Ipreziv Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ipreziv

takeda pharma a/s - azilsartan medoxomil - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - ipreziv е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Resolor Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

resolor

takeda pharmaceuticals international ag ireland - Сукцинат prucalopride - запек - Други лекарства за запек - resolor е показан за симптоматично лечение на хроничен констипация при възрастни, при които лаксативите не осигуряват адекватно облекчение.

Ninlaro Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ninlaro

takeda pharma a/s - иксазомиб цитрат - Множествена миелома - Антинеопластични средства - ninlaro в комбинация с Леналидомид и дексаметазон е показан за лечение на възрастни пациенти с мултиплен миелом, които са получили поне една предварителна терапия.

Edarbi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

edarbi

takeda pharma a/s - azilsartan medoxomil - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - edarbi е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Glubrava Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

glubrava

takeda pharma a/s - метформина хидрохлорид пиоглитазона хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - glubrava е посочено като втора линия на лечение на възрастни пациенти с тип-2 диабет, особено наднормено тегло пациенти, които не са в състояние да постигнат достатъчен гликемичния контрол в техните максимално поносимата доза на устни метформин сам. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да се преразгледа след три до шест месеца, за да се оцени адекватността на отговорите на лечение (e. намаляване на показателите на hba1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да отмени пиоглитазон. В светлината на потенциалните рискове при продължително лечение, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на пиоглитазон се запазва.

Glustin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

glustin

takeda pharma a/s - пиоглитазон хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - Пиоглитазон е показан като втора или трета линия на лечение на тип 2 захарен диабет, както е описано по-долу:като монотерапии:при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост. двойна перорална терапия в комбинация с:метформином при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии метформином;с сульфонилмочевины само при възрастни пациенти, които имат непоносимост към метформина или които метформин е противопоказан при недостатъчно ниво на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии с сульфонилмочевины;като тройната пероральная терапия в комбинация с:метформина и сульфонилмочевины, при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки двойна перорална терапия. Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин на тип 2 диабет при възрастни пациенти с недостатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност на инсулин, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или непоносимост. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да се преразгледа след три до шест месеца, за да се оцени адекватността на отговорите на лечение (e. намаляване на показателите на hba1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да отмени пиоглитазон. В светлината на потенциалните рискове при продължително лечение, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на пиоглитазон се запазва.

Rienso Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rienso

takeda pharma a/s - Ферумокситол - anemia; kidney failure, chronic - Други лекарства противоанемические - rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Adcetris Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

adcetris

takeda pharma a/s - Брентуксимаб ведотин - lymphoma, non-hodgkin; hodgkin disease - Антинеопластични средства - hodgkin lymphomaadcetris is indicated for adult patients with previously untreated cd30+ stage iv hodgkin lymphoma (hl) in combination with doxorubicin, vinblastine and dacarbazine (avd). adcetris is indicated for the treatment of adult patients with cd30+ hl at increased risk of relapse or progression following autologous stem cell transplant (asct). Адцетриса е показан за лечение на възрастни пациенти с пристъпно или продължителна cd30+ лимфом Ходжкина (ЛХ):след терапия, orfollowing най-малко две до терапия след терапия или мультиагентной химиотерапия-това не е вариант за лечение . Системна анапластическая крупноклеточная lymphomaadcetris в комбинация с циклофосфамид, доксорубицин и преднизолон (ТЕЦ) е показан за пациенти, възрастни с по-рано не е получавала лечение на системната анапластической голям клетъчен лимфом (salcl). Адцетриса е показан за лечение на възрастни пациенти с пристъпно или продължителна salcl. Кожни Т-клетъчни lymphomaadcetris е показан за лечение на възрастни пациенти с cd30+ клетки кожни Т лимфом (ctcl) след по-малко от 1 до системната терапия.

Elaprase Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

elaprase

takeda pharmaceuticals international ag ireland branch - идурсулфаза - Мукополизахаридоза ii - Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства, - elaprase е показан за дългосрочно лечение на пациенти с синдром на Хънтър (мукополизахаридоза ii, mps ii). Хетерозиготни жени не са изследвани в клиничните проучвания.