Leflunomide Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лефлуномид

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

L04AA13

INN (Международно Name):

leflunomide

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Артрит, ревматоиден

Терапевтични показания:

Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с активни ревматоиден артрит като "болест модифициращи антиревматични наркотици" (DMARD). Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни нежелани реакции; следователно, започването на лечението с лефлуномид трябва да бъде внимателно обмислено по отношение на тези аспекти на полза / риск. Освен това, преминаването лефлуномидом в друга DMARDS без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-03-10

Листовка

                55
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
56
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEFLUNOMIDE TEVA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лефлуномид (leflunomide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт или
или медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежеланите
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leflunomide Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Leflunomide Teva
3.
Как да приемате Leflunomide Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Leflunomide Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Leflunomide Teva 10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една филмирана таблетка съдържа 10 mg
лефлуномид (leflunomide).
Помощни вещества
_ с известно действие_
:
Всяка таблетка съдържа 97,25 mg лактоза
монохидрат и 3,125 mg безводна лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели, кръгли, филмирани таблетки, с
вдлъбнато релефно изображение “10” от
едната страна и
“L” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лефлуномид е показан за лечение на
възрастни пациенти с активен
ревматоиден артрит като
“болест-модифициращо антиревматично
лекарство” (БМАЛ).
Скорошно или едновременно лечение с
хепатотоксични или хематотоксични
БМАЛС (напр.
метотрексат) може да доведе до
увеличен риск от сериозни нежелани
реакции; следователно
започването на лечение с лефлуномид
трябва да бъде внимателно преценено
относно
съотношението полза/риск.
Нещо повече, преминаването от
лефлуномид на друго БМАЛС без
спазване на очиств
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-03-2014
Листовка Листовка чешки 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-03-2014
Листовка Листовка датски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-03-2014
Листовка Листовка немски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-03-2014
Листовка Листовка естонски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-03-2014
Листовка Листовка гръцки 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-03-2014
Листовка Листовка английски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-03-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-03-2014
Листовка Листовка френски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-03-2014
Листовка Листовка италиански 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-03-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-03-2014
Листовка Листовка латвийски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-03-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-03-2014
Листовка Листовка литовски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-03-2014
Листовка Листовка унгарски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-03-2014
Листовка Листовка малтийски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-03-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-03-2014
Листовка Листовка нидерландски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-03-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-03-2014
Листовка Листовка полски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-03-2014
Листовка Листовка португалски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-03-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-03-2014
Листовка Листовка румънски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-03-2014
Листовка Листовка словашки 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-03-2014
Листовка Листовка словенски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-03-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-03-2014
Листовка Листовка фински 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-03-2014
Листовка Листовка шведски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-03-2014
Листовка Листовка норвежки 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-03-2014
Листовка Листовка исландски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-03-2014
Листовка Листовка хърватски 18-03-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-03-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите