Sevelamer carbonate Winthrop (previously Sevelamer carbonate Zentiva)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

севеламер карбонат

Предлага се от:

Sanofi B.V.

АТС код:

V03AE02

INN (Международно Name):

sevelamer carbonate

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

Hyperphosphatemia; Renal Dialysis

Терапевтични показания:

Севеламера калциев Winthrop, предназначени за контрол на hyperphosphataemia при възрастни пациенти, приемащи гемодиализ или перитонеална диализа. Севеламера калциев Winthrop също така е показано за контрол hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците, без диализа с фосфор в серума > 1. 78 mmol / L. Севеламера калциев Winthrop трябва да се използва в рамките на няколко терапевтични подходи, които могат да включват калциеви добавки, 1,25-дигидрокси-витамин D3 или един от неговите аналози за контрол на развитие на заболяване на бъбречните каналчета .

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-01-15

Листовка

                54
Б. ЛИСТОВКА
55
Листовка: информация за потребителя
Севеламеров карбонат Winthrop 800 mg
филмирани таблетки
севеламеров карбонат (sevelamer carbonate)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да приемате това
лекарство, тъй
като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това включва и
всички възможни нежелани реакции, не
описани в тази листовка.Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Севеламеров
карбонат Winthrop и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да
приемете Севеламеров карбонат Winthrop
3. Как да приемате Севеламеров
карбонат Winthrop
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Севеламеров
карбонат Winthrop
6. Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява Севеламе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Севеламеров карбонат Winthrop 800 mg
филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 800 mg
севеламеров карбонат (sevelamer carbonate).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Бяла до почти бяла овална таблетка,
гравирана с "RV800" от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Севеламеров карбонат Winthrop е показан
за контрол на хиперфосфатемия при
възрастни пациенти,
подложени на хемодиализа или
перитонеална диализа.
Севеламеров карбонат Winthrop също така е
показан за контрол на хиперфосфатемия
при възрастни
пациенти с хронична бъбречна
недостатъчност (ХБН), които не са на
диализа, със серумен фосфор
> 1,78 mmol/l.
Севеламеров карбонат Winthrop трябва да
се използва в контекста на
многостранен терапевтичен
подход, който може да включва калциева
добавка, 1,25-дихидрокси витамин D
3
или един от неговите
аналози, за контрол на развитието на
бъбречна костна болест.
4.2
Дозировка и начин на приложение
Дозировка
Начална доза
Препоръчителната начална доза
севелам
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-05-2023
Листовка Листовка чешки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-05-2023
Листовка Листовка датски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-05-2023
Листовка Листовка немски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-05-2023
Листовка Листовка естонски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-05-2023
Листовка Листовка гръцки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-05-2023
Листовка Листовка английски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-07-2019
Листовка Листовка френски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-05-2023
Листовка Листовка италиански 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-07-2019
Листовка Листовка латвийски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-07-2019
Листовка Листовка литовски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-05-2023
Листовка Листовка унгарски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-05-2023
Листовка Листовка малтийски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-07-2019
Листовка Листовка нидерландски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-07-2019
Листовка Листовка полски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-05-2023
Листовка Листовка португалски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-07-2019
Листовка Листовка румънски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-05-2023
Листовка Листовка словашки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-05-2023
Листовка Листовка словенски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-07-2019
Листовка Листовка фински 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-05-2023
Листовка Листовка шведски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-05-2023
Листовка Листовка норвежки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-05-2023
Листовка Листовка исландски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-05-2023
Листовка Листовка хърватски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-07-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт