Ninlaro

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

иксазомиб цитрат

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

L01XG03

INN (Международно Name):

ixazomib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Множествена миелома

Терапевтични показания:

Ninlaro в комбинация с Леналидомид и дексаметазон е показан за лечение на възрастни пациенти с мултиплен миелом, които са получили поне една предварителна терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-11-21

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NINLARO 2,3 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
NINLARO 3 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
NINLARO 4 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
иксазомиб(ixazomib)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос
като съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВК
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NINLARO 2,3 mg твърди капсули
NINLARO 3 mg твърди капсули
NINLARO 4 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
NINLARO 2,3 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 2,3
mgиксазомиб(ixazomib) (като 3,3 mgиксазомибов
цитрат).
NINLARO 3 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 3
mgиксазомиб(ixazomib) (като 4,3 mgиксазомибов
цитрат).
NINLARO 4 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 4
mgиксазомиб(ixazomib) (като 5,7 mgиксазомибов
цитрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърди капсули
NINLARO 2,3 mg твърди капсули
Светлорозови, твърди желатинови
капсули размер 4, с означение „Takeda“ на
капачето и
„2,3 mg“ на тялото с черно мастило.
NINLARO 3 mg твърди капсули
Светлосиви, твърди желатинови капсули
размер 4, с означение „Takeda“ на
капачето и „3 mg“
на тялото с черно мастило.
NINLARO 4 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-02-2023
Листовка Листовка чешки 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-02-2023
Листовка Листовка датски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-02-2023
Листовка Листовка немски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-02-2023
Листовка Листовка естонски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-08-2021
Листовка Листовка гръцки 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-02-2023
Листовка Листовка английски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-10-2017
Листовка Листовка френски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-02-2023
Листовка Листовка италиански 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-10-2017
Листовка Листовка латвийски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-10-2017
Листовка Листовка литовски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-02-2023
Листовка Листовка унгарски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-02-2023
Листовка Листовка малтийски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-10-2017
Листовка Листовка нидерландски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-10-2017
Листовка Листовка полски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-02-2023
Листовка Листовка португалски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-10-2017
Листовка Листовка румънски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-02-2023
Листовка Листовка словашки 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-02-2023
Листовка Листовка словенски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-10-2017
Листовка Листовка фински 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-02-2023
Листовка Листовка шведски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-02-2023
Листовка Листовка норвежки 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-02-2023
Листовка Листовка исландски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-02-2023
Листовка Листовка хърватски 01-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-10-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите