Budesonide/Formoterol Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Budesonide, formoterol fumarate dihydrate

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

R03AK07

INN (Международно Name):

budesonide, formoterol

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Asthma

Терапевтични показания:

Budesonide / Formoterol Teva е показан само при възрастни на 18-годишна възраст. AsthmaBudesonide/формотерола Тева е посочено в редовното лечение на астма, където използването на комбинации (ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2 адренорецепторите) доста уместно:при пациенти не се контролира адекватно ингаляционными с кортикостероиди и "необходимо" ингаляционных страните извън еврозоната β2 адреномиметиков. Орин пациенти вече са адекватно контролирани в двата ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2 адреномиметиков. COPDSymptomatic лечение на пациенти с тежка хронична обструктивна белодробна болест (ОФВ1 < 50%, прогнозира нормално) и многократни решетка, които имат значителни симптоми, въпреки редовна терапия с длинн-действа наречени бронходилататори.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2014-11-19

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
БУДЕЗОНИДИД/ФОРМОТЕРОЛ TEVA 160
МИКРОГРАМА/4,5 МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА
ИНХАЛАЦИЯ
будезонид/формотеролов фумарат
дихидрат (budesonide/formoterol fumarate dihydrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Будезонидид/Формотерол Teva и за какво
се използва (стр. 3)
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Будезонидид/Формотерол Teva
(стр. 5)
3.
Как да използвате
Будезонидид
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Будезонидид/Формотерол Teva 160
микрограма/4,5 микрограма прах за
инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доставена доза (дозата, която
излиза от мундщука на Spiromax) съдържа 160
микрограма
будезонид (budesonide) и 4,5 микрограма
формотеролов фумарат дихидрат (formoterol
fumarate
dihydrate).
Това съответства на измерена доза от
200 микрограма будезонид и 6 микрограма
формотеролов
фумарат дихидрат.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка доза съдържа приблизително 5
милиграма лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация
Бял прах
Бял инхалатор с полупрозрачен
виненочервен капак на мундщука.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Будезонидид/Формотерол Teva е показан
само при възрастни на 18 и повече
години.
Астма
_ _
Будезонидид/Формотерол Teva е показан
за редовно лечение на астма, когато е
подходящо
използването на комбинация
(инхалаторен кортикостероид и
дългодействащ β
2
-адреноцепторен
агонист):
-
при пациент
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-01-2017
Листовка Листовка чешки 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-01-2017
Листовка Листовка датски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-01-2017
Листовка Листовка немски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-01-2017
Листовка Листовка естонски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-01-2017
Листовка Листовка гръцки 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-01-2017
Листовка Листовка английски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-01-2017
Листовка Листовка френски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-01-2017
Листовка Листовка италиански 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-01-2017
Листовка Листовка латвийски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-01-2017
Листовка Листовка литовски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-01-2017
Листовка Листовка унгарски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-01-2017
Листовка Листовка малтийски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-01-2017
Листовка Листовка нидерландски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-01-2017
Листовка Листовка полски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-01-2017
Листовка Листовка португалски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-01-2017
Листовка Листовка румънски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-01-2017
Листовка Листовка словашки 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-01-2017
Листовка Листовка словенски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-01-2017
Листовка Листовка фински 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-01-2017
Листовка Листовка шведски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-01-2017
Листовка Листовка норвежки 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-01-2017
Листовка Листовка исландски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-01-2017
Листовка Листовка хърватски 31-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-01-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-01-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите