Velphoro

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Sucroferric oxyhydroxide

Предлага се от:

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

АТС код:

V03AE05

INN (Международно Name):

sucroferric oxyhydroxide

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на гиперкалиемии и гиперфосфатемии

Терапевтична област:

Hyperphosphatemia; Renal Dialysis

Терапевтични показания:

Velphoro е показан за контрол на нивата на серумния фосфор при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни (CKD) при хемодиализа (HD) или перитонеална диализа (PD). Velphoro is indicated for the control of serum phosphorus levels in paediatric patients 2 years of age and older with CKD stages 4-5 (defined by a glomerular filtration rate.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-08-26

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VELPHORO 500 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ
желязо като сукрофериоксихидроксид
(iron as sucroferric oxyhydroxide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
–
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва всички
възможни неописани в тази листовка
нежелани реакции.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Velphoro и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Velphoro
3.
Как да приемате Velphoro
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Velphoro
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VELPHORO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Velphoro е лекарство, което съдържа
активното вещество
сукр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Velphoro 500 mg таблетки за дъвчене
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка за дъвчене съдържа
сукрофериоксихидроксид (sucroferric
oxyhydroxide),
съответстващ на 500 mg желязо.
Съдържащият се в една таблетка
сукрофериоксихидроксид се
състои от полинуклеарен
железен(ІІІ)-оксихидроксид (съдържащ
500 mg желязо), 750 mg
захароза и 700 mg нишестета (картофено
нишесте и прежелатинизирано
царевично нишесте).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблеткa за дъвчене
Кафяви, кръгли таблетки с изпъкнало
релефно означение „PA500“ от едната
страна. Таблетките
са с диаметър 20 mm и дебелина 6,5 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Velphoro е показан за контролиране на
серумните нива на фосфор в хода на
хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ) при възрастни
пациенти, подложени на хемодиализа
(ХД) или перитонеална
диализа (ПД).
Velphoro е показан за контролиране на
серумните нива на фосфор при
педиатрични пациенти на
възраст 2 години и по-големи с ХБЗ
стадии 4–5 (дефинирани чрез скорост на
гломерулна
филтрация < 30 ml/min/1,73 m²) или с ХБЗ на
ди
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-12-2022
Листовка Листовка чешки 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-12-2022
Листовка Листовка датски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-12-2022
Листовка Листовка немски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-12-2022
Листовка Листовка естонски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-12-2022
Листовка Листовка гръцки 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-12-2022
Листовка Листовка английски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-11-2020
Листовка Листовка френски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-12-2022
Листовка Листовка италиански 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-11-2020
Листовка Листовка латвийски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-11-2020
Листовка Листовка литовски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-12-2022
Листовка Листовка унгарски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-12-2022
Листовка Листовка малтийски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-11-2020
Листовка Листовка нидерландски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-11-2020
Листовка Листовка полски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-12-2022
Листовка Листовка португалски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-11-2020
Листовка Листовка румънски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-12-2022
Листовка Листовка словашки 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-12-2022
Листовка Листовка словенски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-11-2020
Листовка Листовка фински 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-12-2022
Листовка Листовка шведски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-12-2022
Листовка Листовка норвежки 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-12-2022
Листовка Листовка исландски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-12-2022
Листовка Листовка хърватски 08-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-11-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите