Renvela Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

renvela

sanofi b.v. - севеламер карбонат - hyperphosphatemia; renal dialysis - Всички други терапевтични продукти - renvela е показан за контрол на хиперфосфатемия при възрастни пациенти, подложени на хемодиализа или перитонеална диализа. renvela също така е показано за контрол hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците, без диализа с фосфор в кръвния серум ≥ 1. 78 ммол/л. renvela трябва да се използва в рамките на няколко терапевтични подходи, които могат да включват калциеви добавки, 1,25-дигидрокси витамин d3 или един от неговите аналози за контрол на развитие на заболяване на бъбречните каналчета .

Sevelamer carbonate Winthrop (previously Sevelamer carbonate Zentiva) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sevelamer carbonate winthrop (previously sevelamer carbonate zentiva)

sanofi b.v. - севеламер карбонат - hyperphosphatemia; renal dialysis - Всички други терапевтични продукти - Севеламера калциев winthrop, предназначени за контрол на hyperphosphataemia при възрастни пациенти, приемащи гемодиализ или перитонеална диализа. Севеламера калциев winthrop също така е показано за контрол hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците, без диализа с фосфор в серума > 1. 78 mmol / l. Севеламера калциев winthrop трябва да се използва в рамките на няколко терапевтични подходи, които могат да включват калциеви добавки, 1,25-дигидрокси-витамин d3 или един от неговите аналози за контрол на развитие на заболяване на бъбречните каналчета .

Renagel Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

renagel

sanofi b.v. - севеламер - renal dialysis; hyperphosphatemia - Всички други терапевтични продукти - renagel is indicated for the control of hyperphosphataemia in adult patients receiving  haemodialysis or peritoneal dialysis. renagel should be used within the context of a multiple therapeutic approach, which could include calcium supplements, 1,25 - dihydroxy vitamin d3 or one of its analogues to control the development of renal bone disease.

Tasermity Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tasermity

genzyme europe bv - севеламер хидрохлорид - hyperphosphatemia; renal dialysis - Всички други терапевтични продукти - tasermity е показан за контрол на хиперфосфатемия при възрастни пациенти, които са подложени на хемодиализа или перитонеална диализа. sevelamer хидрохлорид трябва да се използва в контекста на множество терапевтичен подход, който може да включва калциеви добавки, 1,25 дихидрокси витамин d3 или един от неговите аналози да контролира развитието на бъбречната костна болест.

BindRen Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

bindren

mitsubishi pharma europe ltd - colestilan - Хиперфосфатемията - Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия - Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Fexeric Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

fexeric

akebia europe limited - железен цитрат координационен комплекс - hyperphosphatemia; renal dialysis - Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия - fexeric е показан за контрол на хиперфосфатемия при възрастни пациенти с хронично бъбречно заболяване (ckd).

Velphoro Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

velphoro

vifor fresenius medical care renal pharma france - sucroferric oxyhydroxide - hyperphosphatemia; renal dialysis - Лекарства за лечение на гиперкалиемии и гиперфосфатемии - velphoro е показан за контрол на нивата на серумния фосфор при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни (ckd) при хемодиализа (hd) или перитонеална диализа (pd). velphoro is indicated for the control of serum phosphorus levels in paediatric patients 2 years of age and older with ckd stages 4-5 (defined by a glomerular filtration rate.

Veltassa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

veltassa

vifor fresenius medical care renal pharma france - патриомер сорбитекс калций - хиперкалиемия - Лекарства за лечение на гиперкалиемии и гиперфосфатемии - veltasa е показан за лечение на хиперкалиемия при възрастни.

Lokelma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lokelma

astrazeneca ab - циркониеви cyclosilicate полезни натрий - хиперкалиемия - Всички други терапевтични продукти - lokelma е показан за лечение на гиперкалиемию при възрастни пациенти.