Zerit

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ставудин

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

J05AF04

INN (Международно Name):

stavudine

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Твърд capsulesZerit е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на ХИВ-инфектирани пациенти, възрастни и педиатрични пациенти (на възраст над три месеца) само тогава, когато други лекарства не могат да бъдат използвани. Продължителност на терапия с Зерит трябва да се ограничи във възможно най-кратки срокове. Прах за перорална solutionZerit е показан в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на ХИВ-инфектирани пациенти, възрастни и педиатрични пациенти (от раждането) само тогава, когато други лекарства не могат да бъдат използвани. Продължителност на терапия с Зерит трябва да се ограничи във възможно най-кратки срокове.

Каталог на резюме:

Revision: 31

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1996-05-08

Листовка

                58
Б. ЛИСТОВКА
Approved
1.0
v
59
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZERIT 15 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
Stavudine (Ставудин)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zerit и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zerit
3.
Как да приемате Zerit
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zerit
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZERIT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Zerit принадлежи към определена група
антивирусни лекарства, известни още
като
антиретровирусни, наричани
нук
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Approved
1.0
v
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zerit 15 mg твърди капсули
Zerit 20 mg твърди капсули
Zerit 30 mg твърди капсули
Zerit 40 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Zerit 15 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 15 mg
ставудин (stavudine)
_._
Помощни вещества с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 80,84 mg
безводна лактоза.
Всяка твърда капсула съдържа 40,42 mg
лактоза монохидрат.
Zerit 20 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 20 mg
ставудин (stavudine
_)_
.
Помощни вещества с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 121,30 mg
безводна лактоза.
Всяка твърда капсула съдържа 60,66 mg
лактоза монохидрат.
Zerit 30 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 30 mg
ставудин (stavudine).
Помощни вещества с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 121,09 mg
безводна лактоза.
Всяка твърда капсула съдържа 60,54 mg
лактоза монохидрат.
Zerit 40 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 40 mg
ставудин (stavudine).
Помощни вещества с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 159,06 mg
безводна лактоза.
Всяка твърда капсула съдържа 79,53 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества, в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-03-2019
Листовка Листовка чешки 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-03-2019
Листовка Листовка датски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-03-2019
Листовка Листовка немски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-03-2019
Листовка Листовка естонски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-03-2019
Листовка Листовка гръцки 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-03-2019
Листовка Листовка английски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-06-2016
Листовка Листовка френски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-03-2019
Листовка Листовка италиански 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-06-2016
Листовка Листовка латвийски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-06-2016
Листовка Листовка литовски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-03-2019
Листовка Листовка унгарски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-03-2019
Листовка Листовка малтийски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-06-2016
Листовка Листовка полски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-03-2019
Листовка Листовка португалски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-06-2016
Листовка Листовка румънски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-03-2019
Листовка Листовка словашки 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-03-2019
Листовка Листовка словенски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-06-2016
Листовка Листовка фински 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-03-2019
Листовка Листовка шведски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-03-2019
Листовка Листовка норвежки 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-03-2019
Листовка Листовка исландски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-03-2019
Листовка Листовка хърватски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите