Paxene

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
22-03-2010

Aktiv bestanddel:

paclitaxel

Tilgængelig fra:

Norton Healthcare Ltd.

ATC-kode:

L01CD01

INN (International Name):

paclitaxel

Terapeutisk gruppe:

Antineoplastiske midler

Terapeutisk område:

Sarcoma, Kaposi; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Ovarian Neoplasms; Breast Neoplasms

Terapeutiske indikationer:

Paxene er indiceret til behandling af patienter med:• avanceret AIDS-relateret Kaposis sarkom (AIDS-AA), der har undladt før liposomal antracyklin terapi;• metastatisk karcinom i brystet (MBC), der har svigtet, eller ikke er kandidater til standard antracyklin-holdig terapi;• avanceret ovariecancer (AOC) eller med residual sygdom (> 1 cm) efter indledende laparotomi, i kombination med cisplatin som første-linje-behandling;• metastatisk ovariecancer (MOC) efter svigt af platin-med kombinationsbehandling uden taxaner som anden linie behandling.• ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der ikke er kandidater til potentielt helbredende operation og/eller strålebehandling i kombination med cisplatin. Begrænsede effektivitetsdata understøtter denne indikation (se afsnit 5.

Produkt oversigt:

Revision: 14

Autorisation status:

Trukket tilbage

Autorisation dato:

1999-07-19

Indlægsseddel

                Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
BILAG I
PRODUKTRESUME
1
Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Paxene 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Et indeholder 6 mg/ml paclitaxel (30 mg paclitaxel i 5 ml eller 100 mg
paclitaxel i 16.7 ml eller
150 mg paclitaxel i 25 ml eller 300 mg paclitaxel i 50 ml).
Hjælpestoffer
Et hætteglas indeholder polyoxyl-ricinusolie: 527 mg/ml og vandfri
ethanol; 49,7 v/v%
_ _
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.
Klar, farveløs til svag gullig, viskøs opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Paxene er indikeret til behandling af patienter med:
–
fremskreden aids-relateret Kaposis sarkom (aids-KS), som det ikke er
lykkedes at behandle med
forudgående liposomal anthracyclin terapi;
–
metastatisk brystkarcinom (MBC), som det ikke er lykkedes at behandle,
eller som ikke er egnet
til behandling med anthracyclinholdig standardterapi:
–
fremskreden ovariecarcinom (AOC) eller med residualsygdom (> 1 cm)
efter initial laparotomi,
i kombination med cisplatin som førstevalgsbehandling;
–
metastatisk ovariekarcinom (MOC), hvor det ikke er lykkedes at
behandle med platinholdig
kombinationsterapi uden taxaner som andetvalgsbehandling;
–
Ikke-småcellet lungecarcinom (NSCLC), som ikke er egnet til potentiel
kurativ operation
og/eller strålebehandling i kombination med cisplatin. Begrænsede
effektivitetsdata understøtter
denne indikation (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Paxene bør kun gives under opsyn af en kvalificeret specialist i
onkologi på hospitalsafsnit, der er
specialiserede i indgift af cytotoksiske stoffer (se pkt. 6.6).
Alle patienter skal præ-medicineres med kortikosteroider,
antihistaminer og H
2
antagonister forud for
Paxene. Følgende er et anbefalet regimen for præ-medicinering:
Dexamethason (8 - 20 mg), der gives
oralt (12 og 6 timer) eller intraven
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
BILAG I
PRODUKTRESUME
1
Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Paxene 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Et indeholder 6 mg/ml paclitaxel (30 mg paclitaxel i 5 ml eller 100 mg
paclitaxel i 16.7 ml eller
150 mg paclitaxel i 25 ml eller 300 mg paclitaxel i 50 ml).
Hjælpestoffer
Et hætteglas indeholder polyoxyl-ricinusolie: 527 mg/ml og vandfri
ethanol; 49,7 v/v%
_ _
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.
Klar, farveløs til svag gullig, viskøs opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Paxene er indikeret til behandling af patienter med:
–
fremskreden aids-relateret Kaposis sarkom (aids-KS), som det ikke er
lykkedes at behandle med
forudgående liposomal anthracyclin terapi;
–
metastatisk brystkarcinom (MBC), som det ikke er lykkedes at behandle,
eller som ikke er egnet
til behandling med anthracyclinholdig standardterapi:
–
fremskreden ovariecarcinom (AOC) eller med residualsygdom (> 1 cm)
efter initial laparotomi,
i kombination med cisplatin som førstevalgsbehandling;
–
metastatisk ovariekarcinom (MOC), hvor det ikke er lykkedes at
behandle med platinholdig
kombinationsterapi uden taxaner som andetvalgsbehandling;
–
Ikke-småcellet lungecarcinom (NSCLC), som ikke er egnet til potentiel
kurativ operation
og/eller strålebehandling i kombination med cisplatin. Begrænsede
effektivitetsdata understøtter
denne indikation (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Paxene bør kun gives under opsyn af en kvalificeret specialist i
onkologi på hospitalsafsnit, der er
specialiserede i indgift af cytotoksiske stoffer (se pkt. 6.6).
Alle patienter skal præ-medicineres med kortikosteroider,
antihistaminer og H
2
antagonister forud for
Paxene. Følgende er et anbefalet regimen for præ-medicinering:
Dexamethason (8 - 20 mg), der gives
oralt (12 og 6 timer) eller intraven
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 22-03-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 22-03-2010
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 22-03-2010
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 22-03-2010

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik