Lamivudine Teva Pharma B.V.

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ламивудин

Предлага се от:

Teva B.V. 

АТС код:

J05AF05

INN (Международно Name):

lamivudine

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Lamivudine Teva Pharma B. е показан като част от антиретровирусната комбинирана терапия за лечение на възрастни и деца, инфектирани с вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ).

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-12-10

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЛАМИВУДИН TEVA PHARMA B.V. 150 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ламивудин (lamivudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва
и
всички
възможни
нежелани
реакции,
неописани
в
тази
листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ламивудин Teva Pharma
B.V.и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ламивудин Teva Pharma B.V.
3.
Как да приемате Ламивудин Teva Pharma B.V.
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ламивудин Teva Pharma B.V.
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛАМИВУДИН TEVA PHARMA
B.V. И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ЛАМИВУДИН TEVA PHARMA B.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ламивудин Teva Pharma B.V. 150 mg филмирани
таблетки
Ламивудин Teva Pharma B.V. 300 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ламивудин Teva Pharma B.V. 150 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
ламивудин (
_lamivudine_
).
Ламивудин Teva Pharma B.V. 300 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
ламивудин (
_lamivudine_
).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Ламивудин Teva Pharma B.V. 150 mg филмирани
таблетки
Светлосива,
с
формата
на
диамант,
двойно
изпъкнала
филмирана
таблетка
с
дължина
приблизително 14,5 mm и ширина 7,0 mm -
гравирана с ‘L 150” от едната страна и
делителна
черта от двете страни.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
Ламивудин Teva Pharma B.V. 300 mg филмирани
таблетки
Сива, с формата на диамант, двойно
изпъкнала филмирана таблетка с
дължина приблизително
18,0 mm и ширина 8,0 mm - гравирана с ‘L 300”
от едната страна и гладка от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ламивудин Teva Pharma B.V. е показан като
част от комбинирана антиретровирусна
терапия за
лечение на възра
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-01-2022
Листовка Листовка чешки 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-01-2022
Листовка Листовка датски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-01-2022
Листовка Листовка немски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-01-2022
Листовка Листовка естонски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-01-2022
Листовка Листовка гръцки 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-01-2022
Листовка Листовка английски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-10-2016
Листовка Листовка френски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-01-2022
Листовка Листовка италиански 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-10-2016
Листовка Листовка латвийски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-10-2016
Листовка Листовка литовски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-01-2022
Листовка Листовка унгарски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-01-2022
Листовка Листовка малтийски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-10-2016
Листовка Листовка нидерландски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-10-2016
Листовка Листовка полски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-01-2022
Листовка Листовка португалски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-10-2016
Листовка Листовка румънски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-01-2022
Листовка Листовка словашки 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-01-2022
Листовка Листовка словенски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-10-2016
Листовка Листовка фински 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-01-2022
Листовка Листовка шведски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-01-2022
Листовка Листовка норвежки 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-01-2022
Листовка Листовка исландски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-01-2022
Листовка Листовка хърватски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-10-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите