Icandra (previously Vildagliptin / metformin hydrochloride Novartis) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

icandra (previously vildagliptin / metformin hydrochloride novartis)

novartis europharm limited - вилдаглиптин, метформин хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет , комбинация от устата на глюкозата в кръвта-лекарства за понижаване - icandra is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:in patients who are inadequately controlled with metformin hydrochloride alone. in patients who are already being treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control (see sections 4. 4, 4. 5 и 5. 1 за наличните данни за различни комбинации).

Starlix Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

starlix

novartis europharm limited - натеглинид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - nateglinide е показан за комбинирана терапия с метформин при пациенти с тип 2 диабет недостатъчно добре контролирани въпреки максимално поносима доза метформин сам.

Simulect Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

simulect

novartis europharm limited - базиликсимаб - graft rejection; kidney transplantation - Имуносупресори - simulect е показан за профилактика на острата орган отхвърляне в de-novo алогенни бъбречна трансплантация при възрастни и педиатрични пациенти (1-17 години). Той ще се използва паралелно с микроемулсия циклоспорина и кортикостероиди въз основа на имуносупресия при пациенти с панел реактивни антитела по-малко от 80%, или в троен ремонт иммуносупрессивной терапия, съдържащи циклоспорин микроемулсия, глюкокортикоиди и Азатиоприн или микофенолата мофетил.

Travatan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

travatan

novartis europharm limited - травопрост - glaucoma, open-angle; ocular hypertension - ophthalmologicals, - Намаляване на повишеното вътреочно налягане при възрастни пациенти с очна хипертензия или глаукома с отворен ъгъл (виж раздел 5. Намаляване на повишено вътреочното налягане при педиатрични пациенти на възраст от 2 месеца преди < 18 години с очна хипертония или детска глаукома (виж раздел 5.

Tekturna Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tekturna

novartis europharm ltd. - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.

Trazec Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trazec

novartis europharm ltd. - натеглинид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - Натеглинид е показан за комбинирана терапия с метформин при пациенти с диабет тип 2, недостатъчно контролирани въпреки максимално поносима доза метформин самостоятелно.

DuoTrav Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

duotrav

novartis europharm limited - травопрост, Тимолол - glaucoma, open-angle; ocular hypertension - ophthalmologicals, - Намаляване на вътреочното налягане (ВО) при възрастни пациенти с глаукома с отворен ъгъл или очна хипертензия, които не отговарят достатъчно на локални бета-блокери или аналози на простагландина.

Exforge Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

exforge

novartis europharm limited - valsartan, amlodipine (as amlodipine besilate) - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. exforge е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Aclasta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aclasta

novartis europharm limited  - золедронова киселина - osteoporosis; osteitis deformans; osteoporosis, postmenopausal - Лекарства за лечение на костни заболявания - Лечение на остеопороза:при жените в постменопаузном период;при мъжете;при повишен риск от фрактури, включително и с последните дъна-травми на бедрената кост. Лечение на остеопороза, свързан с дългосрочен системна глюкокортикоидной терапия при жените в менопауза и при мъже с повишен риск от фрактури. Лечение на болест на paget на костите.

Azarga Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

azarga

novartis europharm limited - brinzolamide, тимолола малеат - glaucoma, open-angle; ocular hypertension - ophthalmologicals, - Намаляване на вътреочното налягане (ВОН) при възрастни пациенти с откритоъгълна глаукома или внутриглазной хипертония, за които монотерапия предоставя недостатъчно намаляване на ВОН.