Renvela

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

севеламер карбонат

Предлага се от:

Sanofi B.V.

АТС код:

V03AE02

INN (Международно Name):

sevelamer carbonate

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

Hyperphosphatemia; Renal Dialysis

Терапевтични показания:

Renvela е показан за контрол на хиперфосфатемия при възрастни пациенти, подложени на хемодиализа или перитонеална диализа. Renvela също така е показано за контрол hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците, без диализа с фосфор в кръвния серум ≥ 1. 78 ммол/л. Renvela трябва да се използва в рамките на няколко терапевтични подходи, които могат да включват калциеви добавки, 1,25-дигидрокси витамин D3 или един от неговите аналози за контрол на развитие на заболяване на бъбречните каналчета .

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-06-09

Листовка

                70
Б. ЛИСТОВКА
71
Листовка: информация за потребителя
Renvela 800 mg филмирани таблетки
севеламеров карбонат (sevelamer carbonate)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да приемате това
лекарство, тъй
като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Renvela и за какво се
използва
2. Какво трябва да знаете, преди да
приемете Renvela
3. Как да приемате Renvela
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Renvela
6. Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява Renvela и за какво се
използва
Renvela съдържа севеламеров карбонат
като активно вещество. Той се свързва
с фосфата от храната в
храносмилат
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Renvela 800 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 800 mg
севеламеров карбонат (sevelamer carbonate).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Върху едната страна на белите до почти
бели овални таблетки е гравирано
“RV800”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Renvela е показан за контролиране на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти, подложени на
хемодиализа или перитонеална диализа.
Renvela също така е показан за
контролиране на хиперфосфатемия при
възрастни пациенти с
хронична бъбречна недостатъчност
(ХБН), които не са на диализа, със
серумен фосфор > 1,78 mmol/l.
Renvela трябва да се използва в контекста
на многостранен терапевтичен подход,
който може да
включва калциева добавка,
1,25-дихидрокси витамин D
3
или един от неговите аналози, за
контролиране на развитието на
бъбречна остеодистрофия.
4.2
Дозировка и начин на приложение
Дозировка
Начална доза
Препоръчителната начална доза
севеламеров карбонат е 2,4 g или 4,8 g на
ден, определена на базата на
клин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-06-2023
Листовка Листовка чешки 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-06-2023
Листовка Листовка датски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-06-2023
Листовка Листовка немски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-06-2023
Листовка Листовка естонски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-06-2023
Листовка Листовка гръцки 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-06-2023
Листовка Листовка английски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-07-2019
Листовка Листовка френски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-06-2023
Листовка Листовка италиански 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-07-2019
Листовка Листовка латвийски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-07-2019
Листовка Листовка литовски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-06-2023
Листовка Листовка унгарски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-06-2023
Листовка Листовка малтийски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-07-2019
Листовка Листовка нидерландски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-07-2019
Листовка Листовка полски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-06-2023
Листовка Листовка португалски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-07-2019
Листовка Листовка румънски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-06-2023
Листовка Листовка словашки 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-06-2023
Листовка Листовка словенски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-07-2019
Листовка Листовка фински 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-06-2023
Листовка Листовка шведски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-06-2023
Листовка Листовка норвежки 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-06-2023
Листовка Листовка исландски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-06-2023
Листовка Листовка хърватски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-07-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите