Taxespira (previously Docetaxel Hospira UK Limited )

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-10-2019

Aktiv bestanddel:
docetaxeltrihydrat
Tilgængelig fra:
Hospira UK Limited
ATC-kode:
L01CD02
INN (International Name):
docetaxel
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Mave Neoplasmer, Prostatic Neoplasmer, Bryst Neoplasmer, Hoved og Hals Neoplasmer, Carcinoma, Non-Small-Cell Lung
Terapeutiske indikationer:
Bryst cancerTaxespira i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er angivet for den adjuverende behandling af patienter med:betjenes node-positiv brystkræft;betjenes node-negativ brystkræft. For patienter med betjenes node-negativ brystkræft, adjuverende behandling bør begrænses til patienter, der er berettiget til at modtage kemoterapi i henhold til internationalt anerkendte kriterier for primære behandling af tidlig brystkræft. Taxespira i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, der ikke tidligere har modtaget cytotoksisk behandling for denne tilstand. Taxespira monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksiske terapi. Tidligere kemoterapi skulle have inkluderet et anthracyclin eller et alkyleringsmiddel. Taxespira kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med metastatisk brystcancer, hvis tumorer over hurtig HER2
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003925
Autorisation dato:
2015-08-28
EMEA kode:
EMEA/H/C/003925

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

07-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

07-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

07-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

07-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - norsk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - islandsk

15-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

15-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

15-10-2019

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til patienten

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 140 mg/7 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 160 mg/8 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet på hospitalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil

vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet på hospitalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning

bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her

Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Taxespira

3. Sådan skal du bruge Taxespira

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel hedder Taxespira. Lægemidlets handelsnavn er docetaxel. Docetaxel er et stof, der

udvindes af nålene fra takstræer. Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxoider.

Taxespira er ordineret af din læge til behandling af brystkræft, specielle former for lungekræft (ikke-

småcellet lungekræft), prostatakræft, mavekræft eller hoved- og halskræft:

Ved behandling af fremskreden brystkræft kan Taxespira enten indgives alene eller i

kombination med doxorubicin, trastuzumab eller capecitabin.

Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden spredning til lymfeknuder kan Taxespira

indgives i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid.

Ved behandling af lungekræft kan Taxespira indgives enten alene eller i kombination med

cisplatin.

Ved behandling af prostatakræft kan Taxespira indgives i kombination med prednison eller

prednisolon.

Ved behandling af metastatisk mavekræft kan Taxespira indgives i kombination med cisplatin

og 5-fluorouracil.

Ved behandling af hoved- og halskræft kan Taxespira indgives i kombination med cisplatin og

5-fluorouracil.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Taxespira

Brug ikke Taxespira

hvis du er allergisk over for docetaxel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Taxespira (angivet i

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

punkt 6)

hvis du har for lavt antal hvide blodlegemer

hvis du har en alvorlig leversygdom

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Taxespira vil du få taget blodprøver for at kontrollere, om du har nok

blodceller og den nødvendige leverfunktion til at få Taxespira. Du kan få feber eller infektioner, hvis

antallet af hvide blodlegemer ikke tilfredsstillende.

Kontakt straks lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever mavesmerter

eller –ømhed, diaré, endetarmsblødning, blodig afførring eller feber. Disse symptomer kan være de

første tegn på en alvorlig mave-tarmforgiftning, som kan være dødelig. Din læge bør straks igangsætte

behandling.

Fortæl det til din læge, apotekspersonalet på hospitalet eller sundhedspersonalet, hvis du har

problemer med synet. Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have dine

øjne og dit syn undersøgt.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du har hjerteproblemer.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du har haft en allergisk reaktion

ved tidligere behandling med paclitaxel.

Hvis du får akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre, skal du

straks fortælle det til lægen, apotekspersonalet på hospitalet eller sundhedspersonalet. Lægen vil

muligvis afbryde din behandling med det samme.

Du vil blive bedt om at tage en præmedicinering bestående af oralt kortikosteroid (for eksempel

dexamethason) 1 dag før behandlingen med Taxespira. Du skal fortsætte med at tage

præmedicineringen i yderligere 1 til 2 dage for at mindske visse bivirkninger, som kan opstå efter

infusion af Taxespira. Specielt kan der være tale om bivirkninger som allergiske reaktioner og

væskeansamlinger (hævede hænder, fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodceller.

Taxespira indeholder alkohol. Fortæl det til din læge, hvis du er afhængig af alkohol, epilepsi eller

lider af leversvækkelse. Se også afsnittet “Taxespira indeholder ethanol (alkohol)” nedenfor.

Brug af anden medicin sammen med Taxespira

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet på hospitalet, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det skyldes, at Taxespira

eller den anden medicin måske ikke virker så godt som forventet, og du måske lettere får bivirkninger.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan ændre virkningen af anden medicin.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg altid lægen til råds, før du tager nogen form for medicin.

Taxespira må IKKE anvendes, hvis du er gravid, medmindre din læge udtrykkeligt ønsker det.

Du må ikke blive gravid under behandling med dette lægemiddel, og du skal bruge sikker prævention

under behandlingen, da Taxespira kan skade det ufødte barn. Du skal straks informere din læge, hvis

du bliver gravid under behandlingen.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Taxespira

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hvis du er mand, og du er i behandling med Taxespira, frarådes du at få børn under og op til 6

måneder efter behandlingen samt til at søge vejledning vedrørende opbevaring af sæd inden

behandlingen, da docetaxel kan ændre mandens frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke din evne til at køre motorkøretøj eller arbejde

med maskiner. Du kan opleve bivirkninger af dette lægemiddel, som kan påvirke din evne til at føre

motorkøretøj, bruge værktøj eller betjene maskiner (se punkt 4 ”Bivirkninger”). Hvis dette sker, må du

ikke føre motorkøretøj, bruge værktøj eller maskiner, før du har talt med din læge, sundhedspersonalet

eller hospitalsfarmaceuten.

Taxespira indeholder ethanol (alkohol)

20 mg/1 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol), dvs. op til 395 mg vandfri ethanol

pr. 1 ml hætteglas, svarende til 10 ml øl eller 4 ml vin.

80 mg/4 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol), dvs. op til 1580 mg vandfri ethanol

pr. 4 ml hætteglas, svarende til 40 ml øl eller 17 ml vin.

120 mg/6 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol), dvs. op til 2370 mg vandfri ethanol

pr. 6 ml hætteglas, svarende til 60 ml øl eller 25 ml vin.

140 mg/7 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol), dvs. op til 2765 mg vandfri ethanol

pr. 7 ml hætteglas, svarende til 70 ml øl eller 29 ml vin.

160 mg/8 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol), dvs. op til 3160 mg vandfri ethanol

pr. 8 ml hætteglas, svarende til 80 ml øl eller 33 ml vin.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan have virkninger på centralnervesystemet (den del af

nervesystemet, der omfatter hjernen og rygmarven).

Det kan være skadeligt for alkoholikere.

Det skal der tages højde for hos gravide og ammende kvinder, børn og patienter i højrisikogrupper

såsom patienter med leversygdom eller epilepsi.

3.

Sådan skal du bruge Taxespira

Taxespira vil blive indgivet til dig af sundhedspersonalet.

Sædvanlig dosis

Den sædvanlige dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne dit

legemsoverfladeareal i kvadratmeter (m²) og fastlægge den dosis, du skal have.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indgivelsesmetode og indgivelsesvej

Taxespira vil blive givet som en infusion i en vene (intravenøs indgivelse). Infusionen vil vare cirka 1

time, mens du er på hospitalet.

Indgivelseshyppighed

Du vil normalt få en infusion én gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og indgivelseshyppighed afhængigt af dine blodprøver, din almene tilstand

og din reaktion på Taxespira. Vær særlig opmærksom på at informere din læge, hvis du får diarré, sår i

munden, følelsesløshed, stikkende og prikkende fornemmelser eller feber, og giv lægen resultatet af

dine blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at vurdere, om det er nødvendigt at

nedsætte din dosis. Er du i tvivl om anvendelsen af dette lægemiddel, så spørg lægen eller

apotekspersonalet på hospitalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil drøfte disse bivirkninger med dig og forklare mulige risici og fordele ved behandlingen.

De mest almindeligt indberettede bivirkninger af Taxespira alene er: fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer, hårtab (alopeci), kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Bivirkningerne af Taxespira kan blive mere alvorlige, når det gives i kombination med andre

kemoterapeutiske midler.

Følgende allergiske reaktioner kan optræde under infusionen på hospitalet (kan forekomme hos mere

end 1 ud af 10 patienter):

rødmen, hudreaktioner, kløe

trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær

feber eller kulderystelser

rygsmerter

lavt blodtryk.

Der kan også opstå mere alvorlige reaktioner.

Hvis du har haft en allergisk reaktion overfor paclitaxel kan du også få en allergisk reaktion overfor

docetaxel, som kan være mere alvorlig.

Din tilstand vil blive nøje overvåget af hospitalspersonalet under behandlingen. Fortæl det straks til

hospitalspersonalet, hvis du får nogle af disse bivirkninger.

Nedenstående bivirkninger kan opstå mellem infusionerne af Taxespira, og hyppigheden kan variere

alt efter kombinationen af de lægemidler, du får:

Meget almindelige (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter):

infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi) eller hvide blodlegemer (som er vigtige i

bekæmpelsen af infektioner) og blodplader (vigtige for størkning af blodet)

feber: Hvis det forekommer, skal du straks fortælle det til lægen.

allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

manglende appetit (anoreksi)

søvnløshed

følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse

smerter i led eller muskler

hovedpine

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

smagsforstyrrelser

betændelse i øjet eller øget tåreflåd

hævelse på grund af mangelfuld drænage af lymfe

stakåndethed

næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

næseblod

mundsår

maveproblemer, herunder kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

mavesmerter

fordøjelsesbesvær

hårtab: i de fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage. I nogle tilfælde (frekvens ikke

kendt) er permanent hårtab blevet observeret

rødmen og hævelse på håndflader eller fodsåler, som kan få huden til at skalle af. Dette kan

også forekomme på armene, i ansigtet eller på kroppen

ændring af farven på neglene, som kan løsne sig

muskelømhed og -smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

ændrede eller udeblevne menstruationer

hævelse på hænder, fødder eller ben

træthed eller influenza-lignende symptomer

vægtstigning eller vægttab.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

svamp i mundhulen (trøske)

dehydrering

svimmelhed

nedsat hørelse

fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

hjertesvigt

betændelse i spiserøret (øsofagitis)

mundtørhed

synkebesvær eller smerter ved synkning

blødning

forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver).

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

besvimelse

hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse (flebitis) eller hævelse af venen

blodpropper.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Betændelse i tyktarm, tyndtarm, som kan være dødelig (hyppighed ikke kendt); perforering af

tarmene.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær (interstitiel lungesygdom).

Der kan også opstå betændelse i lungerne, når behandling med docetaxel bruges sammen med

strålebehandling

lungebetændelse (pneumoni)

ardannelse og fortykkelse i lungerne sammen med stakåndethed (lungefibrose)

sløret syn på grund af hævelse på øjets nethinde (cystoidt makulaødem)

fald i indholdet af natrium, kalium, magnesium og/eller calcium i blodet (forstyrrelse i

elektrolytbalancen).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

ventrikulær arytmi eller ventrikulær takykardi (manifesteret som uregelmæssig og/eller hurtig

hjerterytme, alvorlig åndenød, svimmelhed og/eller besvimelse). Nogle af disse symptomer kan

være alvorlige. Hvis dette sker, skal du omgående fortælle det til lægen.

reaktioner på injektionsstedet på stedet for en tidligere reaktion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet på

hospitalet.. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på den ydre pakning og hætteglassets etiket efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Hætteglasset skal bruges umiddelbart efter åbning. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og

-betingelser brugerens eget ansvar.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og

aseptiske forhold.

Lægemidlet skal bruges, straks efter at det er tilsat i infusionsposen. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -betingelser efter anbrud brugerens eget ansvar og vil normalt ikke overstige 6 timer

ved temperaturer på under 25 °C, inklusive 1 times infusion.

Den fysiske og kemiske stabilitet efter åbning af infusionsopløsningen, der er tilberedt efter

anbefalingerne, er påvist i poser uden indhold af PVC i op til 48 timer, når den opbevares ved mellem

2° C og 8° C.

Docetaxel infusionsvæske, opløsning, er overmættet og kan derfor krystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes, men skal kasseres.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet. Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Taxespira indeholder:

Aktivt stof: docetaxel (som trihydrat). Hver ml opløsning indeholder 20 mg docetaxel (som

trihydrat).

20 mg/1 ml

Et hætteglas med 1 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

80 mg/4 ml

Et hætteglas med 4 ml koncentrat indeholder 80 mg docetaxel.

120 mg/6 ml

Et hætteglas med 6 ml koncentrat indeholder 120 mg docetaxel.

140 mg/7 ml

Et hætteglas med 7 ml koncentrat indeholder 140 mg docetaxel.

160 mg/8 ml

Et hætteglas med 8 ml koncentrat indeholder 160 mg docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 80, vandfri ethanol (se punkt 2) og citronsyremonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en svagt gul til brun-gul opløsning i hætteglas.

Hætteglas med 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 120 mg/6 ml, 140 mg/7 ml og 160 mg/8 ml fås i pakninger

med et enkelt hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ,

Storbritannien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

BE / LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

BG / EL / MT / RO / UK

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IE

Hospira Ireland Sales Limited

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

FI

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: 24656165

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

http://www.ema.europa.eu hjemmeside.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING TIL TAXESPIRA 20 KONCENTRAT TIL

INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

Det er vigtigt at læse hele indholdet af denne vejledning inden fremstilling af Taxespira koncentrat til

infusionsvæske, opløsning.

Anbefalinger til sikker håndtering

Docetaxel er et antineoplastisk stof, og ligesom andre potentielt toksiske stoffer skal det behandles

med forsigtighed ved håndtering og tilberedning af opløsningerne. Det anbefales, at man anvender

handsker.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hvis koncentratet eller infusionsopløsningen med Taxespira kommer i kontakt med huden, afvaskes

området straks grundigt med sæbe og vand. Hvis det kommer i kontakt med slimhinder, afvaskes

området straks grundigt med vand.

Forberedelse til intravenøs administration

Tilberedning af infusionsopløsningen

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 140 mg/7 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 160 mg/8 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning, kræver INGEN forudgående fortynding

med en solvens, men er klar til tilsætning til infusionsopløsningen.

Hvert hætteglas er til engangsbrug og bør anvendes umiddelbart efter anbrud. Hvis det ikke

anvendes straks, er opbevaringstid og -betingelser brugerens eget ansvar. For at kunne udtage

den korrekte dosis til patienten kan det være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas med

Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning. For eksempel vil en dosis på 140 mg

docetaxel kræve 7 ml Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Udtag aseptisk den ønskede mængde koncentrat til infusionsvæske, opløsning, med en

kalibreret sprøjte påsat en 21G-kanyle.

Koncentrationen af docetaxel er 20 mg/ml i hætteglas med Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml,

120 mg/6 ml, 140 mg/7 ml og 160 mg/8 ml.

Injicer den nødvendige dosis (i mg) via en enkelt injektion (et skud) i en 250 ml infusionspose

(uden indhold af PVC), der indeholder enten 5 % glucoseinfusionsopløsning eller 9 mg/ml

(0,9 %) natriumchloridinfusionsopløsning eller med 5 % glucoseinfusionsopløsning i en

glasflaske. Hvis det er nødvendigt at anvende en dosis på mere end 190 mg docetaxel, skal der

anvendes en større mængde af infusionsopløsningen, så man ikke overstiger en koncentration

på 0,74 mg docetaxel/ml.

Bland opløsningen i infusionsposen eller -flasken manuelt med vippende bevægelser.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede

og aseptiske forhold, og infusionsopløsningen bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det

ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -betingelser brugerens eget ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxel infusionsvæske, opløsning,

stabil i 6 timer, hvis den opbevares ved temperaturer under 25 °C. Den bør anvendes inden for

6 timer (inklusive 1 times intravenøs infusion).

Desuden er den fysiske og kemiske stabilitet efter åbning af infusionsopløsningen, der er

tilberedt efter anbefalingerne, påvist i poser uden indhold af PVC i op til 48 timer, når den

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

opbevares ved mellem 2° C og 8° C, og i op til 6 timer, når den opbevares ved temperaturer

under 25° C

Docetaxel infusionsvæske, opløsning, er overmættet og kan derfor krystallisere over tid. Hvis

der forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes, men skal kasseres.

Som ved alle andre parenterale lægemidler skal infusionsopløsningen kontrolleres visuelt

inden brug, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

Bortskaffelse

Alle materialer, der er anvendt til fortynding og administration, skal bortskaffes i overensstemmelse

med standardprocedurerne. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet. Disse

forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 140 mg/7 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 160 mg/8 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel (som trihydrat).

20 mg/1 ml

Et hætteglas med 1 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel.

80 mg/4 ml

Et hætteglas med 4 ml koncentrat indeholder 80 mg docetaxel.

120 mg/6 ml

Et hætteglas med 6 ml koncentrat indeholder 120 mg docetaxel.

140 mg/7 ml

Et hætteglas med 7 ml koncentrat indeholder 140 mg docetaxel.

160 mg/8 ml

Et hætteglas med 8 ml koncentrat indeholder 160 mg docetaxel.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

20 mg/1 ml

Hvert hætteglas med 1 ml koncentrat indeholder 0,5 ml vandfri ethanol (395 mg).

80 mg/4 ml

Hvert hætteglas med 4 ml koncentrat indeholder 2 ml vandfri ethanol (1580 mg).

120 mg/6 ml

Hvert hætteglas med 6 ml koncentrat indeholder 3 ml vandfri ethanol (2370 mg).

140 mg/7 ml

Hvert hætteglas med 7 ml koncentrat indeholder 3,5 ml vandfri ethanol (2765 mg).

160 mg/8 ml

Hvert hætteglas med 8 ml koncentrat indeholder 4 ml vandfri ethanol (3160 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Koncentratet er en svagt gul til brun-gul opløsning.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystkræft

Taxespira i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er indiceret til adjuverende behandling

af patienter med:

operabel, lymfeknude-positiv brystkræft

operabel, lymfeknude-negativ brystkræft

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystkræft bør adjuverende behandling begrænses til

patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for primær behandling af tidlig

brystkræft (se pkt. 5.1).

Taxespira i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystkræft, som ikke tidligere har fået kemoterapi mod denne tilstand.

Taxespira monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk

brystkræft efter behandlingssvigt af kemoterapi. I tidligere kemoterapi skal anthracyclin eller et

alkylerende stof have været anvendt.

Taxespira i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med metastatisk

brystkræft, som har HER2-positive tumorer, og som ikke tidligere har fået kemoterapi mod

metastatisk sygdom.

Taxespira i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling

skal have omfattet et anthracyklin.

Ikke-småcellet lungekræft

Taxespira er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-

småcellet lungekræft efter behandlingssvigt af kemoterapi.

Taxespira i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel lokalt

fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft hos patienter, der ikke tidligere har fået

kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatakræft

Taxespira i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af patienter med

hormonrefraktær metastatisk prostatakræft.

Gastrisk adenokarcinom

Taxespira i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til behandling af patienter med

metastatisk gastrisk adenokarcinom, inklusive adenokarcinom i den gastroøsofageale forbindelse, som

ikke tidligere har fået kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hoved- og halskræft

Taxespira i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til indledende behandling af

patienter med inoperable, lokale, fremskredne skællede celle-carcinoma i hoved og hals.

4.2

Dosering og administration

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dosering

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, gastrisk samt

hoved-og halskræft gives et peroralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethazon

16 mg pr. dag (f.eks. 8 mg 2 gange daglig). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før

docetaxel-administration (se pkt. 4.4).

Ved prostatakræft er det anbefalede præmedicineringsregimen, på grund af den samtidige behandling

med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-

infusion (se pkt. 4.4).

G-CSF (granulocytkoloni-stimulerende faktor) kan anvendes profylaktisk for at formindske risikoen

for hæmatologisk toksicitet.

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystkræft

Den anbefalede doxetaxel-dosis til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-positiv og

lymfeknude-negativ brystkræft er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder, administreret 1 time efter

doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(TAC-regimen) (se også: Dosisjustering under

behandling).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er den anbefalede dosis

docetaxel i monoterapi 100 mg/m

. Som førstebehandling indgives 75 mg/m

doxetaxel i

kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m

hver 3. uge med en

ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalstudiet blev den initiale docetaxel-infusion givet

dagen efter den første dosis trastuzumab. Den efterfølgende docetaxel-dosis blev givet umiddelbart

efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende

trastuzumab-dosis og -administration, se produktresumé for trastuzumab.

I kombination med capecitabin er den anbefalede docetaxel-dosis 75 mg/m

hver 3. uge kombineret

med capecitabin 1250 mg/m

to gange dagligt (inden for 30 minutter efter et måltid) i 2 uger efterfulgt

af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i overensstemmelse med legemsoverflade se

capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungekræft

For patienter der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungekræft, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m

, straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m

givet

over 30-60 minutter. For behandling efter forudgående svigt af platinbaseret kemoterapi, er den

anbefalede dosis 75 mg/m

givet som enkeltstof.

Prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

. Prednison eller prednisolon 5 mg 2 gange dagligt

gives kontinuerligt (se pkt.5.1).

Gastrisk adenokarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af cisplatin 75

mg/m

, som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m

pr. dag,

givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage, med start efter endt cisplatin-infusion.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne præmedicineres med antiemetika og passende

hydrering til administration af cisplatin. Man bør anvende profylaktisk G-CSF for at nedsætte risikoen

for hæmatologisk toksicitet (se også ”Dosisjustering under behandling”).

Hoved- og halskræft

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk G-CSF kan anvendes til at nedsættes risikoen for hæmatologiske

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af TAX 323 og TAX 324 studierne

modtog profylaktisk antibiotika.

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til den indledende behandling af inoperabel, lokalt fremskredne pladecellecarcinom i hoved og

hals (SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion efterfulgt af

1 times infusion med cisplatin 75 mg/m

på dag 1, efterfulgt af 5-fluoruracil som en kontinuerlig

infusion på 750 mg/m

pr. dag i fem dage. Dette regimen administreres hver 3. uge i 4

cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne have strålebehandling.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-strålebehandling (TAX 324)

Til den indledende behandling af patienter med lokalt fremskreden pladecellecarcinom i hoved

og hals (SCCHN) (ikke muligt at resektere, lav sandsynlighed for kirurgisk helbredelse samt

med bevarelse af organer som mål) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times

intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret som en 30 minutter

til 3 timers infusion, efterfulgt af 5-fluoruracil 1000 mg/m

som en kontinuerlig infusion fra dag

1 til dag 4. Dette regimen administreres hver 3. uge i 3 cyklusser. Efter kemoterapi bør

patienterne have kemo-strålebehandling.

Ved dosismodifikation af cisplatin og 5-fluoruracil henvises der til de tilsvarende produktresuméer.

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel bør gives, hvis neutrofiltallet er ≥ 1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m

til 75 mg/m

og/eller fra 75

mg/m

til 60 mg/m

: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril neutropeni,

neutrofiltal < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative reaktioner eller alvorlig

perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved 60 mg/m

, bør behandlingen

stoppes.

Adjuverende behandling til brystkræft

Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel-, doxorubicin- og

cyclophosphamid- (TAC)-adjuverende behandling for brystkræft. Patienter, som får febril neutropeni

og/eller neutropenisk infektion, bør have deres docetaxel-dosis reduceret til 60 mg/m

i alle

efterfølgende cykler (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som får grad 3- eller 4-stomatitis, bør have deres

dosis reduceret til 60 mg/m

I kombination med cisplatin

I de følgende tilfælde bør docetaxel-dosis reduceres til 65 mg/m

i de følgende behandlingsrunder: 1)

hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m

docetaxel i kombination med cisplatin, som har en

minimumsblodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25000 celler/mm

, 2) hos

patienter, der får febril neutropeni, 3) hos patienter, med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet. Se det

relevante produktresumé vedrørende justering af cisplatin-dosis.

I kombination med capecitabin

Se det relevante produktresumé vedrørende justering af capecitabin-dosis.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet for den

næste behandling med docetaxel/capecitabin, skal behandlingen udsættes, indtil toksiciteten er

grad 0-1, og derefter genoptages som 100 % af den oprindelige dosis.

For patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-toksicitet,

skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages behandlingen med

docetaxel 55 mg/m

. Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor patienten befinder sig.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller grad 4-toksiciteter seponeres docetaxel-

behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Se trastuzumabs produktresumé vedrørende justering af trastuzumab-dosis.

I kombination med cisplatin og 5-fluorouracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m

, hvis der trods anvendelse af G-CSF opstår: 1) febril

neutropeni, 2) prolongeret neutropeni eller 3) neutropenisk infektion. I tilfælde af efterfølgende

episoder med kompliceret neutropeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 60 mg/m

til 45 mg/m

tilfælde af grad 4-trombocytopeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 75 mg/m

til 60 mg/m

Patienterne bør ikke genbehandles med efterfølgende cyklusser af docetaxel, før neutrofil-tallet

gendannes til et niveau på > 1.500 celler/mm

, og blodplader gendannes til et niveau på > 100.000

celler/mm

. Behandlingen skal afbrydes, hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosismodifikationer ved toksiciteter hos patienter, der er behandlet med docetaxel i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %.

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20 %.

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20 %.

Anden episode: Afbryd behandlingen.

Stomatitis/mucositis grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %.

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser.

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %.

Stomatitis/mucositis grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser.

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %.

Se de relevante produktresuméer vedrørende ændring af dosis af cisplatin og 5-fluoruracil.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusive prolongeret

neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G-CSF anbefalet som profylakse (f.eks. dag 6-15) i

alle efterfølgende cyklusser.

Specielle patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til patienter, som både har forhøjelse af transaminase (ALAT

og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi og af basisk fosfatase på mere end 2,5

gange den øvre normalværdi (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For patienter med serum-bilirubin > øvre

normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske fosfataser > 6 gange

øvre normalværdi kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun

anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 x ULN og bilirubin > 1 x ULN. Hos disse patienter kan det

ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion, der får

kombinationsbehandling med docetaxel i de andre indikationer.

Pædiatrisk population

Taxespira’s sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned til under

18 år er endnu ikke klarlagt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Der er ingen relevant anvendelse af Taxespira i den pædiatriske population til indikationerne

brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk karcinom samt hoved- og halskræft med

undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom.

Ældre

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre personer.

I kombination med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin til 75 % hos

patienter på 60 år eller ældre (Se produktresuméet for capecitabin).

Administration

For instruktioner om forberedelse og administration af lægemidlet, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Patienter med et neutrofiltal ved baseline på < 1.500 celler/mm

Patienter med svær leverinsufficiens (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives et peroralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg pr. dag i 3 dage (f.eks. 8 mg 2

gange daglig). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomsten og sværhedsgraden af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner. Til prostatakræft er præmedicineringen oral dexamethason 8 mg 12 timer,

3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrofil-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrofiltallet igen er ≥ 1.500 celler/mm

pkt. 4.2).

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G-CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystkræft, for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, forlænget neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, som får TAC, bør

monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.2 og 4.8).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Gastrointestinale reaktioner

Forsigtighed anbefales hos patienter med neutropeni, især ved risiko for udvikling af gastrointestinale

komplikationer. Selvom et flertal af tilfældene opstod under den første eller anden behandlingsrunde

med docetaxel kunne enterocolitis opstå når som helst, og medføre død så tidligt som på den første dag

tilstanden indtrådte. Patienter bør overvåges nøje for tidlige tegn på alvorlig gastrointestinal toksisitet

(se pkt. 4.2, 4.4 Hæmatologi og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner kan opstå inden for få minutter efter infusion af

docetaxel er påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer.

Ved lette symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det

ikke nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom

svær hypotension, bronkospasme eller generaliseret udslæt/erythem, øjeblikkelig afbrydelse af

docetaxel-infusion og passende terapi. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner,

bør ikke genbehandles med docetaxel. Patienter, som tidligere har haft en overfølsomhedsreaktion

overfor paclitaxel kan være i risiko for at udvikle overfølsomhedsreaktion overfor docetaxel, inklusive

mere alvorlige overfølsomhedsreaktioner. Disse patienter skal monitoreres tæt ved initiering af

docetaxelbehandling.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erythem på ekstremiteterne (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuraekssudat og perikardieekssudat samt ascites skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behandling. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m

, som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske fosfatase-værdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en

større risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger. Bivirkningerne kan omfatte toksisk dødsfald

inklusive sepsis og gastrointestinal blødning, som kan blive fatal, febril neutropeni, infektioner,

trombocytopeni, stomatitis og asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til de

patienter, der har forhøjet leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver

behandlingscyklus (se pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller forhøjelse af ASAT/ALAT på > 3,5

gange øvre normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk fosfatase på > 6 gange øvre normalværdi kan

det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 x ULN og bilirubin > 1 x ULN. Hos disse patienter kan det

ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion, der får

kombinationsbehandling med docetaxel i de andre indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxal af patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion.

Nervesystemet

Udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræver en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med anthracyklin (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med dødsfald (se 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. Se produktresuméet for trastuzumab for yderligere oplysninger.

Ventrikulær arytmi inklusive ventrikulær takykardi (undertiden dødelig) er rapporteret hos patienter

behandlet med docetaxel i kombinationsregimer inklusive doxorubicin, 5-fluorouracil og/eller

cyclofosfamid (se pkt. 4.8).

Hjertefunktionen bør vurderes før behandlingsstart.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres, og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol)

bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (forlænget neutropeni, febril neutropeni eller infektion),

bør G-CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt.4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Kongestivt hjertesvigt (CHF)

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og i

opfølgningsperioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimenet for lymfeknude-positiv

brystkræft har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt. 4.8 og

5.1).

Leukæmi

For patienter, behandlet med docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid (TAC), kræver risikoen for

forsinket myelodysplasi eller myolid leukæmi hæmatologisk opfølgning.

Patienter med 4+ lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdomsfri

overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordels-/risikoforhold for TAC-patienter

med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse (se pkt. 5.1).

Ældre

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid til patienter over 70 år.

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatakræftstudie var 209 patienter

65 år eller derover, og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik docetaxel hver

tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer ≥ 10 % højere i patientgruppen på 65 år og

derover end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber, diarré, anoreksi og perifere

ødemer var ≥ 10 % højere hos patienter som var 75 år eller ældre end hos patienter under 65 år.

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studiet af gastrisk

kræft, var 74 patienter 65 år eller ældre, og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre patienter i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af følgende bivirkninger (alle grader): letargi, stomatitis, neutropenisk infektion var ≥ 10

% højere end hos de patienter, som var 65 år eller derover, end hos de yngre patienter.

Ældre patienter, som behandles med TCF, bør monitoreres nøje.

Hjælpestoffer

20 mg/ 1 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfrit ethanol (alkohol), dvs. op til 395 mg vandfrit ethanol

pr. 1 ml hætteglas. Dette svarer til 10 ml øl eller 4 ml vin.

80 mg/ 4 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfrit ethanol (alkohol), dvs. op til 1580 mg vandfrit ethanol

pr. 4 ml hætteglas. Dette svarer til 40 ml øl eller 17 ml vin.

120 mg/ 6 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfrit ethanol (alkohol), dvs. op til 2370 mg vandfrit ethanol

pr. 6 ml hætteglas. Dette svarer til 60 ml øl eller 25 ml vin.

140 mg/7 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfrit ethanol (alkohol), dvs. op til 2765 mg vandfrit ethanol

pr. 7 ml hætteglas. Dette svarer til 70 ml øl eller 29 ml vin.

160 mg/8 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfrit ethanol (alkohol), dvs. op til 3160 mg vandfrit ethanol

pr. 8 ml hætteglas. Dette svarer til 80 ml øl eller 33 ml vin.

Kan være skadeligt for alkoholikere.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Det skal der tages højde for hos gravide og ammende kvinder, børn og patienter i højrisikogrupper

såsom patienter med leversygdom eller epilepsi.

Mulige virkninger på centralnervesystemet skal tages i betragtning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan ændre virkningen af andre lægemidler.

In vitro-studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering med stoffer,

som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således hæmmer enzymet kompetitivt) af CYP3A,

f.eks. ciclosporin, ketoconazol og erythromycin. Man bør derfor udvise forsigtighed ved samtidig

medicinering med disse lægemidler på grund af risikoen for en betydelig interaktion.

I tilfælde af kombination med CYP3A4-hæmmere kan forekomsten af docetaxelrelaterede

bivirkninger stige som et resultat af reduceret metabolisering. Hvis samtidige anvendelse af en potent

CYP3A4-hæmmer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir,

ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol) ikke kan undgås, er tæt klinisk overvågning

nødvendig, og dosisjustering af docetaxel kan være hensigtsmæssig under behandling med potente

CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.4). I et farmakokinetisk studie med 7 patienter resulterede samtidig

administration af docetaxel og den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol i et signifikant fald i

docetaxel-clearance på 49 %.

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter med

metastatisk prostatakræft. Docetaxel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er kendt for at inducere

CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af prednison på docetaxels

farmakokinetik.

Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet (> 95 %). Skønt mulige in vivo-interaktioner mellem

docetaxel og andre samtidigt administrerede lægemidler ikke er undersøgt formelt, har in vitro-

interaktioner med kraftigt proteinbundne stoffer såsom erythromycin, diphenhydramin, propranolol,

propafenon, phenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og natriumvalproat ikke påvirket docetaxels

proteinbinding. Ydermere påvirkede dexamethason ikke docetaxels proteinbinding. Docetaxel

påvirkede ikke digitoxins proteinbinding.

Samtidig administration af docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres

farmakokinetik. Begrænsede data fra et enkelt, ukontrolleret studie antydede en interaktion mellem

docetaxel og carboplatin. Ved kombination med docetaxel var carboplatins clearence ca. 50 % højere

end de værdier, der tidligere er rapporteret for monoterapi med carboplatin.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data vedrørende anvendelse af docetaxel til gravide kvinder. Det er påvist, at

docetaxel er både embryo- og føtotoksisk hos kaniner og rotter, og at det nedsætter fertiliteten hos

rotter. Som andre cytotoksiske lægemidler kan docetaxel være fosterskadeligt, hvis det gives til

gravide. Docetaxel må derfor ikke anvendes til gravide, medmindre det er på tvingende indikation.

Kvinder i den fertile alder, som behandles med docetaxel, skal rådes til at undgå graviditet og til straks

at informere den behandlende læge, hvis graviditet indtræder.

Amning

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i human mælk. På grund af risikoen

for skadelige påvirkninger af barnet skal amning derfor ophøre under behandling med docetaxel.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Kontraception til mænd og kvinder

Der skal anvendes effektiv kontraception under behandlingen.

Fertilitet

Docetaxel har vist genotoksiske virkninger i ikke-kliniske studier og kan ændre fertiliteten hos hanner

(se pkt. 5.3). Mænd, som er i behandling med docetaxel, tilrådes derfor ikke at få børn under og op til

6 måneder efter behandling samt til at søge vejledning vedrørende opbevaring af sæd inden

behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel og bivirkningerne ved lægemidlet kan forringe evnen til at

køre bil eller betjene maskiner (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter bør derfor advares om den potentielle

indvirkning, som mængden af alkohol og bivirkningerne af dette lægemiddel kan have på evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, samt frarådes at føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis

de oplever disse bivirkninger under behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

De bivirkninger, som sandsynligvis er relateret til anvendelsen af docetaxel, er set hos:

1.312 og 121 patienter, som fik henholdsvis 100 mg/m

og 75 mg/m

docetaxel som enkeltstof.

258 patienter, som fik docetaxel i kombination med doxorubicin.

406 patienter, som fik docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab.

255 patienter, som fik docetaxel i kombination med capecitabin.

332 patienter, som fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

1.276 patienter (744 og 532 i henholdsvis TAX 316 og GEICAM 9805), som fik docetaxel i

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid (klinisk relevante behandlingsrelaterede

bivirkninger er medtaget).

300 patienter med gastrisk adenokarcinom (221 patienter i studiets fase III-del og 79 patienter i

fase II-delen), som fik docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluorouracil (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

174 og 251 patienter med hoved- og halskræft, der fik docetaxel i kombination med cisplatin og

5-fluorouracil (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

Disse reaktioner blev beskrevet med anvendelse af NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad

3-4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART- og MedDRA-termerne.

Hyppigheden defineres således: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger med docetaxel alene var: Neutropeni (som var

reversibel og ikke kumulativ, median-dage til nadir var 7 dage og median-varigheden af alvorlig

neutropeni (< 500 celler/mm

) var 7 dage), anæmi, alopeci, kvalme, opkastning, stomatitis, diarré og

asteni. Bivirkningerne af docetaxel kan blive mere alvorlige, når docetaxel gives i kombination med

andre kemoterapeutiske midler.

For kombinationer med trastuzumab vises de bivirkninger (alle grader), som er rapporteret hos ≥ 10 %.

Der var en øget forekomst af meget alvorlige bivirkninger (40 % mod 31 %) og grad 4 alvorlige

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

bivirkninger (34 % mod 23 %) i kombinationsarmen trastuzumab sammenlignet med docetaxel som

monoterapi.

For kombinationer med capecitabin vises de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (≥ 5

%), som blev rapporteret i et fase III-studie med brystkræftpatienter, hvor anthracyclinbehandling ikke

havde haft effekt (se produktresuméet for capecitabin).

Følgende bivirkninger er hyppigt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter starten af docetaxel-infusionen,

og reaktionerne var ofte milde til moderate. De hyppigst rapporterede symptomer var rødme, udslæt

med eller uden kløe, trykken for brystet, rygsmerter, dyspnø og feber eller kulderystelser. Alvorlige

reaktioner var kendetegnet ved hypotension og/eller bronkospasmer eller generaliseret udslæt/erytem

(se pkt. 4.4).

Nervesystemet

Udvikling af svær perifer neurotoksicitet kræver reduktion af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4). Milde til

moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi eller smerter inklusive

brændende fornemmelser. Neuromotoriske hændelser er hovedsageligt kendetegnet ved svækkelse.

Hud og subkutane væv

Reversible kutane reaktioner blev observeret, og de var almindeligvis milde til moderate. Reaktionerne

var karakteriseret ved udslæt inklusive lokale udbrud, hovedsagelig på fødder og hænder (inklusive

alvorligt hånd-/fodsyndrom), men også på arme, ansigt og thorax. Reaktionerne var ofte forbundet

med kløe. Udbruddene opstod ofte inden for en uge efter docetaxel-infusion. Der er rapporter om

mindre hyppige, alvorlige reaktioner såsom udslæt efterfulgt af afskalning, der sjældent førte til

afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.4). Alvorlige negleforandringer er

karakteriseret ved hypo- eller hyperpigmentering og sommetider smerter og onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktionerne ved infusionsstedet var almindeligvis milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tørhed i huden, flebitis eller blodudtrækninger og hævelse af venen.

Der er rapporter om tilfælde af væskeretention såsom perifert ødem og sjældnere pleura- og

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Det perifere ødem starter sædvanligvis i

underekstremiteterne og kan blive generaliseret med en vægtstigning på 3 kg eller mere.

Væskeretention er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger efter behandling af brystkræft med Taxespira 100 mg/m² som enkeltstof

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4: 5,7

%; inklusive sepsis og

pneumoni, fatalt hos

1,7 %)

Infektion forbundet

med G4-neutropeni

(G3/4: 4,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 76,4

%); Anæmi (G3/4: 8,9

%); Febril neutropeni

Trombocytopeni (G4:

0,2 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

5,3 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1 %);

Perifer motorisk

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

neuropati (G3/4: 4 %);

Dysgeusi (alvorlig:

0,07 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7 %)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension;

Hypertension;

Blødning

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (alvorlig: 2,7

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4: 5,3

%); Diarré (G3/4: 4 %);

Kvalme (G3/4: 4 %);

Opkastning (G3/4: 3

Konstipation (alvorlig:

0,2 %); Mavesmerter

(alvorlig: 1 %);

Gastrointestinal

blødning (alvorlig: 0,3

Øsofagitis (alvorlig:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci; Hudreaktion

(G3/4: 5,9 %);

Neglesygdomme

(alvorlig: 2,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 1,4

Artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 6,5 %);

Asteni (alvorlig: 11,2

%); Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet; Ikke-

hjerterelaterede

brystsmerter (alvorlig:

0,4 %)

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 5 %); G3/4

Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet (< 4

%); G3/4 Forhøjet

ASAT (< 3 %); G3/4

Forhøjet ALAT (< 2

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger efter behandling af brystkræft med Taxespira 100 mg/m

enkeltstof

Blod og lymfesystem

Sjælden: Blødningsepisoder forbundet med trombocytopeni grad 3/4.

Nervesystemet

Reversibilitetsdata tilgængelige hos 35,3 % af de patienter, som udviklede neurotoksicitet efter

docetaxel-behandling med 100 mg/m

som enkeltstof. Tilfældene var spontant reversible inden for 3

måneder.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: Et enkelt tilfælde af ikke-reversibel alopeci ved slutningen af studiet. 73 % af de

kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis indtil behandlingsophør var mere end 1.000 mg/m

og mediantiden

indtil reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (interval 0 til 42 uger). Begyndelsen af moderat og

alvorlig retention var forsinket hos patienter (kumulativ mediandosis: 818,9 mg/m

) med

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

præmedicinering sammenlignet med patienter uden præmedicinering (kumulativ mediandosis:

489,7 mg/m

). Det er imidlertid rapporteret fra nogle patienter i behandlingens tidlige forløb.

Tabel over bivirkninger efter behandling af ikke-småcellet lungekræft med Taxespira 75 mg/m² som

enkeltstof

MedDRA-systemorganklasse

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2 %); Anæmi

(G3/4: 10,8 %); Trombocytopeni

(G4: 1,7 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati (G3/4:

0,8 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5 %)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 3,3 %);

Stomatitis (G3/4: 1,7 %);

Opkastning (G3/4: 0,8 %); Diarré

(G3/4: 1,7 %)

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudreaktion (G3/4: 0,8 %)

Neglesygdomme (alvorlig:

0,8 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4 %);

Væskeretention (alvorlig: 0,8 %);

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i

blodet (< 2 %)

Tabel over bivirkninger efter behandling af brystkræft med Taxespira 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 7,8 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 91,7

%); Anæmi (G3/4: 9,4

%); Febril neutropeni;

Trombocytopenia (G4:

0,8 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

1,2 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4 %)

Hjerte

Hjertesvigt; Arytmi

(ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5 %);

Stomatitis (G3/4: 7,8

%); Diarré (G3/4: 6,2

%); Opkastning (G3/4:

5 %); Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig: 0,4 %);

Hudreaktion (ikke

alvorlig)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 8,1

%); Væskeretention

(alvorlig: 1,2 %);

Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 2,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet (< 2,5

G3/4 Forhøjet ASAT

(< 1 %);

G3/4 Forhøjet ALAT

(< 1 %);

Tabel over bivirkninger efter behandling af ikke-småcellet lungekræft med Taxespira 75 mg/m² i

kombination med cisplatin

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 5,7

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 51,5

Anæmi (G3/4: 6,9 %);

Trombocytopeni (G4:

0,5 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

2,5 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension (G3/4:

0,7 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 9,6

%); Opkastning

(G3/4: 7,6 %);

Diarré (G3/4: 6,4 %);

Stomatitis (G3/4: 2 %)

Konstipation

Hud og subkutane

væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig: 0,7 %);

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Hudreaktion (G3/4:

0,2 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 0,5

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 9,9

%); Væskeretention

(alvorlig: 0,7 %);

Feber (G3/4: 1,2 %)

Reaktioner på

infusionsstedet;

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet

bilirubin i blodet (2,1

%); G3/4 Forhøjet

ALAT (1,3 %)

G3/4 Forhøjet ASAT (0,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet (0,3 %)

Tabel over bivirkninger efter behandling af brystkræft med Taxespira 100 mg/m² i kombination med

trastuzumab

MedDRA-systemorganklasse

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %); Febril

neutropeni (inkluderer neutropeni

forbundet med feber og brug af

antibiotika) eller neutropenisk

sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi; Hovedpine; Dysgeusi;

Hypoæstesi

Øjne

Øget tåreflåd; konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis; faryngolaryngeal

smerter; nasofaryngitis; dyspnø;

hoste; næsteflåd

Mave-tarm-kanalen

Kvalme; diarré; opkastning;

konstipation; stomatitis; dyspepsi;

mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci; erythem; udslæt;

neglesygdomme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; arthralgi; smerter i

ekstremiteter; knoglesmerter;

rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni; perifert ødem; pyreksi;

træthed; slimhindeinflammation;

smerter; influenza-lignende

symptomer; brystsmerter;

kulderystelser

Letargi

Undersøgelser

Vægtstigning

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger efter behandling af brystkræft med Taxespira 100 mg/m

kombination med trastuzumab

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2 % af patienterne, som fik docetaxel plus

trastuzumab i forhold til 0 % af de patienter, som fik docetaxel alene. I behandlingsarmen på docetaxel

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

plus trastuzumab havde 64 % fået tidligere behandling med antracyclin som adjuverende behandling

sammenlignet med 55 % i behandlingsarmen på docetaxel alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos de patienter, som fik trastuzumab og

docetaxel, sammenlignet med de patienter, som fik behandling med docetaxel alene (32 % grad 3/4

neutropeni vs. 22 % med anvendelse af NCI-CTC-kriterierne). Bemærk, at dette sandsynligvis er

underestimeret, da docetaxel alene ved en dosis på 100 mg/m

vides at medføre neutropeni hos 97 %

af patienterne, 76 % grad 4, baseret på laveste blodtællinger. Forekomsten af febril

neutropeni/neutropenisk sepsis var også forhøjet hos de patienter, der fik behandling med Herceptin

plus docetaxel (23 % vs. 17 % for de patienter, der fik behandling med docetaxel alene).

Tabel over bivirkninger efter behandling af brystkræft med Taxespira 75 mg/m² i kombination med

capecitabin

MedDRA-systemorganklasse

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis (G3/4: <1

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63 %); Anæmi

(G3/4: 10 %)

Trombocytopeni (G3/4: 3 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1 %); nedsat

appetit

Dehydrering (G3/4: 2 %)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: 1 %); paræstesi

(G3/4: <1 %)

Svimmelhed; hovedpine

(G3/4: <1 %); perifer

neuropati

Øjne

Øget tåreflåd

Luftveje, thorax og

mediastinum

Faryngolaryngeale smerter (G3/4: 2

Dyspnø (G3/4: 1 %); hoste

(G3/4: < 1 %); epistaxis

(G3/4: <1 %)

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4: 18 %); diarré

(G3/4: 14 %); kvalme (G3/4: 6 %);

opkastning (G3/4: 4 %);

konstipation (G3/4: 1 %);

mavesmerter (G3/4: 2 %); dyspepsi

Øvre mavesmerter;

mundtørhed

Hud og subkutane væv

Hånd-/fodsyndrom (G3/4: 24 %);

alopeci (G3/4: 6 %);

neglesygdomme (G3/4: 2 %)

Dermatitis; erythematøst

udslæt (G3/4: < 1 %);

misfarvning af negle;

onykolyse (G3/4: 1 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2 %); arthralgi

(G3/4: 1 %)

Smerter i ekstremiteter

(G3/4: < 1 %); rygsmerter

(G3/4: 1 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3 %); pyreksi (G3/4:

1 %); træthed/svækkelse (G3/4: 5

%); perifert ødem (G3/4: 1 %)

Letargi;

smerter

Undersøgelser

Vægttab; G3/4 forhøjet

bilirubin i blodet (9 %)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel over bivirkninger efter behandling af prostatakræft med Taxespira 75 mg/m² i kombination med

prednison eller prednisolon

MedDRA-systemorganklasse

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektion (G3/4: 3,3 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %); anæmi

(G3/4: 4,9 %)

Trombocytopeni (G3/4: 0,6

%); febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 0,6 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati (G3/4:

1,2 %); dysgeusi (G3/4: 0 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Øjne

Øget tåreflåd (G3/4: 0,6 %)

Hjerte

Nedsat venstre

ventrikelfunktion (G3/4: 0,3

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0 %); dyspnø

(G3/4: 0,6 %); hoste (G3/4: 0

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 2,4 %); diarré

(G3/4: 1,2 %);

stomatitis/faryngitis (G3/4: 0,9

%); opkastning (G3/4: 1,2 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci; neglesygdomme (ikke

alvorlig)

Eksfoliativt udslæt (G3/4: 0,3

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Arthralgi (G3/4: 0,3 %);

myalgi (G3/4: 0,3 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9 %);

væskeretention (alvorlig: 0,6 %)

Tabel over bivirkninger ved adjuverende behandling med Taxespira 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316) og lymfeknude-

negativ (GEICAM 9805) brystkræft – samlede data

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 2,4 %);

neutropenisk infektion

(G3/4: 2,6 %)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 3 %);

neutropeni (G3/4: 59,2

%); trombocytopeni

(G3/4: 1,6 %); febril

neutropeni (G3/4: NA)

Immunsystemet

Overfølsomhed

(G3/4: 0,6 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 1,5 %)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: 0,6 %);

perifer sensorisk

neuropati (G3/4: <0,1 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0 %)

Synkope (G3/4: 0 %);

neurotoksicitet (G3/4: 0

%); somnolens (G3/4:

0 %)

Øjne

Konjunktivitis (G3/4:

<0,1 %)

Øget tåreflåd (G3/4:

<0,1 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,2 %)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Vaskulære sygdomme

Hedeture (G3/4: 0,5 %)

Hypotension (G3/4: 0

%); flebitis (G3/4: 0

Lymfødem (G3/4: 0 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5,0 %);

stomatitis (G3/4: 6,0 %);

opkastning (G3/4: 4,2

%); diarré (G3/4: 3,4 %);

konstipation (G3/4: 0,5

Mavesmerter (G3/4:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (persisterende: <

3 %); hudsygdomme

(G3/4: 0,6 %);

neglesygdomme (G3/4:

0,4 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,7 %);

arthralgi (G3/4: 0,2 %)

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré (G3/4: NA)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 10,0 %);

pyreksi (G3/4: NA);

perifert ødem (G3/4: 0,2

Undersøgelser

Vægtstigning (G3/4:

0 %); vægttab (G3/4:

0,2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved adjuverende behandling med Taxespira 75 mg/m² i

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316)

og lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft

Nervesystemet

I studiet TAX316 forekom perifer sensorisk neuropati i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden hos 84 patienter (11,3 %) i TAC-armen og hos 15 patienter (2 %) i FAC-armen.

Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år), blev det observeret at,

perifer sensorisk neuropati fortsatte hos 10 patienter (1,3 %) i TAC-armen og hos 2 patienter (0,3 %) i

FAC-armen. I studiet GEICAM 9805 forekom perifer sensorisk neuropati under behandlingen og

fortsatte ind i opfølgningsperioden hos 10 patienter (1,9 %) i TAC-armen og hos 4 patienter (0,8 %) i

FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder)

blev perifer sensorisk neuropati fortsat observeret hos 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og hos 1

patient (0,2 %) i FAC-armen.

Hjerte

I studiet TAX 316 fik 26 patienter (3,5 %) i TAC-armen og 17 patienter (2,3 %) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt. Alle patienter undtagen en enkelt i hver behandlingsarm blev diagnosticeret

med CHF mere end 30 dage efter behandlingsperioden. To patienter i TAC-armen og 4 patienter i

FAC-armen døde af hjertesvigt.

I studiet GEICAM 9805 udviklede 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og 3 patienter (0,6 %) i FAC-

armen kongestivt hjertesvigt i opfølgningsperioden. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (faktisk

median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder) havde ingen patienter CHF i TAC-armen, og 1 patient i

TAC-armen døde af dilateret kardiomyopati, og det blev observeret, at CHF fortsatte hos 1 patient

(0,2 %) i FAC-armen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hud og subkutane væv

I studiet TAX 316 blev alopeci, der fortsatte ind i opfølgningsperioden efter endt kemoterapi,

rapporteret hos 687 ud af 744 TAC-patienter (92,3 %) og hos 645 ud af 736 FAC-patienter (87,6 %).

Ved slutningen af opfølgningsperioden (faktisk median opfølgningstid var 8 år) blev alopeci fortsat

observeret hos 29 TAC-patienter (3,9 %) og hos 16 FAC-patienter (2,2 %).

I studiet GEICAM 9805 fortsatte alopeci, som forekom i løbet af behandlingsperioden, ind i

opfølgningsperioden og blev fortsat observeret hos 49 patienter (9,2 %) i TAC-armen og hos 35

patienter (6,7 %) i FAC-armen. Alopeci relateret til forsøgsmedicinen forekom eller forværredes i

løbet af opfølgningsperioden hos 42 patienter (7,9 %) i TAC-armen og hos 30 patienter (5,8 %) i

FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder)

blev det observeret, at alopeci fortsatte hos 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og hos 1 patient (0,2 %) i

FAC-armen.

Det reproduktive system og mammae

I studiet TAX316 forekom amenorré i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 202 af 744 TAC patienter

(27,2 %) og hos 125 af 736 FAC patienter (17,0 %). Det blev observeret, at amenorré fortsatte ved

afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år) hos 121 af 744 TAC-patienter

(16,3 %) og hos 86 FAC-patienter (11,7 %).

I studiet GEICAM 9805 blev det observeret, at amenorré, som forekom i løbet af

behandlingsperioden, og fortsatte ind i opfølgningsperioden, fortsat blev observeret hos 18 patienter

(3,4 %) i TAC-armen og hos 5 patienter (1,0 %) i FAC-armen. Ved afslutningen af

opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder) blev det observeret, at amenorré

fortsatte hos 7 patienter (1,3 %) i TAC-armen og hos 4 patienter (0,8 %) i FAC-armen.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

I studiet TAX 316 forekom perifert ødem under behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afslutningen af kemoterapi. Det blev observeret hos 119 af 744 TAC

patienter (16,0 %) og hos 23 af 736 FAC patienter (3,1 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden

(faktisk median opfølgningstid på 8 år) fortsatte perifert ødem hos 19 TAC patienter og hos 4 FAC

patienter (0,5 %).

I studiet TAX 316 forekom lymfødemi i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 11 af 744 TAC patienter

(1,5 %) og hos 1 af 736 FAC patienter (0,1 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev det

observeret (median opfølgningstid på 8 år), at lymfødem fortsatte hos 6 TAC patienter (0,8 %) og hos

1 FAC patient.

I studiet TAX 316 forekom asteni i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 236 af 744 TAC patienter

(31,7 %) og hos 180 af 736 FAC patienter (24,5 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev det

observeret (median opfølgningstid på 8 år), at asteni fortsatte hos 29 TAC patienter (3,9 %) og hos 16

FAC patienter (2,2 %).

I studiet GEICAM 9805 blev det observeret, at perifert ødem, som forekom i løbet af

behandlingsperioden, fortsatte ind i opfølgningsperioden hos 4 patienter (0,8 %) i TAC-armen og hos

2 patienter (0,4 %) i FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på

10 år og 5 måneder) havde ingen patienter (0 %) i TAC-armen perifert ødem, og det blev observeret,

at det fortsatte hos 1 patient (0,2 %) i FAC-armen.

Lymfødem, der forekom i behandlingsperioden, fortsatte i opfølgningsperioden hos 5 patienter (0,9 %)

i TAC-armen og 2 patienter (0,4 %) i FAC-armen. I slutningen af opfølgningsperioden blev lymfødem

observeret at være vedvarende hos 4 patienter (0,8 %) i TAC-armen og hos 1 patient (0,2 %) i FAC-

armen.

Asteni, som forekom i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i opfølgningsperioden og blev

fortsat observeret hos 12 patienter (2,3 %) i TAC-armen og 4 patienter (0,8 %) i FAC-armen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

afslutningen af opfølgningsperioden blev asteni observeret at være vedvarende hos 2 patienter (0,4 %)

i TAC-armen og hos 2 patienter (0,4 %) i FAC-armen.

Akut leukæmi/myelodysplastisk syndrom

Efter 10 års opfølgning i TAX 316-studiet blev akut leukæmi rapporteret hos 3 ud af 744 TAC-

patienter (0,4 %) og hos 1 ud af 736 FAC-patienter (0,1 %). En TAC patient (0,1 %) og 1 FAC patient

(0,1 %) døde på grund af AML i løbet af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år).

Myelodysplastisk syndrom blev rapporteret hos 2 ud af 744 TAC-patienter (0,3 %) og hos 1 ud af 736

FAC-patienter (0,1 %).

Efter 10 års opfølgning i GEICAM 9805-studiet forekom akut leukæmi hos 1 ud af 532 (0,2 %)

patienter i TAC-armen. Der blev ikke set nogen tilfælde hos patienter i FAC-armen. Myelodysplastisk

syndrom blev ikke diagnosticeret i nogen af behandlingsgrupperne.

Neutropeniske komplikationer

Tabellen nedenfor viser, at hyppigheden af grad 4-neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk

infektion var lavere hos patienter, der fik G-CSF profylaktisk, efter det blev gjort obligatorisk i TAC-

armen i GEICAM-studiet.

Neutropeniske komplikationer hos patienter, der får TAC med eller uden G-CSF-profylakse

(GEICAM 9805)

Uden primær

G-CSF-profylakse

(n = 111)

n (%)

Med primær

G-CSF-profylakse

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenisk infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenisk infektion

(grad 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabel over bivirkninger efter behandling af gastrisk adenokarcinom med Taxespira 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluorouracil

MedDRA-systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Neutropen infektion; infektion

(G3/4: 11,7 %)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 20, 9 %);

neutropeni (G3/4: 83,2 %);

trombocytopeni (G3/4: 8,8 %);

febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 1,7 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 11,7 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7 %)

Svimmelhed (G3/4: 2,3 %);

perifer motorisk neuropati (G3/4:

1,3 %)

Øjne

Øget tåreflåd (G3/4: 0 %)

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 0 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 1,0 %)

Mave-tarm-kanalen

Diarré (G3/4: 19,7 %); kvalme

(G3/4: 16 %); stomatitis (G3/4:

23,7 %); opkastning (G3/4: 14,3

Konstipation (G3/4: 1,0 %);

gastrointestinale smerter (G3/4:

1,0 %);

øofagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 0,7 %)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MedDRA-systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt (G3/4: 0,7 %);

neglesygdomme (G3/4: 0,7 %);

hudafskalning (G3/4: 0 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 19,0 %); feber

(G3/4: 2,3 %);

Væskeretention

(alvorlig/livstruende: 1 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger efter behandling af gastrisk adenokarcinom med Taxespira 75

mg/m

i kombination med cisplatin og 5-fluorouracil

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos henholdsvis 17,2 % og 13,5 % af patienterne,

uanset anvendelse af G-CSF. G-CSF blev anvendt som sekundær profylakse hos 19,3 % af patienterne

(10,7 % af cyklusserne). Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos henholdsvis 12,1 %

og 3,4 % af patienterne, når patienterne fik profylaktisk G-CSF, og hos 15,6 % og 12,9 % af

patienterne uden profylaktisk G-CSF (se punkt 4.2).

Tabel over bivirkninger efter behandling af hoved- og halskræft med Taxespira 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluorouracil

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 6,3

%); neutropenisk

infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Kræftsmerter (G3/4:

0,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 76,3

%); anæmi (G3/4: 9,2

%); trombocytopeni

(G3/4: 5,2 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi;

perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 0,6 %)

Svimmelhed

Øjne

Øget tåreflåd;

konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Hjerte

Myokardieiskæmi

(G3/4: 1,7 %)

Arytmi (G3/4: 0,6 %)

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme (G3/4:

0,6 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 0,6 %);

stomatitis (G3/4: 4,0

%); diarré (G3/4: 2,9

%); opkastning (G3/4:

Konstipation;

øsofagitis/dysfagi/

odynofagi (G3/4: 0,6

%); mavesmerter;

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

0,6 %)

dyspepsi;

gastrointestinal

blødning (G3/4: 0,6 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 10,9 %)

Kløende udslæt; tør

hud; hudafskalning

(G3/4: 0,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,6 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 3,4 %);

pyreksi (G3/4: 0,6 %);

væskeretention; ødem

Undersøgelser

Vægtstigning

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-strålebehandling (TAX 324)

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 3,6 %)

Neutropenisk

infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Kræftsmerter (G3/4:

1,2 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 83,5 %);

anæmi (G3/4: 12,4 %);

trombocytopeni (G3/4: 4,0

%); febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 12,0 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi (G3/4: 0,4

%); perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 1,2 %)

Svimmelhed (G3/4:

2,0 %); perifer

motorisk neuropati

(G3/4: 0,4 %)

Øjne

Øget tåreflåd

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 1,2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 2,0 %)

Myokardieiskæmi

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 13,9 %);

stomatitis (G3/4: 20,7 %);

opkastning (G3/4: 8,4 %);

diarré (G3/4: 6,8 %);

øofagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 12,0 %); konstipation

(G3/4: 0,4 %)

Dyspepsi (G3/4: 0,8

%); gastrointestinale

smerter (G3/4: 1,2

%); gastrointestinal

blødning (G3/4: 0,4

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %);

kløende udslæt

Tør hud; afskalning

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,4 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 4,0 %);

pyreksi (G3/4: 3,6 %);

væskeretention (G3/4: 1,2

%); ødem (G3/4: 1,2 %)

Undersøgelser

Vægttab

Vægtstigning

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Erfaring efter markedsføring

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Der er rapporter om tilfælde af akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom, når docetaxel

blev administreret i kombination med andre kemoterapeutika og/eller strålebehandling.

Blod og lymfesystem

Der er rapporter om knoglemarvsdepression og andre hæmatologiske bivirkninger. Der er rapporter

om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), ofte i forbindelse med sepsis eller multiorgan-svigt.

Immunsystemet

Der er rapporter om anafylaktisk shock, i nogle tilfælde fatale.

Overfølsomhedsreaktioner (hyppighed ikke kendt) er rapporteret for docetaxel hos patienter, der

tidligere har haft overfølsomhedsreaktioner overfor paclitaxel.

Nervesystemet

Der er observeret sjældne tilfælde af kramper eller forbigående tab af bevidsthed under administration

af docetaxel. Disse reaktioner er også set under infusion af lægemidlet.

Øjne

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af forbigående synsforstyrrelser (glimt, lysglimt, pletter i

synsfeltet), typisk forekommende under infusion af lægemidlet og i forbindelse med

overfølsomhedsreaktioner. Disse var reversible ved ophør af behandlingen. Der er i sjældne tilfælde

rapporteret tåreflåd med eller uden konjunktivitis som tilfælde af obstruktion af tårekanalerne, der

resulterede i usædvanlig kraftigt tåreflåd. Tilfælde af cystoidt makulaødem (CMO) er blevet

rapporteret hos patienter, der blev behandlet med docetaxel.

Øre og labyrint

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ototoksicitet, nedsat hørelse og/eller tab af hørelse.

Hjerte

Sjældne tilfælde af myokardieinfarkt er rapporteret.

Ventrikulær arytmi inklusive ventrikulær takykardi (hyppighed ikke kendt), undertiden dødelig, er

rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel i kombinationsregimer, herunder doxorubicin, 5-

fluorouracil og/eller cyclofosfamid.

Vaskulære sygdomme

Venøse tromboemboliske hændelser er rapporteret i sjældne tilfælde.

Luftveje, thorax og mediastinum

Akut respiratorisk distress syndrom og tilfælde af interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel

lungesygdom, lungefibrose og respirationssvigt, sommetider fatale, er rapporteret sjældent. Der er

rapporter om sjældne tilfælde af strålepneumonitis hos patienter, som samtidig fik strålebehandling.

Mave-tarm-kanalen

Der er rapporteret sjældne tilfælde af enterocolitis, herunder colitis, iskæmisk colitis og neutropenisk

enterocolitis med en potentielt dødelig udgang (hyppighed ikke kendt).

Der er rapporter om sjælden forekomst af dehydrering som en konsekvens af gastrointestinale

hændelser, herunder enterocolitis og gastrointestinal perforation.

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ileus og intestinal obstruktion.

Lever og galdeveje

Der er rapporteret om meget sjældne tilfælde af hepatitis, nogle gange fatale, hovedsageligt hos

patienter med eksisterende leversygdomme.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hud og subkutane væv

Med docetaxel er der rapporter om meget sjældne tilfælde af kutan lupus erythematosus og bulløst

udslæt, såsom erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Andre

samtidige risikofaktorer kan muligvis i nogle tilfælde have medvirket til udviklingen af disse

virkninger. Ved behandling med docetaxel er der rapporteret om sklerodermi-lignende forandringer,

som oftest forudgået af perifert lymfødem. Tilfælde af permanent alopeci (frekvens ikke kendt) er

rapporteret.

Nyrer og urinveje

Nyreinsufficiens og nyresvigt er rapporteret. I cirka 20 % af tilfældene var der ingen risikofaktorer for

akut nyresvigt såsom samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler og gastrointestinale

sygdomme.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er sjældne rapporter om radiation recall-fænomen.

Recall-reaktion på injektionsstedet (tilbagefald af hudreaktion på et sted med tidligere ekstravasation

efter administration af docetaxel på et andet sted) er observeret på stedet for tidligere ekstravasation

(hyppighed ikke kendt).

Væskeretention har ikke været ledsaget af akutte episoder af oliguri eller hypotension. Dehydrering og

lungeødem er sjældent rapporteret.

Metabolisme og ernæring

Tilfælde af elektrolytforstyrrelser er rapporteret. Der er rapporteret tilfælde af hyponatriæmi, typisk

forbundet med dehydrering, opkastning og pneumoni. Hypokaliæmi, hypomagnesiæmi og

hypocalcæmi er observeret, sædvanligvis i forbindelse med lidelser i mave-tarmkanalen og især med

diarré.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

4.9

Overdosering

Der er få rapporter om overdosering. Der er ingen kendt antidot til overdosering med docetaxel. I

tilfælde af en overdosis skal patienten indlægges på specialafdeling, og de vitale funktioner skal følges

nøje. I tilfælde af en overdosis kan der forventes en forværring af bivirkninger. De primære forventede

komplikationer ved overdosis vil være knoglemarvsuppression, perifer neurotoksicitet og mucositis.

Patienten bør have terapeutisk G-CSF så snart som muligt, efter overdosering er erkendt. Om

nødvendigt bør man tage andre passende symptomatiske forholdsregler.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antineoplastiske midler, taxaner, ATC-kode: L01CD02

Virkningsmekanisme

Docetaxel er et antineoplastisk stof, som virker ved at fremme polymerisering af tubulin til stabile

mikrotubuli og hæmme depolymerisering af mikrotubuli til tubulin, hvilket medfører et udtalt fald i

koncentrationen af frit tubulin. Binding af docetaxel til mikrotubuli medfører ingen ændring i antallet

af protofilamenter.

In vitro-studier har vist, at docetaxel ødelægger det mikrotubulære netværk i celler, som er essentielle

for mitosen og cellulære funktioner i interfasen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Farmakodynamisk virkning

Docetaxel fandtes in vitro at være cytotoksisk over for forskellige murine og humane tumorcellelinjer

samt over for humane tumorceller fra frisk udtaget væv i klonogene assays. Docetaxel opnår høje

intracellulære koncentrationer og forbliver længe intracellulært. Docetaxel fandtes ydermere at være

aktivt over for nogle, men ikke alle cellelinjer, der udviste overekspression af p-glycoprotein, hvis

tilstedeværelse er bestemt af "multidrug resistance"-genet (MDR-genet). In vivo er docetaxels aktivitet

uafhængig af behandlingsregimenet og har eksperimentelt vist et bredt spektrum af antineoplastisk

aktivitet over for murine og transplanterede humane tumorer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Brystkræft

Taxespira i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid: adjuverende behandling

Patienter med operabel, lymfeknude-positiv brystkræft (TAX 316)

Data fra et åbent, randomiseret multicenterstudie understøtter anvendelsen af den adjuverende

behandling til patienter med operabel lymfeknude-positiv brystkræft og KPS ≥ 80 % i alderen 18 til 70

år. Efter stratificering i henhold til antallet af positive lymfeknuder (1-3, 4+), blev 1.491 patienter

randomiseret til enten at få enten docetaxel 75 mg/m

administreret en time efter doxorubicin 50

mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(TAC-arm) eller doxorubicin 50 mg/m

, efterfulgt af

fluoruracil 500 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(FAC-arm). Begge regimener blev

administreret én gang hver 3. uge i 6 cyklusser. Docetaxel blev administreret som en 1-times infusion.

Alle andre lægemidler blev givet som intravenøs bolus på dag 1. G-CSF blev administreret som

sekundær profylakse til patienter, som fik kompliceret neutropeni (febril neutropeni, forlænget

neutropeni eller infektion). Patienter i TAC-armen fik antibiotisk profylakse med ciprofloxacin 500

mg oralt 2 gange dagligt i 10 dage, startende på dag 5 i hver cyklus, eller tilsvarende. Efter den sidste

cyklus af kemoterapi fik patienter i begge arme, der havde positive østrogen- og/eller progesteron-

receptorer, tamoxifen 20 mg dagligt i op til 5 år. Adjuverende stråleterapi blev givet i henhold til

eksisterende vejledninger i de deltagende centre og blev givet til 69 % af patienterne, som fik TAC, og

72 % af patienterne, som fik FAC. Der blev udført to interimanalyser og en endelig analyse. Den

første interimanalyse var planlagt til 3 år efter datoen, hvor halvdelen af tilmeldingerne til studiet var

nået. Den anden interimanalyse blev udført efter registrering af i alt 400 sygdomsfri overlevelser

(DFS), hvilket førte til en median opfølgningstid på 55 måneder. Den endelige analyse blev udført, da

alle patienter havde nået deres 10-års opfølgningsbesøg (medmindre de havde DFS eller udgik

tidligere fra opfølgning). DFS var det primære effektendepunkt, og total overlevelse (OS) var det

sekundære effektendepunkt.

Der blev udført en endelig analyse med en faktisk medianopfølgning på 96 måneder. Der blev påvist

signifikant længere sygdomsfri overlevelse i TAC-armen end i FAC-armen. Forekomsten af

tilbagefald efter 10 år var reduceret hos de patienter, som fik TAC, sammenlignet med dem, som fik

FAC (henholdsvis 39 % vs. 45 %). Det betyder en absolut risikoreduktion på 6 % (p = 0,0043). Total

overlevelse efter 10 år var også signifikant forøget med TAC i forhold til FAC (henholdsvis 76 % vs.

69 %). Det betyder en absolut reduktion af risikoen for dødsfald på 7 % (p = 0,002). Da fordelene hos

patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikant for DFS og OS, blev den positive

benefit/risk-fordeling for TAC hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke helt demonstreret ved den

endelige analyse.

Overordnet demonstrerer resultaterne fra studierne en positiv benefit/risiko-fordeling for TAC

sammenlignet med FAC.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Fordelingen af TAC-behandlede patienter ifølge allerede definerede større prognostiske faktorer blev

analyseret:

Sygdomsfri overlevelse

Total overlevelse

Undergruppe

Antal

patienter

Hazard

ratio*

95 % CI

p =

Hazard

ratio*

95 % CI

p =

Antal

positive

lymfeknuder

I alt

0,80

0,68-0,93

0,0043

0,74

0,61-0,90

0,0020

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

0,87

0,70-1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

*En Hazard ratio på mindre end 1 indikerer, at TAC kan associeres med længere sygdomsfri

overlevelse og længere total overlevelse sammenlignet med FAC.

Patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, egnet til behandling med kemoterapi

(GEICAM 9805)

Data fra et åbent, randomiseret multicenterstudie understøtter anvendelsen af Taxespira som

adjuverende behandling til patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, der er egnede til

kemoterapi. 1.060 patienter blev randomiseret til at få enten Taxespira 75 mg/m

administreret 1 time

efter doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(539 patienter i TAC-armen) eller

doxorubicin 50 mg/m

efterfulgt af fluoruracil 500 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(521

patienter i FAC-armen) som adjuverende behandling. Patienterne havde operabel, lymfeknude-negativ

brystkræft med høj risiko for tilbagefald ifølge 1998 St. Gallen-kriterierne (tumorstørrelse > 2 cm

og/eller negative østrogenreceptorer (ER) og progesteronreceptorer (PR) og/eller høj

histologisk/nukleær grad (grad 2 til 3) og/eller alder < 35 år)). Begge regimener blev administreret én

gang hver 3. uge i 6 cyklusser. Taxespira blev administreret som infusion over 1 time, alle andre

lægemidler blev givet intravenøst på dag 1 hver 3. uge. Primær G-CSF-profylakse blev gjort

obligatorisk i TAC-armen, efter 230 patienter var blevet randomiseret. Hyppigheden af grad 4-

neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk infektion blev reduceret hos patienter, der fik primær G-

CSF-profylakse (se pkt. 4.8). I begge arme fik patienter med ER + og/eller PR+ tumorer 20 mg

tamoxifen én gang dagligt i op til 5 år efter den sidste kemoterapicyklus. Adjuverende

strålebehandling blev administreret i henhold til retningslinjerne for de deltagende behandlingssteder

og blev givet til 57,3 % af de patienter, der fik TAC, og til 51,2 % af de patienter, der fik FAC.

En primær analyse og en opdateret analyse blev udført. Den primære analyse blev udført, da alle

patienter havde en opfølgningstid på mere end 5 år (median opfølgningstid var 77 måneder). Den

opdaterede analyse blev udført, da alle patienter havde nået deres 10-års (median opfølgningstid var

10 år og 5 måneder) opfølgningsbesøg (medmindre de havde DFS eller tidligere var udgået fra

opfølgning). DFS var det primære effektendepunkt, og total overlevelse (OS) var det sekundære

effektendepunkt.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 77 måneder blev der vist signifikant længere sygdomsfri

overlevelse (DFS) i TAC-armen sammenlignet med FAC-armen. TAC-behandlede patienter havde 32

% lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de patienter, der blev behandlet med FAC (hazard

ratio = 0,68; 95 % CI (0,49-0,93), p = 0,01). Ved den mediane opfølgningsperiode på 10 år og 5

måneder havde TAC-behandlede patienter 16,5 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de

patienter, der blev behandlet med FAC (hazard ratio = 0,84; 95 % CI (0,65-1,08), p=0,1646). DFS-

data var ikke statistisk signifikante, men blev alligevel forbundet med en positiv tendens til fordel for

TAC.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 77 måneder var den totale overlevelse (OS) længere i TAC-

armen, hvor TAC-behandlede patienter havde 24 % lavere risiko for dødsfald sammenlignet med

FAC-behandlede patienter (hazard ratio = 0,76; 95 % CI (0,46-1,26, p = 0,29). Dog var fordelingen af

OS ikke signifikant forskellig i de to grupper.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Ved den mediane opfølgningsperiode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede patienter en 9 %

lavere risiko for dødsfald sammenlignet med FAC-behandlede patienter (hazard ratio = 0,91; 95 % CI

(0,63-1,32)).

Overlevelsesprocenten var 93,7 % i TAC-armen og 91,4 % i FAC-armen ved tidspunktet for 8-års

opfølgning, og 91,3 % i TAC-armen og 89 % i FAC-armen ved tidspunktet for 10-års opfølgning.

Det positive benefit/risk-forhold for TAC sammenlignet med FAC forblev uændret.

Undergrupper af TAC-behandlede patienter efter prospektivt definerede betydningsfulde prognostiske

faktorer blev analyseret i den primære analyse (ved den mediane opfølgningsperiode på 77 måneder)

(se tabel nedenfor):

Undergruppeanalyser – adjuverende behandling hos patienter med lymfeknude-negativ brystkræft

(intent-to-treat-analyse)

Undergruppe

Antal patienter i

TAC-gruppen

Sygdomsfri overlevelse

Hazard ratio*

95 % CI

I alt

0,68

0,49-0,93

Alderskategori 1

< 50 år

0,67

0,43-1,05

≥ 50 år

0,67

0,43-1,05

Alderskategori 2

< 35 år

0,31

0,11-0,89

≥ 35 år

0,73

0,52-1,01

Hormonel

receptorstatus

Negativ

0,45-1,1

Positiv

0,62

0,4-0,97

Tumorstørrelse

≤ 2 cm

0,69

0,43-1,1

> 2 cm

0,68

0,45-1,04

Histologisk grad

Grad 1 (inkl. ikke

vurderede grader)

0,79

0,24-2,6

Grad 2

0,77

0,46-1,3

Grad 3

0,59

0,39-0,9

Menopausal status

Præmenopausal

0,64

0,40-1

Postmenopausal

0,72

0,47-1,12

*En hazard ratio (TAC/FAC) på mindre end 1 indikerer, at der er en sammenhæng mellem TAC og en

længere sygdomsfri overlevelse, sammenlignet med FAC.

Der blev udført eksplorative undergruppeanalyser af sygdomsfri overlevelse for patienter, der opfylder

kriterierne for kemoterapi ifølge 2009 St. Gallen-kriterierne – (ITT-population). Resultaterne er anført

nedenfor:

TAC

FAC

Hazard ratio

(TAC/FAC)

Undergruppe

(n=539)

(n=521)

(95 % CI)

p-værdi

Opfylder relativ

indikation for

kemoterapi

18/214

(8,4 %)

26/227

(11,5 %)

0,796

(0,434 – 1,459)

0,4593

48/325

(14,8 %)

69/294

(23,5 %)

0,606

(0,42 – 0,877)

0,0072

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

TAC = docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid

FAC = 5-fluorouracil, doxorubicin og cyclophosphamid

CI = konfidensinterval; ER = østrogenreceptor

PR = progesteronreceptor

ER/PR-negativ eller grad 3 eller tumorstørrelse > 5 cm

Den estimerede hazard ratio blev udregnet ved hjælp af Cox proportional hazard-model med

behandlingsgruppe som faktor.

Taxespira som enkeltstof

Der er udført to randomiserede, sammenlignende fase III-studier med docetaxel doseret hver 3. uge i

den anbefalede dosis på 100 mg/m² til patienter med metastatisk brystkræft. Der indgik henholdsvis

326 patienter, som tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, og 392

patienter, som tidligere havde fået behandling med anthracyclin uden effekt.

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, blev

docetaxel sammenlignet med doxorubicin (75 mg/m² hver 3. uge). Uden at påvirke overlevelsestiden

(docetaxel 15 måneder vs. doxorubicin 14 måneder, p = 0,38) eller tiden indtil progression (docetaxel

27 uger vs. doxorubicin 23 uger, p = 0,54) øgede docetaxel responsraten (52 % vs. 37 %, p = 0,01) og

gav hurtigere respons (12 uger vs. 23 uger, p = 0,007). Tre patienter (2 %), der fik docetaxel, ophørte

med behandlingen grundet væskeretention, hvorimod 15 patienter (9 %), der fik doxorubicin, stoppede

behandlingen grundet hjertetoksicitet (3 tilfælde af fatalt, kongestivt hjertesvigt).

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med anthracyclin uden effekt, blev docetaxel

sammenlignet med kombinationsbehandling med mitomycin C og vinblastin (12 mg/m² hver 6. uge og

6 mg/m² hver 3. uge). Docetaxel øgede responsraten (33 % vs. 12 %, p < 0,0001), forlængede tiden til

progression (19 uger vs. 11 uger, p = 0,0004) og forlængede overlevelsen (11 måneder vs. 9 måneder,

p = 0,01).

I de 2 her nævnte fase III-studier viste docetaxel den samme sikkerhedsprofil som tidligere blev set i

fase II-studierne (se pkt. 4.8).

Et åbent, randomiseret fase III-multicenterstudie blev udført for at sammenligne monoterapi med

docetaxel med paclitaxel i behandlingen af fremskreden brystkræft hos patienter, hvis tidligere

behandling havde inkluderet et antracyklin. 449 patienter blev randomiseret til enten at få monoterapi

med docetaxel 100 mg/m² givet som 1 times infusion eller paclitaxel 175 mg/m² givet som en infusion

over 3 timer. Begge regimener blev administreret hver 3. uge.

Docetaxel forlængede mediantiden indtil progression (24,6 uger vs. 15,6 uger; p < 0,01) og

medianoverlevelsen (15,3 måneder vs. 12,7 måneder; p = 0,03) uden at påvirke det primære endepunkt

(32 % vs. 25 %, p = 0,10), samlet respons rate (32 % vs. 25 %, p = 0,10).

Flere grad 3/4 bivirkninger blev observeret for monoterapi med docetaxel (55,4 %) sammenlignet med

paclitaxel (23,0 %).

Taxespira i kombination med doxorubicin

Et stort, randomiseret fase III-studie med 429 tidligere ubehandlede patienter med metastatisk sygdom

er blevet udført med doxorubicin (50 mg/m²) i kombination med docetaxel (75 mg/²) (AT-arm) vs.

doxorubicin (60 mg/m²) i kombination med cyclophosphamid (600 mg/m²) (AC-arm). Begge

regimener blev administreret på dag 1 hver 3. uge.

Tiden indtil progression (TTP) var signifikant længere i AT-armen end i AC-armen, p = 0,0138.

Median TTP var 37,3 uger (95 % CI: 33,4 - 42,1) i AT-armen og 31,9 uger (95 % CI: 27,4 -

36,0) i AC-armen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Den overordnede responsrate (ORR) var signifikant højere i AT-armen end i AC-armen, p =

0,009. ORR var 59,3 % (95 % CI: 52,8 - 65,9) i AT-armen vs. 46,5 % (95 % CI: 39,8 - 53,2) i

AC-armen.

I dette studie viste AT-armen en hyppigere forekomst af alvorlig neutropeni (90 % vs. 68,6 %), febril

neutropeni (33,3 % vs. 10 %), infektion (8 % vs. 2,4 %), diarré (7,5 % vs. 1,4 %), asteni (8,5 % vs. 2,4

%) og smerter ((2,4 % vs. 0 %) end AC-armen. På den anden side viste AC-armen en hyppigere

forekomst af alvorlig anæmi (15,8 % vs. 8,5 %) end AT-armen og tillige en hyppigere forekomst af

alvorlig hjertetoksicitet: kongestivt hjertesvigt (3,8 % vs. 2,8 %), absolut LVEF-nedsættelse > 20 %

(13,1 % vs. 6,1 %), absolut LVEF-nedsættelse > 30 % (6,2 % vs. 1,1 %). Toksisk dødsfald forekom

hos 1 patient i AT-armen (kongestivt hjertesvigt) og hos 4 patienter i AC-armen (1 på grund af septisk

shock og 3 på grund af kongestivt hjertesvigt).

I begge arme var livskvaliteten målt via et EORTC-spørgeskema sammenlignelig og stabil under

behandling og opfølgning.

Taxespira i kombination med trastuzumab

Docetaxel i kombination med trastuzumab blev undersøgt til behandling af patienter med metastatisk

brystkræft, hvis tumorer var HER2-positive, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi på grund af

metastatisk sygdom. 186 patienter blev randomiseret til at få docetaxel (100 mg/m

) med eller uden

trastuzumab. 60 % af patienterne fik først anthracyclinbaseret adjuverende kemoterapi. Docetaxel +

trastuzumab var effektivt til patienterne, uanset om de havde fået adjuverende anthracyclin eller ikke.

Den primære testmetode, som blev anvendt til at bestemme HER2-positivitet i dette pivotal-studie var

immunohistokemi (IHC). En mindre del af patienterne blev testet ved hjælp af fluoroscence in situ

hybridization (FISH). I dette studie havde 87 % af patienterne sygdom, som var IHC 3+, og 95 % af de

inkluderede patienter havde sygdom, som var IHC3+, og/eller patienterne var FISH-positive.

Effektresultaterne er opsummeret i nedenstående tabel:

Parameter

Docetaxel plus trastuzumab

n = 92

Docetaxel

n = 94

Responsrate

(95 % CI)

61 %

(50-71)

34 %

(25-45)

Median responsvarighed

(måneder)

(95 % CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Median TTP (måneder)

(95 % CI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Medianoverlevelse (måneder)

(95 % CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

TTP = tid indtil progression; “ne” angiver, at værdien ikke kunne estimeres eller endnu ikke var

klarlagt.

Full analysis-sæt (intent-to-treat)

Estimeret medianoverlevelse

Taxespira i kombination med capecitabin

Data fra et randomiseret, kontrolleret, klinisk fase 3-multicenterstudie understøtter anvendelsen af

capecitabin i kombination med docetaxel til behandling af patienter med lokal fremskreden eller

metastatisk brystkræft, hos hvem cytotoksisk kemoterapi med et anthracyklin har været uden effekt. I

dette kliniske studie randomiseredes 255 patienter til behandling med docetaxel (75 mg/m² som en 1-

times intravenøs infusion hver 3. uge) og capecitabin (1.250 mg/m² to gange dagligt i 2 uger efterfulgt

af en uges pause). 256 patienter blev randomiseret til behandling med docetaxel alene (100 mg/ m

som 1 times intravenøs infusion hver 3. uge). Overlevelsen var bedre i kombinationsarmen med

docetaxel + capecitabin (p = 0,0126). Medianoverlevelsen var 442 dage (docetaxel + capecitabin) vs.

352 dage (docetaxel alene). De overordnede objektive responsrater i den randomiserede population

(investigators vurdering) var 41,6 % (docetaxel+capecitabin) vs. 29,7 % (docetaxel alene); p = 0,0058.

Tiden indtil progressiv sygdom var længere i kombinationsarmen med docetaxel + capecitabin

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

(p <0,0001). Mediantiden indtil progression var 186 dage (docetaxel+ capecitabin) vs. 128 dage

(docetaxel alene).

Ikke-småcellet lungekræft

Patienter, der tidligere har fået behandling med kemoterapi med eller uden strålebehandling

I et fase III-studie med tidligere behandlede patienter var tiden indtil progression (12,3 uger vs. 7 uger)

og den overordnede overlevelse signifikant længere for docetaxel ved doseringen 75 mg/m² end for

bedste palliative behandling. Den 1-årige overlevelsesrate var signifikant længere med docetaxel (40

%) end for bedste palliative behandling (16 %).

Der var mindre brug af smertestillende morfika (p < 0,01), smertestillende ikke-morfika (p < 0,01),

anden sygdomsrelateret medicin (p = 0,06) og strålebehandling (p < 0,01) hos de patienter, der fik

behandling med docetaxel ved doseringen 75 mg/m² end hos patienterne, der fik bedste palliative

behandling.

Den overordnede responsrate var 6,8 % hos de evaluerbare patienter, og medianvarigheden af respons

var 26,1 uger.

Taxespira i kombination med platinmidler til patienter, der ikke tidligere behandlet med kemoterapi

1,218 patienter med inoperabel ikke-småcellet lungekræft stadium IIIB eller IV med KPS på 70 %

eller mere, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi mod denne tilstand, blev i et fase III-studie

randomiseret til enten docetaxel (T) 75 mg/m

administreret som 1-times infusion umiddelbart

efterfulgt af cisplatin (Cis) 75 mg/m

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge (TCis),

docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion i kombination med carboplatin (AUC 6 mg/ml pr. min.)

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge, vinorelbin (V) 25 mg/m

administreret i løbet af 6

til 10 minutter på dag 1, 8, 15, 22 efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret på dag 1 af cyklusser

gentaget hver 4. uge (VCis).

Overlevelsesdata, median progressionstid og responsrater for studiets to arme er illustreret i

nedenstående tabel:

TCis

n = 408

VCis

n = 404

Statistisk analyse

(primært endepunkt):

medianoverlevelse

(måneder)

11,3

10,1

Hazard ratio: 1,122

[97,2 % CI: 0,937; 1,342]*

1-års overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 5,4 %

[95 % CI: -1,1; 12,0]

2-års overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 6,2 %

[95 % CI: 0,2; 12,3]

Mediantid indtil progression

(uger):

22,0

23,0

Hazard ratio: 1,032

[95 % CI: 0,876; 1,216]

Overordnet responsrate (%):

31,6

24,5

Behandlingsforskel: 7,1 %

[95 % CI: 0,7; 13,5]

*: Korrigeret for multiple sammenligninger og justeret for stratificeringsfaktorer (sygdomsstadie og

behandlingsregion), baseret på evaluerbar patientpopulation.

Sekundære endepunkter inkluderede forandring i smerter, global vurdering af livskvalitet med

EuroQoL-5D, lungekræftsymptom-skala og forandringer i Karnosfkys performance status.

Resultaterne fra disse endepunkter understøttede de resultaterne fra de primære endepunkter.

For docetaxel-/carboplatin-kombinationen kunne der hverken bevises en ækvivalent eller noninferior

effekt sammenlignet med referencebehandlingen kombinations-VCis.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Prostatakræft

Sikkerheden og effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter

med hormonrefraktær prostatakræft blev undersøgt i et randomiseret fase III-multicenterstudie. I alt

1.006 patienter med KPS ≥60 blev randomiseret til følgende behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m

hver 3. uge i 10 cyklusser.

Docetaxel 30 mg/m

administreret ugentligt i de første 5 uger i en 6-ugers cyklus i 5 cyklusser.

Mitoxantron 12 mg/m

hver 3. uge i 10 cyklusser.

Alle 3 behandlingsregimener blev administreret i kombination med prednison eller prednisolon 5 mg

to gange dagligt kontinuerligt.

De patienter, der fik docetaxel hver 3. uge, viste signifikant længere overordnet overlevelse

sammenlignet med dem, der fik mitoxantron. Stigningen i overlevelse set i armen med ugentlig

docetaxel var ikke statistisk signifikant sammenlignet med kontrolarmen på mitoxantron. Effekt-

endepunkterne for docetaxel-armene vs. kontrol-armen er vist i nedenstående tabel:

Endepunkt

Docetaxel

hver 3. uge

Docetaxel

ugentligt

Mitoxantron

hver 3. uge

Antal patienter

Medianoverlevelse

(måneder)

95 % CI

Hazard ratio

95 % CI

p-værdi

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Antal patienter

PSA** -responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

<0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Antal patienter

Smerte-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Antal patienter

Tumor-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

Stratificeret log-rank-test

*Tærskel for statistisk signifikans = 0,0175

**PSA: prostataspecifikt antigen

I lyset af, at docetaxel givet hver uge gav en lidt bedre sikkerhedsprofil end docetaxel administreret

hver 3. uge, er det en mulighed, at nogle patienter kan have fordel af docetaxel administreret hver uge.

Ingen statistiske forskelle blev observeret mellem behandlingsgrupperne for så vidt angår Global

Quality of Life.

Gastrisk adenokarcinom

Et åbent, randomiseret multicenterstudie blev gennemført for at undersøge sikkerheden og effekten af

docetaxel til behandling af patienter med metastatisk gastrisk adenokarcinom, herunder

adenokarcinom i den gastroøsofageale forbindelse. Patienterne havde ikke tidligere fået kemoterapi for

metastatisk sygdom. 445 patienter med KPS > 70 blev behandlet med enten docetaxel (T) (75 mg/m

på dag 1) i kombination med cisplatin (C) (75 mg/m

på dag 1) og 5-fluoruracil (F) (750 mg/m

dag i 5 dage) eller cisplatin (100 mg/m

på dag 1) og 5-fluoruracil (1.000 mg/m

pr. dag i 5 dage).

Behandlingscyklussens længde var 3 uger for TCF-armen og 4 uger for CF-armen. Median antal af

cyklusser administreret pr. patient var 6 (med et interval på 1-16) for TCF-armen sammenlignet med 4

(med et interval på 1-12) for CF-armen. Tiden indtil progression (TTP) var det primære endepunkt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Reduktion af risikoen for progression var 32,1 % og blev associeret med en signifikant længere TTP

(p = 0,0004) til fordel for TCF-armen. Overordnet overlevelse var også signifikant længere (p =

0,0201) til fordel for TCF-armen med en reduktion af risikoen for mortalitet på 22,7 %.

Effektresultaterne er opsummeret i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel ved behandling af patienter med gastrisk adenokarcinom

Endepunkt

TCF

n = 221

CF

n = 224

Median TTP (måneder)

(95 % CI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Hazard ratio

1,473

(95 % CI)

(1,189-1,825)

*p-værdi

0,0004

Medianoverlevelse (måneder)

(95 % CI)

(8,38-10,58)

(7,16-9,46)

2-års estimat (%)

18,4

Hazard ratio

1,293

(95 % CI)

(1,041-1,606)

*p-værdi

0,0201

Overordnet responsrate (CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-værdi

0,0106

Progressiv sygdom som bedste overordnede

respons (%)

16,7

25,9

*Ikke-stratificeret log-rank-test

Undergruppe-analyser på tværs af alder, køn og race favoriserede samstemmende TCF-armen

sammenlignet med CF-armen.

En opfølgende analyse af overlevelse efter en median opfølgningstid på 41,6 måneder viste ikke

længere signifikant forskel, selv om TCF-regimenet altid gav bedre resultater. Fordelen ved TCF-

regimenet kontra CF-regimenet var helt tydelig mellem 18 og 30 måneders opfølgning.

Som helhed viste resultaterne af quality of life (QoL) og kliniske fordele konsekvent en forbedring til

fordel for TCF-armen. De patienter, der blev behandlet i TCF-armen, havde længere tid indtil 5 %

definitiv forværring af global helbredsstatus på QLQ-C30-spørgeskemaet (p = 0,0121) og en længere

tid indtil definitiv forværring af Karnofskys performance status (p = 0,0088) sammenlignet med

patienterne, som fik behandling med CF.

Hoved- og halskræft

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Docetaxels sikkerhed og effekt i induktionsbehandlingen af patienter med pladecellecarcinom i hoved

og hals (SCCHN) blev evalueret i et åbent, randomiseret fase III-multicenterstudie (TAX 323). I dette

studie blev 358 patienter med inoperabel, lokalt fremskreden SCCHN og WHO performance status 0

eller 1 randomiseret til en af to behandlingsarme. Patienterne i docetaxel-armen fik docetaxel (T) 75

mg/m

efterfulgt af cisplatin (P) 75 mg/m

efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m

dagligt som en

kontinuerlig infusion i 5 dage. Dette regimen blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser i tilfælde,

hvor der som et minimum blev observeret en mindre respons (> 25 % reduktion i den todimensionelt

målte tumorstørrelse) efter 2 cyklusser. Ved slutningen af kemoterapi fik patienter, hvis

sygdomstilstand ikke var forværret, strålebehandling i 7 uger med et interval på mindst 4 uger og

maksimalt 7 uger, udført efter fastlagte retningslinjer (TPF/RT). I komparator-armen af studiet fik

patienterne cisplatin (P) 100 mg/m

efterfulgt af 5-fluoruracil (F) 1.000 mg/m

(PF) dagligt i 5 dage.

Dette regimen blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser i tilfælde, hvor der som et minimum blev

observeret en mindre respons (> 25 % reduktion i den todimensionelt målte tumorstørrelse) efter 2

cyklusser. Ved slutningen af kemoterapi fik patienter, hvis sygdomstilstand ikke var forværret,

strålebehandling i 7 uger med et interval på mindst 4 uger og maksimalt 7 uger, udført efter fastlagte

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

retningslinjer (PF/RT). Lokoregional behandling med stråling blev givet enten med en konventionel

fraktion (1,8 Gy-2,0 Gy én gang dagligt 5 dage om ugen til en total dosis på 66 til 70 Gy) eller

accelererede/hyperfraktionerede regimener af strålebehandling (to gange dagligt med et minimums-

interfraktionsinterval på 6 timer, 5 dage pr. uge). I alt 70 Gy blev anbefalet til accelererede regimener

og 74 Gy til hyperfraktionerede systemer. Kirurgisk resektion blev tilladt efter kemoterapi, før eller

efter strålebehandling. Patienter i TPF-armen fik antibiotisk profylakse med ciprofloxacin 500 mg

oralt 2 gange dagligt i 10 dage, startende på dag 5 i hver cyklus, eller tilsvarende. Det primære

endepunkt i dette studie, progressionsfri overlevelse (PFS), var signifikant længere i TPF-armen end i

PF-armen, p = 0,0042 (median PFS: henholdsvis 11,4 og 8,3 måneder) med en overordnet median

opfølgningstid på 33,7 måneder. Median OS var også signifikant længere til fordel for TPF-armen

sammenlignet med PF-armen (median OS: henholdsvis 18,6 og 14,5 måneder) med en reduktion af

risikoen for mortalitet på 28 %, p = 0,0128. Effektresultaterne vises i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i induktionsbehandling af patienter med inoperabel, lokalt fremskreden SCCHN

(intent-to-treat-analyse)

Endepunkt

Docetaxel + Cis +

5-FU

n = 177

Cis + 5-FU

n = 181

Median progressionsfri overlevelse (måneder)

(95 % CI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Justeret hazard ratio

(95 % CI)

*p-værdi

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Median overlevelse (måneder)

(95 % CI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Bedste overordnede respons på kemoterapi (%)

(95 % CI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p-værdi

0,006

Bedste overordnede respons på forsøgsbehandling

[kemoterapi +/- strålebehandling] (%)

(95 % CI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

***p-værdi

0,006

Median varighed af respons på kemoterapi ±

strålebehandling (mdr.)

(95 % CI)

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Med en hazard ratio på under 1 kan docetaxel + cisplatin + 5-FU anvendes med fordel

*Cox-model (justering for primært tumorsted, kliniske T- og N-stadier og PSWHO)

**Log-rank-test

*** Chi-kvadrat-test

Parametre for Quality of Life

De patienter, der fik behandling med TPF, fik signifikant mindre forværring af deres globale

helbredsscore i forhold til patienter i behandling med PF (p = 0,01, med anvendelse af EORTC QLQ-

C30-skalaen).

Parametre for klinisk fordel

Performance status-skalaen (underskalaerne for hoved og hals [PSS-HN]), som blev udformet med

henblik på at måle forståeligheden af tale, evnen til at spise offentligt samt kostens normalitet, var

signifikant til fordel for TPF sammenlignet med PF.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Median tid indtil første forværring af WHO performance status var signifikant længere i TPF-armen

end i PF-armen. Smerteintensitets-scoren blev forbedret under behandling i begge grupper, hvilket

indikerer en god smertekontrol.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-strålebehandling (TAX 324)

Docetaxels sikkerhed og effekt i induktionsbehandlingen af patienter med lokalt fremskreden

pladecellecarcinom i hoved og hals (SCCHN) blev evalueret i et åbent, randomiseret fase III-

multicenterstudie (TAX 324). I dette studie blev 501 patienter med lokalt fremskreden SCCHN og

WHO performance status 0 eller 1 randomiseret til en af to behandlingsarme. Forsøgspopulationen

bestod af patienter med teknisk uresekterbar sygdom, patienter med lav sandsynlighed for kirurgisk

helbredelse og patienter med bevarelse af organer som mål. Evalueringen af effekt og sikkerhed blev

foretaget udelukkende ud fra kriterier om overlevelse. Succesrig organbevarelse indgik ikke formelt

som succeskriterium. Patienter i docetaxel-armen fik docetaxel (T) 75 mg/m² ved intravenøs infusion

på dag 1 efterfulgt af cisplatin (P) 100 mg/m² administreret som en 30 minutter til 3 timers intravenøs

infusion efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 5-fluoruracil(F) 1.000 mg/m²/dag fra dag 1 til

dag 4. Disse cyklusser blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter uden progressiv sygdom

skulle have kemo-strålebehandling (CRT) ifølge protokollen (PF/CRT). Patienter i komparator-armen

fik cisplatin (P) 100 mg/m² administreret som en 30 minutter til 3 timers intravenøs infusion på dag 1

efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 5-fluoruracil (F) 1.000 mg/m²/dag fra dag 1 til dag 5.

Disse cyklusser blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter uden progressiv sygdom skulle have

(CRT) ifølge protokollen (PF/CRT).

Efter induktionskemoterapi skulle patienter i begge behandlingsarme have 7 ugers CRT med et

minimumsinterval på 3 uger og ikke senere end 8 uger efter påbegyndelse af sidste cyklus (dag 22 til

dag 56 af sidste cyklus). Under strålebehandlingsforløbet blev der givet carboplatin (AUC 1,5)

ugentligt som en 1-times intravenøs infusion med maksimalt 7 doser. Stråling blev udført med

megavolt-udstyr med én fraktionering dagligt (2 Gy pr. dag, 5 dage om ugen i 7 uger, dosis i alt

70-72 Gy). Kirurgisk indgreb på det primære sygdomssted og/eller hals kunne overvejes når som helst

efter endt CRT. Alle patienter i studiets docetaxel-arm fik profylaktisk antibiotika. Det primære

endepunkt for effekt i dette studie (OS) var signifikant længere (log-rank-test, p=0,0058) i det

regimen, der indeholdt docetaxel sammenlignet med PF (median OS: henholdsvis 70,6 vs. 30,1

måneder) med en reduktion af risikoen for mortalitet på 30 % sammenlignet med PF (hazard ratio

(HR) = 0,70, 95 % konfidensinterval (CI) = 0,54-0,90) og med en samlet median opfølgningstid på

41,9 måneder. Det sekundære endepunkt, progressionsfri overlevelse (PFS), viste en reduktion af

risikoen for progression eller dødsfald på 29 % og en 22 måneders forbedring i median PFS (35,5

måneder for TPF og 13,1 måneder for PF). Dette var også statistisk signifikant med en hazard ratio på

0,71; 95 % CI 0,56-0,90; log-rank-test p = 0,004. Effektresultaterne vises i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i induktionsbehandling af patienter med lokalt fremskreden SCCHN

(intent-to-treat-analyse)

Endepunkt

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Median OS (måneder)

(95 % CI)

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

Hazard ratio:

(95 % CI)

*p-værdi

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Median PFS (måneder.)

(95 % CI)

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10,6 - 20,2)

Hazard ratio:

(95 % CI)

**p-værdi

0,71

(0,56 - 0,90)

0,004

Bedste overordnede respons (CR + PR) på

kemoterapi (%)

(95 % CI)

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

***p-værdi

0,070

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Endepunkt

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Bedste overordnede respons (CR + PR) på

forsøgsbehandling [kemoterapi +/- kemo-

strålebehandling] (%)

(95 % CI)

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

***p-værdi

0,209

Med en hazard ratio på under 1 kan docetaxel + cisplatin + fluorouracil anvendes med fordel

*ikke-justeret log-rank-test

**ikke-justeret log-rank-test, ikke justeret for multiple sammenligninger

***Chi-kvadrat-test, ikke justeret for multiple sammenligninger

NA - not applicable (ikke relevant)

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Taxespira i alle undergrupper af den pædiatriske population ved brystkræft, ikke-småcellet

lungekræft, prostatakræft, gastrisk adenokarcinom og hoved- og halskræft med undtagelse af type II

og type III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk

anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fase I-studier har undersøgt docetaxels farmakokinetiske egenskaber hos kræftpatienter efter indgift af

20-115 mg/m

. Docetaxels kinetiske profil er dosisuafhængig og svarer til en trekamret

farmakokinetisk model med halveringstider for α-, β- og γ-faserne på henholdsvis 4 min., 36 min. og

11,1 timer. Den sene fase skyldes til dels den relativt langsomme redistribution af docetaxel fra det

perifere kammer

Fordeling

Efter administration af docetaxel 100 mg/m

givet som infusion over 1 time blev en gennemsnitlig,

maksimal plasmakoncentration på 3,7 µg/ml opnået med et tilsvarende AUC på 4,6 t.µg/ml.

Gennemsnitsværdierne for den totale clearence og steady state-distributionsvolumen var henholdsvis

21 l/h/m

og 113 l. Den interindividuelle variation i samlet clearance var ca. 50 %. Docetaxels

plasmaproteinbinding er over 95 %.

Elimination

Der er gennemført et studie med

C-mærket docetaxel på tre kræftpatienter. Docetaxel blev elimineret

både i urin og fæces efter cytocrom P-450-medieret oxidativ metabolisering af tert-butyl-ester-

gruppen. Inden for 7 dage udgjorde ekskretion i urin og fæces henholdsvis 6 % og 75 % af

radioaktiviteten. Ca. 80 % af radioaktiviteten i fæces er udskilt efter 48 timer i form af en større

inaktiv og tre mindre inaktive metabolitter samt meget lave koncentrationer af uomdannet lægemiddel.

Specielle populationer

Alder og køn

En farmakokinetisk populationsanalyse af docetaxel er blevet gennemført hos 577 patienter. De

farmakokinetiske parametre i modellen lå tæt på det, der blev estimeret i fase I-studier. Docetaxels

farmakokinetik varierede ikke med patientens alder eller køn.

Nedsat leverfunktion

Hos et beskedent antal patienter (n = 23) med kliniske kemidata, der tydede på en let til moderat

nedsat leverfunktion (ASAT og ALAT ≥ 1,5 gange øvre normalværdi og basisk fosfatase ≥ 2,5 gange

øvre normalværdi), var den samlede clearance nedsat med gennemsnitligt 27 % (se pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Væskeretention

Docetaxels clearance var ikke påvirket hos patienter med let til moderat væskeretention, og der findes

ingen data for clearancen hos patienter med svær væskeretention.

Kombinationsbehandling

Doxorubicin

Docetaxel påvirker ikke clearencen af doxorubicin eller plasmaniveauet af doxorubicinol (en

doxorubicinmetabolit), når det anvendes i kombination. Samtidig administration af docetaxel,

doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Capecitabin

Fase I-studier, som evaluerede capecitabins effekt på docetaxels farmakokinetik og vice versa, viste

ingen effekt af capecitabin på docetaxels farmakokinetik (C

og AUC) og ingen effekt af docetaxel

på capecitabins hovedmetabolit 5’-DFUR’s farmakokinetik.

Cisplatin

Docetaxels clearence i kombinationsterapi med cisplatin var sammenlignelig med det observerede ved

monoterapi. Cisplatins farmakokinetiske profil, når det administreres kort efter infusion med

docetaxel, er sammenlignelig med profilen for cisplatin, når det administreres alene.

Cisplatin og 5-fluorouracil

Den kombinerede administration af docetaxel, cisplatin og 5-fluoruracil hos 12 patienter med massive

tumorer havde ingen indflydelse på farmakokinetikken for hvert af de individuelle lægemidler.

Prednison og dexamethason

Prednisons virkning på farmakokinetikken for docetaxel administreret med standardpræmedicinering

med prednison er undersøgt hos 42 patienter.

Prednison

Der blev ikke observeret nogen effekt af prednison på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Karcinogeniciteten af docetaxel er ikke undersøgt.

Docetaxel har vist sig at være mutagent in vitro i mikronukleus- og kromosom-aberrationstesten i

CHO-K

celler samt in vivo i mikronukleustesten i mus. Derimod inducerede det ingen mutagenicitet i

Ames’ test eller i en CHO/HGPRT-genmutationsassay. Disse resultater er i overensstemmelse med

docetaxels farmakologiske aktivitet.

Toksikologiske studier på gnavere har vist uønskede påvirkninger af testesfunktionen. Det må derfor

formodes, at også den mandlige fertilitet påvirkes af docetaxel.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polysorbat 80

Ethanol (vandfri)

Citronsyremonohydrat

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

6.3

Opbevaringstid

Uåbnede hætteglas

24 måneder.

Efter anbrud af hætteglasset

Hvert hætteglas er til engangsbrug og bør anvendes umiddelbart efter anbrud. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstid og -betingelser brugerens eget ansvar.

Efter tilsætning til infusionspose

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og

aseptiske forhold, og lægemidlet bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -betingelser brugerens eget ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxel infusionsvæske, opløsning, stabil i 6

timer, hvis den opbevares ved temperaturer under 25 °C. Den bør anvendes inden for 6 timer

(inklusive 1 times intravenøs infusion).

Desuden er den fysiske og kemiske stabilitet efter åbning af infusionsopløsningen, der er tilberedt med

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % glucoseopløsning i poser uden indhold af PVC eller med 5

% glucose i glasflasker, påvist i op til 48 timer, når den opbevares ved mellem 2° C og 8° C og i op til

6 timer ved opbevaring under 25 °C.

Docetaxel infusionsvæske, opløsning, er overmættet og kan derfor krystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes, men skal kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

For opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hætteglas af klart glas (type I) med chlorobutyl-gummiprop og aluminiumsforsegling med vippelåg.

20 mg/1 ml indeholder 1 ml koncentrat.

80 mg/4 ml indeholder 4 ml koncentrat.

120 mg/6 ml indeholder 6 ml koncentrat.

140 mg/7 ml indeholder 7 ml koncentrat.

160 mg/8 ml indeholder 8 ml koncentrat.

Pakningsstørrelse:

Hver kasse indeholder 1 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Taxespira er et antineoplastisk stof, og ligesom andre potentielt toksiske stoffer skal det behandles

med forsigtighed ved håndtering og tilberedning af opløsningerne med Taxespira. Det anbefales, at

man anvender handsker.

Hvis koncentratet eller infusionsopløsningen med Taxespira kommer i kontakt med huden, afvaskes

området straks grundigt med sæbe og vand. Hvis koncentratet med Taxespira kommer i kontakt med

slimhinder, afvaskes området straks grundigt med vand.

Klargøring til intravenøs administration

Tilberedning af infusionsopløsningen

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 140 mg/7 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 160 mg/8 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning, kræver INGEN forudgående fortynding

med en solvens, men er klar til tilsætning til infusionsopløsningen.

Hvert hætteglas er til engangsbrug og bør anvendes straks.

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det nødvendige antal pakninger med Taxespira

koncentrat til infusionsvæske, opløsning, stå ved under 25° C i 5 minutter før brug.

For at kunne udtage den korrekte dosis til patienten kan det være nødvendigt at anvende mere end et

hætteglas med Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Udtag aseptisk den ønskede

mængde Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning, med en kalibreret sprøjte påsat en 21G-

kanyle.

Koncentrationen af docetaxel er 20 mg/ml i hætteglas med Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml,

120 mg/6 ml, 140 mg/7 ml og 160 mg/8 ml.

Den nødvendige mængde Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning, skal via en enkelt

injektion (et skud) injiceres i en 250 ml infusionspose eller -flaske indeholdende enten en 5 %

glucoseinfusionsopløsning eller en 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridinfusionsopløsning.

Hvis det er nødvendigt at anvende en dosis på mere end 190 mg docetaxel, skal der anvendes en større

mængde af infusionsopløsningen, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg docetaxel/ml.

Bland opløsningen i infusionsposen eller -flasken manuelt med vippende bevægelser.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Posen med infusionsopløsningen skal bruges inden for 6 timer ved opbevaring under 25° C inklusive

den time, patienten får infusionen.

Som ved alle andre parenterale lægemidler skal infusionsopløsningen med docetaxel kontrolleres

visuelt inden brug, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ,

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1017/001

EU/1/15/1017/002

EU/1/15/1017/003

EU/1/15/1017/004

EU/1/15/1017/005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

28. august 2015

10,

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel findes på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel (som trihydrat).

20 mg/1 ml

Et hætteglas med 1 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel.

80 mg/4 ml

Et hætteglas med 4 ml koncentrat indeholder 80 mg docetaxel.

120 mg/6 ml

Et hætteglas med 6 ml koncentrat indeholder 120 mg docetaxel.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

20 mg/1 ml

Hvert hætteglas med 1 ml koncentrat indeholder 0,5 ml vandfri ethanol (395 mg).

80 mg/4 ml

Hvert hætteglas med 4 ml koncentrat indeholder 2 ml vandfri ethanol (1580 mg).

120 mg/6 ml

Hvert hætteglas med 6 ml koncentrat indeholder 3 ml vandfri ethanol (2370 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Koncentratet er en svagt gul til brun-gul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystkræft

Taxespira i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er indiceret til adjuverende behandling

af patienter med:

operabel, lymfeknude-positiv brystkræft

operabel, lymfeknude-negativ brystkræft

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystkræft bør adjuverende behandling begrænses til

patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for primær behandling af tidlig

brystkræft (se pkt. 5.1).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Taxespira i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystkræft, som ikke tidligere har fået kemoterapi mod denne tilstand.

Taxespira monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk

brystkræft efter behandlingssvigt af kemoterapi. I tidligere kemoterapi skal anthracyclin eller et

alkylerende stof have været anvendt.

Taxespira i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med metastatisk

brystkræft, som har HER2-positive tumorer, og som ikke tidligere har fået kemoterapi mod

metastatisk sygdom.

Taxespira i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling

skal have omfattet et anthracyklin.

Ikke-småcellet lungekræft

Taxespira er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-

småcellet lungekræft efter behandlingssvigt af kemoterapi.

Taxespira i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel lokalt

fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft hos patienter, der ikke tidligere har fået

kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatakræft

Taxespira i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af patienter med

hormonrefraktær metastatisk prostatakræft.

Gastrisk adenokarcinom

Taxespira i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til behandling af patienter med

metastatisk gastrisk adenokarcinom, inklusive adenokarcinom i den gastroøsofageale forbindelse, som

ikke tidligere har fået kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hoved- og halskræft

Taxespira i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til indledende behandling af

patienter med inoperable, lokale, fremskredne skællede celle-carcinoma i hoved og hals.

4.2

Dosering og administration

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Anbefalet dosis

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, gastrisk samt

hoved-og halskræft gives et peroralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethazon

16 mg pr. dag (f.eks. 8 mg 2 gange daglig). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før

docetaxel-administration (se pkt. 4.4). G-CSF (granulocytkoloni-stimulerende faktor) kan anvendes

profylaktisk for at formindske risikoen for hæmatologisk toksicitet.

Ved prostatakræft er det anbefalede præmedicineringsregimen, på grund af den samtidige behandling

med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-

infusion (se pkt. 4.4).

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystkræft

Den anbefalede doxetaxel-dosis til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-positiv og

lymfeknude-negativ brystkræft er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder, administreret 1 time efter

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(TAC-regimen) (se også: Dosisjustering under

behandling).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er den anbefalede dosis

docetaxel i monoterapi 100 mg/m

. Som førstebehandling indgives 75 mg/m

doxetaxel i

kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m

hver 3. uge med en

ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalstudiet blev den initiale docetaxel-infusion givet

dagen efter den første dosis trastuzumab. Den efterfølgende docetaxel-dosis blev givet umiddelbart

efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende

trastuzumab-dosis og -administration, se produktresumé for trastuzumab.

I kombination med capecitabin er den anbefalede docetaxel-dosis 75 mg/m

hver 3. uge kombineret

med capecitabin 1250 mg/m

to gange dagligt (inden for 30 minutter efter et måltid) i 2 uger efterfulgt

af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i overensstemmelse med legemsoverflade se

capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungekræft

For patienter der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungekræft, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m

, straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m

givet

over 30-60 minutter. For behandling efter forudgående svigt af platinbaseret kemoterapi, er den

anbefalede dosis 75 mg/m

givet som enkeltstof.

Prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

. Prednison eller prednisolon 5 mg 2 gange dagligt

gives kontinuerligt (se pkt.5.1).

Gastrisk adenokarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af cisplatin 75

mg/m

, som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m

pr. dag,

givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage, med start efter endt cisplatin-infusion.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne præmedicineres med antiemetika og passende

hydrering til administration af cisplatin. Man bør anvende profylaktisk G-CSF for at nedsætte risikoen

for hæmatologisk toksicitet (se også ”Dosisjustering under behandling”).

Hoved- og halskræft

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk G-CSF kan anvendes til at nedsættes risikoen for hæmatologiske

toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af TAX 323 og TAX 324 studierne

modtog profylaktisk antibiotika.

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til den indledende behandling af inoperabel, lokalt fremskredne pladecellecarcinom i hoved og

hals (SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion efterfulgt af

1 times infusion med cisplatin 75 mg/m

på dag 1, efterfulgt af 5-fluoruracil som en kontinuerlig

infusion på 750 mg/m

pr. dag i fem dage. Dette regimen administreres hver 3. uge i 4

cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne have strålebehandling.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-strålebehandling (TAX 324)

Til den indledende behandling af patienter med lokalt fremskreden pladecellecarcinom i hoved

og hals (SCCHN) (ikke muligt at resektere, lav sandsynlighed for kirurgisk helbredelse samt

med bevarelse af organer som mål) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times

intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret som en 30 minutter

til 3 timers infusion, efterfulgt af 5-fluoruracil 1000 mg/m

som en kontinuerlig infusion fra dag

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

1 til dag 4. Dette regimen administreres hver 3. uge i 3 cyklusser. Efter kemoterapi bør

patienterne have kemo-strålebehandling.

Ved dosismodifikation af cisplatin og 5-fluoruracil henvises der til de tilsvarende produktresuméer.

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel bør gives, hvis neutrofiltallet er ≥ 1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m

til 75 mg/m

og/eller fra 75

mg/m

til 60 mg/m

: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril neutropeni,

neutrofiltal < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative reaktioner eller alvorlig

perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved 60 mg/m

, bør behandlingen

stoppes.

Adjuverende behandling til brystkræft

Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel-, doxorubicin- og

cyclophosphamid- (TAC)-adjuverende behandling for brystkræft. Patienter, som får febril neutropeni

og/eller neutropenisk infektion, bør have deres docetaxel-dosis reduceret til 60 mg/m

i alle

efterfølgende cykler (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som får grad 3- eller 4-stomatitis, bør have deres

dosis reduceret til 60 mg/m

I kombination med cisplatin

I de følgende tilfælde bør docetaxel-dosis reduceres til 65 mg/m

i de følgende behandlingsrunder: 1)

hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m

docetaxel i kombination med cisplatin, som har en

minimumsblodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25000 celler/mm

, 2) hos

patienter, der får febril neutropeni, 3) hos patienter, med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet. Se det

relevante produktresumé vedrørende justering af cisplatin-dosis.

I kombination med capecitabin

Se det relevante produktresumé vedrørende justering af capecitabin-dosis.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet for den

næste behandling med docetaxel/capecitabin, skal behandlingen udsættes, indtil toksiciteten er

grad 0-1, og derefter genoptages som 100 % af den oprindelige dosis.

For patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-toksicitet,

skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages behandlingen med

docetaxel 55 mg/m

. Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor patienten befinder sig.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller grad 4-toksiciteter seponeres docetaxel-

behandlingen.

Se trastuzumabs produktresumé vedrørende justering af trastuzumab-dosis.

I kombination med cisplatin og 5-fluorouracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m

, hvis der trods anvendelse af G-CSF opstår: 1) febril

neutropeni, 2) prolongeret neutropeni eller 3) neutropenisk infektion. I tilfælde af efterfølgende

episoder med kompliceret neutropeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 60 mg/m

til 45 mg/m

tilfælde af grad 4-trombocytopeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 75 mg/m

til 60 mg/m

Patienterne bør ikke genbehandles med efterfølgende cyklusser af docetaxel, før neutrofil-tallet

gendannes til et niveau på > 1.500 celler/mm

, og blodplader gendannes til et niveau på > 100.000

celler/mm

. Behandlingen skal afbrydes, hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosismodifikationer ved toksiciteter hos patienter, der er behandlet med docetaxel i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %.

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20 %.

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20 %.

Anden episode: Afbryd behandlingen.

Stomatitis/mucositis grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %.

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser.

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %.

Stomatitis/mucositis grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser.

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %.

Se de relevante produktresuméer vedrørende ændring af dosis af cisplatin og 5-fluoruracil.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusive prolongeret

neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G-CSF anbefalet som profylakse (f.eks. dag 6-15) i

alle efterfølgende cyklusser.

Specielle patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til patienter, som både har forhøjelse af transaminase (ALAT

og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi og af basisk fosfatase på mere end 2,5

gange den øvre normalværdi (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For patienter med serum-bilirubin > øvre

normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske fosfataser > 6 gange

øvre normalværdi kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun

anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 x ULN og bilirubin > 1 x ULN. Hos disse patienter kan det

ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion, der får

kombinationsbehandling med docetaxel i de andre indikationer.

Pædiatrisk population

Taxespira’s sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned til under

18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af Taxespira i den pædiatriske population til indikationerne

brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk karcinom samt hoved- og halskræft med

undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom.

Ældre personer

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre personer.

I kombination med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin til 75 % hos

patienter på 60 år eller ældre (Se produktresuméet for capecitabin).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Patienter med et neutrofiltal ved baseline på < 1.500 celler/mm

Patienter med svær leverinsufficiens (se pkt. 4.2 og 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives et peroralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg pr. dag i 3 dage (f.eks. 8 mg 2

gange daglig). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomsten og sværhedsgraden af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner. Til prostatakræft er præmedicineringen oral dexamethason 8 mg 12 timer,

3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrofil-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrofiltallet igen er ≥ 1.500 celler/mm

pkt. 4.2).

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G-CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystkræft, for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, forlænget neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, som får TAC, bør

monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.2 og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner kan opstå inden for få minutter efter infusion af

docetaxel er påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer.

Ved lette symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det

ikke nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom

svær hypotension, bronkospasme eller generaliseret udslæt/erythem, øjeblikkelig afbrydelse af

docetaxel-infusion og passende terapi. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner,

bør ikke genbehandles med docetaxel.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erythem på ekstremiteterne (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuraekssudat og perikardieekssudat samt ascites skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behandling. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m

, som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske fosfatase-værdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en

større risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger. Bivirkningerne kan omfatte toksisk dødsfald

inklusive sepsis og gastrointestinal blødning, som kan blive fatal, febril neutropeni, infektioner,

trombocytopeni, stomatitis og asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til de

patienter, der har forhøjet leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver

behandlingscyklus (se pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller forhøjelse af ASAT/ALAT på > 3,5

gange øvre normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk fosfatase på > 6 gange øvre normalværdi kan

det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 x ULN og bilirubin > 1 x ULN. Hos disse patienter kan det

ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion, der får

kombinationsbehandling med docetaxel i de andre indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxal af patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion.

Nervesystemet

Udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræver en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med anthracyklin (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med dødsfald (se 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. Se produktresuméet for trastuzumab for yderligere oplysninger.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres, og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol)

bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (forlænget neutropeni, febril neutropeni eller infektion),

bør G-CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt.4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Kongestivt hjertesvigt (CHF)

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og i

opfølgningsperioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimenet for lymfeknude-positiv

brystkræft har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt. 4.8 og

5.1).

Leukæmi

For patienter, behandlet med docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid (TAC), kræver risikoen for

forsinket myelodysplasi eller myolid leukæmi hæmatologisk opfølgning.

Patienter med 4+ lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdomsfri

overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordels-/risikoforhold for TAC-patienter

med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse (se pkt. 5.1).

Ældre personer

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid til patienter over 70 år.

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatakræftstudie var 209 patienter

65 år eller derover, og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik docetaxel hver

tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer ≥ 10 % højere i patientgruppen på 65 år og

derover end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber, diarré, anoreksi og perifere

ødemer var ≥ 10 % højere hos patienter som var 75 år eller ældre end hos patienter under 65 år.

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studiet af gastrisk

kræft, var 74 patienter 65 år eller ældre, og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre patienter i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af følgende bivirkninger (alle grader): letargi, stomatitis, neutropenisk infektion var ≥ 10

% højere end hos de patienter, som var 65 år eller derover, end hos de yngre patienter.

Ældre patienter, som behandles med TCF, bør monitoreres nøje.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. ethanol (alkohol), dvs. op til 0,395 g (0,5 ml) pr. ml.

20 mg/ 1 ml:

Dette svarer til 10 ml øl eller 4 ml vin pr. 1 ml hætteglas.

80 mg/ 4 ml:

Dette svarer til 40 ml øl eller 17 ml vin pr. 4 ml hætteglas.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

120 mg/ 6 ml:

Dette svarer til 60 ml øl eller 25 ml vin pr. 6 ml hætteglas.

Kan være skadeligt for alkoholikere.

Det skal der tages højde for hos gravide og ammende kvinder, børn og patienter i højrisikogrupper

såsom patienter med leversygdom eller epilepsi.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan nedsætte patientens evne til at køre bil og betjene

maskiner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro

-studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering med stoffer,

som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således hæmmer enzymet kompetitivt) af CYP3A,

f.eks. ciclosporin, ketoconazol og erythromycin. Man bør derfor udvise forsigtighed ved samtidig

medicinering med disse lægemidler på grund af risikoen for en betydelig interaktion.

I tilfælde af kombination med CYP3A4-hæmmere kan forekomsten af docetaxelrelaterede

bivirkninger stige som et resultat af reduceret metabolisering. Hvis samtidige anvendelse af en potent

CYP3A4-hæmmer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir,

ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol) ikke kan undgås, er tæt klinisk overvågning

nødvendig, og dosisjustering af docetaxel kan være hensigtsmæssig under behandling med potente

CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.4). I et farmakokinetisk studie med 7 patienter resulterede samtidig

administration af docetaxel og den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol i et signifikant fald i

docetaxel-clearance på 49 %.

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter med

metastatisk prostatakræft. Docetaxel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er kendt for at inducere

CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af prednison på docetaxels

farmakokinetik.

Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet (> 95 %). Skønt mulige

in vivo-

interaktioner mellem

docetaxel og andre samtidigt administrerede lægemidler ikke er undersøgt formelt, har

in vitro-

interaktioner med kraftigt proteinbundne stoffer såsom erythromycin, diphenhydramin, propranolol,

propafenon, phenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og natriumvalproat ikke påvirket docetaxels

proteinbinding. Ydermere påvirkede dexamethason ikke docetaxels proteinbinding. Docetaxel

påvirkede ikke digitoxins proteinbinding.

Samtidig administration af docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres

farmakokinetik. Begrænsede data fra et enkelt, ukontrolleret studie antydede en interaktion mellem

docetaxel og carboplatin. Ved kombination med docetaxel var carboplatins clearence ca. 50 % højere

end de værdier, der tidligere er rapporteret for monoterapi med carboplatin.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data vedrørende anvendelse af docetaxel til gravide kvinder. Det er påvist, at

docetaxel er både embryo- og føtotoksisk hos kaniner og rotter, og at det nedsætter fertiliteten hos

rotter. Som andre cytotoksiske lægemidler kan docetaxel være fosterskadeligt, hvis det gives til

gravide. Docetaxel må derfor ikke anvendes til gravide, medmindre det er på tvingende indikation.

Kvinder i den fertile alder, som behandles med docetaxel, skal rådes til at undgå graviditet og til straks

at informere den behandlende læge, hvis graviditet indtræder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Amning

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i human mælk. På grund af risikoen

for skadelige påvirkninger af barnet skal amning derfor ophøre under behandling med docetaxel.

Kontraception til mænd og kvinder

Der skal anvendes effektiv kontraception under behandlingen.

Fertilitet

Docetaxel har vist genotoksiske virkninger i ikke-kliniske studier og kan ændre fertiliteten hos hanner

(se pkt. 5.3). Mænd, som er i behandling med docetaxel, tilrådes derfor ikke at få børn under og op til

6 måneder efter behandling samt til at søge vejledning vedrørende opbevaring af sæd inden

behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

De bivirkninger, som sandsynligvis er relateret til anvendelsen af docetaxel, er set hos:

1.312 og 121 patienter, som fik henholdsvis 100 mg/m

og 75 mg/m

docetaxel som enkeltstof.

258 patienter, som fik docetaxel i kombination med doxorubicin.

406 patienter, som fik docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab.

255 patienter, som fik docetaxel i kombination med capecitabin.

332 patienter, som fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

1.276 patienter (744 og 532 i henholdsvis TAX 316 og GEICAM 9805), som fik docetaxel i

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid (klinisk relevante behandlingsrelaterede

bivirkninger er medtaget).

300 patienter med gastrisk adenokarcinom (221 patienter i studiets fase III-del og 79 patienter i

fase II-delen), som fik docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluorouracil (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

174 og 251 patienter med hoved- og halskræft, der fik docetaxel i kombination med cisplatin og

5-fluorouracil (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

Disse reaktioner blev beskrevet med anvendelse af NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad

3-4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART- og MedDRA-termerne.

Hyppigheden defineres således: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger med docetaxel alene var: Neutropeni (som var

reversibel og ikke kumulativ, median-dage til nadir var 7 dage og median-varigheden af alvorlig

neutropeni (< 500 celler/mm

) var 7 dage), anæmi, alopeci, kvalme, opkastning, stomatitis, diarré og

asteni. Bivirkningerne af docetaxel kan blive mere alvorlige, når docetaxel gives i kombination med

andre kemoterapeutiske midler.

For kombinationer med trastuzumab vises de bivirkninger (alle grader), som er rapporteret hos ≥ 10 %.

Der var en øget forekomst af meget alvorlige bivirkninger (40 % mod 31 %) og grad 4 alvorlige

bivirkninger (34 % mod 23 %) i kombinationsarmen trastuzumab sammenlignet med docetaxel som

monoterapi.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

For kombinationer med capecitabin vises de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (≥ 5

%), som blev rapporteret i et fase III-studie med brystkræftpatienter, hvor anthracyclinbehandling ikke

havde haft effekt (se produktresuméet for capecitabin).

Følgende bivirkninger er hyppigt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter starten af docetaxel-infusionen,

og reaktionerne var ofte milde til moderate. De hyppigst rapporterede symptomer var rødme, udslæt

med eller uden kløe, trykken for brystet, rygsmerter, dyspnø og feber eller kulderystelser. Alvorlige

reaktioner var kendetegnet ved hypotension og/eller bronkospasmer eller generaliseret udslæt/erytem

(se pkt. 4.4).

Nervesystemet

Udvikling af svær perifer neurotoksicitet kræver reduktion af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4). Milde til

moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi eller smerter inklusive

brændende fornemmelser. Neuromotoriske hændelser er hovedsageligt kendetegnet ved svækkelse.

Hud og subkutane væv

Reversible kutane reaktioner blev observeret, og de var almindeligvis milde til moderate. Reaktionerne

var karakteriseret ved udslæt inklusive lokale udbrud, hovedsagelig på fødder og hænder (inklusive

alvorligt hånd-/fodsyndrom), men også på arme, ansigt og thorax. Reaktionerne var ofte forbundet

med kløe. Udbruddene opstod ofte inden for en uge efter docetaxel-infusion. Der er rapporter om

mindre hyppige, alvorlige reaktioner såsom udslæt efterfulgt af afskalning, der sjældent førte til

afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.4). Alvorlige negleforandringer er

karakteriseret ved hypo- eller hyperpigmentering og sommetider smerter og onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktionerne ved infusionsstedet var almindeligvis milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tørhed i huden, flebitis eller blodudtrækninger og hævelse af venen.

Der er rapporter om tilfælde af væskeretention såsom perifert ødem og sjældnere pleura- og

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Det perifere ødem starter sædvanligvis i

underekstremiteterne og kan blive generaliseret med en vægtstigning på 3 kg eller mere.

Væskeretention er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger efter behandling af brystkræft med Taxespira 100 mg/m² som enkeltstof

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4: 5,7

%; inklusive sepsis og

pneumoni, fatalt hos

1,7 %)

Infektion forbundet

med G4-neutropeni

(G3/4:

4,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 76,4

%); Anæmi (G3/4: 8,9

%); Febril neutropeni

Trombocytopeni (G4:

0,2 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

5,3 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4:

4 %);

Dysgeusi (alvorlig:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

0,07 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7 %)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension;

Hypertension;

Blødning

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (alvorlig: 2,7

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4: 5,3

%); Diarré (G3/4: 4 %);

Kvalme (G3/4: 4 %);

Opkastning (G3/4: 3

Konstipation (alvorlig:

0,2 %); Mavesmerter

(alvorlig: 1 %);

Gastrointestinal

blødning (alvorlig:

Øsofagitis (alvorlig:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci; Hudreaktion

(G3/4: 5,9 %);

Neglesygdomme

(alvorlig: 2,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 1,4

Artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 6,5 %);

Asteni (alvorlig: 11,2

%); Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet; Ikke-

hjerterelaterede

brystsmerter (alvorlig:

0,4 %)

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 5 %); G3/4

Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet (< 4

%); G3/4 Forhøjet

ASAT (< 3 %); G3/4

Forhøjet ALAT (< 2

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger efter behandling af brystkræft med Taxespira 100 mg/m

enkeltstof

Blod og lymfesystem

Sjælden: Blødningsepisoder forbundet med trombocytopeni grad 3/4.

Nervesystemet

Reversibilitetsdata tilgængelige hos 35,3 % af de patienter, som udviklede neurotoksicitet efter

docetaxel-behandling med 100 mg/m

som enkeltstof. Tilfældene var spontant reversible inden for 3

måneder.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: Et enkelt tilfælde af ikke-reversibel alopeci ved slutningen af studiet. 73 % af de

kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis indtil behandlingsophør var mere end 1.000 mg/m

og mediantiden

indtil reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (interval 0 til 42 uger). Begyndelsen af moderat og

alvorlig retention var forsinket hos patienter (kumulativ mediandosis: 818,9 mg/m

) med

præmedicinering sammenlignet med patienter uden præmedicinering (kumulativ mediandosis:

489,7 mg/m

). Det er imidlertid rapporteret fra nogle patienter i behandlingens tidlige forløb.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel over bivirkninger efter behandling af ikke-småcellet lungekræft med Taxespira 75 mg/m² som

enkeltstof

MedDRA-systemorganklasse

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2 %); Anæmi

(G3/4: 10,8 %); Trombocytopeni

(G4: 1,7 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati (G3/4:

0,8 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5 %)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 3,3 %);

Stomatitis (G3/4: 1,7 %);

Opkastning (G3/4:

0,8 %); Diarré

(G3/4: 1,7 %)

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudreaktion (G3/4: 0,8 %)

Neglesygdomme (alvorlig:

0,8 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4 %);

Væskeretention (alvorlig: 0,8 %);

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i

blodet (< 2 %)

Tabel over bivirkninger efter behandling af brystkræft med Taxespira 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 7,8 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 91,7

%); Anæmi (G3/4: 9,4

%); Febril neutropeni;

Trombocytopenia (G4:

0,8 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

1,2 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4 %)

Hjerte

Hjertesvigt; Arytmi

(ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5 %);

Stomatitis (G3/4: 7,8

%); Diarré (G3/4: 6,2

%); Opkastning (G3/4:

5 %); Konstipation

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig:

0,4 %);

Hudreaktion (ikke

alvorlig)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 8,1

%); Væskeretention

(alvorlig:

1,2 %);

Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 2,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet (< 2,5

G3/4 Forhøjet ASAT

(< 1 %);

G3/4 Forhøjet ALAT

(< 1 %);

Tabel over bivirkninger efter behandling af ikke-småcellet lungekræft med Taxespira 75 mg/m² i

kombination med cisplatin

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 5,7

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 51,5

Anæmi (G3/4: 6,9 %);

Trombocytopeni (G4:

0,5 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

2,5 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension (G3/4:

0,7 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 9,6

%); Opkastning

(G3/4:

7,6 %);

Diarré (G3/4: 6,4 %);

Stomatitis (G3/4: 2 %)

Konstipation

Hud og subkutane

væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig: 0,7 %);

Hudreaktion (G3/4:

0,2 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 0,5

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 9,9

%); Væskeretention

(alvorlig: 0,7 %);

Reaktioner på

infusionsstedet;

Smerter

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Feber (G3/4: 1,2 %)

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet

bilirubin i blodet (2,1

%); G3/4 Forhøjet

ALAT (1,3 %)

G3/4 Forhøjet ASAT (0,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet (0,3 %)

Tabel over bivirkninger efter behandling af brystkræft med Taxespira 100 mg/m² i kombination med

trastuzumab

MedDRA-systemorganklasse

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %); Febril

neutropeni (inkluderer neutropeni

forbundet med feber og brug af

antibiotika) eller neutropenisk

sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi; Hovedpine; Dysgeusi;

Hypoæstesi

Øjne

Øget tåreflåd; konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis; faryngolaryngeal

smerter; nasofaryngitis; dyspnø;

hoste; næsteflåd

Mave-tarm-kanalen

Kvalme; diarré; opkastning;

konstipation; stomatitis; dyspepsi;

mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci; erythem; udslæt;

neglesygdomme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; arthralgi; smerter i

ekstremiteter; knoglesmerter;

rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni; perifert ødem; pyreksi;

træthed; slimhindeinflammation;

smerter; influenza-lignende

symptomer; brystsmerter;

kulderystelser

Letargi

Undersøgelser

Vægtstigning

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger efter behandling af brystkræft med Taxespira 100 mg/m

kombination med trastuzumab

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2 % af patienterne, som fik docetaxel plus

trastuzumab i forhold til 0 % af de patienter, som fik docetaxel alene. I behandlingsarmen på docetaxel

plus trastuzumab havde 64 % fået tidligere behandling med antracyclin som adjuverende behandling

sammenlignet med 55 % i behandlingsarmen på docetaxel alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos de patienter, som fik trastuzumab og

docetaxel, sammenlignet med de patienter, som fik behandling med docetaxel alene (32 % grad 3/4

neutropeni

vs.

22 % med anvendelse af NCI-CTC-kriterierne). Bemærk, at dette sandsynligvis er

underestimeret, da docetaxel alene ved en dosis på 100 mg/m

vides at medføre neutropeni hos 97 %

af patienterne, 76 % grad 4, baseret på laveste blodtællinger. Forekomsten af febril

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

neutropeni/neutropenisk sepsis var også forhøjet hos de patienter, der fik behandling med Herceptin

plus docetaxel (23 %

vs.

17 % for de patienter, der fik behandling med docetaxel alene).

Tabel over bivirkninger efter behandling af brystkræft med Taxespira 75 mg/m² i kombination med

capecitabin

MedDRA-systemorganklasse

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis (G3/4: <1

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63 %); Anæmi

(G3/4: 10 %)

Trombocytopeni (G3/4: 3 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1 %); nedsat

appetit

Dehydrering (G3/4: 2 %)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: 1 %); paræstesi

(G3/4: <1 %)

Svimmelhed; hovedpine

(G3/4: <1 %); perifer

neuropati

Øjne

Øget tåreflåd

Luftveje, thorax og

mediastinum

Faryngolaryngeale smerter (G3/4: 2

Dyspnø (G3/4: 1 %); hoste

(G3/4: < 1 %); epistaxis

(G3/4: <1 %)

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4: 18 %); diarré

(G3/4: 14 %); kvalme (G3/4: 6 %);

opkastning (G3/4: 4 %);

konstipation (G3/4: 1 %);

mavesmerter (G3/4: 2 %); dyspepsi

Øvre mavesmerter;

mundtørhed

Hud og subkutane væv

Hånd-/fodsyndrom (G3/4: 24 %);

alopeci (G3/4: 6 %);

neglesygdomme (G3/4: 2 %)

Dermatitis; erythematøst

udslæt (G3/4: < 1 %);

misfarvning af negle;

onykolyse (G3/4: 1 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2 %); arthralgi

(G3/4: 1 %)

Smerter i ekstremiteter

(G3/4: < 1 %); rygsmerter

(G3/4: 1 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3 %); pyreksi (G3/4:

1 %); træthed/svækkelse (G3/4: 5

%); perifert ødem (G3/4: 1 %)

Letargi;

smerter

Undersøgelser

Vægttab; G3/4 forhøjet

bilirubin i blodet (9 %)

Tabel over bivirkninger efter behandling af prostatakræft med Taxespira 75 mg/m² i kombination med

prednison eller prednisolon

MedDRA-systemorganklasse

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektion (G3/4: 3,3 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %); anæmi

(G3/4: 4,9 %)

Trombocytopeni (G3/4: 0,6

%); febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 0,6 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati (G3/4:

1,2 %); dysgeusi (G3/4: 0 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Øjne

Øget tåreflåd (G3/4: 0,6 %)

Hjerte

Nedsat venstre

ventrikelfunktion (G3/4: 0,3

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0 %); dyspnø

(G3/4: 0,6 %); hoste (G3/4: 0

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 2,4 %); diarré

(G3/4: 1,2 %);

stomatitis/faryngitis (G3/4:

%); opkastning (G3/4: 1,2 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci; neglesygdomme (ikke

alvorlig)

Eksfoliativt udslæt (G3/4: 0,3

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Arthralgi (G3/4: 0,3 %);

myalgi (G3/4: 0,3 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9 %);

væskeretention (alvorlig: 0,6 %)

Tabel over bivirkninger ved adjuverende behandling med Taxespira 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316) og lymfeknude-

negativ (GEICAM 9805) brystkræft – samlede data

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 2,4 %);

neutropenisk infektion

(G3/4: 2,6 %)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 3 %);

neutropeni (G3/4: 59,2

%); trombocytopeni

(G3/4: 1,6 %); febril

neutropeni (G3/4: NA)

Immunsystemet

Overfølsomhed

(G3/4: 0,6 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 1,5 %)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: 0,6 %);

perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

<0,1 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0 %)

Synkope (G3/4: 0 %);

neurotoksicitet (G3/4: 0

%); somnolens (G3/4:

0 %)

Øjne

Konjunktivitis (G3/4:

<0,1 %)

Øget tåreflåd (G3/4:

<0,1 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,2 %)

Vaskulære sygdomme

Hedeture (G3/4: 0,5 %)

Hypotension (G3/4: 0

%); flebitis (G3/4: 0

Lymfødem (G3/4: 0 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5,0 %);

stomatitis (G3/4: 6,0 %);

opkastning (G3/4: 4,2

%); diarré (G3/4: 3,4 %);

konstipation (G3/4:

Mavesmerter (G3/4:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (persisterende: <

3 %); hudsygdomme

(G3/4:

0,6 %);

neglesygdomme (G3/4:

0,4 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,7 %);

arthralgi (G3/4: 0,2 %)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré (G3/4: NA)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 10,0 %);

pyreksi (G3/4: NA);

perifert ødem (G3/4: 0,2

Undersøgelser

Vægtstigning (G3/4:

0 %); vægttab (G3/4:

0,2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved adjuverende behandling med Taxespira 75 mg/m² i

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316)

og lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati fortsatte under opfølgning hos 10 patienter ud af 84 patienter med perifer

sensorisk neuropati ved slutningen af kemoterapien i det lymfeknude-positive brystkræft-studie (TAX

316).

Hjerte

I studiet TAX 316 fik 26 patienter (3,5 %) i TAC-armen og 17 patienter (2,3 %) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt. Alle patienter undtagen en enkelt i hver behandlingsarm blev diagnosticeret

med CHF mere end 30 dage efter behandlingsperioden. To patienter i TAC-armen og 4 patienter i

FAC-armen døde af hjertesvigt.

I studiet GEICAM 9805 udviklede 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og 3 patienter (0,6 %) i FAC-

armen kongestivt hjertesvigt i opfølgningsperioden. En patient i TAC-armen døde af dilateret

kardiomyopati.

Hud og subkutane væv

I studiet TAX 316 blev alopeci, der vedvarede ind i opfølgningsperioden efter endt kemoterapi,

rapporteret hos 687 ud af 744 TAC-patienter og hos 645 ud af 736 FAC-patienter.

Ved slutningen af opfølgningsperioden (faktisk median opfølgningstid var 96 måneder) blev alopeci

fortsat observeret hos 29 TAC-patienter (3,9 %) og hos 16 FAC-patienter (2,2 %).

I studiet GEICAM 9805 vedvarede alopeci ind i opfølgningsperioden (median opfølgningstid var 10 år

og 5 måneder) og blev fortsat observeret hos 49 patienter (9,2 %) i TAC-armen og hos 35 patienter

(6,7 %) i FAC-armen. Alopeci relateret til forsøgsmedicinen startede eller forværredes i løbet af

opfølgningsperioden hos 42 patienter (7,9 %) i TAC-armen og hos 30 patienter (5,8 %) i FAC-armen.

Det reproduktive system og mammae

Amenorré fortsatte under opfølgning hos 121 patienter ud af de 202 patienter med amenorré ved

slutningen af kemoterapien i studiet TAX 316.

I studiet GEICAM 9805 vedvarede amenorré ind i opfølgningsperioden (median opfølgningstid var 10

år og 5 måneder) og blev fortsat observeret hos 18 patienter (3,4 %) i TAC-armen og hos 5 patienter

(1,0 %) i FAC-armen.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

I studiet TAX 316 fortsatte perifert ødem hos 19 patienter ud af de 119 patienter med perifert ødem i

TAC-armen og hos 4 patienter ud af de 23 patienter med perifert ødem i FAC-armen.

I studiet GEICAM 9805 fortsatte lymfødem hos 4 ud af 5 patienter i TAC-armen og hos 1 ud af 2

patienter i FAC-armen ved slutningen af kemoterapien og blev ikke forbedret i opfølgningsperioden

(median opfølgningstid var 10 år og 5 måneder). Asteni vedvarede ind i opfølgningsperioden (median

opfølgningstid var 10 år og 5 måneder) og blev fortsat observeret hos 12 patienter (2,3 %) i TAC-

armen og 4 patienter (0,8 %) i FAC-armen

Akut leukæmi/myelodysplastisk syndrom

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Efter 10 års opfølgning i TAX 316-studiet blev akut leukæmi rapporteret hos 4 ud af 744 TAC-

patienter og hos 1 ud af 736 FAC-patienter. Myelodysplastisk syndrom blev rapporteret hos 2 ud af

744 TAC-patienter og hos 1 ud af 736 FAC-patienter.

Efter 10 års opfølgning i GEICAM 9805-studiet forekom akut leukæmi hos 1 ud af 532 (0,2 %)

patienter i TAC-armen. Der blev ikke set nogen tilfælde hos patienter i FAC-armen. Myelodysplastisk

syndrom blev ikke diagnosticeret i nogen af behandlingsgrupperne.

Neutropeniske komplikationer

Tabellen nedenfor viser, at hyppigheden af grad 4-neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk

infektion var lavere hos patienter, der fik G-CSF profylaktisk, efter det blev gjort obligatorisk i TAC-

armen i GEICAM-studiet.

Neutropeniske komplikationer hos patienter, der får TAC med eller uden G-CSF-profylakse

(GEICAM 9805)

Uden primær

G-CSF-profylakse

(n = 111)

n (%)

Med primær

G-CSF-profylakse

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenisk infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenisk infektion

(grad 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabel over bivirkninger efter behandling af gastrisk adenokarcinom med Taxespira 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluorouracil

MedDRA-systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Neutropen infektion; infektion

(G3/4: 11,7 %)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 20, 9 %);

neutropeni (G3/4: 83,2 %);

trombocytopeni (G3/4:

8,8 %);

febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 1,7 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 11,7 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7 %)

Svimmelhed (G3/4: 2,3 %);

perifer motorisk neuropati (G3/4:

1,3 %)

Øjne

Øget tåreflåd (G3/4: 0 %)

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 0 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 1,0 %)

Mave-tarm-kanalen

Diarré (G3/4: 19,7 %); kvalme

(G3/4: 16 %); stomatitis (G3/4:

23,7 %); opkastning (G3/4: 14,3

Konstipation (G3/4: 1,0 %);

gastrointestinale smerter (G3/4:

1,0 %);

øofagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 0,7 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt (G3/4: 0,7 %);

neglesygdomme (G3/4: 0,7 %);

hudafskalning (G3/4: 0 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 19,0 %); feber

(G3/4: 2,3 %);

Væskeretention

(alvorlig/livstruende: 1 %)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger efter behandling af gastrisk adenokarcinom med Taxespira 75

mg/m

i kombination med cisplatin og 5-fluorouracil

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos henholdsvis 17,2 % og 13,5 % af patienterne,

uanset anvendelse af G-CSF. G-CSF blev anvendt som sekundær profylakse hos 19,3 % af patienterne

(10,7 % af cyklusserne). Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos henholdsvis 12,1 %

og 3,4 % af patienterne, når patienterne fik profylaktisk G-CSF, og hos 15,6 % og 12,9 % af

patienterne uden profylaktisk G-CSF (se punkt 4.2).

Tabel over bivirkninger efter behandling af hoved- og halskræft med Taxespira 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluorouracil

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 6,3

%); neutropenisk

infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Kræftsmerter (G3/4:

0,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 76,3

%); anæmi (G3/4: 9,2

%); trombocytopeni

(G3/4: 5,2 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi;

perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 0,6 %)

Svimmelhed

Øjne

Øget tåreflåd;

konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Hjerte

Myokardieiskæmi

(G3/4: 1,7 %)

Arytmi (G3/4: 0,6 %)

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme (G3/4:

0,6 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 0,6 %);

stomatitis (G3/4: 4,0

%); diarré (G3/4: 2,9

%); opkastning (G3/4:

0,6 %)

Konstipation;

øsofagitis/dysfagi/

odynofagi (G3/4:

%); mavesmerter;

dyspepsi;

gastrointestinal

blødning (G3/4: 0,6 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 10,9 %)

Kløende udslæt; tør

hud; hudafskalning

(G3/4: 0,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,6 %)

Almene symptomer og

Letargi (G3/4: 3,4 %);

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

reaktioner på

administrationsstedet

pyreksi (G3/4: 0,6 %);

væskeretention; ødem

Undersøgelser

Vægtstigning

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-strålebehandling (TAX 324)

MedDRA-

systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 3,6 %)

Neutropenisk

infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Kræftsmerter (G3/4:

1,2 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 83,5 %);

anæmi (G3/4: 12,4 %);

trombocytopeni (G3/4:

%); febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 12,0 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi (G3/4:

0,4 %); perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 1,2 %)

Svimmelhed (G3/4:

2,0 %); perifer

motorisk neuropati

(G3/4: 0,4 %)

Øjne

Øget tåreflåd

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 1,2

Hjerte

Arytmi (G3/4: 2,0 %)

Myokardieiskæmi

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 13,9 %);

stomatitis (G3/4: 20,7 %);

opkastning (G3/4: 8,4 %);

diarré (G3/4: 6,8 %);

øofagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4:

12,0 %);

konstipation (G3/4: 0,4 %)

Dyspepsi (G3/4: 0,8

%); gastrointestinale

smerter (G3/4: 1,2

%); gastrointestinal

blødning (G3/4: 0,4

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %);

kløende udslæt

Tør hud; afskalning

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,4 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 4,0 %);

pyreksi (G3/4: 3,6 %);

væskeretention (G3/4:

%); ødem (G3/4: 1,2 %)

Undersøgelser

Vægttab

Vægtstigning

Erfaring efter markedsføring

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Der er rapporter om tilfælde af akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom, når docetaxel

blev administreret i kombination med andre kemoterapeutika og/eller strålebehandling.

Blod og lymfesystem

Der er rapporter om knoglemarvsdepression og andre hæmatologiske bivirkninger. Der er rapporter

om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), ofte i forbindelse med sepsis eller multiorgan-svigt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Immunsystemet

Der er rapporter om anafylaktisk shock, i nogle tilfælde fatale.

Nervesystemet

Der er observeret sjældne tilfælde af kramper eller forbigående tab af bevidsthed under administration

af docetaxel. Disse reaktioner er også set under infusion af lægemidlet.

Øjne

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af forbigående synsforstyrrelser (glimt, lysglimt, pletter i

synsfeltet), typisk forekommende under infusion af lægemidlet og i forbindelse med

overfølsomhedsreaktioner. Disse var reversible ved ophør af behandlingen. Der er i sjældne tilfælde

rapporteret tåreflåd med eller uden konjunktivitis som tilfælde af obstruktion af tårekanalerne, der

resulterede i usædvanlig kraftigt tåreflåd. Tilfælde af cystoidt makulaødem (CMO) er blevet

rapporteret hos patienter, der blev behandlet med docetaxel.

Øre og labyrint

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ototoksicitet, nedsat hørelse og/eller tab af hørelse.

Hjerte

Sjældne tilfælde af myokardieinfarkt er rapporteret.

Vaskulære sygdomme

Venøse tromboemboliske hændelser er rapporteret i sjældne tilfælde.

Luftveje, thorax og mediastinum

Akut respiratorisk distress syndrom og tilfælde af interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel

lungesygdom, lungefibrose og respirationssvigt, sommetider fatale, er rapporteret sjældent. Der er

rapporter om sjældne tilfælde af strålepneumonitis hos patienter, som samtidig fik strålebehandling.

Mave-tarm-kanalen

Der er rapporter om sjælden forekomst af dehydrering som en konsekvens af gastrointestinale

hændelser, gastrointestinal perforation, iskæmisk colitis, colitis og neutropenisk enterocolitis. Der er

rapporter om sjældne tilfælde af ileus og intestinal obstruktion.

Lever og galdeveje

Der er rapporteret om meget sjældne tilfælde af hepatitis, nogle gange fatale, hovedsageligt hos

patienter med eksisterende leversygdomme.

Hud og subkutane væv

Med docetaxel er der rapporter om meget sjældne tilfælde af kutan lupus erythematosus og bulløst

udslæt, såsom erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Andre

samtidige risikofaktorer kan muligvis i nogle tilfælde have medvirket til udviklingen af disse

virkninger. Ved behandling med docetaxel er der rapporteret om sklerodermi-lignende forandringer,

som oftest forudgået af perifert lymfødem. Tilfælde af vedvarende alopeci er rapporteret.

Nyrer og urinveje

Nyreinsufficiens og nyresvigt er rapporteret. I cirka 20 % af tilfældene var der ingen risikofaktorer for

akut nyresvigt såsom samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler og gastrointestinale

sygdomme.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er sjældne rapporter om radiation recall-fænomen.

Væskeretention har ikke været ledsaget af akutte episoder af oliguri eller hypotension. Dehydrering og

lungeødem er sjældent rapporteret.

Metabolisme og ernæring

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Der er rapporteret tilfælde af hyponatriæmi, typisk forbundet med dehydrering, opkastning og

pneumoni.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er få rapporter om overdosering. Der er ingen kendt antidot til overdosering med docetaxel. I

tilfælde af en overdosis skal patienten indlægges på specialafdeling, og de vitale funktioner skal følges

nøje. I tilfælde af en overdosis kan der forventes en forværring af bivirkninger. De primære forventede

komplikationer ved overdosis vil være knoglemarvsuppression, perifer neurotoksicitet og mucositis.

Patienten bør have terapeutisk G-CSF så snart som muligt, efter overdosering er erkendt. Om

nødvendigt bør man tage andre passende symptomatiske forholdsregler.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antineoplastiske midler, taxaner, ATC-kode: L01CD02

Virkningsmekanisme

Docetaxel er et antineoplastisk stof, som virker ved at fremme polymerisering af tubulin til stabile

mikrotubuli og hæmme depolymerisering af mikrotubuli til tubulin, hvilket medfører et udtalt fald i

koncentrationen af frit tubulin. Binding af docetaxel til mikrotubuli medfører ingen ændring i antallet

af protofilamenter.

In vitro

-studier har vist, at docetaxel ødelægger det mikrotubulære netværk i celler, som er essentielle

for mitosen og cellulære funktioner i interfasen.

Farmakodynamisk virkning

Docetaxel fandtes

in vitro

at være cytotoksisk over for forskellige murine og humane tumorcellelinjer

samt over for humane tumorceller fra frisk udtaget væv i klonogene assays. Docetaxel opnår høje

intracellulære koncentrationer og forbliver længe intracellulært. Docetaxel fandtes ydermere at være

aktivt over for nogle, men ikke alle cellelinjer, der udviste overekspression af p-glycoprotein, hvis

tilstedeværelse er bestemt af "multidrug resistance"-genet (MDR-genet).

In vivo

er docetaxels aktivitet

uafhængig af behandlingsregimenet og har eksperimentelt vist et bredt spektrum af antineoplastisk

aktivitet over for murine og transplanterede humane tumorer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Brystkræft

Taxespira

i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid: adjuverende behandling

Patienter med operabel, lymfeknude-positiv brystkræft (TAX 316)

Data fra et åbent, randomiseret multicenterstudie understøtter anvendelsen af den adjuverende

behandling til patienter med operabel lymfeknude-positiv brystkræft og KPS ≥ 80 % i alderen 18 til 70

år. Efter stratificering i henhold til antallet af positive lymfeknuder (1-3, 4+), blev 1.491 patienter

randomiseret til enten at få enten docetaxel 75 mg/m

administreret en time efter doxorubicin 50

mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(TAC-arm) eller doxorubicin 50 mg/m

, efterfulgt af

fluoruracil 500 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(FAC-arm). Begge regimener blev

administreret én gang hver 3. uge i 6 cyklusser. Docetaxel blev administreret som en 1-times infusion.

Alle andre lægemidler blev givet som intravenøs bolus på dag 1. G-CSF blev administreret som

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

sekundær profylakse til patienter, som fik kompliceret neutropeni (febril neutropeni, forlænget

neutropeni eller infektion). Patienter i TAC-armen fik antibiotisk profylakse med ciprofloxacin 500

mg oralt 2 gange dagligt i 10 dage, startende på dag 5 i hver cyklus, eller tilsvarende. Efter den sidste

cyklus af kemoterapi fik patienter i begge arme, der havde positive østrogen- og/eller progesteron-

receptorer, tamoxifen 20 mg dagligt i op til 5 år. Adjuverende stråleterapi blev givet i henhold til

eksisterende vejledninger i de deltagende centre og blev givet til 69 % af patienterne, som fik TAC, og

72 % af patienterne, som fik FAC. Der blev udført to interimanalyser og en endelig analyse. Den

første interimanalyse var planlagt til 3 år efter datoen, hvor halvdelen af tilmeldingerne til studiet var

nået. Den anden interimanalyse blev udført efter registrering af i alt 400 sygdomsfri overlevelser

(DFS), hvilket førte til en median opfølgningstid på 55 måneder. Den endelige analyse blev udført, da

alle patienter havde nået deres 10-års opfølgningsbesøg (medmindre de havde DFS eller udgik

tidligere fra opfølgning). DFS var det primære effektendepunkt, og total overlevelse (OS) var det

sekundære effektendepunkt.

Der blev udført en endelig analyse med en faktisk medianopfølgning på 96 måneder. Der blev påvist

signifikant længere sygdomsfri overlevelse i TAC-armen end i FAC-armen. Forekomsten af

tilbagefald efter 10 år var reduceret hos de patienter, som fik TAC, sammenlignet med dem, som fik

FAC (henholdsvis 39 %

vs.

45 %). Det betyder en absolut risikoreduktion på 6 % (p = 0,0043). Total

overlevelse efter 10 år var også signifikant forøget med TAC i forhold til FAC (henholdsvis 76 %

vs.

69 %). Det betyder en absolut reduktion af risikoen for dødsfald på 7 % (p = 0,002). Da fordelene hos

patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikant for DFS og OS, blev den positive

benefit/risk-fordeling for TAC hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke helt demonstreret ved den

endelige analyse.

Overordnet demonstrerer resultaterne fra studierne en positiv benefit/risiko-fordeling for TAC

sammenlignet med FAC.

Fordelingen af TAC-behandlede patienter ifølge allerede definerede større prognostiske faktorer blev

analyseret:

Sygdomsfri overlevelse

Total overlevelse

Undergruppe

Antal

patienter

Hazard

ratio*

95 % CI

p =

Hazard

ratio*

95 % CI

p =

Antal

positive

lymfeknuder

I alt

0,80

0,68-0,93

0,0043

0,74

0,61-0,90

0,0020

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

0,87

0,70-1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

Hazard

ratio på mindre end 1 indikerer, at TAC kan associeres med længere sygdomsfri

overlevelse og længere total overlevelse sammenlignet med FAC.

Patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, egnet til behandling med kemoterapi

(GEICAM 9805)

Data fra et åbent, randomiseret multicenterstudie understøtter anvendelsen af Taxespira som

adjuverende behandling til patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, der er egnede til

kemoterapi. 1.060 patienter blev randomiseret til at få enten Taxespira 75 mg/m

administreret 1 time

efter doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(539 patienter i TAC-armen) eller

doxorubicin 50 mg/m

efterfulgt af fluoruracil 500 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(521

patienter i FAC-armen) som adjuverende behandling. Patienterne havde operabel, lymfeknude-negativ

brystkræft med høj risiko for tilbagefald ifølge 1998 St. Gallen-kriterierne (tumorstørrelse > 2 cm

og/eller negative østrogenreceptorer (ER) og progesteronreceptorer (PR) og/eller høj

histologisk/nukleær grad (grad 2 til 3) og/eller alder < 35 år)). Begge regimener blev administreret én

gang hver 3. uge i 6 cyklusser. Taxespira blev administreret som infusion over 1 time, alle andre

lægemidler blev givet intravenøst på dag 1 hver 3. uge. Primær G-CSF-profylakse blev gjort

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

obligatorisk i TAC-armen, efter 230 patienter var blevet randomiseret. Hyppigheden af grad 4-

neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk infektion blev reduceret hos patienter, der fik primær G-

CSF-profylakse (se pkt. 4.8). I begge arme fik patienter med ER + og/eller PR+ tumorer 20 mg

tamoxifen én gang dagligt i op til 5 år efter den sidste kemoterapicyklus. Adjuverende

strålebehandling blev administreret i henhold til retningslinjerne for de deltagende behandlingssteder

og blev givet til 57,3 % af de patienter, der fik TAC, og til 51,2 % af de patienter, der fik FAC.

En primær analyse og en opdateret analyse blev udført. Den primære analyse blev udført, da alle

patienter havde en opfølgningstid på mere end 5 år (median opfølgningstid var 77 måneder). Den

opdaterede analyse blev udført, da alle patienter havde nået deres 10-års (median opfølgningstid var

10 år og 5 måneder) opfølgningsbesøg (medmindre de havde DFS eller tidligere var udgået fra

opfølgning). DFS var det primære effektendepunkt, og total overlevelse (OS) var det sekundære

effektendepunkt.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 77 måneder blev der vist signifikant længere sygdomsfri

overlevelse (DFS) i TAC-armen sammenlignet med FAC-armen. TAC-behandlede patienter havde 32

% lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de patienter, der blev behandlet med FAC (hazard

ratio = 0,68; 95 % CI (0,49-0,93), p = 0,01). Ved den mediane opfølgningsperiode på 10 år og 5

måneder havde TAC-behandlede patienter 16,5 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de

patienter, der blev behandlet med FAC (hazard ratio = 0,84; 95 % CI (0,65-1,08), p=0,1646). DFS-

data var ikke statistisk signifikante, men blev alligevel forbundet med en positiv tendens til fordel for

TAC.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 77 måneder var den totale overlevelse (OS) længere i TAC-

armen, hvor TAC-behandlede patienter havde 24 % lavere risiko for dødsfald sammenlignet med

FAC-behandlede patienter (hazard ratio = 0,76; 95 % CI (0,46-1,26, p = 0,29). Dog var fordelingen af

OS ikke signifikant forskellig i de to grupper.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede patienter en 9 %

lavere risiko for dødsfald sammenlignet med FAC-behandlede patienter (hazard ratio = 0,91; 95 % CI

(0,63-1,32)).

Overlevelsesprocenten var 93,7 % i TAC-armen og 91,4 % i FAC-armen ved tidspunktet for 8-års

opfølgning, og 91,3 % i TAC-armen og 89 % i FAC-armen ved tidspunktet for 10-års opfølgning.

Det positive benefit/risk-forhold for TAC sammenlignet med FAC forblev uændret

.

Undergrupper af TAC-behandlede patienter efter prospektivt definerede betydningsfulde prognostiske

faktorer blev analyseret i den primære analyse (ved den mediane opfølgningsperiode på 77 måneder)

(se tabel nedenfor):

Undergruppeanalyser – adjuverende behandling hos patienter med lymfeknude-negativ brystkræft

(intent-to-treat-analyse)

Undergruppe

Antal patienter i

TAC-gruppen

Sygdomsfri overlevelse

Hazard ratio*

95 % CI

I alt

0,68

0,49-0,93

Alderskategori 1

< 50 år

0,67

0,43-1,05

≥ 50 år

0,67

0,43-1,05

Alderskategori 2

< 35 år

0,31

0,11-0,89

≥ 35 år

0,73

0,52-1,01

Hormonel

receptorstatus

Negativ

0,45-1,1

Positiv

0,62

0,4-0,97

Tumorstørrelse

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

≤ 2 cm

0,69

0,43-1,1

> 2 cm

0,68

0,45-1,04

Histologisk grad

Grad 1 (inkl. ikke

vurderede grader)

0,79

0,24-2,6

Grad 2

0,77

0,46-1,3

Grad 3

0,59

0,39-0,9

Menopausal status

Præmenopausal

0,64

0,40-1

Postmenopausal

0,72

0,47-1,12

*En hazard ratio (TAC/FAC) på mindre end 1 indikerer, at der er en sammenhæng mellem TAC og en

længere sygdomsfri overlevelse, sammenlignet med FAC.

Der blev udført eksplorative undergruppeanalyser af sygdomsfri overlevelse for patienter, der opfylder

kriterierne for kemoterapi ifølge 2009 St. Gallen-kriterierne – (ITT-population). Resultaterne er anført

nedenfor:

TAC

FAC

Hazard ratio

(TAC/FAC)

Undergruppe

(n=539)

(n=521)

(95 % CI)

p-værdi

Opfylder relativ

indikation for

kemoterapi

18/214

(8,4 %)

26/227

(11,5 %)

0,796

(0,434 – 1,459)

0,4593

48/325

(14,8 %)

69/294

(23,5 %)

0,606

(0,42 – 0,877)

0,0072

TAC = docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid

FAC = 5-fluorouracil, doxorubicin og cyclophosphamid

CI = konfidensinterval; ER = østrogenreceptor

PR = progesteronreceptor

ER/PR-negativ eller grad 3 eller tumorstørrelse > 5 cm

Den estimerede

hazard

ratio blev udregnet ved hjælp af Cox proportional

hazard

-model med

behandlingsgruppe som faktor.

Taxespira som enkeltstof

Der er udført to randomiserede, sammenlignende fase III-studier med docetaxel doseret hver 3. uge i

den anbefalede dosis på 100 mg/m² til patienter med metastatisk brystkræft. Der indgik henholdsvis

326 patienter, som tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, og 392

patienter, som tidligere havde fået behandling med anthracyclin uden effekt.

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, blev

docetaxel sammenlignet med doxorubicin (75 mg/m² hver 3. uge). Uden at påvirke overlevelsestiden

(docetaxel 15 måneder vs. doxorubicin 14 måneder, p = 0,38) eller tiden indtil progression (docetaxel

27 uger vs. doxorubicin 23 uger, p = 0,54) øgede docetaxel responsraten (52 % vs. 37 %, p = 0,01) og

gav hurtigere respons (12 uger vs. 23 uger, p = 0,007). Tre patienter (2 %), der fik docetaxel, ophørte

med behandlingen grundet væskeretention, hvorimod 15 patienter (9 %), der fik doxorubicin, stoppede

behandlingen grundet hjertetoksicitet (3 tilfælde af fatalt, kongestivt hjertesvigt).

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med anthracyclin uden effekt, blev docetaxel

sammenlignet med kombinationsbehandling med mitomycin C og vinblastin (12 mg/m² hver 6. uge og

6 mg/m² hver 3. uge). Docetaxel øgede responsraten (33 % vs. 12 %, p < 0,0001), forlængede tiden til

progression (19 uger vs. 11 uger, p = 0,0004) og forlængede overlevelsen (11 måneder vs. 9 måneder,

p = 0,01).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

I de 2 her nævnte fase III-studier viste docetaxel den samme sikkerhedsprofil som tidligere blev set i

fase II-studierne (se pkt. 4.8).

Et åbent, randomiseret fase III-multicenterstudie blev udført for at sammenligne monoterapi med

docetaxel med paclitaxel i behandlingen af fremskreden brystkræft hos patienter, hvis tidligere

behandling havde inkluderet et antracyklin. 449 patienter blev randomiseret til enten at få monoterapi

med docetaxel 100 mg/m² givet som 1 times infusion eller paclitaxel 175 mg/m² givet som en infusion

over 3 timer. Begge regimener blev administreret hver 3. uge.

Docetaxel forlængede mediantiden indtil progression (24,6 uger vs. 15,6 uger; p < 0,01) og

medianoverlevelsen (15,3 måneder vs. 12,7 måneder; p = 0,03) uden at påvirke det primære endepunkt

(32 % vs. 25 %, p = 0,10), samlet respons rate (32 % vs. 25 %, p = 0,10).

Flere grad 3/4 bivirkninger blev observeret for monoterapi med docetaxel (55,4 %) sammenlignet med

paclitaxel (23,0 %).

Taxespira i kombination med doxorubicin

Et stort, randomiseret fase III-studie med 429 tidligere ubehandlede patienter med metastatisk sygdom

er blevet udført med doxorubicin (50 mg/m²) i kombination med docetaxel (75 mg/²) (AT-arm)

vs.

doxorubicin (60 mg/m²) i kombination med cyclophosphamid (600 mg/m²) (AC-arm). Begge

regimener blev administreret på dag 1 hver 3. uge.

Tiden indtil progression (TTP) var signifikant længere i AT-armen end i AC-armen, p = 0,0138.

Median TTP var 37,3 uger (95 % CI: 33,4 - 42,1) i AT-armen og 31,9 uger (95 % CI: 27,4 -

36,0) i AC-armen.

Den overordnede responsrate (ORR) var signifikant højere i AT-armen end i AC-armen, p =

0,009. ORR var 59,3 % (95 % CI: 52,8 - 65,9) i AT-armen vs. 46,5 % (95 % CI: 39,8 - 53,2) i

AC-armen.

I dette studie viste AT-armen en hyppigere forekomst af alvorlig neutropeni (90 %

vs.

68,6 %), febril

neutropeni (33,3 %

vs.

10 %), infektion (8 %

vs.

2,4 %), diarré (7,5 %

vs.

1,4 %), asteni (8,5 %

vs.

%) og smerter ((2,4 %

vs.

0 %) end AC-armen. På den anden side viste AC-armen en hyppigere

forekomst af alvorlig anæmi (15,8 %

vs.

8,5 %) end AT-armen og tillige en hyppigere forekomst af

alvorlig hjertetoksicitet: kongestivt hjertesvigt (3,8 %

vs.

2,8 %), absolut LVEF-nedsættelse > 20 %

(13,1 %

vs.

6,1 %), absolut LVEF-nedsættelse > 30 % (6,2 %

vs.

1,1 %). Toksisk dødsfald forekom

hos 1 patient i AT-armen (kongestivt hjertesvigt) og hos 4 patienter i AC-armen (1 på grund af septisk

shock og 3 på grund af kongestivt hjertesvigt).

I begge arme var livskvaliteten målt via et EORTC-spørgeskema sammenlignelig og stabil under

behandling og opfølgning.

Taxespira i kombination med trastuzumab

Docetaxel i kombination med trastuzumab blev undersøgt til behandling af patienter med metastatisk

brystkræft, hvis tumorer var HER2-positive, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi på grund af

metastatisk sygdom. 186 patienter blev randomiseret til at få docetaxel (100 mg/m

) med eller uden

trastuzumab. 60 % af patienterne fik først anthracyclinbaseret adjuverende kemoterapi. Docetaxel +

trastuzumab var effektivt til patienterne, uanset om de havde fået adjuverende anthracyclin eller ikke.

Den primære testmetode, som blev anvendt til at bestemme HER2-positivitet i dette pivotal-studie var

immunohistokemi (IHC). En mindre del af patienterne blev testet ved hjælp af fluoroscence in situ

hybridization (FISH). I dette studie havde 87 % af patienterne sygdom, som var IHC 3+, og 95 % af de

inkluderede patienter havde sygdom, som var IHC3+, og/eller patienterne var FISH-positive.

Effektresultaterne er opsummeret i nedenstående tabel:

Parameter

Docetaxel plus trastuzumab

n = 92

Docetaxel

n = 94

Responsrate

(95 % CI)

61 %

(50-71)

34 %

(25-45)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Median responsvarighed

(måneder)

(95 % CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Median TTP (måneder)

(95 % CI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Medianoverlevelse (måneder)

(95 % CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

TTP = tid indtil progression; “ne” angiver, at værdien ikke kunne estimeres eller endnu ikke var

klarlagt.

Full analysis-sæt (intent-to-treat)

Estimeret medianoverlevelse

Taxespira i kombination med capecitabin

Data fra et randomiseret, kontrolleret, klinisk fase 3-multicenterstudie understøtter anvendelsen af

capecitabin i kombination med docetaxel til behandling af patienter med lokal fremskreden eller

metastatisk brystkræft, hos hvem cytotoksisk kemoterapi med et anthracyklin har været uden effekt. I

dette kliniske studie randomiseredes 255 patienter til behandling med docetaxel (75 mg/m² som en 1-

times intravenøs infusion hver 3. uge) og capecitabin (1.250 mg/m² to gange dagligt i 2 uger efterfulgt

af en uges pause). 256 patienter blev randomiseret til behandling med docetaxel alene (100 mg/ m

som 1 times intravenøs infusion hver 3. uge). Overlevelsen var bedre i kombinationsarmen med

docetaxel + capecitabin (p = 0,0126). Medianoverlevelsen var 442 dage (docetaxel + capecitabin) vs.

352 dage (docetaxel alene). De overordnede objektive responsrater i den randomiserede population

(investigators vurdering) var 41,6 % (docetaxel+capecitabin) vs. 29,7 % (docetaxel alene); p = 0,0058.

Tiden indtil progressiv sygdom var længere i kombinationsarmen med docetaxel + capecitabin (p

<0,0001). Mediantiden indtil progression var 186 dage (docetaxel+ capecitabin) vs. 128 dage

(docetaxel alene).

Ikke-småcellet lungekræft

Patienter, der tidligere har fået behandling med kemoterapi med eller uden strålebehandling

I et fase III-studie med tidligere behandlede patienter var tiden indtil progression (12,3 uger vs. 7 uger)

og den overordnede overlevelse signifikant længere for docetaxel ved doseringen 75 mg/m² end for

bedste palliative behandling. Den 1-årige overlevelsesrate var signifikant længere med docetaxel (40

%) end for bedste palliative behandling (16 %).

Der var mindre brug af smertestillende morfika (p < 0,01), smertestillende ikke-morfika (p < 0,01),

anden sygdomsrelateret medicin (p = 0,06) og strålebehandling (p < 0,01) hos de patienter, der fik

behandling med docetaxel ved doseringen 75 mg/m² end hos patienterne, der fik bedste palliative

behandling.

Den overordnede responsrate var 6,8 % hos de evaluerbare patienter, og medianvarigheden af respons

var 26,1 uger.

Taxespira i kombination med platinmidler til patienter, der ikke tidligere behandlet med kemoterapi

1,218 patienter med inoperabel ikke-småcellet lungekræft stadium IIIB eller IV med KPS på 70 %

eller mere, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi mod denne tilstand, blev i et fase III-studie

randomiseret til enten docetaxel (T) 75 mg/m

administreret som 1-times infusion umiddelbart

efterfulgt af cisplatin (Cis) 75 mg/m

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge (TCis),

docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion i kombination med carboplatin (AUC 6 mg/ml pr. min.)

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge, vinorelbin (V) 25 mg/m

administreret i løbet af 6

til 10 minutter på dag 1, 8, 15, 22 efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret på dag 1 af cyklusser

gentaget hver 4. uge (VCis).

Overlevelsesdata, median progressionstid og responsrater for studiets to arme er illustreret i

nedenstående tabel:

TCis

n = 408

VCis

n = 404

Statistisk analyse

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

(primært endepunkt):

medianoverlevelse

(måneder)

11,3

10,1

Hazard ratio: 1,122

[97,2 % CI: 0,937; 1,342]*

1-års overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 5,4 %

[95 % CI: -1,1; 12,0]

2-års overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 6,2 %

[95 % CI: 0,2; 12,3]

Mediantid indtil progression

(uger):

22,0

23,0

Hazard ratio: 1,032

[95 % CI: 0,876; 1,216]

Overordnet responsrate (%):

31,6

24,5

Behandlingsforskel: 7,1 %

[95 % CI: 0,7; 13,5]

*: Korrigeret for multiple sammenligninger og justeret for stratificeringsfaktorer (sygdomsstadie og

behandlingsregion), baseret på evaluerbar patientpopulation.

Sekundære endepunkter inkluderede forandring i smerter, global vurdering af livskvalitet med

EuroQoL-5D, lungekræftsymptom-skala og forandringer i Karnosfkys performance status.

Resultaterne fra disse endepunkter understøttede de resultaterne fra de primære endepunkter.

For docetaxel-/carboplatin-kombinationen kunne der hverken bevises en ækvivalent eller noninferior

effekt sammenlignet med referencebehandlingen kombinations-VCis.

Prostatakræft

Sikkerheden og effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter

med hormonrefraktær prostatakræft blev undersøgt i et randomiseret fase III-multicenterstudie. I alt

1.006 patienter med KPS ≥60 blev randomiseret til følgende behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m

hver 3. uge i 10 cyklusser.

Docetaxel 30 mg/m

administreret ugentligt i de første 5 uger i en 6-ugers cyklus i 5 cyklusser.

Mitoxantron 12 mg/m

hver 3. uge i 10 cyklusser.

Alle 3 behandlingsregimener blev administreret i kombination med prednison eller prednisolon 5 mg

to gange dagligt kontinuerligt.

De patienter, der fik docetaxel hver 3. uge, viste signifikant længere overordnet overlevelse

sammenlignet med dem, der fik mitoxantron. Stigningen i overlevelse set i armen med ugentlig

docetaxel var ikke statistisk signifikant sammenlignet med kontrolarmen på mitoxantron. Effekt-

endepunkterne for docetaxel-armene

vs.

kontrol-armen er vist i nedenstående tabel:

Endepunkt

Docetaxel

hver 3. uge

Docetaxel

ugentligt

Mitoxantron

hver 3. uge

Antal patienter

Medianoverlevelse

(måneder)

95 % CI

Hazard ratio

95 % CI

p-værdi

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Antal patienter

PSA** -responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

<0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Antal patienter

Smerte-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Antal patienter

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tumor-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

Stratificeret log-rank-test

*Tærskel for statistisk signifikans = 0,0175

**PSA: prostataspecifikt antigen

I lyset af, at docetaxel givet hver uge gav en lidt bedre sikkerhedsprofil end docetaxel administreret

hver 3. uge, er det en mulighed, at nogle patienter kan have fordel af docetaxel administreret hver uge.

Ingen statistiske forskelle blev observeret mellem behandlingsgrupperne for så vidt angår Global

Quality of Life.

Gastrisk adenokarcinom

Et åbent, randomiseret multicenterstudie blev gennemført for at undersøge sikkerheden og effekten af

docetaxel til behandling af patienter med metastatisk gastrisk adenokarcinom, herunder

adenokarcinom i den gastroøsofageale forbindelse. Patienterne havde ikke tidligere fået kemoterapi for

metastatisk sygdom. 445 patienter med KPS > 70 blev behandlet med enten docetaxel (T) (75 mg/m

på dag 1) i kombination med cisplatin (C) (75 mg/m

på dag 1) og 5-fluoruracil (F) (750 mg/m

dag i 5 dage) eller cisplatin (100 mg/m

på dag 1) og 5-fluoruracil (1.000 mg/m

pr. dag i 5 dage).

Behandlingscyklussens længde var 3 uger for TCF-armen og 4 uger for CF-armen. Median antal af

cyklusser administreret pr. patient var 6 (med et interval på 1-16) for TCF-armen sammenlignet med 4

(med et interval på 1-12) for CF-armen. Tiden indtil progression (TTP) var det primære endepunkt.

Reduktion af risikoen for progression var 32,1 % og blev associeret med en signifikant længere TTP

(p = 0,0004) til fordel for TCF-armen. Overordnet overlevelse var også signifikant længere (p =

0,0201) til fordel for TCF-armen med en reduktion af risikoen for mortalitet på 22,7 %.

Effektresultaterne er opsummeret i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel ved behandling af patienter med gastrisk adenokarcinom

Endepunkt

TCF

n = 221

CF

n = 224

Median TTP (måneder)

(95 % CI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Hazard ratio

1,473

(95 % CI)

(1,189-1,825)

*p-værdi

0,0004

Medianoverlevelse (måneder)

(95 % CI)

(8,38-10,58)

(7,16-9,46)

2-års estimat (%)

18,4

Hazard ratio

1,293

(95 % CI)

(1,041-1,606)

*p-værdi

0,0201

Overordnet responsrate (CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-værdi

0,0106

Progressiv sygdom som bedste overordnede

respons (%)

16,7

25,9

*Ikke-stratificeret log-rank-test

Undergruppe-analyser på tværs af alder, køn og race favoriserede samstemmende TCF-armen

sammenlignet med CF-armen.

En opfølgende analyse af overlevelse efter en median opfølgningstid på 41,6 måneder viste ikke

længere signifikant forskel, selv om TCF-regimenet altid gav bedre resultater. Fordelen ved TCF-

regimenet kontra CF-regimenet var helt tydelig mellem 18 og 30 måneders opfølgning.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Som helhed viste resultaterne af quality of life (QoL) og kliniske fordele konsekvent en forbedring til

fordel for TCF-armen. De patienter, der blev behandlet i TCF-armen, havde længere tid indtil 5 %

definitiv forværring af global helbredsstatus på QLQ-C30-spørgeskemaet (p = 0,0121) og en længere

tid indtil definitiv forværring af Karnofskys performance status (p = 0,0088) sammenlignet med

patienterne, som fik behandling med CF.

Hoved- og halskræft

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Docetaxels sikkerhed og effekt i induktionsbehandlingen af patienter med pladecellecarcinom i hoved

og hals (SCCHN) blev evalueret i et åbent, randomiseret fase III-multicenterstudie (TAX 323). I dette

studie blev 358 patienter med inoperabel, lokalt fremskreden SCCHN og WHO performance status 0

eller 1 randomiseret til en af to behandlingsarme. Patienterne i docetaxel-armen fik docetaxel (T) 75

mg/m

efterfulgt af cisplatin (P) 75 mg/m

efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m

dagligt som en

kontinuerlig infusion i 5 dage. Dette regimen blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser i tilfælde,

hvor der som et minimum blev observeret en mindre respons (> 25 % reduktion i den todimensionelt

målte tumorstørrelse) efter 2 cyklusser. Ved slutningen af kemoterapi fik patienter, hvis

sygdomstilstand ikke var forværret, strålebehandling i 7 uger med et interval på mindst 4 uger og

maksimalt 7 uger, udført efter fastlagte retningslinjer (TPF/RT). I komparator-armen af studiet fik

patienterne cisplatin (P) 100 mg/m

efterfulgt af 5-fluoruracil (F) 1.000 mg/m

(PF) dagligt i 5 dage.

Dette regimen blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser i tilfælde, hvor der som et minimum blev

observeret en mindre respons (> 25 % reduktion i den todimensionelt målte tumorstørrelse) efter 2

cyklusser. Ved slutningen af kemoterapi fik patienter, hvis sygdomstilstand ikke var forværret,

strålebehandling i 7 uger med et interval på mindst 4 uger og maksimalt 7 uger, udført efter fastlagte

retningslinjer (PF/RT). Lokoregional behandling med stråling blev givet enten med en konventionel

fraktion (1,8 Gy-2,0 Gy én gang dagligt 5 dage om ugen til en total dosis på 66 til 70 Gy) eller

accelererede/hyperfraktionerede regimener af strålebehandling (to gange dagligt med et minimums-

interfraktionsinterval på 6 timer, 5 dage pr. uge). I alt 70 Gy blev anbefalet til accelererede regimener

og 74 Gy til hyperfraktionerede systemer. Kirurgisk resektion blev tilladt efter kemoterapi, før eller

efter strålebehandling. Patienter i TPF-armen fik antibiotisk profylakse med ciprofloxacin 500 mg

oralt 2 gange dagligt i 10 dage, startende på dag 5 i hver cyklus, eller tilsvarende. Det primære

endepunkt i dette studie, progressionsfri overlevelse (PFS), var signifikant længere i TPF-armen end i

PF-armen, p = 0,0042 (median PFS: henholdsvis 11,4 og 8,3 måneder) med en overordnet median

opfølgningstid på 33,7 måneder. Median OS var også signifikant længere til fordel for TPF-armen

sammenlignet med PF-armen (median OS: henholdsvis 18,6 og 14,5 måneder) med en reduktion af

risikoen for mortalitet på 28 %, p = 0,0128. Effektresultaterne vises i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i induktionsbehandling af patienter med inoperabel, lokalt fremskreden SCCHN

(intent-to-treat-analyse)

Endepunkt

Docetaxel + Cis +

5-FU

n = 177

Cis + 5-FU

n = 181

Median progressionsfri overlevelse (måneder)

(95 % CI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Justeret hazard ratio

(95 % CI)

*p-værdi

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Median overlevelse (måneder)

(95 % CI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Bedste overordnede respons på kemoterapi (%)

(95 % CI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p-værdi

0,006

Bedste overordnede respons på forsøgsbehandling

[kemoterapi +/- strålebehandling] (%)

(95 % CI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

***p-værdi

0,006

Median varighed af respons på kemoterapi ±

strålebehandling (mdr.)

(95 % CI)

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Med en hazard ratio på under 1 kan docetaxel + cisplatin + 5-FU anvendes med fordel

*Cox-model (justering for primært tumorsted, kliniske T- og N-stadier og PSWHO)

**Log-rank-test

*** Chi-kvadrat-test

Parametre for Quality of Life

De patienter, der fik behandling med TPF, fik signifikant mindre forværring af deres globale

helbredsscore i forhold til patienter i behandling med PF (p = 0,01, med anvendelse af EORTC QLQ-

C30-skalaen).

Parametre for klinisk fordel

Performance status-skalaen (underskalaerne for hoved og hals [PSS-HN]), som blev udformet med

henblik på at måle forståeligheden af tale, evnen til at spise offentligt samt kostens normalitet, var

signifikant til fordel for TPF sammenlignet med PF.

Median tid indtil første forværring af WHO performance status var signifikant længere i TPF-armen

end i PF-armen. Smerteintensitets-scoren blev forbedret under behandling i begge grupper, hvilket

indikerer en god smertekontrol.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-strålebehandling (TAX 324)

Docetaxels sikkerhed og effekt i induktionsbehandlingen af patienter med lokalt fremskreden

pladecellecarcinom i hoved og hals (SCCHN) blev evalueret i et åbent, randomiseret fase III-

multicenterstudie (TAX 324). I dette studie blev 501 patienter med lokalt fremskreden SCCHN og

WHO performance status 0 eller 1 randomiseret til en af to behandlingsarme. Forsøgspopulationen

bestod af patienter med teknisk uresekterbar sygdom, patienter med lav sandsynlighed for kirurgisk

helbredelse og patienter med bevarelse af organer som mål. Evalueringen af effekt og sikkerhed blev

foretaget udelukkende ud fra kriterier om overlevelse. Succesrig organbevarelse indgik ikke formelt

som succeskriterium. Patienter i docetaxel-armen fik docetaxel (T) 75 mg/m² ved intravenøs infusion

på dag 1 efterfulgt af cisplatin (P) 100 mg/m² administreret som en 30 minutter til 3 timers intravenøs

infusion efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 5-fluoruracil(F) 1.000 mg/m²/dag fra dag 1 til

dag 4. Disse cyklusser blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter uden progressiv sygdom

skulle have kemo-strålebehandling (CRT) ifølge protokollen (PF/CRT). Patienter i komparator-armen

fik cisplatin (P) 100 mg/m² administreret som en 30 minutter til 3 timers intravenøs infusion på dag 1

efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 5-fluoruracil (F) 1.000 mg/m²/dag fra dag 1 til dag 5.

Disse cyklusser blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter uden progressiv sygdom skulle have

(CRT) ifølge protokollen (PF/CRT).

Efter induktionskemoterapi skulle patienter i begge behandlingsarme have 7 ugers CRT med et

minimumsinterval på 3 uger og ikke senere end 8 uger efter påbegyndelse af sidste cyklus (dag 22 til

dag 56 af sidste cyklus). Under strålebehandlingsforløbet blev der givet carboplatin (AUC 1,5)

ugentligt som en 1-times intravenøs infusion med maksimalt 7 doser. Stråling blev udført med

megavolt-udstyr med én fraktionering dagligt (2 Gy pr. dag, 5 dage om ugen i 7 uger, dosis i alt

70-72 Gy). Kirurgisk indgreb på det primære sygdomssted og/eller hals kunne overvejes når som helst

efter endt CRT. Alle patienter i studiets docetaxel-arm fik profylaktisk antibiotika. Det primære

endepunkt for effekt i dette studie (OS) var signifikant længere (log-rank-test, p=0,0058) i det

regimen, der indeholdt docetaxel sammenlignet med PF (median OS: henholdsvis 70,6 vs. 30,1

måneder) med en reduktion af risikoen for mortalitet på 30 % sammenlignet med PF (hazard ratio

(HR) = 0,70, 95 % konfidensinterval (CI) = 0,54-0,90) og med en samlet median opfølgningstid på

41,9 måneder. Det sekundære endepunkt, progressionsfri overlevelse (PFS), viste en reduktion af

risikoen for progression eller dødsfald på 29 % og en 22 måneders forbedring i median PFS (35,5

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

måneder for TPF og 13,1 måneder for PF). Dette var også statistisk signifikant med en hazard ratio på

0,71; 95 % CI 0,56-0,90; log-rank-test p = 0,004. Effektresultaterne vises i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i induktionsbehandling af patienter med lokalt fremskreden SCCHN

(intent-to-treat-analyse)

Endepunkt

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Median OS (måneder)

(95 % CI)

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

Hazard ratio:

(95 % CI)

*p-værdi

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Median PFS (måneder.)

(95 % CI)

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10,6 - 20,2)

Hazard ratio:

(95 % CI)

**p-værdi

0,71

(0,56 - 0,90)

0,004

Bedste overordnede respons (CR + PR) på

kemoterapi (%)

(95 % CI)

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

***p-værdi

0,070

Bedste overordnede respons (CR + PR) på

forsøgsbehandling [kemoterapi +/- kemo-

strålebehandling] (%)

(95 % CI)

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

***p-værdi

0,209

Med en hazard ratio på under 1 kan docetaxel + cisplatin + fluorouracil anvendes med fordel

*ikke-justeret log-rank-test

**ikke-justeret log-rank-test, ikke justeret for multiple sammenligninger

***Chi-kvadrat-test, ikke justeret for multiple sammenligninger

NA - not applicable (ikke relevant)

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Taxespira i alle undergrupper af den pædiatriske population ved brystkræft, ikke-småcellet

lungekræft, prostatakræft, gastrisk adenokarcinom og hoved- og halskræft med undtagelse af type II

og type III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk

anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fase I-studier har undersøgt docetaxels farmakokinetiske egenskaber hos kræftpatienter efter indgift af

20-115 mg/m

. Docetaxels kinetiske profil er dosisuafhængig og svarer til en trekamret

farmakokinetisk model med halveringstider for α-, β- og γ-faserne på henholdsvis 4 min., 36 min. og

11,1 timer. Den sene fase skyldes til dels den relativt langsomme redistribution af docetaxel fra det

perifere kammer

Fordeling

Efter administration af docetaxel 100 mg/m

givet som infusion over 1 time blev en gennemsnitlig,

maksimal plasmakoncentration på 3,7 µg/ml opnået med et tilsvarende AUC på 4,6 t.µg/ml.

Gennemsnitsværdierne for den totale clearence og steady state-distributionsvolumen var henholdsvis

21 l/h/m

og 113 l. Den interindividuelle variation i samlet clearance var ca. 50 %. Docetaxels

plasmaproteinbinding er over 95 %.

Elimination

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Der er gennemført et studie med

C-mærket docetaxel på tre kræftpatienter. Docetaxel blev elimineret

både i urin og fæces efter cytocrom P-450-medieret oxidativ metabolisering af tert-butyl-ester-

gruppen. Inden for 7 dage udgjorde ekskretion i urin og fæces henholdsvis 6 % og 75 % af

radioaktiviteten. Ca. 80 % af radioaktiviteten i fæces er udskilt efter 48 timer i form af en større

inaktiv og tre mindre inaktive metabolitter samt meget lave koncentrationer af uomdannet lægemiddel.

Specielle populationer

Alder og køn

En farmakokinetisk populationsanalyse af docetaxel er blevet gennemført hos 577 patienter. De

farmakokinetiske parametre i modellen lå tæt på det, der blev estimeret i fase I-studier. Docetaxels

farmakokinetik varierede ikke med patientens alder eller køn.

Nedsat leverfunktion

Hos et beskedent antal patienter (n = 23) med kliniske kemidata, der tydede på en let til moderat

nedsat leverfunktion (ASAT og ALAT ≥ 1,5 gange øvre normalværdi og basisk fosfatase ≥ 2,5 gange

øvre normalværdi), var den samlede clearance nedsat med gennemsnitligt 27 % (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Docetaxels clearance var ikke påvirket hos patienter med let til moderat væskeretention, og der findes

ingen data for clearancen hos patienter med svær væskeretention.

Kombinationsbehandling

Doxorubicin

Docetaxel påvirker ikke clearencen af doxorubicin eller plasmaniveauet af doxorubicinol (en

doxorubicinmetabolit), når det anvendes i kombination. Samtidig administration af docetaxel,

doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Capecitabin

Fase I-studier, som evaluerede capecitabins effekt på docetaxels farmakokinetik og vice versa, viste

ingen effekt af capecitabin på docetaxels farmakokinetik (C

og AUC) og ingen effekt af docetaxel

på capecitabins hovedmetabolit 5’-DFUR’s farmakokinetik.

Cisplatin

Docetaxels clearence i kombinationsterapi med cisplatin var sammenlignelig med det observerede ved

monoterapi. Cisplatins farmakokinetiske profil, når det administreres kort efter infusion med

docetaxel, er sammenlignelig med profilen for cisplatin, når det administreres alene.

Cisplatin og 5-fluorouracil

Den kombinerede administration af docetaxel, cisplatin og 5-fluoruracil hos 12 patienter med massive

tumorer havde ingen indflydelse på farmakokinetikken for hvert af de individuelle lægemidler.

Prednison og dexamethason

Prednisons virkning på farmakokinetikken for docetaxel administreret med standardpræmedicinering

med prednison er undersøgt hos 42 patienter.

Prednison

Der blev ikke observeret nogen effekt af prednison på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Karcinogeniciteten af docetaxel er ikke undersøgt.

Docetaxel har vist sig at være mutagent

in vitro

i mikronukleus- og kromosom-aberrationstesten i

CHO-K

celler samt

in vivo

i mikronukleustesten i mus. Derimod inducerede det ingen mutagenicitet i

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Ames’ test eller i en CHO/HGPRT-genmutationsassay. Disse resultater er i overensstemmelse med

docetaxels farmakologiske aktivitet.

Toksikologiske studier på gnavere har vist uønskede påvirkninger af testesfunktionen. Det må derfor

formodes, at også den mandlige fertilitet påvirkes af docetaxel.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polysorbat 80

Ethanol (vandfri)

Citronsyremonohydrat

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnede hætteglas

24 måneder.

Efter anbrud af hætteglasset

Hvert hætteglas er til engangsbrug og bør anvendes umiddelbart efter anbrud. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstid og -betingelser brugerens eget ansvar.

Efter tilsætning til infusionspose

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og

aseptiske forhold, og lægemidlet bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -betingelser brugerens eget ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxel infusionsvæske, opløsning, stabil i 6

timer, hvis den opbevares ved temperaturer under 25 °C. Den bør anvendes inden for 6 timer

(inklusive 1 times intravenøs infusion).

Desuden er den fysiske og kemiske stabilitet efter åbning af infusionsopløsningen, der er tilberedt med

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % glucoseopløsning i poser uden indhold af PVC eller med 5

% glucose i glasflasker, påvist i op til 48 timer, når den opbevares ved mellem 2° C og 8° C og i op til

6 timer ved opbevaring under 25 °C.

Docetaxel infusionsvæske, opløsning, er overmættet og kan derfor krystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes, men skal kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

For opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hætteglas af klart glas (type I) med chlorobutyl-gummiprop og aluminiumsforsegling med vippelåg.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

20 mg/1 ml indeholder 1 ml koncentrat.

80 mg/4 ml indeholder 4 ml koncentrat.

120 mg/6 ml indeholder 6 ml koncentrat.

Pakningsstørrelse:

Hver kasse indeholder 1 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Taxespira er et antineoplastisk stof, og ligesom andre potentielt toksiske stoffer skal det behandles

med forsigtighed ved håndtering og tilberedning af opløsningerne med Taxespira. Det anbefales, at

man anvender handsker.

Hvis koncentratet eller infusionsopløsningen med Taxespira kommer i kontakt med huden, afvaskes

området straks grundigt med sæbe og vand. Hvis koncentratet med Taxespira kommer i kontakt med

slimhinder, afvaskes området straks grundigt med vand.

Klargøring til intravenøs administration

Tilberedning af infusionsopløsningen

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning, kræver INGEN forudgående fortynding

med en solvens, men er klar til tilsætning til infusionsopløsningen.

Hvert hætteglas er til engangsbrug og bør anvendes straks.

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det nødvendige antal pakninger med Taxespira

koncentrat til infusionsvæske, opløsning, stå ved under 25° C i 5 minutter før brug.

For at kunne udtage den korrekte dosis til patienten kan det være nødvendigt at anvende mere end et

hætteglas med Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Udtag aseptisk den ønskede

mængde Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning, med en kalibreret sprøjte påsat en 21G-

kanyle.

Koncentrationen af docetaxel er 20 mg/ml i hætteglas med Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml og

120 mg/6 ml.

Den nødvendige mængde Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning, skal via en enkelt

injektion (et skud) injiceres i en 250 ml infusionspose eller -flaske indeholdende enten en 5 %

glucoseinfusionsopløsning eller en 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridinfusionsopløsning.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hvis det er nødvendigt at anvende en dosis på mere end 190 mg docetaxel, skal der anvendes en større

mængde af infusionsopløsningen, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg docetaxel/ml.

Bland opløsningen i infusionsposen eller -flasken manuelt med vippende bevægelser.

Posen med infusionsopløsningen skal bruges inden for 6 timer ved opbevaring under 25° C inklusive

den time, patienten får infusionen.

Som ved alle andre parenterale lægemidler skal infusionsopløsningen med docetaxel kontrolleres

visuelt inden brug, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ,

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1017/001

EU/1/15/1017/002

EU/1/15/1017/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

28 august 2015

10,

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG II

A. FREMSTILLERE ANSVARLIGE FOR BATCHFRIGIVELSE

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE

UDLEVERING OG ANVENDELSE

C. ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL EN

SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

A.

FREMSTILLERE ANSVARLIGE FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på de fremstillere, der er ansvarlige for batchfrigivelse

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ,

Storbritannien

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

NL-1316 BN Almere

Holland

På lægemidlets trykte indlægsseddel skal der anføres navn og adresse på den fremstiller, som er

ansvarlig for frigivelsen af den pågældende batch.

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG

ANVENDELSE

Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en recept udstedt af en begrænset lægegruppe (se

bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2).

C. ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er)

Kravene for fremsendelse af periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger for dette lægemiddel

fremgår af listen over EU-referencedatoer (EURD list), som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv

2001/83/EF, og alle efterfølgende opdateringer offentliggjort på den europæiske webportal for

lægemidler.

D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL EN SIKKER OG

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Risikostyringsplan (RMP)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger

vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul

1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP.

En opdateret RMP skal fremsendes:

på anmodning fra det Europæiske Lægemiddelagentur

når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der

kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af, at en vigtig milepæl

(lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

A. ETIKETTERING

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre karton

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Docetaxel

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver 1 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel (som trihydrat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: polysorbat 80, vandfri ethanol, citronsyremonohydrat. Indlægssedlen indeholder mere

information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

1 hætteglas

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til intravenøs anvendelse.

Klar til tilsætning i infusionsopløsning.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Cytotoksisk

8.

UDLØBSDATO

EXP:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Hætteglas til engangsbrug.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ,

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1017/001 20 mg/1 ml hætteglas x 1 hætteglas

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre karton

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Docetaxel

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver 1 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel (som trihydrat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: polysorbat 80, vandfri ethanol, citronsyremonohydrat. Indlægssedlen indeholder mere

information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

1 hætteglas

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til intravenøs anvendelse.

Klar til tilsætning i infusionsopløsning.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Cytotoksisk

8.

UDLØBSDATO

EXP:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Hætteglas til engangsbrug.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ,

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1017/002 80 mg/4 ml hætteglas x 1 hætteglas

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre karton

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Docetaxel

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver 1 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel (som trihydrat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: polysorbat 80, vandfri ethanol, citronsyremonohydrat. Indlægssedlen indeholder mere

information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

1 hætteglas

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til intravenøs anvendelse

Klar til tilsætning i infusionsopløsning.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Cytotoksisk

8.

UDLØBSDATO

EXP:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Hætteglas til engangsbrug.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ,

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1017/003 120 mg/6 ml hætteglas x 1 hætteglas

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Etiket til hætteglas

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Docetaxel

i.v.

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

3.

UDLØBSDATO

EXP:

4.

BATCHNUMMER

Lot:

5.

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

20 mg/1 ml

(20mg/ml)

6.

ANDET

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Etiket til hætteglas

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Docetaxel

i.v.

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

3.

UDLØBSDATO

EXP:

4.

BATCHNUMMER

Lot:

5.

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

80 mg/4 ml

(20 mg/ml)

6.

ANDET

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Etiket til hætteglas

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Docetaxel

i.v.

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

3.

UDLØBSDATO

EXP:

4.

BATCHNUMMER

Lot:

5.

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

120 mg/6 ml

(20 mg/ml)

6.

ANDET

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til patienten

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet på hospitalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil

vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet på hospitalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning

bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her

Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Taxespira

3. Sådan skal du bruge Taxespira

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel hedder Taxespira. Lægemidlets handelsnavn er docetaxel. Docetaxel er et stof, der

udvindes af nålene fra takstræer. Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxoider.

Taxespira er ordineret af din læge til behandling af brystkræft, specielle former for lungekræft (ikke-

småcellet lungekræft), prostatakræft, mavekræft eller hoved- og halskræft:

Ved behandling af fremskreden brystkræft kan Taxespira enten indgives alene eller i

kombination med doxorubicin, trastuzumab eller capecitabin.

Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden spredning til lymfeknuder kan Taxespira

indgives i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid.

Ved behandling af lungekræft kan Taxespira indgives enten alene eller i kombination med

cisplatin.

Ved behandling af prostatakræft kan Taxespira indgives i kombination med prednison eller

prednisolon.

Ved behandling af metastatisk mavekræft kan Taxespira indgives i kombination med cisplatin

og 5-fluorouracil.

Ved behandling af hoved- og halskræft kan Taxespira indgives i kombination med cisplatin og

5-fluorouracil.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Taxespira

Brug ikke Taxespira

hvis du er allergisk over for docetaxel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Taxespira

hvis du har for lavt antal hvide blodlegemer

hvis du har en alvorlig leversygdom

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Før hver behandling med Taxespira vil du få taget blodprøver for at kontrollere, om du har nok

blodceller og den nødvendige leverfunktion til at få Taxespira. Du kan få feber eller infektioner, hvis

antallet af hvide blodlegemer ikke tilfredsstillende.

Fortæl det til din læge, apotekspersonalet på hospitalet eller sundhedspersonalet, hvis du har

problemer med synet. Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have dine

øjne og dit syn undersøgt.

Hvis du får akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre, skal du

straks fortælle det til lægen, apotekspersonalet på hospitalet eller sundhedspersonalet. Lægen vil

muligvis afbryde din behandling med det samme.

Du vil blive bedt om at tage en præmedicinering bestående af oralt kortikosteroid (for eksempel

dexamethason) 1 dag før behandlingen med Taxespira. Du skal fortsætte med at tage

præmedicineringen i yderligere 1 til 2 dage for at mindske visse bivirkninger, som kan opstå efter

infusion af Taxespira. Specielt kan der være tale om bivirkninger som allergiske reaktioner og

væskeansamlinger (hævede hænder, fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodceller.

Taxespira indeholder alkohol. Fortæl det til din læge, hvis du er afhængig af alkohol eller lider af

leversvækkelse. Se også afsnittet “Taxespira indeholder ethanol (alkohol)” nedenfor.

Brug af anden medicin sammen med Taxespira

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet på hospitalet, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det skyldes, at Taxespira

eller den anden medicin måske ikke virker så godt som forventet, og du måske lettere får bivirkninger

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg altid lægen til råds, før du tager nogen form for medicin.

Taxespira må IKKE anvendes, hvis du er gravid, medmindre din læge udtrykkeligt ønsker det.

Du må ikke blive gravid under behandling med dette lægemiddel, og du skal bruge sikker prævention

under behandlingen, da Taxespira kan skade det ufødte barn. Du skal straks informere din læge, hvis

du bliver gravid under behandlingen.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Taxespira

Hvis du er mand, og du er i behandling med Taxespira, frarådes du at få børn under og op til 6

måneder efter behandlingen samt til at søge vejledning vedrørende opbevaring af sæd inden

behandlingen, da docetaxel kan ændre mandens frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Taxespira indeholder ethanol (alkohol)

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. ethanol (alkohol), dvs. op til 0,395 g (0,5 ml) pr. ml, svarende

til 10 ml øl eller 4 ml vin pr. 1 ml hætteglas, 40 ml øl eller 17 ml vin pr. 4 ml hætteglas eller 60 ml øl

eller 25 ml vin pr. 6 ml hætteglas.

Det kan være skadeligt for alkoholikere.

Det skal der tages højde for hos gravide og ammende kvinder, børn og patienter i højrisikogrupper

såsom patienter med leversygdom eller epilepsi.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan nedsætte patientens evne til at køre bil og betjene

maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Taxespira

Taxespira vil blive indgivet til dig af sundhedspersonalet.

Sædvanlig dosis

Den sædvanlige dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne dit

legemsoverfladeareal i kvadratmeter (m²) og fastlægge den dosis, du skal have.

Indgivelsesmetode og indgivelsesvej

Taxespira vil blive givet som en infusion i en vene (intravenøs indgivelse). Infusionen vil vare cirka 1

time, mens du er på hospitalet.

Indgivelseshyppighed

Du vil normalt få en infusion én gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og indgivelseshyppighed afhængigt af dine blodprøver, din almene tilstand

og din reaktion på Taxespira. Vær særlig opmærksom på at informere din læge, hvis du får diarré, sår i

munden, følelsesløshed, stikkende og prikkende fornemmelser eller feber, og giv lægen resultatet af

dine blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at vurdere, om det er nødvendigt at

nedsætte din dosis. Er du i tvivl om anvendelsen af dette lægemiddel, så spørg lægen eller

apotekspersonalet på hospitalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil drøfte disse bivirkninger med dig og forklare mulige risici og fordele ved behandlingen.

De mest almindeligt indberettede bivirkninger af Taxespira alene er: fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer, hårtab (alopeci), kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Bivirkningerne af Taxespira kan blive mere alvorlige, når det gives i kombination med andre

kemoterapeutiske midler.

Følgende allergiske reaktioner kan opstå under infusionen på hospitalet (kan forekomme hos mere end

1 ud af 10 patienter):

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

rødmen, hudreaktioner, kløe

trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær

feber eller kulderystelser

rygsmerter

lavt blodtryk.

Der kan også opstå mere alvorlige reaktioner.

Din tilstand vil blive nøje overvåget af hospitalspersonalet under behandlingen. Fortæl det straks til

hospitalspersonalet, hvis du får nogle af disse bivirkninger.

Nedenstående bivirkninger kan opstå mellem infusionerne af Taxespira, og hyppigheden kan variere

alt efter kombinationen af de lægemidler, du får:

Meget almindelige

(kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter):

infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi) eller hvide blodlegemer (som er vigtige i

bekæmpelsen af infektioner) og blodplader (vigtige for størkning af blodet)

feber: Hvis det forekommer, skal du straks fortælle det til lægen.

allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

manglende appetit (anoreksi)

søvnløshed

følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse

smerter i led eller muskler

hovedpine

smagsforstyrrelser

betændelse i øjet eller øget tåreflåd

hævelse på grund af mangelfuld drænage af lymfe

stakåndethed

næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

næseblod

mundsår

maveproblemer, herunder kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

mavesmerter

fordøjelsesbesvær

hårtab (i de fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage)

rødmen og hævelse på håndflader eller fodsåler, som kan få huden til at skalle af. Dette kan

også forekomme på armene, i ansigtet eller på kroppen

ændring af farven på neglene, som kan løsne sig

muskelømhed og -smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

ændrede eller udeblevne menstruationer

hævelse på hænder, fødder eller ben

træthed eller influenza-lignende symptomer

vægtstigning eller vægttab.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

svamp i mundhulen (trøske)

dehydrering

svimmelhed

nedsat hørelse

fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

hjertesvigt

betændelse i spiserøret (øsofagitis)

mundtørhed

synkebesvær eller smerter ved synkning

blødn

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver).

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

besvimelse

hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse (flebitis) eller hævelse af venen

betændelse i tarm eller tyndtarm, perforering af tarmene

blodpropper.

Ikke kendt:

betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær (interstitiel lungesygdom).

Der kan også opstå betændelse i lungerne, når behandling med docetaxel bruges sammen med

strålebehandling

lungebetændelse (pneumoni)

ardannelse og fortykkelse i lungerne sammen med stakåndethed (lungefibrose)

sløret syn på grund af hævelse på øjets nethinde (cystoidt makulaødem)

fald i indholdet af natrium i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet på

hospitalet.. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på den ydre pakning og hætteglassets etiket efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Hætteglasset skal bruges umiddelbart efter åbning. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og

-betingelser brugerens eget ansvar.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og

aseptiske forhold.

Lægemidlet skal bruges, straks efter at det er tilsat i infusionsposen. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -betingelser efter anbrud brugerens eget ansvar og vil normalt ikke overstige 6 timer

ved temperaturer på under 25 °C, inklusive 1 times infusion.

Den fysiske og kemiske stabilitet efter åbning af infusionsopløsningen, der er tilberedt efter

anbefalingerne, er påvist i poser uden indhold af PVC i op til 48 timer, når den opbevares ved mellem

2° C og 8° C.

Docetaxel infusionsvæske, opløsning, er overmættet og kan derfor krystallisere over tid. Hvis der

forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes, men skal kasseres.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet. Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Taxespira indeholder:

Aktivt stof: docetaxel (som trihydrat). Hver ml opløsning indeholder 20 mg docetaxel (som

trihydrat).

20 mg/1 ml

Et hætteglas med 1 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel.

80 mg/4 ml

Et hætteglas med 4 ml koncentrat indeholder 80 mg docetaxel.

120 mg/6 ml

Et hætteglas med 6 ml koncentrat indeholder 120 mg docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 80, ethanol (vandfri) og citronsyremonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en svagt gul til brun-gul opløsning i hætteglas.

Hætteglas med 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml og 120 mg/6 ml fås i pakninger med et enkelt hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ,

Storbritannien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

AT / DE

Hospira Deutschland GmbH

Tel: + 49 (0) 89 43 77 77 0

BE / LX / NL

Hospira Benelux BVBA

Tél/Tel: + 32 3 231 90 09

BG / CZ / EE / EL / HR/ HU / IE / LT / LV /

MT / PL / RO / SI / SK / UK

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1926 820820

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Tel: 24656165

DK / FI / IS / NO / SE

Hospira Nordic AB

Tel: + 46 (0) 8 672 85 00

ES

Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios

S.L.

Tel: + 34 914847100

FR

IT

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hospira France

Tél: + 33 (0) 1 40 83 82 00

Hospira Italia Srl

Tel: + 39 0812405912

PT

Hospira Portugal Lda

Tel: + 351 214857434

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

http://www.ema.europa.eu hjemmeside og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://www.sst.dk.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING TIL TAXESPIRA 20 KONCENTRAT TIL

INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

Det er vigtigt at læse hele indholdet af denne vejledning inden fremstilling af Taxespira koncentrat til

infusionsvæske, opløsning.

Anbefalinger til sikker håndtering

Docetaxel er et antineoplastisk stof, og ligesom andre potentielt toksiske stoffer skal det behandles

med forsigtighed ved håndtering og tilberedning af opløsningerne. Det anbefales, at man anvender

handsker.

Hvis koncentratet eller infusionsopløsningen med Taxespira kommer i kontakt med huden, afvaskes

området straks grundigt med sæbe og vand. Hvis det kommer i kontakt med slimhinder, afvaskes

området straks grundigt med vand.

Forberedelse til intravenøs administration

Tilberedning af infusionsopløsningen

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens)

sammen med dette lægemiddel (Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning,

som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning, kræver INGEN forudgående fortynding

med en solvens, men er klar til tilsætning til infusionsopløsningen.

Hvert hætteglas er til engangsbrug og bør anvendes umiddelbart efter anbrud. Hvis det ikke

anvendes straks, er opbevaringstid og -betingelser brugerens eget ansvar. For at kunne udtage

den korrekte dosis til patienten kan det være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas med

Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning. For eksempel vil en dosis på 140 mg

docetaxel kræve 7 ml Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Udtag aseptisk den ønskede mængde koncentrat til infusionsvæske, opløsning, med en

kalibreret sprøjte påsat en 21G-kanyle.

Koncentrationen af docetaxel er 20 mg/ml i hætteglas med Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml og

120 mg/6 ml.

Injicer den nødvendige dosis (i mg) via en enkelt injektion (et skud) i en 250 ml infusionspose

(uden indhold af PVC), der indeholder enten 5 % glucoseinfusionsopløsning eller 9 mg/ml

(0,9 %) natriumchloridinfusionsopløsning eller med 5 % glucoseinfusionsopløsning i en

glasflaske. Hvis det er nødvendigt at anvende en dosis på mere end 190 mg docetaxel, skal der

anvendes en større mængde af infusionsopløsningen, så man ikke overstiger en koncentration

på 0,74 mg docetaxel/ml.

Bland opløsningen i infusionsposen eller -flasken manuelt med vippende bevægelser.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede

og aseptiske forhold, og infusionsopløsningen bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det

ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -betingelser brugerens eget ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxel infusionsvæske, opløsning,

stabil i 6 timer, hvis den opbevares ved temperaturer under 25 °C. Den bør anvendes inden for

6 timer (inklusive 1 times intravenøs infusion).

Desuden er den fysiske og kemiske stabilitet efter åbning af infusionsopløsningen, der er

tilberedt efter anbefalingerne, påvist i poser uden indhold af PVC i op til 48 timer, når den

opbevares ved mellem 2° C og 8° C, og i op til 6 timer, når den opbevares ved temperaturer

under

25° C

Docetaxel infusionsvæske, opløsning, er overmættet og kan derfor krystallisere over tid. Hvis

der forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes, men skal kasseres.

Som ved alle andre parenterale lægemidler skal infusionsopløsningen kontrolleres visuelt

inden brug, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

Bortskaffelse

Alle materialer, der er anvendt til fortynding og administration, skal bortskaffes i overensstemmelse

med standardprocedurerne. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet. Disse

forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information