Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ирбесартан, гидрохлортиазид

Предлага се от:

Teva B.V. 

АТС код:

C09DA04

INN (Международно Name):

irbesartan, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. Тази комбинация с фиксирана доза е показана при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно само с ирбесартан или хидрохлоротиазид.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-11-26

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИРБЕСАРТАН/ХИДРОХЛОРОТИАЗИД TEVA 150 MG/12,5
MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ирбесартан/хидрохлоротиазид
(irbesartan/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Ирбесартан/Хидрохлоротиазид
Teva
3.
Как да приемате
Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на
Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva
6.
Съдържание на опаковката 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva 150 mg/12,5
mg филмирани таблетки
Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva 300 mg/12,5
mg филмирани таблетки
Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva 300 mg/25
mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva 150 mg/12,5
mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
ирбесартан
_(irbesartan)_
и 12,5 mg хидрохлоротиазид
_(hydrochlorothiazide)_
.
Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva 300 mg/12,5
mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
ирбесартан
_(irbesartan)_
и 12,5 mg хидрохлоротиазид
_(hydrochlorothiazide)_
.
Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva 300 mg/25
mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
ирбесартан
_(irbesartan)_
и 25 mg хидрохлоротиазид
_(hydrochlorothiazide)_
.
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva 150 mg/12,5
mg филмирани таблетки
Светло розова до розова филмирана
таблетка с форма на капсула. Едната
страна на таблетката е с
вдлъбнато релефно означение на
числото “93”. Другата страна на
таблетката е с вдлъбнато
релефно означение на числ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-06-2023
Листовка Листовка чешки 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-06-2023
Листовка Листовка датски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-06-2023
Листовка Листовка немски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-06-2023
Листовка Листовка естонски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-06-2023
Листовка Листовка гръцки 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-06-2023
Листовка Листовка английски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-11-2015
Листовка Листовка френски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-06-2023
Листовка Листовка италиански 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-11-2015
Листовка Листовка латвийски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-11-2015
Листовка Листовка литовски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-06-2023
Листовка Листовка унгарски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-06-2023
Листовка Листовка малтийски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-11-2015
Листовка Листовка полски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-06-2023
Листовка Листовка португалски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-11-2015
Листовка Листовка румънски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-06-2023
Листовка Листовка словашки 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-06-2023
Листовка Листовка словенски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-11-2015
Листовка Листовка фински 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-06-2023
Листовка Листовка шведски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-06-2023
Листовка Листовка норвежки 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-06-2023
Листовка Листовка исландски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-06-2023
Листовка Листовка хърватски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-11-2015

Преглед на историята на документите