Tasermity

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

севеламер хидрохлорид

Предлага се от:

Genzyme Europe BV

АТС код:

V03AE02

INN (Международно Name):

sevelamer hydrochloride

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

Hyperphosphatemia; Renal Dialysis

Терапевтични показания:

Tasermity е показан за контрол на хиперфосфатемия при възрастни пациенти, които са подложени на хемодиализа или перитонеална диализа. Sevelamer хидрохлорид трябва да се използва в контекста на множество терапевтичен подход, който може да включва калциеви добавки, 1,25 дихидрокси витамин D3 или един от неговите аналози да контролира развитието на бъбречната костна болест.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-02-25

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
16
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TASERMITY 800 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
севеламеров хидрохлорид (sevelamer
hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tasermity и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tasermity
3.
Как да приемате Tasermity
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tasermity
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TASERMITY И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Tasermity съдържа с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tasermity 800 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 800 mg
севеламеров хидрохлорид (sevelamer
hydrochloride).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Върху едната страна на почти белите,
овални таблетки е отпечатано „SH800”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tasermityе показан за контролиране на
хиперфосфатемията при възрастни,
подложени на
хемодиализа или на перитонеална
диализа
Севеламеров хидрохлорид трябва да се
използва в
контекста на многостранен
терапевтичен подход, който може да
включва калциеви добавки,
1,25–дихидрокси витамин D
3
или един от неговите аналози за
контролиране развитието на
бъбречната костна болест.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Стартова доза_
Препоръчваната стартова доза на
севеламеров хидрохлорид е 2,4 g, или 4,8 g
на ден,
определена на базата на клиничните
нужди и нивото на серумния фосфор.
Севеламеров
хидрохлорид трябва да се приема три
пъти днев
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-03-2018
Листовка Листовка чешки 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-03-2018
Листовка Листовка датски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-03-2018
Листовка Листовка немски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-03-2018
Листовка Листовка естонски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-03-2018
Листовка Листовка гръцки 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-03-2018
Листовка Листовка английски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-03-2018
Листовка Листовка френски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-03-2018
Листовка Листовка италиански 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-03-2018
Листовка Листовка латвийски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-03-2018
Листовка Листовка литовски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-03-2018
Листовка Листовка унгарски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-03-2018
Листовка Листовка малтийски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-03-2018
Листовка Листовка нидерландски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-03-2018
Листовка Листовка полски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-03-2018
Листовка Листовка португалски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-03-2018
Листовка Листовка румънски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-03-2018
Листовка Листовка словашки 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-03-2018
Листовка Листовка словенски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-03-2018
Листовка Листовка фински 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-03-2018
Листовка Листовка шведски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-03-2018
Листовка Листовка норвежки 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-03-2018
Листовка Листовка исландски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-03-2018
Листовка Листовка хърватски 27-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-03-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите