Trajenta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

на linagliptin

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

A10BH05

INN (Международно Name):

linagliptin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Trajenta е показан за лечение на захарен диабет тип 2 за подобряване на гликемичния контрол при възрастни:как monotherapyin пациенти с неадекватно контролирана диета и физически упражнения и за които метформин е неподходящ поради непоносимост или е противопоказан поради бъбречна недостатъчност. като комбинирана терапия с комбинация от метформином, когато диета и физически упражнения, плюс метформин самостоятелно не осигуряват адекватен гликемичен контрол. в комбинация с сульфонилмочевины и метформином, когато диета и физически упражнения, плюс двойна терапия с тези лекарства не осигуряват адекватен гликемичен контрол. в комбинация с инсулин с метформином или без него, когато е в този режим сами, с помощта на диета и упражнения, не осигурява адекватен гликемичен контрол.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-08-23

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TRAJENTA 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
линаглиптин (linagliptin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Trajenta и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Trajenta
3.
Как да приемате Trajenta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Trajenta
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТRAJENTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Trajenta съдържа активното вещество
линаглиптин, което принадлежи к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Trajenta 5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 5 mg линаглиптин
(linagliptin).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
8 mm в диаметър, кръгла, светлочервена
филмирана таблетка с вдлъбнато
релефно означение
„D5” от едната страна и логото на
Boehringer Ingelheim от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Trajenta е показан при възрастни със
захарен диабет тип 2,
като допълнение към диетата и
физическите упражнения за
подобряване на гликемичния контрол
като:
монотерапия
•
когато употребата на метформин е
неподходяща поради непоносимост или е
противопоказана поради бъбречно
увреждане.
комбинирано лечение
•
в комбинация с други лекарствени
продукти за лечение на диабет,
включително инсулин,
когато те не осигуряват адекватен
гликемичен контрол (вж. точки 4.4, 4.5 и 5.1
за
наличните данни относно различните
комбинации).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Дозата на линаглиптин е 5 mg веднъж
дневно. Когато линаглиптин се добавя
къ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-12-2023
Листовка Листовка чешки 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-12-2023
Листовка Листовка датски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-12-2023
Листовка Листовка немски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-12-2023
Листовка Листовка естонски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-12-2023
Листовка Листовка гръцки 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-12-2023
Листовка Листовка английски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-04-2013
Листовка Листовка френски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-12-2023
Листовка Листовка италиански 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-04-2013
Листовка Листовка латвийски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-04-2013
Листовка Листовка литовски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-12-2023
Листовка Листовка унгарски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-12-2023
Листовка Листовка малтийски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-04-2013
Листовка Листовка нидерландски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-04-2013
Листовка Листовка полски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-12-2023
Листовка Листовка португалски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-04-2013
Листовка Листовка румънски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-12-2023
Листовка Листовка словашки 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-12-2023
Листовка Листовка словенски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-04-2013
Листовка Листовка фински 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-12-2023
Листовка Листовка шведски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-12-2023
Листовка Листовка норвежки 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-12-2023
Листовка Листовка исландски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-12-2023
Листовка Листовка хърватски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-12-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите