Budesonide/Formoterol Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva

teva pharma b.v. - будесонид, формотерола фумарата дигидрат - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - budesonide / formoterol teva е показан само при възрастни на 18-годишна възраст. asthmabudesonide/формотерола Тева е посочено в редовното лечение на астма, където използването на комбинации (ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2 адренорецепторите) доста уместно:при пациенти не се контролира адекватно ингаляционными с кортикостероиди и "необходимо" ингаляционных страните извън еврозоната β2 адреномиметиков. Орин пациенти вече са адекватно контролирани в двата ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2 адреномиметиков. copdsymptomatic лечение на пациенти с тежка хронична обструктивна белодробна болест (ОФВ1 < 50%, прогнозира нормално) и многократни решетка, които имат значителни симптоми, въпреки редовна терапия с длинн-действа наречени бронходилататори.

Capecitabine Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine teva

teva pharma b.v. - капецитабин - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - Антинеопластични средства - capecitabine teva е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на фаза ІІІ (рак на дебелото черво dukes "С) на дебелото черво. Капецитабин-Тева е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин-Тева е показан за лечение от първа линия на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Капецитабин-Тева в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин-Тева също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклинов съдържащи режими на химиотерапия, или за които противоракови терапии не е посочено.

Lamivudine Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lamivudine teva pharma b.v.

teva b.v.  - ламивудин - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - lamivudine teva pharma b. е показан като част от антиретровирусната комбинирана терапия за лечение на възрастни и деца, инфектирани с вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ).

Lamivudine/Zidovudine Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lamivudine/zidovudine teva

teva pharma b.v.  - lamivudine, azt - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - lamivudine / zidovudine teva е показан в антиретровирусна комбинирана терапия за лечение на инфекция с вируса на човешка имунна недостатъчност (hiv).

Nevirapine Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nevirapine teva

teva b.v.  - невирапин - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - nevirapine teva е показан в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти за лечение на възрастни, юноши и деца на всяка възраст, инфектирани с hiv 1. По-голямата част от опита с невирапин в комбинация с нуклеозидными инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ). Избор на последваща терапия след невирапина трябва да се основава на клинично опит и тест на съпротива .

Ribavirin Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ribavirin teva pharma b.v.

teva b.v. - Рибавирин - Хепатит c, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - ribavirin teva pharma b. is indicated in combination with other medicinal products for the treatment ofchronic hepatitis c (chc) in adults (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. ribavirin teva pharma b. is indicated in combination with other medicinal products for the treatment ofchronic hepatitis c (chc) for paediatric patients (children 3 years of age and older and adolescents) notpreviously treated and without liver decompensation (see sections 4. 2, 4. 4 и 5.

Raloxifene Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

raloxifene teva

teva b.v. - ралоксифен хидрохлорид - Остеопороза, постменопауза - Полови хормони и слиза на половата система, - Ралоксифенът е показан за лечение и профилактика на остеопороза при жени в менопауза. Наблюдавано е значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначния стълб, но не и бедрената кост. При определяне на избора на ралоксифена или други форми на терапия, включително естроген, специфични за жените в менопауза, трябва да се помисли за симптомите на менопаузата, въздействие върху матката и тъканите на млечните жлези и сърдечно-съдови рискове и ползи.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel teva pharma b.v.

teva pharma b.v.  - clopidogrel (as hydrobromide) - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - Антитромботични агенти - Предотвратяване на атеротромботических eventsclopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии;при възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром: без възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask);изместване на сегмента st остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationin възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение На витамин к антагонисти (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопи

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v. - будесонид, формотерол - астма - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - Будезонид / Формотерол Тева Фарма Б.. е показан само при възрастни на 18 и повече години. asthmabudesonide/Формотерола Тева Фармацевтични Б. is indicated in the regular treatment of asthma, where use of a combination (inhaled corticosteroid and long-acting β2 adrenoceptor agonist) is appropriate: orin patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and “as needed” inhaled short-acting β2 adrenoceptor agonists. in patients already adequately controlled on both inhaled corticosteroids and long-acting β2 adrenoceptor agonists.

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel/acetylsalicylic acid teva

teva pharma b.v. - клопидогрел, ацетилсалициловата киселина - acute coronary syndrome; myocardial infarction - комбинация - Клопидогрел/ацетилсалициловата киселина ТЕВА е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти, вече приемащи клопидогрел и Ацетилсалицилова киселина (АСК). Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина Тева е фиксирана комбинация дози лекарства за продължаване на терапия в:не на възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не‑q‑инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожных на коронарните interventionst подем сегмент на остър инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.