Renagel

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

севеламер

Предлага се от:

Sanofi B.V.

АТС код:

V03AE02

INN (Международно Name):

sevelamer

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

Renal Dialysis; Hyperphosphatemia

Терапевтични показания:

Renagel is indicated for the control of hyperphosphataemia in adult patients receiving  haemodialysis or peritoneal dialysis. Renagel should be used within the context of a multiple therapeutic approach, which could include calcium supplements, 1,25 - dihydroxy Vitamin D3 or one of its analogues to control the development of renal bone disease.

Каталог на резюме:

Revision: 35

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-01-28

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
Листовка: информация за потребителя
Renagel 400 mg филмирани таблетки
севеламеров хидрохлорид (sevelamer
hydrochloride)
Прочетете внимателно цялата листовка
преди да започнете да приемате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява Renagel и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Renagel
3.
Как да приемате Renagel
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Renagel
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация.
1.
Какво представлява Renagel и за какво се
използва
Renagel съдържа севеламер като активно
вещество. Той свързва фосфата от
храна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Renagel 400 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 400 mg
севеламеров хидрохлорид (sevelamer
hydrochloride).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмиранa таблетка (таблетка)
Върху едната страна на почти белите,
овални таблетки е отпечатано „Renagel
400”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Renagel е показан за контролиране на
хиперфосфатемията при възрастни,
подложени на
хемодиализа или на перитонеална
диализа. Renagel трябва да се използва в
контекста на
многостранен терапевтичен подход,
който може да включва калциеви
добавки, 1,25–
дихидрокси витамин D
3
или един от неговите аналози за
контролиране развитието на
бъбречната костна болест.
4.2
Дозировка и начин на приложение
Дозировка
Начална доза
Препоръчваната начална доза на
севаламеров хидрохлорид е 2,4 g, 3,6 g или
4,8 g на ден,
определена въз основа на клиничните
нужди и нивото на серумния фосфор. Renagel
трябва да
се приема три пъти дневно с храна.
Ниво на серумен фосфат при
пациенти,които не са на фосфат-
свързващи препарати
Н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-05-2023
Листовка Листовка чешки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-05-2023
Листовка Листовка датски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-05-2023
Листовка Листовка немски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-05-2023
Листовка Листовка естонски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-05-2023
Листовка Листовка гръцки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-05-2023
Листовка Листовка английски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-07-2015
Листовка Листовка френски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-05-2023
Листовка Листовка италиански 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-07-2015
Листовка Листовка латвийски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-07-2015
Листовка Листовка литовски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-05-2023
Листовка Листовка унгарски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-05-2023
Листовка Листовка малтийски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-07-2015
Листовка Листовка полски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-05-2023
Листовка Листовка португалски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-07-2015
Листовка Листовка румънски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-05-2023
Листовка Листовка словашки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-05-2023
Листовка Листовка словенски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-07-2015
Листовка Листовка фински 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-05-2023
Листовка Листовка шведски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-05-2023
Листовка Листовка норвежки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-05-2023
Листовка Листовка исландски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-05-2023
Листовка Листовка хърватски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите