Glubrava

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

метформина хидрохлорид пиоглитазона хидрохлорид

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

A10BD05

INN (Международно Name):

pioglitazone, metformin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Glubrava е посочено като втора линия на лечение на възрастни пациенти с тип-2 диабет, особено наднормено тегло пациенти, които не са в състояние да постигнат достатъчен гликемичния контрол в техните максимално поносимата доза на устни метформин сам. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да се преразгледа след три до шест месеца, за да се оцени адекватността на отговорите на лечение (e. намаляване на показателите на HbA1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да отмени пиоглитазон. В светлината на потенциалните рискове при продължително лечение, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на пиоглитазон се запазва.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-12-11

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
GLUBRAVA 15 MG/850 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
пиоглитазон/метформин хидрохлорид
(рioglitazone/мetformin hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Glubrava и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Glubrava
3.
Как да приемате Glubrava
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Glubrava
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GLUBRAVA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Glubrava съдър
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Glubrava 15 mg/850 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид) и 850 mg
метформин (metformin)_ _хидрохлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Таблетките са бели до почти бели,
продълговати, филмирани, с изпъкнало
релефно означение
‘15/850’ от едната страна и ‘4833M’ oт
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Glubrava e показан като втора линия
лечение на възрастни пациенти със
захарен диабет тип 2,
особено на тези с наднормено тегло,
при които не може да се постигне
достатъчен гликемичен
контрол, въпреки прилагането на
максималната толерирана доза
перорален метформин като
монотерапия.
След започване на лечение с
пиоглитазон, пациентите трябва да
бъдат прегледани след 3 до
6 месеца, за да се прецени дали
отговорът към лечението е
задоволителен (напр. намаляване на
HbA
1c
). При пациенти, които не показват
задоволителен отговор, приложението
на п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-10-2022
Листовка Листовка чешки 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-10-2022
Листовка Листовка датски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-10-2022
Листовка Листовка немски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-10-2022
Листовка Листовка естонски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-10-2022
Листовка Листовка гръцки 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-10-2022
Листовка Листовка английски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-10-2022
Листовка Листовка френски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-10-2022
Листовка Листовка италиански 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-10-2022
Листовка Листовка латвийски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-10-2022
Листовка Листовка литовски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-10-2022
Листовка Листовка унгарски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-10-2022
Листовка Листовка малтийски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-10-2022
Листовка Листовка нидерландски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-10-2022
Листовка Листовка полски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-10-2022
Листовка Листовка португалски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-10-2022
Листовка Листовка румънски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-10-2022
Листовка Листовка словашки 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-10-2022
Листовка Листовка словенски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-10-2022
Листовка Листовка фински 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-10-2022
Листовка Листовка шведски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-10-2022
Листовка Листовка норвежки 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-10-2022
Листовка Листовка исландски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-10-2022
Листовка Листовка хърватски 18-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-10-2022

Преглед на историята на документите