Trazec Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trazec

novartis europharm ltd. - натеглинид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - Натеглинид е показан за комбинирана терапия с метформин при пациенти с диабет тип 2, недостатъчно контролирани въпреки максимално поносима доза метформин самостоятелно.

Icandra (previously Vildagliptin / metformin hydrochloride Novartis) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

icandra (previously vildagliptin / metformin hydrochloride novartis)

novartis europharm limited - вилдаглиптин, метформин хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - drugs used in diabetes, combinations of oral blood glucose lowering drugs - icandra is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:in patients who are inadequately controlled with metformin hydrochloride alone. in patients who are already being treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control (see sections 4. 4, 4. 5 и 5. 1 за наличните данни за различни комбинации).

Simulect Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

simulect

novartis europharm limited - базиликсимаб - graft rejection; kidney transplantation - Имуносупресори - simulect е показан за профилактика на острата орган отхвърляне в de-novo алогенни бъбречна трансплантация при възрастни и педиатрични пациенти (1-17 години). Той ще се използва паралелно с микроемулсия циклоспорина и кортикостероиди въз основа на имуносупресия при пациенти с панел реактивни антитела по-малко от 80%, или в троен ремонт иммуносупрессивной терапия, съдържащи циклоспорин микроемулсия, глюкокортикоиди и Азатиоприн или микофенолата мофетил.

Starlix Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

starlix

novartis europharm limited - натеглинид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - nateglinide е показан за комбинирана терапия с метформин при пациенти с тип 2 диабет недостатъчно добре контролирани въпреки максимално поносима доза метформин сам.

Rasitrio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasitrio

novartis europharm ltd. - алискирена, амлодипина, гидрохлортиазида - Хипертония - Сърдечносъдова система - rasitrio е показан за лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията от aliskiren, амлодипин и хидрохлоротиазид дава едновременно в същата доза ниво в комбинация.

Imprida HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imprida hct

novartis europharm ltd. - Амлодипин, валсартан, hydrochlorothiazide - Хипертония - Антагонисти на ангиотензин ii, равнина, антагонисти на ангиотензин ii в комбинация - Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (hct), взети като три Еднокомпонентна формули или като dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Rasilamlo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasilamlo

novartis europharm ltd - алискирена, амлодипина - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - rasilamlo е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно с употребата на алискирен или амлодипин.

Riprazo HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

riprazo hct

novartis europharm ltd. - Алискирен, hydrochlorothiazide - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония при възрастни. riprazo nst е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано в алискирена и гидрохлоротиазида се използва само. rirpozo nst е показан като заместителна терапия при пациенти адекватно се контролира с помощта на алискирена и гидрохлоротиазида, едновременно, на едно и също ниво на дозата в комбинация.

Sprimeo HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sprimeo hct

novartis europharm ltd. - Алискирен, hydrochlorothiazide - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония при възрастни. sprimeo nst е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано в алискирена и гидрохлоротиазида се използва само. sprimeo nst е показан като заместителна терапия при пациенти адекватно се контролира с помощта на алискирена и гидрохлоротиазида, едновременно, на едно и също ниво на дозата в комбинация.

Riprazo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

riprazo

novartis europharm ltd. - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.