85 år og viser, at alder ikke har en signifikant indflydelse på paclitaxels maksimale

eliminationshastighed og systemiske eksponering (AUC og C

Farmakokinetisk/farmakodynamisk modellering ved brug af data fra 125 patienter med fremskredne

solide tumorer indikerer, at patienter ≥ 65 år kan være mere følsomme for udvikling af neutropeni i

løbet af den første behandlingscyklus, selvom eksponeringen for paclitaxel i plasma ikke påvirkes af

alder.

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken for paclitaxel efter 30 minutters intravenøs administration ved dosisniveauer på

120 mg/m

til 270 mg/m

blev fastlagt hos 64 patienter (2 til ≤ 18 år) i fase 1 af et fase ½-studie med

tilbagevendende eller refraktære pædiatriske solide tumorer. Efter dosisøgning fra 120 til 270 mg/m

spandt paclitaxels gennemsnitlige AUC

(0-inf)

og C

fra henholdsvis 8867 til 14361 ng*t/ml og fra

3488 til 8078 ng/ml.

De dosis-normaliserede maksimale lægemiddeleksponeringsværdier var sammenlignelige på tværs af

det undersøgte dosisinterval. De dosis-normaliserede samlede lægemiddeleksponeringsværdier var

imidlertid kun sammenlignelige på tværs af 120 mg/m

til 240 mg/m

; med lavere dosis-normaliseret

ved 270 mg/m

dosisniveauet. Ved MTD på 240 mg/m

var gennemsnitlig CL 19,1 l/t, og den

gennemsnitlige terminale halveringstid var 13,5 timer.

Hos børn og unge patienter steg eksponeringen for paclitaxel med højere dosering, og ugentlige

lægemiddeleksponeringer var højere end hos voksne patienter.

Andre intrinsiske faktorer

Populationsfarmakokinetiske analyser af Abraxane indikerer, at køn, race (asiatisk

versus

hvid) og

typen af solide tumorer ikke har en klinisk vigtig virkning på paclitaxels systemiske eksponering

(AUC og C

). Patienter, der vejer 50 kg havde en paclitaxel-AUC, der var ca. 25 % lavere end for

patienter, der vejede 75 kg. Den kliniske relevans af dette fund er ikke kendt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Paclitaxels karcinogenictet er ikke blevet undersøgt. Paclitaxel er imidlertid – baseret på den

offentliggjorte litteratur – et potentielt karcinogent og genotoksisk middel i kliniske doser, baseret på

den farmakodynamiske virkningsmekanisme. Paclitaxel har vist sig at være clastogent

in vitro

(kromosomafvigelser i humane lymfocytter) og

in vivo

(mikronucleustest hos mus). Paclitaxel har vist

sig at være genotoksisk

in vivo

(mikronucleustest hos mus), men inducerede ikke mutagenicitet ved

Ames-test eller ved kinesisk hamster ovarie/hypoxanthin-guaninfosforibosyltransferase (CHO/HGPRT)

genmutationsbestemmelse.

Paclitaxel blev, ved doser under den terapeutiske dosis for mennesker, forbundet med lav fertilitet ved

administration før og under parring hos han- og hunrotter og føtal toksicitet hos rotter. Dyrestudier

viste irreversible, toksiske virkninger på de mandlige forplantningsorganer ved klinisk relevante

eksponeringsniveauer.

Paclitaxel og/eller dets metabolitter blev udskilt i mælken hos diegivende rotter. Efter intravenøs

administration af radioaktivt mærket paclitaxel til rotter på dag 9 til 10 postpartum, var

koncentrationen af radioaktivitet i mælk højere end i plasma og faldt i takt med plasmakoncentrationen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Humant albumin (indeholdende natrium, natriumcaprylat og D/L-N-acetyl-tryptophan).

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnede hætteglas

3 år

Stabilitet for den rekonstituerede suspension i hætteglasset

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er blevet påvist i 24 timer ved temperaturer på 2 °C-8 °C i den

originale emballage, beskyttet mod lys.

Stabilitet af den rekonstituerede suspension i infusionsposen

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er blevet påvist i 24 timer ved temperaturer på 2 °C-8 °C

efterfulgt af 4 timer ved 25 °C, beskyttet mod lys.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet dog anvendes straks efter rekonstitution og

fyldning af infusionsposerne, medmindre metoden til rekonstitution og fyldning af infusionsposerne

udelukker risiko for mikrobiel kontaminering.

Hvis produktet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -betingelser under anvendelse brugerens

ansvar.

Den samlede opbevaringstid for det rekonstituerede lægemiddel i hætteglasset og i infusionsposen, når

det opbevares i køleskab og er beskyttet mod lys, er 24 timer. Det rekonstituerede lægemiddel kan

efterfølgende opbevares i infusionsposen i 4 timer ved temperaturer under 25 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Uåbnede hætteglas

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys. Hverken frost eller nedkøling påvirker

præparatets stabilitet negativt. Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette

lægemiddel.

Rekonstitueret suspension

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hætteglas 50 ml (type 1-glas) med prop (butylgummi) og hætte (aluminium) indeholdende 100 mg

paclitaxel formuleret som albuminbundne nanopartikler.

Hætteglas 100 ml (type 1-glas) med prop (butylgummi) og hætte (aluminium) indeholdende 250 mg

paclitaxel formuleret som albuminbundne nanopartikler.

Pakningsstørrelse: Et hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Forholdsregler ved klargøring og administration

Paclitaxel er et cytotoksisk lægemiddel mod cancer, og som ved andre potentielt toksiske forbindelser,

skal der udvises forsigtighed ved håndtering af Abraxane. Anvendelse af handsker, beskyttelsesbriller

og beskyttende beklædning anbefales. Hvis suspensionen kommer i kontakt med huden, skal huden

straks vaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis den kommer i kontakt med slimhinder, skal der skylles

grundigt med vand. Abraxane bør kun klargøres og administreres af personale, der har modtaget

passende træning i håndteringen af cytotoksiske midler. Gravide kvinder bør ikke håndtere Abraxane.

Da der er risiko for ekstravasation, tilrådes det at overvåge infusionsstedet nøje for mulige

infiltrationer under administrationen af lægemidlet. Hvis infusionstiden af Abraxane følger

anvisningerne og begrænses til 30 minutter, reduceres risikoen for infusionsrelaterede reaktioner.

Rekonstitution og administration af lægemidlet

Abraxane leveres som et sterilt, frysetørret pulver til rekonstitution inden brug. Efter rekonstituering

indeholder hver ml suspension 5 mg paclitaxel formuleret som albuminbundne nanopartikler.

100 mg hætteglas: Ved brug af en steril sprøjte injiceres 20 ml natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml

(0,9 %) langsomt (i løbet af mindst et minut) ind i et hætteglas med Abraxane.

250 mg hætteglas: Ved brug af en steril sprøjte injiceres 50 ml natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml

(0,9 %) langsomt (i løbet af mindst et minut) ind i et hætteglas med Abraxane.

Infusionsvæsken bør sprøjtes mod indersiden af hætteglasset. Infusionsvæsken bør ikke sprøjtes

direkte på pulveret, da dette kan resultere i skumdannelse.

Når tilsætningen er fuldført, skal hætteglasset have lov til at stå i mindst 5 minutter for at sikre

ordentlig gennemvædning af det faste stof. Derefter bør hætteglasset forsigtigt og langsomt hvirvles

og/eller vendes på hovedet i mindst to minutter, indtil alt pulver er helt opløst. Dannelse af skum skal

undgås. Hvis der forekommer skumdannelse eller sammenklumpning, skal infusionsvæsken stå i

mindst 15 minutter, indtil skummet lægger sig.

Den rekonstituerede suspension skal være mælkeagtig og homogen uden synligt bundfald. En vis

bundfældning af den rekonstituerede suspension kan forekomme. Hvis der er synligt bundfald eller

bundfældning, skal hætteglasset forsigtigt vendes på hovedet igen for at sikre fuldstændig

resuspension før brug.

Inspicer suspensionen i hætteglasset for bundfald. Administrer ikke den rekonstituerede suspension,

hvis der ses partikler i hætteglasset.

Det nøjagtige, totale volumen af 5 mg/ml infusionsvæsken, der kræves til patienten, beregnes, og den

korrekte mængde rekonstitueret Abraxane injiceres i en tom, steril (PVC- eller ikke-PVC-type)

infusionspose.

Anvendelse af medicinsk udstyr med siliconeolie som smøremiddel (f.eks. kanyler og intravenøse (i.v.)

infusionsposer) til at rekonstituere og administrere Abraxane kan føre til dannelse af proteinholdige

tråde. Administrer Abraxane via et infusionssæt med et indsat 15 µm filter for at undgå administration

af disse tråde. Trådene fjernes med et 15 µm filter, og de fysiske eller kemiske egenskaber af det

rekonstituerede præparat ændres ikke herved.

Hvis filtre med en porestørrelse mindre end 15 µm anvendes, kan det medføre, at filteret tilstoppes.

Det er ikke nødvendigt at anvende specielle di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)-frie infusionsbeholdere

eller administrationssæt til at klargøre eller indgive Abraxane-infusioner.

Efter administration anbefales det, at den intravenøse slange skylles med natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) injektionsvæske for at sikre administration af hele dosis.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Celgene Europe B.V.

Winthontlaan 6 N

3526 KV Utrecht

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/428/001

EU/1/07/428/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11. januar 2008

Dato for seneste fornyelse: 14. januar 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om Abraxane findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/99258/2015

EMEA/H/C/000778

EPAR - sammendrag for offentligheden

Abraxane

paclitaxel

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Abraxane. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan Abraxane skal anvendes.

Hvad er Abraxane?

Abraxane er et pulver, som anvendes til fremstilling af en infusionsvæske, suspension, (drop i en

vene). Det indeholder det aktive stof paclitaxel, som er bundet til et menneskeligt protein kaldet

albumin.

Hvad anvendes Abraxane til?

Abraxane anvendes til behandling af følgende kræfttyper hos voksne:

Metastatisk brystkræft, når førstebehandlingen er holdt op med at virke, og standardbehandling

med et antracyklin (en anden type kræftlægemiddel) ikke er velegnet. ”Metastatisk" betyder, at

canceren har bredt sig til andre dele af kroppen

Metastatisk adenokarcinom (en form for kræft) i bugspytkirtlen. Abraxane anvendes som

førstebehandling i kombination med et andet kræftlægemiddel kaldet gemcitabin,

ikke-småcellet lungekræft som førstebehandling i kombination med kræftlægemidlet carboplatin,

når patienten ikke kan behandles med kirurgisk indgreb eller radioterapi.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Abraxane

EMA/99258/2015

Side 2/4

Hvordan anvendes Abraxane?

Abraxane bør kun indgives under nøje overvågning af en speciallæge i kræft på afdelinger, der er

specialiserede i at indgive celledræbende (cytotoksiske) lægemidler. Det bør ikke skiftes ud med andre

lægemidler indeholdende paclitaxel.

Abraxane indgives i en vene i en periode på 30 minutter.

Ved metastatisk brystkræft gives Abraxane alene hver tredje uge. Den anbefalede dosis er 260 mg pr.

kvadratmeter kropsoverflade (beregnet ud fra patientens højde og vægt).

Ved metastatisk adenokarcinom i bugspytkirtlen gives Abraxane i behandlingsforløb på fire uger. Den

anbefalede dosis er 125 mg pr. kvadratmeter kropsoverflade én gang dagligt på dag 1, 8 og 15 i hvert

forløb. Umiddelbart efter indgivelsen af Abraxane skal der gives en dosis gemcitabin på 1000 mg pr.

kvadratmeter kropsoverflade.

Ved ikke-småcellet lungekræft udføres behandlingen i tre ugers cyklusser. hvor Abraxane gives på dag

1, 8 og 15 i hver periode og carboplatin på dag 1 umiddelbart efter . Den anbefalede dosis Abraxane er

100 mg pr. kvadratmeter kropsoverflade.

De nærmere oplysninger fremgår af produktresuméet (også en del af denne EPAR).

Hvordan virker Abraxane?

Det aktive stof i Abraxane, paclitaxel, tilhører en gruppe af kræftlægemidler, som kaldes taxaner.

Paclitaxel blokerer den fase af celledelingen, hvor cellernes indre skelet nedbrydes, så cellerne kan

dele sig. Når denne struktur holdes intakt, kan cellerne ikke dele sig, og de vil til sidst dø. Abraxane

påvirker også andre celler end kræftcellerne, såsom blod- og nerveceller, hvilket kan medføre

bivirkninger.

Paclitaxel er blevet anvendt som kræftlægemiddel siden 1993. I Abraxan er paclitaxel i modsætning til

konventionelle lægemidler, der indeholder paclitaxel, bundet til det humane protein albumin i bittesmå

partikler, der kaldes for nanopartikler. Dette gør det nemt at lave en paclitaxelopløsning, som kan

indgives i en vene.

Hvordan blev Abraxane undersøgt?

For metastatisk brystkræft blev Abraxane undersøgt i en hovedundersøgelse, der omfattede

460 kvinder, hvoraf cirka tre fjerdedele tidligere var blevet behandlet med et antracyklin. Cirka

halvdelen af patienterne i undersøgelsen var allerede blevet behandlet for deres kræftsygdom, efter at

den var begyndt at brede sig. Abraxane som enebehandling blev sammenlignet med et konventionelt

paclitaxelholdigt lægemiddel i kombination med andre lægemidler for at minimere bivirkningerne.

Virkningen blev hovedsageligt målt på antallet af patienter, der reagerede på behandlingen efter

mindst fem uger. Det blev betragtet som en reaktion, hvis patientens største kræftknuder forsvandt

eller blev reduceret med mindst 30 %.

Metastatisk adenokarcinom i bugspytkirtlen blev undersøgt i en hovedundersøgelse, der omfattede

861 patienter, som enten fik Abraxane i kombination med gemcitabin eller gemcitabin alene.

Virkningen blev hovedsagelig målt på, hvor længe patienterne levede.

Ved små-cellet lungekræft blev kombinationen Abraxane og carboplatin sammenlignet med en

kombination af et konventionelt lægemiddel og carboplatin hos 1 052 patienter. Behandlingens

Abraxane

EMA/99258/2015

Side 3/4

virkning blev hovedsagelig bedømt på, hvor stor en procentdel af patienterne, der reagerede på

behandlingen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Abraxane?

Til behandling af metastatisk brystkræft var Abraxane mere effektivt end konventionelle lægemidler

indeholdende paclitaxel. Samlet set reagerede 31 % (72 ud af 229) af de kvinder i

hovedundersøgelsen, som blev behandlet med Abraxane, på behandlingen, sammenlignet med 16 %

(37 ud af 225) af de kvinder, der blev behandlet med konventionelle lægemidler indeholdende

paclitaxel.

Når der kun tages højde for de patienter, der fik deres første behandling for metastatisk brystkræft,

sås der ingen forskel mellem lægemidlerne for så vidt angår den målte virkning, f.eks. tiden inden

sygdomsprogression og overlevelsestiden. Abraxane var mere effektivt end konventionelle lægemidler

indeholdende paclitaxel hos gruppen af patienter, der tidligere var blevet behandlet med andre

lægemidler for metastatisk brystkræft. Virksomheden trak derfor sin ansøgning om brug af Abraxane

som førstevalgsbehandling tilbage under vurderingen af lægemidlet.

Ved metastatisk adenokarcinom i bugspytkirtlen viste Abraxane sig at forbedre den samlede

overlevelsestid. Patienter, der modtog behandling med kombinationen af Abraxane og gemcitabin,

overlevede i gennemsnit 8,5 måned, sammenlignet med 6,7 måneder ved behandling med gemcitabin

alene.

Ved små-cellet lungekræft responderede 33 % af patienterne, der modtog Abraxane og carboplatin på

behandling, sammenlignet med 25 % af dem, der modtog konventionel paclitaxel og carboplatin.

Hvilken risiko er der forbundet med Abraxane?

De hyppigste bivirkninger ved Abraxane (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

neutropeni (for få neutrofiler, som er en type hvide blodlegemer), gastrointestinale gener (lidelser i

fordøjelsessystemet), perifer neuropati (beskadigelse af nerver, herunder nerverne i hænder og

fødder), ledsmerter og muskelsmerter. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved

Abraxane fremgår af indlægssedlen.

Abraxane må ikke anvendes hos patienter, som ammer, eller som har et lavt neutrofiltal i blodet inden

behandlingens start. Den fuldstændige liste over begrænsninger ved Abraxane fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Abraxane godkendt?

CHMP bemærkede, at Abraxane var mere effektivt end konventionelle lægemidler indeholdende

paclitaxel hos patienter med metastatisk brystkræft, hvis førstebehandling var holdt op med at virke,

og at der hos patienter, der skulle behandles med Abraxane, i modsætning til andre lægemidler

indeholdende paclitaxel, ikke var behov for forudgående behandling med andre lægemidler for at

forebygge overfølsomhedsreaktioner. Abraxane i kombination med gemcitabin viste sig desuden at

forbedre overlevelsen hos patienter med metastatisk adenokarcinom i bugspytkirtlen sammenlignet

med behandling med gemcitabine alene og var effektivt i kombination med carboplatin til behandling af

ikke-småcellet lungekræft. CHMP besluttede, at fordelene ved Abraxane opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Abraxane.

Abraxane

EMA/99258/2015

Side 4/4

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Abraxane?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Abraxane anvendes så sikkert og effektivt som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

for Abraxane, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Abraxane

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Abraxane den 11. januar 2008.

Den fuldstændige EPAR for Nemdatine findes på agenturets websted under

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Abraxane, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 02-2015.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information