Zoledronic acid Teva Pharma

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
kyselina zoledronová
Dostupné s:
Teva B.V.
ATC kód:
M05BA08
INN (Mezinárodní Name):
zoledronic acid
Terapeutické skupiny:
Léky na léčbu nemocí kostí
Terapeutické oblasti:
Osteoporosis; Osteitis Deformans; Osteoporosis, Postmenopausal
Terapeutické indikace:
Treatment of osteoporosis: , in post-menopausal women;, in men; , at increased risk of fracture including those with a recent low-trauma hip fracture. Treatment of osteoporosis associated with long-term systemic glucocorticoid therapy: , in post-menopausal women;, in men; , at increased risk of fracture. Léčba Pagetovy choroby kostí u dospělých.
Přehled produktů:
Revision: 11
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002437
Datum autorizace:
2012-08-15
EMEA kód:
EMEA/H/C/002437

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

12-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

12-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

12-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

12-12-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuzní roztok v lahvičkách

acidum zoledronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podáván

vat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Zoledronic acid Teva Pharma a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zoledronic acid Teva Pharma používat

Jak se Zoledronic acid Teva Pharma používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Zoledronic acid Teva Pharma uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Zoledronic acid Teva Pharma a k čemu se používá

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma obsahuje léčivou látku kyselinu zoledronovou. Patří do

skupiny léčivých přípravků nazývaných bisfosfonáty a používá se k léčbě postmenopauzálních žen a

dospělých mužů s osteoporózou nebo osteoporózy způsobené léčbou kortikosteroidy užívanými k

léčbě infekcí a Pagetovy kostní choroby u dospělých.

Osteoporóza

Osteoporóza je onemocnění charakterizované řídnutím a zeslabováním kostí a je časté u žen po

menopauze (přechodu), ale může se vyskytnout i u mužů. V menopauze přestávají vaječníky

produkovat ženský hormon estrogen, který pomáhá udržovat kosti zdravé. Po menopauze dochází k

řídnutí kostí, kosti se stávají slabšími a snadněji se lámou. Osteoporóza se také může vyskytovat u

mužů a žen při dlouhotrvajícím užívaní steroidů, což může ovlivňovat pevnost kostí. Mnoho pacientů

s osteoporózou sice nemá žádné příznaky, ale přesto jim hrozí riziko zlomenin, protože osteoporóza

jejich kosti oslabuje. Snížení hladin cirkulujících pohlavních hormonů, především estrogenů

vznikajících přeměnou z androgenů, hraje také roli v pozvolnější ztrátě kostní hmoty pozorované u

mužů. U žen i u mužů přípravek Zoledronic acid Teva Pharma kosti zpevňuje, a tím snižuje riziko

jejich zlomení. Zoledronic acid Teva Pharma je také používán u pacientů, u nichž nedávno došlo ke

zlomenině krčku stehenní kosti při malém úrazu, jako je pád, a proto u nich hrozí riziko dalších

kostních zlomenin.

Pagetova kostní choroba

Normálně je stará kost odbourávána a nahrazována novou kostí. Tento proces se nazývá přestavba

kostí. U Pagetovy choroby je přestavba kosti příliš rychlá a nová kost se tvoří nesprávným způsobem,

výsledkem je slabší kost než za normálních okolností. Pokud není Pagetova choroba léčena, může

dojít k deformaci a bolestivosti kostí a také k jejich lámavosti. Zoledronic acid Teva Pharma působí

tak, že vrací přestavbu kostí k normálnímu procesu, zabezpečuje stavbu normální kosti, a tím

obnovuje sílu kostí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zoledronic acid Teva Pharma používat

Před podáním přípravku Zoledronic acid Teva Pharma dodržujte pečlivě všechny pokyny lékaře

Léčivý přípravek již není registrován

lékárníka nebo zdravotní sestry.

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma Vám nesmí být podán:

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na kyselinu zoledronovou, jiné bisfosfonáty nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže trpíte hypokalcemií (máte příliš nízkou hladinu vápníku v krvi).

jestliže trpíte závažnými

problémy s ledvinami

jestliže jste těhotná.

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Zoledronic acid Teva Pharma informujte lékaře:

jestliže jste již léčen(a) jakýmkoli jiným lékem obsahujícím kyselinu zoledronovou, která je

také léčivou látkou přípravku Zoledronic acid Teva Pharm (kyselina zoledronová se u

dospělých pacientů s určitými typy rakoviny používá k předcházení kostním komplikacím nebo

ke snížení množství vápníku).

jestliže trpíte nebo jste trpěl/a onemocněním ledvin.

jestliže nejste schopen/a denně užívat kalcium.

jestliže Vám byla chirurgicky odstraněna některá nebo všechna příštítná tělíska.

jestliže Vám byly odstraněny části střev.

Nežádoucí

účinek

zvaný

osteonekróza

čelisti

(kostní

poškození

čelisti)

hlášen

v postmarketingovém období u pacientů dostávajících přípravek Zoledronic acid Teva Pharma k léčbě

osteoporózy. Osteonekróza čelisti se může objevit také po ukončení léčby.

Je důležité pokusit se zabránit vzniku osteonekrózy čelisti, protože jde o bolestivý stav, který se může

obtížně léčit. Abyste snížil(a) riziko vzniku osteonekrózy čelisti, můžete provést některá opatření.

Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma informujte svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestru, pokud

máte jakékoli potíže v dutině ústní nebo se zuby, například špatný stav chrupu, onemocnění

dásní nebo plánované extrakce zubů;

pokud si nenechávate pravidelně ošetřovat chrup nebo Vám nebylo po dlouhou dobu provedeno

vyšetření chrupu;

pokud kouříte (protože může dojít ke zvýšení rizika zubních potíží);

pokud jste byli dříve léčeni bisfosfonáty (užívané k léčbě nebo prevenci kostních potíží);

pokud užíváte léky nazývané kortikosteroidy (jako je prednizolon nebo dexamethason);

pokud máte rakovinu.

Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma Vás může lékař požádat, abyste

podstoupil(a) vyšetření zubů.

Během léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma udržujte kvalitní ústní hygienu (včetně

pravidelného čištění zubů) a podstupujte pravidelné zubní vyšetření. Pokud máte zubní protézu,

ujistěte se, že je nasazená správně. Před zubním ošetřením nebo zubním chirurgickým zákrokem (např.

extrakce zubů) informujte Vašeho lékaře o zubním ošetření a informujte svého zubního lékaře, že jste

léčen přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma. Kontaktujte svého lékaře a zubního lékaře, pokud se

u Vás projeví onemocnění úst nebo zubní potíže, jako je padání zubů, bolesti nebo otoky, nebo

nehojící se vřídky nebo výtok, protože může jít o příznaky osteonekrózy čelistí.

Sledování

Váš lékař by Vám měl provést krevní testy, aby před každou dávk

ou přípravku Zoledronic acid Teva

Pharm

zkontroloval funkci ledvin (hladina kreatininu). Je pro Vás důležité, abyste vypil(a) nejméně 2

sklenice tekutiny (např. vody), během několika hodin před podáním přípravku Zoledronic acid Teva

Pharma, jak Vám poradil Váš lékař.

Léčivý přípravek již není registrován

Děti a dospívající

Podávání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma osobám mladším 18 let se nedoporučuje. Použití

přípravku Zoledronic acid Teva Pharma u dětí a dospívajících nebylo zkoumáno.

Další léčivé přípravky a Zoledronic acid Teva Pharma

Prosím, informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo

jste užíval(a) v nedávné době, nebo byste mohli brát.

Pro Vašeho ošetřujícího lékaře je důležité, aby věděl o všech lécích, které užíváte, především o těch,

které by mohly být škodlivé pro Vaše ledviny (například aminoglykosidy) nebo diuretika (močopudné

léky), které mohou způsobit dehydrataci (nedostatek tekutin v těle).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, nesmíte

používat přípravek Zoledronic acid Teva Pharma.

Poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud

máte

při

používaní

přípravku

Zoledronic

acid

Teva

Pharma

závratě,

neřiďte

dopravní

prostředky a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit lépe.

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100 ml, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

3.

Jak se Zoledronic acid Teva Pharma používá

Pečlivě dodržujte všechny pokyny svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Osteoporóza

Obvyklá dávka přípravku je 5 mg podávaná lékařem nebo zdravotní sestrou formou jedné nitrožilní

infuze za rok. Infuze trvá nejméně 15 minut.

V případě, že jste v nedávné době utrpěl(a) zlomeninu v oblasti krčku stehenní kosti, je doporučeno

podat přípravek Zoledronic acid Teva Pharma za dva nebo více týdnů po chirurgické léčbě zlomeniny.

Je důležité užívat potravinové doplňky s kalciem (vápníkem) a vitaminem D (např. v tabletách) dle

doporučení Vašeho lékaře.

U osteoporózy přípravek Zoledronic acid Teva Pharma účinkuje jeden rok. Váš lékař Vám sdělí, kdy

se máte vrátit pro další dávku.

Pagetova kostní choroba

K léčbě Pagetovy choroby smějí přípravek Zoledronic acid Teva Pharma předepisovat pouze lékaři,

kteří mají zkušenosti s léčbou Pagetovy kostní choroby.

Obvyklá dávka přípravku Zoledronic acid Teva Pharma je 5 mg podávaná lékařem nebo sestrou

formou jedné zahajovací nitrožilní infuze. Infuze trvá nejméně 15 minut. Přípravek Zoledronic acid

Teva Pharma u Pagetovy kostní choroby může účinkovat déle než jeden rok, Váš lékař Vás bude

informovat, jestli bude nutné Vás dále léčit.

Lékař Vám může doporučit, abyste po dobu nejméně prvních deseti dnů po podání přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma užíval(a) potravinové doplňky s kalciem a vitaminem D (např. tablety).

Léčivý přípravek již není registrován

Je důležité, abyste toto doporučení pečlivě dodržel(a), aby po aplikaci infuze nedošlo k přílišnému

snížení hladiny kalcia v krvi. Váš doktor Vás bude informovat o příznacích provázejících

hypokalcemii.

Používání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma s jídlem a pitím

Před zahájením a po léčbě přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma musíte vypít dostatečné množství

tekutin (nejméně jednu až dvě sklenice) tak, jak Vám lékař doporučil. Tím pomůžete předejít

dehydrataci. Ten den, kdy Vám bude podán přípravek Zoledronic acid Teva Pharma, můžete normálně

jíst. To je důležité především u pacientů, kteří užívají diuretika (močopudné léky) a u starších pacientů

(65 let nebo více).

Jestliže vynecháte dávku přípravku Zoledronic acid Teva Pharma

Co nejdříve se obraťte na svého lékaře nebo nemocnici kvůli naplánování Vaší návštěvy.

Dříve než ukončíte léčbu přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma

Jestliže uvažujete o ukončení léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma, prosím dostavte se na

návštěvu a prodiskutujte to s Vaším lékařem. Váš lékař Vás bude informovat a rozhodne, jak dlouho

byste měl(a) být přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma léčen/a.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít tento i přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které souvisejí s první infuzí, jsou velmi časté (objevují se u více než 30 %

pacientů), ale s dalšími infuzemi se jejich výskyt snižuje. Většina nežádoucích účinků jako zvýšená

teplota a zimnice, bolesti svalů nebo kloubů a bolesti hlavy se objevuje první tři dny po podání

přípravku Zoledronic acid Teva Pharma. Příznaky jsou obvykle mírné až středně závažné a odezní do

tří dnů. Váš lékař Vám ke zmírnění těchto nežádoucích účinků může doporučit léky proti bolestem,

jako ibuprofen nebo paracetamol. Pravděpodobnost, že pocítíte tyto nežádoucí účinky, se bude

snižovat s dalšími dávkami přípravku Zoledronic acid Teva Pharma.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

U žen s postmenopauzální osteoporózou, které jsou léčeny přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma,

byl zaznamenán nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní). Doposud není jasné, zda tyto

nepravidelnosti srdečního rytmu způsobuje přípravek Zoledronic acid Teva Pharma, avšak jestliže tyto

příznaky po podání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma zaznamenáte, je třeba to oznámit Vašemu

lékaři.

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Otoky, zarudnutí, bolest a svědění očí nebo citlivost očí na světlo.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se

jednat o známky poškození kosti v uchu.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Bolest v ústech a/nebo čelisti, otoky nebo nehojící se vřídky v ústech nebo na dásních, výtok, snížená

citlivost nebo pocit těžké čelisti nebo uvolnění zubů, může jít o příznaky poškození kosti v čelisti

(osteonekróza). Pokud se u Vás během léčby nebo po ukončení léčby přípravkem Zoledronic acid

Teva Pharma objeví tyto příznaky, okamžitě kontaktujte svého lékaře a zubního lékaře.

Léčivý přípravek již není registrován

Může dojít k poruchám funkce ledvin (např. snížený výdej moči). Váš lékař by Vám měl provést

krevní testy, aby před každou dávkou přípravku Zoledronic acid Teva Pharma zkontroloval funkci

ledvin. Je pro Vás důležité, abyste vypil(a) nejméně 2 sklenice tekutiny (např. vody), během několika

hodin před podáním přípravku Zoledronic acid Teva Pharma, jak Vám poradil Váš lékař.

Pokud se objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Zoledronic acid Teva Pharma může také způsobit další nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10

Horečka.

Časté nežádoucí účinky: vyskytují se až u 1 z 10 pacientů

Bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, bolesti svalů, bolesti kostí a/nebo kloubů, bolesti

zad, paží nebo nohou, příznaky chřipky (například únava, zimnice, bolesti kloubů a svalů), zimnice,

pocity únavy a ztráty zájmu, slabost, bolesti, pocit nemoci, otoky a/nebo bolest v místě infuze.

U pacientů s Pagetovou chorobou byly hlášeny příznaky nízké hladiny kalcia v krvi, jako křeče ve

svalech nebo znecitlivění, nebo pocity brnění zejména v oblasti kolem úst.

Méně časté nežádoucí účinky: vyskytují se až u 1 pacienta ze 100

Chřipka, infekce horních cest dýchacích, snížený počet červených krvinek, ztráta chuti k jídlu,

nespavost, ospalost, která se může projevovat snížením bdělosti a pozornosti, pocit brnění nebo

necitlivosti, silná únava, třes, dočasná ztráta vědomí, infekce očí nebo podrážděnost nebo zánět s

bolestmi a zčervenáním, pocity točení hlavy, zvýšený krevní tlak, návaly, kašel, dušnost, žaludeční

potíže, bolesti břicha, zácpa, pocit sucha v ústech, pálení žáhy, kožní vyrážka, nadměrné pocení,

svědění, zrudnutí kůže, bolesti krku, ztuhlost svalů, kostí a/nebo kloubů, otoky kloubů, svalové křeče,

bolesti ramen, bolesti hrudních svalů a hrudního koše, záněty kloubů, svalová slabost, neobvyklé

výsledky testů ledvin, neobvykle časté močení, otoky paží, kotníků nebo nohou, žízeň, bolest zubů,

poruchy vnímání chuti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě

léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity

v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky

možné zlomeniny stehenní kosti.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Těžké alergické reakce zahrnující závratě a dýchací obtíže, otoky především obličeje a krku, snížený

krevní tlak, dehydratace (odvodnění) v důsledku příznaků jako je horečka, zvracení a průjem po

podání dávky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Zoledronic acid Teva Pharma uchovávat

Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra vědí, jak správně uchovávat přípravek Zoledronic acid Teva

Pharma.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Léčivý přípravek již není registrován

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za

Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřená lahvička nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření lahvičky

byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě

2 °C – 8 °C a 25 °C. Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě. Pokud

není použit ihned, je za podmínky a dobu uchovávání před použitím odpovědný uživatel, běžně

nemá být uchováván déle než 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C. Před podáním dávky je vhodné,

aby měl roztok pokojovou teplotu.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny barvy nebo částic v roztoku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Zoledronic acid Teva Pharma obsahuje

Léčivou látkou je acidum zoledronicum. Jedna lahvička obsahuje acidum zoledronicum 5 mg

(jako acidum zoledronicum monohydricum). Jeden ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum

0,05 mg (jako acidum zoledronicum monohydricum).

Dalšími složkami jsou mannitol, natrium-citrát a voda na injekci.

Jak Zoledronic acid Teva Pharma vypadá a co obsahuje toto balení

Zoledronic acid Teva Pharma je čirý bezbarvý roztok. Dodává se ve 100 ml čirých plastových

lahvičkách. Jedna lahvička obsahuje 100 ml roztoku. Dodává se v baleních po 1, 5 a 10. Velikosti

balení 5 a 10 jsou dostupné pouze ve vícečetných baleních obsahujících 5 nebo 10 lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő

Maďarsko

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

Další informace o tomto léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí

o registraci:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 02 03

Léčivý přípravek již není registrován

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228400

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzenimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007-0

España

Teva Pharma S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 214 235 910

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

Léčivý přípravek již není registrován

"

Sicor Biotech

"

filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

Teva UK Limited

Tel: +44 1323 501 111

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozicna webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

na adrese

: http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Jak připravit a jak podávat přípravek Zoledronic acid Teva Pharma

Zoledronic acid Teva Pharma

5 mg infuzní roztok je připraven k přímému použití.

Přípravek je určen pouze pro jedno použití. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován. Smí být

použit pouze čirý, bezbarvý roztok, který neobsahuje částice. Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma

nesmí být smíchán nebo podáván intravenózně s žádným jiným léčivým přípravkem a musí být

podáván konstantní rychlostí separátním infuzním setem. Doba infuze nesmí být kratší než 15 minut.

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma

nesmí přijít do styku s žádným roztokem obsahujícím

kalcium. Pokud je roztok uchováván v chladničce, musí se před použitím předem vyjmout, aby před

aplikací dosáhl pokojové teploty. Během přípravy infuze musí být dodržen aseptický postup a infuze

musí být provedena podle standardní lékařské praxe.

Jak uchovávat přípravek Zoledronic acid Teva Pharma

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za

EXP.

Neotevřená lahvička nevyžaduje žá

d

né zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření lahvičky musí být přípravek aplikován okamžitě, aby se zabránilo mikrobiální

kontaminaci. Pokud není aplikován okamžitě, je za dobu a podmínky uchovávání před aplikací

odpovědný uživatel. Tato doba by neměla být delší než 24 hodin a přípravek má být uchováván

při teplotě 2 °C – 8 °C. Roztok je třeba před použitím předem vyjmout z chladničky, aby před

aplikací dosáhl pokojové teploty.

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuzní roztok ve vacích

acidum zoledronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podáván at,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Zoledronic acid Teva Pharma a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zoledronic acid Teva Pharma používat

Jak se Zoledronic acid Teva Pharma používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Zoledronic acid Teva Pharma uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Zoledronic acid Teva Pharma a k čemu se používá

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma obsahuje léčivou látku kyselinu zoledronovou. Patří do

skupiny léčivých přípravků nazývaných bisfosfonáty a používá se k léčbě postmenopauzálních žen a

dospělých mužů s osteoporózou nebo osteoporózy způsobené léčbou kortikosteroidy užívanými k

léčbě infekcí a Pagetovy kostní choroby u dospělých.

Osteoporóza

Osteoporóza je onemocnění charakterizované řídnutím a zeslabováním kostí a je časté u žen po

menopauze (přechodu), ale může se vyskytnout i u mužů. V menopauze přestávají vaječníky

produkovat ženský hormon estrogen, který pomáhá udržovat kosti zdravé. Po menopauze dochází k

řídnutí kostí, kosti se stávají slabšími a snadněji se lámou. Osteoporóza se také může vyskytovat u

mužů a žen při dlouhotrvajícím užívaní steroidů, což může ovlivňovat pevnost kostí. Mnoho pacientů

s osteoporózou sice nemá žádné příznaky, ale přesto jim hrozí riziko zlomenin, protože osteoporóza

jejich kosti oslabuje. Snížení hladin cirkulujících pohlavních hormonů, především estrogenů

vznikajících přeměnou z androgenů, hraje také roli v pozvolnější ztrátě kostní hmoty pozorované u

mužů. U žen i u mužů přípravek Zoledronic acid Teva Pharma kosti zpevňuje, a tím snižuje riziko

jejich zlomení. Zoledronic acid Teva Pharma je také používán u pacientů, u nichž nedávno došlo ke

zlomenině krčku stehenní kosti při malém úrazu, jako je pád, a proto u nich hrozí riziko dalších

kostních zlomenin.

Pagetova kostní choroba

Normálně je stará kost odbourávána a nahrazována novou kostí. Tento proces se nazývá přestavba

kostí. U Pagetovy choroby je přestavba kosti příliš rychlá a nová kost se tvoří nesprávným způsobem,

výsledkem je slabší kost než za normálních okolností. Pokud není Pagetova choroba léčena, může

dojít k deformaci a bolestivosti kostí a také k jejich lámavosti. Zoledronic acid Teva Pharma působí

tak, že vrací přestavbu kostí k normálnímu procesu, zabezpečuje stavbu normální kosti, a tím

obnovuje sílu kostí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zoledronic acid Teva Pharma používat

Před podáním přípravku Zoledronic acid Teva Pharma dodržujte pečlivě všechny pokyny lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

Léčivý přípravek již není registrován

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma Vám nesmí být podán:

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na kyselinu zoledronovou, jiné bisfosfonáty nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže trpíte hypokalcemií (máte příliš nízkou hladinu vápníku v krvi).

jestliže trpíte závažnými

problémy s ledvinami

jestliže jste těhotná.

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Zoledronic acid Teva Pharma informujte lékaře:

jestliže jste již léčen(a) jakýmkoli jiným lékem obsahujícím kyselinu zoledronovou, která je

také léčivou látkou přípravku Zoledronic acid Teva Pharm (kyselina zoledronová se u

dospělých pacientů s určitými typy rakoviny používá k předcházení kostním komplikacím nebo

ke snížení množství vápníku).

jestliže trpíte nebo jste trpěl/a onemocněním ledvin.

jestliže nejste schopen/a denně užívat kalcium.

jestliže Vám byla chirurgicky odstraněna některá nebo všechna příštítná tělíska.

jestliže Vám byly odstraněny části střev.

Nežádoucí

účinek

zvaný

osteonekróza

čelisti

(kostní

poškození

čelisti)

hlášen

v postmarketingovém období u pacientů dostávajících přípravek Zoledronic acid Teva Pharma k léčbě

osteoporózy. Osteonekróza čelisti se může objevit také po ukončení léčby.

Je důležité pokusit se zabránit vzniku osteonekrózy čelisti, protože jde o bolestivý stav, který se může

obtížně léčit. Abyste snížil(a) riziko vzniku osteonekrózy čelisti, můžete provést některá opatření.

Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma informujte svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestru pokud

máte jakékoli potíže v dutině ústní nebo se zuby, například špatný stav chrupu, onemocnění

dásní nebo plánované extrakce zubů;

pokud si nenechávate pravidelně ošetřovat chrup nebo Vám nebylo po dlouhou dobu provedeno

vyšetření chrupu;

pokud kouříte (protože může dojít ke zvýšení rizika zubních potíží);

pokud jste byli dříve léčeni bisfosfonáty (užívané k léčbě nebo prevenci kostních potíží);

pokud užíváte léky nazývané kortikosteroidy (jako je prednizolon nebo dexamethason);

pokud máte rakovinu.

Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma Vás může lékař požádat, abyste

podstoupil(a) vyšetření zubů.

Během léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma udržujte kvalitní ústní hygienu (včetně

pravidelného čištění zubů) a podstupujte pravidelné zubní vyšetření. Pokud máte zubní protézu,

ujistěte se, že je nasazená správně. Před zubním ošetřením nebo zubním chirurgickým zákrokem (např.

extrakce zubů) informujte Vašeho lékaře o zubním ošetření a informujte svého zubního lékaře, že jste

léčen přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma. Kontaktujte svého lékaře a zubního lékaře, pokud se

u Vás projeví onemocnění úst nebo zubní potíže, jako je padání zubů, bolesti nebo otoky, nebo

nehojící se vřídky nebo výtok, protože může jít o příznaky osteonekrózy čelistí.

Sledování

Váš lékař by Vám měl provést krevní testy, aby před každou dávk

ou přípravku Zoledronic acid Teva

Pharm

zkontroloval funkci ledvin (hladina kreatininu). Je pro Vás důležité, abyste vypil(a) nejméně 2

sklenice tekutiny (např. vody), během několika hodin před podáním přípravku Zoledronic acid Teva

Pharma, jak Vám poradil Váš lékař.

Děti a dospívající

Léčivý přípravek již není registrován

Podávání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma osobám mladším 18 let se nedoporučuje. Použití

přípravku Zoledronic acid Teva Pharma u dětí a dospívajících nebylo zkoumáno.

Další léčivé přípravky a Zoledronic acid Teva Pharma

Prosím, informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo

jste užíval(a) v nedávné době, nebo byste mohli brát.

Pro Vašeho ošetřujícího lékaře je důležité, aby věděl o všech lécích, které užíváte, především o těch,

které by mohly být škodlivé pro Vaše ledviny (například aminoglykosidy) nebo diuretika (močopudné

léky), které mohou způsobit dehydrataci (nedostatek tekutin v těle).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, nesmíte

používat přípravek Zoledronic acid Teva Pharma.

Poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud

máte

při

používaní

přípravku

Zoledronic

acid

Teva

Pharma

závratě,

neřiďte

dopravní

prostředky a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit lépe.

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100 ml, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

3.

Jak se Zoledronic acid Teva Pharma používá

Pečlivě dodržujte všechny pokyny svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Osteoporóza

Obvyklá dávka přípravku je 5 mg podávaná lékařem nebo zdravotní sestrou formou jedné nitrožilní

infuze za rok. Infuze trvá nejméně 15 minut.

V případě, že jste v nedávné době utrpěl(a) zlomeninu v oblasti krčku stehenní kosti, je doporučeno

podat přípravek Zoledronic acid Teva Pharma za dva nebo více týdnů po chirurgické léčbě zlomeniny.

Je důležité užívat potravinové doplňky s kalciem (vápníkem) a vitaminem D (např. v tabletách) dle

doporučení Vašeho lékaře.

U osteoporózy přípravek Zoledronic acid Teva Pharma účinkuje jeden rok. Váš lékař Vám sdělí, kdy

se máte vrátit pro další dávku.

Pagetova kostní choroba

K léčbě Pagetovy choroby smějí přípravek Zoledronic acid Teva Pharma předepisovat pouze lékaři,

kteří mají zkušenosti s léčbou Pagetovy kostní choroby.

Obvyklá dávka přípravku Zoledronic acid Teva Pharma je 5 mg podávaná lékařem nebo sestrou

formou jedné zahajovací nitrožilní infuze. Infuze trvá nejméně 15 minut. Přípravek Zoledronic acid

Teva Pharma u Pagetovy kostní choroby může účinkovat déle než jeden rok, Váš lékař Vás bude

informovat, jestli bude nutné Vás dále léčit.

Lékař Vám může doporučit, abyste po dobu nejméně prvních deseti dnů po podání přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma užíval(a) potravinové doplňky s kalciem a vitaminem D (např. tablety).

Je důležité, abyste toto doporučení pečlivě dodržel(a), aby po aplikaci infuze nedošlo k přílišnému

Léčivý přípravek již není registrován

snížení hladiny kalcia v krvi. Váš doktor Vás bude informovat o příznacích provázejících

hypokalcemii.

Používání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma s jídlem a pitím

Před zahájením a po léčbě přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma musíte vypít dostatečné množství

tekutin (nejméně jednu až dvě sklenice) tak, jak Vám lékař doporučil. Tím pomůžete předejít

dehydrataci. Ten den, kdy Vám bude podán přípravek Zoledronic acid Teva Pharma, můžete normálně

jíst. To je důležité především u pacientů, kteří užívají diuretika (močopudné léky) a u starších pacientů

(65 let nebo více).

Jestliže vynecháte dávku přípravku Zoledronic acid Teva Pharma

Co nejdříve se obraťte na svého lékaře nebo nemocnici kvůli naplánování Vaší návštěvy.

Dříve než ukončíte léčbu přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma

Jestliže uvažujete o ukončení léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma, prosím dostavte se na

návštěvu a prodiskutujte to s Vaším lékařem. Váš lékař Vás bude informovat a rozhodne, jak dlouho

byste měl(a) být přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma léčen/a.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít tento i přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které souvisejí s první infuzí, jsou velmi časté (objevují se u více než 30%

pacientů), ale s dalšími infuzemi se jejich výskyt snižuje. Většina nežádoucích účinků jako zvýšená

teplota a zimnice, bolesti svalů nebo kloubů a bolesti hlavy se objevuje první tři dny po podání

přípravku Zoledronic acid Teva Pharma. Příznaky jsou obvykle mírné až středně závažné a odezní do

tří dnů. Váš lékař Vám ke zmírnění těchto nežádoucích účinků může doporučit léky proti bolestem,

jako ibuprofen nebo paracetamol. Pravděpodobnost, že pocítíte tyto nežádoucí účinky, se bude

snižovat s dalšími dávkami přípravku Zoledronic acid Teva Pharma.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

U žen s postmenopauzální osteoporózou, které jsou léčeny přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma,

byl zaznamenán nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní). Doposud není jasné, zda tyto

nepravidelnosti srdečního rytmu způsobuje přípravek Zoledronic acid Teva Pharma, avšak jestliže tyto

příznaky po podání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma zaznamenáte, je třeba to oznámit Vašemu

lékaři.

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Otoky, zarudnutí, bolest a svědění očí nebo citlivost očí na světlo.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se

jednat o známky poškození kosti v uchu.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Bolest v ústech a/nebo čelisti, otoky nebo nehojící se vřídky v ústech nebo na dásních, výtok, snížená

citlivost nebo pocit těžké čelisti nebo uvolnění zubů, může jít o příznaky poškození kosti v čelisti

(osteonekróza). Pokud se u Vás během léčby nebo po ukončení léčby přípravkem Zoledronic acid

Teva Pharma objeví tyto příznaky, okamžitě kontaktujte svého lékaře a zubního lékaře.

Může dojít k poruchám funkce ledvin (např. snížený výdej moči). Váš lékař by Vám měl provést

Léčivý přípravek již není registrován

krevní testy, aby před každou dávkou přípravku Zoledronic acid Teva Pharma zkontroloval funkci

ledvin. Je pro Vás důležité, abyste vypil(a) nejméně 2 sklenice tekutiny (např. vody), během několika

hodin před podáním přípravku Zoledronic acid Teva Pharma, jak Vám poradil Váš lékař.

Pokud se objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Zoledronic acid Teva Pharma může také způsobit další nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10

Horečka

Časté nežádoucí účinky: vyskytují se až u 1 z 10 pacientů

Bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, bolesti svalů, bolesti kostí a/nebo kloubů, bolesti

zad, paží nebo nohou, příznaky chřipky (například únava, zimnice, bolesti kloubů a svalů), zimnice,

pocity únavy a ztráty zájmu, slabost, bolesti, pocit nemoci, otoky a/nebo bolest v místě infuze.

U pacientů s Pagetovou chorobou byly hlášeny příznaky nízké hladiny kalcia v krvi jako křeče ve

svalech nebo znecitlivění, nebo pocity brnění zejména v oblasti kolem úst.

Méně časté nežádoucí účinky: vyskytují se až u 1 pacienta ze 100

Chřipka, infekce horních cest dýchacích, snížený počet červených krvinek, ztráta chuti k jídlu,

nespavost, ospalost, která se může projevovat snížením bdělosti a pozornosti, pocit brnění nebo

necitlivosti, silná únava, třes, dočasná ztráta vědomí, infekce očí nebo podrážděnost nebo zánět s

bolestmi a zčervenáním, pocity točení hlavy, zvýšený krevní tlak, návaly, kašel, dušnost, žaludeční

potíže, bolesti břicha, zácpa, pocit sucha v ústech, pálení žáhy, kožní vyrážka, nadměrné pocení,

svědění, zrudnutí kůže, bolesti krku, ztuhlost svalů, kostí a/nebo kloubů, otoky kloubů, svalové křeče,

bolesti ramen, bolesti hrudních svalů a hrudního koše, záněty kloubů, svalová slabost, neobvyklé

výsledky testů ledvin, neobvykle časté močení, otoky paží, kotníků nebo nohou, žízeň, bolest zubů,

poruchy vnímání chuti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

Vzácně

mohou

objevit

neobvyklé

zlomeniny

stehenní

kosti,

zvláště

u pacientů

dlouhodobě

léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity

v oblasti stehna, boku nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky

možné zlomeniny stehenní kosti.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Byly hlášené další nežádoucí účinky (četnost není známá): závažné alergické reakce zahrnující závratě

a dýchací obtíže, otoky především obličeje a krku, snížený krevní tlak, bolest v ústech, bolest zubů a

čelisti, otoky nebo vřídky v dutině ústní, snížená citlivost nebo pocit těžké čelisti nebo uvolnění zubů,

poruchy ledvin (např. snížené množství moči), dehydratace (odvodnění) v důsledku příznaků jako je

horečka, zvracení a průjem po podání dávky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Zoledronic acid Teva Pharma uchovávat

Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra vědí, jak správně uchovávat přípravek Zoledronic acid Teva

Pharma.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Léčivý přípravek již není registrován

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a vaku za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření vaku byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě

2 °C – 8°C a 25 °C. Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě. Pokud

není použit ihned, je za podmínky a dobu uchovávání před použitím odpovědný uživatel, běžně

nemá být uchováván déle než 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C. Před podáním dávky je vhodné,

aby měl roztok pokojovou teplotu.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny barvy nebo částic v roztoku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Zoledronic acid Teva Pharma obsahuje

Léčivou látkou je acidum zoledronicum. Jeden vak obsahuje acidum zoledronicum 5 mg (jako

acidum zoledronicum monohydricum). Jeden ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum

0,05 mg (jako acidum zoledronicum monohydricum).

Dalšími složkami jsou mannitol, natrium-citrát a voda na injekci.

Jak Zoledronic acid Teva Pharma vypadá a co obsahuje toto balení

Zoledronic acid Teva Pharma je čirý bezbarvý roztok. Dodává se ve vacích s portem z

polyolefin/styrene-ethylene-butylenátu (SEB). Jeden vak obsahuje 100 ml roztoku. Vaky se dodávají

ve vícečetných baleních po 5 nebo 10 kusech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő

Maďarsko

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

Další

informace

o tomto

léčivém

přípravku

získáte

u místního

zástupce

držitele

rozhodnutí

o registraci:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 02 03

Léčivý přípravek již není registrován

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228400

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzenimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007-0

España

Teva Pharma S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 214 235 910

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

Léčivý přípravek již není registrován

"

Sicor Biotech

"

filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

Teva UK Limited

Tel: +44 1323 501 111

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky

na adrese

: http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Jak připravit a jak podávat přípravek Zoledronic acid Teva Pharma

Zoledronic acid Teva Pharma

5 mg infuzní roztok je připraven k přímému použití.

Přípravek je určen pouze pro jedno použití. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován. Smí být použit

pouze čirý, bezbarvý roztok, který neobsahuje částice. Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma

nesmí být

smíchán nebo podáván intravenózně s žádným jiným léčivým přípravkem a musí být podáván konstantní

rychlostí separátním infuzním setem. Doba infuze nesmí být kratší než 15 minut. Přípravek Zoledronic acid

Teva Pharma

nesmí přijít do styku s žádným roztokem obsahujícím kalcium. Pokud je roztok uchováván v

chladničce, musí se před použitím předem vyjmout, aby před aplikací dosáhl pokojové teploty. Během

přípravy infuze musí být dodržen aseptický postup a infuze musí být provedena podle standardní lékařské

praxe.

Jak uchovávat přípravek Zoledronic acid Teva Pharma

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vaku za EXP.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření vaku byla prokázána na 24 hodin při 2°C – 8 °C a 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek aplikován okamžitě. Pokud není aplikován

okamžitě, je za dobu a podmínky uchovávání před aplikací odpovědný uživatel. Tato doba by

neměla být delší než 24 hodin a přípravek má být uchováván při teplotě 2 °C – 8 °C.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuzní roztok v lahvičkách

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička se 100 ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 5 mg (jako acidum zoledronicum

monohydricum).

Jeden

roztoku

obsahuje

acidum

zoledronicum

0,05 mg

(jako

acidum

zoledronicum

monohydricum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok.

Čirý a bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy

u žen po menopauze

u dospělých mužů

u nichž je zvýšené riziko vzniku zlomenin, včetně pacientů s nedávnou zlomeninou celkového

proximálního femuru po minimálním traumatu.

Léčba osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy

u postmenopauzálních žen

u dospělých mužů

se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin.

Léčba Pagetovy kostní choroby u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Před podáním přípravku Zoledronic acid Teva Pharma musí být pacienti dostatečně hydratováni. Toto

je zvlášť důležité u starších pacientů (≥ 65 let) a u pacientů, kteří užívají diuretika.

Při podávání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma se doporučuje podávat adekvátní dávku kalcia a

vitaminu D.

Osteoporóza

Doporučená dávka k léčbě postmenopauzální osteoporózy, osteoporózy u mužů a léčbě osteoporózy

spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy je jednorázová intravenózní infuze 5 mg

přípravku Zoledronic acid Teva Pharma, která se podává jednou za rok.

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování v

léčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 nebo více letech léčby.

Léčivý přípravek již není registrován

U pacientů s nedávnou zlomeninou celkového proximálního femuru po minimálním traumatu se

doporučuje podávat infuzi kyseliny zoledronové nejméně za dva týdny po zhojení zlomeniny (viz bod

5.1). U pacientů s nedávnou zlomeninou celkového proximálního femuru po minimálním traumatu se

doporučuje před první infuzí kyseliny zoledronové podat nárazovou dávku 50 000 až 125 000 IU

vitaminu D perorálně nebo intramuskulárně.

Pagetova choroba

K léčbě Pagetovy choroby smějí přípravek Zoledronic acid Teva Pharma předepisovat pouze lékaři,

kteří mají zkušenosti s léčbou Pagetovy kostní choroby. Doporučená dávka je jednorázová

intravenózní infuze 5 mg přípravku Zoledronic acid Teva Pharma. Navíc se důrazně doporučuje, aby

pacienti s Pagetovou kostní chorobou dostávali po dobu nejméně 10 dnů po aplikaci přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma adekvátní doplňkovou dávku kalcia odpovídající alespoň 500 mg

elementárního kalcia 2x denně (viz bod 4.4).

Opakování léčby Pagetovy kostní choroby: Po zahajovací léčbě Pagetovy kostní choroby přípravkem

Zoledronic acid Teva Pharma bylo u pacientů odpovídajících na léčbu pozorováno prodloužené

období remise. Opakování léčby spočívá v dodatečné intravenózní infuzi 5 mg přípravku Zoledronic

acid Teva Pharma po 1 roce od zahajovací léčby nebo později u pacientů s relapsem. O opakování

léčby Pagetovy kostní choroby jsou dostupné omezené údaje (viz bod 5.1).

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma je kontraindikován u pacientů s clearance kreatininu

< 35 ml/min (viz body 4.3 a 4.4).

U pacientů s clearance kreatininu ≥ 35 ml/min není nutná úprava dávkování.

Pacienti s poruchou funkce jater

Není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Starší pacienti (≥ 65 let)

Úprava dávkování není u těchto pacientů nutná, protože biologická dostupnost, distribuce a eliminace

se u starších a mladších pacientů neliší.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Zoledronic acid Teva Pharma u dětí a dospívajících ve věku do 18 let

nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Intravenózní podání.

Zoledronic acid Teva Pharma se aplikuje intravenózně pomocí infuzního setu a podává se pomalu při

konstantní rychlosti infuze. Infuze nesmí trvat kratší dobu než 15 minut. Informace o infuzi přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma viz bod 6.6.

Pacientům léčeným přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma má být k dipozici přibalová informace a

pacientská informační karta.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na kterékoli bisfosfonáty nebo kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s hypokalcemií (viz bod 4.4).

Těžká porucha funkce ledvin s clearance kreatininu < 35 ml/min (viz bod 4.4).

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

Léčivý přípravek již není registrován

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Funkce ledvin

Použití přípravku Zoledronic acid Teva Pharma pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu < 35 ml/min) je kontraindikováno z důvodu zvýšeného zvýšenému rizika renálního selhání

v této populaci.

Po podání přípravku zoledronic acid byly pozorovány poruchy funkce ledvin (viz bod 4.8), a to

zejména u pacientů s již dříve zjištěnou renální dysfunkcí nebo jinými riziky včetně pokročilého věku,

současného podávání nefrotoxických léčivých přípravků, současné diuretické léčby (viz bod 4.5),

nebo dehydratace, ke které došlo po podání kyseliny zoledronové. Zhoršení funkce ledvin bylo

u pacientů zaznamenáno po jediném podání. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo s některým z

rizikových faktorů popsaných výše bylo vzácně popsáno selhání ledvin vyžadující dialýzu, nebo které

vedlo k úmrtí.

Ke snížení rizika renálních nežádoucích účinků má být zvážena následující opatření:

Před každým podáním přípravku Zoledronic acid Teva Pharma má být vyhodnocena clearance

kreatininu na základě aktuální tělesné hmotnosti za použití rovnice Cockcroft-Gault.

Dočasné zvýšení sérového kreatininu může být výraznější u pacientů s již dříve přítomnou

poruchou funkce ledvin.

U rizikových pacientů má být zváženo sledování sérového kreatininu.

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma má být používán s opatrností (viz bod 4.5) při

současném podávání s jinými léčivými přípravky, které mohou ovlivnit funkci ledvin.

Pacienti, zejména starší pacienti s diuretickou léčbou, mají být před podáním přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma přiměřeně hydratováni.

Jednotlivá dávka přípravku Zoledronic acid Teva Pharma nemá být vyšší než 5 mg a infuze má

trvat nejméně 15 minut (viz bod 4.2).

Hypokalcemie

Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma musí být existující hypokalcemie

upravena podáváním adekvátní dávky kalcia a vitaminu D (viz bod 4.3). Jiné poruchy metabolismu

minerálů musí být také účinně léčeny (např. nedostatečnost příštítných tělísek, intestinální

malabsorpce kalcia). Lékaři mají zvážit klinické sledování těchto pacientů.

Pagetova kostní choroba je charakterizována zvýšenou přestavbou kostí. V důsledku rychlého nástupu

účinku léčby kyselinou zoledronovou na přestavbu kostí může během prvních 10 dnů po infuzi

přípravku Zoledronic acid Teva Pharma vzniknout přechodná, občas symptomatická hypokalcemie

(viz bod 4.8).

Při léčbě přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma se doporučuje podávat adekvátní dávku kalcia a

vitaminu D. Důrazně se doporučuje, aby u pacientů s Pagetovou chorobou bylo po dobu nejméně

10 dnů po aplikaci přípravku Zoledronic acid Teva Pharma zajištěno podávání doplňkové dávky kalcia

odpovídající nejméně 500 mg elementárního kalcia 2x denně (viz bod 4.2).

Pacienti mají být informováni o symptomech hypokalcemie a během rizikového období mají být

adekvátně klinicky sledováni. U pacientů s Pagetovou chorobou se před podáním infuze přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma doporučuje změřit hladinu kalcia v séru.

U pacientů používajících bisfosfonáty, včetně kyseliny zoledronové, byly občas hlášeny silné a občas

až zneschopňující bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů (viz bod 4.8).

Osteonekróza čelisti (OČ)

pacientů s osteoporózou, kteří užívají přípravek Zoledronic acid Teva Pharma, byla

v postmarketingovém období hlášena OČ (viz bod 4.8).

Léčivý přípravek již není registrován

pacientů s

nehojícími se lézemi měkkých tkání v

ústech má být zahájení léčby nebo nového cyklu

léčby odloženo. Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma u

pacientů

s konkomitantními rizikovými faktory je doporučené vyšetření chrupu s

preventivním ošetřením a

individuálním vyhodnocením poměru prospěchu-rizika.

Při vyhodnocení rizika vzniku OČ musí být u

pacienta zvažovány následující okolnosti:

Potence léčivého přípravku, který inhibuje resorpci kostí (vyšší riziko pro vysoce účinné

složky), cesta podání (vyšší riziko pro parenterální podání) a kumulativní dávku terapie

resorpce kostí.

Zhoubný nádor, komorbidity (např. anémie, koagulopatie, infekce), kouření.

Konkomitantní terapie: kortikosteroidy, chemoterapie, inhibitory angiogeneze, radioterapie

hlavy a krku.

Špatná ústní hygiena, onemocnění okostice, špatně padnoucí zubní protéza, zubní onemocnění v

anamnéze, invazivní stomatologické procedury, např. extrakce zubů.

Všichni pacienti mají být vyzváni, aby udržovali dobrou ústní hygienu, absolvovali rutinní vyšetření

chrupu a okamžitě hlásili jakékoli příznaky v

ústech, jako je kývání zubů, bolest nebo otoky, nehojící

se vředy nebo výtok během léčby kyselinou zoledronovou. Během léčby mají být invazivní

stomatologická ošetření prováděna s

opatrností při nastávající léčbě kyselinou zoledronovou.

Plán léčby pacientů s OČ má být navržen v úzké spolupráci mezi ošetřujícím lékařem a stomatologem

nebo stomatochirurgem s odbornou znalostí OČ, Dokud se stav nezlepší a pokud možno nevymizí

příspívající rizikové faktory, má být zváženo dočasné přerušení léčby kyselinou zoledronovou.

Osteonekróza zevního zvukovodu

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byla hlášena osteonekróza zevního zvukovodu, zejména při

dlouhodobém podávání. Mezi možné rizikové faktory osteonekrózy zevního zvukovodu patří

používání steroidů a chemoterapie a/nebo lokální rizikové faktory, jako například infekce nebo

trauma. Možnost vzniku osteonekrózy zevního zvukovodu je třeba zvážit u pacientů léčených

bisfosfonáty, kteří mají ušní symptomy včetně chronických infekcí ucha.

Atypické zlomeniny femuru

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny

femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé

zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až

do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu

nebo bez souvislosti s traumatem a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo

třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny

(neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až

měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je

nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i

kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých

je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení

léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle

nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na

možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Obecně

Incidence výskytu symptomů vyskytujících se během prvních tří dnů po podání přípravku Zoledronic

acid Teva Pharma může být omezena podáním paracetamolu nebo ibuprofenu bezprostředně po

podání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma.

Pro onkologické indikace jsou k dispozici jiné přípravky obsahující kyselinu zoledronovou jako

Léčivý přípravek již není registrován

léčivou látku. Pacienti léčení přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma nemají být zároveň léčeni

takovými přípravky ani žádným jiným bisfosfonátem vzhledem k tomu, že účinek kombinace těchto

přípravků není znám.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100 ml, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí s jinými léčivými přípravky nebyly provedeny. Kyselina zoledronová není systémově

metabolizována a

in vitro

neovlivňuje enzymy lidského cytochromu P450 (viz bod 5.2). Kyselina

zoledronová není silně vázána na proteiny plazmy (váže se přibližně ze 43-55%), proto nejsou

pravděpodobné interakce vyplývající z vytěsnění léků, které se silně váží na plazmatické bílkoviny.

Kyselina zoledronová se vylučuje ledvinami, proto se při aplikaci přípravku Zoledronic acid Teva

Pharma současně s léky, které mohou významně ovlivňovat funkci ledvin (např. aminoglykosidy nebo

diuretika, která mohou působit dehydrataci), doporučuje zvýšená opatrnost (viz bod 4.4).

U pacientů s poruchou funkce ledvin může dojít ke zvýšení systémové expozice současně podávaným

léčivým přípravkům, které jsou primárně vylučovány ledvinami.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Podávání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma se u žen ve fertilním věku nedoporučuje.

Těhotenství

Zoledronic acid Teva Pharma je kontraindikován během těhotenství (viz bod 4.3). Adekvátní údaje o

podávání kyseliny zoledronové těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu včetně malformací (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Kojení

Zoledronic acid Teva Pharma je kontraindikován během kojení (viz bod 4.3). Není známo, zda se

kyselina zoledronová vylučuje do lidského mateřského mléka.

Fertilita

Kyselina zoledronová byla hodnocena za účelem studia potenciálních nežádoucích účinků na fertilitu

parentální a F1 generace u potkanů. Došlo k výrazným farmakologickým účinkům, které

pravděpodobně souvisejí s inhibicí mobilizace skeletálního vápníku způsobenou touto látkou, což

vedlo k periparturientální hypokalcemii (která patří ke skupinovým účinkům bisfosfonátů), k

dystokiím a předčasnému ukončení studie.

Tyto výsledky tudíž nedovolily určit jednoznačný účinek

přípravku Zoledronic acid Teva Pharma

na fertilitu lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nežádoucí účinky, jako například závratě, mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Celkové procento pacientů, kteří měli nežádoucí účinky po podání kyseliny zoledronové, bylo 44,7%

po první infuzi, 16,7% po druhé a 10,2% po třetí infuzi. Výskyt jednotlivých nežádoucích účinků po

první infuzi byl: pyrexie (17,1%), myalgie (7,8%), onemocnění podobné chřipce (6,7%), artralgie

(4,8%) a bolest hlavy (5,1%). Výskyt těchto účinků se výrazně snížil po následných ročních dávkách

kyseliny zoledronové. Většina těchto účinků se objevila během prvních tří dnů po aplikaci kyseliny

zoledronové. Většina těchto účinků byla mírná až středně závažná a vymizela do tří dnů od jejich

Léčivý přípravek již není registrován

vzniku. V menší studii, kde byla podávána níže uvedená profylaktická léčba, bylo procento pacientů s

nežádoucími účinky po podání dávky nižší (19,5% po první, 10,4% po druhé, 10,7% po třetí infuzi).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky v tabulce 1 jsou uvedené podle MedDRA klasifikace tříd orgánových systémů a

kategorií četností. Kategorie četností jsou definovány za použití následujících pravidel: velmi časté

(≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1000),

velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Infekce a infestace

Méně časté

Chřipka, nazofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

Anemie

Poruchy imunitního systému

Není známo**

Hypersenzitivní reakce včetně vzácných

případů bronchokonstrikce, kopřivky a

angioedému

velmi

vzácné

případy

anafylaktické reakce/šoku

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypokalcemie*

Méně časté

Snížená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nespavost

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy, závratě

Méně časté

Letargie, parestezie, somnolence, třes,

synkopa, dysgeuzie

Poruchy oka

Časté

Oční hyperemie

Méně časté

Konjunktivitida, bolest oka

Vzácné

Uveitida, episkleritida, iritida

Není známo**

Skleritida a paroftalmie

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Vertigo

Srdeční poruchy

Časté

Fibrilace síní

Méně časté

Palpitace

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, návaly horka

Není známo**

Hypotenze (u některých pacientů byly

přítomné rizikové faktory)

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Kašel, dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, zvracení, průjem

Méně časté

Dyspepsie, bolesti v nadbřišku, bolesti

břicha, gastroezofageální reflux, zácpa,

sucho v ústech, ezofagitida, bolesti zubů,

gastritida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Vyrážka, hyperhidróza, pruritus, erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

Myalgie, artralgie, bolesti kostí, bolesti

zad, bolesti končetin

Méně časté

Bolesti krku, muskuloskeletální ztuhlost,

otoky kloubů, svalové křeče, bolesti

ramen, muskuloskeletální bolest

hrudníku, muskuloskeletální bolest,

ztuhlost svalů, artritida, svalová slabost

Vzácné

Atypické subtrochanterické a diafyzární

zlomeniny femuru† (skupinový

Léčivý přípravek již není registrován

nežádoucí účinek bisfosfonátů)

Velmi vzácné

Osteonekróza zevního zvukovodu†

(skupinový nežádoucí účinek

bisfosfonátů)

Není známo**

Osteonekróza čelisti (viz body 4.4 a 4.8

Skupinové účinky).

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Zvýšená hladina kreatininu v krvi,

polakisurie, proteinurie

Není známo**

Porucha funkce ledvin. Vzácné případy

selhání ledvin vyžadující dialýzu a

vzácné případy končící úmrtím byly

hlášeny u pacientů s preexistující renální

dysfunkcí nebo jinými rizikovými

faktory jako je pokročilý věk, současně

podávané nefrotoxické léčivé přípravky,

současná diuretická terapie nebo

dehydratace v období po infuzi (viz

body 4.4 a 4.8 Skupinové účinky)

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Pyrexie

Časté

Onemocnění podobné chřipce, zimnice,

únava, astenie, bolesti, malátnost, reakce

v místě aplikace infuze

Méně časté

Periferní otoky, žízeň, reakce akutní

fáze, bolest hrudníku jiného než

srdečního původu

Není známo**

Sekundární dehydratace následující po

příznacích jako je horečka, zvracení a

průjem po podání dávky

Vyšetření

Časté

Zvýšená hladina C-reaktivního proteinu

Méně časté

Snížená hladina kalcia v krvi

Pozorováno u pacientů, kteří současně užívali glukokortikoidy.

* Časté pouze u Pagetovy kostní choroby.

** Založeno na hlášeních po uvedení přípravku na trh. Četnost na základě dostupných údajů není možné stanovit.

† Zjištěno po uvedení přípravku na trh.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Fibrilace síní

Ve studii HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT) (viz bod 5.1) byla celková incidence výskytu

fibrilace síní 2,5% (96 z 3862) ve skupině pacientů léčených kyselinou zoledronovou a 1,9% ve

skupině s placebem (75 z 3852). Podíl závažných nežádoucích účinků fibrilace síní byl vyšší u

pacientů léčených kyselinou zoledronovou (1,3%) (51 z 3862) oproti skupině pacientů s placebem

(0,6%) (22 z 3852). Mechanismus zvýšeného výskytu atriálních fibrilací není znám. Ve studiích

osteoporózy (PFT, HORIZON - Recurrent Fracture Trial [RFT]) byla souhrnná incidence fibrilace síní

mezi kyselinou zoledronovou (2,6%) a placebem (2,1 %) srovnatelná. Souhrnná incidence závažných

nežádoucích účinků fibrilace síní byla 1,3% ve skupině s kyselinou zoledronovou a 0,8% ve skupině s

placebem.

Skupinové účinky:

Porucha funkce ledvin

Kyselina zoledronová byla spojována s poruchou funkce ledvin, která se projevila jako zhoršení

ledvinných funkcí (tzn. zvýšený sérový kreatinin) a ve vzácných případech akutním selháním ledvin.

Porucha funkce ledvin bylo pozorováno po aplikaci kyseliny zoledronové především u pacientů s již

existující dysfunkcí ledvin nebo dalšími rizikovými faktory (např. pokročilý věk, pacienti s

onkologickým onemocněním podstupující chemoterapii, pacienti se současně podávanými

Léčivý přípravek již není registrován

neurotoxickými léčivými přípravky, současnou diuretickou léčbou, těžkou dehydratací), z nichž

většina dostávala dávku 4 mg každé 3-4 týdny, bylo to však pozorováno také u pacientů po

jednorázovém podání.

V klinických studiích s osteoporózou byly po dobu tří let změny clearance kreatininu (změřeno jednou

za rok před podáním dávky) a výskyt renálního selhání nebo zhoršení funkce ledvin u léčebných

skupin s kyselinou zoledronovou a placebem srovnatelné. Bylo pozorováno přechodné desetidenní

zvýšení kreatininu v séru u 1,8% pacientů léčených kyselinou zoledronovou oproti 0,8% pacientů,

kterým bylo podáváno placebo.

Hypokalcemie

V klinických studiích s osteoporózou mělo následně po kyseliny zoledronové přibližně 0,2% pacientů

nápadný pokles sérové hladiny kalcia (méně než 1,87 mmol/l). Nebyly však pozorovány žádné

symptomatické případy hypokalcemie.

V klinické studii Pagetovy kostní choroby byla pozorována symptomatická hypokalcemie přibližně u

1 % pacientů, u všech těchto pacientů byl jejich stav upraven.

V rozsáhlé klinické studii prokázala laboratorní vyšetření přechodné asymptomatické snížení hladiny

kalcia oproti normálním hodnotám (méně než 2,10 mmol/l) u 2,3 % pacientů léčených kyselinou

zoledronovou, zatímco ve studiích Pagetovy choroby byly tyto hodnoty zjištěny u 21% pacientů

používajících kyselinu zoledronovou. Četnost výskytu hypokalcemie byla po dalších infuzích mnohem

nižší.

Všem pacientům byly podávány adekvátní dávky vitaminu D a kalcia ve studii u postmenopauzální

osteoporózy, ve studii prevence klinických zlomenin po zlomenině celkového proximálního femuru a

ve studii s Pagetovou kostní chorobou (viz také bod 4.2). Ve studii prevence klinických zlomenin po

nedávné zlomenině celkového proximálního femuru nebyly hladiny vitaminu D rutinně stanovovány,

ale většina pacientů dostala před podáním kyseliny zoledronové nárazovou dávku vitaminu D (viz bod

4.2).

Lokální reakce

V rozsáhlé klinické studii byly po podání kyseliny zoledronové hlášeny lokální reakce v místě

aplikace (0,7%) jako zčervenání, otok a/nebo bolest.

Osteonekróza čelisti

Převážně u pacientů se zhoubnými nádory léčených léčivými přípravky inhibujícími resorpci kostí,

včetně kyseliny zoledronové, byly hlášeny případy osteonekrózy čelisti (viz bod 4.4). V rozsáhlé

klinické studii, do které bylo zahrnuto 7736 pacientů, byla hlášena osteonekróza čelisti u jednoho

pacienta léčeného kyselinou zoledronovou a jednoho pacienta léčeného placebem. Po uvedení

přípravku na trh byly pro přípravek Zoledronic acid Teva Pharma hlášeny případy osteonekrózy

čelisti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Klinické zkušenosti s akutním předávkováním jsou omezené. Pacienti, kteří dostávali vyšší dávky, než

je dávka doporučená, musí být pečlivě sledováni. Při předávkování s následnou klinicky signifikantní

hypokalcemií je možné dosáhnout nápravy perorálním podáním kalcia a/ nebo intravenózní infuzí

kalcium-glukonátu.

Léčivý přípravek již není registrován

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii nemocí kostí: bisfosfonáty, ATC kód: M05BA08

Mechanismus účinku

Kyselina zoledronová patří do skupiny bisfosfonátů, které obsahují dusík, a působí především v

kostech. Je to inhibitor osteoklasty vyvolané resorpce kostí.

Farmakodynamické účinky

Selektivní působení bisfosfonátů na kost je založené na jejich vysoké afinitě k mineralizované kosti.

Hlavním molekulárním cílem kyseliny zoledronové v osteoklastech je enzym

farnesylpyrofosfátsyntáza. Dlouhé působení kyseliny zoledronové lze přičíst její vysoké vazebné

afinitě k aktivnímu místu farnesylpyrofosfátsyntázy (FPP) a její vysoké vazebné afinitě ke kostnímu

minerálu.

Léčba kyselinou zoledronovou rychle snížila míru kostního obratu ze zvýšených postmenopauzálních

hladin, přičemž markery resorpce dosáhly minima za 7 dní a markery novotvorby za 12 týdnů. Poté se

kostní markery stabilizovaly na premenopauzálních hodnotách. Při opakovaném dávkování jednou za

rok nedošlo k progresivnímu snížení markerů kostního obratu.

Klinická účinnost léčby postmenopauzální osteoporózy (PFT)

Účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové v dávkování 5 mg jednou ročně ve 3 po sobě

následujících letech byla prokázána u žen v postmenopauze (7 736 žen ve věku 65-89 let) buď s:

denzitou kostní hmoty krčku femuru (BMD) s T-skóre ≤ –1,5 a se současně nejméně dvěma mírnými

nebo jednou středně závažnou vertebrální zlomeninou (zlomeninami); nebo BMD T-skóre v krčku

femuru ≤ –2,5 s nebo bez průkazu současné vertebrální zlomeniny (zlomenin). 85% pacientů nikdy

předtím bisfosfonáty nedostávalo. Ženy, u nichž byl sledován výskyt vertebrálních zlomenin,

nedostávaly souběžnou osteoporotickou léčbu, která ale byla přípustná u žen sledovaných s výskytem

zlomeniny celkového proximálního femuru a ostatních klinických zlomenin. Souběžná osteoporotická

léčba zahrnovala: kalcitonin, raloxifen, tamoxifen, hormonální substituční léčbu, tibolon; jiné

bisfosfonáty byly nepřípustné. Všechny ženy dostávaly denně přípravky s 1000 až 1500 mg

elementárního kalcia a 400 až 1200 IU vitaminu D.

Účinek na morfometrické vertebrální zlomeniny

Kyselina zoledronová významně snížila výskyt jedné nebo více nových vertebrálních zlomenin po

dobu tří let, přičemž k signifikantnímu snížení incidence došlo již v prvním roce (viz Tabulka 2).

Tabulka 2

Přehled účinnosti na vertebrální fraktury ve 12., 24. a 36. měsíci

Výsledek

Kyselina

zoledronová

Placebo (%)

Absolutní snížení

výskytu zlomenin v

% (CI)

Relativní

snížení

výskytu

zlomenin v %

(CI)

Nejméně jedna nová

vertebrální zlomenina

(0-1-rok)

2,2 (1,4; 3,1)

60 (43; 72)**

Nejméně jedna nová

vertebrální zlomenina

(0-2 roky)

5,5 (4,4; 6,6)

71 (62; 78)**

Nejméně jedna nová

vertebrální zlomenina

(0-3 roky)

10,9

7,6 (6,3; 9,0)

70 (62; 76)**

Léčivý přípravek již není registrován

** p <0,0001

Ve skupině pacientů ve věku nad 75 let včetně, kteří byli léčeni kyselinou zoledronovou, se snížilo

riziko vertebrálních zlomenin ve skupině o 60% oproti skupině s placebem (p<0,0001).

Účinek na zlomeniny celkového proximálního femuru

Kyselina zoledronová prokázala konzistentní účinek po dobu 3 let, jehož výsledkem bylo 41% snížení

rizika zlomeniny celkového proximálního femuru (95% CI, 17% až 58%). Výskyt zlomenin celkového

proximálního femuru byl 1,44% u pacientek léčených kyselinou zoledronová oproti 2,49% u pacientek

léčených placebem. Riziko bylo sníženo o 51% u pacientů, kteří nepoužívali bisfosfonáty a o 42% u

pacientů, kterým byla povolena souběžná osteoporotická léčba.

Účinek na ostatní klinické zlomeniny

Všechny klinické zlomeniny byly ověřeny na základě radiografických a/nebo klinických průkazů.

Přehled výsledků je uveden v Tabulce 3.

Tabulka 3

Porovnání výskytu klíčových klinických zlomenin během 3 let

Výsledek

Kyselina

zoledronová

(N=3875)

míra

výskytu (%)

Placebo

(N=3861)

míra

výskytu

Absolutní snížení

výskytu zlomenin v

(CI)

Relativní snížení

výskytu zlomenin

v % (CI)

Jakákoliv

klinická

zlomenina

12,8

4,4 (3,0; 5,8)

33 (23; 42)**

Klinická

vertebrální

zlomenina (2)

2,1 (1,5; 2,7)

77 (63; 86)**

Nevertebrální zlomenina (1)

10,7

2,7 (1,4; 4,0)

25 (13; 36)*

*p <0,001, **p <0,0001

(1) Vyjma zlomenin prstů na rukou, na nohou a zlomenin v obličeji

(2) Včetně hrudních a bederních klinických vertebrálních zlomenin

Účinek na denzitu kostní hmoty (BMD)

Kyselina zoledronová významně zvýšila BMD v oblasti bederní páteře, celkového proximálního

femuru a distální části radia oproti léčbě placebem ve všech časových bodech studie (6., 12., 24. a

36. měsíci). Za 3 roky došlo následkem léčby kyselinou zoledronovou ve srovnání s placebem ke

zvýšení BMD v bederní páteři o 6,7%, v celkovém proximálním femuru o 6,0%, v krčku femuru o

5,1% a v distální části radia o 3,2%.

Histologie kosti

Bioptické vzorky kosti byly získány ze hřebenu kosti kyčelní 1 rok po třetí jednoroční dávce u

152 postmenopauzálních pacientek s osteoporózou léčených kyselinou zoledronovou (N=82) nebo

placebem (N=70). Histomorfometrická analýza ukázala 63% snížení kostního obratu. Osteomalacie,

fibróza kostní dřeně ani tvorba pletivové kosti nebyly u pacientek léčených kyselinou zoledronovou

zjištěny. Stopy tetracyklinu byly detekovány až na jedinou výjimku ve všech 82 bioptických vzorcích

u pacientek s kyselinou zoledronovou. Analýza provedená mikropočítačovou tomografií (μCT)

prokázala zvýšení objemu trabekulární kosti a zachování struktury trabekulární kosti u pacientek

léčených kyselinou zoledronovou oproti placebu.

Markery kostního obratu

Kostní izoenzym alkalické fosfatázy (bone specific alkaline phosphatase - BSAP), sérový

N-terminální propeptid kolagenu I (P1NP) a sérový beta-C-telopeptid (b CTx) byly hodnoceny během

studie v pravidelných intervalech u podskupin, do kterých bylo zařazeno 517 až 1246 pacientek. Ve

12. měsíci léčba jednoroční dávky kyseliny zoledronové 5 mg dosáhla významného snížení BSAP o

30% v porovnání s výchozími hodnotami, ve 36. měsíci se snížení udrželo na 28% pod výchozími

hodnotami. Ve 12. měsíci byl P1NP významně snížen o 61% pod výchozími hodnotami a ve

Léčivý přípravek již není registrován

36. měsíci se snížení udrželo na 52% pod výchozími hodnotami. Ve 12. měsíci byl b-CTx významně

snížen o 61% pod výchozími hodnotami a ve 36. měsíci se snížení udrželo na 55% pod výchozími

hodnotami. Během tohoto celého období byly markery kostního obratu koncem každého roku na

premenopauzální hodnotě. Opakování dávky nevedlo k dalšímu snížení markerů kostního obratu.

Účinek na tělesnou výšku

Ve tříleté studii osteoporózy byla jednou za rok změřena výška použitím stadiometru. Ve skupině

s kyselinou zoledronovou byla ztráta výšky přibližně o 2,5 mm menší oproti placebu (95%

CI: 1,6 mm, 3,5 mm) [p<0,0001].

Doba pracovní neschopnosti

Kyselina zoledronová v porovnání s placebem signifikantně snížila průměrný počet dní omezené

aktivity o 17,9 dnů a dobu strávenou na lůžku kvůli bolestem zad o 11,3 dnů a signifikantně snížila

průměrnou dobu omezené aktivity kvůli zlomeninám o 2,9 dnů a dobu strávenou na lůžku kvůli

zlomeninám o 0,5 dne (celkem p<0,01).

Klinická účinnost v léčbě osteoporózy u pacientů se zvýšeným rizikem zlomenin po nedávné

zlomenině celkového proximálního femuru (RFT)

Incidence klinických zlomenin, zahrnující zlomeniny vertebrální, nevertebrální a zlomeniny celkového

proximálního femuru, byla hodnocena u 2 127 mužů a žen ve věku 50-95 let (průměrný věk 74,5 roků)

s nedávnou (do 90 dnů) zlomeninou celkového proximálního femuru po nepřiměřeně malém úrazu,

kteří byli sledováni v průměru po dobu 2 let, kdy byli léčeni kyselinou zoledronovou. Přibližně 42 %

pacientů mělo T-skóre BMD v krčku femuru pod –2,5 a přibližně 45 % nad –2,5. Kyselina

zoledronová byla podávána jednou za rok až do doby, kdy byly nejméně u 211 pacientů potvrzeny

klinické zlomeniny. Hladiny vitaminu D nebyly rutinně stanovovány, ale většině pacientů byla podána

nárazová dávku vitaminu D (50 000 až 125 000 UI perorálně nebo intramuskulárně) 2 týdny před

infuzí. Všichni účastníci byli suplementováni 1 000 až 1 500 mg elementárního kalcia a 800 až

1 200 UI vitaminu D denně. U 95 % pacientů byla infuze podána po dvou nebo více týdnech po

reparaci zlomeniny celkového proximálního femuru, přičemž medián doby podání infuze byl přibližně

6 týdnů po reparaci zlomeniny celkového proximálního femuru. Primárním parametrem účinnosti byla

incidence klinických zlomenin v průběhu trvání studie.

Účinek na všechny klinické zlomeniny

Incidence klíčových ukazatelů rizika klinických zlomenin je uvedena v Tabulce 4.

Tabulka 4

Porovnání výskytu klíčových klinických zlomenin mezi léčebnými rameny

Výsledek

Kyselina

zoledronová

(N=1 065)

míra výskytu

Placebo

(N=1

062) míra

výskytu

Absolutní snížení

výskytu zlomenin v

(CI)

Relativní snížení

rizika výskytu

zlomenin v % (CI)

Jakákoliv klinická zlomenina (1)

13,9

5,3 (2,3; 8,3)

35(16; 50)**

Klinická vertebrální zlomenina

2,1 (0,5; 3,7)

46 (8; 68)*

Nevertebrální zlomenina (1)

10,7

3,1 (1,3; 5,9)

27 (2; 45)*

*p<0,05, **p<0,01

(1) vyjma zlomenin prstů na rukou, na nohou a zlomenin v obličeji

(2) včetně hrudních a bederních klinických vertebrálních zlomenin

Studie nebyla zaměřena na prokázání signifikantního rozdílu ve zlomeninách celkového proximálního

femuru, ale byl pozorován trend snížení nových zlomenin celkového proximálního femuru.

Ve skupině pacientů léčených kyselinou zoledronovou byla celková (zahrnující všechny kauzality)

mortalita 10 % (101 pacientů) oproti 13 % (141 pacientů) v placebo skupině. To odpovídá snížení

Léčivý přípravek již není registrován

rizika celkové mortality o 28 % (p=0,01).

Incidence opožděného hojení zlomeniny celkového proximálního femuru byla srovnatelná mezi

kyselinou zoledronovou (34 [3,2 %]) a placebem (29 [2,7 %]).

Účinek na denzitu kostní hmoty (BMD)

Ve studii HORIZON-RFT léčba kyselinou zoledronovou v porovnání s placebem významně zvýšila

BMD v celé kyčli a krčku femuru ve všech časových intervalech. Za 24 měsíců léčby kyselinou

zoledronovou došlo v porovnání s placebem ke zvýšení BMD v celé kyčli o 5,4 % a v krčku femuru o

3,4 %.

Klinická účinnost u mužů

Do studie HORIZON-RFT bylo randomizováno 508 mužů a u 185 pacientů byla za 24 měsíců

stanovena BMD. Při srovnání s účinky pozorovanými u žen v postmenopauze ve studii HORIZON-

PFT, bylo za 24 měsíců u pacientů léčených kyselinou zoledronovou pozorováno podobné významné

zvýšení BMD o 3,6% v celkovém proximálním femuru. Studie nebyla uspořádána k tomu, aby

prokázala snížení klinických zlomenin u mužů; incidence klinických zlomenin byla 7,5% u mužů

léčených kyselinou zoledronovou oproti 8,7% u mužů používajících placebo.

V jiné studii u mužů (studie CZOL446M2308) byla prokázána noninferiorita kyseliny zoledronové

podávané v infuzi jednou za rok v porovnání s týdně podávaným alendronátem, kde hodnoceným

parametrem byla percentuální změna BMD v bederní páteři oproti výchozí hodnotě po 24 měsících

sledování.

Klinická účinnost v léčbě osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy

Účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové v léčbě a prevenci osteoporózy spojené s dlouhodobou

léčbou systémovými glukokortikoidy byly hodnoceny v randomizované, multicentrické, dvojitě

zaslepené, stratifikované, aktivní léčbou kontrolované studii s 833 muži a ženami ve věku 18-85 let

(průměrný věk mužů 56,4 roku; průměrný věk žen 53,5 roku), kteří byli léčeni perorálně podávaným

prednisonem (dávky > 7,5 mg/den) nebo jeho ekvivalentem. Pacienti byli rozděleni podle délky trvání

léčby glukokortikoidy před randomizací (≤ 3 měsíce versus > 3 měsíce). Studie trvala 1 rok. Pacienti

byli randomizováni buď k léčbě kyselinou zoledronovou jedinou infuzí 5 mg nebo k léčbě perorálním

risedronátem v dávce 5 mg jednou denně po dobu jednoho roku. Všichni účastníci dostávali 1000 mg

elementárního vápníku a 400-1000 IU vitaminu D denně. Účinnost byla založena na průkazu non-

inferiority v porovnání s risedronátem ve smyslu percentuální změny v BMD bederní páteře mezi

hodnotou ve 12. měsíci a výchozí hodnotou v rámci preventivní a léčené podskupiny. Většina pacientů

pokračovala během 1 roku trvání studie s léčbou glukokortikoidy.

Účinek na denzitu kostní hmoty (BMD)

Zvýšení BMD v obratlích bederní páteře a krčku femuru bylo ve 12. měsíci signifikantně vyšší ve

skupině léčené kyselinou zoledronovou ve srovnání se skupinou léčenou risedronátem (p<0,03 pro

všechna srovnání). V podskupině pacientů, kteří užívali glukokortikosteroidy po dobu delší než

3 měsíce před randomizací, zvýšila kyselina zoledronová BMD bederní páteře o 4,06% oproti 2,71% v

případě risedronátu (střední rozdíl: 1,36%; p<0,001). V podskupině pacientů, kteří užívali

glukokortikoidy po dobu 3 měsíce či méně před randomizací, zvýšila kyselina zoledronová BMD

bederní páteře o 2,60% oproti 0,64% u risedronátu (průměrný rozdíl: 1,96%; p<0,001). Studie nebyla

zaměřena na průkaz snížení počtu klinických zlomenin v porovnání s risedronátem. Ve skupině

pacientů léčených kyselinou zoledronovou se vyskytlo 8 zlomenin oproti 7 zlomeninám ve skupině

pacientů léčených risedronátem (p=0,8055).

Klinická účinnost léčby Pagetovy kostní choroby

Kyselina zoledronová byla studován u pacientů, mužů i žen, starších 30 let s radiograficky prokázanou

primární lehkou až středně těžkou formou Pagetovy kostní choroby (při vstupu do studie odpovídala

pro danou věkovou skupinu střední hodnota hladiny alkalické fosfatázy v séru 2,6-3,0násobku horní

hranice normální hodnoty).

Léčivý přípravek již není registrován

Účinnost jedné infuze 5 mg kyseliny zoledronové v porovnání s perorálním podáváním dávky 30 mg

risedronátu denně po dobu 2 měsíců byla prokázána ve dvou šestiměsíčních srovnávacích studiích. Po

šesti měsících léčby kyselinou zoledronovou bylo dosaženo odpovědi u 96% (169/176) a 89%

(156/176) a normalizace sérové alkalické fosfatázy (SAP) ve srovnání s léčbou risedronátem, kde bylo

odpovědi dosaženo u 74% (127/171) a normalizace SAP u 58% (99/171), (p< 0,001).

Na základě souhrnných údajů získaných při šestiměsíčním sledování byl, ve srovnání s výchozím

stavem, zaznamenán podobný pokles intenzity bolesti a omezení v důsledku bolesti jak při léčbě

kyselinou zoledronovou, tak při léčbě risedronátem.

Pacienti, kteří byli klasifikováni jako reagující na léčbu (respondenti) na konci 6. měsíce základní

studie, se kvalifikovali pro zařazení do prodlouženého sledovacího období. Ze 153 pacientů léčených

kyselinou

zoledronovou

115 pacientů

léčených

risedronátem,

kteří

účastnili

prodlouženého

sledování, si terapeutickou odpověď na léčbu po 3,8 letech následného sledování (střední hodnota

sledování po léčbě) byl podíl pacientů ukončujících prodloužené sledovací období z důvodu potřeby

opakované léčby (klinické rozhodnutí) vyšší pro risedronát (48 pacientů, nebo 41,7 %) ve srovnání

s kyselinou

zoledronovou

(11 pacientů,

nebo

7,2 %).

Průměrná

doba

ukončení

prodlouženého

sledovacího období z důvodu potřeby opakovaného zahájení léčby Pagetovy choroby po iniciálním

podání dávky byla delší pro kyselinu zoledronovou (7,7 roku) než pro risedronát (5,1 roku).

Šest pacientů, kteří dosáhli odpovědi na léčbu 6 měsíců po léčbě kyselinou zoledronovou a později

u nich došlo k relapsu onemocnění během prodlouženého sledovacího období, byli opakovaně léčeni

kyselinou zoledronovou s průměrnou dobou 6,5 roku od zahajovací léčby k opakování léčby. Pět ze

6 pacientů mělo SAP v normálním rozmezí v 6. měsíci (Last Observation Carried Forward analýza

LOCF).

Histologie kostí byla hodnocena u 7 pacientů s Pagetovou kostní chorobou po 6 měsících léčby 5 mg

kyseliny zoledronové. Výsledky biopsie kostí prokázaly normální kvalitu kostí bez známek zhoršené

kostní přestavby a bez známek poruch mineralizace. Tyto výsledky byly konzistentní s biochemickými

markery průkazu normalizace kostní přestavby.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s referenčním léčivým přípravkem obsahujícím kyselinou zoledronovou u všech podskupin pediatrické

populace u Pagetovy kostní choroby, osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem

zlomenin, osteoporózy u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin a prevence klinických zlomenin po

zlomenině celkového proximálního femuru u žen a mužů (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Následující farmakokinetické údaje získané po jednorázové a opakované 5 a 15minutové infuzi 2, 4, 8

a 16 mg kyseliny zoledronové 64 pacientům nebyly závislé na dávce.

Distribuce

Po zahájení infuze kyseliny zoledronové stoupá rychle koncentrace účinné látky v plazmě a dosahuje

vrcholu na konci infuze. Potom následuje rychlý pokles, za 4 hodiny na < 10% vrcholové koncentrace.

Za 24 hodin je v plazmě méně než 1% účinné látky následované prodlouženým obdobím velmi nízké

koncentrace, která nepřesahuje 0,1% vrcholové koncentrace.

Eliminace

Intravenózně aplikovaná kyselina zoledronová je vylučována třífázovým procesem: rychlým

dvojfázovým mizením z krevního oběhu s poločasem t

½α

0,24 a t

½β

1,87 hodin a následnou dlouhou fází

vylučování s terminálním poločasem vylučování t

½γ

146 hodin. Po opakovaném podání léčivé látky

každých 28 dnů nebyla pozorována její akumulace. Charakter úvodních fází (α a β, s hodnotami t

uvedenými výše) patrně vyjadřuje rychlý vstup do kostí a renální exkreci.

Léčivý přípravek již není registrován

Kyselina zoledronová není metabolizována a je vylučována v nezměněné formě ledvinami. Za prvních

24 hodin bylo v moči nalezeno 39 ± 16% podané dávky, zatímco zbývající část je primárně vázána v

kostech. Vychytávání v kostech je časté u všech bisfosfonátů a je pravděpodobně důsledkem

strukturální podobnosti s pyrofosfátem. Doba retence kyseliny zoledronové v kostech je stejně jako u

jiných bisfosfonátů velmi dlouhá. Z kostní tkáně je velmi pomalu uvolňována zpět do oběhu a

vylučována ledvinami. Celková tělesná clearance je 5,04 ± 2,5 l/h, je nezávislá na dávce, pohlaví,

věku, rase a tělesné hmotnosti. Bylo zjištěno, že interindividuální variabilita plazmatické clearance

kyseliny zoledronové byla 36% a intraindividuální variabilita plazmatické clearance kyseliny

zoledronové byla 34%. Prodloužení doby infuze z 5 na 15minut způsobilo pokles koncentrace

kyseliny zoledronové na konci infuze o 30%, ale neovlivnilo AUC plazmatické koncentrace v průběhu

času.

Farmakokinetický(é)/farmakodynamický(é) vztah(y)

Studie interakcí s jinými léčivými přípravky nebyly s kyselinou zoledronovou provedeny. Vzhledem k

tomu, že kyselina zoledronová není u lidí metabolizována a že látka má malou nebo žádnou schopnost

působit přímo a/nebo ireverzibilně jako na metabolismu závislý inhibitor enzymů P450, je

nepravděpodobné, že by kyselina zoledronová snižovala metabolickou clearance látek, které jsou

metabolizovány enzymatickými systémy cytochromu P450. Kyselina zoledronová není silně vázána

na proteiny plazmy (přibližně se váže ze 4355%) a vazebnost není závislá na koncentraci. Z tohoto

důvodu jsou nepravděpodobné interakce vyplývající z vytěsnění léčiv silně se vážících na proteiny

plazmy.

Zvláštní populace (viz bod 4.2)

Porucha funkce ledvin

Ledvinná clearance kyseliny zoledronové korelovala s clearance kreatininu. Ledvinná clearance

představuje 75 ± 33 % clearance kreatininu, která u 64 sledovaných pacientů byla v průměru

84 ± 29 ml/min (rozmezí 22 až 143 ml/min). U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce

ledvin bylo, ve srovnání s pacienty s normální renální funkcí, pozorováno malé zvýšení AUC

(0-24h),

přibližně o 30 % až 40 %, bez akumulace přípravku po opakovaném podání bez ohledu na funkci

ledvin, z čehož lze usoudit, že u lehké (Cl

= 50–80 ml/min) a středně těžké poruchy funkce ledvin až

do clearance kreatininu 35 ml/min není nutná úprava dávky. Podávání přípravku Zoledronic acid Teva

Pharma u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 35 ml/min) je

kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika renálního selhání v této populaci.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Nejvyšší jednorázová intravenózně podaná dávka, při které nedošlo k žádnému úmrtí zvířat, byla pro

myši 10 mg/kg a u potkanů 0,6 mg/kg tělesné hmotnosti. U psů byla jednorázová dávka 1,0 mg/kg

(6násobek doporučené dávky pro člověka), podaná intravenózní infuzí po dobu 15 minut, dobře

tolerována, bez ovlivnění funkce ledvin.

Subchronická a chronická toxicita

Ve studii s potkany bylo zjištěno, že ledvinami byly dobře tolerovány dávky zoledronové kyseliny

0,6 mg/kg (6násobek klinické dávky) podávané intravenózní infuzí po dobu 15 minut, ve třídenních

intervalech (celkem 6 infuzí, aby bylo dosaženo takové kumulativní dávky, která odpovídá AUC

rovnající se 6násobku klinické dávky u člověka). Naproti tomu u psů byly dobře tolerovány dávky

0,25 mg/kg podávané v pěti patnáctiminutových infuzích, v intervalech 2-3 týdnů (kumulativní dávka

zde odpovídala 7násobku klinické dávky u člověka). Ve studiích s parenterálním podáním formou

bolusu dobře tolerované dávky klesaly s přibývající délkou trvání studie: denní dávky 0,2 mg/kg u

potkanů a 0,02 mg/kg u psů byly po dobu 4 týdnů dobře tolerovány, ale po dobu 52 týdnů byly dobře

snášeny pouze dávky 0,01 mg/kg (potkani) a 0,005 mg/kg (psi).

Dlouhodobé opakované podávání při kumulativních expozicích, které dostatečně přesahovaly

maximální zamýšlené lidské expozice, vyvolalo toxické účinky v jiných orgánech, včetně

gastrointestinálního traktu a jater a místa intravenózní aplikace. Klinický význam těchto nálezů není

Léčivý přípravek již není registrován

znám. Nejčastějšími nálezy po opakovaném podání studovaných dávek zvířatům v době růstu bylo,

téměř po všech dávkách, zvýšení primární spongiózy v metafýzách dlouhých kostí. Tyto nálezy

reflektují farmakologické antiresorpční vlastnosti přípravku.

Reprodukční toxicita

Studie teratogenity byly provedeny u dvou druhů zvířat, v obou případech po subkutánním podání. U

potkanů byla teratogenita pozorována po dávkách ≥ 0,2 mg/kg a manifestovala se zevními,

viscerálními a kostními malformacemi. Dystokie byla pozorována po nejnižší dávce (0,01 mg/kg

tělesné hmotnosti) testované na potkanech. U králíků nebyly pozorovány žádné teratogenní nebo

embryo/fetální účinky, ačkoliv toxicita pro matku byla zřetelná po dávce 0,1 mg/kg vzhledem k

poklesu hladiny kalcia v séru.

Mutagenní a karcinogenní potenciál

V provedených testech mutagenity a karcinogenity nebyl pro kyselinu zoledronovou prokázán žádný

mutagenní ani kancerogenní potenciál.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol

Natrium-citrát

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí přijít do styku s žádným roztokem, který obsahuje kalcium. Nesmí být

mísen nebo intravenózně podán s žádnými jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

18 měsíců

Po otevření: Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C a

25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

nemá být doba delší než 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání po prvním otevření léčivého přípravku, viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsahbalení

Plastová

(cyklický olefinický kopolymer) lahvička

s chlorbutyl/butylovou pryžovou zátkou a

hliníkovým uzávěrem s fialovým plastovým odtrhovacím diskem.

Jedna lahvička obsahuje 100 ml roztoku.

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma je dodáván v baleních obsahujících 1 lahvičku nebo ve

vícečetných baleních obsahujících 5 (5 x 1) nebo 10 (10 x 1) lahviček.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Léčivý přípravek již není registrován

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Pouze pro jednorázové podání.

Smí být použit pouze čirý, bezbarvý roztok bez částic.

Pokud je roztok uchováván v chladničce, musí se před použitím předem vyjmout, aby před aplikací

dosáhl pokojové teploty. Během přípravy infuze musí být dodržen aseptický postup.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

souladu

místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/12/772/001

EU/1/12/772/002

EU/1/12/772/005

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 16. srpna 2012

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuzní roztok ve vacích

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden vak obsahuje acidum zoledronicum 5 mg (jako acidum zoledronicum monohydricum).

Jeden

roztoku

obsahuje

acidum

zoledronicum

0,05 mg

(jako

acidum

zoledronicum

monohydricum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok.

Čirý a bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy

u žen po menopauze

u dospělých mužů

u nichž je zvýšené riziko vzniku zlomenin, včetně pacientů s nedávnou zlomeninou celkového

proximálního femuru po minimálním traumatu.

Léčba osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy

u postmenopauzálních žen

u dospělých mužů

se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin.

Léčba Pagetovy kostní choroby u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Před podáním přípravku Zoledronic acid Teva Pharma musí být pacienti dostatečně hydratováni. Toto

je zvlášť důležité u starších pacientů (≥ 65 let) a u pacientů, kteří užívají diuretika.

Při podávání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma se doporučuje podávat adekvátní dávku kalcia a

vitaminu D.

Osteoporóza

Doporučená dávka k léčbě postmenopauzální osteoporózy, osteoporózy u mužů a léčbě osteoporózy

spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy je jednorázová intravenózní infuze 5 mg

přípravku Zoledronic acid Teva Pharma, která se podává jednou za rok.

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování v

léčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 nebo více letech léčby.

Léčivý přípravek již není registrován

U pacientů s nedávnou zlomeninou celkového proximálního femuru po minimálním traumatu se

doporučuje podávat infuzi kyseliny zoledronové nejméně za dva týdny po zhojení zlomeniny (viz bod

5.1). U pacientů s nedávnou zlomeninou celkového proximálního femuru po minimálním traumatu se

doporučuje před první infuzí kyseliny zoledronové podat nárazovou dávku 50 000 až 125 000 IU

vitaminu D perorálně nebo intramuskulárně.

Pagetova choroba

K léčbě Pagetovy choroby smějí přípravek Zoledronic acid Teva Pharma předepisovat pouze lékaři,

kteří mají zkušenosti s léčbou Pagetovy kostní choroby. Doporučená dávka je jednorázová

intravenózní infuze 5 mg přípravku Zoledronic acid Teva Pharma. Navíc se důrazně doporučuje, aby

pacienti s Pagetovou kostní chorobou dostávali po dobu nejméně 10 dnů po aplikaci přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma adekvátní doplňkovou dávku kalcia odpovídající alespoň 500 mg

elementárního kalcia 2x denně (viz bod 4.4).

Opakování léčby Pagetovy kostní choroby: Po zahajovací léčbě Pagetovy kostní choroby přípravkem

Zoledronic acid Teva Pharma bylo u pacientů odpovídajících na léčbu pozorováno prodloužené

období remise. Opakování léčby spočívá v dodatečné intravenózní infuzi 5 mg přípravku Zoledronic

acid Teva Pharma po 1 roce od zahajovací léčby nebo později u pacientů s relapsem. O opakování

léčby Pagetovy kostní choroby jsou dostupné omezené údaje (viz bod 5.1).

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Přípravek

Zoledronic

acid

Teva

Pharma

kontraindikován

pacientů

clearance

kreatininu

< 35 ml/min (viz body 4.3 a 4.4).

U pacientů s clearance kreatininu ≥ 35 ml/min není nutná úprava dávkování.

Pacienti s poruchou funkce jater

Není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Starší pacienti (≥ 65 let)

Úprava dávkování není u těchto pacientů nutná, protože biologická dostupnost, distribuce a eliminace

se u starších a mladších pacientů neliší.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Zoledronic acid Teva Pharma u dětí a dospívajících ve věku do 18 let

nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Intravenózní podání.

Zoledronic acid Teva Pharma se aplikuje intravenózně pomocí infuzního setu a podává se pomalu při

konstantní rychlosti infuze. Infuze nesmí trvat kratší dobu než 15 minut. Informace o infuzi přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma viz bod 6.6.

Pacientům léčeným přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma má být k dipozici přibalová informace a

pacientská informační karta.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na kterékoli bisfosfonáty nebo kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s hypokalcemií (viz bod 4.4).

Těžká porucha funkce ledvin s clearance kreatininu < 35 ml/min (viz bod 4.4).

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

Léčivý přípravek již není registrován

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Funkce ledvin

Použití přípravku Zoledronic acid Teva Pharma pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu < 35 ml/min) je kontraindikováno z důvodu zvýšeného zvýšenému rizika renálního selhání

v této populaci.

Po podání přípravku zoledronic acid byly pozorovány poruchy funkce ledvin (viz bod 4.8), a to

zejména u pacientů s již dříve zjištěnou renální dysfunkcí nebo jinými riziky včetně pokročilého věku,

současného podávání nefrotoxických léčivých přípravků, současné diuretické léčby (viz bod 4.5),

nebo dehydratace, ke které došlo po podání kyseliny zoledronové. Zhoršení funkce ledvin bylo

u pacientů zaznamenáno po jediném podání. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo s některým z

rizikových faktorů popsaných výše bylo vzácně popsáno selhání ledvin vyžadující dialýzu, nebo které

vedlo k úmrtí.

Ke snížení rizika renálních nežádoucích účinků má být zvážena následující opatření:

Před každým podáním přípravku Zoledronic acid Teva Pharma má být vyhodnocena clearance

kreatininu na základě aktuální tělesné hmotnosti za použití rovnice Cockcroft-Gault.

Dočasné zvýšení sérového kreatininu může být výraznější u pacientů s již dříve přítomnou

poruchou funkce ledvin.

U rizikových pacientů má být zváženo sledování sérového kreatininu.

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma má být používán s opatrností (viz bod 4.5) při

současném podávání s jinými léčivými přípravky, které mohou ovlivnit funkci ledvin.

Pacienti, zejména starší pacienti s diuretickou léčbou, mají být před podáním přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma přiměřeně hydratováni.

Jednotlivá dávka přípravku Zoledronic acid Teva Pharma nemá být vyšší než 5 mg a infuze má

trvat nejméně 15 minut (viz bod 4.2).

Hypokalcemie

Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma musí být existující hypokalcemie

upravena podáváním adekvátní dávky kalcia a vitaminu D (viz bod 4.3). Jiné poruchy metabolismu

minerálů musí být také účinně léčeny (např. nedostatečnost příštítných tělísek, intestinální

malabsorpce kalcia). Lékaři mají zvážit klinické sledování těchto pacientů.

Pagetova kostní choroba je charakterizována zvýšenou přestavbou kostí. V důsledku rychlého nástupu

účinku léčby kyselinou zoledronovou na přestavbu kostí může během prvních 10 dnů po infuzi

přípravku Zoledronic acid Teva Pharma vzniknout přechodná, občas symptomatická hypokalcemie

(viz bod 4.8).

Při léčbě přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma se doporučuje podávat adekvátní dávku kalcia a

vitaminu D. Důrazně se doporučuje, aby u pacientů s Pagetovou chorobou bylo po dobu nejméně

10 dnů po aplikaci přípravku Zoledronic acid Teva Pharma zajištěno podávání doplňkové dávky kalcia

odpovídající nejméně 500 mg elementárního kalcia 2x denně (viz bod 4.2).

Pacienti mají být informováni o symptomech hypokalcemie a během rizikového období mají být

adekvátně klinicky sledováni. U pacientů s Pagetovou chorobou se před podáním infuze přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma doporučuje změřit hladinu kalcia v séru.

U pacientů používajících bisfosfonáty, včetně kyseliny zoledronové, byly občas hlášeny silné a občas

až zneschopňující bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů (viz bod 4.8).

Osteonekróza čelisti (OČ)

pacientů s osteoporózou, kteří užívají přípravek Zoledronic acid Teva Pharma, byla

v postmarketingovém období hlášena OČ (viz bod 4.8).

pacientů s

nehojícími se lézemi měkkých tkání v

ústech má být zahájení léčby nebo nového cyklu

Léčivý přípravek již není registrován

léčby odloženo. Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma u

pacientů

s konkomitantními rizikovými faktory je doporučené vyšetření chrupu s

preventivním ošetřením a

individuálním vyhodnocením poměru prospěchu-rizika.

Při vyhodnocení rizika vzniku OČ musí být u

pacienta zvažovány následující okolnosti:

Potence léčivého přípravku, který inhibuje resorpci kostí (vyšší riziko pro vysoce účinné

složky), cesta podání (vyšší riziko pro parenterální podání) a kumulativní dávku terapie

resorpce kostí.

Zhoubný nádor, komorbidity (např. anémie, koagulopatie, infekce), kouření.

Konkomitantní terapie: kortikosteroidy, chemoterapie, inhibitory angiogeneze, radioterapie

hlavy a krku.

Špatná ústní hygiena, onemocnění okostice, špatně padnoucí zubní protéza, zubní onemocnění v

anamnéze, invazivní stomatologické procedury, např. extrakce zubů.

Všichni pacienti mají být vyzváni, aby udržovali dobrou ústní hygienu, absolvovali rutinní vyšetření

chrupu a okamžitě hlásili jakékoli příznaky v

ústech, jako je kývání zubů, bolest nebo otoky, nehojící

se vředy nebo výtok během léčby kyselinou zoledronovou. Během léčby mají být invazivní

stomatologická ošetření prováděna s

opatrností při nastávající léčbě kyselinou zoledronovou.

Plán léčby pacientů s OČ má být navržen v úzké spolupráci mezi ošetřujícím lékařem a stomatologem

nebo stomatochirurgem s odbornou znalostí OČ., Dokud se stav nezlepší a pokud možno nevymizí

příspívající rizikové faktory, má být zváženo dočasné přerušení léčby kyselinou zoledronovou.

Osteonekróza zevního zvukovodu

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byla hlášena osteonekróza zevního zvukovodu, zejména při

dlouhodobém podávání. Mezi možné rizikové faktory osteonekrózy zevního zvukovodu patří

používání steroidů a chemoterapie a/nebo lokální rizikové faktory, jako například infekce nebo

trauma. Možnost vzniku osteonekrózy zevního zvukovodu je třeba zvážit u pacientů léčených

bisfosfonáty, kteří mají ušní symptomy včetně chronických infekcí ucha.

Atypické zlomeniny femuru

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny

femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé

zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až

do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu

nebo bez souvislosti s traumatem a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo

třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny

(neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až

měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je

nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i

kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých

je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení

léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle

nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na

možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Obecně

Incidence výskytu symptomů vyskytujících se během prvních tří dnů po podání přípravku Zoledronic

acid Teva Pharma může být omezena podáním paracetamolu nebo ibuprofenu bezprostředně po

podání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma.

Pro onkologické indikace jsou k dispozici jiné přípravky obsahující kyselinu zoledronovou jako

léčivou látku. Pacienti léčení přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma nemají být zároveň léčeni

takovými přípravky ani žádným jiným bisfofonátem vzhledem k tomu, že účinek kombinace těchto

Léčivý přípravek již není registrován

přípravků není znám.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100 ml, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí s jinými léčivými přípravky nebyly provedeny. Kyselina zoledronová není systémově

metabolizována a

in vitro

neovlivňuje enzymy lidského cytochromu P450 (viz bod 5.2). Kyselina

zoledronová není silně vázána na proteiny plazmy (váže se přibližně ze 43-55%), proto nejsou

pravděpodobné interakce vyplývající z vytěsnění léků, které se silně váží na plazmatické bílkoviny.

Kyselina zoledronová se vylučuje ledvinami, proto se při aplikaci přípravku Zoledronic acid Teva

Pharma současně s léky, které mohou významně ovlivňovat funkci ledvin (např. aminoglykosidy nebo

diuretika, která mohou působit dehydrataci), doporučuje zvýšená opatrnost (viz bod 4.4).

U pacientů s poruchou funkce ledvin může dojít ke zvýšení systémové expozice současně podávaným

léčivým přípravkům, které jsou primárně vylučovány ledvinami.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Podávání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma se u žen ve fertilním věku nedoporučuje.

Těhotenství

Zoledronic acid Teva Pharma je kontraindikován během těhotenství (viz bod 4.3). Adekvátní údaje o

podávání kyseliny zoledronové těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu včetně malformací (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Kojení

Zoledronic acid Teva Pharma je kontraindikován během kojení (viz bod 4.3). Není známo, zda se

kyselina zoledronová vylučuje do lidského mateřského mléka.

Fertilita

Kyselina zoledronová byla hodnocena za účelem studia potenciálních nežádoucích účinků na fertilitu

parentální a F1 generace u potkanů. Došlo k výrazným farmakologickým účinkům, které

pravděpodobně souvisejí s inhibicí mobilizace skeletálního vápníku způsobenou touto látkou, což

vedlo k periparturientální hypokalcemii (která patří ke skupinovým účinkům bisfosfonátů), k

dystokiím a předčasnému ukončení studie.

Tyto výsledky tudíž nedovolily určit jednoznačný účinek

přípravku Zoledronic acid Teva Pharma

na fertilitu lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nežádoucí účinky, jako například závratě, mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Celkové procento pacientů, kteří měli nežádoucí účinky po podání kyseliny zoledronové, bylo 44,7%

po první infuzi, 16,7% po druhé a 10,2% po třetí infuzi. Výskyt jednotlivých nežádoucích účinků po

první infuzi byl: pyrexie (17,1%), myalgie (7,8%), onemocnění podobné chřipce (6,7%), artralgie

(4,8%) a bolest hlavy (5,1%). Výskyt těchto účinků se výrazně snížil po následných ročních dávkách

kyseliny zoledronové. Většina těchto účinků se objevila během prvních tří dnů po aplikaci kyseliny

zoledronové. Většina těchto účinků byla mírná až středně závažná a vymizela do tří dnů od jejich

vzniku. V menší studii, kde byla podávána níže uvedená profylaktická léčba, bylo procento pacientů s

nežádoucími účinky po podání dávky nižší (19,5% po první, 10,4% po druhé, 10,7% po třetí infuzi).

Léčivý přípravek již není registrován

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky v tabulce 1 jsou uvedené podle MedDRA klasifikace tříd orgánových systémů a

kategorií četností. Kategorie četností jsou definovány za použití následujících pravidel: velmi časté

(≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000),

velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Infekce a infestace

Méně časté

Chřipka, nazofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

Anemie

Poruchy imunitního systému

Není známo**

Hypersenzitivní reakce včetně vzácných

případů bronchokonstrikce, kopřivky a

angioedému a velmi vzácné případy

anafylaktické reakce/šoku

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypokalcemie*

Méně časté

Snížená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nespavost

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy, závratě

Méně časté

Letargie, parestezie, somnolence, třes,

synkopa, dysgeuzie

Poruchy oka

Časté

Oční hyperemie

Méně časté

Konjunktivitida, bolest oka

Vzácné

Uveitida, episkleritida, iritida

Není známo**

Skleritida a paroftalmie

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Vertigo

Srdeční poruchy

Časté

Fibrilace síní

Méně časté

Palpitace

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, návaly horka

Není známo**

Hypotenze (u některých pacientů byly

přítomné rizikové faktory)

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Kašel, dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, zvracení, průjem

Méně časté

Dyspepsie, bolesti v nadbřišku, bolesti

břicha, gastroezofageální reflux, zácpa,

sucho v ústech, ezofagitida, bolesti zubů,

gastritida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Vyrážka, hyperhidróza, pruritus, erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

Myalgie, artralgie, bolesti kostí, bolesti

zad, bolesti končetin

Méně časté

Bolesti krku, muskuloskeletální ztuhlost,

otoky kloubů, svalové křeče, bolesti

ramen, muskuloskeletální bolest

hrudníku, muskuloskeletální bolest,

ztuhlost svalů, artritida, svalová slabost

Vzácné

Atypické subtrochanterické a diafyzární

zlomeniny femuru† (skupinový

nežádoucí účinek bisfosfonátů)

Velmi vzácné

Osteonekróza zevního zvukovodu†

(skupinový nežádoucí účinek

Léčivý přípravek již není registrován

bisfosfonátů)

Není známo**

Osteonekróza čelisti (viz body 4.4 a 4.8

Skupinové účinky).

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Zvýšená hladina kreatininu v krvi,

polakisurie, proteinurie

Není známo**

Porucha funkce ledvin. Vzácné případy

selhání ledvin vyžadující dialýzu a

vzácné případy končící úmrtím byly

hlášeny u pacientů s preexistující renální

dysfunkcí nebo jinými rizikovými

faktory jako je pokročilý věk, současně

podávané nefrotoxické léčivé přípravky,

současná diuretická terapie nebo

dehydratace v období po infuzi (viz

body 4.4 a 4.8 Skupinové účinky)

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Pyrexie

Časté

Onemocnění podobné chřipce, zimnice,

únava, astenie, bolesti, malátnost, reakce

v místě aplikace infuze

Méně časté

Periferní otoky, žízeň, reakce akutní

fáze, bolest hrudníku jiného než

srdečního původu

Není známo**

Sekundární dehydratace následující po

příznacích jako je horečka, zvracení a

průjem po podání dávky

Vyšetření

Časté

Zvýšená hladina Creaktivního proteinu

Méně časté

Snížená hladina kalcia v krvi

Pozorováno u pacientů, kteří současně užívali glukokortikoidy.

* Časté pouze u Pagetovy kostní choroby.

** Založeno na hlášeních po uvedení přípravku na trh. Četnost na základě dostupných údajů není možné stanovit.

† Zjištěno po uvedení přípravku na trh.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Fibrilace síní

Ve studii HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT) (viz bod 5.1) byla celková incidence výskytu

fibrilace síní 2,5% (96 z 3862) ve skupině pacientů léčených kyselinou zoledronovou a 1,9% ve

skupině s placebem (75 z 3852). Podíl závažných nežádoucích účinků fibrilace síní byl vyšší u

pacientů léčených kyselinou zoledronovou (1,3 %) (51 z 3862) oproti skupině pacientů s placebem

(0,6%) (22 z 3852). Mechanismus zvýšeného výskytu atriálních fibrilací není znám. Ve studiích

osteoporózy (PFT, HORIZON - Recurrent Fracture Trial [RFT]) byla souhrnná incidence fibrilace síní

mezi kyselinou zoledronovou (2,6%) a placebem (2,1 %) srovnatelná. Souhrnná incidence závažných

nežádoucích účinků fibrilace síní byla 1,3% ve skupině s kyselinou zoledronovou a 0,8% ve skupině s

placebem.

Skupinové účinky:

Porucha funkce ledvin

Kyselina zoledronová byla spojována s poruchou funkce ledvin, která se projevila jako zhoršení

ledvinných funkcí (tzn. zvýšený sérový kreatinin) a ve vzácných případech akutním selháním ledvin.

Porucha funkce ledvin bylo pozorováno po aplikaci kyseliny zoledronové především u pacientů s již

existující dysfunkcí ledvin nebo dalšími rizikovými faktory (např. pokročilý věk, pacienti s

onkologickým onemocněním podstupující chemoterapii, pacienti se současně podávanými

neurotoxickými léčivými přípravky, současnou diuretickou léčbou, těžkou dehydratací), z nichž

většina dostávala dávku 4 mg každé 3-4 týdny, bylo to však pozorováno také u pacientů po

jednorázovém podání.

Léčivý přípravek již není registrován

V klinických studiích s osteoporózou byly po dobu tří let změny clearance kreatininu (změřeno jednou

za rok před podáním dávky) a výskyt renálního selhání nebo zhoršení funkce ledvin u léčebných

skupin s kyselinou zoledronovou a placebem srovnatelné. Bylo pozorováno přechodné desetidenní

zvýšení kreatininu v séru u 1,8% pacientů léčených kyselinou zoledronovou oproti 0,8% pacientů,

kterým bylo podáváno placebo.

Hypokalcemie

V klinických studiích s osteoporózou mělo následně po kyseliny zoledronové přibližně 0,2% pacientů

nápadný pokles sérové hladiny kalcia (méně než 1,87 mmol/l). Nebyly však pozorovány žádné

symptomatické případy hypokalcemie.

V klinické studii Pagetovy kostní choroby byla pozorována symptomatická hypokalcemie přibližně u

1 % pacientů, u všech těchto pacientů byl jejich stav upraven.

V rozsáhlé klinické studii prokázala laboratorní vyšetření přechodné asymptomatické snížení hladiny

kalcia oproti normálním hodnotám (méně než 2,10 mmol/l) u 2,3 % pacientů léčených kyselinou

zoledronovou, zatímco ve studiích Pagetovy choroby byly tyto hodnoty zjištěny u 21% pacientů

používajících kyselinu zoledronovou. Četnost výskytu hypokalcemie byla po dalších infuzích mnohem

nižší.

Všem pacientům byly podávány adekvátní dávky vitaminu D a kalcia ve studii u postmenopauzální

osteoporózy, ve studii prevence klinických zlomenin po zlomenině celkového proximálního femuru a

ve studii s Pagetovou kostní chorobou (viz také bod 4.2). Ve studii prevence klinických zlomenin po

nedávné zlomenině celkového proximálního femuru nebyly hladiny vitaminu D rutinně stanovovány,

ale většina pacientů dostala před podáním kyseliny zoledronové nárazovou dávku vitaminu D (viz bod

4.2).

Lokální reakce

V rozsáhlé klinické studii byly po podání kyseliny zoledronové hlášeny lokální reakce v místě

aplikace (0,7%) jako zčervenání, otok a/nebo bolest.

Osteonekróza čelisti

Převážně u pacientů se zhoubnými nádory léčených léčivými přípravky inhibujícími resorpci kostí,

včetně kyseliny zoledronové, byly hlášeny případy osteonekrózy čelisti (viz bod 4.4). V rozsáhlé

klinické studii, do které bylo zahrnuto 7736 pacientů, byla hlášena osteonekróza čelisti u jednoho

pacienta léčeného kyselinou zoledronovou a jednoho pacienta léčeného placebem. Po uvedení

přípravku na trh byly pro přípravek Zoledronic acid Teva Pharma hlášeny případy osteonekrózy

čelisti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Klinické zkušenosti s akutním předávkováním jsou omezené. Pacienti, kteří dostávali vyšší dávky, než

je dávka doporučená, musí být pečlivě sledováni. Při předávkování s následnou klinicky signifikantní

hypokalcemií je možné dosáhnout nápravy perorálním podáním kalcia a/ nebo intravenózní infuzí

kalcium-glukonátu.

Léčivý přípravek již není registrován

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii nemocí kostí: bisfosfonáty, ATC kód: M05BA08

Mechanismus účinku

Kyselina zoledronová patří do skupiny bisfosfonátů, které obsahují dusík, a působí především v

kostech. Je to inhibitor osteoklasty vyvolané resorpce kostí.

Farmakodynamické účinky

Selektivní působení bisfosfonátů na kost je založené na jejich vysoké afinitě k mineralizované kosti.

Hlavním molekulárním cílem kyseliny zoledronové v osteoklastech je enzym

farnesylpyrofosfátsyntáza. Dlouhé působení kyseliny zoledronové lze přičíst její vysoké vazebné

afinitě k aktivnímu místu farnesylpyrofosfátsyntázy (FPP) a její vysoké vazebné afinitě ke kostnímu

minerálu.

Léčba kyselinou zoledronovou rychle snížila míru kostního obratu ze zvýšených postmenopauzálních

hladin, přičemž markery resorpce dosáhly minima za 7 dní a markery novotvorby za 12 týdnů. Poté se

kostní markery stabilizovaly na premenopauzálních hodnotách. Při opakovaném dávkování jednou za

rok nedošlo k progresivnímu snížení markerů kostního obratu.

Klinická účinnost léčby postmenopauzální osteoporózy (PFT)

Účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové v dávkování 5 mg jednou ročně ve 3 po sobě

následujících letech byla prokázána u žen v postmenopauze (7 736 žen ve věku 65-89 let) buď s:

denzitou kostní hmoty krčku femuru (BMD) s T-skóre ≤ –1,5 a se současně nejméně dvěma mírnými

nebo jednou středně závažnou vertebrální zlomeninou (zlomeninami); nebo BMD T-skóre v krčku

femuru ≤ –2,5 s nebo bez průkazu současné vertebrální zlomeniny (zlomenin). 85% pacientů nikdy

předtím bisfosfonáty nedostávalo. Ženy, u nichž byl sledován výskyt vertebrálních zlomenin,

nedostávaly souběžnou osteoporotickou léčbu, která ale byla přípustná u žen sledovaných s výskytem

zlomeniny celkového proximálního femuru a ostatních klinických zlomenin. Souběžná osteoporotická

léčba zahrnovala: kalcitonin, raloxifen, tamoxifen, hormonální substituční léčbu, tibolon; jiné

bisfosfonáty byly nepřípustné. Všechny ženy dostávaly denně přípravky s 1000 až 1500 mg

elementárního kalcia a 400 až 1200 IU vitaminu D.

Účinek na morfometrické vertebrální zlomeniny

Kyselina zoledronová významně snížila výskyt jedné nebo více nových vertebrálních zlomenin po

dobu tří let, přičemž k signifikantnímu snížení incidence došlo již v prvním roce (viz Tabulka 2).

Tabulka 2

Přehled účinnosti na vertebrální fraktury ve 12., 24. a 36. měsíci

Výsledek

Kyselina

zoledronová

Placebo (%)

Absolutní snížení

výskytu zlomenin v

% (CI)

Relativní

snížení

výskytu

zlomenin v %

(CI)

Nejméně jedna nová

vertebrální zlomenina

(0-1 rok)

2,2 (1,4; 3,1)

60 (43; 72)**

Nejméně jedna nová

vertebrální zlomenina

(0-2 roky)

5,5 (4,4; 6,6)

71 (62; 78)**

Nejméně jedna nová

vertebrální zlomenina

(0-3 roky)

10,9

7,6 (6,3; 9,0)

70 (62; 76)**

Léčivý přípravek již není registrován

** p <0,0001

Ve skupině pacientů ve věku nad 75 let včetně, kteří byli léčeni kyselinou zoledronovou, se snížilo

riziko vertebrálních zlomenin ve skupině o 60% oproti skupině s placebem (p<0,0001).

Účinek na zlomeniny celkového proximálního femuru

Kyselina zoledronová prokázala konzistentní účinek po dobu 3 let, jehož výsledkem bylo 41% snížení

rizika zlomeniny celkového proximálního femuru (95% CI, 17% až 58%). Výskyt zlomenin celkového

proximálního femuru byl 1,44% u pacientek léčených kyselinou zoledronová oproti 2,49% u pacientek

léčených placebem. Riziko bylo sníženo o 51% u pacientů, kteří nepoužívali bisfosfonáty a o 42% u

pacientů, kterým byla povolena souběžná osteoporotická léčba.

Účinek na ostatní klinické zlomeniny

Všechny klinické zlomeniny byly ověřeny na základě radiografických a/nebo klinických průkazů.

Přehled výsledků je uveden v Tabulce 3.

Tabulka 3

Porovnání výskytu klíčových klinických zlomenin během 3 let

Výsledek

Kyselina

zoledronová

(N=3875)

míra

výskytu (%)

Placebo

(N=3861)

míra

výskytu

Absolutní snížení

výskytu zlomenin v

(CI)

Relativní snížení

výskytu zlomenin

v % (CI)

Jakákoliv

klinická

zlomenina

12,8

4,4 (3,0; 5,8)

33 (23; 42)**

Klinická

vertebrální

zlomenina (2)

2,1 (1,5; 2,7)

77 (63; 86)**

Nevertebrální zlomenina (1)

10,7

2,7 (1,4; 4,0)

25 (13; 36)*

*p <0,001, **p <0,0001

(1) Vyjma zlomenin prstů na rukou, na nohou a zlomenin v obličeji

(2) Včetně hrudních a bederních klinických vertebrálních zlomenin

Účinek na denzitu kostní hmoty (BMD)

Kyselina zoledronová významně zvýšila BMD v oblasti bederní páteře, celkového proximálního

femuru a distální části radia oproti léčbě placebem ve všech časových bodech studie (6., 12., 24. a

36. měsíci). Za 3 roky došlo následkem léčby kyselinou zoledronovou ve srovnání s placebem ke

zvýšení BMD v bederní páteři o 6,7%, v celkovém proximálním femuru o 6,0%, v krčku femuru o

5,1% a v distální části radia o 3,2%.

Histologie kosti

Bioptické vzorky kosti byly získány ze hřebenu kosti kyčelní 1 rok po třetí jednoroční dávce u

152 postmenopauzálních pacientek s osteoporózou léčených kyselinou zoledronovou (N=82) nebo

placebem (N=70). Histomorfometrická analýza ukázala 63% snížení kostního obratu. Osteomalacie,

fibróza kostní dřeně ani tvorba pletivové kosti nebyly u pacientek léčených kyselinou zoledronovou

zjištěny. Stopy tetracyklinu byly detekovány až na jedinou výjimku ve všech 82 bioptických vzorcích

u pacientek s kyselinou zoledronovou. Analýza provedená mikropočítačovou tomografií (μCT)

prokázala zvýšení objemu trabekulární kosti a zachování struktury trabekulární kosti u pacientek

léčených kyselinou zoledronovou oproti placebu.

Markery kostního obratu

Kostní izoenzym alkalické fosfatázy (bone specific alkaline phosphatase - BSAP), sérový

N-terminální propeptid kolagenu I (P1NP) a sérový beta-C-telopeptid (b-CTx) byly hodnoceny během

studie v pravidelných intervalech u podskupin, do kterých bylo zařazeno 517 až 1246 pacientek. Ve

12. měsíci léčba jednoroční dávky kyseliny zoledronové 5 mg dosáhla významného snížení BSAP o

30% v porovnání s výchozími hodnotami, ve 36. měsíci se snížení udrželo na 28% pod výchozími

hodnotami. Ve 12. měsíci byl P1NP významně snížen o 61% pod výchozími hodnotami a ve

Léčivý přípravek již není registrován

36. měsíci se snížení udrželo na 52% pod výchozími hodnotami. Ve 12. měsíci byl b-CTx významně

snížen o 61% pod výchozími hodnotami a ve 36. měsíci se snížení udrželo na 55% pod výchozími

hodnotami. Během tohoto celého období byly markery kostního obratu koncem každého roku na

premenopauzální hodnotě. Opakování dávky nevedlo k dalšímu snížení markerů kostního obratu.

Účinek na tělesnou výšku

Ve tříleté studii osteoporózy byla jednou za rok změřena výška použitím stadiometru. Ve skupině

s kyselinou zoledronovou byla ztráta výšky přibližně o 2,5 mm menší oproti placebu (95% CI:

1,6 mm, 3,5 mm) [p<0,0001].

Doba pracovní neschopnosti

Kyselina zoledronová v porovnání s placebem signifikantně snížila průměrný počet dní omezené

aktivity o 17,9 dnů a dobu strávenou na lůžku kvůli bolestem zad o 11,3 dnů a signifikantně snížila

průměrnou dobu omezené aktivity kvůli zlomeninám o 2,9 dnů a dobu strávenou na lůžku kvůli

zlomeninám o 0,5 dne (celkem p<0,01).

Klinická účinnost v léčbě osteoporózy u pacientů se zvýšeným rizikem zlomenin po nedávné

zlomenině celkového proximálního femuru (RFT)

Incidence klinických zlomenin, zahrnující zlomeniny vertebrální, nevertebrální a zlomeniny celkového

proximálního femuru, byla hodnocena u 2 127 mužů a žen ve věku 50-95 let (průměrný věk 74,5 roků)

s nedávnou (do 90 dnů) zlomeninou celkového proximálního femuru po nepřiměřeně malém úrazu,

kteří byli sledováni v průměru po dobu 2 let, kdy byli léčeni kyselinou zoledronovou . Přibližně 42 %

pacientů mělo T-skóre BMD v krčku femuru pod –2,5 a přibližně 45 % nad –2,5. Kyselina

zoledronová byla podávána jednou za rok až do doby, kdy byly nejméně u 211 pacientů potvrzeny

klinické zlomeniny. Hladiny vitaminu D nebyly rutinně stanovovány, ale většině pacientů byla podána

nárazová dávku vitaminu D (50 000 až 125 000 UI perorálně nebo intramuskulárně) 2 týdny před

infuzí. Všichni účastníci byli suplementováni 1 000 až 1 500 mg elementárního kalcia a 800 až

1 200 UI vitaminu D denně. U 95 % pacientů byla infuze podána po dvou nebo více týdnech po

reparaci zlomeniny celkového proximálního femuru, přičemž medián doby podání infuze byl přibližně

6 týdnů po reparaci zlomeniny celkového proximálního femuru. Primárním parametrem účinnosti byla

incidence klinických zlomenin v průběhu trvání studie.

Účinek na všechny klinické zlomeniny

Incidence klíčových ukazatelů rizika klinických zlomenin je uvedena v Tabulce 4.

Tabulka 4

Porovnání výskytu klíčových klinických zlomenin mezi léčebnými rameny

Výsledek

Kyselina

zoledronová

(N=1 065)

míra výskytu

Placebo

(N=1

062) míra

výskytu

Absolutní snížení

výskytu zlomenin v

(CI)

Relativní snížení

rizika výskytu

zlomenin v % (CI)

Jakákoliv klinická zlomenina (1)

13,9

5,3 (2,3; 8,3)

35(16; 50)**

Klinická vertebrální zlomenina

2,1 (0,5; 3,7)

46 (8; 68)*

Nevertebrální zlomenina (1)

10,7

3,1 (1,3; 5,9)

27 (2; 45)*

*p<0,05, **p<0,01

(1) vyjma zlomenin prstů na rukou, na nohou a zlomenin v obličeji

(2) včetně hrudních a bederních klinických vertebrálních zlomenin

Studie nebyla zaměřena na prokázání signifikantního rozdílu ve zlomeninách celkového proximálního

femuru, ale byl pozorován trend snížení nových zlomenin celkového proximálního femuru.

Ve skupině pacientů léčených kyselinou zoledronovou byla celková (zahrnující všechny kauzality)

mortalita 10 % (101 pacientů) oproti 13 % (141 pacientů) v placebo skupině. To odpovídá snížení

Léčivý přípravek již není registrován

rizika celkové mortality o 28 % (p=0,01).

Incidence opožděného hojení zlomeniny celkového proximálního femuru byla srovnatelná mezi

kyselinou zoledronovou (34 [3,2 %]) a placebem (29 [2,7 %]).

Účinek na denzitu kostní hmoty (BMD)

Ve studii HORIZON-RFT léčba kyselinou zoledronovou v porovnání s placebem významně zvýšila

BMD v celé kyčli a krčku femuru ve všech časových intervalech. Za 24 měsíců léčby kyselinou

zoledronovou došlo v porovnání s placebem ke zvýšení BMD v celé kyčli o 5,4 % a v krčku femuru o

3,4 %.

Klinická účinnost u mužů

Do studie HORIZON-RFT bylo randomizováno 508 mužů a u 185 pacientů byla za 24 měsíců

stanovena BMD. Při srovnání s účinky pozorovanými u žen v postmenopauze ve studii

HORIZON-PFT, bylo za 24 měsíců u pacientů léčených kyselinou zoledronovou pozorováno podobné

významné zvýšení BMD o 3,6% v celkovém proximálním femuru. Studie nebyla uspořádána k tomu,

aby prokázala snížení klinických zlomenin u mužů; incidence klinických zlomenin byla 7,5% u mužů

léčených kyselinou zoledronovou oproti 8,7% u mužů používajících placebo.

V jiné studii u mužů (studie CZOL446M2308) byla prokázána noninferiorita kyseliny zoledronové

podávané v infuzi jednou za rok v porovnání s týdně podávaným alendronátem, kde hodnoceným

parametrem byla percentuální změna BMD v bederní páteři oproti výchozí hodnotě po 24 měsících

sledování.

Klinická účinnost v léčbě osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy

Účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové v léčbě a prevenci osteoporózy spojené s dlouhodobou

léčbou systémovými glukokortikoidy byly hodnoceny v randomizované, multicentrické, dvojitě

zaslepené, stratifikované, aktivní léčbou kontrolované studii s 833 muži a ženami ve věku 18-85 let

(průměrný věk mužů 56,4 roku; průměrný věk žen 53,5 roku), kteří byli léčeni perorálně podávaným

prednisonem (dávky > 7,5 mg/den) nebo jeho ekvivalentem. Pacienti byli rozděleni podle délky trvání

léčby glukokortikoidy před randomizací (≤ 3 měsíce versus > 3 měsíce). Studie trvala 1 rok. Pacienti

byli randomizováni buď k léčbě kyselinou zoledronovou jedinou infuzí 5 mg nebo k léčbě perorálním

risedronátem v dávce 5 mg jednou denně po dobu jednoho roku. Všichni účastníci dostávali 1000 mg

elementárního vápníku a 400-1000 IU vitaminu D denně. Účinnost byla založena na průkazu

non-inferiority v porovnání s risedronátem ve smyslu percentuální změny v BMD bederní páteře mezi

hodnotou ve 12. měsíci a výchozí hodnotou v rámci preventivní a léčené podskupiny. Většina pacientů

pokračovala během 1 roku trvání studie s léčbou glukokortikoidy.

Účinek na denzitu kostní hmoty (BMD)

Zvýšení BMD v obratlích bederní páteře a krčku femuru bylo ve 12. měsíci signifikantně vyšší ve

skupině léčené kyselinou zoledronovou ve srovnání se skupinou léčenou risedronátem (p<0,03 pro

všechna srovnání). V podskupině pacientů, kteří užívali glukokortikosteroidy po dobu delší než

3 měsíce před randomizací, zvýšila kyselina zoledronová BMD bederní páteře o 4,06% oproti 2,71% v

případě risedronátu (střední rozdíl: 1,36%; p<0,001). V podskupině pacientů, kteří užívali

glukokortikoidy po dobu 3 měsíce či méně před randomizací, zvýšila kyselina zoledronová BMD

bederní páteře o 2,60% oproti 0,64% u risedronátu (průměrný rozdíl: 1,96%; p<0,001). Studie nebyla

zaměřena na průkaz snížení počtu klinických zlomenin v porovnání s risedronátem. Ve skupině

pacientů léčených kyselinou zoledronovou se vyskytlo 8 zlomenin oproti 7 zlomeninám ve skupině

pacientů léčených risedronátem (p=0,8055).

Klinická účinnost léčby Pagetovy kostní choroby

Kyselina zoledronová byla studován u pacientů, mužů i žen, starších 30let s radiograficky prokázanou

primární lehkou až středně těžkou formou Pagetovy kostní choroby (při vstupu do studie odpovídala

pro danou věkovou skupinu střední hodnota hladiny alkalické fosfatázy v séru 2,6-3,0násobku horní

hranice normální hodnoty).

Léčivý přípravek již není registrován

Účinnost jedné infuze 5 mg kyseliny zoledronové v porovnání s perorálním podáváním dávky 30 mg

risedronátu denně po dobu 2 měsíců byla prokázána ve dvou šestiměsíčních srovnávacích studiích. Po

šesti měsících léčby kyselinou zoledronovou bylo dosaženo odpovědi u 96% (169/176) a 89%

(156/176) a normalizace sérové alkalické fosfatázy (SAP) ve srovnání s léčbou risedronátem, kde bylo

odpovědi dosaženo u 74% (127/171) a normalizace SAP u 58% (99/171), (p<0,001).

Na základě souhrnných údajů získaných při šestiměsíčním sledování byl, ve srovnání s výchozím

stavem, zaznamenán podobný pokles intenzity bolesti a omezení v důsledku bolesti jak při léčbě

kyselinou zoledronovou, tak při léčbě risedronátem.

Pacienti, kteří byli klasifikováni jako reagující na léčbu (respondenti) na konci 6. měsíce základní

studie, se kvalifikovali pro zařazení do prodlouženého sledovacího období. Ze 153 pacientů léčených

kyselinou zoledronovou a 115 pacientů léčených risedronátem, kteří se účastnili prodlouženého

sledování, si terapeutickou odpověď na léčbu po 3,8 letech následného sledování (střední hodnota

sledování po léčbě) byl podíl pacientů ukončujících prodloužené sledovací období z důvodu potřeby

opakované léčby (klinické rozhodnutí) vyšší pro risedronát (48 pacientů, nebo 41,7 %) ve srovnání

s kyselinou zoledronovou (11 pacientů, nebo 7,2 %). Průměrná doba ukončení prodlouženého

sledovacího období z důvodu potřeby opakovaného zahájení léčby Pagetovy choroby po iniciálním

podání dávky byla delší pro kyselinu zoledronovou (7,7 roku) než pro risedronát (5,1 roku).

Šest pacientů, kteří dosáhli odpovědi na léčbu 6 měsíců po léčbě kyselinou zoledronovou a později

u nich došlo k relapsu onemocnění během prodlouženého sledovacího období, byli opakovaně léčeni

kyselinou zoledronovou s průměrnou dobou 6,5 roku od zahajovací léčby k opakování léčby. Pět ze

6 pacientů mělo SAP v normálním rozmezí v 6. měsíci (Last Observation Carried Forward analýza

LOCF).

Histologie kostí byla hodnocena u 7 pacientů s Pagetovou kostní chorobou po 6 měsících léčby 5 mg

kyseliny zoledronové. Výsledky biopsie kostí prokázaly normální kvalitu kostí bez známek zhoršené

kostní přestavby a bez známek poruch mineralizace. Tyto výsledky byly konzistentní s biochemickými

markery průkazu normalizace kostní přestavby.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s referenčním léčivým přípravkem obsahujícím kyselinou zoledronovou u všech podskupin pediatrické

populace u Pagetovy kostní choroby, osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem

zlomenin, osteoporózy u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin a prevence klinických zlomenin po

zlomenině celkového proximálního femuru u žen a mužů (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Následující farmakokinetické údaje získané po jednorázové a opakované 5 a 15minutové infuzi 2, 4, 8

a 16 mg kyseliny zoledronové 64 pacientům nebyly závislé na dávce.

Distribuce

Po zahájení infuze kyseliny zoledronové stoupá rychle koncentrace účinné látky v plazmě a dosahuje

vrcholu na konci infuze. Potom následuje rychlý pokles, za 4 hodiny na < 10% vrcholové koncentrace.

Za 24 hodin je v plazmě méně než 1% účinné látky následované prodlouženým obdobím velmi nízké

koncentrace, která nepřesahuje 0,1% vrcholové koncentrace.

Eliminace

Intravenózně aplikovaná kyselina zoledronová je vylučována třífázovým procesem: rychlým

dvojfázovým mizením z krevního oběhu s poločasem t

½α

0,24 a t

½β

1,87 hodin a následnou dlouhou

fází vylučování s terminálním poločasem vylučování t

½γ

146 hodin. Po opakovaném podání léčivé

látky každých 28 dnů nebyla pozorována její akumulace. Charakter úvodních fází (α a β, s hodnotami

uvedenými výše) patrně vyjadřuje rychlý vstup do kostí a renální exkreci.

Léčivý přípravek již není registrován

Kyselina zoledronová není metabolizována a je vylučována v nezměněné formě ledvinami. Za prvních

24 hodin bylo v moči nalezeno 39 ± 16% podané dávky, zatímco zbývající část je primárně vázána v

kostech. Vychytávání v kostech je časté u všech bisfosfonátů a je pravděpodobně důsledkem

strukturální podobnosti s pyrofosfátem. Doba retence kyseliny zoledronové v kostech je stejně jako u

jiných bisfosfonátů velmi dlouhá. Z kostní tkáně je velmi pomalu uvolňována zpět do oběhu a

vylučována ledvinami. Celková tělesná clearance je 5,04 ± 2,5 l/h, je nezávislá na dávce, pohlaví,

věku, rase a tělesné hmotnosti. Bylo zjištěno, že interindividuální variabilita plazmatické clearance

kyseliny zoledronové byla 36% a intraindividuální variabilita plazmatické clearance kyseliny

zoledronové byla 34%. Prodloužení doby infuze z 5 na 15 minut způsobilo pokles koncentrace

kyseliny zoledronové na konci infuze o 30%, ale neovlivnilo AUC plazmatické koncentrace v průběhu

času.

Farmakokinetický(é)/farmakodynamický(é) vztah(y)

Studie interakcí s jinými léčivými přípravky nebyly s kyselinou zoledronovou provedeny. Vzhledem k

tomu, že kyselina zoledronová není u lidí metabolizována a že látka má malou nebo žádnou schopnost

působit přímo a/nebo ireverzibilně jako na metabolismu závislý inhibitor enzymů P450, je

nepravděpodobné, že by kyselina zoledronová snižovala metabolickou clearance látek, které jsou

metabolizovány enzymatickými systémy cytochromu P450. Kyselina zoledronová není silně vázána

na proteiny plazmy (přibližně se váže ze 43-55%) a vazebnost není závislá na koncentraci. Z tohoto

důvodu jsou nepravděpodobné interakce vyplývající z vytěsnění léčiv silně se vážících na proteiny

plazmy.

Zvláštní populace (viz bod 4.2)

Porucha funkce ledvin

Ledvinná clearance kyseliny zoledronové korelovala s clearance kreatininu. Ledvinná clearance

představuje 75 ± 33% clearance kreatininu, která u 64 sledovaných pacientů byla v průměru

84 ± 29 ml/min (rozmezí 22 až 143 ml/min). U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce

ledvin bylo, ve srovnání s pacienty s normální renální funkcí, pozorováno malé zvýšení AUC

(0-24h)

přibližně o 30% až 40%, bez akumulace přípravku po opakovaném podání bez ohledu na funkci

ledvin, z čehož lze usoudit, že u lehké (Cl

= 50-80 ml/min) a středně těžké poruchy funkce ledvin až

do clearance kreatininu 35 ml/min není nutná úprava dávky. Podávání přípravku Zoledronic acid Teva

Pharma u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 35 ml/min) je

kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika renálního selhání v této populaci.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Nejvyšší jednorázová intravenózně podaná dávka, při které nedošlo k žádnému úmrtí zvířat, byla pro

myši 10 mg/kg a u potkanů 0,6 mg/kg tělesné hmotnosti. U psů byla jednorázová dávka 1,0 mg/kg

(6násobek doporučené dávky pro člověka), podaná intravenózní infuzí po dobu 15 minut, dobře

tolerována, bez ovlivnění funkce ledvin.

Subchronická a chronická toxicita

Ve studii s potkany bylo zjištěno, že ledvinami byly dobře tolerovány dávky zoledronové kyseliny

0,6 mg/kg (6násobek klinické dávky) podávané intravenózní infuzí po dobu 15 minut, ve třídenních

intervalech (celkem 6 infuzí, aby bylo dosaženo takové kumulativní dávky, která odpovídá AUC

rovnající se 6násobku klinické dávky u člověka). Naproti tomu u psů byly dobře tolerovány dávky

0,25 mg/kg podávané v pěti patnáctiminutových infuzích, v intervalech 2-3 týdnů (kumulativní dávka

zde odpovídala 7násobku klinické dávky u člověka). Ve studiích s parenterálním podáním formou

bolusu dobře tolerované dávky klesaly s přibývající délkou trvání studie: denní dávky 0,2 mg/kg u

potkanů a 0,02 mg/kg u psů byly po dobu 4 týdnů dobře tolerovány, ale po dobu 52 týdnů byly dobře

snášeny pouze dávky 0,01 mg/kg (potkani) a 0,005 mg/kg (psi).

Dlouhodobé opakované podávání při kumulativních expozicích, které dostatečně přesahovaly

maximální zamýšlené lidské expozice, vyvolalo toxické účinky v jiných orgánech, včetně

gastrointestinálního traktu a jater a místa intravenózní aplikace. Klinický význam těchto nálezů není

Léčivý přípravek již není registrován

znám. Nejčastějšími nálezy po opakovaném podání studovaných dávek zvířatům v době růstu bylo,

téměř po všech dávkách, zvýšení primární spongiózy v metafýzách dlouhých kostí. Tyto nálezy

reflektují farmakologické antiresorpční vlastnosti přípravku.

Reprodukční toxicita

Studie teratogenity byly provedeny u dvou druhů zvířat, v obou případech po subkutánním podání. U

potkanů byla teratogenita pozorována po dávkách ≥ 0,2 mg/kg a manifestovala se zevními,

viscerálními a kostními malformacemi. Dystokie byla pozorována po nejnižší dávce (0,01 mg/kg

tělesné hmotnosti) testované na potkanech. U králíků nebyly pozorovány žádné teratogenní nebo

embryo/fetální účinky, ačkoliv toxicita pro matku byla zřetelná po dávce 0,1 mg/kg vzhledem k

poklesu hladiny kalcia v séru.

Mutagenní a karcinogenní potenciál

V provedených testech mutagenity a karcinogenity nebyl pro kyselinu zoledronovou prokázán žádný

mutagenní ani kancerogenní potenciál.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol

Natrium-citrát

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí přijít do styku s žádným roztokem, který obsahuje kalcium. Nesmí být

mísen nebo intravenózně podán s žádnými jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

18 měsíců

Po otevření: Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 2°C – 8°C a

25°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

nemá být doba delší než 24 hodin při teplotě 2°C – 8°C.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Podmínky uchovávání po prvním otevření léčivého přípravku, viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Mnohovrstevné vaky z polyolefin/styreneethylenebutylenátu (SEB) s SFC propylenovým infuzním

portem s pryžovou zátkou a uzávěrem (snap-cap).

Jeden vak obsahuje 100 ml roztoku.

Zoledronic acid Teva Pharma je dodáván ve vícečetných baleních obsahujících 5 (5 x 1) nebo

10 (10 x 1) vaků.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Léčivý přípravek již není registrován

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Pouze pro jednorázové podání.

Smí být použit pouze čirý, bezbarvý roztok bez částic.

Pokud je roztok uchováván v chladničce, musí se před použitím předem vyjmout, aby před aplikací

dosáhl pokojové teploty. Během přípravy infuze musí být dodržen aseptický postup.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

souladu

místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/12/772/003

EU/1/12/772/004

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 16. srpna 2012

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/268179/2015

EMEA/H/C/002437

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Zoledronic acid Teva Pharma

acidum zoledronicum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Zoledronic acid Teva Pharma. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro

humánní léčivé přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko

k vydání rozhodnutí o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Zoledronic acid

Teva Pharma.

Co je Zoledronic acid Teva Pharma?

Zoledronic acid Teva Pharma je infuzní roztok (kapání do žíly), který obsahuje léčivou látku kyselinu

zoledronovou (5 mg).

Zoledronic acid Teva Pharma je „generikum“. Znamená to, že přípravek Zoledronic acid Teva Pharma

je obdobou „referenčního léčivého přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku

Aclasta. Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

K čemu se přípravek Zoledronic acid Teva Pharma používá?

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma se používá k léčbě osteoporózy (onemocnění, které způsobuje

křehkost kostí) u žen po menopauze a u mužů. Používá se u pacientů, u kterých hrozí riziko fraktur

(zlomenin kostí), včetně pacientů, u kterých nedávno došlo při menším úrazu, například při pádu, ke

zlomenině kyčle, a u pacientů, jejichž osteoporóza souvisí s dlouhodobou léčbou glukokortikoidy

(typem steroidu).

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma se používá také u dospělých k léčbě Pagetovy kostní choroby.

Jedná se o onemocnění, při kterém dochází ke změně obvyklého procesu růstu kostí.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Léčivý přípravek již není registrován

Zoledronic acid Teva Pharma

EMA/268179/2015

strana 2/3

Jak se přípravek Zoledronic acid Teva Pharma používá?

Přípravek Zoledronic acid Teva Pharma se podává formou infuze po dobu nejméně 15 minut. Léčbu je

možné u pacientů s osteoporózou opakovat jednou za rok. Pacientům se zlomeninou kyčle by měl být

přípravek Zoledronic acid Teva Pharma podán nejdříve dva týdny po operaci zlomeniny.

V případě Pagetovy choroby se obvykle podává pouze jedna infuze přípravku Zoledronic acid Teva

Pharma, pokud se však u pacienta nemoc znovu objeví, je možné zvážit podání dalších infuzí. Účinek

každé infuze přetrvává po dobu jednoho roku či déle.

Pacienti musejí před léčbou i po ní přijímat dostatek tekutin a měli by dostávat odpovídající doplňkové

dávky vitaminu D a vápníku. Užití paracetamolu nebo ibuprofenu (protizánětlivých léčivých přípravků)

krátce po podání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma může v průběhu tří dnů po infuzi zmírňovat

příznaky, jako je horečka, bolest svalů, příznaky podobné chřipce, bolest kloubů a bolest hlavy. Při

léčbě Pagetovy kostní choroby musí být přípravek Zoledronic acid Teva Pharma podáván pouze

lékařem, který má zkušenosti s léčbou tohoto onemocnění. Pacienti se závažným onemocněním ledvin

by přípravek Zoledronic acid Teva Pharma neměli užívat. Podrobnosti jsou uvedeny v příbalové

informaci.

Jak přípravek Zoledronic acid Teva Pharma působí?

K osteoporóze dochází tehdy, pokud nedorůstá dostatečné množství nové kosti, která by nahradila

přirozeně odbourávanou kostní tkáň. Kosti tak postupně řídnou a stávají se křehčími a zvyšuje se

pravděpodobnost jejich zlomení. U žen je osteoporóza častější po menopauze, kdy klesají hladiny

ženského pohlavního hormonu estrogenu. Osteoporóza se však může vyskytnout u obou pohlaví jako

nežádoucí účinek léčby glukokortikoidy. U Pagetovy choroby se kost odbourává rychleji, a pokud opět

doroste, je slabší než obvykle.

Léčivá látka v přípravku Zoledronic acid Teva Pharma, kyselina zoledronová, patří do skupiny

bisfosfonátů. Blokuje působení osteoklastů, což jsou buňky v těle, které se podílejí na odbourávání

kostní tkáně. To vede k menšímu úbytku kostní tkáně u osteoporózy a k nižší aktivitě Pagetovy

choroby.

Jak byl přípravek Zoledronic acid Teva Pharma zkoumán?

Nebylo nutné provést žádné další studie, neboť přípravek Zoledronic acid Teva Pharma je generikum,

které se podává ve formě infuze a obsahuje stejnou léčivou látku jako referenční léčivý přípravek

Aclasta.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Zoledronic acid Teva Pharma?

Jelikož přípravek Zoledronic acid Teva Pharma je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním

léčivým přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého

přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Zoledronic acid Teva Pharma schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek

Zoledronic acid Teva Pharma je srovnatelný s přípravkem Aclasta. Stanovisko výboru CHMP proto bylo

takové, že stejně jako u přípravku Aclasta přínosy přípravku Zoledronic acid Teva Pharma převyšují

Léčivý přípravek již není registrován

Zoledronic acid Teva Pharma

EMA/268179/2015

strana 3/3

zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Zoledronic acid Teva Pharma bylo uděleno rozhodnutí o

registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Zoledronic acid Teva Pharma byl vypracován plán

řízení rizik. Na základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku

Zoledronic acid Teva Pharma zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by

měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i pacienti.

Další informace o přípravku Zoledronic acid Teva Pharma

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Zoledronic acid Teva Pharma platné v celé

Evropské unii dne 16. srpna 2012.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Zoledronic acid Teva Pharma je k dispozici na internetových

stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Zoledronic acid Teva Pharma naleznete

v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční léčivý

přípravek.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 04-2015.

Léčivý přípravek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace