Capecitabine Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

капецитабин

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

L01BC06

INN (Международно Name):

capecitabine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Colonic Neoplasms; Breast Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Stomach Neoplasms

Терапевтични показания:

Capecitabine Teva е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на фаза ІІІ (рак на дебелото черво Dukes "С) на дебелото черво. Капецитабин-Тева е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин-Тева е показан за лечение от първа линия на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Капецитабин-Тева в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин-Тева също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклинов съдържащи режими на химиотерапия, или за които противоракови терапии не е посочено.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-04-20

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CAPECITABINE TEVA 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
CAPECITABINE TEVA 500 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
капецитабин (capecitabine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Capecitabine Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Capecitabine Teva
3.
Как да приемате Capecitabine Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Capecitabine Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CAPECITABINE TEVA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Capecitabine Teva принадлежи към група
лекарства н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Capecitabine Teva 150 mg филмирани таблетки
Capecitabine Teva 500 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Capecitabine Teva 150 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
капецитабин (
_capecitabine_
).
Capecitabine Teva 500 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
капецитабин (
_capecitabine_
).
Помощно вещество с известно действие
_Capecitabine Teva 150 mg филмирани таблетки _
Една филмирана таблетка съдържа 15,6 mg
лактоза.
_Capecitabine Teva 500 mg филмирани таблетки _
Една филмирана таблетка съдържа 52,0 mg
лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Capecitabine Teva 150 mg филмирани таблетки
Филмираните таблетки са продълговати,
двойно изпъкнали, светлооранжеви, 11,5 mm
x 5,4 mm,
с надпис “С” от едната страна на
таблетката и “150” от другата.
Capecitabine Teva 500 mg филмирани таблетки
Филмираните таблетки са продълговати,
двойно изпъкнали, светлооранжеви, 16,0 mm
x 8,5 mm,
с надпис “С” от едната страна на
таблетката и “500” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Capecitabine Teva е показан:
-
за адювантно лечение на пациенти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-09-2021
Листовка Листовка чешки 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-09-2021
Листовка Листовка датски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-09-2021
Листовка Листовка немски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-09-2021
Листовка Листовка естонски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-09-2021
Листовка Листовка гръцки 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-09-2021
Листовка Листовка английски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-07-2020
Листовка Листовка френски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-09-2021
Листовка Листовка италиански 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-07-2020
Листовка Листовка латвийски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-07-2020
Листовка Листовка литовски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-09-2021
Листовка Листовка унгарски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-09-2021
Листовка Листовка малтийски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-07-2020
Листовка Листовка полски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-09-2021
Листовка Листовка португалски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-07-2020
Листовка Листовка румънски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-09-2021
Листовка Листовка словашки 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-09-2021
Листовка Листовка словенски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-07-2020
Листовка Листовка фински 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-09-2021
Листовка Листовка шведски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-09-2021
Листовка Листовка норвежки 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-09-2021
Листовка Листовка исландски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-09-2021
Листовка Листовка хърватски 08-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-09-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите