Adcetris

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Брентуксимаб ведотин

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

L01XC12

INN (Международно Name):

brentuximab vedotin

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Lymphoma, Non-Hodgkin; Hodgkin Disease

Терапевтични показания:

Hodgkin lymphomaAdcetris is indicated for adult patients with previously untreated CD30+ Stage IV Hodgkin lymphoma (HL) in combination with doxorubicin, vinblastine and dacarbazine (AVD). Adcetris is indicated for the treatment of adult patients with CD30+ HL at increased risk of relapse or progression following autologous stem cell transplant (ASCT). Адцетриса е показан за лечение на възрастни пациенти с пристъпно или продължителна CD30+ лимфом Ходжкина (ЛХ):след терапия, orfollowing най-малко две до терапия след терапия или мультиагентной химиотерапия-това не е вариант за лечение . Системна анапластическая крупноклеточная lymphomaAdcetris в комбинация с циклофосфамид, доксорубицин и преднизолон (ТЕЦ) е показан за пациенти, възрастни с по-рано не е получавала лечение на системната анапластической голям клетъчен лимфом (sALCL). Адцетриса е показан за лечение на възрастни пациенти с пристъпно или продължителна sALCL. Кожни Т-клетъчни lymphomaAdcetris е показан за лечение на възрастни пациенти с CD30+ клетки кожни Т лимфом (CTCL) след по-малко от 1 до системната терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 35

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-10-25

Листовка

                61
Б. ЛИСТОВКА
62
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ADCETRIS 50 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
БРЕНТУКСИМАБ ВЕДОТИН
(BRENTUXIMAB VEDOTIN)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Adcetris и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Adcetris
3.
Как ще се прилага Adcetris
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Adcetris
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ADCETRIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Adcetris съдържа активното вещество
БРЕНТУКСИМАБ ВЕДОТИН
, противораков препарат, който се
състои от моноклонално антитяло,
свързано с вещество, предназначено да
убива раковите
клетки. Това вещество се доставя до
раковите клетки от моноклоналното
а
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
_ _
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
_ _
ADCETRIS 50 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 50 mg брентуксимаб
ведотин (brentuximab vedotin).
След реконституиране (вж. точка 6.6),
всеки милилитър съдържа 5 mg
брентуксимаб ведотин.
ADCETRIS е конюгат антитяло-лекарство,
състоящ се от моноклонално антитяло
към CD30
(рекомбинантен химерен имуноглобулин
G1 [IgG1], произведен по рекомбинантна ДНК
технология в клетки от яйчници на
китайски хамстер), което е ковалентно
свързано с
антимикротубулното средство
монометил ауристатин E (MMAE).
Помощни вещества с известно действие
Всеки флакон съдържа приблизително 13,2
mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бяла до почти бяла компактна маса или
прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лимфом на Ходжкин
ADCETRIS е показан при възрастни пациенти
с нелекуван преди това CD30+ лимфом на
Ходжкин (HL) в стадий III или IV в
комбинация с доксорубицин, винбластин
и дакарбазин
(AVD) (вж. точки 4.2 и 5.1).
ADCETRIS е показан за лечение на въз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-12-2023
Листовка Листовка чешки 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-12-2023
Листовка Листовка датски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-12-2023
Листовка Листовка немски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-12-2023
Листовка Листовка естонски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-12-2023
Листовка Листовка гръцки 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-12-2023
Листовка Листовка английски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-12-2023
Листовка Листовка френски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-12-2023
Листовка Листовка италиански 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-12-2023
Листовка Листовка латвийски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-12-2023
Листовка Листовка литовски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-12-2023
Листовка Листовка унгарски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-12-2023
Листовка Листовка малтийски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-12-2023
Листовка Листовка нидерландски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-12-2023
Листовка Листовка полски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-12-2023
Листовка Листовка португалски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-12-2023
Листовка Листовка румънски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-12-2023
Листовка Листовка словашки 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-12-2023
Листовка Листовка словенски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-12-2023
Листовка Листовка фински 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-12-2023
Листовка Листовка шведски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-12-2023
Листовка Листовка норвежки 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-12-2023
Листовка Листовка исландски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-12-2023
Листовка Листовка хърватски 01-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-12-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите