Thymanax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Агомелатин

Предлага се от:

Servier (Ireland) Industries Ltd

АТС код:

N06AX22

INN (Международно Name):

Agomelatine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Депресивно разстройство, майор

Терапевтични показания:

Лечение на големи депресивни епизоди при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-02-19

Листовка

                _ _
24
_ _
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
_ _
25
_ _
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
THYMANAX 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Агомелатин (Agomelatine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Thymanax и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Thymanax
3.
Как да приемате Thymanax
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Thymanax
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА THYMANAX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Thymanax съдържа активното вещество
агомелат
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
_ _
2
_ _
1
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Thymanax 25 mg филмирани таблетки
2
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 25 mg
агомелатин (agomelatine).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 61,8 mg
лактоза ( като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Оранжево-жълта, продълговата, 9,5 mm
дълга, 5,1 mm широка филмирана таблетка
със син
отпечатък на логото на компанията от
едната страна.
4
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Thymanax е показан за лечение на големи
депресивни епизодипри възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната дневна доза е една
таблетка от 25 mg, приета перорално
вечер преди лягане.
След двуседмично лечение, ако няма
клинично подобрение, дозата може да
бъде увеличена до
50 mg веднъж дневно, т.е. две таблетки от
25 mg приети заедно вечер преди лягане.
Решението за повишаване на дозата
трябва да се прецени спрямо по-високия
риск от
увеличение на трансаминазите
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-08-2023
Листовка Листовка чешки 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-08-2023
Листовка Листовка датски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-08-2023
Листовка Листовка немски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-08-2023
Листовка Листовка естонски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-08-2023
Листовка Листовка гръцки 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-08-2023
Листовка Листовка английски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-08-2023
Листовка Листовка френски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-08-2023
Листовка Листовка италиански 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-08-2023
Листовка Листовка латвийски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-08-2023
Листовка Листовка литовски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-08-2023
Листовка Листовка унгарски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-08-2023
Листовка Листовка малтийски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-08-2023
Листовка Листовка нидерландски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-08-2023
Листовка Листовка полски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-08-2023
Листовка Листовка португалски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-08-2023
Листовка Листовка румънски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-08-2023
Листовка Листовка словашки 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-08-2023
Листовка Листовка словенски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-08-2023
Листовка Листовка фински 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-08-2023
Листовка Листовка шведски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-08-2023
Листовка Листовка норвежки 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-08-2023
Листовка Листовка исландски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-08-2023
Листовка Листовка хърватски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-08-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите