Glustin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пиоглитазон хидрохлорид

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

A10BG03

INN (Международно Name):

pioglitazone

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Пиоглитазон е показан като втора или трета линия на лечение на тип 2 захарен диабет, както е описано по-долу:като монотерапии:при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост. двойна перорална терапия в комбинация с:метформином при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии метформином;с сульфонилмочевины само при възрастни пациенти, които имат непоносимост към метформина или които метформин е противопоказан при недостатъчно ниво на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии с сульфонилмочевины;като тройната пероральная терапия в комбинация с:метформина и сульфонилмочевины, при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки двойна перорална терапия. Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин на тип 2 диабет при възрастни пациенти с недостатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност на инсулин, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или непоносимост. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да се преразгледа след три до шест месеца, за да се оцени адекватността на отговорите на лечение (e. намаляване на показателите на HbA1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да отмени пиоглитазон. В светлината на потенциалните рискове при продължително лечение, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на пиоглитазон се запазва.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2000-10-11

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
GLUSTIN 15 MG ТАБЛЕТКИ
GLUSTIN 30 MG ТАБЛЕТКИ
GLUSTIN 45 MG ТАБЛЕТКИ
пиоглитазон (pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Glustin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Glustin
3.
Как да приемате Glustin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Glustin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GLUSTIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Glustin съдържа пиог
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Glustin 15 mg таблетки
Glustin 30 mg таблетки
Glustin 45 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Glustin 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone)_ _(като
хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка съдържа 92,87 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
Glustin 30 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
пиоглитазон (pioglitazone)_ _(като
хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 76,34 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
Glustin 45 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 45 mg
пиоглитазон (pioglitazone)_ _(като
хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 114,51 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Glustin 15 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, изпъкнали и маркирани с ‘15’
от едната страна,
‘AD4’ oт другата.
Glustin 30 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, плоски и маркирани с ‘30’ от
едната страна, ‘AD4’
oт другата.
Glustin 45 mg таблетки
Табле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-10-2022
Листовка Листовка чешки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-10-2022
Листовка Листовка датски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-10-2022
Листовка Листовка немски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-10-2022
Листовка Листовка естонски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-10-2022
Листовка Листовка гръцки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-10-2022
Листовка Листовка английски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-10-2022
Листовка Листовка френски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-10-2022
Листовка Листовка италиански 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-10-2022
Листовка Листовка латвийски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-10-2022
Листовка Листовка литовски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-10-2022
Листовка Листовка унгарски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-10-2022
Листовка Листовка малтийски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-10-2022
Листовка Листовка нидерландски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-10-2022
Листовка Листовка полски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-10-2022
Листовка Листовка португалски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-10-2022
Листовка Листовка румънски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-10-2022
Листовка Листовка словашки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-10-2022
Листовка Листовка словенски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-10-2022
Листовка Листовка фински 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-10-2022
Листовка Листовка шведски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-10-2022
Листовка Листовка норвежки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-10-2022
Листовка Листовка исландски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-10-2022
Листовка Листовка хърватски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-10-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите