Veltassa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

патриомер сорбитекс калций

Предлага се от:

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

АТС код:

V03AE09

INN (Международно Name):

patiromer

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на гиперкалиемии и гиперфосфатемии

Терапевтична област:

хиперкалиемия

Терапевтични показания:

Veltasa е показан за лечение на хиперкалиемия при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-07-19

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VELTASSA 8,4 G ПРАХ ЗА ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ
VELTASSA 16,8 G ПРАХ ЗА ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ
VELTASSA 25,2 G ПРАХ ЗА ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ
патиромер (patiromer) (под формата на
патиромер сорбитекс калций)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Veltassa и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Veltassa
3.
Как да приемате Veltassa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Veltassa
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VELTASSA И 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Veltassa 8,4 g прах за перорална суспензия
Veltassa 16,8 g прах за перорална суспензия
Veltassa 25,2 g прах за перорална суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Veltassa 8,4 g прах за перорална суспензия
Всяко саше съдържа 8,4 g патиромер
(patiromer) (под формата на патиромер
сорбитекс калций).
Veltassa 16,8 g прах за перорална суспензия
Всяко саше съдържа 16,8 g патиромер
(patiromer) (под формата на патиромер
сорбитекс
калций).
Veltassa 25,2 g прах за перорална суспензия
Всяко саше съдържа 25,2 g патиромер
(patiromer) (под формата на патиромер
сорбитекс
калций).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за перорална суспензия
Почти бял до светлокафяв прах с
единични бели частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Veltassa е показан за лечение на
хиперкалиемия при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 8,4 g
патиромер веднъж дневно.
Дневната доза може да се коригира на
интервали по една седмица или повече,
в зависимост от
серумното ниво на калий и желания
таргетен диапазон. Дневната доза може
да се 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-02-2023
Листовка Листовка чешки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-02-2023
Листовка Листовка датски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-02-2023
Листовка Листовка немски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-02-2023
Листовка Листовка естонски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-02-2023
Листовка Листовка гръцки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-02-2023
Листовка Листовка английски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-08-2017
Листовка Листовка френски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-02-2023
Листовка Листовка италиански 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-08-2017
Листовка Листовка латвийски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-08-2017
Листовка Листовка литовски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-02-2023
Листовка Листовка унгарски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-02-2023
Листовка Листовка малтийски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-08-2017
Листовка Листовка нидерландски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-08-2017
Листовка Листовка полски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-02-2023
Листовка Листовка португалски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-08-2017
Листовка Листовка румънски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-02-2023
Листовка Листовка словашки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-02-2023
Листовка Листовка словенски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-08-2017
Листовка Листовка фински 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-02-2023
Листовка Листовка шведски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-02-2023
Листовка Листовка норвежки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-02-2023
Листовка Листовка исландски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-02-2023
Листовка Листовка хърватски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-08-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите