Lokelma

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

циркониеви cyclosilicate полезни натрий

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

V03AE10

INN (Международно Name):

sodium zirconium cyclosilicate

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

хиперкалиемия

Терапевтични показания:

Lokelma е показан за лечение на гиперкалиемию при възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-03-22

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
LOKELMA 5 G ПРАХ ЗА ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ
LOKELMA 10 G ПРАХ ЗА ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ
натриево-циркониев циклосиликат (sodium
zirconium cyclosilicate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Lokelma и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Lokelma
3.
Как да приемате Lokelma
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Lokelma
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LOKELMA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lokelma 5 g прах за перорална суспензия
Lokelma 10 g прах за перорална суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Lokelma 5 g прах за перорална суспензия
Всяко саше съдържа 5 g
натриево-циркониев циклосиликат (sodium
zirconium cyclosilicate).
Всяко саше по 5 g съдържа приблизително
400 mg натрий.
Lokelma 10 g прах за перорална суспензия
Всяко саше съдържа 10 g
натриево-циркониев циклосиликат (sodium
zirconium cyclosilicate).
Всяко саше по 10 g съдържа
приблизително 800 mg натрий.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за перорална суспензия
Бял до сив прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Lokelma е показан за лечение на
хиперкалиемия при възрастни пациенти
(вж. точки 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Коригираща фаза_
Препоръчителната начална доза Lokelma е 10
g, прилагана три пъти дневно,
перорално, като
суспензия във вода. Когато се постигне
нормокалиемия, трябва да се започне
поддържащ
режим (вж. по-долу).
Обикновено нормокалиемия се постига в
рамките на 24 до 48 часа. Ако пациентите
все още
имат хиперкалиемия след 48 часа
лечение, същият режим може да бъде
продължен
допълнително за 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-04-2023
Листовка Листовка чешки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-04-2023
Листовка Листовка датски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-04-2023
Листовка Листовка немски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-04-2023
Листовка Листовка естонски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-04-2023
Листовка Листовка гръцки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-04-2023
Листовка Листовка английски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-04-2018
Листовка Листовка френски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-04-2023
Листовка Листовка италиански 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-04-2018
Листовка Листовка латвийски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-04-2018
Листовка Листовка литовски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-04-2023
Листовка Листовка унгарски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-04-2023
Листовка Листовка малтийски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-04-2018
Листовка Листовка нидерландски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-04-2018
Листовка Листовка полски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-04-2023
Листовка Листовка португалски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-04-2018
Листовка Листовка румънски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-04-2023
Листовка Листовка словашки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-04-2023
Листовка Листовка словенски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-04-2018
Листовка Листовка фински 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-04-2023
Листовка Листовка шведски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-04-2023
Листовка Листовка норвежки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-04-2023
Листовка Листовка исландски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-04-2023
Листовка Листовка хърватски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-04-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите