Fexeric

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

железен цитрат координационен комплекс

Предлага се от:

Akebia Europe Limited

АТС код:

V03AE

INN (Международно Name):

ferric citrate coordination complex

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Терапевтична област:

Hyperphosphatemia; Renal Dialysis

Терапевтични показания:

Fexeric е показан за контрол на хиперфосфатемия при възрастни пациенти с хронично бъбречно заболяване (CKD).

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-09-23

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
FEXERIC 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
железен цитрат комплекс (ferric citrate
coordination complex)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Fexeric и за какво се
използва
2.
Как
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Fexeric 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
железен цитрат комплекс (ferric citrate
coordination
complex) (еквивалентен на 210 mg тривалентно
желязо).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа
сънсет жълто FCF (E110) (0,99 mg) и алура
червено AC
(E129) (0,70 mg).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Филмирана таблетка с прасковен цвят,
овална форма и изпъкнало релефно
означение „KX52“.
Таблетките са с дължина 19 mm, дебелина
7,2 mm и ширина 10 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Fexeric е показан за контрол на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронична бъбречна
болест (ХББ).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_ _
_Начална доза_
_ _
Пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-10-2019
Листовка Листовка чешки 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-10-2019
Листовка Листовка датски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-10-2019
Листовка Листовка немски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-10-2019
Листовка Листовка естонски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-10-2019
Листовка Листовка гръцки 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-10-2019
Листовка Листовка английски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-10-2015
Листовка Листовка френски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-10-2019
Листовка Листовка италиански 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-10-2015
Листовка Листовка латвийски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-10-2015
Листовка Листовка литовски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-10-2019
Листовка Листовка унгарски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-10-2019
Листовка Листовка малтийски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-10-2015
Листовка Листовка полски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-10-2019
Листовка Листовка португалски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-10-2015
Листовка Листовка румънски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-10-2019
Листовка Листовка словашки 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-10-2019
Листовка Листовка словенски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-10-2015
Листовка Листовка фински 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-10-2019
Листовка Листовка шведски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-10-2019
Листовка Листовка норвежки 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-10-2019
Листовка Листовка исландски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-10-2019
Листовка Листовка хърватски 09-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-10-2015

Преглед на историята на документите