Edarbi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Azilsartan medoxomil

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

C09CA09

INN (Международно Name):

azilsartan medoxomil

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Edarbi е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-12-07

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ_ _
EDARBI 20 MG ТАБЛЕТКИ
EDARBI 40 MG ТАБЛЕТКИ
EDARBI 80 MG ТАБЛЕТКИ
aзилсартан медоксомил (azilsartan medoxomil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Edarbi и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Edarbi
3.
Как да приемате Edarbi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Edarbi
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EDARBI И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Edarbi съдържа активно вещество наречено
азилсартан медоксомил и принадл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Edarbi 20 mg таблетки
Edarbi 40 mg таблетки
Edarbi 80 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Edarbi 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 20 mg азилсартан
медоксомил (azilsartan medoxomil) (като калий).
Edarbi 40 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg азилсартан
медоксомил (azilsartan medoxomil) (като калий).
Edarbi 80 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg азилсартан
медоксомил (azilsartan medoxomil) (като калий).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка.
Edarbi 20 mg таблетки
Бели до почти бели кръгли таблетки, с
диаметър 6,0 mm, с вдлъбнато релефно
означение „ASL“
от едната страна и „20” от другата.
Edarbi 40 mg таблетки
Бели до почти бели кръгли таблетки, с
диаметър 7,6 mm, с вдлъбнато релефно
означение „ASL“
от едната страна и „40” от другата.
Edarbi 80 mg таблетки
Бели до почти бели кръгли таблетки, с
диаметър 9,6 mm, с вдлъбнато релефно
означение „ASL“
от едната страна и „80” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Edarbi е показан за лечение на есенциална
хипертония при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-03-2023
Листовка Листовка чешки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-03-2023
Листовка Листовка датски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-03-2023
Листовка Листовка немски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-03-2023
Листовка Листовка естонски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-03-2023
Листовка Листовка гръцки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-03-2023
Листовка Листовка английски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-07-2015
Листовка Листовка френски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-03-2023
Листовка Листовка италиански 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-07-2015
Листовка Листовка латвийски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-07-2015
Листовка Листовка литовски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-03-2023
Листовка Листовка унгарски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-03-2023
Листовка Листовка малтийски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-07-2015
Листовка Листовка полски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-03-2023
Листовка Листовка португалски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-07-2015
Листовка Листовка румънски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-03-2023
Листовка Листовка словашки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-03-2023
Листовка Листовка словенски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-07-2015
Листовка Листовка фински 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-03-2023
Листовка Листовка шведски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-03-2023
Листовка Листовка норвежки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-03-2023
Листовка Листовка исландски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-03-2023
Листовка Листовка хърватски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите