Telmisartan Teva Pharma

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Телмисартан

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

C09CA07

INN (Международно Name):

telmisartan

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-10-03

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20 MG ТАБЛЕТКИ
Телмисартан (Telmisartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Telmisartan Teva Pharma и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Telmisartan Teva Pharma
3.
Как да приемате Telmisartan Teva Pharma
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Telmisartan Teva Pharma
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TELMISARTAN TEVA PHARMA
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Telmisartan Teva Pharma принадлежи към клас
лекарства известни като ангиоте
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Telmisartan Teva Pharma 20 mg таблетки
Telmisartan Teva Pharma 40 mg таблетки
Telmisartan Teva Pharma 80 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Telmisartan Teva Pharma 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 20 mg
телмисартан (telmisartan).
Telmisartan Teva Pharma 40 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (telmisartan).
Telmisartan Teva Pharma 80 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
телмисартан (telmisartan).
Помощни вещества с известно действие
Telmisartan Teva Pharma 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 21,4 mg сорбитол
(Е420).
Telmisartan Teva Pharma 40 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 42,8 mg сорбитол
(Е420).
Telmisartan Teva Pharma 80 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 85,6 mg сорбитол
(Е420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Telmisartan Teva Pharma 20 mg таблетки
Бяла до почти бяла продълговата
таблетка, едната страна на таблетката
е с вдлъбнато релефно
означение на числото “93”. Другата
страна на таблетката е с вдлъбнато
релефно означение на числото
“7458”.
Telmisartan Teva Pharma 40 mg таблетки
Бяла до почти бяла продълговата
таблетка, едната страна на таблетката
е с вдлъбнато релефно
означение на числото “93”. Другата
с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-10-2021
Листовка Листовка чешки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-10-2021
Листовка Листовка датски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-10-2021
Листовка Листовка немски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-10-2021
Листовка Листовка естонски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-10-2021
Листовка Листовка гръцки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-10-2021
Листовка Листовка английски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-06-2015
Листовка Листовка френски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-10-2021
Листовка Листовка италиански 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-06-2015
Листовка Листовка латвийски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-06-2015
Листовка Листовка литовски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-10-2021
Листовка Листовка унгарски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-10-2021
Листовка Листовка малтийски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-06-2015
Листовка Листовка полски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-10-2021
Листовка Листовка португалски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-06-2015
Листовка Листовка румънски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-10-2021
Листовка Листовка словашки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-10-2021
Листовка Листовка словенски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-06-2015
Листовка Листовка фински 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-10-2021
Листовка Листовка шведски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-10-2021
Листовка Листовка норвежки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-10-2021
Листовка Листовка исландски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-10-2021
Листовка Листовка хърватски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите