Zurampic

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

lesinurad

Предлага се от:

Grünenthal GmbH

АТС код:

M04AB05

INN (Международно Name):

lesinurad

Терапевтична група:

Препарати против изгаряне

Терапевтична област:

Hyperuricemia

Терапевтични показания:

Zurampic, в комбинация с инхибитор на ксантин оксидаза, е показан при възрастни за комбинирана обработка на hyperuricaemia при подагра пациенти (с или без тофите), които не са постигнали целта серумните нива на пикочната киселина с подходяща доза на ксантин оксидаза инхибитор сам.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-02-18

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ZURAMPIC 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лезинурад (lesinurad)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zurampic и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zurampic 200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
лезинурад (lesinurad).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 52,92 mg лактоза
(като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Овални, сини таблетки с размери 5,7 x 12,9
mm.
Таблетките са гравирани с “LES200” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zurampic, в комбинация с инхибитор на
ксантин оксидазата, е показан при
възрастни за
допълващо лечение на хиперурикемия
при пациенти с подагра (със или без
тофи), които не са
достигнали таргетни серумни нива на
пикочната киселина със съответна доза
инхибитор на
ксантин оксидазата, приеман
самостоятелно.
4.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-07-2017
Листовка Листовка чешки 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-07-2017
Листовка Листовка датски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-07-2017
Листовка Листовка немски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-07-2017
Листовка Листовка естонски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-07-2017
Листовка Листовка гръцки 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-07-2017
Листовка Листовка английски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-03-2016
Листовка Листовка френски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-07-2017
Листовка Листовка италиански 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-03-2016
Листовка Листовка латвийски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-03-2016
Листовка Листовка литовски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-07-2017
Листовка Листовка унгарски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-07-2017
Листовка Листовка малтийски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-03-2016
Листовка Листовка полски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-07-2017
Листовка Листовка португалски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-03-2016
Листовка Листовка румънски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-07-2017
Листовка Листовка словашки 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-07-2017
Листовка Листовка словенски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-03-2016
Листовка Листовка фински 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-07-2017
Листовка Листовка шведски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-07-2017
Листовка Листовка норвежки 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-07-2017
Листовка Листовка исландски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-07-2017
Листовка Листовка хърватски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-03-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите